Kreiranje i čitanje poruka i odgovaranje na njih u aplikaciji „Pošta“ za Windows 10

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Uz aplikaciju e-pošte na Windows 10, brzo možete da čitate i odgovaranje na poruke sa više naloga, slanje datoteka i slika i podešavanje automatskih odgovora kada ste odsutni. Možete da pristupite aplikaciju e-pošte na bilo kom Windows 10 računara ili uređaja, uključujući telefoni.

Više informacija o podešavanju naloge e-pošte potražite u članku Podešavanje e-pošte u aplikaciji pošta za Windows 10. Ako imate problema sa slanjem ili primanjem poruka ili ne možete da vidite neke ili sve poruke ili stavke iz kalendara, pogledajte članak gde su moje e-poruke ili događaja?

Sastavljanje i slanje poruka

Kada kreirate novu poruku, možete promeniti fontove, Dodavanje datoteke, slike, tabele i veze, postavljanje važnosti poruke, proverite pravopis, uvećanje ili umanjenje, ili da pronađete tekst unutar poruke.

Napomene: 

 • Ne možete postaviti podrazumevanu boju fonta ili teksta za sve nove poruke. Sve promene koje napravite primenjuju se samo na poruku koju trenutno pišete.

 • Pošta za Windows 10 ne dozvoljava da biste podesili potvrde čitanja na odlazne poruke.

Kreiranje nove poruke

 1. Na vrhu ekrana, izaberite stavku Nova pošta. Ako ne vidite Nova e-pošta, izabrati na simbol +.

  Napomene: 

  • Ako imate koristi Pošta za Windows 10 sa više e-adresa i niste povezana u prijemnom poštanskom sandučetu, izabrati stavku Nova pošta će otvoriti novu poruku sa god e-pošte koji trenutno pregledate.

  • Ako zadavali prijemne Poštanske sandučiće iz više e-adresa, izabrati stavku Nova pošta će prikazati listu povezanih e-adrese da odaberete. Kliknite na željenu e-adresu da biste otvorili novu poruku.

 2. Da biste dodali primaoce, u polju za otkucajte e-adresu ili izaberite ikonu Dodaj primaocima Dodavanje primalaca e-poruka da biste videli listu kontakata. Ako želite da Cc ili Bcc neke osobe, izaberite Cc & "Bcc".

 3. Kada završite pisanjem poruke, izaberite stavku Pošalji. Ako odlučite da ne bi poruku, izaberite Odbaci. Ako ne izaberite jednu od sledećih opcija i premeštanje na drugu poruku na listi poruka Pošta za Windows 10 će sačuvati novu poruku u fasciklu radne verzije . Ako želite da vratite na nju kasnije, izaberite fasciklu radne verzije , a zatim odaberite poruku sa liste radne verzije.

Promena fontova, proverite pravopis i dodavanje emotikona, slike, datoteke, tabele i veze

Pošta za Windows 10 podržava pun opseg fontova, veličina fonta, boje i specijalne opcije oblikovanja. Takođe, možete da umetnete datoteke, slike, veze i tabele. Na kraju, možete proverili pravopis, postavljanje na važnosti, uvećanje ili umanjenje i pretražujete poruke. 

Da biste promenili podrazumevani font, izaberite stavku Postavke  Dugme „Postavke“ > podrazumevanog fonta. Promena podrazumevanog fonta samo utiče na uređaj koji trenutno koristite. Kada promenite podrazumevani font, on se ne odnosi na drugim uređajima.

 • Promena fontova i isticanje teksta

  Da biste promenili font u novoj poruci, koristite Podebljavanje, kurziv i podvlačenje dugmad na kartici " Oblikovanje " koristite padajući meni sa desne strane dugme "podvučeno" da biste odabrali određeni font i veličinu fonta, dodavanje isticanja ili promenite boju fonta.

  Snimak ekrana kartica "Oblikovanje"

  Napomena: Ne možete postaviti podrazumevanu boju fonta ili teksta za sve nove poruke. Sve promene koje napravite primenjuju se samo na poruku koju trenutno pišete.

 • Promena podrazumevanog fonta

 • Umetanje emotikona, datoteke, tabele, slike i veze

  Korišćenje kartice " Umetanje " da biste dodali više različitih tipova sadržaja u poruku.

  Snimak ekrana kartice "Umetanje"

  Napomena: Kartica " Umetanje " neće vam omogućavaju da dodate tabele, slike ili veze, osim ako se kursor u telu poruke. Ako i dalje uređujete na polje ili temi poruke, ove opcije neće biti dostupne.

  Izaberite opciju " datoteka " da biste dodali prilog u e-poruku.

  Da biste umetnuli sliku tako da primalac vidi sliku u telu e-poruke, izaberite slike.

  Napomena: Možete da umetnete slike kao datoteka ili slika. Ako izaberete stavku datoteka, slika možda nije moguće prikazati kada primalac otvori e-poruku, međutim primalac može da otvori i dalje sliku tako što ćete kliknuti dvaput na priloženu datoteku.

  Da biste dodali tabelu, izaberite tabelu. Podrazumevano, tabela sa tri reda i tri kolone se umeće u poruku. Možete da izaberete da izbrišete da biste izbrisali red ili kolonu ili umetanje da biste umetnuli red ili kolonu. Koristite dugmad koja se pojavljuje na traci sa alatkama da biste prilagodili izgled i doživljaj tabele.

  Ako želite da dodate hipervezu ka veb lokaciji, izaberite vezu. Ako želite da prikažete nešto osim URL ili adresu za vezu, unesite tekst za prikaz. U suprotnom, možete da ostavite polje prazno. Kada ste ispunili polja Adresa sa URL adresu veze, izaberite stavku Umetni.

  Da biste dodali emotikoni, izaberite Emoji da biste otvorili birač emoji. Potražite dostupne emotikone pomoću kategorija na dnu birača ili nastavite da kucate da biste pronašli određeni emotikon. 

  Napomena: Da biste koristili birač emotikona, morate imati verziju operativnog sistema Windows 1809 ili noviju verziju.

 • Provera pravopisa, postavljanje na važnosti za e-poštu, zumiranje ili pretraga u okviru poruke

  Snimak kartice "Opcije"

  Da biste proverili pravopis, kliknite na dugme Pravopis . Provera pravopisa koristi podrazumevani jezik u operativnom sistemu Windows, ali možete da izaberete padajućeg menija pored pravopisa da biste izabrali drugi jezik rečnika.

  Ako poruku veoma je važno, možete da izaberete znaka uzvika. Mnogo programa za e-pošte će prikazati drugačije od onih bez visokog prioriteta označavanje poruka visokog prioriteta. Ako poruka nije važno, na primer, sa FYI koja primalac ne mora da pročitate brzo, možete izabrati strelicu nadole da biste označili poruku kao niskog prioriteta.

  Da li treba da pretražujete poruke za reč ili frazu. Izaberite opciju Pronađi, a zatim otkucajte reč ili frazu. Svaku instancu reč ili frazu će biti istaknuto.

  Izaberite stavku zumiranje da biste promenili kako se prikazuje dok ga pišete novu poruku. To ne utiče na veličinu fonta na bilo koji način.

  Napomena: Pošta za Windows 10 ne dozvoljava da biste postavili potvrde čitanja za odlazne poruke ili da kreirate pravila koja automatski proslediti ili premeštanje poruka u fascikli.

Čitanje i odgovaranje na poruke

Kada ste dodali nalog Pošta za Windows 10, možete početi da koristite aplikaciju za čitanje i odgovaranje na poruke. Sve nove poruke se pojavljuju na listi poruka sa leve strane okna za čitanje.

Napomena: Ne možete da sakrijete na listi poruka ili okno za čitanje u Pošta za Windows 10.

Možete odgovori, odgovori svima, prosleđivanje, izbrišete i označite zastavicom e-poruke na traci sa alatkama na vrhu poruke. Ako izaberete više Ikona „Još“ , možete da preduzmete dodatne radnje, kao što su označavanju poruke kao nepročitane Premeštanje poruka u drugu fasciklu, pretraga unutar poruke, kretanje između poruke, sačuvati poruku kao datoteku .eml i štampanje poruku.

Čitanje poruka

Sve poruke se prikazuju na listi poruka. Kada prvi put podesite e-poštu, poruke su grupisani po razgovorima (tema) i prvih nekoliko reči e-poruke prikazuju na listi poruka ispod temu. Da biste pročitali poruku, izaberite je na listi poruka i poruka će se otvoriti u oknu za čitanje. Nije moguće isključiti okno za čitanje, premeštanje okna za čitanje ili otvorite poruku u novom prozoru.

 • Označavanje poruka kao pročitanih

  Kada premeštate iz jedne poruke na sledeći na listi poruka, Pošta za Windows 10 automatski označava poruku kao pročitanu. Možete da isključite ovo ili da odaberete različite ponašanje tako što ćete izabrati Postavke > čitanje i izabrati neku od opcija za označavanje stavke kao pročitane.

 • Isključivanje grupe po razgovoru ili skrivanje prvih nekoliko reči poruke

  Izaberite stavku Postavke > čitanje. Pomerite se nadole do odeljka razgovora i koristite klizače da biste uključili Prikaži pregled teksta i/ili prikazali poruke raspoređene po razgovoruili ili isključite . Ako imate više naloga, izbora za Prikazivanje poruke raspoređene po razgovorima odnosi se samo na nalog prikazan u Izaberite nalog padajuće liste.

 • Sadržaj za preuzimanje

  Ako vidite X ili čuvar mesta gde bi trebalo da bude sliku ili vidite obaveštenje da neki sadržaj u poruci nisu preuzeti, možete da pomerite se nadole na dnu poruke da biste odabrali preuzimanje poruka i slike. Da biste promenili ovu postavku za sve poruke koje svi automatski preuzeti, odaberite Postavke > čitanje. U okviru spoljnog sadržaja, odaberite stavku nalog, a zatim podesite Automatsko preuzimanje spoljnih slika i stil oblikovanjana.

 • Koristite karet pregledanja

  Karet pregledanja vam omogućava da u oknu za čitanje kliknite na dugme i postavite kursor bilo gde na red teksta. Zatim možete da koristite tastere sa strelicama da biste se kretali nagore ili nadole red po red ili na stranu znak po znak u poruku. Karet pregledanja je podrazumevano isključeno. Da biste uključili, odaberite Postavke > čitanje. U okviru karet pregledanja, koristite klizač da biste uključili funkciju na.

Odgovaranje na poruke

Kada odgovori, odgovori svima ili prosledi poruku, originalna poruka je uključena. Ne možete da promenite ovo ponašanje, ali možete da izaberete sav tekst u poruci i izbrišite je.

Napomena: Kada odgovarate na poruku, originalna poruka je uključen u odgovor, ali svi prilozi nisu. Ako prosleđujete poruku, čitavu poruku, uključujući priloge se šalje primaocu.

Otkucajte odgovor, Dodajte neophodne priloge, tabele, slike ili veze i izaberite stavku Pošalji u gornjem desnom uglu da biste poslali poruku. Ako odlučite da ne želite da pošaljete poruku, odaberite stavku Odbaci.

Označavanje poruka

Možete da podesite zastavice na poruke koje želite da budu u mogućnosti da lako pronađete. Postavite vrednost zastavice, odaberite opciju postavite vrednost zastavice u oknu za čitanje. Odaberite stavku Ukloni zastavicu da biste uklonili zastavicu.

Možete da filtrirate listu poruka tako da prikazuje samo stavke označene zastavicom tako što ćete izabrati padajućeg menija pored sve na listi poruka i izabrati stavku zastavicom.

Rad sa radnim verzijama

Ako ne šaljete ili odbacite poruku, ona se automatski čuva u fasciklu radne verzije . Da biste se vratili na radnu verziju, izaberite fasciklu radne verzije , a zatim izaberite poruku. Kada završite uređivanje poruku, odaberite stavku Pošalji.

Ako vaše prijemno poštansko sanduče prikazuje poruka po razgovoru, bilo koju radnu verziju odgovora i poruke koje se prosleđuju će takođe Prikaži nagore u prijemnom poštanskom sandučetu grupisane sa originalnu poruku. Ako isključite Rasporedi po razgovoru, ove radne verzije će biti vidljive samo u fasciklu radne verzije .

Rukovanje neželjene

Neželjena e-pošta ili bezvredne e-pošte, je uobičajenih problema. Ako primite e-poruku koja je očigledno neželjene pošte, možete da kliknite desnim tasterom miša na poruku na listi poruka i odaberite stavku premesti u neželjena. Ovo uklanja poruku u prijemnom poštanskom sandučetu i šalje u fasciklu neželjena. Možete da odaberete samo jednoj poruci odjednom da biste premestili neželjena.

Savet: Ne u svim nalozima e-pošte podržava premesti u neželjena.

Prilagođavanje prikaza

Pošta za Windows 10 ne podržava premeštanje, skrivanje ili promena veličine okna za čitanje ili na listi poruka. Možete da razvijanje ili skupljanje u oknu sa fasciklama tako što ćete izabrati Ikonu za razvijanje i skupljanje na vrhu ekrana.

Ako skupite u oknu sa fasciklama, možete da kreirate novu poruku tako što ćete izabrati na simbol +.

Moja e-porukama potrebno previše vremena da stigne ili ne mogu da pronađem starih poruka

Pošta za Windows 10 proverava za e-poštu u redovnim intervalima. Ako želite da proverite za poštu češće ili pristup starih poruka, možete da promenite postavke sinhronizacije.

 1. Odaberite Postavke Dugme „Postavke“ > Upravljanje nalozimai izaberite nalog koji želite da promenite.

 2. Izbor postavki sinhronizacije poštanskog sandučeta promena.

  • Da li postoje nove poruke češće, u okviru Preuzimanje novog sadržaja, izaberite intervala koji vam odgovara.

   Napomena: Podrazumevana postavka je zasnovan na moj upotrebe, koja uzima u obzir broj poruka koje primate, internet vezu i vaš život baterija.

  • Da biste videli starih poruka, u okviru preuzimanje e-pošte iz, odaberite bilo kom trenutku.

Imate problema ili je potrebno više informacija?

Pošaljite nam povratne informacije

Nismo vrednost vašem mišljenju. Ako postoji funkcija mislite da nedostaje u aplikacijama pošta i kalendar ili ako funkcija ne funkcioniše ispravno, možete da obezbedite povratne informacije direktno pošta i kalendar tima.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×