Koristite čitač ekrana da biste istakli datoteku ili fasciklu u biblioteci dokumenata u sistemu SharePoint Online

Koristite čitač ekrana da biste istakli datoteku ili fasciklu u biblioteci dokumenata u sistemu SharePoint Online

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite SharePoint Online sa tastature i čitač ekrana da biste markirali važne datoteke, fascikle ili veze u biblioteci dokumenata tako što ćete ih zakačiti na vrh u biblioteci dokumenata. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Kada zakačite stavke, sličicu se pojavljuje na vrhu dokumenta biblioteke stranice, što vam olakšava za korisnike da biste ga pronašli.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite SharePoint Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se SharePoint Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za SharePoint Online.

U ovoj temi

Postavljanje stavke u žižu interesovanja u biblioteci dokumenata

Napomene: 

 • Oblast za isticanje specifična je za svaku fasciklu ili prikaz biblioteke. Kada koristite prilagođene prikaze, morate da zakačite stavku u svakom prikazu u kojem želite da se ona pojavi.

 • Možete da istaknete najviše tri stavke po biblioteci, fascikli ili prikazu.

 • Ta procedura nije dostupna u klasičnom režimu.

 1. Prijavite se na Office 365 nalog organizacije, pokrenite SharePoint aplikaciju, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

  Savet: Biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online imaju dva različita prikaza: klasični i SharePoint Online iskustvo. Za većinu ljudi, SharePoint Online iskustvo je podrazumevani prikaz. Međutim, ako čujete „Dugme 'Pogledajte'“ prilikom navigacije u biblioteci dokumenata, koristite klasični prikaz. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritisnite taster Enter kada čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint Online iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

 2. Idite u biblioteku dokumenata koja sadrži datoteku, fasciklu ili vezu koju želite da istaknete.

 3. U prikazu Lista ili Pločice izaberite stavku koju želite da postavite u žižu interesovanja.

  Saveti: 

  • Da biste izabrali stavku, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Lista fascikle i datoteke”. U JAWS, čujete: „U tabeli”.

  • Da biste se prebacivali između prikaza Lista i Pločice:

   • Uverite se da nije izabrana nijedna datoteka ili fascikla. Dugme Novo i meni Prikaz dostupni su u meniju samo kada u biblioteci dokumenata nije izabrana nijedna datoteka.

   • Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Novo”.

   • Pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Opcije prikaza”, a zatim pritisnite taster Enter.

   • Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Lista” ili „Pločice”, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete: „Deli”.

 5. Pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Zakači na vrh”, a zatim pritisnite taster Enter. Sličica stavke se pojavljuje na vrhu u biblioteci.

  Savet: Ako PIN-a na vrh opcija nije dostupna na traci sa menijima, pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Još komandi”, a zatim pritisnite taster Enter. U podmeniju, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Zakači na vrh”, a zatim pritisnite taster Enter.

Napomene: Lako možete da radite na stavci tako što ćete izabrati sličice:

 1. Da biste izabrali sličicu, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Zakačene stavke”, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete ime žiži stavke koje želite.

 2. Da biste otvorili izabranu stavku postavljenu u žižu interesovanja, pritisnite taster Enter.

  Da biste otvorili kontekstualni meni sa listom dodatnih radnji koje možete da izvršite nad stavkom postavljenom u žižu interesovanja, na primer Preimenuj, Obavesti me, Istorija verzija i Odjavi:

  1. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Deli”.

  2. Pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Još komandi”, a zatim pritisnite taster Enter.

  3. U kontekstualnom meniju da napravite izbor, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete opciju koju želite, a zatim pritisnite taster Enter.

Promena redosleda stavki postavljenih u žižu interesovanja

Kada je više stavki postavljeno u žižu interesovanja, možete da promenite redosled kojim se one pojavljuju tako što ćete premestiti stavku sleva nadesno.

 1. Prijavite se na Office 365 nalog organizacije, pokrenite aplikaciju SharePoint, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

 2. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Pogledajte’“. Pritisnite taster Enter. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u prikaz usluge SharePoint Online i kada se fokus premesti sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čujete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

  Savet: Ako ne čujete tekst „Dugme ’Pogledajte’“, to znači da već koristite prikaz SharePoint Online.

 3. Idite u biblioteku dokumenata, fasciklu ili prikaz gde je stavka postavljena u žižu interesovanja

 4. Da biste izabrali stavku koju želite da prerasporedite, tab dok se ne čujete „Zakačene stavke”, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete ime žiži stavke koju želite da premestite na novu poziciju.

 5. Pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete: „Deli”.

 6. Pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Uređivanje PIN-a”, a zatim pritisnite taster Enter.

  Savet: Ako uređujete PIN-a opcija nije dostupna na traci sa menijima, pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Još komandi”, a zatim pritisnite taster Enter. U podmeniju, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Uređivanje PIN-a”, a zatim pritisnite taster Enter.

 7. Da biste izabrali opciju Premesti desno ili Premesti levo , pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete nešto želite, a zatim pritisnite taster Enter.

Uklanjanje stavke postavljene u žižu interesovanja

 1. Prijavite se na Office 365 organizacije, pokrenite aplikaciju SharePoint, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

 2. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Proveri dugme”, a zatim pritisnite taster Enter. Nakon prikaz vašeg dokumenta biblioteke se menja u SharePoint Online prikaz i fokus se premešta na dugme Proverinovu vezu, čujete ime biblioteke dokumenata, praćeno „Novo”.

  Savet: Savet: Ako ne čujete tekst „Dugme ’Pogledajte’“, to znači da već koristite prikaz SharePoint Online.

 3. Idite u biblioteku dokumenata, fasciklu ili prikaz gde je stavka postavljena u žižu interesovanja

 4. Da biste izabrali stavku koju želite da biste otkačili, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Zakačene stavke”, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete ime žiži stavke koju želite da premestite na novu poziciju.

 5. Pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete: „Deli”.

 6. Da biste otkačili stavke:

  • Ako samo jednu stavku se kači, pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Otkači”, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Ako se kači više od jedne stavke, pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Uređivanje PIN-a”, a zatim pritisnite taster Enter. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Otkači”, a zatim pritisnite taster Enter.

Koristite SharePoint Online sa tastature i čitač ekrana da biste markirali važne datoteke, fascikle ili veze u biblioteci dokumenata tako što ćete ih zakačiti na vrh u biblioteci dokumenata. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Zakačene stavke se pojavljuje kao sličica na vrhu stranice biblioteke dokumenata.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite SharePoint Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se SharePoint Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za SharePoint Online.

U ovoj temi

Prebacite se na prikaz liste

Da biste prikazali listu svih stavki u biblioteci dokumenata, morate da se prebacite na prikaz liste .

 1. Idite u biblioteku dokumenata koja sadrži datoteku, fasciklu ili vezu koju želite da istaknete.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Pretraga”, a zatim pritisnite taster SR ključnih + taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Opcije prikaza”, a zatim pritisnite taster Enter.

  Ako ne čujete „Opcije prikaza”, uklonite sve moguće stavke izbore i pokušajte ponovo.

 3. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Lista”, a zatim pritisnite taster Enter.

Kačenje stavke u biblioteci dokumenata

Zakačene stavke se pojavljuje samo kao da je istaknut u fascikli i prikaza biblioteke u kojoj je prvobitno zakačene. Ako koristite prilagođene prikaze, morate da zakačite stavke u svakom prikazu mesto na koje želite da se pojavi kao da je istaknut. Možete i da zakačite najviše tri stavki po biblioteku, fasciklu ili prikaz.

 1. Idite do biblioteke dokumenata koja sadrži datoteke, fascikle ili vezu koju želite da zakačite.

 2. Da biste izabrali stavku da biste se dodaju, pritisnite taster Tab dok ne čujete prvu stavku na listi stavki. Pritisnite SR ključnih + levi ili desni taster sa strelicom dok ne čujete ime stavke.

 3. Da biste otvorili kontekstualnog menija, pritisnite taster Alt + menija. Čujete: „Meni”. Ako čujete „Meni, pop, čita naglas” umesto „Meni”, pritisnite taster Esc da biste premestili fokus na odgovarajuću kontekstualnog menija.

 4. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Zakači na vrh”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA.

Promena redosleda dodatih stavki

Kada imate zakačene više od jedne stavke, možete da promenite redosled po kom se pojavljuju.

 1. Idite u biblioteku dokumenata, fascikli ili prikaz gde su zakačene stavke.

 2. Da biste izabrali stavku koju želite da premestite, kliknite na karticu ključ dok ne čujete „zakačene stavke”. Zatim, pritisnite taster SR ključnih + taster sa strelicom nadesno dok ne čujete ime stavke.

 3. Da biste otvorili kontekstualnog menija, pritisnite taster Alt + menija. Čujete: „Meni”. Ako čujete „Meni, pop, čita naglas” umesto „Meni”, pritisnite taster Esc da biste premestili fokus na odgovarajuću kontekstualnog menija.

 4. U kontekstualnom meniju pritisnite SR ključnih + taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Uređivanje PIN-a”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA.

 5. Da biste izabrali u kom smeru da biste premestili stavku, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete opciju koju želite, a zatim pritisnite taster Enter.

Uklanjanje stavke

 1. Idite u biblioteku dokumenata, fascikli ili prikaz gde se kači na stavku.

 2. Da biste izabrali stavku koju želite da biste otkačili, pritisnite kartici ključ dok ne čujete „zakačene stavke”. Zatim, pritisnite taster SR ključnih + taster sa strelicom nadesno dok ne čujete ime stavke.

 3. Da biste otvorili kontekstualnog menija, pritisnite taster Alt + menija. Čujete: „Meni”. Ako čujete „Meni, pop, čita naglas” umesto „Meni”, pritisnite taster Esc da biste premestili fokus na odgovarajuću kontekstualnog menija.

 4. Pritisnite taster SR ključnih + taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Uređivanje PIN-a”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA da biste otkačili stavke, u kontekstualnom meniju. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Otkači”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za kreiranje prilagođenog prikaza u biblioteci dokumenata u usluzi SharePoint Online

Korišćenje čitača ekrana za uređivanje prilagođenog prikaza u biblioteci dokumenata u usluzi SharePoint Online

Tasterske prečice u usluzi SharePoint Online

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija SharePoint Online

Funkcije pristupačnosti u usluzi SharePoint Online

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×