Koristite čitač ekrana da biste planirali zakazane obaveze ili sastanke u programu Outlook

Koristite čitač ekrana da biste planirali zakazane obaveze ili sastanke u programu Outlook

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Outlook sa tastature i čitač ekrana da biste zakazali sastanke ili planirate sastanke sa drugim osobama. Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Ćete naučiti kako da proverim kada su osobe koje pozovete dostupna, da sastanke ponavljanja, postavite podsetnike za sastanke i zahteva odgovora od osobe koje pozovete u Outlook.

Napomene: 

U ovoj temi

Zakazivanje obaveze

Pravljenje nove zakazane obaveze

 1. U programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+2 da biste otvorili kalendar. Čujete ime trenutnog prikaza, na primer, „Prikaz radne sedmice“, iza kojeg sledi broj događaja u prikazu.

 2. Narator, pritisnite tastere Alt + H, N da biste otvorili prozor prazan zakazanu obavezu. JAWS, pritisnite taster Alt + H, N, 1. Fokus je u polju Tema .

 3. Otkucajte temu zakazane obaveze, a zatim pritisnite taster Tab da biste premestili fokus na polje Lokacija.

 4. Otkucajte lokaciju zakazane obaveze, a zatim pritisnite taster Tab da biste premestili fokus na polje Datum početka.

 5. Da biste promenili datum početka, pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore kako biste datum pomerili unapred ili unazad za jedan dan. Da biste promenili vreme, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Vreme početka“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore kako biste pomerili vreme unapred ili unazad za pola sata.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Datum završetka“. Da biste promenili datum završetka, pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore kako biste datum pomerili unapred ili unazad za jedan dan. Da biste promenili vreme, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Vreme završetka“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore kako biste pomerili vreme unapred ili unazad za pola sata.

 7. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Poruka, uređivanje“, a zatim upotrebite tastaturu da biste otkucali bilo koju željenu informaciju o zakazanoj obavezi. U funkciji JAWS, čujete „Beleške, uređivanje“.

 8. Da biste sačuvali zakazanu obavezu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, A, a zatim taster V. Prozor zakazane obaveze se zatvara, a fokus se vraća na kalendar.

Obaveštavanje osoba o dostupnosti

Možete da dodate indikator statusa u zakazanu obavezu kako biste obavestili druge o vašoj dostupnosti. Ako neko pokuša da zakaže sastanak sa vama, znaće da li ste dostupni ili zauzeti.

 1. Kada je zakazana obaveza otvorena, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, B da biste otvorili meni Prikaži kao.

 2. Pritisnite nagore ili nadole sa strelicama dok ne čujete dostupnost želite.

 3. Da izaberete opciju, pritisnite Enter. Meni " Prikaži kao " zatvara.

 4. Da biste sačuvali promene, pritisnite tastere Alt + H, A, V. Zatvara se prozor zakazane obaveze i fokus vraća u kalendar.

Zakazivanje sastanka i pozivanje osoba na njega

 1. Da biste kreirali poziv za sastanak sa bilo kog mesta u Outlook (kao što su e-pošta "," Kalendar "ili" Zadaci "), pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + Q. Otvara se prozor Sastanak, fokus se premešta na tekstualno polje Za u pozivu i čujete: „Za, uređivanje“.

 2. Da biste pozvali ljude na sastanak, otkucajte ime osobe i, ako znate, adresu e-pošte.

  Outlook automatski traži adresaru podudaranja. Da biste se kretali kroz predloge, koristite taster sa strelicom nadole. Čućete imena i adrese dok se pomerate.

  Savet: Da biste potvrdili e-adrese, možete da koristite dijalog " Provera imena " za pretragu. Da biste otvorili dijalog " Provera imena ", pritisnite tastere Alt + H da biste otišli na kartici sastanak , pritisnite taster Tab dok ne čujete „Proveri imena dugme”, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na prvo ime u rezultatima pretrage i čujete ime. Koristite tastere sa strelicom nagore ili nadole za kretanje kroz listu, pa pritisnite taster Enter da biste izabrali ime i adresu.

 3. Da biste pregledali predložena imena, koristite taster sa strelicom nadole. Pritisnite taster Enter da biste izabrali ime.

 4. Pritisnite taster Tab da biste prešli na tekstualno polje Tema. Čućete: „Tema, uređivanje“. Otkucajte temu sastanka.

 5. Pritisnite taster Tab ponovo da biste se premestili na tekstualno polje Lokacija. Čućete: „Lokaciju je moguće uređivati, uredi“. Zatim otkucajte lokaciju.

  Saveti: Ako koristite Microsoft Exchange nalog, možete da koristite dijalog Izbor prostorija: Sve prostorije da biste proverili dostupnost i rezervisali prostorije.

  1. Da biste se premestili na dugme Prostorije... kada je fokus u polju Lokacija, pritisnite taster Tab. Čućete: „Prostorije... dugme“.

  2. Da biste otvorili dijalog " Izbor sobe ", pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na polje Pretraga i čujete „Izaberite prostorije, sve prostorije, pretraga, uređivanje“.

  3. Da biste pronašli dostupnu prostoriju na listi, pritisnite taster sa strelicom nadole da biste prešli na listu. Čućete ime izabrane prostorije, kao i detalje poput dostupnosti prostorije i broja telefona.

  4. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali kroz listu prostorija. Da biste rezervisali trenutno izabranu prostoriju za sastanak, pritisnite taster Enter.

  5. Pritisnite taster Enter ponovo da biste se vratili u fokus na poziv. Tema sastanka, čujete praćeno „soba... dugme”.

 6. Da biste naveli trajanje sastanka, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Datum početka, uređivanje“. Ovo polje podrazumevano sadrži dan i datum kreiranja poziva na sastanak.

  Savet: Možete da proverite kada su osobe koje pozovete dostupne pre nego što sačuvate ili pošaljete poziv na sastanak. Više informacija potražite u članku Provera dostupnosti za osobe koje pozovete.

  U zavisnosti od dužine sastanka, koristite jedan od sledeća dva metoda:

  • Ako sastanak traje ceo dan, otkucajte datum sastanka, a zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Izbor nije potvrđen, polje za potvrdu ’Celodnevni događaj’“. Da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu, pritisnite razmaknicu. Čućete: „Potvrđeno“.

  • Ako sastanak traje manje od jednog celog dana, unesite datum sastanka i pritisnite taster Enter. Čućete: „Vreme početka“. Otkucajte vreme početka sastanka, a zatim pritisnite taster Enter.

   Fokus se premešta na okvir za tekst Vreme završetka i čućete „Vreme završetka“.

 7. Da biste podesili vreme završetka sastanka, otkucajte vreme završetka, a zatim pritisnite taster Enter.

 8. Da biste poslali poziv za sastanak, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S. Fokus se premešta na trenutno aktivan prozor.

Provera dostupnosti za osobe koje pozovete

Pošto unesete imena u poziv za sastanak, možete da proverite kada su te osobe dostupne.

 1. U prozoru sastanka , pritisnite tastere Alt + H, a zatim pritisnite možete da otvorite na Pomoćnik za planiranje.. Čujete: „svi učesnici okvir za listu”.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Opcije’“, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili padajući meni Opcije. Čućete: „Meni“. Pritisnite taster strelica nadole da biste otišli do stavke sve dok ne čujete: „Automatski izbor”. Pritisnite taster Enter da biste otvorili podmeni.

 3. Da biste se kretali kroz podmeni, koristite taster sa strelicom nadole. Opcije čujete dok se pomerate, na primer „Sve osobe i resursi“, ili „Sve osobe i jedan resurs“. Da izaberete opciju, pritisnite Enter.

 4. Automatski izbor bira sledeće dostupno vreme koje odgovara opciji koju ste izabrali. Narator, čujete predloženi datum i vreme i svakog imena i dostupnosti status učesnika, kao što su „Ana Lidman besplatno”. Uz JAWS, da biste čuli dostupnost svakog učesnika, koristite nagore i nadole tastere sa strelicama da biste potražili okvir sa listom učesnika.

 5. Odaberite neku od sledećih opcija:

  • Da biste prihvatili vreme i poslali poziv na sastanak, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S.

  • Da biste prihvatili vreme i vratili se u obrazac poziva, pritisnite taster Alt+H, P, P. Ako želite da uredite poziv, koristite taster Tab da biste se kretali kroz polja poziva.

  • Da biste se vratili na Automatski izbor i pronašli drugu opciju, ponovite prethodne korake. Imajte u vidu da u većini slučajeva fokus ostaje na dugmetu Opcije i da možete da pritisnete taster Enter. U suprotnom, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Opcije’“.

Kreiranje periodičnog sastanka

Ako planirate, na primer, sedmični sastanak, lako možete da pretvorite vaš sastanak u periodični sastanak. Na ovaj način ne morate da dodajete sastanak posebno za svaku sedmicu.

 1. U sastanka prozora poziva, pritisnite tastere Alt + H, i zatim pritisnite taster E da biste premestili da biste otvorili dijalog " Ponavljanje sastanka ". Čujete: „Ponavljanje zakazane obaveze. Započni, uređivanje“. Takođe čujete vreme početka sastanka.

 2. Da biste premestili fokus na polju grupe Ponavljanja u dijalogu Ponavljanje sastanka , pritisnite taster Tab dok ne čujete trenutno izabrane šare („Dnevnik”, „sedmični”, „Mesečni” ili „Godišnji”).

 3. Da biste se kretali po obrascima ponavljanja i birali ih, koristite tastere sa strelicama. Možete izabrati jednu od sledećih opcija:

  • Opcije za dan

   Da biste izabrali opciju Dnevno, pritisnite kombinaciju tastera Alt+D. Čujete: „Dnevnik”.

   • Svaki radni dan u sedmici

    Pritisnite taster Tab, a zatim, da biste premestili fokus na stavku Svaki radni dan u sedmici i izabrali je, pritisnite kombinaciju tastera Alt+K. Čućete: „Svaki radni dan u sedmici“.

   • Svakih nekoliko dana

    Da biste premestili fokus na dugme Svaki, pritisnite kombinaciju tastera Alt+V. Čućete: „Svaki“. Da biste premestili fokus na tekstualno polje za dane, pritisnite taster Tab. Čućete: „Svaki, tekst koji može da se uređuje“. Otkucajte broj dana (na primer, da biste naveli da se sastanak ponavlja svaka dva dana, otkucajte 2), a zatim pritisnite taster Enter.

  • Opcije za sedmicu

   • Sedmično

    Da biste izabrali opciju Sedmično, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W. Čujete: „Sedmični”.

   • Svakih nekoliko nedelja

    Izaberite opciju Sedmično. Da biste premestili fokus na tekstualno polje Ponavljaj svakih, pritisnite taster Tab. Čućete: „Ponavljaj svakih, tekst koji može da se uređuje, sedmica“. Otkucajte broj sedmica (na primer, da biste naveli da se sastanak ponavlja svake tri sedmice, otkucajte 3).

  • Opcije za mesec

   • Mesečno

    Da biste izabrali opciju Mesečno, pritisnite kombinaciju tastera Alt+M. Čujete: „Mesečni”.

   • Svakih nekoliko meseci

    Izaberite opciju Mesečno. Da biste podesili ponavljanje sastanaka, pritisnite taster Tab tri puta. Čućete: „Dan, tekst koji se može uređivati, na svakih, tekst koji se može uređivati, mesec“. Otkucajte broj meseci (na primer, da biste naveli da se sastanak ponavlja svaka tri meseca, otkucajte 3).

  • Godišnje

   Da biste izabrali opciju Godišnje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Y. Čujete: „Godišnji”.

  Nakon što izaberete opcije ponavljanja, da biste zatvorili dijalog " Ponavljanje sastanka ", pritisnite taster Tab dok ne čujete „Dugme u redu”, a zatim pritisnite taster Enter.

Kreiranje Skype sastanka

Lako možete da uključite sastanak u sastanak na mreži Skype .

 1. U prozoru sastanka da biste izabrali opciju Skype sastanak i kreirajte vezu ka Skype sastanku, pritisnite tastere Alt + H, O, M.

 2. Outlook dodaje detalje o sastanku na mreži i veze na sastanku polja poruku.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za čitanje poziva na sastanak i odgovaranje na poziv za sastanak u programu Outlook 2016

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje naloga e-pošte u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook kalendara

Koristite Office za Android sa TalkBack, čitaču ugrađene Android ekrana da biste planirali zakazane obaveze ili sastanke sa drugim osobama.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

U ovoj temi

Planiranje nove zakazane obaveze ili sastanka

Neka vam čitač ekrana pomogne planiranje zakazane obaveze ili sastanka.

 1. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Dodaj novi događaj’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se prozor Novi događaj, fokus je na tekstualnom polju Naslov, a tastatura na ekranu je na donjoj polovini ekrana.

 2. Otkucajte ime događaja.

 3. Da biste podesili datum početka i završetka i vreme događaja, prevlačite brzo nalevo dok ne čujete podrazumevane vrednosti. Da biste promenili vrednosti, dodirnite dvaput ekran, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete željenu opciju, a zatim dodirnite dvaput ekran. Da biste potvrdili izbor, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’U redu’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  Savet: Da biste kreirali celodnevni događaj, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Celodnevni događaj“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 4. Da biste podesili lokaciju sastanka, prevlačite nadesno dok ne čujete „Lokacija“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Da biste otkucali ime lokacije koju želite da koristite, dodirnite dvaput ekran i počnite da kucate. Lista predloženih lokacija se ažurira dok kucate. Da biste izabrali lokaciju, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu lokaciju, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 5. Ako koristite više kalendara, možete da navedete u koji kalendar dodajete novi događaj. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Kalendar <trenutni nalog kalendara>“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeni kalendar, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 6. Da biste podesili obaveštenja vremena za događaj, prevucite udesno dok ne čujete „Sa obaveštenjem”, iza kojeg sledi na trenutnu vrednost iz obaveštenja, a zatim dvaput dodirnite ekran. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu opciju, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 7. Da biste dodali više informacija o događaju, na primer, dnevni red sastanka, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Opis“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Tastatura na ekranu je prikazana na donjoj polovini ekrana. Otkucajte detalje, a kada završite, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Gotovo“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 8. Kada završite sa dodavanjem detalja o događaju, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Sačuvaj“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Pozivanje drugih osoba da biste na sastanku

Pozovite druge da vam se pridruže i pretvorite zakazanu obavezu u sastanak.

 1. Kada uređujete ili kreirate događaj, u prozoru Uredi događaj ili Novi događaj, prevlačite nadesno dok ne čujete „Osobe“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  Napomena: Da biste saznali kako da otvorite i uredite događaje iz kalendara, pogledajte Otvaranje, čitanje, i uređivanje događaja iz kalendara.

  Otvara se prozor Dodaj osobe, fokus je na izmenljivom tekstualnom polju, a tastatura na ekranu je na donjoj polovini ekrana.

 2. Počnite da kucate ime kontakta. Lista predloženih kontakata se ažurira dok kucate. Da biste izabrali kontakt, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeno ime, a zatim dodirnite dvaput ekran. Ponovite ovu radnju za sve kontakte koje želite da pozovete.

 3. Kada završite, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Gotovo“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Kreiranje periodičnog sastanka

Ako planirate, na primer, sedmični sastanak, lako možete da pretvorite vaš sastanak u periodični sastanak. Na ovaj način ne morate da dodajete sastanak posebno za svaku sedmicu.

 1. Kada kreirate događaja, u prozoru za Novi događaj , prevucite udesno sve dok ne čujete „Ponavljanje, nikada”,, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Ponavljanje.

 2. Da biste izabrali željenu učestalost sastanka, prevucite udesno dok ne čujete „Frequency, nikad”, dvaput dodirnite ekran, a zatim prevucite nadesno dok ne čujete učestalost u kojoj želite da sastanka da se jave. Da biste izabrali nešto, dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste sačuvali promene, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Sačuvaj“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Fokus se premešta nazad na prozor Novog događaja .

Kreiranje Skype sastanka

Lako možete da uključite sastanak u sastanak na mreži Skype .

 1. Kada uređujete ili kreirate događaj, u prozoru Uredi događaj ili Novi događaj, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skype“, „Skype sastanak“ ili „Prekidač isključeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Da biste sačuvali promene, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Sačuvaj“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  Outlook dodaje detalje o sastanku na mreži i vezu u polju Opis.

 3. Da biste se pridružili sastanku Skype , otvorite događaj, a zatim prevucite udesno dok ne čujete opis, a zatim Skype URL sastanka, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za čitanje poziva na sastanak i odgovaranje na poziv za sastanak u programu Outlook 2016

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje naloga e-pošte u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook kalendara

Koristite Outlook Web App sa tastature i čitač ekrana da biste planirali zakazane obaveze ili sastanke sa drugim osobama u kalendaru. Testirali smo ga Narator, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Ova tema pretpostavlja da je Okno za čitanje isključeno.

 • Kada koristite Outlook Web App, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Outlook Web App pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Outlook Web App.

 • Trenutno ažuriramo Outlook.office.com (Outlook na vebu). Neki ljudi već koriste novi Outlook, a za druge klasična verzija će biti podrazumevano iskustvo dok ne dovršimo ažuriranje. Dodatne informacije potražite ovde: Pronalaženje pomoći za Outlook na vebu. Budući da se uputstva u ovoj temi odnose na novo iskustvo, preporučujemo da se prebacite sa klasičnog iskustva na novi Outlook. Da biste se prebacili na novi Outlook, pritiskajte Ctrl + F6 dok ne čujete „Komanda, isprobajte novi Outlook“, a zatim pritisnite Enter. Ako čujete „Traka sa alatkama sa komandama“ umesto „Komanda, isprobajte novi Outlook“, već koristite novi Outlook.

U ovoj temi

Planiranje nove zakazane obaveze ili sastanka

Neka vam čitač ekrana pomogne planiranje zakazane obaveze ili sastanka.

 1. U programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+2 da biste otvorili kalendar. Čujete „Opaljeni”, iza kojeg sledi broj događaja i broj kalendare trenutno izabrana.

 2. Da biste kreirali novi događaj, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+N. U prozor Detalji događaja otvara sa fokusom na polju za tekst naslov događaja. Čujete: „dodajte detalje za događaj. Dodavanje naslova”

 3. Da biste pregledali opcije događaja, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab.

  • Da biste ime događaja, otkucajte ime u polje dodajte naslov .

  • Ako pravite sastanak, pritisnite taster Tab. Čujete: „Pozovi učesnike”. Da biste dodali kontakt, otkucajte kontakt i pritisnite taster Enter.

  • Da biste podesili datum početka i završetka i vreme događaja, pritiskajte taster Tab dok ne čujete podrazumevane vrednosti. Da biste promenili datum kada je na datum početka ili završetka pritisnite SR ključnih + taster sa strelicom nadesno jednom, pritisnite taster Enter da biste otvorili padajući meni kalendar, a zatim koristite tastere sa strelicama da biste pregledali padajućeg kalendara i pritisnite taster Enter da biste izabrali. Da biste promenili vreme, otkucajte nove vrednosti.

  • Da biste podesili lokaciju za sastanak, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Pretraga za sobu ili lokaciju”, a zatim otkucajte željenu lokaciju.

  • Da biste dodali više informacija o događaju, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Dodajte opis ili je priložite dokumente”, a zatim unesite detalje koje želite.

 4. Kada završite, pritisnite kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Pošalji’“ (za sastanak) ili „Dugme ’Sačuvaj’“ (za zakazanu obavezu), a zatim pritisnite razmaknicu.

 5. Zatvara se prozor novog događaja, a fokus se pomera na Kalendar.

Pozivanje drugih osoba da biste na sastanku

Pozovite druge da vam se pridruže i pretvorite zakazanu obavezu u sastanak.

 1. U prozoru Detalji događaja, pritiskajte taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete: „Pozovi učesnike”.

 2. Da biste dodali kontakt, otkucajte ili nalepite adresu e-pošte učesnika, a zatim pritisnite taster Enter. Isto to ponovite za druge učesnike.

Provera dostupnosti za osobe koje pozovete

Nakon što unesete imena u pozivu za sastanak, Outlook može da vam pomogne da izaberete vreme kada je svaki učesnik dostupan.

 1. U prozoru Detalji događaja, pritiskajte taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete sastanka vreme predlog, u okviru plana. Narator objavljuje vreme predloženih sastanka.

 2. Da biste pregledali druga predložena vremena, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željeni predloženi vremenski interval. Narator objavljuje predložena vremena kako se krećete. Da biste izabrali vreme, pritisnite razmaknicu.

 3. Ako ne možete da pronađete nijedno dostupno vreme za taj dan, možete da proverite dostupnost pozvanih za neki drugi dan. Da biste pregledali za druge dana, u okviru raspored, pritiskajte taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete „otvori mesec birača, dugme skupljeni”, i pritisnite taster RAZMAKNICA. Pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete trenutno izabrani dan, a zatim koristite tastere sa strelicama da biste pregledali dane. Pritisnite taster Enter da biste izabrali dan.

Kreiranje periodičnog sastanka

Ako planirate, na primer, sedmični sastanak, lako možete da pretvorite vaš sastanak u periodični sastanak. Na ovaj način ne morate da dodajete sastanak posebno za svaku sedmicu.

 1. U prozoru Detalji događaja, pritiskajte taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete: „Ponavljanje”.

 2. Da biste izabrali željenu učestalost sastanka, pritisnite taster RAZMAKNICA i zatim koristite taster strelica nadole dok ne čujete učestalost u kojoj želite da sastanka da se jave. Da biste je izabrali, pritisnite razmaknicu.

Uverite se sastanku na mreži

Lako možete da uključite sastanak u sastanak na mreži pomoću Skype ili Microsoft Teams.

Napomena: U zavisnosti od vaše organizacije i da li je Microsoft 365 pretplatnika, Skype i/ili Microsoft Teams možda neće biti dostupne.

U prozoru detalja događaja, uradite nešto od sledećeg:

 • Ako je Skype ili Microsoft Teams dostupne, pritisnite taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete ili „isključeno, timovima sastanka, uključivanje/isključivanje prekidač” ili „Isključeno Skype sastanka, uključivanje/isključivanje prekidač”. Opcija čujete određuje vaš administrator. Pritisnite taster Enter da biste uključili sastanka u sastanak na mreži.

 • Ako Skype i Microsoft Teams nije dostupna, pritiskajte taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete „Dodaj sastanak na mreži” a zatim pritisnite taster strelica nadole da biste izabrali između dostupnih opcija, a zatim pritisnite taster Enter da biste potvrdili izbor.

Outlook dodaje detalje sastanka na mreži i vezu u telu događaja nakon što se pošalje poziv.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za čitanje poziva na sastanak i odgovaranje na poziv za sastanak u programu Outlook 2016

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje naloga e-pošte u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Tasterske prečice u programu Outlook na vebu i na lokaciji Outlook.com

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook kalendara

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×