Korišćenje usluge OneDrive na Windows telefonu

Korišćenje usluge OneDrive na Windows telefonu

Evo koraka i saveta za obavljanje najčešćih zadataka pomoću OneDrive aplikacije za Windows telefon.

Koju verziju operativnog sistema Windows imate na telefonu?

OneDrive za Windows 10 (računar, telefon, tablet, HoloLens ili Surface Hub) | OneDrive za Windows Phone 8 ili Windows Phone 8.1 | OneDrive za Windows Phone 7

OneDrive za Windows 10 (računar, telefon, tablet, HoloLens ili Surface Hub)

Čuvanje datoteka u usluzi OneDrive

Koristite isti proces da biste otpremili i sačuvali bilo koji tip datoteke u OneDrive aplikaciji, uključujući dokumente, fotografije, video zapise i muzičke datoteke.

Otpremanje datoteka

 1. U OneDrive aplikaciji, u fascikli u koju želite da dodate fotografije, dodirnite stavku Dodaj Dodaj fotografiju .

 2. Pored stavke Odaberite aplikaciju izaberite izvor datoteke koju želite da otpremite, kao što su Ovaj uređaj ili aplikacija Fotografije na telefonu.

  Napomene: 

  • Na Windows 10 računaru, dijalog Otvaranje prikazuje datoteke koje se nalaze na računaru. Potražite datoteke koje želite da otpremite i izaberite stavku Otvori.

  • Ako je telefon podešen da automatski čuva fotografije u usluzi OneDrive, u aplikaciji Fotografije na telefonu ćete videti fotografije iz usluge OneDrive, kao i neotpremljene fotografije sa telefona. Ako otpremite fotografiju koja se već nalazi u usluzi OneDrive, biće kreiran njen duplikat.

 3. Pronađite datoteku koju želite da otpremite, izaberite je i dodirnite dugme U redu U redu .

Savet: Možete i da otpremate fotografije i video zapise sa telefona u OneDrive fasciklu na računaru pomoću istraživača datoteka ili uvoza aplikacije Fotografije. Povežite telefon sa računarom pomoću kabla za prenos podataka telefona ili pomoću Wi-Fi ili Bluetooth veze.

(Samo na telefonu) Podešavanje telefona tako da automatski otprema fotografije u OneDrive

 1. U aplikaciji OneDrive dodirnite stavke Meni OneDrive meni > Postavke OneDrive postavke > Otpremanje sa kamere.

 2. U odeljku Otpremanje sa kamere prebacite opciju u položaj Uključeno.

  Da biste automatski otpremali i video zapise koje snimate telefonom, u položaj Uključeno prebacite opciju Obuhvati video zapise.

  Savet: Video zapise možete da otpremate automatski samo ako je uključena i opcija Otpremanje sa kamere.

 3. U okviru Nalog za pravljenje rezervne kopije kamere, dodirnite listu da biste je otvorili i izaberite OneDrive nalog na koji želite da otpremate slike.

Savet: Ako koristite ograničenu internet vezu, kao što je mobilna veza za prenos podataka, u položaj Isključeno prebacite opciju Otpremaj preko ograničenih veza. Ako veza koju koristite nije ograničena, kao što je slučaj sa većinom Wi-Fi mrežnih veza, možete da uključite ovu opciju.

Dodavanje fascikle

Fascikle možete da dodate u prikazu Datoteke ili u bilo kojoj drugoj fascikli u usluzi OneDrive.

 1. U aplikaciji OneDrive, u prikazu Datoteke dodirnite stavku Nova fascikla Komanda „Nova fascikla“ u aplikaciji OneDrive u operativnom sistemu Windows Phone 10 .

 2. Unesite ime za novu fasciklu, a zatim dodirnite stavku U redu U redu .

Premeštanje datoteka u drugu OneDrive fasciklu

 1. U aplikaciji OneDrive, dodirnite stavku Izaberi Izaberi datoteke , dodirnite polje za potvrdu za datoteke koje želite da premestite, dodirnite stavku Pogledajte više Pogledaj još , a zatim stavku Premesti Premesti datoteke .

 2. U okviru Izbor odredišne fascikle, dodirnite fasciklu u koju želite da premestite datoteke, a zatim dodirnite stavku Premesti U redu .

  Savet: Da biste kreirali novu fasciklu za datoteke koje premeštate, Nova fascikla Komanda „Nova fascikla“ u aplikaciji OneDrive u operativnom sistemu Windows Phone 10 .

Pronalaženje tražene datoteke

Možete da pretražite imena datoteka ili fascikli, tekst u okviru datoteka i čak i tekst i oznake na fotografijama. Dodirnite stavku Pretraga Pretraga usluge OneDrive i otkucajte željenu frazu u polju Pretraga.

Promena načina sortiranja datoteka

U aplikaciji OneDrive, otvorite fasciklu koju želite da sortirate i dodirnite stavku Sortiraj po Sortiranje . Možete da sortirate po imenu, datumu ili veličini.

Napomena: Sortiranje funkcioniše u prikazu Sve datoteke ili u fascikli u okviru Sve datoteke. Prikazi Fotografije, Dokumenti i Deljeno sortiraju samo po datumu.

Preuzimanje datoteka iz usluge OneDrive na uređaj

 1. U aplikaciji OneDrive, dodirnite stavku Izaberi Izaberi datoteke i dodirnite polja za potvrdu datoteka koje želite, a zatim dodirnite stavku Preuzmi Preuzmi datoteku .

  Napomena: OneDrive na Windows Phone uređaju trenutno ne dozvoljava da preuzmete fascikle ili OneNote beležnice.

 2. Pronađite i otvorite fasciklu na uređaju na kom želite da izvršite preuzimanja, a zatim dodirnite stavku Sačuvaj Završeno dodavanje .

  Napomena: Na Windows 10 računaru, pronađite i otvorite fasciklu u kojoj želite da izvršite preuzimanja, a zatim izaberite stavku Izaberi fasciklu.

Deljenje datoteke ili fascikle

U aplikaciji OneDrive dodirnite stavku Izaberi Izaberi datoteke , zatim polje za potvrdu pored datoteke ili fascikle koju želite da delite, pa dodirnite stavku Deli Deli datoteku .

Ako želite da delite sa nekoliko određenih osoba, izaberite stavku Pozovi osobe ili Pošalji datoteke.

Ako želite da delite sa velikim brojem ljudi, na primer putem društvenih medija ili objave na blogu, izaberite stavku Deli vezu.

Pozivanje ljudi da dele

 1. Dodirnite stavke Deli Deli datoteku > Pozovi osobe.

 2. U odeljak Pozivanje osoba unesite željena imena ili e-adrese. Dodirnite stavku Dodaj Dodaj fotografiju da biste uneli još imena.

  Savet: Pogledajte odeljak Nedavni kontakti – osoba sa kojom želite da delite je možda tamo. Jednostavno dodirnite ime te osobe da biste joj poslali poruku sa vezom do datoteke koju delite.

 3. Ako želite da primaocima omogućite da menjaju ili uređuju ovaj sadržaj, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli uređivanje. Opozovite izbor da bi datoteka primaocima bila samo za čitanje.

  Savet: Da biste dodali napomenu pozivu za deljenje, dodirnite strelicu na kraju opcije Dozvoli uređivanje, zatim stavku Dodaj brzu belešku, pa unesite ono što želite da kažete.

 4. Dodirnite dugme U redu U redu . Primaoci će dobiti e-poruku sa vezom ka dokumentu.

Deljenje veze

 1. Dodirnite stavke Deli Deli datoteku > Deli vezu.

 2. Izaberite da li želite da primaocima omogućite da prikazuju i uređuju datoteku ili će ona biti samo za čitanje, tako da će primaoci moći samo da je čitaju.

 3. Na listi Deljenje dodirnite aplikaciju pomoću koje želite da delite vezu. Možda ćete morati da pomerite listu nagore da biste videli sve opcije.

Napomena: Zapamtite da svi koji imaju vezu mogu da otvore, preuzmu i sačuvaju dokument, kao i da proslede vezu.

Deljenje u vidu priloga

 1. Dodirnite stavke Deli Deli datoteku > Pošalji datoteke.

 2. Na listi Deljenje dodirnite aplikaciju pomoću koje želite da pošaljete priloženu datoteku.

 3. Kada to uradite, izabrana aplikacija se otvara. Podelite datoteku pomoću nje.

Napomena: Deljenje priloga funkcioniše samo za pojedinačne datoteke. Ako želite da delite fasciklu, koristite opciju Pozovi osobe ili Deli vezu.

Oporavak datoteke iz OneDrive korpe za otpatke

 1. Dodirnite stavke Meni OneDrive meni > Korpa za otpatke.

 2. Dodirnite stavku Izaberi Izaberi datoteke i dodirnite polje za potvrdu datoteka koje želite da oporavite, a zatim dodirnite stavku Vrati Vrati .

Dodavanje OneDrive for Business naloga

Pristupite OneDrive for Business nalozima na telefonu pomoću iste aplikacije OneDrive. Više informacija potražite u članku Šta je to OneDrive for Business?

 1. U aplikaciji OneDrive dodirnite stavke Meni OneDrive meni > Postavke naloga.

 2. Dodirnite stavku Dodaj nalog, a zatim dodirnite stavku Poslovni ili školski nalog.

 3. Unesite informacije za prijavljivanje koje koristite za vaš OneDrive for Business nalog, a zatim dodirnite stavku Prijavite se.

Napomena: Da biste se prijavili u OneDrive for Business, vaša organizacija mora da ima kvalifikovani SharePoint Online ili Office 365 poslovni plan pretplate ili vaša organizacija mora da ima vlastitu primenu sistema SharePoint Server. Ne možete da se prijavite pomoću naloga iz lokalnog direktorijuma.

Ako imate problema sa prijavljivanjem pomoću OneDrive for Business naloga, pokušajte da koristite veb pregledač telefona da biste se prijavili na adresi https://portal.office.com/onedrive ili se obratite IT sektoru.

Prebacivanje iz jednog naloga u drugi

Aplikacija OneDrive u operativnom sistemu Windows 10 vam omogućava da se prijavite na lični OneDrive i OneDrive for Business naloge, a zatim da se prebacujete između naloga koje ste dodali.

Dodirnite stavku Meni OneDrive meni na vrhu ekrana, a zatim dodirnite nalog koji želite da koristite.

Napomena: Da biste dodali drugi nalog, dodirnite stavku Postavke naloga, a zatim stavku Dodaj nalog.

Proveravanje količine prostora za skladištenje

U aplikaciji OneDrive, dodirnite stavke Meni OneDrive meni > Postavke OneDrive postavke > Nalozi. Na stranici „Nalozi“, prikazan je svaki nalog koji je povezan sa vašom aplikacijom OneDrive, sa ukupnim i dostupnim prostorom za skladištenje za svaki.

Deljenje povratnih informacija o OneDrive aplikaciji

Pomoć u vezi sa aplikacijom OneDrive možete da dobijete ako protresete telefon. Na drugim uređajima, izaberite stavku Pošalji povratne informacije na većini stranica da biste dobili pomoć.

OneDrive za Windows Phone 8 ili Windows Phone 8.1

Čuvanje fotografija i video zapisa u usluzi OneDrive

Otpremanje fotografija i video zapisa

 1. U aplikaciji OneDrive, u prikazu Sve datoteke dodirnite stavku Dodaj na dnu ekrana.

 2. U okviru Odaberite aplikaciju, izaberite izvor fotografije ili video zapisa koje želite da otpremite, kao što je aplikacija Fotografije na telefonu.

 3. Pronađite fotografiju ili video koje želite da otpremite, izaberite ih i dodirnite dugme Gotovo.

Podešavanje telefona da automatski otprema fotografije u OneDrive

 1. Idite u Postavke na telefonu i dodirnite stavke Rezervna kopija > Fotografije + video zapisi.

 2. U okviru Fotografije ili Video zapisi, izaberite stavku Dobar kvalitet ili Najbolji kvalitet.

  Ako ne želite da automatski otpremate fotografije ili video zapise, uverite se da je izabrana opcija Ne otpremaj.

Savet: Da biste saznali kako da premestite fotografije i video zapise sa telefona u OneDrive fasciklu na računaru, pogledajte članak Sinhronizovanje fotografija i video zapisa pomoću računara na veb lokaciji „Windows Phone“.

Pronalaženje datoteke

Možete da pretražujete tekst unutar datoteka, pa čak i fotografije. Da biste pronašli tekst u datoteci ili fotografiji, otkucajte željenu frazu u polju Pretraga.

Promena načina sortiranja datoteka

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive.

 2. Otvorite fasciklu koju želite da sortirate, dodirnite stavku više Još , a zatim dodirnite stavku sortiraj po. Možete da sortirate po imenu, datumu ili veličini.

Napomena: Sortiranje funkcioniše u fascikli ili u prikazu „Sve datoteke“.

Dodavanje OneDrive for Business naloga

Sada možete da dodate OneDrive for Business naloge u OneDrive aplikaciju za Windows Phone 8.1. (Da biste videli da li imate Windows Phone 8.1, otvorite Postavke na telefonu i dodirnite stavku Osnovni podaci.) Više informacija potražite u članku Šta je to OneDrive for Business?

Da biste dodali OneDrive for Business nalog, otvorite aplikaciju OneDrive, dodirnite stavku „Meni“ OneDrive meni u vrhu ekrana, dodirnite stavku Dodaj OneDrive for Business, a zatim unesite adresu e-pošte i lozinku koje koristite za preduzeće, školu ili drugu organizaciju. Da biste se prijavili u OneDrive for Business, organizacija treba da ima kvalifikovani SharePoint Online ili Office 365 plan poslovne pretplate ili organizacija mora da ima vlastitu primenu sistema SharePoint Server. Ne možete da se prijavite pomoću naloga iz lokalnog direktorijuma.

Ako imate problema sa prijavljivanjem pomoću OneDrive for Business naloga, pokušajte da se prijavite na adresi https://portal.office.com/onedrive ili se obratite IT sektoru.

Deljenje datoteke (lični OneDrive nalozi)

U aplikaciji OneDrive dodirnite polje za potvrdu pored datoteke ili fascikle koje želite da delite i dodirnite stavku Deli Deli datoteku .

Ako želite da delite sa nekoliko određenih osoba, izaberite stavku Pozovi osobe ili Pošalji datoteke.

Ako želite da delite sa velikim brojem ljudi, na primer putem društvenih medija ili objave na blogu, izaberite stavku Deli vezu.

Pozivanje ljudi da dele

 1. Dodirnite stavke Deli > Pozovi ljude.

 2. U okviru Dodajte ljude sa kojima želite da delite, unesite željena imena ili adrese e-pošte. Dodirnite stavku Dodaj Dodavanje primaoca da biste uneli još imena.

  Napomena: Pogledajte odeljak Deljenje sa nedavnim kontaktom – osoba sa kojom želite da delite je možda tamo. Jednostavno dodirnite ime te osobe da biste joj poslali poruku sa vezom ka datoteci koju delite.

 3. Ako želite da primaocima omogućite da menjaju ili uređuju ovaj sadržaj, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli uređivanje. Opozovite izbor da bi datoteka primaocima bila samo za čitanje.

  Savet: Da biste dodali napomenu pozivu za deljenje, dodirnite strelicu na kraju opcije Dozvoli uređivanje, zatim stavku Dodaj brzu belešku, pa unesite ono što želite da kažete.

 4. Dodirnite stavku Pošalji Završeno dodavanje . Primaoci dobijaju e-poruku sa vezom ka dokumentu.

Deljenje veze

 1. Dodirnite stavke Deli > Deli vezu.

 2. Izaberite da li želite da primaoci mogu da uređuju datoteku ili da prikažu datoteku u formatu samo za čitanje.

 3. Na listi Deljenje dodirnite aplikaciju pomoću koje želite da delite vezu. Možda ćete morati da prevučete listu nagore da biste videli sve opcije.

Napomena: Zapamtite da svi koji imaju vezu mogu da otvore, preuzmu i sačuvaju dokument, kao i da proslede vezu.

Deljenje u vidu priloga

 1. Dodirnite stavke Deli > Pošalji datoteke.

 2. Na listi Deljenje dodirnite aplikaciju pomoću koje želite da pošaljete priloženu datoteku.

 3. Kada to uradite, izabrana aplikacija se otvara. Podelite datoteku pomoću nje.

Savet: Deljenje u vidu priloga funkcioniše samo za pojedinačne datoteke. Ako želite da delite fasciklu, koristite opciju Pozovi ljude ili Deli vezu.

Deljenje datoteka i fascikli (OneDrive for Business nalozi)

 1. U aplikaciji OneDrive for Business otvorite datoteku ili fasciklu koje želite da delite i dodirnite stavku Deli Deli datoteku . Ako želite da delite više datoteka ili fascikli, dodirnite stavku Izaberi Izaberi datoteke , a zatim stavku Deli.

 2. U okviru Pozovi ljude, dodirnite tamo gde piše „Otkucajte ime ili adresu e-pošte“ i unesite osobu sa kojom želite da delite. Dodirnite stavku Dodaj Dodavanje primaoca da biste uneli još imena.

  Napomena: Pogledajte odeljak Deljenje sa nedavnim kontaktom – osoba sa kojom želite da delite je možda tamo. Jednostavno dodirnite ime te osobe da biste joj poslali poruku sa vezom ka datoteci koju delite.

 3. Ako želite da primaocima omogućite da menjaju ili uređuju ovaj sadržaj, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli uređivanje. Opozovite izbor da bi datoteka primaocima bila samo za čitanje.

  Savet: Da biste dodali napomenu pozivu za deljenje, dodirnite strelicu na kraju opcije Dozvoli uređivanje, zatim stavku Dodaj brzu belešku, pa unesite ono što želite da kažete.

 4. Dodirnite stavku Pošalji Završeno dodavanje . Primaoci dobijaju e-poruku sa vezom ka dokumentu.

Prebacivanje iz jednog naloga u drugi

Ako imate Windows Phone 8.1, možete da se prebacujete sa ličnog OneDrive naloga na OneDrive for Business nalog ili između više OneDrive for Business naloga. Da biste to uradili, otvorite aplikaciju, dodirnite stavku Meni OneDrive meni na vrhu ekrana, a zatim dodirnite nalog koji želite da koristite. imajte u vidu da ne možete da koristite više ličnih naloga uz aplikaciju OneDrive.

Pogledajte koliko prostora za skladištenje imate (samo lični OneDrive nalozi)

U aplikaciji OneDrive dodirnite stavku Meni OneDrive meni na vrhu ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim dodirnite lični nalog da biste videli ukupnu količinu prostora za skladištenje i koliko je još prostora dostupno.

Rešavanje problema sa aplikacijom

Proverite da li ste instalirali sve dostupne ispravke za aplikaciju. One će se preuzeti i instalirati automatski kad ste povezani sa Wi-Fi mrežom. Da biste videli dostupne ispravke koje nisu preuzete:

 1. U operativnom sistemu Windows Phone 8.1 otvorite prodavnicu, dodirnite stavku Više Još , a zatim dodirnite stavku preuzimanja.

 2. Ako se pojavi aplikacija OneDrive, dodirnite je da biste dobili više podataka ili dodirnite stavku Ažuriraj da biste aplikaciju preuzeli odmah, preko mobilne mreže.

Ako u aplikaciji ne vidite datoteku koju tražite, pogledajte članak Pronalaženje izgubljenih datoteka ili datoteka koje nedostaju u usluzi OneDrive.

Deljenje povratnih informacija o aplikaciji OneDrive

Ako protresete uređaj, moći ćete da ocenite aplikaciju OneDrive ili dobijete pomoć za nju.

OneDrive za Windows Phone 7

Dodavanje fotografije ili video zapisa

 1. Na telefonu pronađite fotografiju ili video zapis koje želite da otpremite. Da biste delili sliku iz albuma na mreži, prvo treba da je sačuvate na telefonu. Da biste to uradili, dodirnite sliku, pa stavke Više Još i Sačuvaj na telefonu, a zatim ponovo otvorite sliku iz albuma Sačuvane slike.

 2. Pritisnite i držite fotografiju ili video zapis, dodirnite stavku „Deljenje“..., a zatim stavku SkyDrive (sada se zove OneDrive).

 3. Ako želite, dodajte natpis, pa dodirnite stavku otpremi.

  Fotografije će biti otpremljene u punoj rezoluciji. Da biste videli te otpremljene fotografije, u aplikaciji za mobilne uređaje OneDrive dodirnite stavku Dokumenti, a zatim stavku otpremanja sa mobilnog uređaja.

Deljenje datoteke ili fascikle

 1. U aplikaciji OneDrive pritisnite i držite datoteku ili fasciklu koju želite da delite.

 2. Odaberite želite li da pošaljete vezu e-poštom ili da je kopirate u ostavu. Zatim odaberite želite li da drugi mogu samo da pregledaju datoteku ili da je i uređuju.

 3. Ako odaberete da pošaljete vezu e-poštom, pratite uputstva na ekranu da biste podelili datoteku. Ako odaberete da kopirate vezu u ostavu, sada možete da je nalepite u e-poštu, tekst, trenutnu poruku ili društvenu mrežu da biste je podelili sa nekom osobom.

Automatsko čuvanje fotografija koje snimite u OneDrive

 1. Na listi aplikacija dodirnite stavku Postavke.

 2. Brzo prevucite u aplikacije, a zatim dodirnite stavku slike + kamera.

 3. Uključite Automatski otpremi u SkyDrive (sada se zove OneDrive).

  Napomene: 

  • Ako telefon ima samo 256 MB RAM-a, nećete moći da automatski otpremate slike u OneDrive. Za više podataka obratite se proizvođaču telefona.

  • Slike se otpremaju u niskoj rezoluciji. Da biste napravili rezervne kopije slika u punoj rezoluciji, upotrebite softver Zune na računaru. Da biste saznali više, pogledajte članak Sinhronizovanje muzike, slika i video zapisa. Ako želite da otpremite slike u punoj rezoluciji, pratite korake opisane u odeljku „Dodavanje fotografije ili video zapisa“.

Promena Microsoft naloga koji koristite za OneDrive

U aplikaciji OneDrive otvorite meni postavke, dodirnite stavku odjavi se, a zatim se ponovo prijavite sa nalogom koji želite da koristite.

Proveravanje veličine prostora za skladištenje

U aplikaciji OneDrive idite na postavke da biste videli ukupan prostor za skladištenje i dostupan prostor.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Rešavanje problema sa OneDrive aplikacijom za mobilne uređaje

Pogledajte srodne članke pomoći o aplikaciji OneDrive za Android ili OneDrive za iOS.

Na mreži

Pronalaženje pomoći na mreži
Pogledajte još stranica podrške za OneDrive i OneDrive for Business.
Za OneDrive aplikaciju za mobilne uređaje, pogledajte članak Rešavanje problema sa OneDrive aplikacijom za mobilne uređaje.

Ikona „Podrška putem e-pošte“

Obratite se podršci putem e-pošte
Ako vam je i dalje potrebna pomoć, protresite mobilni uređaj dok ste u aplikaciji OneDrive ili pošaljite e-poruku OneDrive timu za podršku. Da biste se obratili One Drive for Business podršci sa PC ili Mac računara, otvorite centar aktivnosti, izaberite stavku Više > Pošalji povratne informacije > Ne sviđa mi se nešto.

One Drive for Business Administratori takođe mogu da pogledaju OneDrive for Business Tech zajednicu, Pomoć za OneDrive for Business administratore ili da se obrate podršci za Office 365 za preduzeća.

Forumi Office 365 zajednice

Saveti
Saopštavanje svoje lokacija može da nam pomogne da brže rešimo problem.

Sve je rešeno? Ako ste nam se obratili i OneDrive počne ponovo da radi, obavestite nas tako što ćete odgovoriti na e-poruku koju smo vam poslali.

Još tema pomoći za OneDrive for Business

Da biste se obratili One Drive for Business podršci u OneDrive aplikaciji za mobilne uređaje, prodrmajte uređaj da biste dobili pomoć. Da biste se obratili One Drive for Business podršci sa PC ili Mac računara, otvorite centar aktivnosti, izaberite stavku Više > Pošalji povratne informacije > Ne sviđa mi se nešto.

One Drive for Business Administratori takođe mogu da pogledaju OneDrive for Business Tech zajednicu, Pomoć za OneDrive for Business administratore ili da se obrate podršci za Office 365 za preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×