Korišćenje predložaka za pravljenje različitih vrsta SharePoint sajtova

Korišćenje predložaka za pravljenje različitih vrsta SharePoint sajtova

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Verzija SharePoint koristite određuje tip najvišeg nivoa lokacije ili podlokacije, možete da kreirate. Izbor predložaka lokacije koje su vam dostupne podrazumevano zavisi od funkcije podešavanje od strane administratora i Office 365 ili SharePoint Server plan imate. Možda ćete takođe moći da kreirate i koristite prilagođene predloške lokacije.

Napomena: Ako imate lokacije ili podlokacije koje mi više nisu potrebne, pročitajte članak Brisanje SharePoint lokacije ili podlokacije.

SharePoint Online i SharePoint Server 2019 lokacije najvišeg nivoa

Pomoću podrazumevanog, SharePoint Online i SharePoint Server 2019 ponudu lokacije tima za saradnju sa članovima svog tima ili one zajedničkim radom na projekat i komunikacije lokacije za deljenje vesti, izveštaji, statusi itd sa drugima. Kada pokrenete SharePoint i kliknite na dugme + Kreiranje lokacije, imate izbor između jednu od ove dve predloške.

Izbor dva najvišeg nivoa predložaka lokacije tima ili komunikacije.

Napomena: Administrator možete da Omogućavanje ili onemogućavanje kreiranja lokacije ili zameni prilagođene ili klasični tima kreiranja lokacije.

Da biste saznali više o SharePoint Online i SharePoint Server 2019 lokacije tima, pogledajte članak Kreiranje lokacije tima u sistemu SharePoint ili Šta je to SharePoint lokaciji tima? Komunikacije lokacija, u članku Kreiranje komunikacije lokacije u sistemu SharePoint ili Šta je to SharePoint lokacije komunikacije?

SharePoint Online i SharePoint Server 2019 podlokacija

Kad kreirate najvišeg nivoa sajt tima ili sajt za komunikaciju, možete da kreirate podlokacije. Podlokacije omogućavaju vam da koristite za širok opseg predlošci, kao što je klasični tima, objavljivanje, blog ili lokacije centra za dokument. Opisi ispod će vam pomoći da odaberete predložak koji vam je potrebna.

Napomena: SharePoint Online najvišeg nivoa lokacije, kao što je lokacija tima ili komunikacije nisu dostupne predloške podlokaciju, samo kao lokacije najvišeg nivoa. SharePoint Server 2019 nudi nove lokacije tima kao podlokaciju.

U SharePoint Online, možete da kreirate podlokacije sa samo klasični predlošci. Kartica "objavljivanje" dostupna je samo kada omogućite SharePoint infrastruktura za objavljivanje i samo kao podlokacije sa lokacije najvišeg nivoa, grupe povezani tima. Infrastruktura za objavljivanje i objavljivanje podlokacije nisu dostupne na lokacijama najvišeg nivoa komunikacije.

Kada kreirate podlokaciju sa lokacije tima grupe povezani, podlokacija može da nasledi dozvole od nadređene lokacije i članova tima će imati pristup. Neke funkcije lokacije najvišeg nivoa SharePoint Online neće biti dostupne na klasični podlokacije, kao što je Premeštanje i Kopiranje.

SharePoint Server lokacija i podlokacija

Sa SharePoint Server 2013 i 2016, možete da kreirate najvišeg nivoa lokacije ili podlokacije pomoću na ispod klasični predložaka. Sledeće opise prikazali dostupnost predložaka na osnovu verzije i plana SharePoint Server koristite.

SharePoint Server 2013 Foundation podržava samo lokacije tima za saradnju i blogove. Ne podržava druge predloške.

Predlošci lokacije za saradnju za SharePoint Online (samo za podlokacije) i SharePoint servera

Predlošci lokacije za saradnju kreiranje lokacija gde možete da komunicirate informacije o tima i projekte, kreiranje bloga ili lokacije zajednice. Podržani su samo na SharePoint 2013 i 2016 i kao podlokacija u SharePoint Online. Za SharePoint 2013 Foundation, samo lokacije tima i blogove nije podržana.

SharePoint Server 2019 nudi moderni tim lokacijama podlokacije, ali bez veze sa Office 365 grupe. Više informacija potražite u članku Šta je to SharePoint lokaciji tima?.

Moderna tima podlokacije

Koristite lokaciju tima klasični za brzo kreiranje, organizovanje i deljenje informacija za tim ili projekat. Lokacija sadrži: bibliotekama i na listama za:

 • Deljene dokumente

 • Objave

 • Kalendare

 • Veze

 • Zadatke

 • Diskusionu tablu.

Predložak lokacije tima

Na lokaciji tima može koristiti kao jedan okruženje za kreiranje, organizovanje i deljenje sadržaja. Na primer, koristite listu objava emitovati ključne informacije, nove alatke ili resursi članovima tima. Korišćenje kalendara za deljenje planiranje informacije, kao što su timskih događaja, krajnji rokovi ili odmore. Takođe možete pokušati liste veze da biste pomogli timu da se povežu sa lokacija partnera ili pronađite informacije o šifri za svoj posao.

Napomena: Za SharePoint Online podlokacije, pomoću predloška lokacije tima kreira lokacije klasični tima.

Koristite lokaciju bloga da biste brzo objavili objave preduzeća ili ideje, opažanja i stručnost u okviru tima ili organizacije. Lokacija sadrži Objave, Komentare i Veze. Alatke bloga vam pomažu da odobrite ili odbacite radne verzije poruka i da uredite ili izbrišete stare objave. Možete i da primate obaveštenja kada se blog ažurira.

Predložak lokacije bloga

Objavama koje kreirate možete da dodelite jednu ili više kategorija kako biste korisnicima pomogli da lociraju sadržaj koji ih interesuje. Lokacije bloga vam omogućavaju da komentarišete objave, što je sjajan način da angažujete svoje čitaoce.

Predložak lokacije projekta pruža lak način za upravljanje projektima. Lokacija ima slične funkcije za saradnju kao lokacija tima i uključuje veb segment „Rezime projekata“ koji je povezan sa podrazumevanom listom zadataka. Stavke koje se dodaju na listu zadataka, automatski se prikazuju u rezimeu projekta.

Predložak lokacije projekta

Druge prednosti korišćenja lokacije projekta:

 • Vizuelnu vremensku osu zadataka u okviru projekta.

 • Raspored zadataka u okviru projekta.

 • Biblioteku za skladištenje važnih dokumenata u okviru projekta.

 • Beležnicu za brzo hvatanje i organizovanje informacija u vezi sa projektom.

 • Deljeni kalendar za događaje u okviru tima.

 • Mogućnost povezivanja sa programom Project Web App, Project Server 2016ili Project Online.

Dodatne informacije potražite u članku Kreiranje lokacije projekta.

Koristite lokaciju zajednice kao mesto na kom članovi mogu da diskutuju o temama koje su im zajedničke.

Predložak lokacije zajednice

Lokacije zajednice nude nekoliko prednosti u odnosu na e-poštu, razmenu trenutnih poruka ili druge metode komunikacije, uključujući:

 • Dostupnost ukupnog sadržaja lokacije svim članovima zajednice.

 • Potpuno zadržavanje istorije diskusije uz usaglašenost sa poslovnim vodičem.

 • Ugrađena pretraga kako bi članovi mogli da pretraže sve objave zajednice.

 • Kategorizaciju sadržaja radi poboljšanja mogućnosti otkrivanja i pojednostavljivanja održavanja.

 • Održavanje lokacije pomoću SharePoint liste, koje vam omogućavaju da iskoristite prednosti upravljanja, upravljanja zapisima i funkcija integracije toka posla od SharePoint.

Napomena: Kreiranje podlokacija pomoću predloška lokacije komunikacije u okviru lokacije zajednice nisu podržane.

Dodatne informacije potražite u članku Kreiranje portala zajednice.

Predlošci lokacije preduzeća za SharePoint Online (samo za podlokacije) i SharePoint servera

Predlošci lokacije Enterprise vam lokacija za dokument ili zapis za skladištenje i praćenje, poslovno obaveštavanje za analizu podataka ili mogućnosti pretrage na nivou lokacije. Sve su podržani u SharePoint 2013 i 2016 i podlokacija u SharePoint Online ili SharePoint Server 2019 ako nije drugačije naznačeno. . Nijedno podržava SharePoint 2013 Foundation.

Koristite predložak lokacije centra za dokumente da biste upravljali velikim brojem dokumenata. Lokaciju centra za dokumente možete da koristite kao okruženje kreiranja ili arhivu sadržaja.

Predložak lokacije centra za dokumente

U okruženju kreiranja korisnici često prijavljuju i odjavljuju datoteke i kreiraju strukture fascikli za ove datoteke. Kreiranje verzija možete da koristite za čuvanje 10 ili više starijih verzija svakog dokumenta. Možete i da koristite tokove posla da biste kontrolisali životne cikluse dokumenata.

Kreiranje dokumenata ne postoji u arhivi sadržaja. Korisnici samo prikazuju ili otpremaju dokumente. Na lokaciji centra za dokumente možete da kreirate tip arhive koji se zove arhive baze znanja. Baze znanja obično poseduju jednu verziju dokumenata, a lokacija može potencijalno da sadrži i do 10 miliona datoteka.

Dodatne informacije potražite u članku Korišćenje lokacije centra za dokumente.

Koristite lokaciju centra za čuvanje zapisa da biste organizovali i skladištili zapise kao što su pravni ili finansijski dokumenti i da biste upravljali njima. Centar za čuvanje zapisa podržava ceo proces upravljanja zapisima, od prikupljanja zapisa preko upravljanja zapisima do njihovog odlaganja.

Predložak centra za čuvanje zapisa

Kreiranje verzija, nadgledanje, upravljanje metapodacima, e-otkrivanje i usmeravanje zapisa koje može da se prilagodi su ugrađene funkcije koje mogu da vam pomognu da efikasnije upravljate zapisima.

Napomena: Kreiranje podlokacija pomoću predloška lokacije komunikacije u okviru lokacije centra za čuvanje zapisa nije podržana.

Dodatne informacije potražite u članku Kreiranje centra za čuvanje zapisa.

Korišćenje BI lokacije za skladištenje, upravljanje, deljenje i prikazivanje poslovnih izveštaja, rezultata i kontrolnih tabli. Lokacije BI centra ima određene karakteristike koje postavite ga pored druge vrste lokacija koje uključuju unapred ugrađene listama i bibliotekama posebno dizajnirano za BI sadržaja, pristup sadržaju PerformancePoint usluga (za na lokalnu klijente), uzorak datoteke i veze ka korisne informacije o BI alatkama.

Predložak lokacije centra za poslovno obaveštavanje

Dodatne informacije potražite u članku Kreiranje, deljenje, i korišćenje BI sadržaja na lokaciji centra za poslovno obaveštavanje.

Korišćenje lokacije centra za pretragu za omogućavaju korisnicima da pretražite stranicu i prikazali rezultate pretrage. Lokacije centra za pretraživanje je lokaciju najvišeg nivoa kolekcije lokacija koju administrator farme kreira pomoću predloška centar za pretraživanje preduzeća ili osnovni centar za pretragu.

Predložak lokacije za pretraživanje preduzeća

Kada kreirate podrazumevanu pretragu matičnu stranicu lokacije centra za pretraživanje i podrazumevane stranice sa rezultatima pretrage se kreiraju. Takođe, ako ste koristili predložak centar za pretraživanje preduzeća, stranica poznat kao vertikalne pretrage koji su kreirani može se prilagoditi za pretraživanje određeni sadržaj, na primer osobe, razgovori i video zapisa. Ova stranica prikazuje rezultate pretrage koji su filtrirani i oblikovani za određeni tip sadržaja ili klase.

Dodatne informacije potražite u članku Upravljanje centrom za pretraživanje u sistemu SharePoint Online.

Visio spremište procesa

SharePoint Server 2019 samo.

Visio spremište procesa je lokacija za prikazivanje, deljenje i skladištenje Visio dijagrama procesa. Uključuje biblioteku prateće dokumenata i predloške za Osnovni dijagrami toka, unakrsno funkcionalne dijagrami toka i BPMN dijagrama.

Visio spremište procesa podlokacije

Predložaka lokacije za objavljivanje za SharePoint Online (samo za podlokacije) i SharePoint servera

Predložaka lokacije za objavljivanje nude Veb lokacije za objavljivanje sa ili bez tok posla za odobravanje i preduzeće Wiki za korporativne znanja koje članovi mogu da doprinose. Više informacija potražite u odeljku o predlošcima lokacije čije je objavljivanje omogućeno

Da biste kreirali objavljivanje podlokacije, administrator prvo mora da Omogući SharePoint infrastrukture za objavljivanje. Pošto omogućeno, kartice " objavljivanje " će biti dostupna.

Sve su podržani u sistemu SharePoint 2013 i 2016 i kao podlokacije sa SharePoint Online ili SharePoint Server 2019 lokacija tima. Nijedno podržava SharePoint 2013 Foundation ili kao podlokacije na SharePoint Online ili SharePointServer 2019 komunikacije lokacije.

Korišćenje lokacije da biste kreirali poslovnu internim, komunikacije portalima za objavljivanje i u SharePoint Server, javne Veb lokacije. U SharePoint Server, oni mogu takođe koristiti da biste razvili Veb lokacije i brzo objavljivanje Veb stranica. Saradnici mogli da radite na probnim verzijama stranica i objavili ih kako da ih prikažete čitaoci.

Predložak lokacije za objavljivanje

Lokacije za objavljivanje imaju jedinstvene funkcije koje pojednostavljuju procese kreiranja, odobravanja i objavljivanja veb stranice. Te funkcije su automatski omogućene kada kreirate lokaciju za objavljivanje i uključuju:

 • Rasporede na stranicama

 • Tipove kolona

 • Veb segmente

 • Liste

 • Biblioteke dokumenata i slika za skladištenje resursa za objavljivanje na vebu.

Dodatne informacije potražite u članku funkcije omogućene na SharePoint lokaciji za objavljivanje.

Koristite lokaciju za objavljivanje sa tokom posla da biste objavili veb stranice u skladu sa rasporedom pomoću tokova posla za odobrenje. Uključuje biblioteke dokumenata i slika za skladištenje resursa za objavljivanje na vebu. U okviru ove lokacije podrazumevano mogu da se kreiraju samo lokacije sa ovim predloškom.

Predložak lokacije za objavljivanje sa tokom posla

Tok posla za odobravanje objavljivanja automatizuje usmeravanje sadržaja za proveru i odobrenje. Objavljivanje novih i ažuriranih veb stranica se strogo kontroliše. Novi sadržaj ne može da se objavi sve dok svaki davalac odobrenja ne da odobrenje u toku posla.

Dodatne informacije potražite u članku rad sa toka posla za objavljivanje odobrenja.

Poslovni wiki je lokacija za objavljivanje na kojoj se dele i ažuriraju velike količine informacija u preduzeću. Ako je organizaciji potrebno veliko, centralizovano spremište koje je dizajnirano za skladištenje i deljenje informacija u celom preduzeću, razmotrite upotrebu poslovne wiki lokacije.

Predložak poslovne wiki lokacije

Poslovna wiki lokacija često je spremište za znanje organizacije, koje možda u suprotnom ne bi bilo sačuvano za buduću upotrebu. Možete da koristite poslovnu wiki lokaciju kako biste promovisali neformalno učenje i deljenje saveta sa drugim korisnicima, što može da smanji potrebu za formalnom obukom ili neprestanom IT podrškom.

Dodatne informacije potražite u članku Kreiranje i uređivanje wiki stranice.

Kreiranje lokacije od SharePoint Online kolekcije lokacija (samo za administratore)

SharePoint Online zakupca administratori mogu da koriste centra administracije da biste kreirali nove kolekcije lokacija. Kada kreirate novu kolekciju lokacija, možete da odaberete klasični predložak će se koristiti za nove lokacije najvišeg nivoa. Međutim nije moguće kreirati lokaciju tima povezani grupe ili sajt za komunikaciju. Izbor je slično predloške dostupne za podlokacije SharePoint Online . Kada se pokrene na lokaciji, morate da konfigurišete korisnicima dozvole, formatu, sadržaj i mnoge druge funkcije. Dodatne informacije potražite u članku Kreiranje kolekcije lokacija.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×