Kreiranje i štampanje nalepnica sa adresom za spisak adresa u programu Excel

Kreiranje i štampanje nalepnica sa adresom za spisak adresa u programu Excel

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ako želite da pošaljete masovne pošiljke na spisak adresa koji održavate u Microsoft Office Excel radni list, možete koristiti objedinjavanje pošte u programu Microsoft Office Word. Proces objedinjavanja pošte kreira list sa nalepnicama sa adresama koji možete odštampati, a svaka nalepnica na listu sadrži adresu sa spiska.

Da biste kreirali i odštampali nalepnice sa adresom, prvo morate pripremiti podatke radnog lista u programu Excel, a zatim koristiti Word za konfigurisanje, organizovanje, pregled i štampanje nalepnica sa adresom. Kada želite da koristite nalepnice sa adresama za slanje masovne pošte na listu adresa, možete koristiti objedinjavanje pošte da biste kreirali list nalepnica sa adresama. Svaka nalepnica sadrži adresu sa liste.

Objedinjavanje pošte obuhvata sledeće opšte korake:

 1. Priprema podataka radnog lista u programu Excel za objedinjavanje pošte    Pre nego što počnete proces objedinjavanja pošte, spisak adresa mora da se podudara sa tabelarnom strukturom koju zahteva objedinjavanje pošte.

 2. Podešavanje nalepnica za objedinjavanje pošte u programu Word    Raspored nalepnica podešavate jednom za sve nalepnice u objedinjavanju pošte. Dokument koji koristite u objedinjavanju pošte da biste to uradili zove se glavni dokument. U glavnom dokumentu za nalepnice takođe možete podesiti bilo koji sadržaj za koji želite da se ponavlja na svim nalepnicama, na primer logotip preduzeća ili povratna adresa na nalepnicama sa adresom za isporuku.

 3. Povezivanje nalepnica sa podacima radnog lista    Lista adresa predstavlja izvor podataka koji Microsoft Word koristi u objedinjavanju pošte. U ovom slučaju, to je Excel radni list koji sadrži adrese koje treba odštampati na nalepnicama.

 4. Sužavanje obima liste primalaca koje želite da obuhvatite nalepnicama    Word generiše nalepnicu za svaku adresu sa spiska adresa. Ako želite da generišete nalepnice samo za određene adrese sa liste slanja, možete odabrati adrese ili zapise koje želite da uključite.

 5. Dodavanje čuvara mesta, koja se zovu polja za objedinjavanje pošte, na nalepnice    Kad izvršite objedinjavanje pošte, polja za objedinjavanje pošte popunjavaju se informacijama sa spiska adresa.

 6. Pregled, dovršavanje objedinjavanja i štampanje nalepnica    Možete da pregledate svaku nalepnicu pre nego što odštampate ceo skup.

 7. Čuvanje nalepnica za buduću upotrebu   

Savet: Ako Microsoft Office Access instaliran na vašem računaru, možete da umesto toga izvoz spisak adresa iz programa Excel u Access i zatim koristite Access za kreiranje i štampanje nalepnica sa adresom. Više informacija potražite u članku Premeštanje podataka iz programa Excel u Access i Kreiranje nalepnica sa adresom u programu Access.

1. korak: priprema podataka radnog lista u programu Excel za objedinjavanje pošte

Spisak adresa u programu Excel mora da se podudara sa tabelarnom strukturom koju zahteva objedinjavanje pošte.

 1. Na radnom listu uradite sledeće da biste rasporedili spisak adresa:

  1. Koristite zaglavlja kolona koja jasno identifikuju tip podataka koje svaka kolona sadrži.

   Savet: Na primer, koristite zaglavlja kolona kao što su Ime, Prezime, Adresa i Grad umesto Kolona 1, Kolona 2, Kolona 3 i Kolona 4.

  2. Koristite posebnu kolonu za svaki element koji želite da uključite u objedinjavanje pošte.

   Savet: Ako uskladištite imena i prezimena u odvojenim kolonama, objedinjavanje pošte možete koristiti i za kreiranje tipskih pisama koja se obraćaju svakom primaoci po imenu. Posebnu kolonu možete dodati i za titulu, na primer g. ili gđa.

  3. Uključite samo redove i kolone koji sadrže podatke. Ne uključujte prazne redove ili kolone na spisak adresa zato što lista nalepnica koja se kreira možda neće biti dovršena izvan okvira praznih redova i kolona kada podesite nalepnice za objedinjavanje pošte u programu Word.

 2. Da biste pronašli i izabrali spisak adresa tokom objedinjavanja pošte, uradite sledeće kako biste definisali ime spiska adresa:

  1. Na radnom listu izaberite ceo spisak adresa, uključujući ćelije koje sadrže zaglavlja kolona.

  2. Na kartici Formule, u grupi Definisana imena kliknite na dugme Definiši ime.

   Slika trake u programu Excel

  3. U polju Ime otkucajte ime spiska adresa, na primer Praznične_čestitke, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Savet: Prvi znak imena mora biti slovo i nije moguće koristiti razmak između reči. Umesto razmaka koristite podvlaku (_).

 3. Sačuvajte i zatvorite radnu svesku.

Vrh stranice

2. korak: podešavanje nalepnica za objedinjavanje pošte u programu Word

Raspored nalepnica konfigurišete samo jednom za sve nalepnice u objedinjavanju pošte. U objedinjavanju pošte dokument koji konfigurišete za raspored naziva se glavnim dokumentom za nalepnice (ili glavni dokument nalepnice). U ovom dokumentu takođe možete konfigurisati bilo koji sadržaj koji želite da se ponavlja na svim nalepnicama, na primer logotip preduzeća ili povratna adresa na nalepnicama sa adresom za isporuku.

Moguće je da već imate paket listova sa nalepnicama od nekog dobavljača listova sa nalepnicama kao što su Avery, AOne ili Formtec. Svaki list sa nalepnicama iste je veličine i sadrži određen broj nalepnica određenih dimenzija.

Da biste konfigurisali glavni dokument nalepnice, upoređujete njegove dimenzije sa dimenzijama nalepnica na radnim listovima koje planirate da koristite.

 1. Pokrenite Word.

  Podrazumevano se otvara prazan dokument. Nemojte ga zatvarati. Ako to učinite, komande u sledećem koraku neće biti dostupne.

 2. Na kartici Pisma i pošiljke u grupi Započni objedinjavanje pošte izaberite stavku Započni objedinjavanje pošte.

  Traka sistema Office 2010

 3. Kliknite na dugme Nalepnice.

 4. U dijalogu Opcije nalepnica od ponuđenih opcija izaberite one koje želite.

  Dijalog „Opcije nalepnica“

  1. Tip štampača koji koristite za štampanje nalepnica.

  2. Dobavljač koji je napravio listove sa nalepnicama.

  3. Broj koji odgovara broju proizvoda navedenom na paketu listova sa nalepnicama.

 5. U okviru Informacije o štampaču izaberite tip štampača koji ćete koristiti za štampanje nalepnica.

 6. Sa liste Dobavljači nalepnica izaberite ime preduzeća koje je proizvelo listove sa nalepnicama koje koristite.

 7. Sa liste Broj proizvoda izaberite broj proizvoda koji je naveden na kutiji listova sa nalepnicama.

  Broj proizvoda za listove sa nalepnicama ne podudara ni sa jednim od izbora u dijalogu Opcije nalepnica .

  Još možete da odštampate nalepnice. Moraćete samo da ih neznatno prilagodite.

  1. Izmerite nalepnice na listu koji imate i zabeležite mere, kao i podatak o tome koliko nalepnica može stati na jedan list.

   Napomena: Pažljivo izmerite nalepnice. Stvarna veličina nalepnice može biti manja od veličine koju je naveo proizvođač nalepnica. Na primer, nalepnica dimenzija 2,54 x 5,08 cm zapravo može da ima širinu 2,38 cm i dužinu 4,92 cm.

  2. Sa liste Broj proizvoda izaberite tip nalepnice koja je po veličini slična vašim nalepnicama.

   Ako na listi Broj proizvoda ne vidite željeni tip nalepnice, možda možete da upotrebite neki drugi koji se nalazi na listi nalepnica ili da kreirate novu veličinu nalepnice.

  3. Kliknite na dugme Detalji i uporedite dimenzije nalepnica i broj nalepnica po listu (za nalepnice koje se štampaju na laserskim i mlaznim štampačima) ili broj kolona sa obrascima nalepnica (za nalepnice koje se štampaju na matričnim štampačima).

  4. Postupite na neki od sledećih načina:

   • Upotrebite izabranu nalepnicu ukoliko njene dimenzije i raspored nalepnica odgovaraju nalepnicama koje posedujete.

   • Kliknite na dugme Otkaži i pređite na 5. korak ukoliko dimenzije i raspored ne odgovaraju vašim nalepnicama.

  5. U dijalogu Opcije nalepnica izaberite tip štampača (Štampači sa beskonačnim papirom ili Štampači sa pojedinačnom stranicom), a zatim kliknite na dugme Nova oznaka.

  6. U polje Ime nalepnice upišite ime, izaberite visinu, širinu, margine i ostale opcije za nalepnicu, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Nova nalepnica se pojavljuje u kategoriji Ostale/prilagođene. Sledeći put kada budete koristili svoje prilagođene nalepnice, obavezno izaberite kategoriju Ostale/prilagođene sa liste Dobavljači nalepnica.

 8. Kada izaberete željene opcije nalepnice, kliknite na dugme U redu.

  Word kreira dokument koji koristi tabelu kako bi rasporedio nalepnice. Ako ne vidite linije koje razdvajaju nalepnice u rasporedu, u okviru Alatke za tabele izaberite karticu Raspored, a zatim u grupi Tabela kliknite na dugme Prikaži koordinatne linije.

Prekid i nastavak objedinjavanja pošte

Ako je potrebno da prekinete rad na objedinjavanju pošte, možete sačuvati glavni dokument nalepnice i kasnije nastaviti sa objedinjavanjem. Word zadržava izvor podataka i informacije o polju u dokumentu koji sačuvate. Ako ste koristili okno zadatka Objedinjavanje pošte u trenutku kada ste zaustavili rad na objedinjavanju, Word se vraća na to mesto u oknu zadatka kada nastavite objedinjavanje.

 1. Kada budete spremni da nastavite sa objedinjavanjem, otvorite glavni dokument nalepnice koji ste sačuvali.

  Word prikazuje okvir za poruke koji traži od vas da potvrdite da želite da otvorite dokument i pokrenete SQL komandu (SQL komanda povezuje Word sa izvornom Excel datotekom).

 2. Kliknite na dugme Da da biste se povezali sa izvornom Excel datotekom i preuzeli spisak adresa.

  Pojavljuje se tekst glavnog dokumenta nalepnice, zajedno sa svim poljima koja ste umetnuli.

 3. Izaberite karticu Pošiljke i nastavite sa radom.

Vrh stranice

3. korak: povezivanje nalepnica sa podacima radnog lista

Da biste objedinili informacije o adresama na nalepnicama, morate povezati nalepnice sa radnim listom koji sadrži spisak adresa.

 1. Ako se sada prvi put povezujete sa radnim listom, uradite sledeće:

  1. U meniju Datoteka izaberite stavku Opcije.

  2. Izaberite stavku Više opcija.

  3. Pomerite se do odeljka Opšte i potvrdite izbor Potvrdi pretvaranje formata datoteke prilikom otvaranja.

  4. Kliknite na dugme U redu.

 2. Kada je otvoren glavni dokument objedinjene pošte, na kartici Pošiljke, u odeljku Počni objedinjavanje pošte izaberite stavku Izaberi pošiljaoce, a potom stavku Koristi postojeću listu.

  Traka sistema Office 2010

 3. U dijalogu Izbor izvora podataka pronađite Excel radni list i dvaput kliknite na njega.

 4. U dijalogu Potvrda izvora podataka izaberite stavku MS Excel radni listovi pomoću DDE (*.xls), a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena: Ako ne vidite Stavku MS Excel radni listovi pomoću DDE (*.xls) na listi, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži sve .

 5. U dijalogu Microsoft Office Excel, u polju Imenovani opseg ili opseg ćelija izaberite opseg ćelije ili radni list koji sadrži informacije koje želite da objedinite, a zatim kliknite na dugme U redu.

Napomena: Nalepnice su sada povezane sa podacima radnog lista, ali list sa nalepnicama je i dalje prazan. Po potrebi možete definisati spisak primalaca, kao što je opisano u 4. koraku, ili možete početi da naseljavate nalepnice čuvarima mesta za informacije o adresi, kao što je opisano u 5. koraku.

Vrh stranice

4. korak: sužavanje obima liste primalaca koje želite da obuhvatite nalepnicama

Word generiše nalepnicu za svaku adresu sa spiska adresa. Ako želite da generišete nalepnice samo za određene adrese sa spiska adresa, možete odabrati adrese (zapise) koje želite da uključite.

Da biste suzili obim spiska primalaca ili da biste koristili podskup zapisa u datoteci sa podacima, uradite sledeće:

 1. Na kartici Pošiljke, u grupi Započinjanje objedinjavanja pošte kliknite na dugme Uredi listu primalaca.

  Traka sistema Office 2010

 2. U dijalogu Primaoci objedinjene pošte uradite nešto od sledećeg:

  • Izbor pojedinačnih zapisa    Ovaj metod je najkorisniji ako je spisak kratak. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored primalaca koje želite da uključite, a opozovite izbor u poljima za potvrdu pored primalaca koje želite da izuzmete.

   Savet: Ako znate da u objedinjavanje želite da uključite samo nekoliko zapisa, možete da opozovete izbor u polju za potvrdu u redu zaglavlja, a zatim izaberete samo željene zapise. Slično tome, ako želite da uključite veći deo zapisa sa liste, potvrdite izbor u polju za potvrdu u redu zaglavlja, a zatim opozovite izbor u poljima za potvrdu pored zapisa koje ne želite da uključite.

  • Sortiranje zapisa    Kliknite na naslov kolone po kojoj želite da sortirate. Word sortira listu rastućim abecednim redosledom (od A do Z). Ponovo kliknite na naslov kolone da biste sortirali listu opadajućim abecednim redosledom (od Z do A).

   Da viste naveli više naprednih opcija sortiranja, u okviru Pročistite listu primalaca izaberite stavku Sortiraj, a zatim u dijalogu Filtriranje i sortiranje, na kartici Sortiranje zapisa izaberite željene postavke sortiranja. Na primer, možete navesti da adresa primaoca mora da bude navedena abecednim redom po prezimenu u okviru svakog poštanskog broja i da se poštanski brojevi navode numeričkim redosledom.

  • Filtriranje zapisa    Ovaj metod je koristan ako lista sadrži zapise koje ne želite da prikažete ili uključite u objedinjavanje. Kada filtrirate listu, možete da potvrdite ili opozovete izbor u poljima za potvrdu da biste uključili ili izuzeli određene zapise.

   Postupite na sledeći način da biste filtrirali zapise:

   1. U grupi Pročistite listu primalaca kliknite na hipervezu Filtriranje.

   2. U dijalogu Opcije upita, na kartici Filtriranje zapisa izaberite kriterijume koje želite da koristite prilikom filtriranja zapisa.

    Na primer, da biste generisali nalepnice samo za adrese u Australiji, sa liste Polje izaberite stavku Zemlja ili region, sa liste Poređenje stavku Jednako je, a sa liste Uporedi sa stavku Australija.

   3. Da biste dodatno precizirali filtriranje, izaberite stavku I ili Ili, a zatim izaberite još kriterijuma.

    Na primer, da biste generisali nalepnice samo za preduzeća u Minhenu, navedite zapise čije polje Grad sadrži stavku Minhen i čije polje Ime preduzeća nije prazno. Ako u ovom filteru upotrebite kriterijum Ili umesto I, objedinjavanje pošte će obuhvatiti sve adrese u Minhenu pored svih adresa koje uključuju ime preduzeća bez obzira na grad.

Ako ste na računar instalirali softver za proveru valjanosti adrese, u dijalogu Primaoci objedinjene pošte možete da izaberete stavku Proveri valjanost adresa da biste proverili valjanost adresa primalaca.

Vrh stranice

5. korak: Dodavanje čuvara mesta (polja za objedinjavanje pošte) na nalepnice

Nakon povezivanja nalepnica sa listom adresa, možete dodavati čuvare mesta koji ukazuju na to gde će se pojaviti adrese na svakoj nalepnici. Možete i da dodate sadržaj koji želite da se ponavlja na svakoj nalepnici, na primer logotip kompanije ili vašu povratnu adresu na nalepnicama sa adresama za isporuku.

Čuvari mesta za adrese zovu se polja za objedinjavanje pošte. Kad izvršite objedinjavanje pošte, polja za objedinjavanje pošte popunjavaju se informacijama sa spiska adresa. Polja za objedinjavanje pošte u programu Word odgovaraju zaglavljima kolona u Excel radnom listu.

Datoteka sa podacima sa kolonama (kategorijama) i redovima (zapisima)

1. Kolone u datoteci sa podacima predstavljaju kategorije informacija. Polja za objedinjavanje pošte koja dodajete na nalepnice predstavljaju čuvare mesta ta ove kategorije.

2. Redovi u datoteci sa podacima predstavljaju zapise informacija. Word generiše nalepnicu za svaki zapis kada izvršite objedinjavanje pošte.

Postavljanjem polja za objedinjavanje pošte na originalnu nalepnicu koju ste konfigurisali u glavnom dokumentu nalepnice ukazujete na to da želite da se određena kategorija informacija, na primer ime ili adresa, pojavi na toj lokaciji.

Polja umetnuta u Word dokument

Napomena: Kada umetnete polje za objedinjavanje pošte u glavni dokument nalepnice, ime polja se uvek nalazi u ševronima (« »). Ovi ševroni se ne pojavljuju na konačnim nalepnicama – oni vam samo pomažu da razlikujete polja u glavnom dokumentu nalepnice od običnog teksta.

Šta se događa pri objedinjavanju   

Kada izvršite objedinjavanje pošte, informacije iz prvog reda podataka u datoteci sa podacima zamenjuju polja na prvoj nalepnici. Zatim, informacije iz drugog reda u datoteci sa podacima zamenjuju polja na drugoj nalepnici i tako dalje.

Objedinjavanje informacija iz datoteke sa podacima na nalepnicu

Rad sa poljima: primeri   

Kada dizajnirate nalepnice, naslov bilo koje kolone iz datoteke sa podacima možete povezati sa poljem na nalepnici.

Na primer, recimo da je vaša lista slanja predviđena za pretplatnike na bilten i da datoteka sa podacima uključuje kolonu koja se zove „Datum isteka“ i u kojoj se skladišti datum isteka svake pretplate. Ako polje «Datum isteka» umetnete u glavni dokument za nalepnice pre nego što pokrenete objedinjavanje, svaki pretplatnik će na svojoj nalepnici sa adresom videti vlastiti datum isteka.

Polja možete kombinovati i razdvojiti ih znacima interpunkcije. Na primer, da biste kreirali adresu, možete konfigurisati polja u glavnom dokumentu nalepnice na sledeći način:

«Ime» «Prezime»

«Ulica i broj»

«Poštanski broj» «Grad», «Država»

Za kombinacije koje često koristite, na primer adresne blokove i redove za pozdrav, Word obezbeđuje složena polja koja grupišu nekoliko polja. Na primer, polje „Adresni blok“ je kombinacija nekoliko polja, uključujući ime, prezime, ulicu, gra i poštanski broj.

Elementi u polju „Adresni blok“

Sadržaj svakog ovog složenog polja možete prilagoditi. Na primer, u okviru adrese, možda ćete želeti da izaberete formalni format imena (G. Ratko Hodžić). U pozdravu ćete možda radije upotrebiti „Za“ umesto „Dragi“.

Mapiranje polja za objedinjavanje pošte u datoteku sa podacima    

Da biste se uverili da Word u datoteci sa podacima može da pronađe kolonu koja odgovara svakom elementu adrese, možda će biti potrebno da mapirate polja za objedinjavanje pošte u programu Word sa kolonama u Excel unakrsnoj tabeli.

Da biste mapirali polja, na kartici Pošiljke, u grupi Pisanje i umetanje polja kliknite na dugme Uporedi polja.

Traka sistema Office 2010

Pojavljuje se dijalog Upoređivanje polja.

Dijalog „Poređenje polja“

Elementi adrese navedeni su sa leve strane. Naslovi kolona iz datoteke sa podacima navedeni su sa desne strane.

Word traži kolonu koja se najviše podudara sa svakim elementom. Kao što je ilustrovano na grafici, Word je automatski uporedio kolonu Titula iz datoteke sa podacima sa poljem Počasna titula, ali nije mogao da uporedi ostale elemente, na primer Srednje ime.

Sa liste desno možete izabrati kolonu iz datoteke sa podacima koja se podudara sa elementom levo. U redu je ako se kolone Jedinstveni identifikator i Srednje ime ni sa čim ne podudaraju zato što nalepnica za objedinjenu poštu ne mora da upotrebi sva polja. Ako dodate polje koje ne sadrži podatke iz datoteke sa podacima, ono će se pojaviti u objedinjenom dokumentu u vidu praznog čuvara mesta – obično kao prazan red ili blok praznog prostora.

Kucanje sadržaja i Dodavanje čuvara mesta ili polja   

 1. Na početnoj nalepnici koju ste podesili (u glavnom dokumentu za nalepnice) otkucajte sadržaj za koji želite da se pojavi na svakoj nalepnici.

  Da biste dodali sliku, na primer logotip, na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme Slika.

 2. Kliknite na mesto gde želite da umetnete polje.

 3. Koristite grupu Pisanje i umetanje polja na kartici Pošiljke.

  Traka sistema Office 2010

 4. Dodajte nešto od sledećeg:

  Adresni blok sa imenom, adresom i drugim informacijama

  1. Kliknite na dugme Adresni blok.

  2. U dijalogu Umetanje adresnog bloka izaberite elemente adrese koje želite da uključite i formate koje želite da primenite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  3. Ako se pojavi dijalog Uporedi polja, to znači da Word nije mogao da pronađe neke od informacija koje su potrebne za dovršavanje adresnog bloka. Kliknite na strelicu pored stavke (ne odgovara), a zatim iz izvora podataka izaberite polje koje odgovara polju potrebnom za objedinjavanje pošte.

  Pojedinačna polja

  Informacije, poput imena, broja telefona ili iznosa donacije sa liste donatora, možete da umećete iz pojedinačnih polja. Da biste glavnom dokumentu nalepnice brzo dodali polje iz datoteke sa podacima, kliknite na strelicu na dugmetu Umetni objedinjeno polje, a zatim izaberite ime polja.

  Da biste u dokument umetnuli druga opcionalna polja, uradite sledeće:

  1. Na kartici Pošiljke, u grupi Pisanje i umetanje polja kliknite na dugme Umetni polje za objedinjavanje.

  2. U dijalogu Umetanje polja za objedinjavanje uradite nešto od sledećeg:

   • Da biste izabrali polja adrese koja će automatski odgovarati poljima u izvoru podataka, čak i ako imena tih polja nisu ista kao imena polja u programu Word, kliknite na dugme Polja adrese.

   • Izaberite opciju Polja baza podataka da biste izabrali polja koja će uvek uzimati podatke direktno iz kolone u datoteci sa podacima.

  3. U oknu Polja izaberite željeno polje.

  4. Kliknite na dugme Umetni, a zatim na dugme Zatvori.

  5. Ako se pojavi dijalog Uporedi polja, to znači da Word nije mogao da pronađe neke od informacija koje su potrebne za umetanje polja. Kliknite na strelicu pored stavke (ne odgovara), a zatim iz izvora podataka izaberite polje koje odgovara polju potrebnom za objedinjavanje pošte.

   Napomena: Ako umetnete polje sa liste Polja baze podataka i kasnije se prebacite na izvor podataka koji ne sadrži kolonu sa istim imenom, Word neće moći da umetne informacije o tom polju u objedinjeni dokument.

  Prilagođena polja iz Microsoft Office Outlook kontakata

  Jedini način da uključite prilagođena polja kontakta u glavni dokument je da započnete objedinjavanje pošte iz programa Outlook. Prvo podesite prikaz kontakata tako da obuhvati polja koja želite da koristite u objedinjavanju. Zatim započnite objedinjavanje pošte. Nakon što izaberete željene postavke, Word će se automatski pokrenuti i moći ćete da dovršite objedinjavanje.

  Podešavanje prikaza kontakata koji sadrži prilagođena polja

  1. U Outlook kontaktima, na kartici Prikaz kliknite na dugme Promena prikaza, a zatim izaberite stavku Lista.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na naslov kolone, a zatim iz priručnog menija izaberite stavku Birač polja.

  3. Iz liste Birač polja, koja se nalazi pri vrhu dijaloga, izaberite stavku Korisnički definisana polja u fascikli.

  4. Prevucite polje koje želite da dodate iz dijaloga u naslove kolona. Mala crvena strelica pomaže vam da postavite polje na željenu lokaciju.
   Prevlačenje prilagođenog polja iz dijaloga „Birač polja“ u prikaz fascikle „Kontakti“

   Napomena: Novo polje možete da dodate u dijalog Birač polja tako što ćete kliknuti na dugme Novo koje se nalazi pri dnu.

  5. Kada prikazu dodate sva prilagođena polja, zatvorite dijalog Birač polja.

  6. Da biste uklonili polje koje ne želite da uključite u objedinjavanje pošte, kliknite na ime polja u naslovu kolone u prikazu liste i prevucite ga iz naslova kolone.

   Pokretanje objedinjavanja pošte iz programa Outlook

  7. U fascikli „Kontakti“ programa Outlook izaberite pojedinačne kontakte tako što ćete držati pritisnut taster SHIFT i izabrati opseg ili tako što ćete držati pritisnut taster CTRL i izabrati pojedinačne kontakte. Ako želite da obuhvatite sve kontakte koji su trenutno vidljivi u prikazu, nemojte da izaberete nijedan od kontakata.

  8. Na kartici Početak kliknite na dugme Objedinjavanje pošte.

  9. Ako ste izabrali da u objedinjavanje pošte uključite pojedinačne kontakte, izaberite opciju Samo izabrani kontakti. Ako želite da obuhvatite sve kontakte koji su trenutno vidljivi u prikazu, izaberite opciju Svi kontakti u trenutnom prikazu.

  10. Ukoliko ste konfigurisali prikaz liste tako da prikazuje tačno ona polja koja želite da koristite u objedinjavanju pošte, izaberite stavku Polja kontakta u trenutnom prikazu. U suprotnom, izaberite stavku Sva polja kontakta da biste sva polja kontakta učinili dostupnim u objedinjavanju pošte.

  11. Ako želite da kreirate novi glavni dokument za objedinjavanje pošte, izaberite opciju Novi dokument. U suprotnom, izaberite opciju Postojeći dokument, a zatim kliknite na dugme Potraži da biste pronašli dokument koji ćete upotrebiti kao glavni dokument.

  12. Ako želite da sačuvate izabrane kontakte i kako biste ih kasnije ponovo koristili, potvrdite izbor Trajna datoteka, a zatim kliknite na dugme Potraži da biste sačuvali datoteku. Podaci će biti sačuvani u Word dokumentu kao podaci razgraničeni zarezom.

  13. U okviru Tip dokumenta kliknite na dugme Nalepnice sa adresom.

  14. Kliknite na dugme U redu. Kada se dokument otvori u programu Word, na kartici Pošiljke, u grupi Pisanje & umetanje polja kliknite na strelicu na dugmetu Umetni objedinjeno polje, a zatim izaberite polja koja želite da dodate glavnom dokumentu nalepnice.

 5. Kada završite sa podešavanjem prve nalepnice onako kako vam odgovara, u grupi Pisanje i umetanje polja kliknite na dugme Ažuriraj nalepnice.

  Word ponavlja raspored prve nalepnice na sve ostale nalepnice.

 • Znake polja za objedinjavanje («« »») nije moguće otkucati ručno ili koristiti komandu Simbol u meniju Umetanje u programu Word. Morate koristiti objedinjavanje pošte.

 • Ako se polja za objedinjavanje pojave unutar zagrada, na primer, {MERGEFIELD Grad }, to znači da Word prikazuje kodove polja umesto rezultati polja. To neće imati uticaja na objedinjavanje pošte, ali ako želite da umesto kodova budu prikazani rezultati, kliknite desnim tasterom miša na kôd polja, a zatim izaberite stavku Uključi/isključi kodove polja.

Oblikovanje objedinjenih podataka    

Programi za baze podataka i unakrsne tabele, na primer Access i Excel, skladište informacije koje otkucate u ćelijama kao osnovne podatke. Oblikovanje, na primer fontovi i boje, kakvo primenjujete u programima Access ili Excel ne skladišti se sa osnovnim podacima. Kada objedinite informacije iz datoteke sa podacima u Word dokumentu, objedinjavate osnovne podatke bez primenjenog oblikovanja.

Da biste oblikovali podatke u dokumentu, izaberite polje za objedinjavanje pošte si oblikujte ga, kao što biste oblikovali bilo koji tekst. Uverite se da izbor obuhvata ševrone (« ») koji okružuju polje.

Vrh stranice

6. korak: pregled i štampanje nalepnica

Kada dodate polja na originalnu nalepnicu koju ste konfigurisali u glavnom dokumentu nalepnice, spremni ste da pregledate rezultate objedinjavanja pošte. Kada budete zadovoljni pregledom, dovršite objedinjavanje pošte i odštampajte nalepnice. Tada možete sačuvati glavni dokument nalepnice za buduću upotrebu.

Pregled objedinjavanja pošte

Možete da pregledate nalepnice i načinite promene pre nego što zaista dovršite objedinjavanje pošte.

Postupite na neki od sledećih načina na kartici Pošiljke, u grupi Rezultati pregleda da biste izvršili pregled:

Slika trake u programu Word

 • Izaberite stavku Rezultati pregleda.

 • Prelistajte svaku nalepnicu tako što ćete na kartici Pošiljke, u grupi Pregled rezultata kliknuti na dugmad Sledeći zapis i Prethodni zapis.

 • Pregledajte određeni dokument nalepnice klikom na dugme Pronađi primaoca.

Napomena: Na kartici Pošiljke, u grupi Započni objedinjavanje pošte kliknite na dugme Uredi listu primalaca da biste otvorili dijalog Primaoci objedinjene pošte u kojem možete filtrirati listu ili ukloniti primaoce iz objedinjavanja ako ugledate zapise koje ne želite da uključite.

Slika trake u programu Word

Napomena: Word koristi tabelu za raspoređivanje lista sa nalepnicama na stranici. Kako prelazite sa jedne na drugu stranicu sa nalepnicama, aktivni zapis se prikazuje u prvoj ćeliji tabele, a naredni zapisi se prikazuju u narednim ćelijama.

Dovršavanje objedinjavanja pošte

Da biste odštampali nalepnice, uradite sledeće:

 1. Na kartici Pošiljke, u grupi Završi kliknite na dugme Završi i objedini i kliknite na dugme Odštampaj dokumente.

  Slika trake u programu Word

 2. Odaberite da li želite da odštampate čitav skup nalepnica, samo trenutno vidljivu nalepnicu ili određeni podskup nalepnica.

Da biste promenili pojedinačne nalepnice, uradite sledeće:

 • Na kartici Pošiljke, u grupi Završi kliknite na dugme Završi i objedini i kliknite na dugme Uredi pojedinačne dokumente.

  Slika trake u programu Word

 • Odaberite da li želite da uredite čitav skup nalepnica, samo trenutno vidljivu nalepnicu ili određeni podskup nalepnica. Word čuva nalepnice koje želite da uredite u posebnoj datoteci.

Vrh stranice

7. korak: čuvanje nalepnica za buduću upotrebu

Upamtite su objedinjene nalepnice koje sačuvate odvojene od originalne nalepnice koju ste konfigurisali u glavnom dokumentu nalepnice. Preporučuje se da sačuvate i sam dokument nalepnice ako planirate da ga koristite u drugom objedinjavanju pošte.

Kada sačuvate glavni dokument nalepnice, čuvate i njegovu vezu sa datotekom sa podacima. Kada sledeći put otvorite glavni dokument nalepnice, Word će tražiti od vas da odaberete želite li ponovo da objedinite informacije iz datoteke sa podacima u glavnom dokumentu nalepnice ili ne.

 • Kliknite na dugme Da da biste otvorili dokument sa informacijama iz prvog zapisa u koji je izvršeno objedinjavanje.

 • Kliknite na dugme Ne da bi Word raskinuo vezu između glavnog dokumenta nalepnice i datoteke sa podacima, ponovo oblikovao glavni dokument nalepnice kao standardni Word dokument i zamenio polja jedinstvenim informacijama iz prvog zapisa.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×