Kreiranje histograma

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Histogram predstavlja stubičasti grafikon koji prikazuje podatke o učestalosti.

Napomena: Ova tema samo govori o kreiranju histogram. Više informacija o Pareto (sortirani histogram) grafikona potražite u članku Kreiranje Pareto grafikona.

 1. Izaberite podatke.

  (Ovo je tipična primer podataka za histogram).

  Podaci korišćeni za kreiranje gorenavedenog uzorka histograma
 2. Izaberite stavke Umetanje > Umetni statistički grafikon > Histogram.

  Komanda „Histogram“ do koje se dolazi putem dugmeta „Umetni statistički grafikon“

  Histogram možete da kreirate i na kartici Svi grafikoni u Odeljku preporučeni grafikoni.

Saveti: 

 • Koristite kartice Dizajn i Oblikovanje da biste prilagodili izgled grafikona.

 • Ako ne vidite ove kartice, kliknite bilo gde u histogram da biste dodali karticu Alatke za grafikone na traci.

Kartice „Dizajn“ i „Oblikovanje“ za alatke za grafikone

 1. Kliknite desnim tasterom miša na horizontalnu osu grafikona, izaberite stavku Oblikuj osu, a zatim kliknite na dugme Opcije ose.

  Format Axis command on shortcut menu
 2. Koristite informacije iz sledeće tabele da biste odlučili koje opcije koje želite da podesite u oknu zadatka Oblikovanje ose .

  Opcija

  Opis

  Po kategoriji

  Odaberite ovu opciju kada kategorije (horizontalnu osu) zasnovan na tekstu umesto numeričkih. Histogram će Grupišite iste kategorije i sabiranje vrednosti na osi vrednosti.

  Savet: Da biste izračunali broj pojavljivanja tekstualnih niski, dodajte kolonu i popunite je vrednošću „1“, a zatim iscrtajte histogram i podesite binove na opciju Prema kategoriji.

  Automatsko

  Ovo je podrazumevana postavka za histograma. Bin širinu se računa pomoću Skotovo normalno referentno pravilo.

  Bin širine

  Unesite pozitivan decimalni broj za broj tačaka podataka u svakom opsegu.

  Broj Binova

  Unesite broj Binova za histogram (uključujući Binove više i niže vrednosti).

  Bin za više vrednosti

  Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste kreirali otpatke za sve vrednosti iznad vrednosti u polju sa desne. Da biste promenili vrednost, unesite različite decimalni broj u polje.

  Bin za niže vrednosti

  Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste kreirali otpatke za sve vrednosti ispod ili jednaka vrednosti u polju sa desne. Da biste promenili vrednost, unesite različite decimalni broj u polje.

  Okno zadatka „Oblikovanje ose“

Savet: Da biste pročitali više o na Histogram i kako pomaže vam da vizuelizujete statističke podatke, pogledajte ovu poruku na blogu na histogram, Pareto, i box i whisker grafikona tim programa Excel. Možda ste zainteresovani saznali više o drugim nove tipove grafikona opisane u ovom blogu objavite.

Opcija "Automatsko" (Skotovo normalno referentno pravilo)   

Opcija „Formula za automatski“

Skotovo normalno referentno pravilo pokušava da minimalizuje odstupanje od varijanse histograma u poređenju sa skupom podataka, pri čemu istovremeno podrazumeva da se podaci normalno distribuiraju.

Bin opciju "Prekoračenje"   

Opcija „Formula za korpu viška“

Opcija bin za niže vrednosti   

Opcija „Formula za korpu za podbačaj vrednosti“
 1. Uverite se da ste stavili programskog dodatka Analysis ToolPak. Više informacija potražite u članku Učitavanje programskog dodatka Analysis ToolPak u programu Excel.

 2. Unesite podatke u jednu kolonu radne sveske i dodajte oznaku u prvu ćeliju ako želite.

  Obavezno unesite kvantitativne numeričke podatke, kao što su količine ili rezultati na testu. Histogram neće obrađivati kvalitativne numeričke podatke, kao što su identifikacioni brojevi uneti kao tekst.

 3. Unesite bin brojeve u sledeću kolonu radne sveske i dodajte oznaku u prvu ćeliju ako želite.

  Preporučuje se da koristite sopstvene bin brojeve jer oni mogu biti korisniji za vašu analizu. Alatka Histogram će kreirati pravilno raspoređene bin intervale koristeći minimalnu i maksimalnu vrednost iz unesenog opsega kao početnu i završnu tačku, ako sami ne unesete bin brojeve.

 4. Kliknite na Podaci > Analiza podataka.

  Dugme Analiza podataka u grupi Analiza podataka

 5. Kliknite na Histogram > U redu.

  Dijalog „Analiza podataka“

 6. U okviruUlaz, uradite sledeće:

  1. U dijalog Opseg ulaza unesite referencu za ćeliju za opseg podataka za koji su uneseni brojevi.

  2. U dijalog Bin opseg unesite referencu za ćeliju za opseg koji sadrži bin brojeve.

   Ukoliko ste koristili oznake kolona na radnom listu, možete ih uključiti u reference za ćelije.

   Savet:  Umesto da reference unosite ručno, možete kliknuti na Slika dugmeta da biste privremeno skupili dijalog da izaberete opsege sa radnog lista. Ponovo kliknite na dugme da proširite okvir za dijalog.

 7. Ukoliko ste uključili oznake kolona u reference za ćelije, otkačite polje za potvrdu Oznake .

 8. U okviru Izlazne opcije, izaberite izlaznu lokaciju.

  Histogram možete postaviti na isti radni list, na novi radni list u okviru radne sveske ili u novu radnu svesku.

 9. Otkačite neka od sledećih polja za potvrdu:

  Pareto (sortirani histogram) Prikazuje podatke u padajućem nizu po učestalosti.

  Kumulativni procenat     Prikazuje kumulativne procente i dodaje red kumulativnih procenata na histogram.

  Izlazni grafikon     Prikazuje ugrađeni grafikon histograma.

 10. Kliknite na dugme U redu.

  Ako želite da prilagodite vaš histograma, možete da promenite tekst oznake i kliknite bilo gde u grafikon histograma da koristite dugmad Elementi grafikona, Stilovi grafikonai Grafikona Filter na desnoj strani grafikona.

 1. Izaberite podatke.

  (Ovo je tipična primer podataka za histogram).

  Podaci korišćeni za kreiranje gorenavedenog uzorka histograma
 2. Na kartici Umetni > Grafikon.

  Dugme „Grafikon“ u grupi „Ilustracije“ na kartici „Umetanje“ u programu Word
 3. U dijalogu Umetanje grafikona , u okviru Svi grafikoni, kliknite na Histogram i kliknite na dugme u redu.

Saveti: 

 • Koristite kartice Dizajn i Oblikovanje na traci da biste prilagodili izgled grafikona.

 • Ako ne vidite ove kartice, kliknite bilo gde u histogram da biste dodali karticu Alatke za grafikone na traci.

Kartice „Dizajn“ i „Oblikovanje“ za alatke za grafikone

 1. Kliknite desnim tasterom miša na horizontalnu osu grafikona, izaberite stavku Oblikuj osu, a zatim kliknite na dugme Opcije ose.

  Format Axis command on shortcut menu
 2. Koristite informacije iz sledeće tabele da biste odlučili koje opcije koje želite da podesite u oknu zadatka Oblikovanje ose .

  Opcija

  Opis

  Po kategoriji

  Odaberite ovu opciju kada kategorije (horizontalnu osu) zasnovan na tekstu umesto numeričkih. Histogram će Grupišite iste kategorije i sabiranje vrednosti na osi vrednosti.

  Savet: Da biste izračunali broj pojavljivanja tekstualnih niski, dodajte kolonu i popunite je vrednošću „1“, a zatim iscrtajte histogram i podesite binove na opciju Prema kategoriji.

  Automatsko

  Ovo je podrazumevana postavka za histograma.

  Bin širine

  Unesite pozitivan decimalni broj za broj tačaka podataka u svakom opsegu.

  Broj Binova

  Unesite broj Binova za histogram (uključujući Binove više i niže vrednosti).

  Bin za više vrednosti

  Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste kreirali otpatke za sve vrednosti iznad vrednosti u polju sa desne. Da biste promenili vrednost, unesite različite decimalni broj u polje.

  Bin za niže vrednosti

  Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste kreirali otpatke za sve vrednosti ispod ili jednaka vrednosti u polju sa desne. Da biste promenili vrednost, unesite različite decimalni broj u polje.

  Okno zadatka „Oblikovanje ose“

Savet: Da biste pročitali više o na Histogram i kako pomaže vam da vizuelizujete statističke podatke, pogledajte ovu poruku na blogu na histogram, Pareto, i box i whisker grafikona tim programa Excel. Možda ste zainteresovani saznali više o drugim nove tipove grafikona opisane u ovom blogu objavite.

Pratite ove korake za pravljenje histograma u programu Excel za Mac:

 1. Izaberite podatke.

  (Ovo je tipična primer podataka za histogram).

  Podaci korišćeni za kreiranje gorenavedenog uzorka histograma
 2. Na traci izaberite karticu Umetanje , a zatim kliknite na dugme Ikonu statističkog grafikona (Statistička ikona) i u okviru Histogramizaberite Histogram.

Saveti: 

 • Koristite kartice Dizajn grafikone i Oblikovanje da biste prilagodili izgled grafikona.

 • Ako ne vidite kartice Dizajn grafikone i Oblikovanje , kliknite bilo gde u histogram da ih dodate na traku.

Za pravljenje histograma u programu Excel 2011 za Mac, potrebno je da preuzmete programski dodatak za nezavisnog proizvođača. Pogledajte članak: ne mogu da pronađem programskog dodatka Analysis Toolpak u programu Excel 2011 za Mac za više detalja.

U Excel Online, možete da prikažete histogram (stubičasti grafikon koji pokazuje učestalost podataka), ali ne možete da ga kreirate jer ona zahteva programskog dodatka Analysis ToolPak, Excel programski dodatak koji nije podržan u Excel Online.

Ako imate Excel aplikaciju za računare, možete da koristite dugme Uredi u programu Excel da biste otvorili Excel na radnu površinu i kreirate histogram.

Dugme za uređivanje u programu Excel

 1. Dodirnite da biste izabrali podatke.

  Podaci korišćeni za kreiranje gorenavedenog uzorka histograma
 2. Ako ste na telefonu, dodirnite ikonu Uredi Ikona „Uredi“ za prikaz na traci. a zatim dodirnite Početak.

 3. Dodirnite stavku Umetni > grafikoni > Histogram.

  Ako je potrebno, možete da prilagodite elemente grafikona.

  Napomena: Ova funkcija je dostupna samo ako imate pretplatu na Office 365. Ako ste pretplaćeni na Office 365, proverite da li imate najnoviju verziju sistema Office.

  Isprobajte Office 365 ili najnoviju verziju programa Excel

 1. Dodirnite da biste izabrali podatke.

  Podaci korišćeni za kreiranje gorenavedenog uzorka histograma
 2. Ako ste na telefonu, dodirnite ikonu Uredi Ikona „Uredi“ za prikaz na traci, a zatim dodirnite Početak.

 3. Dodirnite stavku Umetni > grafikoni > Histogram.

Da biste napravili histogram Excel, obezbedite dva tipa podataka – podatke koje želite da analizirate i bin brojeve koji predstavljaju intervale po kojima želite da izmerite učestalosti. Morate da organizujete podatke u dve kolone na radnom listu. Te kolone mora da sadrži sledeće podatke:

 • Unos podataka    Ovo je podatke koje želite da analizirate pomoću alatke "Histogram".

 • Bin brojeve    Ove brojeve predstavljaju intervale željene Histogram alatka će se koristiti za merenja za unos podataka u analize podataka.

Kada koristite alatku za Histogram, Excel broji koliko tačaka podataka u svakom otpatke podataka. Tačka podataka je uključeno u određenom otpatke ako je broj veći od najniža povezivanja i jednako ili manje od najbolji vezana za otpatke podataka. Ako izostavite bin opseg, Excel pravi skup ravnomerno raspoređenih između minimalne i maksimalne vrednosti za unos podataka.

Izlaz histograma analize se prikazuje na novi radni list (ili u novu radnu svesku) i prikazuje histograma tabele i stubičasti grafikon koji prikazuje podatke u tabeli histograma.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×