Korišćenje programa Windows 8 narator sa sistemom Office 2013

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kada radite u sistemu Office 2013 u operativnom sistemu Windows 8, možete da koristite ugrađeni čitač ekrana – narator – za čitanje i kreiranje Word dokumenata, PowerPoint slajdova, Excel unakrsnih tabela, OneNote beležnica i Outlook e-pošte.

Narator možete da koristite i za opis svega što se nalazi na ekranu ili opis rasporeda veb stranice. On čak može i da vam pročita e-poštu.

Preporučujemo da se prvo upoznate sa naratorom u operativnom sistemu Windows 8 kako biste u programima sistema Office 2013 mogli da koristite njegove komande na tastaturi i pokrete dodirom.

Evo saveta kako da koristite narator i sistem Office 2013 u operativnom sistemu Windows 8.

Prvi koraci uz Narator

Osnove su jednostavne – na dodirnom ekranu prevlačite prstom po ekranu. Narator izgovara sve što dodirnete pa možete da steknete osećaj za raspored. Takođe možete da dodirnete da biste čuli identifikaciju pojedinačne stavke. Kad je narator pokrenut, potrebna su dva dodira, a ne jedan, da bi se nešto otvorilo.

Da biste videli glavni spisak trikova za pokrete dodirom u naratoru (i čuli kako ih čita), tri puta dodirnite ekran sa četiri prsta.

Ako koristite tastaturu, taster Caps Lock postaje namenski taster za narator. Pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock i V, na primer, kako bi narator ponovio sve što je rekao. Pritiskanjem kombinacije tastera Caps Lock i + (znak plus) ili Caps Lock i - (znak minus) ubrzavate ili usporavate glas. Pritiskanjem kombinacije tastera Caps Lock i Esc izlazite iz naratora.

Pokretanje naratora

 • Na tabletima bez tastature pritisnite kombinaciju tastera sa Windows logotipom i tastera Volume Up.

 • Na tastaturi pritisnite kombinaciju tastera sa Windows logotipom i tastera Enter.

 • Na ekranu za prijavljivanje pritisnite kombinaciju tastera sa Windows logotipom i tastera U ili kliknite na dugme Jednostavan pristup u donjem levom uglu i odaberite stavku Narator.

Ili upotrebite pretragu da biste pokrenuli narator

 1. Otvorite Narator tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnuti stavku Pretraga. (Ako koristite tastaturu i miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana i kliknite na dugme Pretraga).

 2. U polje za pretragu unesite reč Narator, promenite filter za pretragu u Aplikacije, a zatim u rezultatima dodirnite ili izaberite stavku Narator.

Da biste odmah videli sve dostupne komande za narator, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock i F1.

Tasterske prečice

Za najbolji utisak pri radu sa naratorom i sistemom Office 2013, upoznajte se sa tasterskim prečicama u sistemu Office. Evo nekoliko veza za prve korake:

Prvi koraci uz programe sistema Office 2013 i Narator 8

Poređane po programima, ovo su funkcije u Office 2013 programima koje rade, rade dobro i ne rade sa programom Narator 8.

Korišćenjem programa narator u operativnom sistemu Windows 8 možete da dođete do trake, prikaza „Backstage“, statusne trake, dijaloga i okana zadataka za sve Office programe. Međutim, biće vam ograničen pristup sadržaju u određenom Office programu (na primer, čitanje Word dokumenta ili Excel unakrsne tabele).

Narator neće moći da čita sadržaj koji se nalazi u Publisher datotekama, Visio crtežima, Access bazama podataka, programu InfoPath ili Project.

Word

Gotovo sve je dostupno kad se koristi narator preko dodira i tastature.

Tip sadržaja

Čisti tekst

Tekst u dokumentu, tabelama, zaglavljima, podnožjima i okvirima za tekst potpuno je dostupan korišćenjem tastature ili dodira

Tabele

Dostupan je sav sadržaj u tabeli.

Hiperveze

Hiperveze u dokumentu rade, ali narator neće pročitati ekransku napomenu hiperveze (hipertekst).

Hiperveze na tekstu u oblicima i okvirima za tekst ne rade i narator ih neće pročitati

Obogaćeni mediji

Video zapisi se ne razlikuju od slike

Komentari

Komentari u iskačućim stavkama nisu dostupni pa se preporučuje korišćenje okna za komentare.

Kad je okno za komentare vidljivo, sadržaju komentara možete da pristupite samo ako prebacite fokus u komentar. Pomoću okna za komentare možete da se pomerate od jednog komentara do drugog, ali iz komentara ne možete da se pomerite u tekst.

Komentari su potpuno nedostupni u režimu za čitanje. Stoga za čitanje dokumenata sa komentarima koristite raspored za štampanje.

Saveti za korišćenje naratora sa programom Word pomoću tastature

Da biste uradili ovo

Upotrebite ovu tastersku prečicu u naratoru

Čitanje iz izabranog naslova u oknu za navigaciju

 1. Izaberite naslov.

 2. Caps + razmaknica

 3. Caps + G

 4. Caps + M

Čitanje iz rezultata pretrage u oknu za navigaciju

 1. Izaberite rezultat koji vas zanima.

 2. Caps + razmaknica

 3. Caps + F2

 4. Izaberite postavljeni fokus

 5. Caps + M

Ako je u dokumentu samo jedna veza ili oblik

Prvi put kad se pomerite do te stavke pomoću odgovarajućeg pogleda. Vratite se u neki drugi pogled i pomerite se u tom pogledu kako bi jedna stavka u prethodnom pogledu ponovo bila dostupna.

Sinhronizovanje kursora naratora i kursora aplikacije

Ako želite da sinhronizujete kursor naratora i kursor aplikacije, upotrebite kombinaciju tastera Caps + G

Na primer, dok čitate dokument možda bi trebalo da umetnete tekst na trenutno mesto koje je narator upravo pročitao.

Pristup slikama, grafikonima i oblicima

Da biste pristupili tim informacijama, treba da koristite prikaz stavke

 • Caps + strelica nagore/nadole za promenu prikaza

 • Caps + strelica nalevo/nadesno za pomeranje stavku po stavku u tom prikazu

Pošto se slike, grafikoni i oblici prikazuju u okviru objekta ilustracija i grupa, pre nego što dođete do stvarnog oblika ili slike morate da prođete objekat ilustracije i grupe u prikazu stavke.

Bilo kom objektu u dokumentu možete da pristupite i na drugi način, korišćenjem okna za izbor.

Pritisnite tastersku prečicu Alt + H + SL + P da biste otvorili okno za izbor.

Izaberite oblik koji vas zanima.

Pristupanje tekstu u okvirima za tekst

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Alt + H + SL + P

 2. Odaberite okvir za tekst koji želite da pročitate ili uredite.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Caps + razmaknica da biste izabrali okvir za tekst

 4. Pritisnite kombinaciju tastera Shift + F10

 5. U kontekstualnom meniju izaberite uređivanje teksta.

 6. Pritisnite bilo koji taster da biste kursor smestili u okvir za tekst (kad se nađete u okviru za tekst, morate da uklonite znak korišćenjem tastera Backspace).

 7. Pročitajte ili uredite tekst u okviru za tekst

Da biste se vratili u glavni dokument, pritisnite dvaput taster Esc.

Saveti za korišćenje naratora i Word pomoću dodira

Da biste uradili ovo

Upotrebite ovaj pokret dodira u naratoru

Čitanje iz izabranog naslova u oknu za navigaciju

 1. Dodirnite dvaput naslov koji vas zanima.

 2. Prevucite nadole sa tri prsta.

Čitanje iz rezultata pretrage u oknu za navigaciju

 1. Dodirnite dvaput rezultat koji vas zanima.

 2. Dodirnite sa tri prsta.

 3. Izaberite postavljeni fokus.

 4. Prevucite nadole sa tri prsta.

Pristupanje tekstu u okvirima za tekst

 1. Istražite dokument pomoću prsta da biste pronašli okvir za tekst koji vas zanima.

 2. Dodirnite dvaput da biste postavili kursor u okvir za tekst.

 3. Prevucite nadole sa tri prsta da biste pročitali tekst u okviru za tekst.

Ako se u dokumentu nalazi samo jedna veza ili oblik

Prvi put kad se pomerite do te stavke pomoću odgovarajućeg pogleda, vratite se u neki drugi pogled i pomerite se u tom pogledu kako bi jedna stavka u prethodnom pogledu ponovo bila dostupna.

Excel

Excel Funkcija

Nivo pristupačnosti sa naratorom u operativnom sistemu Windows 8

Radne sveske (Ime)

Radi

Agave aplikacije

Radi

Listovi

Radi

Zamrzni okna

Radi

Razdeli prozor

Radi

Koordinatna mreža: aktivna ćelija

Radi

Ćelije: vrednost i formula

Radi

Tabele i izvedene tabele

Radi

Hiperveze

Radi

Grafikoni: tip grafikona, naslov alternativnog teksta i opis

Radi dobro

Moduli Slicer: naslov alternativnog teksta i opis

Radi dobro

Uslovno oblikovanje

Radi dobro

Svojstva teksta

Radi dobro

Office art

Radi dobro

Word Art

Radi dobro

Simboli stranih valuta

Radi dobro

Uopšteno o oblikovanju teksta – podebljano/kurziv/podvučeno/decimalna mesta

Radi dobro

Komentari

Ne radi

Kontrole obrasca

Ne radi

ActiveX kontrole. Ne znam da li ovo treba pominjati odvojeno od kontrola obrazaca

Ne radi

Okvir za tekst i oblici

Ne radi

Listovi makroa

Ne radi

Listovi dijaloga

Ne radi

Saveti za korišćenje naratora sa programom Excel pomoću tastature

Da biste uradili ovo

Upotrebite ovu tastersku prečicu u programu narator

Čitanje sadržaja ćelije

Caps Lock + D

Navigacija do sledeće stavke

Caps Lock + strelica nadesno

Navigacija do prethodne stavke

Caps Lock + strelica nalevo

Čitanje svojstava Excel prozora

Caps Lock + W

Saznajte više informacija

Caps Lock + F

Navigacija kroz dostupne stavke u radnoj svesci

Caps Lock + A i tasterske prečice za navigaciju

Izvršavanje podrazumevane naredbe na izabranoj stavci

Caps Lock + Enter

Outlook

Outlook sadržaj kojem narator može da pristupi

Outlook Funkcija

Nivo pristupačnosti sa naratorom u operativnom sistemu Windows 8

Lista poruka

Tema, Od, Informacije, Kategorija, Status priloga, Status zastavice

Razgovori

Radi

Okno za čitanje i obrasci za brzi odgovor u oknu za čitanje

Radi

Lista fascikli

Radi

Traka za navigaciju kroz module

Radi

Rokovnik (prikačen i otkačen)

Radi

Telo poruke u oknu za čitanje i nadzori (WordMail, podržava sve Word objekte kojima narator može da pristupi)

Radi

Prikaz kalendara – Mesec, Sedmica, Dan i Prikaz liste

Radi

Nadzori stavki kalendara (zakazana obaveza, sastanak, predloži novo vreme, pomoćnik za planiranje)

Radi

Prikaz osobe – kartica osobe i kartica koja se može uređivati

Radi

Lista zadataka

Radi

Izvedeni prikazi liste poruka (npr. Sve, Nepročitano, Redosled sortiranja) – koristite karticu „Prikaz“ na traci kao zaobilazno rešenje

Ne radi

Neke komponente pomoćnika za planiranje

Ne radi

U nekim veoma starim ili neuobičajenim dijalozima glavni tekst se možda neće podrazumevano čitati

Ne radi

OneNote (za stone računare)

OneNote sadržaj koji je vrlo pristupačan za narator

OneNote Funkcija

Nivo pristupačnosti sa naratorom u operativnom sistemu Windows 8

Stavke za navigaciju i dijalozi

 • Lista beležnica (padajući meni i zakačeni prikazi)

 • Status sinhronizacije

 • Kartice odeljaka/grupa odeljaka

 • Lista stranica

 • Okno rezultata pretrage (zakačeni prikaz)

 • Alatka za slanje u OneNote

Radi

Stavke na površini stranice

 • Oznake

 • Tekst

 • Mastilo (rukopis)

 • Otisci i isečci sa ekrana (čitljivi kroz mašinski generisan OCR)

 • Hiperveze

Radi

Stavke za navigaciju i dijalozi:

 • Umetanje detalja Outlook sastanka (zahteva korišćenje tasterske prečice Caps Lock + strelice)

 • Okno rezultata pretrage (zakačeni prikaz)

 • Oblast sa informacijama „Info traka“ (teško se otkriva)

 • Skupljeni prikazi strukture (teško se otkrivaju)

Radi dobro

Stavke na površini strane

 • Uređene liste (brojevi se ne čitaju naglas)

 • Tabele (teško je znati dimenzije tabele)

 • Isticanja koautora (mora se koristiti tasterska prečica Shift + F10)

Radi dobro

Alatka „Isečak sa ekrana“

Ne radi

Jednačine

Ne radi

Mastilo (crteži)

Ne radi

Saveti i trikovi za korišćenje naratora sa programom OneNote

 • Prilikom navigacije kroz prikačenu listu beležnica ili prikačeno okno rezultata pretrage, koristite taster Tab za prebacivanje između beležnica.

 • Pritisnite kombinaciju tastera Alt i tastera O posle pretrage da biste prikačili okno pretrage, što bi trebalo da znatno olakša kretanje kroz rezultate.

 • Kad dođete do odeljka zaštićenog lozinkom, pritisnite taster Enter da biste ga otključali.

 • Da biste videli informacije o kreiranju, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT i tastera F10 i pomerite se do kraja menija.

 • Ako na strani nedostaje sadržaj, možda je skupljen – pritisnite kombinaciju tastera ALT i tastera SHIFT i tastera 0 da biste razvili sve nivoe.

 • Ako se sadržaj ne sinhronizuje, možda treba da unesete akreditive – pomerite se do trake „Info“ koristeći taster F6 i CAPS LOCK + strelice.

PowerPoint

PowerPoint sadržaj kojem narator može da pristupi

PowerPoint Funkcija

Nivo pristupačnosti sa naratorom u operativnom sistemu Windows 8

Okviri za tekst, čuvari mesta i oblici sa tekstom

Radi

Tabele

Radi

Beleške govornika

Radi

Prikaz projekcije slajdova

Radi

Okno sličice slajda i prikaz „Sortiranje slajdova“ podržani su kao slike

Radi

Prikaz strukture

Radi

Hiperveze i obeleživači

Radi

Slike

Radi dobro

Prikazuje se samo tip objekta i alternativni tekst

Grafikoni

Radi dobro

Prikazuje se samo tip objekta i alternativni tekst

WordArt objekti

Radi dobro

Prikazuje se samo tip objekta i alternativni tekst

SmartArt objekti

Radi dobro

Prikazuje se samo tip objekta i alternativni tekst

Mediji (takođe govori da li se na taj objekat može kliknuti)

Radi dobro

Prikazuje se samo tip objekta i alternativni tekst

Oblikovanje teksta ili tabele

Ne radi

Odeljci

Ne radi

Sadržaj slika u oknu sličice i prikazu „Sortiranje slajdova“

Ne radi

Komentari

Ne radi

Animacije i prelazi

Ne radi

Zaglavlja/podnožja

Ne radi

Informacije o koautorstvu

Ne radi

Slike u pozadini

Ne radi

Jezičke greške

Ne radi

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×