Koristite OneDrive za Android

Nakon što preuzmete OneDrive aplikaciju, razvijte odeljke ispod da biste saznali kako da je koristite.

Preuzimanje aplikacije OneDrive iz prodavnice Google Play

Preuzimanje aplikacije OneDrive iz prodavnice Amazon Appstore

Da biste dodali lični nalog, na stranici za prijavu unesite Microsoft nalog.

Da biste dodali OneDrive for Business nalog, unesite e-adresu koju koristite za preduzeće, škole ili drugu organizaciju.

Ako imate problema sa prijavljivanjem pomoću poslovnog ili školskog naloga, pokušajte da se prijavite na sajtu OneDrive.com ili se obratite IT sektoru.

Da biste promenili OneDrive lozinku, prijavite se na svoj nalog na mreži na sajtu account.microsoft.com/security.

Kad se prvi put prijavite u OneDrive, pojavljuje se pitanje da li želite da automatski otpremate fotografije i video zapise koje snimite u uslugu OneDrive. Dodirnite dugme Uključi da biste uključili automatsko otpremanje. Tu mogućnost možete da uključite i iz postavki. Evo kako:

 1. U aplikaciji OneDrive dodirnite stavku Meni Meni programa Delve za Android , a zatim otvorite stavku Postavke.

 2. Dodirnite Otpremanje sa kamere.

 3. Postavite Otpremanje sa kamere na UKLJUČENO.

Napomene: 

 • Rezervna kopija kamere je dostupna samo na uređajima sa operativnim sistemom Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) ili novijim verzijama.

 • Da biste očuvali bateriju uređaja prilikom preuzimanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otpremanje samo tokom punjenja.

 • Kad ste povezani sa Wi-Fi mrežom, sve fotografije i svi video zapisi otpremaju se u originalnoj veličini. Ako želite da koristite mobilnu mrežu, otvorite aplikaciju OneDrive pa Postavke, dodirnite stavku Rezervna kopija kamere, zatim stavku Otpremi koristeći i na kraju odaberite stavku Wi-Fi i mobilna mreža.

 • Snimci kamere na uređaju se otpremaju na OneDrive, umesto da se sinhronizuju. To znači da možete da obrišete otpremljene fotografije i video zapise sa vašeg uređaja, što ne utiče na kopije u usluzi OneDrive.

Pomoću alatke za otpremanje otpremite datoteke u OneDrive, na primer dokumente, OneNote beležnice, fotografije, video zapise ili muziku.

Savet: Ako je vaš uređaj podešen da automatski otprema slike u OneDrive, slike koje snimite uređajem će biti u fascikli OneDriveSnimci kamere. Ne morate ručno da ih otpremate u OneDrive.

 1. U aplikaciji OneDrive, otvorite fasciklu u koju želite da dodate datoteku.

 2. Dodirnite Dodaj Dodaj u OneDrive na dnu ekrana, a zatim dodirnite Otpremi.

  Otpremi u OneDrive

 3. Dodirnite datoteku koju želite da otpremite. Ona se otprema u fasciklu koju ste otvorili.

 1. U aplikaciji OneDrive, otvorite fasciklu u kojoj se nalaze datoteke koje želite da preuzmete. Uverite se da se sadržaj fascikle pojavljuje u prikazu liste, a ne kao sličice.

 2. Dodirnite polja za potvrdu za datoteke koje želite da preuzmete.

  Izabrane datoteke

 3. Dodirnite Više Dugme „Još“ u gornjem uglu ekrana, a zatim dodirnite stavku Sačuvaj.

 4. Dodirnite strelicu u Čuvanje na ovoj lokaciji da biste videli fascikle na uređaju. Izaberite fasciklu za preuzete datoteke, a zatim dodirnite Sačuvaj.

  Čuvanje datoteka iz usluge OneDrive

Možete da pretražujete tekst unutar datoteka, pa čak i unutar fotografija. Da biste pronašli tekst u datoteci ili fotografiji, dodirnite Pretraga Dugme za pretragu u vrhu liste poruka u gornjoj traci, a zatim otkucajte željenu frazu u polju Pretraga.

Evo kako da podesite melodiju iz OneDrive muzičke datoteke.

 1. Sa bilo kog početnog ekrana na uređaju dodirnite stavke Aplikacije > Postavke > Zvukovi i obaveštenja > Melodija.

 2. Da biste koristili sopstvenu muzičku datoteku, pomerajte se nadole, a zatim izaberite stavku Dodaj melodiju.

 3. Dodirnite stavku Dovrši radnju koristeći: OneDrive, a zatim dodirnite stavku Samo jednom, ako vam bude zatraženo.

  Napomena: Ako ne vidite OneDrive opciju, prvo preuzmite i sačuvajte muzičku datoteku na uređaju.

 4. Izaberite muzičku datoteku, a zatim dodirnite stavku Gotovo.

  Napomene: 

  • Ako želite da postavite melodiju sa uređaja, a ne iz OneDrive, možda ćete morati da obrišete podrazumevane vrednosti OneDrive aplikacija

  • Izaberite stavke Postavke > Aplikacije.

  • Pomerite se nadole, a zatim dodirnite OneDrive.

  • Nakon brisanja OneDrive podrazumevanih vrednosti, trebalo bi da koristite Birač zvuka svaki put kada izaberete OneDrive datoteke kao melodije, umesto da idete na OneDrive.

  • Pomerite se nadole, a zatim dodirnite stavku Obriši podrazumevane vrednosti i završili ste.

Fascikle možete da dodate u prikaz Datoteke ili u bilo koju drugu fasciklu u usluzi OneDrive.

 1. U prikazu ili fascikli gde želite da dodate novu fasciklu, dodirnite stavku Dodaj Dodaj u OneDrive na dnu ekrana, a zatim stavku Napravi fasciklu.

  Otpremi u OneDrive

 2. Otkucajte ime za fasciklu, a zatim dodirnite U redu.

U aplikaciji OneDrive dodirnite ikonu Meni Meni programa Delve za Android , a zatim dodirnite stavku Dodaj OneDrive for Business. Prijavite se pomoću korisničkog imena i lozinke koje koristite za OneDrive for Business.

Napomena: Ako želite da se prijavite sa OneDrive for Business nalogom, vaša organizacija mora da ima kvalifikovani SharePoint Online ili Office 365 poslovni plan pretplate. Ne možete da se prijavite sa nalogom iz lokalnog direktorijuma.

Da biste se prebacivali između ličnog OneDrive naloga i OneDrive for Business naloga ili između više OneDrive for Business naloga, dodirnite ikonu Meni Meni programa Delve za Android , a zatim dodirnite nalog koji želite da koristite.

Savet: U OneDrive aplikaciju možete da dodate samo jedan lični nalog. Da biste otvorili drugi lični nalog, otvorite Postavke, dodirnite ime naloga, dodirnite stavku Odjavi se, a zatim se prijavite sa nalogom koji želite da koristite.

Možete da delite OneDrive datoteke, fotografije i fascikle iz OneDrive aplikacije na Android uređaju isto kao što ih delite i na PC ili Mac računaru. Da biste prestali da ih delite, idite na veb sajt OneDrive i prijavite se pomoću Microsoft naloga.

Kopiranje veze radi njenog lepljenja u SMS poruku ili na veb sajt

 1. Izaberite željenu datoteku ili fasciklu (pritisnite i držite da biste je izabrali), a zatim izaberite stavku Deli Deljenje datoteka .

 2. (opcionalno) Izaberite da li primaoci mogu da uređuju datoteku ili mogu da pregledaju datoteku u formatu samo za čitanje.

  Snimak ekrana promene dozvole prilikom deljenja u aplikaciji OneDrive za Android

 3. Izaberite stavku Kopiraj vezu, a zatim nalepite vezu u aplikaciji ili veb sajtu gde delite vezu.

  Dugme „Kopiraj vezu“ u usluzi OneDrive za Android

  Napomena: Zapamtite da svi koji imaju vezu mogu da otvore, preuzmu i sačuvaju dokument, kao i da proslede vezu.

Pozivanje osoba da vide datoteku ili fasciklu

 1. Izaberite datoteku ili fasciklu koju želite da delite (pritisnite i držite da biste je izabrali).

 2. Dodirnite stavke Deli Deljenje datoteka > Pozovi osobe.

  Dugme „Pozovi osobe“ u usluzi OneDrive za Android

 3. U odeljku Dodajte osobe sa kojima ćete deliti unesite željena imena ili adrese e-pošte.

  Snimak ekrana pozivanja ljudi da dele datoteku iz usluge OneDrive for Android

 4. Da biste ljudima omogućili da uređuju, ostavite potvrđen izbor u polju za potvrdu Odobri uređivanje. Opozovite izbor u tom polju za potvrdu da biste ljudima omogućili da samo prikažu datoteku ili fasciklu.

  Savet: Da biste dodali napomenu pozivu za deljenje, dodirnite strelicu na kraju opcije Dozvoli uređivanje, zatim stavku Dodaj brzu belešku, pa unesite ono što želite da kažete.

 5. Dodirnite stavku Pošalji Pošalji poziv za deljenje . Primaoci dobijaju e-poruku sa vezom ka dokumentu.

Slanje datoteke kao priloga

 1. Izaberite datoteku ili fasciklu koju želite da delite (pritisnite i držite da biste je izabrali).

 2. Dodirnite stavke Deli Deljenje datoteka > Pošalji datoteke.

  Dugme „Pošalji datoteke“ u usluzi OneDrive za Android

 3. Na listi Deljenje dodirnite aplikaciju pomoću koje želite da pošaljete datoteku.

 4. Da biste koristili tu aplikaciju svaki put kada šaljete datoteku, dodirnite stavku Uvek. Ako dodirnete stavku Samo jednom, taj izbor se ponovo pojavljuje sledeći put kada šaljete datoteku.

  Kada to uradite, izabrana aplikacija se otvara. Podelite datoteku pomoću nje.

  Savet: Deljenje u vidu priloga funkcioniše samo za pojedinačne datoteke. Ako želite da delite fasciklu, koristite opciju Kopiraj vezu ili Pozovi osobe.

Kada neko sa vama podeli OneDrive datoteku ili fasciklu, obično dobijete poruku u e-pošti ili obaveštenje na Android uređaju. Da biste pronašli datoteke deljene sa vama u aplikaciji OneDrive, dodirnite prikaz Meni Meni programa Delve za Android > Deljeno.

Deljeni prikaz u usluzi OneDrive

Prikaz Deljeno sadrži datoteke koje su deljene sa vama, kao i datoteke koje ste vi delili sa drugima. Dodirnite ime osobe koja deli da biste pronašli datoteke koju je ta osoba podelila.

Prikaz „Deljene datoteke“

Napomena: Prikaz Deljeno izgleda drugačije kada ste prijavljeni pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 1. U aplikaciji OneDrive otvorite fasciklu koju želite da sortirate, a zatim dodirnite strelicu pored stavke Sortiraj.

 2. Izaberite kako želite da se datoteke sortiraju. Možete da sortirate po imenu, datumu ili veličini.

PIN kôd možete dodati kako biste pomogli da se spreči da druge osobe koje koriste vaš uređaj slučajno pristupe datotekama, izmene ih ili izbrišu.

 1. U aplikaciji OneDrive dodirnite stavku Meni Meni programa Delve za Android , a zatim otvorite stavku Postavke.

 2. Dodirnite Kôd, a zatim uključite Zahtevaj kôd.

 3. Unesite četvorocifreni kôd, a zatim ga ponovo unesite kako biste ga potvrdili.

U aplikaciji OneDrive, dodirnite stavke Meni Meni programa Delve za Android > Postavke, a zatim dodirnite ime naloga da biste videli podatke o ukupnom i dostupnom prostoru za skladištenje.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Na mreži

Pronađite pomoć na mreži
Pogledajte odeljak rešavanje problema sa OneDrive aplikacijom za mobilne uređaje, još stranica podrške za OneDrive ili pomoć za OneDrive for Business.

Ikona „Podrška putem e-pošte“

Obratite se podršci putem e-pošte
Ako vam je i dalje potrebna pomoć, obratite se timu podrške za OneDrive putem e-pošte.

Za više pomoći obratite se IT odeljenju ili administratoru. Ako ste SharePoint Online administrator, možete i da otvorite tiket za podršku u Office 365 centru administracije.

Forumi Office 365 zajednice

Pitajte zajednicu
Potražite pomoć od stručnjaka na našim forumima:
Forum OneDrive zajednice ili Forum OneDrive for Business zajednice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×