Korišćenje usluge OneDrive na Windows Phone uređaju

Korišćenje usluge OneDrive na Windows Phone uređaju

Evo koraka i saveta za obavljanje najčešćih zadataka pomoću OneDrive aplikacije za Windows telefon.

Izaberite verziju operativnog sistema Windows uređaja sa jedne od kartica ispod:

Ove informacije se odnose na Windows 10 Phone verziju OneDrive aplikacije (verzija 17. X i stariju). Ako se ova uputstva ne podudaraju sa onim što vidite, probajte da koristite Windows 10 Phone verziju 17. X i starije verzijesistema Windows Phone 8,1, Windows Phone 7ili više usluge OneDrive.

Da biste dodali lični nalog, na stranici za prijavljivanje unesite Microsoft nalog. Da biste dodali OneDrive for Business nalog, unesite adresu e-pošte koju koristite za preduzeće, školu ili drugu organizaciju.

Napomene: 

 • Ako imate problema sa prijavljivanjem pomoću poslovnog ili školskog naloga, pokušajte da se prijavite na sajtu OneDrive.com ili se obratite IT sektoru.

 • Da biste promenili ili resetovali OneDrive lozinku, prijavite se na svoj nalog na mreži na sajtu account.microsoft.com/security.

Možete da imate i lični nalog i OneDrive for Business nalog. Da biste dodali još jedan nalog:

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive i dodirnite stavku Meni OneDrive meni u gornjem levom uglu ekrana.

 2. Dodirnite stavku Postavke naloga.

 3. Dodirnite stavku Dodaj nalog.

 4. Izaberite Microsoft nalog (Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN) ili poslovni ili školski nalog (koji vam dodeljuje organizacija).

 5. Dodirnite ikonu +, a zatim na ekranu za prijavljivanje unesite adresu e-pošte i lozinku koje koristite za Microsoft nalog odnosno za preduzeće, školu ili neku drugu organizaciju.

  Kad vaša organizacija koristi SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 ili SharePoint Server 2019, proces prijavljivanja razlikuje se od procesa u usluzi Office 365. Na ekranu za prijavljivanje dodirnite stavku Imate li URL adresu SharePoint servera? Zatim unesite veb adresu svog SharePoint servera da biste nastavili sa procesom prijavljivanja. Veb adresa, koja se naziva i URL, može da izgleda ovako: http://portal.

Napomene: 

 • Da biste se prijavili u OneDrive for Business, organizacija treba da ima kvalifikovani SharePoint Online ili Office 365 poslovni plan pretplate ili vaša organizacija mora da ima vlastitu primenu sistema SharePoint Server.

 • Ne možete da se prijavite koristeći višestruke poslovne ili školske naloge iz iste organizacije.

Ako imate problema sa prijavljivanjem pomoću OneDrive for Business naloga, pokušajte da koristite veb pregledač telefona da biste se prijavili na adresi https://portal.office.com/onedrive ili se obratite IT sektoru.

Aplikacija OneDrive u operativnom sistemu Windows 10 vam omogućava da se prijavite na lični OneDrive i OneDrive for Business naloge, a zatim da se prebacujete između naloga koje ste dodali.

Dodirnite stavku Meni OneDrive meni na vrhu ekrana, a zatim dodirnite nalog koji želite da koristite.

Napomena: Da biste dodali drugi nalog, dodirnite stavku Postavke naloga, a zatim stavku Dodaj nalog.

Koristite isti proces da biste otpremili i sačuvali bilo koji tip datoteke u OneDrive aplikaciji, uključujući dokumente, fotografije, video zapise i muzičke datoteke.

 1. U OneDrive aplikaciji, u fascikli u koju želite da dodate fotografije, dodirnite stavku Dodaj Dodaj fotografiju .

 2. Dodirnite stavku Otpremi Ikona otpremanja za OneDrive za Windows 10 za mobilne uređaje .

 3. Pored stavke Odaberite aplikaciju izaberite izvor datoteke koju želite da otpremite, kao što su Ovaj uređaj ili aplikacija Fotografije na telefonu.

  Napomene: 

  • Na Windows 10 računaru, dijalog Otvaranje prikazuje datoteke koje se nalaze na računaru. Potražite datoteke koje želite da otpremite i izaberite stavku Otvori.

  • Ako je telefon podešen da automatski čuva fotografije u usluzi OneDrive, u aplikaciji Fotografije na telefonu ćete videti fotografije iz usluge OneDrive, kao i neotpremljene fotografije sa telefona. Ako otpremite fotografiju koja se već nalazi u usluzi OneDrive, biće kreiran njen duplikat.

 4. Pronađite datoteku koju želite da otpremite, izaberite je i dodirnite dugme U redu U redu .

Savet: Možete i da otpremate fotografije i video zapise sa telefona u OneDrive fasciklu na računaru pomoću istraživača datoteka ili uvoza aplikacije Fotografije. Povežite telefon sa računarom pomoću kabla za prenos podataka telefona ili pomoću Wi-Fi ili Bluetooth veze.

Napomena: Otpremanje sa kamere može se koristiti samo na jednom nalogu u datom trenutku.

 1. U aplikaciji OneDrive dodirnite stavke Meni OneDrive meni > Postavke OneDrive postavke > Otpremanje sa kamere.

 2. U odeljku Otpremanje sa kamere prebacite opciju u položaj Uključeno.

  Da biste automatski otpremali i video zapise koje snimate telefonom, u položaj Uključeno prebacite opciju Obuhvati video zapise.

  Savet: Video zapise možete da otpremate automatski samo ako je uključena i opcija Otpremanje sa kamere.

 3. U okviru Nalog za pravljenje rezervne kopije kamere, dodirnite listu da biste je otvorili i izaberite OneDrive nalog na koji želite da otpremate slike.

Savet: Ako koristite ograničenu internet vezu, kao što je mobilna veza za prenos podataka, u položaj Isključeno prebacite opciju Otpremaj preko ograničenih veza. Ako veza koju koristite nije ograničena, kao što je slučaj sa većinom Wi-Fi mrežnih veza, možete da uključite ovu opciju.

Možete da pretražite imena datoteka ili fascikli, tekst u okviru datoteka i čak i tekst i oznake na fotografijama. Dodirnite stavku Pretraga Pretraga usluge OneDrive i otkucajte željenu frazu u polju Pretraga.

Fascikle možete da dodate u prikazu Datoteke ili u bilo kojoj drugoj fascikli u usluzi OneDrive.

 1. U aplikaciji OneDrive, u prikazu Datoteke dodirnite stavku Dodaj Dodaj fotografiju , a zatim stavku Nova fascikla Komanda „Nova fascikla“ u aplikaciji OneDrive u operativnom sistemu Windows Phone 10 .

 2. Unesite ime nove fascikle, a zatim dodirnite stavku U redu U redu .

 1. U aplikaciji OneDrive, dodirnite stavku Izaberi Izaberi datoteke , dodirnite polje za potvrdu za datoteke koje želite da premestite, dodirnite stavku Pogledajte više Pogledajte još , a zatim stavku Premesti Premesti datoteke .

 2. U okviru Premesti stavke u dodirnite fasciklu u koju želite da premestite datoteke, a zatim dodirnite stavku Premesti U redu .

  Savet: Da biste kreirali novu fasciklu za datoteke koje premeštate, dodirnite stavku Nova fascikla Komanda „Nova fascikla“ u aplikaciji OneDrive u operativnom sistemu Windows Phone 10 .

Ako koristite OneDrive, možete da pristupite vašim SharePoint datotekama u aplikaciji za mobilne uređaje bez napuštanja OneDrive. SharePoint lokacija sa kojim ste nedavno komunicirali ili koje pratite a pojavljuju se na listi koja se nalazi ispod imena vaše organizacije. Takođe ćete moći da vidite Office 365 grupe na listi, jer će svaka grupa imati lokaciju sopstvenog tima.

Da biste saznali više, pogledajte članak Pronalaženje SharePoint datoteka u usluzi OneDrive.

U aplikaciji OneDrive, otvorite fasciklu koju želite da sortirate i dodirnite stavku Sortiraj po Sortiranje . Možete da sortirate po imenu, datumu ili veličini.

Napomena: Sortiranje funkcioniše u prikazu Sve datoteke ili u fascikli u okviru Sve datoteke. Prikazi Fotografije, Dokumenti i Deljeno sortiraju samo po datumu.

 1. Dodirnite stavke Meni OneDrive meni > Korpa za otpatke.

 2. Dodirnite stavku Izaberi Izaberi datoteke i dodirnite polje za potvrdu datoteka koje želite da oporavite, a zatim dodirnite stavku Vrati Ikona vraćanja u prethodno stanje za OneDrive za Windows 10 za mobilne uređaje .

Datoteke izbrisane iz usluge OneDrive čuvaju se u OneDrive korpi za otpatke 30 dana za lične naloge. Datoteke možete da vratite u OneDrive pre isteka tog perioda ili da ih trajno izbrišete iz usluge OneDrive.

 1. Dodirnite stavke Meni OneDrive meni > Korpa za otpatke.

 2. U prikazu Korpa za otpatke izaberite datoteke koje želite da izbrišete.

 3. Da biste trajno uklonili datoteke, dodirnite stavku Izbriši Ikona brisanja za OneDrive za Windows 10 za mobilne uređaje .

Napomena: Ako je korpa za otpatke puna, najstarije stavke se automatski brišu posle tri dana. Ako ste prijavljeni pomoću poslovnog ili školskog naloga, stavke u korpi za otpatke automatski brišu posle 93 dana, osim ako je administrator promenio postavku. Pročitajte više informacija o vremenu zadržavanja izbrisanih stavki za poslovne ili školske naloge.

 1. U aplikaciji OneDrive, dodirnite stavku Izaberi Izaberi datoteke i dodirnite polja za potvrdu datoteka koje želite.

  Napomena: OneDrive na Windows Phone uređaju trenutno ne dozvoljava da preuzmete fascikle ili OneNote beležnice.

 2. Dodirnite stavku Više, a zatim stavku Preuzmi Preuzmi datoteku . (Možete i da dodirnete i zadržite stavku koju želite, a zatim dodirnete stavku Preuzmi.)

 3. Pronađite i otvorite fasciklu na uređaju na kom želite da izvršite preuzimanja, a zatim dodirnite stavku Sačuvaj Završeno dodavanje .

  Napomena: Na Windows 10 računaru, pronađite i otvorite fasciklu u kojoj želite da izvršite preuzimanja, a zatim izaberite stavku Izaberi fasciklu.

U aplikaciji OneDrive dodirnite stavku Izaberi Izaberi datoteke , zatim polje za potvrdu pored datoteke ili fascikle koju želite da delite, pa dodirnite stavku Deli Deli datoteku .

Ako želite da delite sa nekoliko određenih osoba, izaberite stavku Pozovi osobe ili Pošalji datoteke.

Ako želite da delite sa velikim brojem ljudi, na primer putem društvenih medija ili objave na blogu, izaberite stavku Deli vezu.

Pozivanje ljudi da dele

 1. Dodirnite stavke Deli Deli datoteku > Pozovi osobe.

 2. U odeljak Pozivanje osoba unesite željena imena ili e-adrese. Dodirnite stavku Dodaj Dodaj fotografiju da biste uneli još imena.

  Savet: Pogledajte odeljak Nedavni kontakti – osoba sa kojom želite da delite je možda tamo. Jednostavno dodirnite ime te osobe da biste joj poslali poruku sa vezom do datoteke koju delite.

 3. Ako želite da primaocima omogućite da menjaju ili uređuju ovaj sadržaj, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli uređivanje. Opozovite izbor da bi datoteka primaocima bila samo za čitanje.

  Savet: Da biste dodali napomenu pozivu za deljenje, dodirnite strelicu na kraju opcije Dozvoli uređivanje, zatim stavku Dodaj brzu belešku, pa unesite ono što želite da kažete.

 4. Dodirnite dugme U redu U redu . Primaoci će dobiti e-poruku sa vezom ka dokumentu.

Deljenje veze

 1. Dodirnite stavke Deli Deli datoteku > Deli vezu.

 2. Izaberite da li želite da primaocima omogućite da prikazuju i uređuju datoteku ili će ona biti samo za čitanje, tako da će primaoci moći samo da je čitaju.

 3. Na listi Deljenje dodirnite aplikaciju pomoću koje želite da delite vezu. Možda ćete morati da pomerite listu nagore da biste videli sve opcije.

Napomena: Zapamtite da svi koji imaju vezu mogu da otvore, preuzmu i sačuvaju dokument, kao i da proslede vezu.

Deljenje u vidu priloga

 1. Dodirnite stavke Deli Deli datoteku > Pošalji datoteke.

 2. Na listi Deljenje dodirnite aplikaciju pomoću koje želite da pošaljete priloženu datoteku.

 3. Kada to uradite, izabrana aplikacija se otvara. Podelite datoteku pomoću nje.

Napomena: Deljenje priloga funkcioniše samo za pojedinačne datoteke. Ako želite da delite fasciklu, koristite opciju Pozovi osobe ili Deli vezu.

Kada neko sa vama podeli OneDrive datoteku ili fasciklu, obično dobijete poruku u e-pošti ili obaveštenje na Windows uređaju. Da biste pronašli datoteke deljene sa vama u aplikaciji OneDrive, dodirnite stavke Meni OneDrive meni > Deljeno.

Prikaz „Deljene datoteke“ u aplikaciji OneDrive za Android

Prikaz Deljeno sadrži datoteke koje su deljene sa vama, kao i datoteke koje ste vi delili sa drugima. Dok ste prijavljeni pomoću ličnog OneDrive naloga, dodirnite ime osobe koja deli da biste pronašli datoteke koju je ta osoba delila.

Napomena: Prikaz Deljeno izgleda drugačije kada ste prijavljeni pomoću poslovnog ili školskog naloga.

Označite datoteke ili fascikle kao „van mreže“ da biste mogli da ih čitate bilo kada, čak i kada niste povezani sa internetom. Uređivanja datoteka na mreži sinhronizuju se kada se Windows uređaj sledeći put poveže sa vebom, tako da dobijate najnoviju verziju datoteke.

Napomene: 

 • Datoteke ili fascikle sa oznakom „van mreže“ samo su za čitanje – možete da ih uredite samo kada ste na mreži. Ako datoteku uredite van mreže, ona se čuva kao nova datoteka, a originalna OneDrive datoteka se ne menja.

 • Preuzimanje fascikli van mreže dostupno je za Premium OneDrive uz Office 365 pretplatu.

 1. U aplikaciji OneDrive izaberite datoteku ili fasciklu koje želite da budu dostupne za čitanje van mreže, a zatim dodirnite stavku Zadrži van mreže Snimak ekrana ikone „Zadrži van mreže“ u aplikaciji OneDrive za Windows 10 .

 2. Datoteke ili fascikle koje su označene za čitanje van mreže imaju ikonu Zadrži van mreže u prikazu liste. Dodirnite listu datoteka bilo kada da biste otvorili datoteku za čitanje.

Savet: Kada označite datoteku ili fasciklu van mreže, OneDrive je navodi i u prikazu Vanmrežne datoteke. Dodirnite stavke Meni OneDrive meni > Vanmrežne datoteke da biste odmah pronašli sve vanmrežne datoteke i fascikle.

Da biste prestali da zadržavate datoteku ili fasciklu van mreže, izaberite vanmrežnu datoteku ili fasciklu i dodirnite stavku Samo na mreži Snimak ekrana ikone „Samo na mreži“ u aplikaciji OneDrive za Windows 10 .

U aplikaciji OneDrive, dodirnite stavke Meni OneDrive meni > Postavke OneDrive postavke > Nalozi. Na stranici „Nalozi“, prikazan je svaki nalog koji je povezan sa vašom aplikacijom OneDrive, sa ukupnim i dostupnim prostorom za skladištenje za svaki.

Da biste se odjavili sa ličnog OneDrive naloga ili OneDrive for Business naloga, otvorite aplikaciju i dodirnite stavke Meni OneDrive meni > Postavke naloga. Izaberite nalog sa kog želite da se odjavite i dodirnite stavku Odjavi me.

Prvo, ažurirajte Windows uređaj. Zatim se uverite da ste instalirali sve dostupne ispravke za aplikaciju. One će se preuzeti i instalirati automatski kada se povežete sa Wi‑Fi mrežom. Da biste videli dostupne ispravke koje nisu preuzete:

 1. Otvorite App Store, a zatim dodirnite stavku Ispravke.

 2. Ako su dostupne ispravke, dodirnite stavku Ažuriraj sve.

Ako i dalje imate problema sa aplikacijom, pokušajte da je izbrišete, a zatim idite u App Store da biste je ponovo preuzeli.

Ako u aplikaciji ne vidite datoteku koju tražite, pogledajte članak Pronalaženje izgubljenih datoteka ili datoteka koje nedostaju u usluzi OneDrive.

Za dodatnu pomoć pročitajte kako da rešite probleme sa aplikacijom OneDrive za Windows Phone.

Možete da ocenite aplikaciju OneDrive ili da dobijete pomoć u vezi sa aplikacijom OneDrive ako protresete telefon. Na drugim uređajima izaberite stavku Pošalji povratne informacije na većini stranica da biste dobili pomoć.

Da biste dodali lični nalog, na stranici za prijavljivanje unesite Microsoft nalog. Da biste dodali OneDrive for Business nalog, unesite adresu e-pošte koju koristite za preduzeće, školu ili drugu organizaciju.

Napomene: 

 • Ako imate problema sa prijavljivanjem pomoću poslovnog ili školskog naloga, pokušajte da se prijavite na sajtu OneDrive.com ili se obratite IT sektoru.

 • Da biste promenili ili resetovali OneDrive lozinku, prijavite se na svoj nalog na mreži na sajtu account.microsoft.com/security.

Možete da imate i lični nalog i OneDrive for Business naloge za Windows Phone 8,1. (Da biste videli da li imate Windows Phone 8,1, otvorite Postavke telefona i dodirnite stavku Osnovni podaci.) Više informacija potražite u članku Šta je to OneDrive for Business? Da biste dodali dodatni nalog:

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive i dodirnite stavku Meni OneDrive meni u gornjem levom uglu.

 2. Dodirnite stavku Dodaj nalog.

 3. Na ekranu za prijavljivanje unesite adresu e-pošte i lozinku koje koristite za preduzeće, školu ili drugu organizaciju.

  Kad vaša organizacija koristi SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 ili SharePoint Server 2019, proces prijavljivanja razlikuje se od procesa u usluzi Office 365. Na ekranu za prijavljivanje dodirnite stavku Imate li URL adresu SharePoint servera? Zatim unesite veb adresu svog SharePoint servera da biste nastavili sa procesom prijavljivanja. Veb adresa, koja se naziva i URL, može da izgleda ovako: http://portal.

Napomene: 

 • Da biste se prijavili u OneDrive for Business, organizacija treba da ima kvalifikovani SharePoint Online ili Office 365 poslovni plan pretplate ili vaša organizacija mora da ima vlastitu primenu sistema SharePoint Server.

 • Ne možete da se prijavite koristeći višestruke poslovne ili školske naloge iz iste organizacije.

Ako imate Windows Phone 8.1, možete da se prebacujete iz ličnog OneDrive naloga u OneDrive for Business nalog, ili obrnuto, ili između više OneDrive for Business naloga.

Da biste to uradili, otvorite aplikaciju, dodirnite stavku Meni OneDrive meni na vrhu ekrana, a zatim dodirnite nalog koji želite da koristite. Imajte u vidu da ne možete da koristite više ličnih naloga u OneDrive aplikaciji.

 1. U aplikaciji OneDrive, u prikazu Sve datoteke dodirnite stavku Dodaj Dodaj fotografiju na dnu ekrana.

 2. U okviru Odaberite aplikaciju, izaberite izvor fotografije ili video zapisa koje želite da otpremite, kao što je aplikacija Fotografije na telefonu.

 3. Pronađite fotografiju ili video koje želite da otpremite, izaberite ih i dodirnite dugme U redu Završeno dodavanje .

Napomene: 

 • Otpremanje sa kamere može se koristiti samo na jednom nalogu u datom trenutku.

 • Fotografije otpremljene kroz funkciju „Otpremanje sa kamere“ automatski će biti sortirani po godini i mesecu u ugnežđenim fasciklama u fascikli „Snimci kamere“. This can Ovo možete kontrolisati pomoću postavke „Organizacija“ na postavkama stranice „Otpremanje sa kamere“. Imajte na umu da premeštanje, preimenovanje ili brisanje ovih fascikli nije podržano ili se ne preporučuje u ovom trenutku.

 1. Idite u Postavke na telefonu i dodirnite stavke Rezervna kopija > Fotografije + video zapisi.

 2. U okviru Fotografije ili Video zapisi, izaberite stavku Dobar kvalitet ili Najbolji kvalitet.

  Ako ne želite da automatski otpremate fotografije ili video zapise, uverite se da je izabrana opcija Ne otpremaj.

Savet: Da biste saznali kako da premestite fotografije i video zapise sa telefona u OneDrive fasciklu na računaru, pogledajte članak Sinhronizovanje fotografija i video zapisa pomoću računara na veb lokaciji „Windows Phone“.

Možete da pretražujete tekst unutar datoteka, pa čak i fotografije. Da biste pronašli tekst u datoteci ili fotografiji, otkucajte željenu frazu u polju Pretraga.

Fascikle možete da dodate u prikaz Datoteke ili u bilo koju drugu fasciklu u usluzi OneDrive.

 1. U prikazu ili fascikli gde želite da napravite novu fasciklu dodirnite stavku Više Pogledajte članak još ikone za OneDrive for Windows mobilni/8.1 , a zatim izaberite stavku napravi novu fasciklu.

 2. Dodirnite stavku Ime fascikle i otkucajte željeno ime fascikle, a zatim dodirnite stavku U redu Završeno dodavanje .

 1. Izaberite datoteke koje želite da premestite, a zatim dodirnite stavku Premesti Premeštanje ikone za OneDrive za Windows mobilne uređaje 8/8.1 (možda ćete prvo morati da dodirnete stavku Više Pogledajte članak još ikone za OneDrive for Windows mobilni/8.1 da biste videli ikonu Premesti).

  Savet: Fascikle, kao i pojedinačne datoteke, možete da premestite u drugu fasciklu.

 2. Pojavljuje se lista Datoteke. Dodirnite fasciklu u koju želite da premestite datoteke, a zatim stavku Premesti ovde.

Savet: Da biste napravili novu fasciklu za ove premeštene datoteke, na dnu liste Datoteke dodirnite stavku Nova fascikla. Unesite ime nove fascikle, a zatim dodirnite stavku Napravi.

 1. Otvorite OneDrive aplikaciju.

 2. Otvorite fasciklu koju želite da sortirate, dodirnite stavku Više Pogledajte članak još ikone za OneDrive for Windows mobilni/8.1 , a zatim dodirnite stavku sortiraj po. Možete da sortirate po imenu, datumu ili veličini.

Napomena: Sortiranje funkcioniše u fascikli ili u prikazu „Sve datoteke“.

Datoteke izbrisane iz usluge OneDrive čuvaju se u OneDrive korpi za otpatke 30 dana za lične naloge. Datoteke možete da vratite u OneDrive pre isteka tog perioda ili da ih trajno izbrišete iz usluge OneDrive.

 1. Dodirnite stavke Meni OneDrive meni > Postavke > Nalozi.

 2. Izaberite nalog, a zatim dodirnite stavku Prikaži korpu za otpatke.

 3. U prikazu Korpa za otpatke izaberite datoteke koje želite da vratite.

 4. Da biste datoteke vratili u OneDrive, dodirnite stavku Vrati Ikona vraćanja u prethodno stanje za OneDrive for Windows mobilni/8.1

Napomena: Ako je korpa za otpatke puna, najstarije stavke se automatski brišu posle tri dana. Ako ste prijavljeni pomoću poslovnog ili školskog naloga, stavke u korpi za otpatke automatski brišu posle 93 dana, osim ako je administrator promenio postavku. Pročitajte više informacija o vremenu zadržavanja izbrisanih stavki za poslovne ili školske naloge.

Datoteke izbrisane iz usluge OneDrive čuvaju se u OneDrive korpi za otpatke 30 dana za lične naloge. Datoteke možete da vratite u OneDrive pre isteka tog perioda ili da ih trajno izbrišete iz usluge OneDrive.

 1. Dodirnite stavke Meni OneDrive meni > Postavke > Nalozi.

 2. Izaberite nalog, a zatim dodirnite stavku Prikaži korpu za otpatke.

 3. U prikazu Korpa za otpatke izaberite datoteke koje želite da vratite.

 4. Da biste trajno uklonili datoteke, dodirnite stavku Izbriši Ikona "Izbriši" za OneDrive for Windows .

Napomena: Ako je korpa za otpatke puna, najstarije stavke se automatski brišu posle tri dana. Ako ste prijavljeni pomoću poslovnog ili školskog naloga, stavke u korpi za otpatke automatski brišu posle 93 dana, osim ako je administrator promenio postavku. Pročitajte više informacija o vremenu zadržavanja izbrisanih stavki za poslovne ili školske naloge.

 1. U aplikaciji OneDrive, dodirnite stavku Izaberi Izaberi datoteke i dodirnite polja za potvrdu datoteka koje želite.

  Napomena: OneDrive na Windows Phone uređaju trenutno ne dozvoljava da preuzmete fascikle ili OneNote beležnice.

 2. Dodirnite stavku Više, a zatim stavku Preuzmi Preuzmi datoteku . (Možete i da dodirnete i zadržite stavku koju želite, a zatim dodirnete stavku Preuzmi.)

 3. Pronađite i otvorite fasciklu na uređaju na kom želite da izvršite preuzimanja, a zatim dodirnite stavku Sačuvaj Završeno dodavanje .

U aplikaciji OneDrive dodirnite polje za potvrdu pored datoteke ili fascikle koje želite da delite i dodirnite stavku Deli Deli datoteku .

Ako želite da delite sa nekoliko određenih osoba, izaberite stavku Pozovi osobe ili Pošalji datoteke.

Ako želite da delite sa velikim brojem ljudi, na primer putem društvenih medija ili objave na blogu, izaberite stavku Deli vezu.

Pozivanje ljudi da dele

 1. Dodirnite stavke Deli Deli datoteku > Pozovi ljude.

 2. U okviru Dodajte ljude sa kojima želite da delite, unesite željena imena ili adrese e-pošte. Dodirnite stavku Dodaj Dodavanje primaoca da biste uneli još imena.

  Napomena: Pogledajte odeljak Deljenje sa nedavnim kontaktom – osoba sa kojom želite da delite je možda tamo. Jednostavno dodirnite ime te osobe da biste joj poslali poruku sa vezom ka datoteci koju delite.

 3. Ako želite da primaocima omogućite da menjaju ili uređuju ovaj sadržaj, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli uređivanje. Opozovite izbor da bi datoteka primaocima bila samo za čitanje.

  Savet: Da biste dodali napomenu pozivu za deljenje, dodirnite strelicu na kraju opcije Dozvoli uređivanje, zatim stavku Dodaj brzu belešku, pa unesite ono što želite da kažete.

 4. Dodirnite stavku Pošalji Završeno dodavanje . Primaoci će dobiti e-poruku sa vezom ka dokumentu.

Deljenje veze

 1. Dodirnite stavke Deli Deli datoteku > Deli vezu.

 2. Izaberite da li želite da primaoci mogu da uređuju datoteku ili da prikažu datoteku u formatu samo za čitanje.

 3. Na listi Deljenje dodirnite aplikaciju pomoću koje želite da delite vezu. Možda ćete morati da prevučete listu nagore da biste videli sve opcije.

Napomena: Zapamtite da svi koji imaju vezu mogu da otvore, preuzmu i sačuvaju dokument, kao i da proslede vezu.

Deljenje u vidu priloga

 1. Dodirnite stavke Deli Deli datoteku > Pošalji datoteke.

 2. Na listi Deljenje dodirnite aplikaciju pomoću koje želite da pošaljete priloženu datoteku.

 3. Kada to uradite, izabrana aplikacija se otvara. Podelite datoteku pomoću nje.

Savet: Deljenje u vidu priloga funkcioniše samo za pojedinačne datoteke. Ako želite da delite fasciklu, koristite opciju Pozovi ljude ili Deli vezu.

 1. U aplikaciji OneDrive for Business otvorite datoteku ili fasciklu koje želite da delite i dodirnite stavku Deli Deli datoteku . Ako želite da delite više datoteka ili fascikli, dodirnite stavku Izaberi Izaberi datoteke , a zatim stavku Deli Deli datoteku .

 2. U okviru Pozovi ljude, dodirnite tamo gde piše „Otkucajte ime ili adresu e-pošte“ i unesite osobu sa kojom želite da delite. Dodirnite stavku Dodaj Dodavanje primaoca da biste uneli još imena.

  Napomena: Pogledajte odeljak Deljenje sa nedavnim kontaktom – osoba sa kojom želite da delite je možda tamo. Jednostavno dodirnite ime te osobe da biste joj poslali poruku sa vezom ka datoteci koju delite.

 3. Ako želite da primaocima omogućite da menjaju ili uređuju ovaj sadržaj, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli uređivanje. Opozovite izbor da bi datoteka primaocima bila samo za čitanje.

  Savet: Da biste dodali napomenu pozivu za deljenje, dodirnite strelicu na kraju opcije Dozvoli uređivanje, zatim stavku Dodaj brzu belešku, pa unesite ono što želite da kažete.

 4. Dodirnite stavku Pošalji Završeno dodavanje . Primaoci dobijaju e-poruku sa vezom ka dokumentu.

Kada neko sa vama podeli OneDrive datoteku ili fasciklu, obično dobijete poruku u e-pošti ili obaveštenje na Windows uređaju. Da biste pronašli datoteke koje se dele sa vama u OneDrive aplikaciji, dodirnite stavku Deljeno na vrhu aplikacije. (Možda ćete morati da se pomerate nadesno da biste videli Deljeni.)

Prikaz „Deljene datoteke“ u aplikaciji OneDrive za Android

Prikaz Deljeno sadrži datoteke koje su deljene sa vama, kao i datoteke koje ste vi delili sa drugima. Dok ste prijavljeni pomoću ličnog OneDrive naloga, dodirnite ime osobe koja deli da biste pronašli datoteke koju je ta osoba delila.

Napomena: Prikaz Deljeno izgleda drugačije kada ste prijavljeni pomoću poslovnog ili školskog naloga.

U aplikaciji OneDrive dodirnite stavku Meni OneDrive meni na vrhu ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim dodirnite lični nalog da biste videli ukupnu količinu prostora za skladištenje i koliko je još prostora dostupno.

U aplikaciji OneDrive dodirnite stavku Meni OneDrive meni na vrhu ekrana, zatim stavku Postavke, pa stavku Opcije. Dodirnite stavku PIN, a zatim postavite klizač na vrednost ON i dodirnite stavku Dodaj PIN. Unesite i potvrdite 4-cifreni broj koji želite da koristite kao PIN kôd.

Da biste se odjavili sa ličnog OneDrive naloga ili OneDrive for Business naloga, otvorite aplikaciju i dodirnite stavke Meni OneDrive meni > Postavke > Nalozi. Kada izaberete nalog, dodirnite stavku Odjavite se.

Proverite da li ste instalirali sve dostupne ispravke za aplikaciju. One će se preuzeti i instalirati automatski kad ste povezani sa Wi-Fi mrežom. Da biste videli dostupne ispravke koje nisu preuzete:

 1. U operativnom sistemu Windows Phone 8.1 otvorite prodavnicu, dodirnite stavku Više Još , a zatim dodirnite stavku preuzimanja.

 2. Ako se pojavi aplikacija OneDrive, dodirnite je da biste dobili više podataka ili dodirnite stavku Ažuriraj da biste aplikaciju preuzeli odmah, preko mobilne mreže.

Ako u aplikaciji ne vidite datoteku koju tražite, pogledajte članak Pronalaženje izgubljenih datoteka ili datoteka koje nedostaju u usluzi OneDrive.

Ako protresete uređaj, moći ćete da ocenite aplikaciju OneDrive ili dobijete pomoć za nju.

U aplikaciji OneDrive otvorite meni postavke, dodirnite stavku odjavi se, a zatim se ponovo prijavite sa nalogom koji želite da koristite.

 1. Na telefonu pronađite fotografiju ili video zapis koje želite da otpremite. Da biste delili sliku iz albuma na mreži, prvo treba da je sačuvate na telefonu. Da biste to uradili, dodirnite sliku, pa stavke Više Još i Sačuvaj na telefonu, a zatim ponovo otvorite sliku iz albuma Sačuvane slike.

 2. Pritisnite i držite fotografiju ili video zapis, dodirnite stavku deli... a zatim dodirnite SkyDrive (sada OneDrive ).

 3. Ako želite, dodajte natpis, pa dodirnite stavku otpremi.

  Fotografije će biti otpremljene u punoj rezoluciji. Da biste videli te otpremljene fotografije, u aplikaciji za mobilne uređaje OneDrive dodirnite stavku Dokumenti, a zatim stavku otpremanja sa mobilnog uređaja.

 1. Na listi aplikacija dodirnite stavku Postavke.

 2. Brzo prevucite u aplikacije, a zatim dodirnite stavku slike + kamera.

 3. Uključite Automatski otpremi u SkyDrive (sada se zove OneDrive).

  Napomene: 

  • Ako telefon ima samo 256 MB RAM-a, nećete moći da automatski otpremate slike u OneDrive. Za više podataka obratite se proizvođaču telefona.

  • Slike se otpremaju u niskoj rezoluciji. Da biste napravili rezervne kopije slika u punoj rezoluciji, upotrebite softver Zune na računaru. Da biste saznali više, pogledajte članak Sinhronizovanje muzike, slika i video zapisa. Ako želite da otpremite slike u punoj rezoluciji, pratite korake opisane u odeljku „Dodavanje fotografije ili video zapisa“.

 1. U aplikaciji OneDrive pritisnite i držite datoteku ili fasciklu koju želite da delite.

 2. Odaberite želite li da pošaljete vezu e-poštom ili da je kopirate u ostavu. Zatim odaberite želite li da drugi mogu samo da pregledaju datoteku ili da je i uređuju.

 3. Ako odaberete da pošaljete vezu e-poštom, pratite uputstva na ekranu da biste podelili datoteku. Ako odaberete da kopirate vezu u ostavu, sada možete da je nalepite u e-poštu, tekst, trenutnu poruku ili društvenu mrežu da biste je podelili sa nekom osobom.

U aplikaciji OneDrive idite na postavke da biste videli ukupan prostor za skladištenje i dostupan prostor.

Saznajte više

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Na mreži

Pronalaženje pomoći na mreži
Pogledajte još stranica podrške za OneDrive i OneDrive for Business.
Za OneDrive aplikaciju za mobilne uređaje, pogledajte članak Rešavanje problema sa OneDrive aplikacijom za mobilne uređaje.

Ikona „Podrška putem e-pošte“

Obratite se podršci putem e-pošte
Ako vam je i dalje potrebna pomoć, protresite mobilni uređaj dok ste u aplikaciji OneDrive ili pošaljite e-poruku OneDrive timu za podršku. Da biste se obratili OneDrive for Business podršci sa PC ili Mac računara, kliknite na ikonu OneDrive na sistemskoj traci poslova ili traci sa menijima, zatim izaberite stavke Više > Pošalji povratne informacije > Nešto mi se ne dopada.

OneDrive for Business Administratori takođe mogu da pogledaju OneDrive for Business Tech zajednicu, Pomoć za OneDrive for Business administratore ili da se obrate podršci za Office 365 za preduzeća.

Forumi Office 365 zajednice

Imate povratne informacije?
OneDrive UserVoice je mesto za predloge funkcija koje želite da dodamo u OneDrive. Iako ne možemo da garantujemo određene funkcije ili termine, odgovorićemo na svaki predlog sa najmanje 500 glasova.

Idite na OneDrive UserVoice.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×