Korišćenje programa PowerShell za upravljanje Office 365 grupama

Poslednji put ažurirano 18. aprila 2018.

Ovaj članak pruža korake za uobičajene zadatke upravljanja grupama u programu Microsoft PowerShell. Takođe navodi PowerShell cmdlet komande za grupe. Informacije o upravljanju SharePoint sajtovima potražite u članku Upravljanje SharePoint Online sajtovima pomoću programa PowerShell.

Uobičajeni zadaci za upravljanje Office 365 grupama

Veza sa uputstvima za korišćenje Office 365 grupa

Kada korisnici kreiraju ili uređuju grupu u programu Outlook, možete da im prikažete vezu ka smernicama za korišćenje u vašoj organizaciji. Na primer, ako želite da dodate određeni prefiks ili sufiks imenu grupe.

Koristite Azure Active Directory PowerShell da biste uputili korisnike na uputstva organizacije za korišćenje Office 365 grupa. Pogledajte Azure Active Directory cmdlet komande za konfigurisanje postavki grupe i pratite korake u odeljku Kreiranje postavki na nivou direktorijuma da biste definisali hipervezu uputstva za korišćenje. Kada pokrenete AAD cmdlet komandu, korisnici će videti vezu do uputstva kada kreiraju ili uređuju grupu u programu Outlook.

Kreiranje nove grupe sa vezom uputstva za upotrebu

Izaberite stavku „Uputstva za upotrebu grupe“ da biste videli uputstava za upotrebu Office 365 grupa organizacije

Dozvoli korisnicima opciju Pošalji kao u Office 365 grupi

To možete da uradite i u Exchange centru administracije. Pogledajte odeljak Dozvoli članovima opcije „Pošalji kao“ ili „Šalji u ime u“ u Office 365 grupi.

Ako želite da omogućite vaše Office 365 grupe kao „Pošalji kao“, koristite cmdlet komandeAdd-RecipientPermission i Get-RecipientPermission da biste to konfigurisali. Kada omogućite ovu postavku, korisnici Office 365 grupe mogu da koriste Outlook ili Outlook na vebu za slanje e-poruka i odgovaranje na njih kao Office 365 grupa. Korisnici mogu otići u grupu, kreirati novu e-poruku i promeniti polje „Pošalji kao“ u adresu e-pošte grupe.

Napomena: Moraćete da dodate adresu e-pošte grupe u polje Cc polja kada sastavljate e-poruku „pošalji kao“, tako da se poruka šalje grupi i pojavljuje u razgovorima grupe.

Ovo je trenutno jedini način za ažuriranje smernica za poštansko sanduče pomoću programa PowerShell.

 • Koristite ovu komandu da biste podesili pseudonim grupe.

  $groupAlias = "TestSendAs"
 • Koristite ovu komandu da biste podesili pseudonim korisnika.

  $userAlias = "User"
 • Koristite ovu komandu da prosledite pseudonim grupe u cmdlet komandu Get-Recipient da biste preuzeli detalje primaoca.

  $groupsRecipientDetails = Get-Recipient -RecipientTypeDetails groupmailbox -Identity $groupAlias
 • Zatim ciljno ime primaoca cilj (ime grupe) mora da se prosledi cmdlet komandi Add-RecipientPermission. Pseudonim korisnika za koga će biti pružena dozvola „pošalji kao“ biće dodeljen parametru -Trustee.

  Add-RecipientPermission -Identity $groupsRecipientDetails.Name -Trustee $userAlias -AccessRights SendAs
 • Kada se cmdlet komanda izvrši, korisnici mogu u programu Outlook ili Outlook na vebu da šalju kao grupa, tako što će dodati adresu e-pošte grupe u polje Od.

Kreirajte klasifikacije za Office grupe u organizaciji

Možete da kreirate klasifikacije koje korisnici u organizaciji mogu da podese kada kreiraju Office 365 grupu. Na primer, možete da dozvolite korisnicima da postave klasifikacije „Standardna“, „Tajna“ i „Strogo poverljiva“ za grupe koje kreiraju. Klasifikacije grupa nisu podrazumevano podešene i morate da ih kreirate da bi korisnici mogli da ih podese. Koristite Azure Active Directory PowerShell da biste uputili korisnike na uputstva organizacije za korišćenje Office 365 grupa.

Odjavite se Azure Active Directory cmdlet komande za konfigurisanje postavki grupe i pratite korake u odeljku Kreiranje postavki na nivou direktorijuma da biste definisali klasifikaciju za Office 365 grupe.

$setting[“ClassificationList”] = “Low Impact, Medium Impact, High Impact”

Da biste povezali opis sa svakom klasifikacijom, možete da koristite atribut postavki ClassificationDescriptions za definisanje.

$setting[“ClassificationDescriptions”] ="Classification:Description,Classification:Description", where Classification matches the strings in the ClassificationList.

Na primer:

$setting[“ClassificationDescriptions”] = "Low Impact: General communication, Medium Impact: Company internal data , High Impact: Data that has regulatory requirements"

Kada pokrenete gorenavedenu Azure Active Directory cmdlet komandu da biste postavili klasifikaciju, pokrenite Set-UnifiedGroup cmdlet komandu, ako želite da postavite klasifikaciju za određenu grupu.

Set-UnifiedGroup <LowImpactGroup@constoso.com> -Classification <LowImpact> 

Ili kreirajte novu grupu pomoću klasifikacije.

New-UnifiedGroup <HighImpactGroup@constoso.com> -Classification <HighImpact> -AccessType <Public> 

Pogledajte Korišćenje programa PowerShell sa sistemom Exchange Online i Povezivanje sa alatkom PowerShell sistema Exchange Online za više detalja o korišćenju alatke Exchange Online PowerShell.

Kada se ove postavke omoguće, vlasnik grupe će moći da odabere klasifikaciju iz padajućeg menija u programu Outlook na vebu i Outlook, i da je sačuva sa stranice Uređivanje za grupu.

Odaberite klasifikaciju Office 365 grupe

Skrivanje Office 365 grupe u GAL-u

Možete da navedete da li se Office 365 grupe pojavljuju u globalnom spisku adresa (GAL) i u drugim listama u vašoj organizaciji. Na primer, ako imate grupu pravnog sektora za koju ne želite da se pojavi na spisku adresa, možete da sprečite da se ta grupa pojavi u GAL-u. Pokrenite komandu Set-Unified Group da biste sakrili grupu sa spiska adresa na ovaj način:

 Set-UnifiedGroup -Identity "Legal Department" -HiddenFromAddressListsEnabled $true

Dozvoljavanje samo internim korisnicima da šalju poruku u Office 365 grupu

Ako ne želite da korisnici iz drugih organizacija šalju e-poštu u Office 365 grupu, možete da promenite postavke za tu grupu. To će omogućiti samo internim korisnicima da šalju e-poruke u grupu. Ako spoljni korisnik pokuša da pošalje poruku u tu grupu biće odbijen.

Pokrenite komandu Set-UnifiedGroup da biste ažurirali ovu postavku na ovaj način:

Set-UnifiedGroup -Identity "Internal senders only" - RequireSenderAuthenticationEnabled $true

Dodavanje saveta u vezi sa poštom u Office 365 grupe

Kad god pošiljalac pokuša da pošalje e-poruku u Office 365 grupu moguće je prikazati mu savet u vezi sa poštom.

Pokrenite komandu Set-Unified Group da biste u grupu dodali savet u vezi sa poštom:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailTip Group" -MailTip “This group has a MailTip”

Pored saveta u vezi sa poštom takođe možete da podesite promenljivu MailTipTranslations, koja navodi dodatne jezike za savet u vezi sa poštom. Recimo da želite španski prevod, onda pokrenite sledeću komandu:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailaTip Group" -MailTip "This group has a MailTip" -MailTipTranslations "@{Add="ES:Esta caja no se supervisa."

Promena imena za prikaz Office 365 grupe

Ime za prikaz navodi ime Office 365 grupe. To ime možete da vidite u Exchange centru administracije ili o365 portalu za administraciju. Možete da uredite ime za prikaz grupe ili da dodelite ime za prikaz postojećoj Office 365 grupi tako što ćete pokrenuti Set-UnifiedGroup komandu:

Set-UnifiedGroup -Identity "mygroup@contoso.com" -DisplayName “My new group”

Upravljanje fotografijama korisnika u Office 365 grupama

Ime cmdlet komande

Opis

Get-UserPhoto

Koristi se za prikaz informacija o fotografiji korisnika povezanoj sa nalogom. Fotografije korisnika su uskladištene u usluzi Active Directory

Set-UserPhoto

Koristi se za povezivanje fotografije korisnika sa nalogom. Fotografije korisnika su uskladištene u usluzi Active Directory

Remove-UserPhoto

Uklanja fotografiju za Office 365 grupu

Promena podrazumevane postavke Office 365 grupa za Outlook u javnu ili privatnu

Office 365 grupe u programu Outlook podrazumevano se kreiraju kao privatne. Ako vaša organizacija želi da se Office 365 grupe za Outlook podrazumevano kreiraju kao javne (ili da se vrate na privatne), koristite ovu sintaksu za PowerShell cmdlet:

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Public

Da biste ih podesili na privatne:

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Private

Da biste potvrdili postavku:

Get-OrganizationConfig | ft DefaultGroupAccessType

Da biste saznali više, pogledajte članke Set-OrganizationConfig i Get-OrganizationConfig.

Cmdlet komande za Office 365 grupe

Sledeće cmdlet komande su nedavno stavljene na raspolaganje za Office 365 grupe. Ako ne možete da ih koristite, to znači da vaša Office 365 pretplata još nije ažurirana s ovom funkcionalnošću. Proverite u centru za poruke i vodiču za Office 365.

Ime cmdlet komande

Opis

Get-UnifiedGroup

Koristite ovu cmdlet komandu za pronalaženje postojećih Office 365 grupa i za prikaz svojstava objekta grupe

Set-UnifiedGroup

Ažurira svojstva određene Office 365 grupe

New-UnifiedGroup

Pravi novu Office 365 grupu. Ova cmdlet komanda pruža minimalan skup parametara. Za postavljanje vrednosti proširenih svojstava koristite Set-UnifiedGroup kad napravite novu grupu

Remove-UnifiedGroup

Briše postojeću Office 365 grupu

Get-UnifiedGroupLinks

Preuzima informacije o članstvu i vlasniku za Office 365 grupu

Add-UnifiedGroupLinks

Dodaje stotine ili hiljade korisnika ili novih vlasnika u postojeću Office 365 grupu

Remove-UnifiedGroupLinks

Uklanja vlasnike i članove iz postojeće Office 365 grupe

Više informacija

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×