Koristite čitač ekrana da biste istakli datoteku ili fasciklu u biblioteci dokumenata u sistemu SharePoint Online

Koristite čitač ekrana da biste istakli datoteku ili fasciklu u biblioteci dokumenata u sistemu SharePoint Online

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite SharePoint Online uz tastaturu i čitač ekrana kao što je JAWS ili Narator, ugrađeni čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste isticali važne datoteke, fascikle ili veze u biblioteci dokumenata tako što ćete ih zakačiti na vrh biblioteke dokumenata. Kada zakačite stavku, pojavljuje se sličica na vrhu stranice biblioteke dokumenata koja olakšava korisnicima da je pronađu.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi SharePoint Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite SharePoint Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se SharePoint Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za SharePoint Online.

U ovoj temi

Postavljanje stavke u žižu interesovanja u biblioteci dokumenata

Napomene: 

 • Oblast za isticanje specifična je za svaku fasciklu ili prikaz biblioteke. Kada koristite prilagođene prikaze, morate da zakačite stavku u svakom prikazu u kojem želite da se ona pojavi.

 • Možete da istaknete najviše tri stavke po biblioteci, fascikli ili prikazu.

 • Ta procedura nije dostupna u klasičnom režimu.

 1. Prijavite se na Office 365 nalog organizacije, pokrenite SharePoint aplikaciju, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

  Savet: Biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online imaju dva različita prikaza: klasični i SharePoint Online iskustvo. Za većinu ljudi, SharePoint Online iskustvo je podrazumevani prikaz. Međutim, ako čujete „Dugme 'Pogledajte'“ prilikom navigacije u biblioteci dokumenata, koristite klasični prikaz. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritisnite taster Enter kada čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint Online iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

 2. Idite u biblioteku dokumenata koja sadrži datoteku, fasciklu ili vezu koju želite da istaknete.

 3. U prikazu Lista ili Pločice izaberite stavku koju želite da postavite u žižu interesovanja.

  Saveti: 

  • Da biste izabrali stavku, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Zaglavlja kolona u koordinatnoj mreži, koristite menije za sortiranje, filtriranje ili grupisanje po koloni“, a zatim koristite taster sa strelicom nadole. (U čitaču ekrana Narator čujete „Ime tabele“ i ime sledeće kolone.)

  • Da biste se prebacivali između prikaza Lista i Pločice:

   • Uverite se da nije izabrana nijedna datoteka ili fascikla. Dugme Novo i meni Prikaz dostupni su u meniju samo kada u biblioteci dokumenata nije izabrana nijedna datoteka.

   • Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Novo, napravi novu fasciklu ili Office dokument na ovoj lokaciji“.

   • Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Meni ’Prikaz’” i pritisnite taster Enter.

   • Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Lista“ ili „Pločice“ i pritisnite taster Enter.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Otvori“.

 5. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Zakači na vrh” i pritisnite taster Enter. Pojavljuje se sličica stavke na vrhu biblioteke.

  Savet: Ako opcija Zakači na vrh nije dostupna na traci sa menijima, pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Još komandi, podmeni ’Druge stvari koje možete da uradite sa izabranim stavkama’“ i pritisnite taster Enter. U podmeniju pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Zakači na vrh“, a zatim pritisnite taster Enter.

Napomena: Ako izaberete sličicu stavke postavljene u žižu interesovanja, možete lako da radite sa stavkom:

 • Da biste izabrali sličicu, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Okvir sa listom ’Zakačene stavke’“. Zatim pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete ime željene stavke postavljene u žižu interesovanja. (U Naratoru čujete „Zakačene stavke“.)

 • Da biste otvorili izabranu stavku postavljenu u žižu interesovanja, pritisnite taster Enter.

 • Da biste otvorili kontekstualni meni sa listom dodatnih radnji koje možete da izvršite nad stavkom postavljenom u žižu interesovanja, na primer Preimenuj, Obavesti me, Istorija verzija i Odjavi:

  1. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Otvori“.

  2. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Više komandi, podmeni ’Druge stvari koje možete da uradite sa izabranim stavkama’“ i pritisnite taster Enter.

  3. U kontekstualnom meniju koristite taster sa strelicom nadole, a zatim pritisnite taster Enter da biste izvršili selekciju.

Promena redosleda stavki postavljenih u žižu interesovanja

Kada je više stavki postavljeno u žižu interesovanja, možete da promenite redosled kojim se one pojavljuju tako što ćete premestiti stavku sleva nadesno.

 1. Prijavite se na Office 365 nalog organizacije, pokrenite aplikaciju SharePoint, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

 2. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Pogledajte’“. Pritisnite taster Enter. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u prikaz usluge SharePoint Online i kada se fokus premesti sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čujete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

  Savet: Ako ne čujete tekst „Dugme ’Pogledajte’“, to znači da već koristite prikaz SharePoint Online.

 3. Idite u biblioteku dokumenata, fasciklu ili prikaz gde je stavka postavljena u žižu interesovanja

 4. Da biste izabrali stavku čiji redosled želite da promenite, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Okvir sa listom ’Zakačene stavke’“. Zatim pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete ime željene stavke postavljene u žižu interesovanja koju želite da premestite na novi položaj. (U čitaču ekrana Narator čujete „Zakačene stavke“.)

 5. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Otvori“.

 6. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Uredi zakačenu stavku” i pritisnite taster Enter.

  Savet: Ako opcija Uredi zakačenu stavku nije dostupna na traci sa menijima, pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Još komandi, podmeni ’Druge stvari koje možete da uradite sa izabranim stavkama’“ i pritisnite taster Enter. U podmeniju pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Uredi zakačenu stavku“, a zatim pritisnite taster Enter.

 7. Da biste izabrali opciju „Premesti nadesno“ ili „Premesti nalevo“ koristite taster sa strelicom nadole, a zatim pritisnite taster Enter.

Uklanjanje stavke postavljene u žižu interesovanja

 1. Prijavite se na Office 365 organizacije, pokrenite aplikaciju SharePoint, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

 2. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Pogledajte’“. Pritisnite taster Enter. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u prikaz usluge SharePoint Online i kada se fokus premesti sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čujete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

  Savet: Savet: Ako ne čujete tekst „Dugme ’Pogledajte’“, to znači da već koristite prikaz SharePoint Online.

 3. Idite u biblioteku dokumenata, fasciklu ili prikaz gde je stavka postavljena u žižu interesovanja

 4. Da biste izabrali stavku koju želite da otkačite, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Okvir sa listom ’Zakačene stavke’“. Zatim pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete ime željene stavke postavljene u žižu interesovanja koju želite da premestite na novi položaj. (U čitaču ekrana Narator čujete „Zakačene stavke“.)

 5. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Otvori“.

 6. Uklanjanje zakačene stavke:

  • Ako je zakačena samo jedna stavka, pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Podmeni ’Otkači’“, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Ako je zakačeno više stavki, pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Podmeni ’Uredi zakačenu stavku’“ i pritisnite taster Enter. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Otkači“ i pritisnite taster Enter.

Koristite SharePoint Online sa tastature i narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste markirali važne datoteke, fascikle ili veze u biblioteci dokumenata tako što ćete ih zakačiti na vrh u biblioteci dokumenata. Zakačene stavke se pojavljuje kao sličica na vrhu stranice biblioteke dokumenata.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi SharePoint Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite SharePoint Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se SharePoint Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za SharePoint Online.

U ovoj temi

Prebacite se na prikaz liste

Da biste prikazali listu svih stavki u biblioteci dokumenata, morate da se prebacite na prikaz liste .

 1. Idite u biblioteku dokumenata koja sadrži datoteku, fasciklu ili vezu koju želite da istaknete.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Pretraga”, pritisnite taster sa strelicom Caps Lock + desni dok ne čujete „Prikaz opcije”, a zatim pritisnite taster Enter.

  Ako ne čujete „Opcije prikaza”, uklonite sve moguće stavke izbore i pokušajte ponovo.

 3. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Lista”, a zatim pritisnite taster Enter.

Kačenje stavke u biblioteci dokumenata

Zakačene stavke se pojavljuje samo kao da je istaknut u fascikli i prikaza biblioteke u kojoj je prvobitno zakačene. Ako koristite prilagođene prikaze, morate da zakačite stavke u svakom prikazu mesto na koje želite da se pojavi kao da je istaknut. Možete i da zakačite najviše tri stavki po biblioteku, fasciklu ili prikaz.

 1. Idite do biblioteke dokumenata koja sadrži datoteke, fascikle ili vezu koju želite da zakačite.

 2. Da biste izabrali stavku da biste se dodaju, pritisnite taster Tab dok ne čujete prvu stavku na listi stavki. Pritisnite taster STRELICA NADESNO ili Caps Lock + strelica nalevo dok ne čujete ime stavke.

 3. Da biste otvorili kontekstualnog menija, pritisnite taster Alt + menija. Čujete: „Meni”. Ako čujete „Meni, pop, čita naglas” umesto „Meni”, pritisnite taster Esc da biste premestili fokus na odgovarajuću kontekstualnog menija.

 4. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Zakači na vrh”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA.

Promena redosleda dodatih stavki

Kada imate zakačene više od jedne stavke, možete da promenite redosled po kom se pojavljuju.

 1. Idite u biblioteku dokumenata, fascikli ili prikaz gde su zakačene stavke.

 2. Da biste izabrali stavku koju želite da premestite, kliknite na karticu ključ dok ne čujete „zakačene stavke”. Zatim, pritisnite taster sa strelicom Caps Lock + desni dok ne čujete ime stavke.

 3. Da biste otvorili kontekstualnog menija, pritisnite taster Alt + menija. Čujete: „Meni”. Ako čujete „Meni, pop, čita naglas” umesto „Meni”, pritisnite taster Esc da biste premestili fokus na odgovarajuću kontekstualnog menija.

 4. U kontekstualnom meniju pritisnite Caps Lock + desni taster sa strelicom dok ne čujete „Uređivanje PIN-a”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA.

 5. Da biste izabrali u kom smeru da biste premestili stavku, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete opciju koju želite, a zatim pritisnite taster Enter.

Uklanjanje stavke

 1. Idite u biblioteku dokumenata, fascikli ili prikaz gde se kači na stavku.

 2. Da biste izabrali stavku koju želite da biste otkačili, pritisnite kartici ključ dok ne čujete „zakačene stavke”. Zatim, pritisnite taster sa strelicom Caps Lock + desni dok ne čujete ime stavke.

 3. Da biste otvorili kontekstualnog menija, pritisnite taster Alt + menija. Čujete: „Meni”. Ako čujete „Meni, pop, čita naglas” umesto „Meni”, pritisnite taster Esc da biste premestili fokus na odgovarajuću kontekstualnog menija.

 4. Pritisnite taster Caps Lock + desni taster sa strelicom dok ne čujete „Uređivanje PIN-a”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA da biste otkačili stavke, u kontekstualnom meniju. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Otkači”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za kreiranje prilagođenog prikaza u biblioteci dokumenata u usluzi SharePoint Online

Korišćenje čitača ekrana za uređivanje prilagođenog prikaza u biblioteci dokumenata u usluzi SharePoint Online

Tasterske prečice u usluzi SharePoint Online

Prvi koraci uz čitač ekrana sa modernom bibliotekom dokumenata u usluzi SharePoint Online

Funkcije pristupačnosti u usluzi SharePoint Online

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×