Korišćenje veb segmenta XML prikazivača za prikaz strukturiranih podataka, kao i dokumenata i obrazaca zasnovanih na XML-u

Napomena: Ovaj članak je odradio svoj posao i uskoro će biti obustavljen. Da biste sprečili poruku „Stranica nije pronađena“, uklanjamo veze za koje znamo. Ako ste kreirali veze do ove stranice, uklonite ih i zajedno ćemo održati veb povezanim.

Veb segment XML prikazivača možete koristiti da biste prikazali proširivi jezik za označavanje (XML) i primenili transformacije proširivog jezika za opis stilova (XSLT) na XML pre nego što se sadržaj prikaže.

Važno:  Sadržaj koji se prikazuje u XML veb segmentu ne može da sadrži HTML FORM element. Ako treba da koristite HTML FORM element, razmislite o korišćenju veb segmenta za prikaz stranica ili veb segmenta obrasca.

U ovom članku

Načini na koje možete da koristite veb segment

Načini za dodavanje sadržaja u veb segment

Kombinovanje uređenog i povezanog XML sadržaja

Dodavanje veb segmenta na stranicu

Uređivanje svojstava veb segmenta

Konfigurisanje uobičajenih svojstava veb segmenta

Načini na koje možete da koristite veb segment

XML veb segment možete da koristite za prikaz:

 • Strukturiranih podataka iz tabela ili upita baza podataka.

 • Dokumenata zasnovanih na XML-u.

 • XML obrazaca koji sadrže kombinaciju strukturiranih i nestrukturiranih podataka, kao što su sedmični izveštaji o statusu ili izveštaji o troškovima putovanja.

Vrh stranice

Načini za dodavanje sadržaja u veb segment

Postoje dva načina za dodavanje sadržaja u veb segment XML prikazivača:

 • XML i XSL uređivači    Možete da koristite ove uređivače za unos ili izmenu XML i XSLT izvornog koda. XML i XSL uređivači izvora predstavljaju uređivače čistog teksta namenjene korisnicima koji su upoznati sa XML i XSLT sintaksom.

 • XML i XSL veze    Umesto da uredite XML i XSLT, možete da unesete hipervezu do tekstualne datoteke koja sadrži XML i XSLT izvorni kôd. Dva važeća protokola za hiperveze koja možete da koristite su:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol uz privatnost, koji koristi Secure Sockets Layer (SSL) šifrovanje (https://)

   Možete da koristite punu URL adresu ili relativnu URL adresu. Međutim, ne možete da koristite putanju datoteke.

Vrh stranice

Kombinovanje uređenog i povezanog XML sadržaja

Uređeni i povezani XML sadržaj možete da kombinujete da biste pružili primarne i sekundarne informacije. Na primer, možete da navedete poruku o grešci kao sekundarne informacije u uređenom XML sadržaju, u slučaju da povezani XML sadržaj ili primarne informacije nisu dostupni. Kada navedete i uređeni i povezani XML sadržaj, povezani XML sadržaj se uvek koristi prvi. Ako povezanom XML sadržaju nije moguće pristupiti, umesto njega se koristi uređeni XML sadržaj.

Napomena:  Kombinovanje uređenog i povezanog XSL sadržaja na ovaj način nije podržano.

Vrh stranice

Dodavanje veb segmenta na stranicu

Da biste uredili stranicu, morate imati barem dozvole koje se dobijaju prilikom dodavanja u podrazumevanu SharePoint grupu za članove lokacije <ime lokacije> za tu lokaciju.

 • Na traci na nekoj stranici izaberite karticu Stranica i kliknite na komandu Uredi.

  Komanda „Uredi“ na kartici „Uređivanje“

  Napomena:  Ako je komanda „Uredi“ onemogućena, možda nemate dozvole za uređivanje stranice. Obratite se administratoru.

 • Kliknite na mesto na stranici na koje želite da dodate veb segment, izaberite karticu Umetanje i kliknite na dugme Veb segment.

  Komanda „Veb segment“

 • U odeljku „Kategorije“ izaberite kategoriju, na primer Liste i biblioteke, izaberite veb segment koji želite da dodate na stranicu, na primer Objave, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  Birač Veb segmenta

  Kada izaberete veb segment, informacije o njemu se prikazuju u odeljku O veb segmentu.

 • Kada završite sa uređivanjem stranice, izaberite karticu Stranica i kliknite na dugme Sačuvaj.

Napomena:  Veb segment XML prikazivača je u kategoriji Pregled sadržaja.

Veb segment XML prikazivača se dodaje na stranicu na mesto koje vi odaberete.

Uređivanje svojstava veb segmenta

 1. Da biste uredili svojstva veb segmenta, postavite pokazivač na njega, a zatim kliknite na strelicu nadole.
  Postavljanje pokazivača na Veb segment

 2. Izaberite stavku „Uredi veb segment“.
  Izaberite stavku „Uredi Veb segment“

Svojstva veb segmenta se prikazuju u oknu sa alatkama.

Vrh stranice

Konfigurisanje prilagođenih svojstava veb segmenta

Slede svojstva koja su jedinstvena za XML veb segment:

Svojstvo

Opis

XML uređivač

Koristite ga za unos XML izvornog koda u uređivač čistog teksta. Za upotrebu ovog uređivača potrebno je poznavanje XML sintakse.

XML veza

Koristite je za unos hiperveze do tekstualne datoteke koja sadrži XML izvorni kôd. Dva važeća protokola za hiperveze koja možete da koristite su:

 • Hypertext Transfer Protocol (http://)

 • Hypertext Transfer Protocol uz privatnost, koji koristi Secure Sockets Layer (SSL) šifrovanje (https://)

Možete da koristite punu URL adresu ili relativnu URL adresu. Međutim, ne možete da koristite putanju datoteke.

XSL uređivač

Koristite ga za unos XSLT izvornog koda u uređivač čistog teksta. Za upotrebu ovog uređivača potrebno je poznavanje XSLT sintakse.

XSL veza

Koristite je za unos hiperveze do tekstualne datoteke koja sadrži XSLT izvorni kôd. Dva važeća protokola za hiperveze koja možete da koristite su:

 • Hypertext Transfer Protocol (http://)

 • Hypertext Transfer Protocol uz privatnost, koji koristi Secure Sockets Layer (SSL) šifrovanje (https://)

Možete da koristite punu URL adresu ili relativnu URL adresu. Međutim, ne možete da koristite putanju datoteke.

Vrh stranice

Konfigurisanje zajedničkih svojstava veb segmenta

Veb segmenti dele zajednički skup svojstava koja kontrolišu njihov izgled, raspored i napredne karakteristike. Svojstva veb segmenta možete da promenite u oknu sa alatkama.

Napomena:  Zajednička svojstva veb segmenata koja vidite u oknu sa alatkama mogu se razlikovati od onih dokumentovanih u ovom odeljku iz nekoliko razloga:

 • Da biste u oknu sa alatkama videli odeljak Više opcija, morate imati odgovarajuću dozvolu.

 • Projektant veb segmenta je možda odabrao da za određeni veb segment ne prikazuje neka od tih zajedničkih svojstava ili je možda odabrao da kreira i prikaže dodatna svojstva koja nisu navedena u odeljcima okna sa alatkama Izgled, Raspored i Više opcija.

 • Neke postavke dozvola i svojstava mogu da onemoguće ili sakriju svojstva veb segmenta.

Izgled

Svojstvo

Opis

Naslov

Navodi naslov veb segmenta koji se prikazuje na naslovnoj traci veb segmenta.

Visina

Navodi visinu veb segmenta.

Širina

Navodi širinu veb segmenta.

Stanje ležišta

Navodi da li se ceo veb segment prikazuje na stranici kada je korisnik otvori. Stanje ležišta podrazumevano ima vrednost Normalno i prikazuje se ceo veb segment. Kada stanje ima vrednost Umanjeno, prikazuje se samo naslovna traka.

Tip ležišta

Navodi da li se prikazuju naslovna traka i ivica okvira veb segmenta.

Raspored

Svojstvo

Opis

Skriveno

Navodi da li je veb segment vidljiv kada korisnik otvori stranicu. Ako se potvrdi izbor u polju za potvrdu, veb segment je vidljiv samo kada dizajnirate stranicu i ima sufiks (Skriveno) pored naslova.

Veb segment možete da sakrijete ako ne želite da ga prikažete, a želite da ga koristite kako biste obezbedili podatke za drugi veb segment putem veze veb segmenta.

Smer

Navodi smer teksta u sadržaju veb segmenta. Na primer, na arapskom jeziku se piše zdesna nalevo, a na engleskom i većini drugih evropskih jezika piše se sleva nadesno. Ova postavka možda nije dostupna za sve tipove veb segmenata.

Zona

Navodi zonu na stranici na kojoj se nalazi veb segment.

Napomena:  Zone na stranici se ne navode u okviru sa listom ako nemate dozvolu za izmenu zone.

Indeks zone

Navodi poziciju veb segmenta u zoni kada zona sadrži više veb segmenata.

Da biste naveli redosled, u okviru za tekst otkucajte pozitivan ceo broj.

Ako su veb segmenti u zoni raspoređeni od vrha ka dnu, vrednost 1 znači da se veb segment prikazuje na vrhu zone. Ako su veb segmenti u zoni raspoređeni sleva nadesno, vrednost 1 znači da se veb segment prikazuje sa leve strane zone.

Na primer, kada dodate veb segment u praznu zonu sa rasporedom od vrha ka dnu, indeks zone je 0. Kada dodate drugi veb segment na dno zone, njegov indeks zone je 1. Da biste premestili drugi veb segment na vrh zone, otkucajte 0, a zatim otkucajte 1 za prvi veb segment.

Napomena:  Svaki veb segment u zoni mora imati jedinstvenu vrednost indeksa zone. Zbog toga promena vrednosti indeksa zone za trenutni veb segment može da promeni vrednost indeksa zone za druge veb segmente u toj zoni.

Više opcija

Svojstvo

Opis

Dozvoli umanjivanje

Navodi da li je veb segment moguće umanjiti.

Dozvoli zatvaranje

Navodi da li je moguće ukloniti veb segment sa stranice.

Dozvoli skrivanje

Navodi da li je veb segment moguće sakriti.

Dozvoli promenu zone

Navodi da li je veb segment moguće premestiti u drugu zonu.

Dozvoli veze

Navodi da li veb segment može da učestvuje u vezama sa drugim veb segmentima.

Dozvoli uređivanje u ličnom prikazu

Navodi da li je svojstva veb segmenta moguće izmeniti u ličnom prikazu.

Režim izvoza

Navodi nivo podataka koji može da se izveze za ovaj veb segment. U zavisnosti od konfiguracije, ova postavka možda neće biti dostupna.

URL naslova

Navodi URL datoteke koja sadrži dodatne informacije o veb segmentu. Datoteka se prikazuje u posebnom prozoru pregledača kada kliknete na naslov veb segmenta.

Opis

Navodi ekransku napomenu koja se pojavljuje kada postavite pokazivač miša na naslov veb segmenta ili ikonu veb segmenta. Vrednost ovog svojstva se koristi kada tražite veb segmente pomoću komande Pretraži u meniju Pronalaženje veb segmenata u oknu sa alatkama.

URL pomoći

Navodi lokaciju datoteke koja sadrži informacije pomoći za veb segment. Informacije pomoći prikazuju se u posebnom prozoru pregledača kada u meniju veb segmenta izaberete komandu Pomoć.

Režim pomoći

Navodi način na koji pregledač prikazuje sadržaj pomoći za veb segment.

Izaberite nešto od sledećeg:

Modalni Otvara zaseban prozor pregledača ako pregledač ima tu mogućnost. Korisnik mora da zatvori prozor pre povratka na veb stranicu.

Bez određenog režima Otvara zaseban prozor pregledača ako pregledač ima tu mogućnost. Korisnik ne mora da zatvori prozor pre povratka na veb stranicu. Ovo je podrazumevana vrednost.

Navigacija Otvara veb stranicu u aktuelnom prozoru pregledača.

Napomena: Iako prilagođeni Microsoft ASP.NET veb segmenti podržavaju ovo svojstvo, podrazumevane SharePoint teme pomoći otvaraju se samo u posebnom prozoru pregledača.

URL slike ikone kataloga

Navodi lokaciju datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti kao ikona veb segmenta na listi veb segmenata. Veličina slike mora da bude 16 puta 16 piksela.

URL slike ikone naslova

Navodi lokaciju datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti na naslovnoj traci veb segmenta. Veličina slike mora da bude 16 puta 16 piksela.

Poruka o grešci pri uvozu

Navodi poruku koja se pojavljuje ako postoji problem pri uvozu veb segmenta.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×