Koristite čitač ekrana da biste proverili nedavne aktivnosti u aplikaciji Microsoft Teams

Koristite čitač ekrana da biste proverili nedavne aktivnosti u aplikaciji Microsoft Teams

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Da biste brzo videli šta se dešava od vaše poslednje posete Microsoft Teams, otvorite prikaz aktivnosti pomoću tastature i čitača ekrana i pregledajte feed o aktivnostima u programu Snap. Testirali smo ga sa ИELJUSTIMA i NVANDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike.

Napomene: 

U ovoj temi

Pronađite obaveštenja u feedu o aktivnostima

Sva obaveštenja se pojavljuju u feedu o aktivnostima u prikazu Aktivnost, tako da ćete uvek biti u toku. Dobićete obaveštenje uvek kada neko:

 • @pomene vas

 • @pomene timove i kanale kojima pripadate

 • Odgovori na objavljene poruke u kojima učestvujete

 • odgovori na vašu poruku

 1. Da biste otvorili feed o aktivnostima, pritisnite Ctrl+1.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "meni" feed ".

 3. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Lista" i prvo obaveštenje u feedu. Čućete informacije o pošiljaocu, sadržaj i detalje obaveštenja kao i broj i položaj izabranog obaveštenja na spisku.

 4. Da biste otvorili meni Više opcija, pritisnite razmaknicu. Čućete: „Mark as read“ (Označi kao pročitano) ili „Mark as unread“ (Označi kao nepročitano). Za kretanje kroz meni pritiskajte taster sa strelicom nagore ili taster sa strelicom nadole. Da biste izabrali nešto, pritisnite Enter. Da biste izašli iz menija, pritisnite Esc.

  Napomena: Meni Više opcija možda neće biti dostupan za sva obaveštenja, na primer za propuštene pozive i govornu poštu.

 5. Za kretanje kroz spisak obaveštenja pritiskajte taster sa strelicom nagore ili taster sa strelicom nadole.

Saveti: Da biste brzo pronašli obaveštenje, koristite pretraživanje na vrhu ekrana. Da biste prešli na Pretragu, pritisnite Ctrl+E.

 • Da biste pronašli aktivnost neke osobe, otkucajte /aktivnost u polju za pretragu i pritisnite Enter. Čućete: „Enter the name of a person“ (Unesite ime osobe). Otkucajte ime osobe čiju aktivnost želite da pronađete i pritisnite Enter.

 • Da biste pronašli @pominjanja, otkucajte /pominjanja u polju za pretragu i pritisnite Enter.

Filtrirajte feed o aktivnostima

Možete da izaberete obaveštenja koja će se pojavljivati u feedu. Na primer, možete da dobijate obaveštenja uvek kada neko odgovori na vašu poruku.

 1. Da biste otvorili feed o aktivnostima, pritisnite Ctrl+1.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "meni" feed ".

 3. Pritisnite taster Tab. Čućete: „Click to see all Feeds Filter options“ (Kliknite da biste videli sve opcije filtriranja feeda). Sa NVE da, pritisnite razmaknicu. Sa ИELJUSTIMA pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + RAZMAKNICA. Otvara se meni filtera.

 4. Za kretanje kroz meni pritiskajte taster sa strelicom nagore ili taster sa strelicom nadole. Da biste izabrali nešto, pritisnite Enter. U feedu su sada navedena obaveštenja samo o izabranim stavkama.

 5. Da biste uklonili filter, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "Filter za uklanjanje feedova". Sa NVE da, pritisnite razmaknicu. Sa ИELJUSTIMA pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + RAZMAKNICA.

Napomena: Ako izaberete da ne primate obaveštenja o određenoj aktivnosti, prestaćete da dobijate i obaveštenja u obliku banera o njima.

Pogledajte svoju aktivnost

Poruke koje ste poslali možete da pronađete u opciji Moja aktivnost.

 1. Da biste otvorili feed o aktivnostima, pritisnite Ctrl+1.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "meni" feed ".

 3. Da biste izabrali opciju Moja aktivnost, pritisnite Enter, pritisnite jednom taster sa strelicom nadole, a zatim ponovo pritisnite Enter.

  U oknu spiska se otvara spisak poslatih poruka. Izabrana je najnovija poruka, a fokus se pomera na razgovor koji sadrži poruku u oknu sa sadržajem. Čitač ekrana će pročitati poruku.

 4. Da biste se vratili na listu moja aktivnost , pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete "meni" feed ", a zatim pritisnite taster TAB dok ne čujete:" Lista ".

 5. Da biste se pomerili na listi poruka, pritisnite taster sa strelicom nadole. Da biste prešli na razgovor koji sadrži trenutno izabranu poruku, pritisnite Enter.

Odgovorite na obaveštenja

Kada čujete zanimljivo obaveštenje, možete da dođete do radnje koja vam je potrebna i učestvujete. Na primer, ako vam je sačanin @mentioned, idite na poruku sa @mention na kartici objave , pogledajte članak o čemu se radi i odgovaranje na poruku.

 1. Da biste otvorili feed o aktivnostima, pritisnite Ctrl+1.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "meni" feed ".

 3. Da biste se premestili na listu obaveštenja, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "Lista".

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili taster sa strelicom nadole dok ne začujete obaveštenje na koje želite da odgovorite i pritisnite Enter. Povezani razgovori se prikazuju na kartici objave .

 5. Da biste odgovorili na poruku sa kanala, pritisnite R. Da biste odgovorili na poruku iz ćaskanja, pritisnite C.

 6. Otkucajte poruku. Da biste poslali odgovor, pritisnite Enter.

Prilagodite postavke obaveštenja

Možete precizno podesiti koju vrstu obaveštenja želite da primate u feedu o aktivnostima, u e-pošti ili u banerima.

 1. Bilo gde u Microsoft Teams, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + zarez (,). Otvara se dijalog Postavke .

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Notifications tab“ (kartica „Obaveštenja“), a zatim pritisnite Enter.

 3. Da biste se kretali kroz postavke, pritisnite taster TAB.

 4. Da biste razvili padajući meni, pritisnite razmaknicu. Za kretanje kroz meni pritiskajte taster sa strelicom nagore ili taster sa strelicom nadole. Da biste izabrali nešto, pritisnite Enter.

 5. Da biste napustili karticu obaveštenja , pritisnite taster ESC.

 6. Da biste zatvorili dijalog Postavke , pritisnite taster ESC.

Napomena: Ako niste prijavljeni u aplikaciju Microsoft Teams, dobićete obaveštenje e-poštom o propuštenim aktivnostima.

Takođe pogledajte

Koristite čitač ekrana za ćaskanje u aplikaciji Microsoft Teams

Koristite čitač ekrana za kreiranje i izmenu timova u aplikaciji Microsoft Teams

Tasterske prečice za Microsoft Teams

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Microsoft Teams uz pomoć čitača ekrana

Konfigurisanje uređaja za rad sa pristupačnošću u sistemu Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Da biste brzo videli šta se dešava od vaše poslednje posete Microsoft Teams na vebu, otvorite prikaz aktivnosti pomoću tastature i čitača ekrana i pregledajte feed o aktivnostima u programu Snap. Testirali smo ga pomoću naratora, vilica i NVE da, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike.

Napomene: 

U ovoj temi

Pronađite obaveštenja u feedu o aktivnostima

Sva obaveštenja se pojavljuju u feedu o aktivnostima u prikazu Aktivnost, tako da ćete uvek biti u toku. Dobićete obaveštenje uvek kada neko:

 • @pomene vas

 • @pomene timove i kanale kojima pripadate

 • Odgovori na objavljene poruke u kojima učestvujete

 • odgovori na vašu poruku

 1. Da biste otvorili feed o aktivnostima, pritisnite Ctrl+Shift+1.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "meni" feed ".

 3. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Lista" i prvo obaveštenje u feedu. Čućete informacije o pošiljaocu, sadržaj i detalje obaveštenja kao i broj i položaj izabranog obaveštenja na spisku.

 4. Za kretanje kroz spisak obaveštenja pritiskajte taster sa strelicom nagore ili taster sa strelicom nadole.

Saveti: 

 • Da biste brzo pronašli objave u kojima vas neko spominje, pritisnite Ctrl+E da biste prešli u pretragu na vrhu ekrana. Otkucajte /pominjanja, a zatim pritisnite Enter. Aktivnosti u kojima ste pomenuti su nabrojane u oknu spiska.

 • Da biste brzo saznali sve nedavne aktivnosti određene osobe, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + E da biste prešli na region za pretragu na vrhu ekrana. Otkucajte /aktivnost, pritisnite taster ENTER i počnite da kucate ime osobe. Lista rezultata pretrage ažurira se dok kucate. Pritiskajte taster sa strelicom nadole da biste pregledali listu dok ne čujete željeni ishod, a zatim pritisnite taster ENTER. Aktivnosti izabrane osobe su navedene u oknu sadržaj.

Filtrirajte feed o aktivnostima

Možete da izaberete obaveštenja koja će se pojavljivati u feedu. Na primer, možete da dobijate obaveštenja uvek kada neko odgovori na vašu poruku.

 1. Da biste otvorili feed o aktivnostima, pritisnite Ctrl+Shift+1.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "meni" feed ".

 3. Pritisnite taster Tab. Čućete: „Click to see all Feeds Filter options“ (Kliknite da biste videli sve opcije filtriranja feeda). Sa naratorom i NVANDA, pritisnite razmaknicu. Sa ИELJUSTIMA pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + RAZMAKNICA. Otvara se meni filtera.

 4. Za kretanje kroz meni pritiskajte taster sa strelicom nagore ili taster sa strelicom nadole. Da biste izabrali nešto, pritisnite Enter. U feedu su sada navedena obaveštenja samo o izabranim stavkama.

 5. Da biste uklonili filter, pritiskajte taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete: "Filter za uklanjanje feedova". Sa naratorom i NVANDA, pritisnite razmaknicu. Sa ИELJUSTIMA pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + RAZMAKNICA.

Napomena: Ako izaberete da ne primate obaveštenja o određenoj aktivnosti, prestaćete da dobijate i obaveštenja u obliku banera o njima.

Pogledajte svoju aktivnost

Poruke koje ste poslali možete da pronađete u opciji Moja aktivnost.

 1. Da biste otvorili feed o aktivnostima, pritisnite Ctrl+Shift+1.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "meni" feed ".

 3. Da biste izabrali opciju Moja aktivnost, pritisnite Enter, pritisnite jednom taster sa strelicom nadole, a zatim ponovo pritisnite Enter.

  U oknu spiska se otvara spisak poslatih poruka. Izabrana je najnovija poruka, a fokus se pomera na razgovor koji sadrži poruku u oknu sa sadržajem. Čitač ekrana će pročitati poruku.

 4. Da biste se vratili na listu moja aktivnost , pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete "meni" feed ", a zatim pritisnite taster TAB dok ne čujete:" Lista ".

 5. Da biste se pomerili na listi poruka, pritisnite taster sa strelicom nadole. Da biste prešli na razgovor koji sadrži trenutno izabranu poruku, pritisnite Enter.

Odgovorite na obaveštenja

Kada čujete zanimljivo obaveštenje, možete da dođete do radnje koja vam je potrebna i učestvujete. Na primer, ako vam je sačanin @mentioned, idite na poruku sa @mention na kartici objave , pogledajte članak o čemu se radi i odgovaranje na poruku.

 1. Da biste otvorili feed o aktivnostima, pritisnite Ctrl+Shift+1. Čujete: "meni feedova".

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "meni" feed ".

 3. Da biste se premestili na listu obaveštenja, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "Lista".

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili taster sa strelicom nadole dok ne začujete obaveštenje na koje želite da odgovorite, a zatim pritisnite Enter. Povezani razgovori se prikazuju na kartici objave .

 5. Da biste odgovorili na poruku sa kanala, pritisnite R. Da biste odgovorili na poruku iz ćaskanja, pritisnite C.

 6. Otkucajte poruku. Da biste poslali odgovor, pritisnite Enter.

Prilagodite postavke obaveštenja

Možete precizno podesiti koju vrstu obaveštenja želite da primate u feedu o aktivnostima, u e-pošti ili u banerima.

 1. Bilo gde u Microsoft Teams na vebu, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + zarez (,). Otvara se dijalog Postavke .

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Notifications tab“ (kartica „Obaveštenja“), a zatim pritisnite Enter.

 3. Da biste se kretali kroz postavke, pritisnite taster TAB.

 4. Da biste razvili spisak opcija, pritisnite razmaknicu. Za kretanje kroz spisak pritiskajte taster sa strelicom nagore ili taster sa strelicom nadole. Da biste izabrali nešto, pritisnite Enter.

 5. Da biste napustili karticu obaveštenja , pritisnite taster ESC.

 6. Da biste zatvorili dijalog Postavke , pritisnite taster ESC.

Napomena: Ako niste prijavljeni u aplikaciju Microsoft Teams na vebu, dobićete obaveštenje e-poštom o propuštenim aktivnostima.

Takođe pogledajte

Koristite čitač ekrana za ćaskanje u aplikaciji Microsoft Teams

Koristite čitač ekrana za kreiranje i izmenu timova u aplikaciji Microsoft Teams

Obavljanje osnovnih zadataka u aplikaciji Microsoft Teams pomoću čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×