Koristite Memo polja za skladištenje velike količine informacija

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Memo polja može da bude korisna za skladištenje velike količine alfanumerički informacije. Upotrebljava za ovaj tip podataka bi belešku, komentare, opis ili polje adrese, tip podataka u Memo omogućava do 65.536 alfanumeričkih znakova sa opcijama da biste postavili više svojstava kao što su oblikovanje obogaćenog teksta. Kada koristite Tip podataka "Memo" Veb baze podataka, zaokružuje se vrednosti koje sadrže više od 8192 znakova.

Ova tema objašnjava kako da dodate memo polja tabele u novu ili postojeću Microsoft Access 2010 u klijentskoj bazi podataka.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Razumevanje tip podataka "Memo"

Načini za dodavanje Memo polja

Dodavanje Memo polja u prikazu dizajna

Brisanje memo polja

Referenca za svojstva memo polja

Razumevanje tip podataka "Memo"

Ako ste novi u programu Access, imajte na umu skladištenja podataka u bazi podataka u jednu ili više tabela. Mogu li da koristite različite prikaze da biste prikazali podatke kao što su, prikaz lista sa podacima, obrazac ili izveštaj. Svaka tabela se sastoji od skupa polja (kolona), a svaki svojstvo postavljeno da biste prihvatili jedan određeni tip podataka. Na primer, za skladištenje datuma i vremena skupa otkucajte svojstvo polja za datum/vreme. Možete da unesete velikim količinama teksta i numeričke podatke u Memo polja. Takođe, ako dizajner baze podataka na polje za podršku oblikovanje obogaćenog teksta, možete da primenite tipove oblikovanja koji se obično nalaze u programima za obradu teksta, kao što je Word. Na primer, možete da primenite različite fontove i veličine fonta na određene znakove u tekstu i da ih učinite podebljano ili kurziv i tako dalje. Takođe možete da dodate Hypertext Markup Language (HTML) oznake podataka. Za više informacija o podešavanju svojstvo tabele, pogledajte članak Uvod u tabele.

Specifikacije memo polja

Memo polja u programu Access 2010 možete da skladištite do 1 gigabajt znakova ili 2 gigabajta prostora (2 bajta po znaku), od kojih možete da prikažete 65 535 znakova u okvir za tekst kontrola u obrascu ili izveštaju. Pored toga, sada možete da primenite oblikovanje obogaćenog teksta na podatke u Memo polja. Na primer, možete da postavite boje, promenite fontove i omogućavanje podataka podebljano ili kurziv.

Načini za dodavanje Memo polja

Access pruža nekoliko načina za dodavanje Memo polja u novu ili postojeću tabelu. Možete da dodate polje iz prikaza lista sa podacima ili prikaz dizajna nove ili postojeće tabele u Access bazi podataka. Kada koristite prikaz dizajna da biste dodali Memo polja, možete postaviti nekoliko svojstava polja kao što je format obogaćenog teksta, liste vrednosti za pronalaženje. Za više informacija o svojstvima koje možete da podesite za Memo polja, pogledajte odeljak referenca svojstva Memo polja.

Vrh stranice

Dodavanje memo polja u prikaz lista sa podacima

Sledeći koraci objašnjavaju kako da biste postavili novog Memo polja u prikazu lista sa podacima tabele.

Dodavanje Memo polja na kraju tabele

 1. Otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima.

 2. Kliknite na zaglavlje kolone kliknite da biste dodali i izaberite memorandum.

 3. Dvaput kliknite na red zaglavlja, a zatim upišite ime novog polja.

insert a new field in a table

Dodavanje Memo polja između dva polja

 1. Kliknite desnim tasterom miša na kolonu sa desne strane na mesto gde želite da dodate novog Memo polja i izaberite stavku Umetni polje.

 2. Izaberite polje i kliknite na Polja karticu

 3. Kliknite na dugme Više polja i izaberite stavku Memorandum .

 4. Dvaput kliknite na red zaglavlja, a zatim upišite ime novog polja.

locate the Memo field data type under more fields

Vrh stranice

Dodavanje memo polja u prikaz dizajna

Takođe možete da koristite prikaz dizajna da biste dodali Memo polja u novu ili postojeću tabelu. Za razliku od prikaza lista sa podacima, prikaz dizajna vam omogućava da kontrolišete svakog polja i svojstva u tabeli. Koraci u ovom odeljku objašnjavaju kako da dodate Memo polja u postojeće i nove tabele i kako da podesite Memo polja za uređivanje obogaćenog teksta.

Dodavanje memo polja u postojeću tabelu

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da dodate Memo polja za i izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. U koloni Ime polja u dizajner, unesite ime Memo polja. Na primer: „Adresa”, „Beleške” ili „Komentari”.

 3. Kliknite na kolonu Tip podataka pored imena polja i odaberite memorandumasa liste.

  add a new fieldto a table from design view

 1. Sačuvajte promene.

  Napomena: Koristite okno Svojstva polja da biste podesili svojstva za pojedinačna polja. Na primer, možete da koristite okno da biste promenili oblikovanje teksta na obogaćeni tekst ili da promenite vrednosti u polja za pronalaženje.

Dodavanje memo polja u novu tabelu

 1. Na kartici " datoteka ", dvaput kliknite na Otvori.

 2. U poljudabiste otvorili dijalog, izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele kliknite na dugme Tabela.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na karticu dokumenta za novu tabelu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 5. Ako se pojavi dijalog Sačuvaj kao , navedite ime za novu tabelu.

 6. U koloni Ime polja izaberite prvi prazan red, a zatim unesite ime polja. Uobičajeno je da se na memo polje primenjuju imena poput „Komentari“ ili „Beleške“.

 7. Kliknite na kolonu Tip podataka pored imena polja i odaberite memoranduma sa liste.

 8. Sačuvajte promene.

  Savet: Koristite okno Svojstva polja da biste podesili svojstva za pojedinačna polja. Na primer, možete da koristite okno da biste promenili oblikovanje teksta na obogaćeni tekst ili da promenite vrednosti u polja za pronalaženje.

Ako okvir za tekst povežete podataka "memo", morate da postavite na svojstvo Format teksta za okvir za tekst da biste Obogaćeni tekst.

Više informacija o oblikovanju podataka u vidu obogaćenog teksta potražite u članku Unošenje ili uređivanje podataka u kontroli ili polju koji podržavaju obogaćeni tekst.

Vrh stranice

Brisanje memo polja

Da biste uklonili Memo polja iz tabele možete da koristite prikaz lista sa podacima ili prikaz dizajna.

Upozorenje: 

Kada izbrišete Memo polja koja sadrži podatke, trajno gubite te podatke i ne možete da opozovete brisanje. Trebalo bi da napravite rezervnu kopiju baze podataka pre nego što izbrišete polja tabele ili druge komponente baze podataka.

Brisanje memo polja u prikazu lista sa podacima

 1. Otvorite bazu podataka i u oknu za navigaciju kliknite dvaput na tabelu koju želite da promenite.

 2. Pronađite Memo polja, kliknite desnim tasterom miša na red zaglavlja (ime) i kliknite na dugme Izbriši polje.

 3. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili brisanje.

Brisanje memo polja u prikazu dizajna

 1. Otvorite bazu podataka i u oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da promenite i izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na birač reda (prazan kvadrat) pored Memo polja i izaberite stavku Izbriši redove.

 3. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili brisanje.

Vrh stranice

Referenca za svojstva memo polja

Kada koristite prikaz dizajna da biste u tabelu dodali memo polje, možete da podešavate i menjate brojna svojstva polja. U ovoj tabeli su navedena svojstva memo polja i opisano je čemu ona služe, kao i implikacije podešavanja i menjanja svojstava.

Svojstvo

Korišćenje

Oblikovanje

Unesite znakove za definisanje oblika prikaza prilagođeno oblikovanje. Formati koji su definisani ovde se pojavljuju u listovima sa podacima, obrasce i izveštaje.

Natpis

Određuje ime tekstualnog polja. Ovo svojstvo prihvata do 2048 znakova. Ako ne odredite natpis, Access će primeniti podrazumevano ime polja.

Podrazumevana vrednost

Automatski dodeljuje određenu vrednost u ovom polju prilikom dodavanja novog zapisa. Na primer, ako navedete vrednost kao što su „Enter do 65 KB teksta”. Tako da podseti korisnicima da možete da unesete 255 znakova.

Pravilo za validaciju

Određuje zahteve za podatke koji su uneti u zapis, polje ili kontrolu. Kada unesete podatke koji krše pravilo definisano za polje, možete da upotrebite svojstvo „Tekst provere valjanosti“ kako biste odredili poruku o grešci koja se javlja kao rezultat. Maksimalna dužina: 2048 znakova.

Za više informacija o korišćenju pravila za validaciju potražite u članku ograničavanje podataka unosa korišćenjem pravila za validaciju.

Tekst za validaciju

Navodi tekst poruke o grešci koja se pojavljuje kada korisnici krše pravilo za validaciju. Za više informacija o kreiranju pravila za validaciju potražite u članku ograničavanje podataka unosa korišćenjem pravila za validaciju.

Potrebno

Kada je podešeno na Da, morate da unesete vrednost u polje ili u kontrole koje su povezane sa poljem, a polje ne može da bude vez vrednosti.

Dozvoli niske nulte dužine

Kada je podešeno na „Da“, u polje možete da unesete niske nulte dužine. Niska nulte dužine ne sadrži znakove i možete da je koristite da biste označili da vrednost ne postoji za dato polje. Nisku nulte dužine unosite upisivanjem znakova navoda bez razmaka između ("").

Indeksirano

Indeksi mogu da se koriste za ubrzavanje upita, operacija sortiranja i grupisanja koje se izvode nad velikim količinama podataka. Takođe, indekse možete da koristite da sprečite korisnike da unose duplirane informacije. Izbori:

 • Bez: isključuje indeksiranje (podrazumevano)

 • Da (duplikati su u redu): Indeksira polje i dozvoljava duplirane vrednosti. Na primer, možete da imate duplirana imena i prezimena.

 • Da (bez duplikata): Indeksira polje i ne dozvoljava duplirane vrednosti.

Unikod kompresija

Access koristi Unikod za predstavljanje podataka u tekstualnom polju, memo polju i polju sa hipervezom. Unikod zauzima više prostora za skladištenje, jer umesto 1 koristi 2 bajta po znaku. Da bi se smanjila veličina datoteke, podrazumevana vrednost svojstva Unikod kompresija za tekstualno polje, memo polje ili polje sa hipervezom treba da bude Da. Kada je podešeno na Da, znak čiji je prvi bajt 0 biće komprimovan kada je uskladišten, a dekomprimovan kada se preuzme.

Podaci u memo polju neće biti komprimovani osim ako posle kompresije ne zauzimaju 4096 ili manje bajtova prostora za skladištenje. Moguće je da će kao rezultat toga sadržaj memo polja biti komprimovan u jednom zapisu, ali ne i u drugom.

IME režim

Određuje „Input Method Editor“, alatku za korišćenje engleske verzije programa Access za rad sa datotekama kreiranim na japanskom ili korejskom. Podrazumevana vrednost je Bez kontrole. Više informacija o korišćenju ovog svojstva dobićete ako pritisnite taster F1.

Režim IME rečenice

Određuje tip podataka koji možete da unesete korišćenjem alatke „Input Method Editor“. Više informacija o korišćenju ovog svojstva dobićete ako pritisnite taster F1.

Pametne oznake

Određuje pametne oznake za polje i kontrole povezane sa poljem. Pametne oznake su komponente koje prepoznaju tip podataka u polju i dozvoljavaju vam da preduzmete radnje na osnovu tog tipa. Na primer, u polju za e-adresu pametna oznaka može da započne novu e-poruku ili da doda adresu na listu kontakata.

Kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ da biste videli listu dostupnih pametnih oznaka.

Format teksta

Omogućava ili onemogućava uređivanje obogaćenog teksta. Izaberite opciju Obogaćeni tekst da biste omogućili uređivanje obogaćenog teksta.

Napomena: Ako za polje omogućite oblikovanje obogaćenog teksta, a zatim kontrolu okvira za tekst povežete sa poljem, potrebno je i da omogućite uređivanje obogaćenog teksta za tu kontrolu.

Poravnanje teksta

Određuje poravnavanje podataka u memo polju. Na raspolaganju imate sledeće izbore:

 • Opšte: Poravnava tekst nalevo, brojeve i datume nadesno

 • Levo: poravnava sve tekst, datume i brojeve nalevo

 • Centar za: centri sve tekst, datume i brojeve

 • Desno: poravnava sve tekst, datume i brojeve nadesno

 • Rasporedi: poravnava sve tekst, datume i brojeve jednako naspram obe strane na polje ili okvir za tekst

Samo dodaj

Određuje da li želite da pratite promene u polje vrednost.

Postoje dve postavke:

 • Da: prati promene. Da biste prikazali istoriju vrednosti polja, kliknite desnim tasterom miša na polje, a zatim kliknite na dugme Prikaži istoriju kolone.

 • Bez: ne praćenje promena.

Upozorenje: Podešavanje ovog svojstva na Ne briše postojeću istoriju vrednosti polja.


Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×