Koristite čitač ekrana da biste dodali, čitali i brisali komentare u programu Word

Koristite čitač ekrana da biste dodali, čitali i brisali komentare u programu Word

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Word sa tastature i čitač ekrana da doda komentare u dokumentu Word . Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Komentare, možete da predloži izmene u dokumentima ili Označavanje zastavicom za praćenje problema. Lako možete da izbrišete komentare za čitanje ili odgovaranje na komentar.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje komentara

Možete dodati komentar u Word dokumentu, na primer, kada pregledate tuđi rad, ako želite da pišete poruku u vašem dokumentu ili ako želite da pratite probleme za praćenje.

 1. Da biste započeli kontinuirani čitanje na vašoj trenutnoj lokaciji u dokumentu, pritisnite taster SR taster Ctrl + R.

 2. Da biste zaustavili Narator na mestu na kojem želite da umetnete komentar, pritisnite taster Ctrl.

  Savet: Da biste izabrali više reči u telu teksta bude markirana kao redove teksta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + desni taster sa strelicom. Čujete izabrane reči.

 3. Da biste dodali novi komentar, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Alt + M. Čućete: „<korisničko ime >, komentara uređivanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Umetanje komentara <broj komentara> autora <korisničko ime>“.

 4. Unesite komentar. Da biste izašli iz okna za komentare i vratili se tamo gde ste stali u telu teksta, pritisnite SR taster + Shift + A ili taster Esc.

Prikazivanje komentara u dokumentu

Tačke umetanja komentara su markirane u telu teksta dokumenta u režimu „Sve naznake“.

 1. Da biste promenili sve naznake režim, pritisnite tastere Alt + R, TD. Čujete ime trenutno izabrane naznake. U JAWS, čujete: „Lower traci praćenja za grupu” praćeno imenom trenutno izabrane naznaka. Otvoriće se lista sa četiri opcije prikaza.

 2. Na listi, pritisnite nagore i nadole tastere sa strelicama sve dok ne čujete „Sve naznake” i pritisnite taster Enter. U centru pažnje daje telo teksta.

Kretanje do komentara i kroz njih

Narator objavljuje komentare prilikom čitanja telo teksta. Stvarni tekst komentara i detalji se prikazuju u okviru komentar na margini dokumenta. JAWS čita tekst komentara i objavljuje takođe je ostao komentar prilikom čitanja telo teksta. Čujete: „Komentar”, a zatim tekst komentara i ime voditelj.

Kretanje do komentara i povratak u telo teksta

 1. Uverite se da ste izabrali opciju „Sve naznake“ kao što je navedeno iznad u članku Prikaz komentara u dokumentu.

 2. Da biste započeli kontinuirani čitanje, pritisnite taster SR + Ctrl + R. Obavestite čitača ekrana pročitajte telo teksta dok ne čujete je komentar.

 3. Da biste se premestili u komentare, u zavisnosti od čitača ekrana, uradite nešto od sledećeg:

  • U Narator, pritisnite SR ključnih + A. Fokus se premešta na komentare na margini. Da biste se vratili tamo gde ste stali u dokumentu za uređivanje, pritisnite taster Esc ili SR ključnih + Shift + A.

  • U JAWS, pritisnite Shift + Ctrl + apostrofa ('). Čujete: „Sačekajte obrada <number komentara > stavki, dijalog komentara redaktora”. U dijalogu komentara redaktora , pritisnite nagore ili strelica nadole da biste preslušali komentare i da biste čuli informacije o koja je ostavila komentar i kada. Kada završite, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Dugme u redu”. Pritisnite taster Enter. Čujete komentar i fokus vraća na telo teksta.

Kretanje kroz komentare

 1. Da biste se kretali kroz sve komentare u dokumentu, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste se kretali kroz sve komentare, pritisnite tastere Alt + R, N. Fokus se premešta na sledeći komentar. Da biste prešli na prethodni komentar, pritisnite tastere Alt+R, V. Ponovite ovu radnju dok ne prođete kroz sve komentare ili ne pronađete komentar koji tražite.

  • Da biste se kretali kroz sve praćene promene i komentare, pritisnite tastere Alt + R, H. Fokus se premešta na sledeću promenu. Da biste prešli na prethodnu promenu, pritisnite tastere Alt+R, F. Ponovite ovu radnju dok ne prođete kroz sve promene i komentare ili ne pronađete promenu ili komentar koji tražite.

 2. Da biste čuli komentar i informacije o koja je ostavila komentar i kada koristite komande za navigaciju stavke čitača ekrana.

Brisanje komentara

Možete da izbrišete komentare jedan po jedan ili sve komentare u dokumentu u isto vreme.

Brisanje komentara ili odgovaranje na jedan komentar

 1. Pronađite komentar koji želite da izbrišete ili da odgovorite na njega, kao što je opisano u odeljku Kretanje do komentara i kroz njih.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Otvara se kontekstualni meni.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izbrisali komentar, u kontekstualnom meniju pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete „Izbriši komentar”, a zatim pritisnite taster Enter. Trenutni komentar se briše. Zatim možete da odete na sledeći komentar u dokumentu.

  • Da biste odgovorili na komentar, pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete „Odgovor na komentar“. Napišite odgovor, a zatim pređite na sledeći komentar.

  Savet: Druga mogućnost za odgovor na komentar jeste da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+Alt+M kada ste u komentaru.

Brisanje svih komentara

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+R, D, O.

Rešavanje komentara

Da biste rešili komentar, označite komentar kao završen. Rešeni komentar je zasivljen na margini i nije moguće dodavati odgovore. Rešeni komentar možete da izbrišete ili da ga ponovo otvorite. Rešavanje komentara ne briše komentare.

 1. Pronađite komentar koji želite da rešite, kao što je opisano u odeljku Kretanje do komentara i kroz njih.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Otvara se kontekstualni meni.

 3. Pritiskajte tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete „Reši komentar“, a zatim pritisnite taster Enter. Trenutni komentar je zasivljen.

 4. Da biste ponovo otvorili rešeni komentar, idite na komentar i pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. U kontekstualnom meniju pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete: „Ponovo otvori komentar“. Komentar se može ponovo uređivati.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Koristite VoiceOver čitaču ugrađene Android ekrana da doda komentare u dokumentu Word . Idite na komentare u dokumentu, otkucajte odgovore i brišete komentare.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje komentara

 1. U Word dokument, prevucite nadesno ili nalevo da biste otišli na lokaciju koju želite da dodate na komentar, a dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevucite nadesno TAB dok ne čujete „novi komentar, dugme” i dvaput dodirnite ekran.

 3. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucali komentar. Kada završite, dodirnite ekran i prevucite nalevo. Čujete: „Gotovo”. Dodirnite dvaput ekrana.

 4. Komentar se dodaje u dokument. Da biste zatvorili okno komentar i vratili u dokument, prevucite ulevo. Čujete: „Zatvori, dugme”. Dodirnite dvaput ekrana.

Kretanje kroz komentare

Svaki komentar u Word dokumentu je označeno sa malim natpis u desne margine dokumenta. Da biste čuli komentara, prvo idite na oknu komentar na margini, a zatim otvorite komentar iskačući.

 1. Da biste otišli na okno komentar na margini dokumenta, prevucite nadesno TAB dok ne čujete: „Komentar, savet”.

 2. Da biste se prvog komentara, prevucite udesno ponovo i dvaput dodirnite ekran. Otvara se iskačući komentar. Prevucite nadesno dok ne čujete komentar.

 3. Da biste prešli na sledeći komentar, prevucite ulevo dok ne čujete „Pored komentara, dugme” i dvaput dodirnite ekran. TalkBack čita na sledeći komentar.

Odgovorite na komentare

 1. Da biste odgovorili na komentar, prvo pronađite komentar uputstvima za kretanje kroz komentare iznad.

 2. Brzo prevucite nalevo TAB dok ne čujete „novi komentar, dugme” i dvaput dodirnite ekran.

 3. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucali komentar. Kada završite, dodirnite ekran i prevucite nalevo dok ne čujete „Gotovo, dugme”, a dvaput dodirnite ekran.

Brisanje komentara

 1. Da biste izbrisali komentar, prvo pronađite komentar uputstvima za kretanje kroz komentare iznad.

 2. Prevucite ulevo TAB dok ne čujete „Brisanje, dugme” i dvaput dodirnite ekran. Komentar se uklanja i vraća fokus na telo teksta dokumenta.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Koristite Word Mobile sa Naratorom, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste dodali komentare Word Mobile dokument. Pomoću komentara možete predložiti promene u dokumentima ili označiti probleme za praćenje. Lako možete da izbrišete komentare nakon čitanja ili odgovora na komentar.

Napomene: 

U ovoj temi

Kretanje do kartice „Redigovanje“

Funkcije komentara opisane u ovoj temi možete da pronađete na kartici Redigovanje.

 1. U Word Mobile dokumentu, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu jednim prstom dok ne čujete: „Stavke“.

 2. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme još opcija”. Dodirnite dvaput ekrana. Meni " Više opcija " širi.

 3. Prevucite ulevo jednim prstom dok ne čujete: „Početak dugme skupljeni”. Dodirnite dvaput ekrana. Čujete: „Početak”, a zatim broj dostupne kartice i na mestu na trenutnoj kartici na listi menija. Glavni meni sada je proširen.

 4. U meniju, prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Pregled” praćeno broj dostupne kartice i mesto trenutne kartice na listi menija. Dodirnite dvaput ekrana. Čujete: „Word prozora”. Redigovanje karticu Opcije sada su dostupni.

Dodavanje komentara

Komentar u Word Mobile dokument možete da dodate na primer kada pregledate nečiji rad, ako želite da zapišete belešku u svom dokumentu ili ako želite da pratite probleme.

 1. Da biste započeli kontinuirano čitanje od trenutne lokacije u dokumentu, brzo prevucite nadole sa tri prsta.

 2. Da biste zaustavili Narator na mestu na kojem želite da umetnete komentar, dodirnite ekran.

 3. Idite na karticu Redigovanje kao što je navedeno u članku Kretanje do kartice „Redigovanje“.

 4. U karticu Pregled , dodirnite ekran i zatim prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Dugme novi komentar”. Dodirnite dvaput ekrana. Čujete: „Iskakanje uređivanje komentara”. Tastatura na ekranu pojavljuje se.

 5. Otkucajte komentar, a da biste izašli iz komentara pop, brzo prevucite nalevo ili nadesno sve dok ne čujete: „Dugme "Zatvori"”. Dodirnite dvaput ekrana. Vraća fokus na glavnoj oblasti sadržaja. Čujete ime dokumenta, praćeno „uređivanje .docx”.

Kretanje do komentara

Možete da odete na komentar iz tela teksta kada Narator čita dokument ili možete na traci Redigovanje da koristite dugmad Sledeće i Prethodno da biste se kretali kroz komentare.

Kretanje do komentara u telu teksta

Narator najavljuje umetnute komentare zajedno sa telom teksta. U režimu za kontinuirano čitanje, kada čujete orijentir za komentar, možete zaustavi čitanje i preći na komentar.

 1. Da biste započeli kontinuirano čitanje od trenutne lokacije u dokumentu, brzo prevucite nadole sa tri prsta. Kada Narator naiđe na komentar, čućete: „Komentar, <mesto umetanja komentara u tekstu>. Kraj komentara“.

 2. Da biste zaustavili kontinuirano čitanje kod komentara, dodirnite jednom pomoću dva prsta.

 3. Da biste pronašli tekst komentara, brzo prevucite nalevo ili nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Komentar predloge, sadrži < broj komentara > stavke” i zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se na komentar knjigovezačke margine.

 4. Brzo prevlačite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete „Orijentiri i beleške“ i jednom dodirnite prstom da biste izabrali. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Razmak između stubaca za komentare. Sadrži stavki: <broj komentara>“. Dodirnite prstom jednom da biste izabrali.

 5. Brzo prevucite nagore ili nadole dok ne čujete: „Stavke”. Dodirnite jednom jednim prstom da biste je izabrali. Brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Komentar grupe, komentar < broja komentara, >”, a zatim dodirnite jedanput da biste je izabrali.

 6. Brzo prevucite desno da bi Narator pročitao okvir za komentar.

 7. Brzo prevucite nalevo dok ne čujete: „Pored dugme”, a zatim dodirnite dvaput da biste se premestili na sledeći komentar.

Kretanje do komentara pomoću trake „Redigovanje“

 1. Na kartici Redigovanje brzo prevlačite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Grupa ‘Komentari’“. U grupi „Komentari“ brzo prevlačite dok ne čujete: „Dugme ’Dalje’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Zatim dvaput dodirnite stavku jednim prstom.

 2. Brzo prevlačite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete: „Orijentiri i beleške“. Dodirnite prstom jednom da biste izabrali.

 3. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Razmak između stubaca za komentare, sadrži stavki:<broj stavki>“. Fokus se premešta na okvir za komentare. Prikazuje se meni „Komentar“.

 4. Brzo prevucite nagore ili nadole dok ne čujete: „Stavke”. Dodirnite jednom jednim prstom da biste je izabrali. Prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Komentar grupe, komentar < broja komentara, >”, a zatim dodirnite jedanput da biste izabrali komentar.

 5. Brzo prevucite desno da bi Narator pročitao okvir za komentar.

 6. Brzo prevucite nalevo dok ne čujete: „Pored dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste prešli na sledeći komentar.

Odgovaranje na komentar

Možete da odgovorite na komentar koji je postavio neko drugi tako da ostali mogu lakše da prate ceo razgovor.

 1. Pronađite komentar na koji želite da odgovorite, kao što je opisano u odeljku Kretanje do komentara.

 2. Prevucite ulevo jednim prstom dok ne čujete „Dugme "novi komentar"”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „< korisničko ime >, komentara, uređivanjem”. Tastatura na ekranu pojavljuje se.

 3. Otkucajte komentar, a da biste izašli iz komentara, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme Zatvori”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Vraća fokus na glavnoj oblasti sadržaja. Čujete: „< ime dokumenta > uređivanje .docx”.

Brisanje komentara

Možete da izbrišete komentare jedan po jedan ili sve komentare u dokumentu u isto vreme.

Brisanje jednog komentara

 1. Pronađite komentar koji želite da izbrišete, kao što je opisano u odeljku Kretanje do komentara.

 2. Prevucite ulevo jednim prstom dok ne čujete „Brisanje dugmeta”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Trenutni komentar se briše i fokus se premešta na sledeći komentar u dokumentu.

Brisanje svih komentara

 1. Na kartici Redigovanje , brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „brisanje. Skupljeni, razdeljeni dugme, dodirnite dvaput da biste aktivirali triput dodirnete da biste razvili”. Dodirnite triput ekrana. Prevucite nadole sa jednim prstom dok ne čujete „Stavke”, a zatim dodirnite ekran. Čujete: „Dugme "Izbriši"”.

 2. Prevucite nadesno dok ne čujete „Izbriši sve komentare u dokumentu dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste izbrisali sve komentare.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa u dokumentu u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Koristite Word Online sa tastature i čitač ekrana da doda komentare u dokumentu Word . Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Pronalaženje postojećih komentara u dokument i tip odgovora. Kada završite, možete da označite komentare rešen ili izbrišite ih.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Zbog toga što se Word Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe za veb pregledač – ne za Word Online.

U ovoj temi

Dodavanje komentara

 1. Idite na Word Online u pregledaču, a otvorite dokument koji želite da komentarišu. Uputstva za pogledajte Otvaranje Word Online i početak novog dokumenta.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Uredi dokument, dugme” i pritisnite taster Enter.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Uredi u pregledaču. Izmeniti brzo desnom ovde koristeći program Word Online”, a zatim pritisnite taster Enter. Dokument se otvara u prikazu za uređivanje.

 4. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne dođete do tela teksta dokumenta. Da biste započeli čitanje, pritisnite taster SR taster Ctrl + R.

 5. Kad stignete na deo teksta koji želite da dodate komentar, držite pritisnut taster Ctrl da biste zaustavili narator.

 6. Da biste dodali komentar, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Alt + M. Otvara se okno komentari, a možete da upišete komentar. Kada završite, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Objavi, dugme”. Pritisnite taster Enter da biste dodali komentar u dokumentu.

 7. Da biste zatvorili okno sa komentarima i vratili se na telo teksta u dokumentu, pritisnite taster Esc.

Kretanje kroz komentare

Svaki komentar u Word Online dokumentu je označeno sa malim natpis u desne margine dokumenta. Dok čitate dokument, narator objavljuje kada postoji komentar, a možete da otvorite okno za komentare da biste preslušali komentar.

 1. Uverite se da otvorite dokument u prikazu za uređivanje. Za uputstva o tome kako da biste ga otvorili u prikazu za uređivanje, pogledajte odeljak Dodavanje komentara iznad.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne dođete do tela teksta dokumenta. Da biste započeli čitanje, pritisnite taster SR taster Ctrl + R.

 3. Kada čujete „Slika, kliknite na dugme da biste videli komentar”, postoji komentara u dokument. Da biste otvorili komentar, pritisnite taster Enter. Otvara se okno komentar i narator čita ime korisnika kojem je dodao komentar, kada je dodao komentar i tekst komentara.

 4. Možete da se krećete kroz komentare u oknu za komentare. Da biste čuli na sledeći komentar, pritisnite taster Tab više puta. Više puta pritisnite kombinaciju tastera Shift + Tab da biste čuli na prethodni komentar. Da biste zatvorili okno komentar i vratili u dokument, pritisnite taster Esc.

Odgovorite na komentare

 1. Pronađite i otvorite komentar koji želite da odgovorite. Za uputstva, pogledajte odeljak kretanje kroz komentare iznad.

 2. Pritisnite taster Tab. Čujete: „Odgovor, dugme”. Pritisnite taster Enter i otkucajte odgovor.

 3. Kada završite, pritisnite taster Tab. Čujete: „Objavi, dugme”. Pritisnite taster Enter da biste dodali odgovor.

Rešavanje komentara

Kada komentar je rešen, je označio kao gotovo i sivih u oknu za komentare, ali ne je uklonjena.

 1. Pronađite i otvorite komentar koji želite da rešite. Za uputstva, pogledajte odeljak kretanje kroz komentare iznad.

 2. Pritisnite taster Tab dok ne čujete „Označi kao gotovo, dugme”, a zatim pritisnite taster Enter. Komentar je rešen.

Brisanje komentara

 1. Pronađite i otvorite komentar koji želite da izbrišete. Za uputstva, pogledajte odeljak kretanje kroz komentare iznad.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Brisanje, dugme” i pritisnite taster Enter. Komentar će biti uklonjena.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Tasterske prečice u aplikaciji Word Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×