Koristite čitač ekrana da biste planirali zakazane obaveze ili sastanke u programu Outlook

Koristite čitač ekrana da biste planirali zakazane obaveze ili sastanke u programu Outlook

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Outlook 2016 sa tastature i Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste zakazali sastanke ili planirate sastanke sa drugim osobama. Potvrdite izbor kada su osobe koje pozovete dostupna, uverite se sastanci ponavljanja, postavite podsetnike za sastanke i zahteva odgovora od osobe koje pozovete u Outlook 2016.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice za Outlook.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Zakazivanje obaveze

Pravljenje nove zakazane obaveze

 1. U programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+2 da biste otvorili kalendar. Čujete ime trenutnog prikaza, na primer, „Prikaz radne sedmice“, iza kojeg sledi broj događaja u prikazu.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim pritisnite taster N da biste otvorili prazan prozor zakazane obaveze. Kod funkcije JAWS, morate da pritisnete taster 1 kada pritisnete taster N. Fokus je na polju Tema.

 3. Otkucajte temu zakazane obaveze, a zatim pritisnite taster Tab da biste premestili fokus na polje Lokacija.

 4. Otkucajte lokaciju zakazane obaveze, a zatim pritisnite taster Tab da biste premestili fokus na polje Datum početka.

 5. Da biste promenili datum početka, pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore kako biste datum pomerili unapred ili unazad za jedan dan. Da biste promenili vreme, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Vreme početka“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore kako biste pomerili vreme unapred ili unazad za pola sata.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Datum završetka“. Da biste promenili datum završetka, pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore kako biste datum pomerili unapred ili unazad za jedan dan. Da biste promenili vreme, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Vreme završetka“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore kako biste pomerili vreme unapred ili unazad za pola sata.

 7. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Poruka, uređivanje“, a zatim upotrebite tastaturu da biste otkucali bilo koju željenu informaciju o zakazanoj obavezi. U funkciji JAWS, čujete „Beleške, uređivanje“.

 8. Da biste sačuvali zakazanu obavezu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, A, a zatim taster V. Prozor zakazane obaveze se zatvara, a fokus se vraća na kalendar.

Obaveštavanje osoba o dostupnosti

Možete da dodate indikator statusa u zakazanu obavezu kako biste obavestili druge o vašoj dostupnosti. Ako neko pokuša da zakaže sastanak sa vama, znaće da li ste dostupni ili zauzeti.

 1. Kada je zakazana obaveza otvorena, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, B da biste otvorili meni Prikaži kao.

 2. Pritisnite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste pregledali opcije dostupnosti:

  • Slobodno

  • Rad na nekom drugom mestu

  • Uslovno

  • Zauzeto

  • Van kancelarije

  Pritisnite taster Enter da biste izabrali opciju i zatvorili meni Prikaži kao.

 3. Da biste sačuvali promene, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, A, a zatim pritisnite taster V. Prozor zakazane obaveze se zatvara, a fokus se vraća na kalendar.

Zakazivanje sastanka i pozivanje osoba na njega

 1. Da biste napravili poziv na sastanak sa različitih mesta u programu Outlook 2016 (na primer iz Pošte, Kalendara ili Zadataka), pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Q. Otvara se prozor Sastanak, fokus se premešta na tekstualno polje Za u pozivu i čujete: „Za, uređivanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Za, uredi“.

 2. Da biste pozvali ljude na sastanak, otkucajte ime osobe i, ako znate, adresu e-pošte.

  Outlook automatski traži adresaru podudaranja. Da biste otišli na predloge, koristite taster strelica nadole. Čujete imena i adrese dok premeštanje.

  Savet: Da biste potvrdili adrese e-pošte, možete da koristite dijalog Provera imena za pretragu. Da biste otvorili dijalog Provera imena, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H da biste otišli na karticu Sastanak, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Proveri imena’“, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na prvo ime u rezultatima pretrage i čujete ime. Koristite tastere sa strelicom nagore ili nadole za kretanje kroz listu, pa pritisnite taster Enter da biste izabrali ime i adresu.

 3. Da biste pregledali predložena imena, koristite taster sa strelicom nadole. Pritisnite taster Enter da biste izabrali ime.

 4. Pritisnite taster Tab da biste prešli na tekstualno polje Tema. Čućete: „Tema, uređivanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Tema, uredi“. Otkucajte temu sastanka.

 5. Pritisnite taster Tab ponovo da biste se premestili na tekstualno polje Lokacija. Čućete: „Lokaciju je moguće uređivati, uredi“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Lokacija, kombinovani okvir za uređivanje“. Zatim otkucajte lokaciju.

  Saveti: Ako koristite Microsoft Exchange nalog, možete da koristite dijalog Izbor prostorija: Sve prostorije da biste proverili dostupnost i rezervisali prostorije.

  • Da biste se premestili na dugme Prostorije... kada je fokus u polju Lokacija, pritisnite taster Tab. Čućete: „Prostorije... dugme“.

  • Da biste otvorili dijalog Izbor prostorija, pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na polje Pretraga i čujete „Izaberite prostorije, sve prostorije, pretraga, uređivanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Kolona ’Pretraga’, uredi“.

  • Da biste pronašli dostupnu prostoriju na listi, pritisnite taster sa strelicom nadole da biste prešli na listu. Čućete ime izabrane prostorije, kao i detalje poput dostupnosti prostorije i broja telefona.

  • Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali kroz listu prostorija. Da biste rezervisali trenutno izabranu prostoriju za sastanak, pritisnite taster Enter.

  • Ponovo pritisnite taster Enter da biste vratili fokus na poziv. Čujete temu sastanka, a zatim „Dugme Prostorije...“.

 6. Da biste naveli trajanje sastanka, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Datum početka, uređivanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Datum početka, uredi“. Ovo polje podrazumevano sadrži dan i datum kreiranja poziva na sastanak.

  Savet: Možete da proverite kada su osobe koje pozovete dostupne pre nego što sačuvate ili pošaljete poziv na sastanak. Više informacija potražite u članku Provera dostupnosti za osobe koje pozovete.

  U zavisnosti od dužine sastanka, koristite jedan od sledeća dva metoda:

  • Ako sastanak traje ceo dan, otkucajte datum sastanka, a zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Izbor nije potvrđen, polje za potvrdu ’Celodnevni događaj’“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Polje za potvrdu ’Celodnevni događaj’, izbor nije potvrđen“. Da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu, pritisnite razmaknicu. Čućete: „Potvrđeno“.

  • Ako sastanak traje manje od jednog celog dana, unesite datum sastanka i pritisnite taster Enter. Čućete: „Vreme početka“. Otkucajte vreme početka sastanka, a zatim pritisnite taster Enter.

   Fokus se premešta na okvir za tekst Vreme završetka i čućete „Vreme završetka“.

 7. Da biste podesili vreme završetka sastanka, otkucajte vreme završetka, a zatim pritisnite taster Enter.

 8. Da biste poslali poziv za sastanak, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S. Fokus se premešta na trenutno aktivan prozor.

Provera dostupnosti za osobe koje pozovete

Pošto unesete imena u poziv za sastanak, možete da proverite kada su te osobe dostupne.

 1. U prozoru Sastanak pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, pa taster U da biste otvorili Pomoćnik za planiranje. Čućete: „Okvir sa listom svih učesnika“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Okvir sa listom, svi učesnici“.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Opcije’“, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili padajući meni Opcije. Čućete: „Meni“. Pritiskajte taster sa strelicom nadole da biste se kretali kroz stavke dok ne čujete: „Automatski izbor, skupljeno, stavka menija“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Podmeni ’Automatski izbor’“. Pritisnite taster Enter da biste otvorili podmeni.

 3. Da biste se kretali kroz podmeni, koristite taster sa strelicom nadole. Opcije čujete dok se pomerate, na primer „Sve osobe i resursi“, ili „Sve osobe i jedan resurs“. Da biste izabrali neku opciju, kad čujete željenu opciju, pritisnite taster Enter.

 4. Automatski izbor bira sledeće dostupno vreme koje odgovara opciji koju ste izabrali. U Naratoru čujete predloženi datum i vreme, kao i ime i status dostupnosti svakog učesnika, na primer „Mirjana Ralević, dostupno“. U čitaču ekrana JAWS, da biste čuli dostupnost svakog učesnika, pregledajte okvir sa listom učesnika.

 5. Odaberite neku od sledećih opcija:

  • Da biste prihvatili vreme i poslali poziv na sastanak, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S.

  • Da biste prihvatili vreme i vratili se u obrazac poziva, pritisnite taster Alt+H, P, P. Ako želite da uredite poziv, koristite taster Tab da biste se kretali kroz polja poziva.

  • Da biste se vratili na Automatski izbor i pronašli drugu opciju, ponovite prethodne korake. Imajte u vidu da u većini slučajeva fokus ostaje na dugmetu Opcije i da možete da pritisnete taster Enter. U suprotnom, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Opcije’“.

Kreiranje periodičnog sastanka

Ako planirate, na primer, sedmični sastanak, lako možete da pretvorite vaš sastanak u periodični sastanak. Na ovaj način ne morate da dodajete sastanak posebno za svaku sedmicu.

 1. U prozoru poziva Sastanak pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim pritisnite taster E da biste se premestili i otvorili dijalog Ponavljanje sastanka. U Naratoru čujete: „Ponavljanje zakazane obaveze. Započni, uređivanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Ponavljanje zakazane obaveze. Kolona ’Početak’“. Takođe čujete vreme početka sastanka.

 2. Da biste premestili fokus na okvir za grupisanje Obrazac ponavljanja, u dijalogu Ponavljanje zakazane obaveze pritiskajte taster Tab dok ne čujete trenutno izabrani obrazac („Dnevno“, „Sedmično“, „Mesečno“ ili „Godišnje“).

 3. Da biste se kretali po obrascima ponavljanja i birali ih, koristite tastere sa strelicama. Možete izabrati jednu od sledećih opcija:

  • Opcije za dan

   Da biste izabrali opciju Dnevno, pritisnite kombinaciju tastera Alt+D. U Naratoru čujete: „Dnevno“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Obrazac ponavljanja, dnevno“.

   • Svaki radni dan u sedmici

    Pritisnite taster Tab, a zatim, da biste premestili fokus na stavku Svaki radni dan u sedmici i izabrali je, pritisnite kombinaciju tastera Alt+K. Čućete: „Svaki radni dan u sedmici“.

   • Svakih nekoliko dana

    Da biste premestili fokus na dugme Svaki, pritisnite kombinaciju tastera Alt+V. Čućete: „Svaki“. Da biste premestili fokus na tekstualno polje za dane, pritisnite taster Tab. Čućete: „Svaki, tekst koji može da se uređuje“. Otkucajte broj dana (na primer, da biste naveli da se sastanak ponavlja svaka dva dana, otkucajte 2), a zatim pritisnite taster Enter.

  • Opcije za sedmicu

   • Sedmično

    Da biste izabrali opciju Sedmično, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W. U Naratoru čujete: „Sedmično“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Obrazac ponavljanja, sedmično“.

   • Svakih nekoliko nedelja

    Izaberite opciju Sedmično. Da biste premestili fokus na tekstualno polje Ponavljaj svakih, pritisnite taster Tab. Čućete: „Ponavljaj svakih, tekst koji može da se uređuje, sedmica“. Otkucajte broj sedmica (na primer, da biste naveli da se sastanak ponavlja svake tri sedmice, otkucajte 3).

  • Opcije za mesec

   • Mesečno

    Da biste izabrali opciju Mesečno, pritisnite kombinaciju tastera Alt+M. U Naratoru čujete: „Mesečno“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Obrazac ponavljanja, mesečno“.

   • Svakih nekoliko meseci

    Izaberite opciju Mesečno. Da biste podesili ponavljanje sastanaka, pritisnite taster Tab tri puta. Čućete: „Dan, tekst koji se može uređivati, na svakih, tekst koji se može uređivati, mesec“. Otkucajte broj meseci (na primer, da biste naveli da se sastanak ponavlja svaka tri meseca, otkucajte 3).

  • Godišnje

   Da biste izabrali opciju Godišnje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Y. U Naratoru čujete: „Godišnje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Obrazac ponavljanja, godišnje“.

  Nakon izbora opcija ponavljanja, da biste zatvorili dijalog Ponavljanje zakazane obaveze, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Kreiranje Skype sastanka

Lako možete da uključite sastanak u sastanak na mreži Skype .

 1. U prozoru sastanka da biste izabrali opciju Skype sastanak i kreirajte vezu ka Skype sastanku, pritisnite tastere Alt + H, O, M.

 2. Outlook dodaje detalje o sastanku na mreži i veze na sastanku polja poruku.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za čitanje poziva na sastanak i odgovaranje na poziv za sastanak u programu Outlook 2016

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje naloga e-pošte u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook kalendara

Koristite Office za Android sa TalkBack, čitaču ugrađene Android ekrana da biste planirali zakazane obaveze ili sastanke sa drugim osobama.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Planiranje nove zakazane obaveze ili sastanka

Neka vam čitač ekrana pomogne planiranje zakazane obaveze ili sastanka.

 1. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Dodaj novi događaj’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se prozor Novi događaj, fokus je na tekstualnom polju Naslov, a tastatura na ekranu je na donjoj polovini ekrana.

 2. Otkucajte ime događaja.

 3. Da biste podesili datum početka i završetka i vreme događaja, prevlačite brzo nalevo dok ne čujete podrazumevane vrednosti. Da biste promenili vrednosti, dodirnite dvaput ekran, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete željenu opciju, a zatim dodirnite dvaput ekran. Da biste potvrdili izbor, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’U redu’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  Savet: Da biste kreirali celodnevni događaj, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Celodnevni događaj“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 4. Da biste podesili lokaciju sastanka, prevlačite nadesno dok ne čujete „Lokacija“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Da biste otkucali ime lokacije koju želite da koristite, dodirnite dvaput ekran i počnite da kucate. Lista predloženih lokacija se ažurira dok kucate. Da biste izabrali lokaciju, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu lokaciju, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 5. Ako koristite više kalendara, možete da navedete u koji kalendar dodajete novi događaj. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Kalendar <trenutni nalog kalendara>“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeni kalendar, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 6. Da biste podesili obaveštenja vremena za događaj, prevucite udesno dok ne čujete „Sa obaveštenjem”, iza kojeg sledi na trenutnu vrednost iz obaveštenja, a zatim dvaput dodirnite ekran. Prevucite nadesno dok ne čujete opciju koju želite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Da biste dodali više informacija o događaju, na primer, dnevni red sastanka, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Opis“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Tastatura na ekranu je prikazana na donjoj polovini ekrana. Otkucajte detalje, a kada završite, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Gotovo“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 8. Kada završite sa dodavanjem detalja o događaju, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Sačuvaj“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Pozivanje drugih osoba da biste na sastanku

Pozovite druge da vam se pridruže i pretvorite zakazanu obavezu u sastanak.

 1. Kada uređujete ili kreirate događaj, u prozoru Uredi događaj ili Novi događaj, prevlačite nadesno dok ne čujete „Osobe“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  Napomena: Da biste saznali kako da otvorite i uredite događaje iz kalendara, pogledajte Otvaranje, čitanje, i uređivanje događaja iz kalendara.

  Otvara se prozor Dodaj osobe, fokus je na izmenljivom tekstualnom polju, a tastatura na ekranu je na donjoj polovini ekrana.

 2. Počnite da kucate ime kontakta. Lista predloženih kontakata se ažurira dok kucate. Da biste izabrali kontakt, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeno ime, a zatim dodirnite dvaput ekran. Ponovite ovu radnju za sve kontakte koje želite da pozovete.

 3. Kada završite, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Gotovo“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Kreiranje periodičnog sastanka

Ako planirate, na primer, sedmični sastanak, lako možete da pretvorite vaš sastanak u periodični sastanak. Na ovaj način ne morate da dodajete sastanak posebno za svaku sedmicu.

 1. Kada kreirate događaja, u prozoru za Novi događaj , prevucite udesno sve dok ne čujete „Ponavljanje, nikada”,, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni " Ponavljanje ".

 2. Da biste izabrali željenu učestalost sastanka, prevucite udesno dok ne čujete „Frequency, nikad”, dvaput dodirnite ekran, a zatim prevucite nadesno dok ne čujete učestalost u kojoj želite da sastanka da se jave. Da biste izabrali, dodirnite dvaput ekrana.

 3. Da biste sačuvali promene, prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Sačuvaj”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta nazad na prozor Novog događaja .

Kreiranje Skype sastanka

Lako možete da uključite sastanak u sastanak na mreži Skype .

 1. Kada uređujete ili kreirate događaj, u prozoru Uredi događaj ili Novi događaj, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skype“, „Skype sastanak“ ili „Prekidač isključeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Da biste sačuvali promene, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Sačuvaj“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  Outlook dodaje detalje o sastanku na mreži i vezu u polju Opis.

 3. Da biste se pridružili sastanku Skype , otvorite događaj, a zatim prevucite udesno dok ne čujete opis, a zatim Skype URL sastanka, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za čitanje poziva na sastanak i odgovaranje na poziv za sastanak u programu Outlook 2016

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje naloga e-pošte u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook kalendara

Koristite Outlook kalendar Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste planirali zakazane obaveze ili sastanke sa drugim osobama.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Planiranje nove zakazane obaveze ili sastanka

Neka vam čitač ekrana pomogne planiranje zakazane obaveze ili sastanka.

 1. U bilo kojem prikazu, brzo prevlačite nagore ili nadole na ekranu pomoću jednog prsta dok ne čujete „Stavke“, zatim brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Novo’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se prozor novog događaja.

 2. Da biste događaju dali ime, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Ime događaja“, dodirnite dvaput ekran, a zatim otkucajte ime događaja koristeći tastaturu na ekranu.

  Savet: Tastaturu možete da pronađete tako što ćete istražiti stavke na ekranu. Da biste ih istražili, postavite prst na ekran i prevlačite ga okolo. Narator najavljuje stavke kada stanete na njih. Da biste izabrali stavku, podignite prst i dodirnite dvaput ekran.

 3. Da biste podesili lokaciju sastanka, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Lokacija, izmenljiv tekst“, dodirnite dvaput ekran, a zatim otkucajte lokaciju koristeći tastaturu na ekranu.

 4. Da biste podesili datum početka i završetka i vreme događaja, prevlačite brzo nalevo dok ne čujete podrazumevani datum li vreme. Da biste promenili vrednosti, dodirnite dvaput ekran. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete datum ili vreme koje želite, a zatim dodirnite dvaput ekran da biste izabrali vrednost.

  Savet: Da biste kreirali celodnevni događaj, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Opozvano polje za potvrdu ’Celodnevno’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 5. Da biste dodali više informacija o događaju, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Opis događaja, izmenljiv tekst“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Zatim otkucajte dodatne informacije koristeći tastaturu na ekranu.

 6. Ako pravite sastanak, da biste pozvali osobe brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Pozovi nekoga, izmenljiv tekst“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Da biste dodali kontakt, otkucajte kontakt pomoću tastature na ekranu, zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Unesi“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 7. Da biste podesili vreme obaveštenja za događaj, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’ skupljeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Podsetnik’“, dodirnite dvaput ekran, a zatim brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete željenu opciju. Dodirnite dvaput ekran da biste izabrali tu opciju.

 8. Kada završite sa dodavanjem detalja događaja, uradite nešto od sledećeg:

  • Ako pravite zakazanu obavezu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj i zatvori’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  • Ako pravite sastanak, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Pošalji’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 9. Zatvara se prozor novog događaja, a fokus se vraća nazad na prikaz kalendara.

Obaveštavanje osoba o dostupnosti

Prikažite drugima vašu dostupnost tokom vremena događaja.

 1. U prozoru događaja, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’, skupljeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Prikaži kao’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se meni Prikaži kao.

 2. Da biste izabrali dostupnost, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete dostupnost koju želite da prikažete. Da biste je izabrali, dodirnite dvaput ekran.

Pozivanje drugih osoba da biste na sastanku

Pozovite druge da vam se pridruže i pretvorite zakazanu obavezu u sastanak.

 1. Kad ste za uređivanje ili kreiranje događaja, prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Pozivanje neke osobe, koji se može uređivati tekst”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Da biste saznali kako da otvorite i uredite događaje iz kalendara, pogledajte Otvaranje, čitanje, i uređivanje događaja iz kalendara.

 2. Da biste dodali kontakt, otkucajte kontakt pomoću tastature na ekranu, zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Unesi“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Ako želite da dodate još kontakata, ponovite to za druge pozvane osobe.

 3. Da biste poslali pozive, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Pošalji’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Kreiranje periodičnog sastanka

Ako planirate, na primer, sedmični sastanak, lako možete da pretvorite vaš sastanak u periodični sastanak. Na ovaj način ne morate da dodajete sastanak posebno za svaku sedmicu.

 1. U prozoru događaja, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’, skupljeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Isključeno, dugme ’Ponavljanje’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se nova kartica na kojoj možete da izaberete opcije za periodični događaj.

 2. Da biste izabrali učestalost sastanka, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Obrazac ponavljanja ’Sedmično’“. Ako želite neku drugu učestalost osim Sedmične, dodirnite dvaput ekran, a zatim brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete učestalost kojom želite da se sastanak održava. Da biste je izabrali, dodirnite dvaput ekran.

 3. Da biste pregledali druge opcije, brzo prevucite nadesno ili nalevo. Narator objavljuje opcije kako se krećete.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za čitanje poziva na sastanak i odgovaranje na poziv za sastanak u programu Outlook 2016

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje naloga e-pošte u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook kalendara

Koristite Outlook Web App sa tastature i Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste planirali zakazane obaveze ili sastanke sa drugim osobama u kalendaru.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi Outlook na vebu.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Ova tema pretpostavlja da je Okno za čitanje isključeno.

 • Kada koristite Outlook Web App, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Outlook Web App pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Outlook Web App.

U ovoj temi

Planiranje nove zakazane obaveze ili sastanka

Neka vam čitač ekrana pomogne planiranje zakazane obaveze ili sastanka.

 1. U Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + 2 da biste otvorili kalendar. Čujete „Opaljeni”, praćen brojem događaja i „Događaja u jedan izabrani kalendar”.

 2. Da biste kreirali novi događaj pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + N. Otvara se Instalacija zakazanu obavezu ili detalje o prozor sa fokusom na polju za tekst naslov događaja. Čujete: „Dodaj naslov događaja”.

 3. Da biste pregledali opcije događaja, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab.

  • Da biste imenovali događaj, otkucajte ime u tekstualnom polju naslova događaja.

  • Ako pravite sastanak, pritisnite taster Tab. Čujete: „Dodaj ljude, uređivanje“. Da biste dodali kontakt, otkucajte kontakt i pritisnite taster Enter.

  • Da biste podesili lokaciju za sastanak, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Dodaj na lokaciji ili u sobi za uređivanje”,, a zatim otkucajte željenu lokaciju.

  • Da biste podesili datum početka i završetka i vreme događaja, pritiskajte taster Tab dok ne čujete podrazumevane vrednosti. Da biste promenili datum kada ste na datumu početka ili završetka, pritisnite razmaknicu da biste otvorili padajući kalendar, zatim koristite tastere sa strelicama da biste pregledali padajući kalendar i pritisnite taster Enter da biste izabrali. Da biste promenili vreme, otkucajte nove vrednosti.

  • Da biste dodali više informacija o događaju, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Telo događaja, uređivanje“, a zatim otkucajte željene detalje.

 4. Kada završite, pritisnite kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Pošalji’“ (za sastanak) ili „Dugme ’Sačuvaj’“ (za zakazanu obavezu), a zatim pritisnite razmaknicu.

 5. Zatvara se prozor novog događaja, a fokus se pomera na Kalendar.

Pozivanje drugih osoba da biste na sastanku

Pozovite druge da vam se pridruže i pretvorite zakazanu obavezu u sastanak.

 1. U prozoru Detalji ili podesili zakazanu obavezu , pritisnite taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete: „Dodaj druge osobe uređuju”.

 2. Da biste dodali kontakt, otkucajte ili nalepite adresu e-pošte učesnika, a zatim pritisnite taster Enter. Isto to ponovite za druge učesnike.

Provera dostupnosti za osobe koje pozovete

Nakon što unesete imena u pozivu za sastanak, Outlook može da vam pomogne da izaberete vreme kada je svaki učesnik dostupan.

 1. U prozoru Detalji ili podesili zakazanu obavezu , pritisnite taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete sastanka vreme predlog, u okviru plana. Narator objavljuje vreme predloženih sastanka.

 2. Da biste pregledali druga predložena vremena, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željeni predloženi vremenski interval. Narator objavljuje predložena vremena kako se krećete. Da biste izabrali vreme, pritisnite razmaknicu.

 3. Ako ne možete da pronađete sve dostupne vremena za taj dan, možete da proverite dostupnost pozvanog za neki drugi dan. Da biste pregledali za druge dana, u okviru raspored, pritiskajte taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete „otvori mesec birača, dugme skupljeni”, i pritisnite taster RAZMAKNICA. Pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete trenutno izabranog dana, a zatim koristite tastere sa strelicama da biste pregledali dane. Da biste izabrali jedan dan, pritisnite taster Enter.

Kreiranje periodičnog sastanka

Ako planirate, na primer, sedmični sastanak, lako možete da pretvorite vaš sastanak u periodični sastanak. Na ovaj način ne morate da dodajete sastanak posebno za svaku sedmicu.

 1. U prozoru Detalji ili podesili zakazanu obavezu , pritisnite taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete „ponavljanje, samo za spreman za kombinovani okvir”.

 2. Da biste izabrali željenu učestalost sastanka, pritisnite taster RAZMAKNICA i zatim koristite taster strelica nadole dok ne čujete učestalost u kojoj želite da sastanka da se jave. Da biste izabrali, pritisnite taster RAZMAKNICA.

Kreiranje Skype sastanka

Lako možete da uključite sastanak u sastanak na mreži Skype .

Napomena: Ako niste na Office 365 pretplatnika, možda nemate opciju u vaš Outlook Web App.

 1. U prozoru Detalji ili podesili zakazanu obavezu , pritisnite taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete „Dugme "Pošalji"”.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Dodaj Skype sastanak’“ Da biste kreirali Skype sastanak, pritisnite razmaknicu.

 3. Outlook dodaje detalje sastanka na mreži i vezu u telu događaja nakon što se pošalje poziv.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za čitanje poziva na sastanak i odgovaranje na poziv za sastanak u programu Outlook 2016

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje naloga e-pošte u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Tasterske prečice u programu Outlook na vebu

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook kalendara

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×