Korišćenje usluge OneDrive u operativnom sistemu Windows 10 (PC, telefon, tablet, HoloLens ili Surface Hub)

Korišćenje usluge OneDrive u operativnom sistemu Windows 10 (PC, telefon, tablet, HoloLens ili Surface Hub)

Evo najuobičajenijih zadataka i funkcija u aplikaciji OneDrive na svim Windows 10 uređajima, uključujući PC računare, telefone, tablete, HoloLens, Xbox One i Surface Hub uređaje.

Mnogi zadaci mogu brže da se obave kada koristite tasterske prečice. Da biste videli sve prečice za OneDrive, pročitajte članak Tasterske prečice u aplikaciji OneDrive za Windows 10.

Ovaj članak je o aplikaciji OneDrive u operativnom sistemu Windows 10.

Pomoć za druge verzije sistema Windows potražite u člancima Windows Phone 8.1 ili Windows Phone 7 ili Dodatna pomoć za OneDrive.

Napomena: Aplikacije samo za čitanje iz usluge Xbox. Fotografije i video zapise možete da prikazujete, ali ne možete da ih dodajete iz usluge Xbox.

Čuvanje datoteka u usluzi OneDrive

Koristite isti proces da biste otpremili i sačuvali bilo koji tip datoteke u OneDrive aplikaciji, uključujući dokumente, fotografije, video zapise i muzičke datoteke.

Otpremanje datoteka

 1. U OneDrive aplikaciji, u fascikli u koju želite da dodate datoteku, dodirnite stavku Dodaj Dodaj fotografiju .

 2. Pored stavke Odaberite aplikaciju izaberite izvor datoteke koju želite da otpremite, kao što su Ovaj uređaj ili aplikacija Fotografije na telefonu.

  Napomene: 

  • Na Windows 10 računaru, dijalog Otvaranje prikazuje datoteke koje se nalaze na računaru. Potražite datoteke koje želite da otpremite i izaberite stavku Otvori.

  • Ako je telefon podešen da automatski čuva fotografije u usluzi OneDrive, u aplikaciji Fotografije na telefonu ćete videti fotografije iz usluge OneDrive, kao i neotpremljene fotografije sa telefona. Ako otpremite fotografiju koja se već nalazi u usluzi OneDrive, biće kreiran njen duplikat.

 3. Pronađite datoteku koju želite da otpremite, izaberite je i dodirnite dugme U redu U redu .

Savet: Možete i da otpremate fotografije i video zapise sa telefona u OneDrive fasciklu na računaru pomoću istraživača datoteka ili uvoza aplikacije Fotografije. Povežite telefon sa računarom pomoću kabla za prenos podataka telefona ili pomoću Wi-Fi ili Bluetooth veze.

(Samo na telefonu) Podešavanje telefona tako da automatski otprema fotografije u OneDrive

 1. U aplikaciji OneDrive dodirnite stavke Meni OneDrive meni > Postavke OneDrive postavke > Otpremanje sa kamere.

 2. U odeljku Otpremanje sa kamere prebacite opciju u položaj Uključeno.

  Da biste automatski otpremali i video zapise koje snimate telefonom, u položaj Uključeno prebacite opciju Obuhvati video zapise.

  Savet: Video zapise možete da otpremate automatski samo ako je uključena i opcija Otpremanje sa kamere.

 3. U odeljku Nalog za rezervne kopije sadržaja sa kamere dodirnite listu da biste je otvorili i izaberite OneDrive nalog na koji želite da otpremate slike.

Savet: Ako želite da opcija „Otpremanje sa kamere“ otprema fotografije i video zapise pomoću ograničene internet veze, kao što je plaćena mobilna veza za prenos podataka, u položaj Uključeno prebacite opciju Otpremaj preko ograničenih veza. Da biste izbegli otpremanje putem ograničenih veza, prebacite prekidač na položaj Isključeno. Većina wi-fi mrežnih veza nije ograničena, tako da obično možete da isključite taj prekidač.

Dodavanje fascikle

Fascikle možete da dodate u prikazu Datoteke ili u bilo kojoj drugoj fascikli u usluzi OneDrive.

 1. U aplikaciji OneDrive, u prikazu Datoteke dodirnite stavku Nova fascikla Komanda „Nova fascikla“ u aplikaciji OneDrive u operativnom sistemu Windows Phone 10 .

 2. Unesite ime za novu fasciklu, a zatim dodirnite stavku U redu U redu .

Premeštanje datoteka u drugu OneDrive fasciklu

 1. U aplikaciji OneDrive, dodirnite stavku Izaberi Izaberi datoteke , dodirnite polje za potvrdu za datoteke koje želite da premestite, dodirnite stavku Pogledajte više Pogledajte još , a zatim stavku Premesti Premesti datoteke .

 2. U okviru Izbor odredišne fascikle, dodirnite fasciklu u koju želite da premestite datoteke, a zatim dodirnite stavku Premesti U redu .

  Savet: Da biste kreirali novu fasciklu za datoteke koje premeštate, Nova fascikla Komanda „Nova fascikla“ u aplikaciji OneDrive u operativnom sistemu Windows Phone 10 .

Pronalaženje tražene datoteke

Možete da pretražite imena datoteka ili fascikli, tekst u okviru datoteka i čak i tekst i oznake na fotografijama. Dodirnite stavku Pretraga Pretraga usluge OneDrive i otkucajte željenu frazu u polju Pretraga.

Savet: Koristite prikaze u aplikaciji OneDrive da biste lakše pronalazili datoteke. Dodirnite Meni OneDrive meni , a zatim dodirnite prikaz, kao što je Fotografije, Nedavno korišćeni dokumenti, Sajtovi ili Van mreže, da biste pronašli datoteke koje tražite.

Pronalaženje datoteke na sajtu SharePoint

Prikaz Sajtovi u aplikaciji OneDrive možete da koristite kako biste pronašli datoteke koje ste sačuvali na sajtu SharePoint. Dodirnite stavke Meni OneDrive meni > Sajtovi da biste videli listu SharePoint Online sajtova i Office 365 grupa koje često posećujete ili pratite. Dodirnite sajt da biste videli biblioteke dokumenata gde su uskladištene datoteke. Ostatak sajta možete da vidite tako što ćete dodirnuti vezu Prikaz sajta u sistemu SharePoint kako biste otvorili aplikaciju SharePoint. Ako aplikacija SharePoint nije instalirana, tražiće se da je instalirate. Dodatne informacije potražite u članku Aplikacija SharePoint za mobilne uređaje za Windows.

Promena načina sortiranja datoteka

U aplikaciji OneDrive, otvorite fasciklu koju želite da sortirate i dodirnite stavku Sortiraj po Sortiranje . Možete da sortirate po imenu, datumu ili veličini.

Napomena: Sortiranje funkcioniše u prikazu Sve datoteke ili u fascikli u okviru Sve datoteke. Prikazi Fotografije, Dokumenti i Deljeno sortiraju samo po datumu.

Preuzimanje datoteka iz usluge OneDrive na uređaj

 1. U aplikaciji OneDrive, dodirnite stavku Izaberi Izaberi datoteke i dodirnite polja za potvrdu datoteka koje želite, a zatim dodirnite stavku Preuzmi Preuzmi datoteku .

  Napomena: OneDrive na Windows Phone uređaju trenutno ne dozvoljava da preuzmete fascikle ili OneNote beležnice.

 2. Pronađite i otvorite fasciklu na uređaju na kom želite da izvršite preuzimanja, a zatim dodirnite stavku Sačuvaj Završeno dodavanje .

  Napomena: Na Windows 10 računaru, pronađite i otvorite fasciklu u kojoj želite da izvršite preuzimanja, a zatim izaberite stavku Izaberi fasciklu.

Stavi na raspolaganje tokom rada van mreže

Datoteke mogu da budu dostupne kada niste povezani sa internetom. Evo kako:

 1. U aplikaciji OneDrive, u prikazu Sve datoteke dodirnite stavku Izaberi Izaberi datoteke , dodirnite polje za potvrdu pored datoteka koje želite da zadržite van mreže (ili pritisnite i držite datoteku), zatim dodirnite stavku Zadrži van mreže Snimak ekrana ikone „Zadrži van mreže“ u aplikaciji OneDrive za Windows 10 .

 2. U aplikaciji OneDrive, u prikazu Fotografije dodirnite stavku Izaberi Izaberi datoteke , dodirnite polje za potvrdu datoteka koje želite da zadržite van mreže (ili pritisnite i držite datoteku), dodirnite stavku Još Pogledajte još , a zatim dodirnite stavku Zadrži van mreže Snimak ekrana ikone „Zadrži van mreže“ u aplikaciji OneDrive za Windows 10 .

 3. Idite na prikaz Van mreže da biste dobili brzu listu svih datoteka koje ste stavili na raspolaganje van mreže.

Napomena: Aplikacija OneDrive trenutno ne omogućava da stavite fascikle ili OneNote beležnice na raspolaganje van mreže.

Neka datoteka bude samo na mreži

Da biste uštedeli prostor za skladištenje na uređaju, datoteke možete da stavite na raspolaganje samo kada ste povezani sa internetom. Evo kako: U aplikaciji OneDrive dodirnite stavke Meni OneDrive meni > Van mreže Snimak ekrana ikone „Zadrži van mreže“ u aplikaciji OneDrive za Windows 10 , dodirnite stavku Izaberi Izaberi datoteke , dodirnite polje za potvrdu datoteka koje želite da stavite na raspolaganje samo na mreži (ili pritisnite i držite datoteku), zatim dodirnite stavku Samo na mreži Snimak ekrana ikone „Samo na mreži“ u aplikaciji OneDrive za Windows 10 .

Deljenje datoteke ili fascikle

U aplikaciji OneDrive dodirnite stavku Izaberi Izaberi datoteke , zatim polje za potvrdu pored datoteke ili fascikle koju želite da delite, pa dodirnite stavku Deli Deli datoteku .

Ako želite da delite sa nekoliko određenih osoba, izaberite stavku Pozovi osobe ili Pošalji datoteke.

Ako želite da delite sa velikim brojem ljudi, na primer putem društvenih medija ili objave na blogu, izaberite stavku Deli vezu.

Pozivanje ljudi da dele

 1. Dodirnite stavke Deli Deli datoteku > Pozovi osobe.

 2. U odeljak Pozivanje osoba unesite željena imena ili e-adrese. Dodirnite stavku Dodaj Dodaj fotografiju da biste uneli još imena.

  Savet: Pogledajte odeljak Nedavni kontakti – osoba sa kojom želite da delite je možda tamo. Jednostavno dodirnite ime te osobe da biste joj poslali poruku sa vezom do datoteke koju delite.

 3. Ako želite da primaocima omogućite da menjaju ili uređuju ovaj sadržaj, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli uređivanje. Opozovite izbor da bi datoteka primaocima bila samo za čitanje.

  Savet: Da biste dodali napomenu pozivu za deljenje, dodirnite strelicu na kraju opcije Dozvoli uređivanje, zatim stavku Dodaj brzu belešku, pa unesite ono što želite da kažete.

 4. Dodirnite dugme U redu U redu . Primaoci će dobiti e-poruku sa vezom ka dokumentu.

Deljenje veze

 1. Dodirnite stavke Deli Deli datoteku > Deli vezu.

 2. Izaberite da li želite da primaocima omogućite da prikazuju i uređuju datoteku ili će ona biti samo za čitanje, tako da će primaoci moći samo da je čitaju.

 3. Na listi Deljenje dodirnite aplikaciju pomoću koje želite da delite vezu. Možda ćete morati da pomerite listu nagore da biste videli sve opcije.

Napomena: Zapamtite da svi koji imaju vezu mogu da otvore, preuzmu i sačuvaju dokument, kao i da proslede vezu.

Deljenje u vidu priloga

 1. Dodirnite stavke Deli Deli datoteku > Pošalji datoteke.

 2. Na listi Deljenje dodirnite aplikaciju pomoću koje želite da pošaljete priloženu datoteku.

 3. Kada to uradite, izabrana aplikacija se otvara. Podelite datoteku pomoću nje.

Napomena: Deljenje priloga funkcioniše samo za pojedinačne datoteke. Ako želite da delite fasciklu, koristite opciju Pozovi osobe ili Deli vezu.

Oporavak datoteke iz OneDrive korpe za otpatke

 1. Dodirnite stavke Meni OneDrive meni > Korpa za otpatke.

 2. Dodirnite stavku Izaberi Izaberi datoteke i dodirnite polje za potvrdu datoteka koje želite da oporavite, a zatim dodirnite stavku Vrati Vrati .

Dodavanje OneDrive for Business naloga

Pristupite OneDrive for Business nalozima na telefonu pomoću iste aplikacije OneDrive. Više informacija potražite u članku Šta je to OneDrive for Business?

 1. U aplikaciji OneDrive dodirnite stavke Meni OneDrive meni > Postavke naloga.

 2. Dodirnite stavku Dodaj nalog, a zatim dodirnite stavku Poslovni ili školski nalog.

 3. Unesite informacije za prijavljivanje koje koristite za vaš OneDrive for Business nalog, a zatim dodirnite stavku Prijavite se.

Napomena: Da biste se prijavili u OneDrive for Business, vaša organizacija mora da ima kvalifikovani SharePoint Online ili Office 365 poslovni plan pretplate ili vaša organizacija mora da ima vlastitu primenu sistema SharePoint Server. Ne možete da se prijavite pomoću naloga iz lokalnog direktorijuma.

Ako imate problema sa prijavljivanjem pomoću OneDrive for Business naloga, pokušajte da koristite veb pregledač telefona da biste se prijavili na adresi https://portal.office.com/onedrive ili se obratite IT sektoru.

Prebacivanje iz jednog naloga u drugi

Aplikacija OneDrive u operativnom sistemu Windows 10 omogućava da pristupate ličnom OneDrive nalogu i OneDrive for Business nalozima.

Dodirnite Meni OneDrive meni na vrhu ekrana, a zatim dodirnite nalog koji želite da koristite.

Napomena: Možete da imate više OneDrive for Business naloga uz aplikaciju OneDrive, ali samo jedan lični nalog.

Da biste se prebacili na drugi lični OneDrive nalog

 1. Dodirnite stavke Meni OneDrive meni > Postavke naloga.

 2. U okviru stavke Nalozi dodirnite lični nalog koji koristite, a zatim dodirnite stavku Odjavi se.

 3. Prijavite se na drugi lični nalog koji želite da koristite.

Proveravanje količine prostora za skladištenje

U aplikaciji OneDrive, dodirnite stavke Meni OneDrive meni > Postavke OneDrive postavke > Nalozi. Na stranici „Nalozi“, prikazan je svaki nalog koji je povezan sa vašom aplikacijom OneDrive, sa ukupnim i dostupnim prostorom za skladištenje za svaki.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Pronađite pomoć tako što ćete poslati e-poruku timu podrške za OneDrive. U OneDrive aplikaciji za mobilne uređaje prodrmajte uređaj da biste dobili pomoć ili delili povratne informacije o usluzi OneDrive.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×