Korišćenje programa Microsoft Query za preuzimanje spoljnih podataka

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da koristite Microsoft Query za preuzimanje podataka iz spoljnih izvora. Pomoću programa Microsoft Query za preuzimanje podataka iz vaše poslovne baze podataka i datoteke, ne morate da ponovo otkucate podatke koje želite da analizirate u programu Excel. Takođe možete da osvežite Excel izveštaje i rezimee automatski iz originalne izvorne baze podataka kad god baze podataka se ažurira novim informacijama.

Pomoću programa Microsoft Query, možete da se povežete sa spoljnim izvorima podataka, izaberite podatke iz spoljne izvore, da uvezete podatke u radnom listu i osvežite podatke po potrebi da biste zadržali sinhronizuje sa podacima iz spoljnih izvora podataka radnog lista.

Tipovi baza podataka kojima možete pristupiti     Možete da preuzmete podatke iz nekoliko tipova baza podataka, uključujući Microsoft Office Access, Microsoft SQL Server i Microsoft SQL Server OLAP Services. Takođe možete da preuzmete podatke iz Excel radne sveske i tekstualne datoteke.

Microsoft Office obezbeđuje upravljačke programe koje možete da koristite da biste preuzeli podatke iz sledećih izvora podataka:

 • Microsoft SQL Server Analysis Services (OLAP dobavljač usluga)

 • Microsoft Office Access

 • dBASE

 • Microsoft FoxPro

 • Microsoft Office Excel

 • Oracle

 • Paradoks

 • Tekstualne datoteke baze podataka

Možete da koristite i ODBC upravljački program ili upravljačke programe izvora podataka iz drugih proizvođača za preuzimanje podataka iz izvora podataka koji nisu navedeni, uključujući i druge tipove OLAP baze podataka. Informacije o instaliranju ODBC upravljački program ili upravljački program za izvor podataka koji nije naveden ovde potražite u dokumentaciji za bazu podataka ili se obratite prodavcu baze podataka.

Izbor podataka iz baze podataka     Preuzimanje podataka iz baze podataka tako što ćete kreirati upit koji je pitanja o podacima uskladištenim u spoljnoj bazi podataka. Na primer, ako podatke uskladištene u Access bazi podataka, možda ćete želeti da znate o prodaji za određeni proizvod po regionu. Možete da preuzmete deo podataka tako što ćete izabrati samo podatke za proizvod i oblast koje želite da analizirate.

Pomoću programa Microsoft Query, možete da izaberete kolone podataka koji želite i da uvezete samo podatke u programu Excel.

Ažuriranje radnog lista u jednoj operaciji     Kada imate spoljne podatke u Excel radnoj svesci, kad god promeni baza podataka, možete da osvežiti podatke da biste ažurirali svoju analizu – bez potrebe da ponovo kreirate rezime izveštaja i grafikona. Na primer, možete da kreirate rezime mesečne prodaje i da ga osvežavate svakog meseca kada nove podatke o prodaji javi se.

Kako Microsoft Query koristi izvore podataka     Kada podesite izvor podataka za određenu bazu podataka, možete ga koristiti svaki put kada želite da kreirate upit da biste izabrali i preuzimanje podataka iz baze podataka – bez potrebe da ponovo otkucate sve informacije o vezi. Microsoft Query koristi izvor podataka za povezivanje sa spoljnim baze podataka i da biste pokazali da podatke je dostupna. Nakon što kreirate upit i vratite podatke u Excel, Microsoft Query obezbeđuje Excel radne sveske sa informacijama o izvoru upitu i podataka tako da možete ponovo povezati sa bazom podataka kad želite da osvežite podatke.

Dijagram načina na koji Query koristi izvore podataka

Korišćenje programa Microsoft Query da biste uvezli podatke    za uvoz spoljnih podataka u Excel pomoću programa Microsoft Query, sledite ove osnovne korake, svaka od njih je detaljnije opisana u sledećim odeljcima.

Koja je izvor podataka?     Izvor podataka je uskladišteni skup informacija koje omogućava programu Excel i Microsoft Query da se povežete sa spoljnom bazom podataka. Kada koristite Microsoft Query da biste podesili izvora podataka, imenujte izvor podataka, a zatim navedite ime i lokaciju baze podataka ili servera, tip baze podataka i informacije o vašem za prijavljivanje i lozinku. Informacije koje uključuje i ime za OBDC upravljački program ili upravljački program izvora podataka, što je program koji pravi veze sa određenim tipom baze podataka.

Da biste podesili izvora podataka pomoću programa Microsoft Query:

 1. Na kartici podaci , u grupi Preuzimanje spoljašnjih podataka izaberite stavke Iz drugih izvora, a zatim kliknite na dugme Iz programa Microsoft Query.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste naveli izvor podataka za bazu podataka, tekstualnu datoteku ili Excel radnu svesku, izaberite karticu baze podataka .

  • Da biste naveli OLAP kocki izvor podataka, kliknite na karticu OLAP kocki . Ova kartica je dostupna samo ako ste pokrenuli Microsoft Query iz programa Excel.

 3. Kliknite dvaput na < novi izvor podataka >.

  -ili-

  Kliknite na dugme < novi izvor podataka >, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Otvoriće se dijalog Kreiranje novog izvora podataka .

 4. U koraku 1, otkucajte ime za identifikovanje izvora podataka.

 5. U koraku 2, izaberite stavku upravljačkog programa za tip baze podataka koju koristite kao izvor podataka.

  Napomene: 

  • Ako spoljni bazu podataka koju želite da pristupite ne podržava ODBC upravljački programi koje su instalirane sa programom Microsoft Query, a zatim treba da nabavite i instalirajte Microsoft Office kompatibilan ODBC upravljački program od nezavisnog proizvođača, kao što su proizvođač na baza podataka. Obratite se prodavcu baze podataka za uputstva za instalaciju.

  • OLAP baze podataka nisu potrebni ODBC upravljački programi. Kada instalirate Microsoft Query, upravljački programi instalirani bazama podataka koje su kreirane pomoću Microsoft SQL Server Analysis Services. Da biste se povezali sa drugim OLAP baze podataka, morate da instalirate izvor podataka upravljački program i klijentski softver.

 6. Kliknite na dugme Poveži, a zatim unesite informacije koje je potrebno da se povežete sa izvorom podataka. Za baze podataka, Excel radne sveske i tekstualne datoteke, informacijama koje obezbeđujete zavisi od tipa izvora podataka koji ste izabrali. Vam možda biti zatraženo da obezbedite ime za prijavljivanje, lozinku, verziju baze podataka koju koristite, lokaciju baze podataka ili druge informacije specifične za tip baze podataka.

  Važno: 

  • Koristite jake lozinke koje kombinuju velika i mala slova, brojeve i simbole. Slabe lozinke ne kombinuju ove elemente. Jaka lozinka: Y6dh!et5. Slaba lozinka: House27. Lozinke treba da sadrže 8 ili više znakova. Bolja je fraza za prolaz od 14 ili više znakova.

  • Veoma je važno da zapamtite lozinku. Ako je zaboravite, Microsoft je ne može preuzeti. Skladištite lozinke tako što ćete ih zapisati na bezbednom mestu odvojeno od informacija koje one štite.

 7. Nakon što unesete potrebne informacije, kliknite na dugme u redu ili Završi da biste se vratili u dijalog Kreiranje novog izvora podataka .

 8. Ako baza podataka ima tabele i želite da u određenoj tabeli da biste automatski prikazali u čarobnjak za upite, kliknite na okvir za korak 4, a zatim kliknite na tabelu koju želite.

 9. Ako ne želite da otkucate ime za prijavljivanje i lozinku kada koristite izvor podataka, potvrdite izbor u polju za potvrdu Sačuvaj moj korisnički ID i lozinku u definiciji izvora podataka . Sačuvana lozinka nije šifrovana. Ako u polju za potvrdu nije dostupno, obratite se administratoru baze podataka da biste utvrdili da li ova opcija može biti dostupni.

  Napomena o bezbednosti: Izbegavajte čuvanja informacije za prijavljivanje prilikom povezivanja sa izvorima podataka. Ove informacije može biti uskladišteno kao čisti tekst, a zlonamerni korisnik može da pristupe informacijama za ugroziti bezbednost izvora podataka.

Kada dovršite ove korake, ime izvora podataka se pojavljuje u dijalogu Izbor izvora podataka .

Koristite čarobnjak za upite za većinu upita     Čarobnjak za upite olakšava izbor i prikupljanje podataka iz različitih tabela i polja u bazi podataka. Koristite čarobnjak za upite, možete da izaberete tabele i polja koja želite da uključite. Unutrašnji spoj (operacija upita koja navodi da se kombinuju redove iz dve tabele na osnovu vrednosti identične polja) se automatski kreira kada čarobnjak prepozna polje primarnog ključa iz jedne tabele i polje sa istim imenom u drugoj tabeli.

Takođe možete da koristite čarobnjak da biste sortirali skup rezultata i jednostavno filtriranje. U poslednjem koraku čarobnjaka, možete da vratite podatke u Excel ili dalje precizirali upit u programu Microsoft Query. Nakon što kreirate upit, možete da pokrenete iz programa Excel ili u programu Microsoft Query.

Da biste pokrenuli čarobnjak za upite, izvršite sledeće korake.

 1. Na kartici podaci , u grupi Preuzimanje spoljašnjih podataka izaberite stavke Iz drugih izvora, a zatim kliknite na dugme Iz programa Microsoft Query.

 2. U dijalogu Izbor izvora podataka , uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu koristite čarobnjak za upite za kreiranje/uređivanje upita .

 3. Kliknite dvaput na izvor podataka koji želite da koristite.

  -ili-

  Kliknite na izvor podataka koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme u redu.

Radite direktno u Microsoft Query za druge tipove upita     Ako želite da kreirate složeniji upit od onih omogućava čarobnjak za upite, možete da radite direktno u programu Microsoft Query. Microsoft Query možete da koristite da biste prikazali i promenili upite koje ste počeli da kreirate u čarobnjaku za upit, ili možete da kreirate nove upite bez upotrebe čarobnjaka. Radite direktno u programu Microsoft Query kada želite da kreirate upite koji postupite na sledeći način:

 • Izaberite određene podatke iz polja     Velike baze podataka, možda ćete želeti da biste odabrali neke od podataka u polju i izostavite podatke koji vam nisu potrebni. Na primer, ako vam potrebni podaci za dva proizvoda u polju koje sadrži informacije za mnogo proizvoda, možete da koristite kriterijum da biste izabrali podatke samo dva proizvoda koje želite.

 • Preuzimanje podataka zasnovanih na različite kriterijume svaki put kada pokrenete upit     Ako treba da kreirate isti Excel izveštaj ili rezime za nekoliko oblasti u istim spoljnim podacima – kao što je izveštaj o prodaji odvojene za svaku oblast – možete da kreirate parametarski upit. Kada pokrenete parametarski upit, biće vam zatražena vrednost koja će se koristiti kao kriterijume kad upit izabere zapise. Na primer, parametarski upit može da vam zatraži da unesete određenu oblast, a možete ponovo da upotrebite ovaj upit da biste kreirali vaš izveštaj o prodaji.

 • Pridruživanje podataka na različite načine     Unutrašnji spojevi koje kreira čarobnjak za upite su najčešći tip spoja koji koriste pri kreiranju upita. Ponekad, međutim, koji želite da koristite različite tipove spajanja. Na primer, ako imate tabelu sa informacijama o prodaji proizvoda i tabelu sa informacijama o kupcima, unutrašnji spoj (tip kreirao čarobnjak za upite) sprečava preuzimanje zapisa za klijente koji nisu obavili kupovinu. Pomoću programa Microsoft Query, možete da se pridružite ove tabele tako da se preuzimaju sve zapise, zajedno sa podacima o prodaji za kupce koji ste napravili kupovine.

Da biste pokrenuli Microsoft Query, izvršite sledeće korake.

 1. Na kartici podaci , u grupi Preuzimanje spoljašnjih podataka izaberite stavke Iz drugih izvora, a zatim kliknite na dugme Iz programa Microsoft Query.

 2. U dijalogu Izbor izvora podataka , uverite se da je opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi čarobnjak za upite za kreiranje/uređivanje upita .

 3. Kliknite dvaput na izvor podataka koji želite da koristite.

  -ili-

  Kliknite na izvor podataka koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme u redu.

Ponovna upotreba i deljenje upita     U čarobnjak za upite i Microsoft Query upitima možete da sačuvate kao .dqy datoteku koju možete da izmenite, Ponovna upotreba i deljenje. Excel može da otvori .dqy datoteke direktno, što omogućava vi ili drugi korisnici da biste kreirali dodatne opsege spoljnih podataka iz istog upita.

Da biste otvorili sačuvani upit iz programa Excel:

 1. Na kartici podaci , u grupi Preuzimanje spoljašnjih podataka izaberite stavke Iz drugih izvora, a zatim kliknite na dugme Iz programa Microsoft Query. Otvoriće se dijalog Izbor izvora podataka .

 2. U dijalogu Izbor izvora podataka izaberite karticu upiti .

 3. Kliknite dvaput na sačuvani upit koji želite da otvorite. Upit se prikazuje u programu Microsoft Query.

Ako želite da otvorite sačuvani upit, a Microsoft Query je već otvoren, kliknite na meni programa Microsoft Query datoteke , a zatim kliknite na dugme Otvori.

Ako dvaput kliknete na .dqy datoteku, Excel otvara, pokreće upit, a zatim umeće rezultate u novi radni list.

Ako želite da delite Excel rezime ili izveštaj koji je zasnovan na spoljnim podacima, možete da date drugim korisnicima radnu svesku koja sadrži opseg spoljnih podataka ili možete da kreirate predložak. Predložak vam omogućava da sačuvate rezime ili izveštaj bez čuvanja spoljnih podataka, čime se smanjuje veličina datoteke. Spoljni podaci se preuzimaju kada korisnik otvori predložak izveštaja.

Nakon što kreirate upit u čarobnjak za upite ili Microsoft Query, možete da vratite podatke u Excel radni list. Podatke zatim postaje na opseg spoljnih podataka ili izveštaj izvedene tabele koju možete da oblikujete i osvežavanje.

Oblikovanje preuzetih podataka     U programu Excel, možete da koristite alatke, kao što su grafikoni ili automatske međuvrednosti za predstavljanje i rezimiranje podataka preuzeti pomoću programa Microsoft Query. Možete da oblikujete podatke, a vaše oblikovanje se zadržava prilikom osvežavanja spoljnih podataka. Možete da koristite svoje oznake kolona umesto imena polja i da automatski dodajete brojeve redova.

Excel ne može automatski da oblikuje nove podatke koje unosite na kraju opsega da se podudara sa prethodnim redovima. Excel automatski možete da kopirate formule koje se ponavljaju u prethodnim redovima i proširuje ih na dodatne redove.

Napomena: Da bi bili prošireni na nove redove u opsegu, oblikovanja i formule se moraju pojaviti u najmanje tri od pet prethodnih redova.

Možete da uključite ovu opciju (ili ponovo) u bilo kom trenutku:

 1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Više opcija.

  U Excel 2007: kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , izaberite stavku Excel opcije, a zatim izaberite kategoriju Više opcija .

 2. U odeljku Opcije uređivanja , potvrdite izbor opsega podataka proširi oblikovanja i formule . Da biste isključili automatske podataka ponovo oblikovanje opsega, opozovite izbor u ovom polju za potvrdu.

Osvežavanje spoljnih podataka     Kada osvežite spoljne podatke, možete da pokrenete upit kako biste preuzeli nove ili promenjene podatke koji se podudara sa vaše specifikacije. Možete da osvežite upit u programu Microsoft Query i Excel. Excel obezbeđuje nekoliko opcija za osvežavanje upita, uključujući osvežavanje podataka svaki put kada otvorite radnu svesku i automatsko osvežavanje u određenim vremenskim intervalima. Možete da nastavite sa radom u programu Excel dok osvežavanja podataka, a možete da proverite status tokom osvežavanja podataka. Više informacija potražite u članku Osvežavanje povezanih (uvezenih) podataka.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×