Koristite Office 365 Video za iPhone

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Napomena: Office 365 Video će se zameniti Microsoft Stream. Da biste saznali više o nova usluga video preduzeća koja dodaje obaveštavanje video saradnja i Saznajte više o prelaza planova za trenutni Office 365 Video klijente, pogledajte članak Migriranje tok iz Office 365 Video.

Office 365 Video je portal u Office 365 koji obezbeđuje protok usluga video za organizaciju. To je sjajno mesto da otpremite, deljenje i prikaz video zapisa interno – na primer, video zapisi izvršni komunikacije ili snimci sastanaka, prezentacije ili obuke. Više informacija potražite u članku Upoznajte Office 365 Video.

Office 365 Video za iPhone obezbeđuje mobilni pristup kanala i video zapisa koji se nalaze u Office 365 Video portal. Da biste otpremili i pogledajte video zapise, na primer, možete da koristite iPhone aplikacije. Aplikacija je dostupna za iOS 7 ili noviji, a koje mogu da ga besplatno preuzeti iz prodavnice aplikacija. IPhone aplikacije takođe funkcioniše na iPad uređaju, ali nije namenjena za prikazivanje na tom uređaju.

Možete i ne možete da radite sa Office 365 Video za iPhone

Office 365 Video za iPhone pruža podskup punu funkcionalnost koja je dostupna kada neko sa odgovarajućim dozvolama pristupa portalu Office 365 Video u Veb pregledaču u Office 365. Za informacije o funkcije koje su dostupne na portalu Office 365 Video u Veb pregledaču u Office 365, potražite u sledećim člancima:

Šta možete da uradite sa Office 365 Video za iPhone

Ovaj članak opisuje stvari koje možete da uradite sa Office 365 Video za iPhone:

Šta možete da radite sa Office 365 Video za iPhone

Ne možete da izvršite neku od sledećih operacija Office 365 Video pomoću Office 365 Video za iPhone:

 • Kreiranje kanala

 • Brisanje kanala

 • Promena dozvola kanala (dozvolu za uređivanje kanala i prikaz kanala)

 • Promenili administratorske dozvole (da biste naveli video administratore ili administratori kanala)

 • Video zapisi istaknutu kanala

 • U žiži interesovanja kanala ili video zapisi za stranicu " Početak " na portalu Office 365 Video

Ove operacije mogu izvršiti samo neka osoba sa odgovarajućim dozvolama na portalu Office 365 Video u Veb pregledaču u Office 365.

Prijavljivanje i odjavljivanje Office 365 Video za iPhone

Možete da se prijavim Office 365 Video za iPhone samo ako su obe od sledećeg tačno:

 • Vaša organizacija podesila na portalu Office 365 Video u Office 365.

 • Vaša organizacija vam je dodelio korisničku licencu za jedan od planovima pretplate na Office 365 na kojima je dostupna Office 365 Video :

  • Office 365 Enterprise E1

  • Office 365 Enterprise E2

  • Office 365 Enterprise E3

  • Office 365 Enterprise E4

  • Office 365 Enterprise A2

  • Office 365 Enterprise A3

 • Office 365 Enterprise A4

Ako ne znate da li imate korisničku licencu za jedan od planovima pretplate na Office 365 koji je naveden iznad, obratite se IT sektoru.

Da biste se prijavili Office 365 Video za iPhone

 1. Ako O365 Video aplikacija već ne preuzima na iPhone, preuzmite ga iz prodavnice aplikacija.

 2. Na iPhone, dodirnite O365 Video aplikacije.

 3. U polje korisničko ime unesite poslovnog ili školskog naloga u formatu someone@example.com.

 4. U polje lozinka unesite lozinku.

Da biste se odjavili Office 365 Video za iPhone

 1. Na stranici " Početak " aplikacije, dodirnite ikonu "Opcije" Options icon in Office 365 Video for iPhone .

 2. U gornjem desnom uglu, dodirnite ikonu "postavke" Postavke: ažuriranje profila, instaliranje softvera i njegovo povezivanje sa oblakom .

 3. Pri dnu stranice postavke , dodirnite stavku Odjavi se.

Prikazivanje matične stranice

Stranica " Početak " sadrži sledeće:

 • Odeljak u žiži interesovanja   . Ovaj odeljak sadrži sličice i zvanja video zapise koji video administrator odabrao da biste unapredili. Video administrator može da stavite u žižu interesovanja najviše pet video zapisa i tri kanala u odeljku u žiži interesovanja . Da biste videli sve video zapise u žiži interesovanja odeljku, dodirnite odeljak i prevucite nadesno.

 • Popularni odeljak   . Ovaj odeljak sadrži sličice i zvanja video zapise koje pregledali najčešće u poslednje dve nedelje. U gornjem desnom uglu u odeljku popularno , možete da dodirnete Pogledajte sve da biste videli listu svi video zapisi na portalu Office 365 Video po popularnosti sa najpopularnijih video zapisa na vrhu liste.

 • Ikona " Opcije "    Options icon in Office 365 Video for iPhone . Dodirnite ikonu da biste prikazali listu kanala koje se nalaze u vašoj organizaciji Office 365 Video portalu.

Traženje video zapisa

Možete da pretražite i pronađite video zapise koje je na kanalu koje imate dozvolu za prikaz.

Da biste tražili video zapisa

 1. Uradite nešto od sledećeg na stranici " Početak ":

  • Dodirnite bilo gde blizu vrha stranice i prevucite nadesno.

  • Dodirnite ikonu "Opcije" Options icon in Office 365 Video for iPhone .

 2. Na vrhu stranice koja se pojavi, dodirnite ikonu "Pretraga" Pretraga .

 3. Unesite upit za pretragu u okvir za tekst Pretraži svi video zapisi .

 4. Ispod tastature, dodirnite stavku Pretraga.

Odlazak na određenu kanala

Možete da prikažete listu kanala i idite na kanal da biste videli video zapise koji su u njoj ili da biste otpremili video zapis. Da biste mogli da prikažete kanala i video zapise koji su u njoj, morate da imate dozvolu za prikaz za kanal. Podrazumevano, svi u vašoj organizaciji ima prikaz dozvolu za kanal kada se kreira kanal.

Nije moguće da biste promenili prikaz dozvola kanala iz Office 365 Video za iPhone; te dozvole se mogu menjati samo kada neko sa odgovarajućim dozvolama ide na portal Office 365 Video u Veb pregledaču u Office 365. Više informacija potražite u članku Promena dozvola kanala u Kreiranje kanala u usluzi Office 365 Video i upravljanje.

Da biste otišli na određeni kanal

 1. Uradite nešto od sledećeg na stranici " Početak ":

  • Dodirnite bilo gde blizu vrha stranice i prevucite nadesno.

  • Dodirnite ikonu "Opcije" Options icon in Office 365 Video for iPhone .

 2. Pomerajte se kroz listu kanala da biste pronašli onaj koji tražite.

  Kada prikazujete listu kanala, možete da pomerite se do vrha liste da biste veze da biste otišli na Početak stranice ili stranici Popularne video zapise .

 3. Dodirnite kanala koji želite da prikažete.

  Da biste se vratili na listu kanala kada prikazujete određeni kanal, dodirnite ikonu "Opcije" Options icon in Office 365 Video for iPhone .

Otpremanje video zapisa sa iPhone da Office 365 Video

Da biste otpremili video zapisa, možete da otpremite na određeni kanal. Možete da podesite Office 365 Video za iPhone da biste otpremili video zapise koristeći samo wi-fi. Informacije o video formati koji su kompatibilni sa Office 365 Videopotražite u članku Video formati koji rade u usluzi Office 365 Video.

Trebalo bi da imate dozvolu za uređivanje za kanal da biste mogli da otpremite video zapise. Nije moguće da biste promenili dozvole kanala (dozvolu za uređivanje i prikaz dozvola) tako što ćete koristiti Office 365 Video za iPhone; može se promeniti samo kada neko sa odgovarajućim dozvolama ide na portal Office 365 Video u Veb pregledaču u Office 365. Više informacija potražite u članku Promena dozvola kanala u Kreiranje kanala u usluzi Office 365 Video i upravljanje.

Maksimalnu veličinu datoteke koje možete otpremiti je 2GB. (Isto gornje ograničenje odnosi se na otpremanja datoteka SharePoint Online.) Pri otpremanju video zapisa, originalnu datoteku su uskladišteni u SharePoint Online i broji protiv kvota skladišta u vašoj organizaciji. Više informacija potražite u članku Upravljanje ograničenjima skladišta kolekcije lokacija.

Da biste podesili Office 365 Video za iPhone da biste otpremili video zapise koristeći samo wi-fi

 1. Na stranici " Početak ", dodirnite ikonu "Opcije" Options icon in Office 365 Video for iPhone .

 2. U gornjem desnom uglu, dodirnite ikonu "postavke" Postavke: ažuriranje profila, instaliranje softvera i njegovo povezivanje sa oblakom .

 3. U donjem delu stranici " postavke ", pored Otpremanje video zapisa na Wi-Fi samo, dodirnite prekidač preklopnik uključivanja ili isključivanja i prevucite na dugme sa desne strane. Kada je dugme u redu u dijalogu prebacivanje, prekidač je na mestu (sa na zelenoj pozadini), kako bi Office 365 Video za iPhone koristili samo wi-fi mreže da biste otpremili video zapisa.

 4. Da biste ostavili stranici " postavke ", dodirnite gotovo u gornjem desnom uglu stranice.

Da biste otpremili postojećeg video zapisa sa iPhone do lokacije Office_365_Video

 1. Idite na kanal u koji želite da otpremite video zapisa. Više informacija potražite u članku da određeni kanal ranije u ovom članku.

 2. U gornjem desnom uglu stranice, dodirnite stavku Otpremi video zapisa (znak plus) ikonu Add-video icon in Office 365 Video for iPhone .

 3. Na dnu stranice, dodirnite stavku Izaberi postojeću. Pojavljuje se na iPhone aplikacija " fotografije" .

 4. U aplikaciji fotografije dodirnite video zapise, a zatim dodirnite video zapis koji želite da otpremite.

 5. Dodirnite stavku Izbor.

 6. U polje dodirnite da biste dodali naslov Unesite naslov za video zapis.

 7. (Opcionalno) U polju dodirnite da biste dodali opis , navedite opis za video zapis.

Napomena: Kao u slučaju bilo kog otpremanja datoteka, ima mnogo faktora koji mogu da utiču na vreme potrebno za otpremanje video zapisa, kao što su Veličina video zapisa i propusni opseg mreže.

Za pretragu vidljivost, može biti korisno da budu ujednačeni kako naslov i opis video zapise. Ove informacije možete olakšati da tražite video zapise kasnije, posebno kad ima mnogo video zapisi u Office 365 Videosvi. Takođe obezbeđuje dodatni kontekst za video zapis u Office Delve i Office Graph.

Prikazivanje video zapisa koje ste otpremili na kanal

Office 365 Video za iPhone obezbeđuje zaseban prikaz koji se zove Moji video zapisi za video zapise koje ste otpremili na neki određeni kanal.

Da biste videli video zapise koje ste otpremili na kanal

 1. Idite na kanal u koju ste otpremili neke video zapise. Više informacija potražite u članku da određeni kanal ranije u ovom članku.

 2. Na vrhu liste sa video zapise na kanalu, dodirnite stavku Svi video zapisi.

 3. Dodirnite stavku Moji video zapisi.

Provera da li je video zapis koja je otpremljena spreman za reprodukciju

Nakon što ste otpremili video zapis, potrebno je vreme da je obradite za protok reprodukcije i indeks za pretraživanje pre nego što je spreman za reprodukciju. Video zapis prvo biće vidljivi i koja se može reprodukovati u odeljku Moji video zapisi u kanalu. Video zapis će biti vidljive i koja se može reprodukovati drugi negde drugde na portalu malo kasnije. Samo osobe koje imaju dozvolu za prikaz video zapisa u taj kanal možete da prikažete video zapisa koje ste otpremili na kanal.

Da biste proverili da li je video zapis koja je otpremljena spreman za reprodukciju

 1. Pratite korake u prethodnom odeljku, Prikazivanje video zapisa koje ste otpremili na kanal.

 2. U Moji video zapisi, pronađite sličicu video zapisa koji želite da proverite.

Dok obrađuje video zapisa, prazan sličicu za video zapis se pojavljuje u Moji video zapisi sa porukom koja ukazuje na video obrađuje. Kad je video zapis spreman za reprodukciju, pojavljuje se sličice koje sadrže grafiku za video zapis.

Uređivanje naslova ili opis za video koja je otpremljena

U bilo kom trenutku možete da uredite naslov ili opis za video koja je otpremljena.

Da biste uredili naslov ili opis za video koja je otpremljena

 1. Idite na kanal u koji možete otpremiti video zapis. Više informacija potražite u članku da određeni kanal ranije u ovom članku.

 2. Dodirnite sličicu video zapisa za koji želite da uredite naslov ili opis. Pojavljuje se stranica video plejera.

 3. U gornjem desnom uglu stranici video plejera, dodirnite stavku Uredi.

 4. Dodirnite polje naslov (neposredno ispod video plejera) da biste uredili naslov video zapisa.

 5. Dodirnite polje Opis (neposredno ispod polja "Naslov") da biste uredili opis video zapisa.

 6. Na dnu stranice, dodirnite dugme gotovo.

 7. U gornjem desnom uglu stranice, dodirnite dugme gotovo.

Brisanje video zapisa koja je otpremljena

Kada izbrišete video zapis, on oslobađa prostor prema kvota skladišta SharePoint Online u vašoj organizaciji. Da biste otpremili video zapisa na kanal, morate da imate dozvolu za uređivanje za kanal. Da biste izbrisali video zapisa koja je otpremljena, i dalje morate imati dozvolu za uređivanje za taj kanal. Više informacija potražite u članku Promena dozvola kanala u Kreiranje kanala u usluzi Office 365 Video i upravljanje.

Upozorenje: Pošto izbrišete video zapisa, možete da oporavite, iako možete da uvek ponovo ako želite da otpremite ga.

Da biste izbrisali video zapisa koja je otpremljena

 1. Idite na kanal u koji možete otpremiti video zapis.

 2. Dodirnite sličicu video zapisa koji želite da izbrišete. Pojavljuje se stranica video plejera.

 3. U gornjem desnom uglu stranici video plejera, dodirnite stavku Uredi.

 4. Na dnu stranice, dodirnite stavku Izbriši.

 5. U na izbrišete ovaj video zapis? prozora, dodirnite stavku Izbriši Video.

 6. Na dnu stranice, dodirnite dugme gotovo.

 7. U gornjem desnom uglu stranice, dodirnite dugme gotovo.

Takođe pogledajte

Upoznajte Office 365 Video

Kreiranje kanala u usluzi Office 365 Video i upravljanje

Upravljanje Office 365 Video portalom

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×