Kreiranje efekata i zumiranja u programu PowerPoint

Napomena: Ovaj članak je odradio svoj posao i uskoro će biti obustavljen. Da biste sprečili poruku „Stranica nije pronađena“, uklanjamo veze za koje znamo. Ako ste kreirali veze do ove stranice, uklonite ih i zajedno ćemo održati veb povezanim.

" Glenna R. Shaw, Microsoft PowerPoint MVP i vlasnik sajta Glenna Shaw vizuelne komunikacije "

Možete da dodate radnju digitalnim slikama kroz korišćenje paninga i zumiranja koje je proslavio dokumentarni fotograf Ken Berns. U Vikipedija, "u svojim dokumentarcima, Berns često daje život i dalje fotografiše tako što polako zumiranja na teme interesovanja i pomeranje sa jedne na drugu temu. Na primer, u fotografiji bejzbolskog tima, može polako da prelazi kroz lica igrača i da se odmori na utakmici o kojem je govorio narator. "

Primeri ispod su načineni pomoću PowerPoint 2007, ali Osnovna uputstva su ista za druge verzije PowerPoint. Ovaj članak podrazumeva i poznavanje primene animacija i njihovih postavki.

Počnite tako što ćete uključiti mreže i vođice. Ovo će vam pomoći sa smeštanju nekoliko stavki dok radimo i lakše ćemo vam pomoći da identifikujete centar slajda koji je veoma važan. (Na kartici Početak , u grupi Crtanje kliknite na dugme Rasporedi, Istakni Poravnavanje, a zatim izaberite stavku Postavke koordinatne mreže, a dijalog na slici ispod prikazuje se. Biram da ne zakačim objekte zato što volim malo veću kontrolu, ali možda ćete pronaći da vam je Kačenje objekata lakše.

Grid and Guides dialog box

Izaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljnija uputstva.

Prednost panorame je u tome što se prikazuje mnogo više od tradicionalne fotografije. Na primer, imam novi bazen koji želim da pošaljem sa slikama svojoj porodici, ali obične slike ne prenose sveobuhvatni ukupan efekat. Moje rešenje je da kreiram panoramski snimak čitavog bazena. Da biste to uradili, stajala sam na jednoj lokaciji i uzela svoju prvu sliku, preobrazila se neznatno nalevo, zauzela drugu sliku i tako dalje. Zatim sam saљila ove fotografije na slajdu tako što ih uskladim i grudelim . Pokazao sam slike u svom primeru sa zelenim linijama za naglašavanje koncepta. Nećete želeti da koristite slike.

Photos aligned and grouped

Zatim sam kliknite desnim tasterom na grupisani objekat, zatim kliknite na dugme Sačuvaj kao slikui sačuvajte moju novu Panorama sliku kao PoolPanorama. jpg datoteku.

Zatim sam izbrisao ovaj grupisani objekat i umetnuo PoolPanorama. jpg datoteku na slajdu i koristio alatku za izrezivanje u okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje , u grupi Veličina , da bih napravio vrh i dno slike panorame. (Da biste videli kartice Alatke za slike i Oblikovanje , uverite se da ste izabrali sliku.)

Panorama picture

Konačno, oblikovao sam sliku kao da sam na slajdu (7,5 inča) i promenio veličinu prozora prikaza na 30% da biste videli celu sliku (pomoću klizača u donjem desnom uglu). Zatim sam sliku poravnala sa levom stranom slajda. Za najbolje rezultate, širina vaše panorame bi trebalo da bude više od 10 (pošto je slajd širok 10 inča) tako da se ne završava belim prostorom kada se slika "premešta". U mom primeru širina je 30 inиa.

Align picture with left side of slide

Sada koristim opcije u oknu zadatka Prilagođena animacija da biste dodali putanju kretanja levog ka slici panorama i koristili miš da biste proširili tačku na kraju na slici. (Da biste otvorili okno zadatka Prilagođena animacija, na kartici animacije , u grupi animacije izaberite stavku Prilagođena animacija.) Podešavanje vremenskog rasporeda na putanji kretanja do brzine od 30 sekundi i opozovite izbor u poljima za potvrdu na kartici efekat za glatki početak, glatki kraji potvrdite izbor u polju za potvrdu za Automatsko obrnuti.

Left dialog box

Sada, kada pokrenem projekciju slajdova, slika bazena će se polako usporiti i zatim će se polako vratiti nazad, što će korisnicima omogućiti da u potpunosti doživljaju efekt. Izbor polja za potvrdu " nesmetan početak " i " nesmetan završetak " će malo usporiti animaciju na početku i kraju putanje kretanja, tako da je to pitanje željenih opcija.

Dodavanje efekta stupanja na grupnu fotografiju omogućava da vidite i grupu i osobe.

Započnite tako što ćete umetnuti moju sliku na slajd. Slike veće rezolucije Izgledaжe bolje, ali možda imate neke probleme sa skraćenjem. Ako se to dešava vama, smanjite rezoluciju slike. Želite da vaša slika bude kao što je moguće kvalitetnija, jer (kada se zube) izgubi deo kvaliteta. Pogledajte ovu PowerPoint MVP sajt za dodatne informacije: PowerPoint najčešća pitanja: skeniranja, rezolucija, TPI odeljak.

Promeni veličinu slike da bi se uklopio u slajd. Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom miša na svoju sliku, izaberite stavku Veličina i položaj, a zatim sliku oblikujte na visinu 7,5 inиa (standardna visina slajda). Uverite se da ste zaključali odnos širina/visina slike ili će izgledati iskrivljene tako što ćete potvrditi izbor u polju za potvrdu Zaključaj odnos širina/visina

Format Picture dialog box

Sada imam fotografiju centrirano na slajdu.

Za ovaj primer, želim da prekucam lice moje porodice, tako da prvo što želim da uradim jeste da odlučim gde želim da počnem i gde želim da se završe. Da biste to uradili, potreban mi je pravougaonik koji je proporcionalan slajdu. Za moj primer, Koristit ću pravougaonik od 3 do 4 inča prikazan u svetlu ћutom bojom.

Yellow rectangle marks beginnning of zoom

Sada kopiram i nalepim duplikat pravougaonika i premestim ga na mesto na kom želim da se prelazak završi.

Yellow rectangle to mark end of zooming

Poravnavam pravougaone gornje i donje i koristim pravougaonike kao vodič da bih izrežala fotografiju.

Use rectangles as guide to clip photo

Na kraju, Izbrisaću ћute pravougaonike, promeniti veličinu fotografije na visinu slajda, poravnati je na levoj strani, a zatim koristiti iste korake za kreiranje leve putanje kretanja koju sam uradio u gornjem primeru panorame.

Napomena: Ponovo ćete želeti da širina bude više od 10, tako da ćete možda morati da prilagodite isečak. Napravila sam sliku od 20 inиa.

Create custom animation

Sada moja slika ide preko lica moje porodice.

Ako želite da istaknem jedan objekat na fotografiji, uvećanje i umanjenje je vrlo efektno i lako je ostvareno.

U mom primeru ja ću da usmerim svoju unuku. Počnem sa istom slikom na slajdu i nalepim duplikat na vrh prve fotografije. Zatim sam presekao drugu fotografiju oko unuka. Dodala sam žutu liniju za prikazivanje isečene oblasti. Želite da vas oљiљana slika bude proporcionalna slajdu. Ja sam svoju napravio od 3 do 4 inиa.

Clipped photo within larger slide

Sada mogu da promenim veličinu oљiљanu fotografiju da bi se uklopila u ceo slajd i da dodam prikaz animacijeUmanj za zum, nakon prethodnog, kašnjenjepodešeno na 2 sekundei srednja brzina. Takođe dodajem i izlaznu animaciju uvećan zum, nakon prethodnog, kašnjenje podešeno na 2 sekunde i srednja brzina.

Faded Zoom dialog box shows how to set photo

Moja fotografija će sada prikazati čitavu porodičnu fotografiju, sačekati 2 sekunde, zumirati mog malog unuka, sačekati dve sekunde i povećati prikaz cele moje porodične fotografije.

Nažalost, zumiranje se javlja samo iz centra slajda, tako da efekat i dalje nije baš ono što tražim i moraжu da dodam putanju kretanja da bi se dalo utisak uvećavanje u donjem levom kvadrantu gde se nalazi moj unuk. Da biste to uradili, premeštala sam prikačenu fotografiju tako da je prilično centrirano gde je moj unuk na originalnoj fotografiji. Sada kliknite na dugme Nacrtaj prilagođenu putanju (nakon što kliknu na putanje kretanja) i nacrtajte prilagođenu putanju putanje od centra isečene slike do centra slajda. Konačno, pomeranjem sekvence prilagođene linije putanje kretanja u animacijama da bi se pokrenuo sa prethodnim sa mojim izbledelim uzumiranje ulazom animacije i postarao se da brzina bude podešena tako da se podudara sa mojimizbledelim zumom ulaza. Sekvencu bilo koje animacije možete da promenite tako što ćete je prevući nagore ili nadole u oknu zadatka Prilagođena animacija . Takođe zaključam svoju prilagođenu putanju animacije (izaberite stavku zaključano na padajućoj listi putanje , okno zadatka prilagođene animacije ) tako da mogu da pomerim svoju sliku dok se bavim uređivanjem i zadržavanje putanje na željeni način.

Creating custom animation

Moj poslednji potez je da dodam prilagođenu animaciju moja oљiљana slika da bi se pokrenula iz centra slajda na početni put druge prilagođene putanje kretanja. Da biste to uradili, moram da pomerim sliku u centar i sredinu slajda i da dodam prilagođenu putanju kretanja za prelazak od centra slajda do centra mesta gde je moj unuk na originalnoj slici. Zatim primenjujem iste postavke na ovu prilagođenu putanju kretanja kao što sam uradio u prvom: sa prethodnom, srednjim brzinom i zaključanom.

Creating custom animation

Moja slika sada uvećava sa odgovarajuće lokacije i ponovo se vraća na odgovarajuću lokaciju.

U prethodnim primerima, bio sam u mogućnosti da usmerim različita člana porodice, ali ne sve u kohezivnoj sekvenci. Ono što zaista želim da uradim je da zumiram i prodelim kroz lica moje porodice, završavajući sa krupnim slovom mog malog unuka.

Da biste to uradili, dodajem kopiju moje fotografije na vrh originala i koristite ovo da biste kreirali efekat zumiranja. Možda ćete biti u iskuљenju da koristite efekat animacije razvijanja/psihiжa , ali degradirano rešenje vas čini jadnim izborom ako radite sa fotografijama.

Kopirao sam i nalepovao duplikat moje slike na slajdu i po želji. Imajte u vidu da se neke velike slike mogu smanjiti kada pokrećete projekciju slajdova, zato idite u razmatranje kada menjate svoju veličinu. Ja sam svoju napravio 15 inиa љirokog. To otežava prikaz celog slajda, tako da menjam veličinu prozora na 40% (pomoću klizača u donjem desnom uglu) i poravnate ovu veću sliku sa sredinom i centrom slajda.

Zatim dodajem oblike u okviru grafikona toka koji nema popunu, a meni Boja linije se podešava na kontrast sa slikom i čini je jakom linijom tako da je lako mogu videti. Aktiviram ovaj oblik preko prvog zumiranja i postavite bod. Zatim kopiram i nalepim još dva unakrsnih tačaka i postavim ih na druge tačke za Pane.

Crosshairs AutoShapes

Krajnji rezultat je velika slika moje slike i tri vodiča koje ću koristiti za podešavanje prilagođenih animacija i brisanja kada se moji efekti završe.

Sada grupišete veliku sliku i tri stavke u jedan objekat tako što ćete držati taster SHIFT i kliknuti na sve četiri objekte dok ne budu izabrani. Zatim u okviru Alatke za slike, na kartici oblikovanje , u grupi Rasporedi kliknite na dugme Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Grupiši Slika dugmeta .

Na kraju, osiguram da moj grupisani objekat zadržava odgovarajući odnos širina/visina tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na njega, izabrati stavku Veličina i položaj, a zatim u okviru skaleizabrati stavku Zatvori odnos širina/visina

Dodajem efekt zumiranja ulaznog efekta za moju veliku sliku. Podesio/la sam ga na početni ekran nakon prethodnog, odlaganje je podešeno na 2 sekunde (tako da publika može da vidi originalnu sliku), a brzina postavljena na " srednja".

Zatim dodajem putanju kretanja velikoj slici koja ide od prvog krošaja nadole ka centru slajda.

Pokrenuo sam prilagođenu putanju kretanja sa prethodnom, veoma sporu brzinom i zaključanom. Očistim polja za potvrdu nesmetan početak i nesmetan kraj . Uverite se da ste primenu prilagođene putanje kretanja na veliku sliku, a ne na unakrskom obliku.

Crosshairs AutoShapes and Custom Path dialog box

Putanja kretanja možda nije tamo gde je očekujete, ali je tačna. Sada držim taster SHIFT i kliknite na veliku sliku i sve unakrsne liste da biste ih izabrali. Premeštala sam sve izabrane stavke tako da se Početna tačaka usmeravaju iznad slajda.

Napomena: Kada se vodiči i Lenjiri Uključi, pomaže mi da to uradim i pošto je putanja kretanja zaključana, ona ostaje tamo gde pripada. Ako se lenjir ne pojavi, na kartici Prikaz , u grupi Prikaži/sakrij izaberite stavku lenjir.

Starting point crosshairs are in center of slide

Kliknem na siva oblast da biste obrisali izbor svih mojih objekata, a zatim kliknite na sliku da biste je izabrali. Sada dodajem drugu prilagođenu putanju kretanja da bi otiљao od centra drugog Pana do centra slajda. Ovaj prilagođeni put kretanja sam podesio na prethodnu i odlaganje na 1 sekundu. Odaberem zaključanu i vrlo sporu brzinu i opozovite izbor u poljima za potvrdu za jednostavan početak i nesmetan kraj.

Custom path dialog box

Ponavljajte ovaj postupak da biste kreirali poslednju tačku za Pan. Ja ću izabrati sliku i premestiti je tako da se nalazi drugi prvi na vrhu slajda. Dodajem svoju konačnu prilagođenu putanju kretanja od unakrshshair centra mog poslednjeg Pana za zaustavljanje u centru slajda i Podesi ga na prethodnuvrednost, odloži2 sekunde, zaključanoi vrlo sporo , i očistim brzi Start i glatki završetak .

Custom Path dialog box

I na kraju krijem sve svoje pozivne veze tako što ću postaviti obris oblika na nijedan i poravnati veliku sliku sa centrom i centrom slajda.

Align picture with middle and center of slide

Zatim sam "poništao" početne i završne tačke za moje prilagođene putanje kretanja da ne biste prikazali ivicu slike na ekranu. To mogu da vidim pomoću dugmeta " Reprodukuj " u oknu zadataka " Prilagođena animacija ".

Kada pokrenem projekciju slajdova, ona se uvećava, na levoj strani, na levu stranu sa licima moje porodice i završava se sa krupnom brzinom mog malog unuka.

Kao i uvek, preporuиujem vas da eksperimentiљete, eksperimentiљete, eksperimentiљete za sebe.

Glenna sou je certifikovan stručnjak za upravljanje projektom sa federalnom vladom i aktivni član PowerPoint zajednice. Microsoft je certifikovan u programu PowerPoint i Word i čuva certifikat u okviru pristupačne informativne tehnologije.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×