Koristite čitač ekrana da biste dodali, čitali i brisali komentare u programu Word

Koristite čitač ekrana da biste dodali, čitali i brisali komentare u programu Word

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Word pomoću tastature i Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da doda komentare u Word dokument. Komentare, možete da predloži izmene u dokumentima ili Označavanje zastavicom za praćenje problema. Lako možete da izbrišete komentare za čitanje ili odgovaranje na komentar.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Dodavanje komentara

Možete dodati komentar u Word dokumentu, na primer, kada pregledate tuđi rad, ako želite da pišete poruku u vašem dokumentu ili ako želite da pratite probleme za praćenje.

 1. Da biste započeli kontinuirani čitanje na vašoj trenutnoj lokaciji u dokumentu, pritisnite kombinaciju tastera Caps lock + M.

 2. Da biste zaustavili Narator na mestu na kojem želite da umetnete komentar, pritisnite taster Ctrl.

  Savet: Da biste izabrali više reči u telu teksta bude markirana kao redove teksta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + desni taster sa strelicom. Čujete izabrane reči.

 3. Da biste dodali novi komentar, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Alt + M. Čućete: „<korisničko ime >, komentara uređivanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Umetanje komentara <broj komentara> autora <korisničko ime>“.

 4. Unesite komentar. Da biste izašli iz okna za komentare i vratili se tamo gde ste stali u telu teksta, pritisnite Caps lock + Shift + Insert ili taster Esc.

Prikazivanje komentara u dokumentu

Tačke umetanja komentara su markirane u telu teksta dokumenta u režimu „Sve naznake“.

 1. Da biste promenili režim „Sve naznake“ režim, pritisnite tastere Alt+R, TD. Čućete: „<ime trenutno izabrane naznake>“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Donja traka, polje grupe za praćenje, <ime trenutno izabrane naznake>“. Otvara se lista sa četiri opcije prikaza:

 2. Na listi pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete: „Sve naznake“. Zatim pritisnite Enter. Fokus se vraća na telo teksta.

Kretanje do komentara i kroz njih

Narator najavljuje komentare prilikom čitanja tela teksta. Stvarni tekst komentara i detalji o njemu se prikazuju u okviru za komentare na margini dokumenta. JAWS čita tekst komentara i takođe najavljuje ko je postavio komentar prilikom čitanja tela teksta. Čućete: „Komentar, <tekst komentara>, autora <komentator>“.

Kretanje do komentara i povratak u telo teksta

 1. Uverite se da ste izabrali opciju „Sve naznake“ kao što je navedeno iznad u članku Prikaz komentara u dokumentu.

 2. Da biste započeli kontinuirani čitanje, pritisnite kombinaciju tastera Caps lock + M. Obavestite čitača ekrana pročitajte telo teksta dok ne čujete je komentar.

 3. Da biste se premestili u komentare, u zavisnosti od čitača ekrana, uradite nešto od sledećeg:

  • U Narator, pritisnite Caps zaključavanje + Umetanje. Fokus se premešta na komentare na margini. Da biste se vratili tamo gde ste stali u dokumentu za uređivanje, pritisnite taster Esc ili Caps lock + Shift + Insert.

  • U čitaču ekrana JAWS pritisnite Shift+Ctrl+apostrof ('). Čućete: „Sačekajte, obrada <broj komentara> stavki, dijalog sa komentarima redaktora“. U dijalogu Komentari redaktora pritisnite strelicu nagore ili strelicu nadole da biste preslušali komentare, kao i da biste čuli informacije ko j postavio komentar i kada. Kada završite, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme ’U redu’“. Zatim pritisnite Enter. Čućete komentar i fokus će se vratiti na telo teksta.

Kretanje kroz komentare

 1. Da biste se kretali kroz sve komentare u dokumentu, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste se kretali kroz sve komentare, pritisnite tastere Alt + R, N. Fokus se premešta na sledeći komentar. Da biste prešli na prethodni komentar, pritisnite tastere Alt+R, V. Ponovite ovu radnju dok ne prođete kroz sve komentare ili ne pronađete komentar koji tražite.

  • Da biste se kretali kroz sve praćene promene i komentare, pritisnite tastere Alt + R, H. Fokus se premešta na sledeću promenu. Da biste prešli na prethodnu promenu, pritisnite tastere Alt+R, F. Ponovite ovu radnju dok ne prođete kroz sve promene i komentare ili ne pronađete promenu ili komentar koji tražite.

 2. Da biste čuli komentar i informacije o tome ko je postavio komentar i kada, koristite komande za navigaciju stavke čitača ekrana. Komande Naratora potražite u članku Komande na tastaturi i pokreti dodira Naratora. JAWS komande potražite u članku JAWS pritisci na tastere.

Brisanje komentara

Možete da izbrišete komentare jedan po jedan ili sve komentare u dokumentu u isto vreme.

Brisanje komentara ili odgovaranje na jedan komentar

 1. Pronađite komentar koji želite da izbrišete ili da odgovorite na njega, kao što je opisano u odeljku Kretanje do komentara i kroz njih.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Otvara se kontekstualni meni.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izbrisali komentar, u kontekstualnom meniju pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete „Izbriši komentar”, a zatim pritisnite taster Enter. Trenutni komentar se briše. Zatim možete da odete na sledeći komentar u dokumentu.

  • Da biste odgovorili na komentar, pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete „Odgovor na komentar“. Napišite odgovor, a zatim pređite na sledeći komentar.

  Savet: Druga mogućnost za odgovor na komentar jeste da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+Alt+M kada ste u komentaru.

Brisanje svih komentara

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+R, D, O.

Rešavanje komentara

Da biste rešili komentar, označite komentar kao završen. Rešeni komentar je zasivljen na margini i nije moguće dodavati odgovore. Rešeni komentar možete da izbrišete ili da ga ponovo otvorite. Rešavanje komentara ne briše komentare.

 1. Pronađite komentar koji želite da rešite, kao što je opisano u odeljku Kretanje do komentara i kroz njih.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Otvara se kontekstualni meni.

 3. Pritiskajte tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete „Reši komentar“, a zatim pritisnite taster Enter. Trenutni komentar je zasivljen.

 4. Da biste ponovo otvorili rešeni komentar, idite na komentar i pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. U kontekstualnom meniju pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete: „Ponovo otvori komentar“. Komentar se može ponovo uređivati.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite VoiceOver čitaču ugrađene Android ekrana da doda komentare u dokumentu Word . Idite na komentare u dokumentu, otkucajte odgovore i brišete komentare.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Dodavanje komentara

 1. U Word dokument, prevucite nadesno ili nalevo da biste otišli na lokaciju koju želite da dodate na komentar, a dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevucite nadesno TAB dok ne čujete „novi komentar, dugme” i dvaput dodirnite ekran.

 3. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucali komentar. Kada završite, dodirnite ekran i prevucite nalevo. Čujete: „Gotovo”. Dodirnite dvaput ekrana.

 4. Komentar se dodaje u dokument. Da biste zatvorili okno komentar i vratili u dokument, prevucite ulevo. Čujete: „Zatvori, dugme”. Dodirnite dvaput ekrana.

Kretanje kroz komentare

Svaki komentar u Word dokumentu je označeno sa malim natpis u desne margine dokumenta. Da biste čuli komentara, prvo idite na oknu komentar na margini, a zatim otvorite komentar iskačući.

 1. Da biste otišli na okno komentar na margini dokumenta, prevucite nadesno TAB dok ne čujete: „Komentar, savet”.

 2. Da biste se prvog komentara, prevucite udesno ponovo i dvaput dodirnite ekran. Otvara se iskačući komentar. Prevucite nadesno dok ne čujete komentar.

 3. Da biste prešli na sledeći komentar, prevucite ulevo dok ne čujete „Pored komentara, dugme” i dvaput dodirnite ekran. TalkBack čita na sledeći komentar.

Odgovorite na komentare

 1. Da biste odgovorili na komentar, prvo pronađite komentar uputstvima za kretanje kroz komentare iznad.

 2. Brzo prevucite nalevo TAB dok ne čujete „novi komentar, dugme” i dvaput dodirnite ekran.

 3. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucali komentar. Kada završite, dodirnite ekran i prevucite nalevo dok ne čujete „Gotovo, dugme”, a dvaput dodirnite ekran.

Brisanje komentara

 1. Da biste izbrisali komentar, prvo pronađite komentar uputstvima za kretanje kroz komentare iznad.

 2. Prevucite ulevo TAB dok ne čujete „Brisanje, dugme” i dvaput dodirnite ekran. Komentar se uklanja i vraća fokus na telo teksta dokumenta.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word Mobile sa Naratorom, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste dodali komentare Word Mobile dokument. Pomoću komentara možete predložiti promene u dokumentima ili označiti probleme za praćenje. Lako možete da izbrišete komentare nakon čitanja ili odgovora na komentar.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Kretanje do kartice „Redigovanje“

Funkcije komentara opisane u ovoj temi možete da pronađete na kartici Redigovanje.

 1. U Word Mobile dokumentu, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu jednim prstom dok ne čujete: „Stavke“.

 2. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme ‘Više opcija’, skupljeno, dodirnite dvaput da biste razvili“. Dvaput dodirnite ekran. Razvija se meni Još opcija.

 3. Brzo prevucite nalevo jednim prstom dok ne čujete: „Dugme ‘Početak’, skupljeno. Dodirnite dvaput da biste razvili“. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Početak, <broj dostupnih kartica i mesto trenutne kartice na listi menija>, izabrano“. Glavni meni je sada razvijen.

 4. U meniju brzo prevlačite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Redigovanje, <broj dostupnih kartica i mesto trenutne kartice na listi menija>, dodirnite dvaput da biste izabrali“. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Prozor programa Word“. Opcije na kartici Redigovanje su sada dostupne.

Dodavanje komentara

Komentar u Word Mobile dokument možete da dodate na primer kada pregledate nečiji rad, ako želite da zapišete belešku u svom dokumentu ili ako želite da pratite probleme.

 1. Da biste započeli kontinuirano čitanje od trenutne lokacije u dokumentu, brzo prevucite nadole sa tri prsta.

 2. Da biste zaustavili Narator na mestu na kojem želite da umetnete komentar, dodirnite ekran.

 3. Idite na karticu Redigovanje kao što je navedeno u članku Kretanje do kartice „Redigovanje“.

 4. Na kartici Redigovanje brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Novi komentar’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Iskačući prozor ‘Komentar’, uređivanje“. Iskače tastatura na ekranu.

 5. Otkucajte komentar, a da biste izašli iz komentara pop, brzo prevucite nalevo ili nadesno sve dok ne čujete: „Dugme "Zatvori", dodirnite dvaput da biste aktivirali”. Dodirnite dvaput ekrana. Vraća fokus na glavnoj oblasti sadržaja. Čujete: „< ime dokumenta > uređivanje .docx”.

Kretanje do komentara

Možete da odete na komentar iz tela teksta kada Narator čita dokument ili možete na traci Redigovanje da koristite dugmad Sledeće i Prethodno da biste se kretali kroz komentare.

Kretanje do komentara u telu teksta

Narator najavljuje umetnute komentare zajedno sa telom teksta. U režimu za kontinuirano čitanje, kada čujete orijentir za komentar, možete zaustavi čitanje i preći na komentar.

 1. Da biste započeli kontinuirano čitanje od trenutne lokacije u dokumentu, brzo prevucite nadole sa tri prsta. Kada Narator naiđe na komentar, čućete: „Komentar, <mesto umetanja komentara u tekstu>. Kraj komentara“.

 2. Da biste zaustavili kontinuirano čitanje kod komentara, dodirnite jednom pomoću dva prsta.

 3. Da biste prešli na uobičajeni tekst, brzo prevlačite nalevo ili nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Podsetnici za komentar, sadrži stavki: <broj komentara>, dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Zatim dodirnite dvaput. Otvara se razmak između stubaca za komentare.

 4. Brzo prevlačite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete „Orijentiri i beleške“ i jednom dodirnite prstom da biste izabrali. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Razmak između stubaca za komentare. Sadrži stavki: <broj komentara>“. Dodirnite prstom jednom da biste izabrali.

 5. Brzo prevlačite nagore ili nadole dok ne čujete: „Stavke“. Dodirnite prstom jednom da biste izabrali. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Grupa ‘Komentar’ komentar broj <broj komentara>“. Dodirnite jednom da biste izabrali.

 6. Brzo prevucite desno da bi Narator pročitao okvir za komentar.

 7. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Dugme ’Dalje’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Zatim dodirnite dvaput da biste prešli na sledeći komentar.

Kretanje do komentara pomoću trake „Redigovanje“

 1. Na kartici Redigovanje brzo prevlačite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Grupa ‘Komentari’“. U grupi „Komentari“ brzo prevlačite dok ne čujete: „Dugme ’Dalje’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Zatim dvaput dodirnite stavku jednim prstom.

 2. Brzo prevlačite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete: „Orijentiri i beleške“. Dodirnite prstom jednom da biste izabrali.

 3. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Razmak između stubaca za komentare, sadrži stavki:<broj stavki>“. Fokus se premešta na okvir za komentare. Prikazuje se meni „Komentar“.

 4. Brzo prevlačite nagore ili nadole dok ne čujete: „Stavke“. Dodirnite prstom jednom da biste izabrali. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Grupa ‘Komentar’ komentar broj <broj komentara>“. Dodirnite jednom da biste izabrali komentar.

 5. Brzo prevucite desno da bi Narator pročitao okvir za komentar.

 6. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Dugme ’Sledeće’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Zatim dodirnite ekran dvaput da biste prešli na sledeći komentar.

Odgovaranje na komentar

Možete da odgovorite na komentar koji je postavio neko drugi tako da ostali mogu lakše da prate ceo razgovor.

 1. Pronađite komentar na koji želite da odgovorite, kao što je opisano u odeljku Kretanje do komentara.

 2. Brzo prevucite nalevo jednim prstom dok ne čujete: „Dugme ’Novi komentar’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „<korisničko ime >, komentara uređivanje“. Iskače tastatura na ekranu.

 3. Otkucajte komentar, a da biste izašli iz komentara, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Zatvori’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran. Fokus se vraća na glavnu oblast sadržaja. Čućete: „Uređuje se <Naziv dokumenta>.docx“.

Brisanje komentara

Možete da izbrišete komentare jedan po jedan ili sve komentare u dokumentu u isto vreme.

Brisanje jednog komentara

 1. Pronađite komentar koji želite da izbrišete, kao što je opisano u odeljku Kretanje do komentara.

 2. Brzo prevucite nalevo jednim prstom dok ne čujete: „Dugme ’Zatvori’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Zatim dvaput dodirnite ekran. Trenutni komentar se briše i fokus se premešta na sledeći komentar u dokumentu.

Brisanje svih komentara

 1. Na kartici Redigovanje brzo prevlačite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Izbriši. Skupljeno, dugme ‘Razdeli’, dodirnite dvaput da biste aktivirali, dodirnite triput da biste razvili“. Triput dodirnete ekran. Brzo prevlačite nadole jednim prstom dok ne čujete: „Stavke“. Dodirnite ekran. Čućete: „Dugme ’Zatvori’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ‘Izbriši sve komentare u dokumentu ’, dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa u dokumentu u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da doda komentare u dokumentu Word . Pronalaženje postojećih komentara u dokument i tip odgovora. Kada završite, možete da označite komentare rešen ili izbrišite ih.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u programu Word Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Zbog toga što se Word Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe za veb pregledač – ne za Word Online.

U ovoj temi

Dodavanje komentara

 1. Idite na Word Online u pregledaču, a otvorite dokument koji želite da komentarišu. Uputstva za pogledajte Otvaranje Word Online i početak novog dokumenta.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Uredi dokument, dugme” i pritisnite taster Enter.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Uredi u pregledaču. Izmeniti brzo desnom ovde koristeći program Word Online”, a zatim pritisnite taster Enter. Dokument se otvara u prikazu za uređivanje.

 4. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne dođete do tela teksta dokumenta. Da biste započeli čitanje, pritisnite kombinaciju tastera Caps lock + M.

 5. Kad stignete na deo teksta koji želite da dodate komentar, držite pritisnut taster Ctrl da biste zaustavili narator.

 6. Da biste dodali komentar, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Alt + M. Otvara se okno komentari, a možete da upišete komentar. Kada završite, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Objavi, dugme”. Pritisnite taster Enter da biste dodali komentar u dokumentu.

 7. Da biste zatvorili okno sa komentarima i vratili se na telo teksta u dokumentu, pritisnite taster Esc.

Kretanje kroz komentare

Svaki komentar u Word Online dokumentu je označeno sa malim natpis u desne margine dokumenta. Dok čitate dokument, narator objavljuje kada postoji komentar, a možete da otvorite okno za komentare da biste preslušali komentar.

 1. Uverite se da otvorite dokument u prikazu za uređivanje. Za uputstva o tome kako da biste ga otvorili u prikazu za uređivanje, pogledajte odeljak Dodavanje komentara iznad.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne dođete do tela teksta dokumenta. Da biste započeli čitanje, pritisnite kombinaciju tastera Caps lock + M.

 3. Kada čujete „Slika, kliknite na dugme da biste videli komentar”, postoji komentara u dokument. Da biste otvorili komentar, pritisnite taster Enter. Otvara se okno komentar i narator čita ime korisnika kojem je dodao komentar, kada je dodao komentar i tekst komentara.

 4. Možete da se krećete kroz komentare u oknu za komentare. Da biste čuli na sledeći komentar, pritisnite taster Tab više puta. Da biste čuli na prethodni komentar, pritisnite taster Shift + Tab više puta. Da biste zatvorili okno komentar i vratili u dokument, pritisnite taster Esc.

Odgovorite na komentare

 1. Pronađite i otvorite komentar koji želite da odgovorite. Za uputstva, pogledajte odeljak kretanje kroz komentare iznad.

 2. Pritisnite taster Tab. Čujete: „Odgovor, dugme”. Pritisnite taster Enter i otkucajte odgovor.

 3. Kada završite, pritisnite taster Tab. Čujete: „Objavi, dugme”. Pritisnite taster Enter da biste dodali odgovor.

Rešavanje komentara

Kada komentar je rešen, je označio kao gotovo i sivih u oknu za komentare, ali ne je uklonjena.

 1. Pronađite i otvorite komentar koji želite da rešite. Za uputstva, pogledajte odeljak kretanje kroz komentare iznad.

 2. Pritisnite taster Tab dok ne čujete „Označi kao gotovo, dugme”, a zatim pritisnite taster Enter. Komentar je rešen.

Brisanje komentara

 1. Pronađite i otvorite komentar koji želite da izbrišete. Za uputstva, pogledajte odeljak kretanje kroz komentare iznad.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Brisanje, dugme” i pritisnite taster Enter. Komentar će biti uklonjena.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Tasterske prečice u aplikaciji Word Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×