Korišćenje poslovnih kontakata u Menadžeru za poslovne kontakte

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Zapisi o poslovnim kontaktima možete da koristite za organizovanje i skladištenje mnogo informacija o osobama sa kojima ostvarujete poslovnu.

Ovaj članak opisuje kako da kreirate nove zapise i popunite obrazac poslovnog kontakta.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Kreiranje novog zapisa poslovnog kontakta

Uređivanje zapisa poslovnog kontakta

Filtriranje liste poslovnih kontakata

Možete da uradite sledeće sa zapisima poslovnih kontakata:

 • Dodajte ih pomoću na različite načine.

 • Dodelite ih zaposlenom ili saradniku.

 • Povezivanje naloga sa njima.
  Povezivanjem zapisi o poslovnim kontaktima sa zapisima naloga, možete da se povežete informacije o poslovnim kontaktima sa informacijama o preduzećima rade za. Na primer, kada se povežete sa zapisom jednu ili više poslovnih kontakata, Istorija komunikacije zapisa naloga uključuje stavke istorije komunikacije za svaki od poslovnih kontakata koji je povezan sa tim nalogom.

 • Povezivanje stavke istorije komunikacije poslovnih kontakata, praćenje e-poruka i filtrirate listu stavki istorije komunikacije.
  Možete da vodite evidenciju o mnogim aktivnosti (uključujući i telefonske pozive, e-poruke, slova ili datoteke) u vezi sa poslovnim kontaktom na stranici "Istorija" u zapis poslovnog kontakta.

  E-poruke možete automatski povezati sa zapisima poslovnih kontakata. Više informacija potražite u članku Povezivanje i praćenje e-poruka u Menadžeru za poslovne kontakte.

 • Konvertovanje sa poslovnim kontaktom u drugi zapis koji je zasnovan na tip zapisa poslovnog kontakta ili potencijalnog klijenta.

 • Uredite informacije u zapisima o poslovnom kontaktu.

 • Prilagodite obrascu poslovnog kontakta dodavanjem ili uklanjanjem polja i stavke u listama polja.
  Informacije o prilagođavanju obrazaca ili kreiranju drugih obrazaca za skladištenje poslovnih informacija potražite u članku Kreiranje i Prilagođavanje tipova zapisa i listi.

Vrh stranice

Kreiranje novog zapisa poslovnog kontakta

Zapis poslovnog kontakta može pomoći da pratite informacijama o osobama sa kojima ostvarujete poslovnu.

Ovaj odeljak sadrži:

Ručno Dodavanje novog zapisa poslovnog kontakta

Uvoz poslovnih kontakata iz drugog programa

Premeštanje ili kopiranje Outlook kontakte u Menadžeru za poslovne kontakte

Kreiranje zapisa poslovnog kontakta iz e-poruke

Zapis potencijalnog klijenta da konvertujete u zapisa poslovnog kontakta

Postoji nekoliko načina da biste dobili informacije u zapisima poslovnih kontakata. Možete da otkucajte informacije u zapisima, uvoz podataka iz programa Outlook ili drugim programima i kopiranje Outlook kontakt.

Informacije koje možete da uključite:

 • Poslovne informacije, kao što je preduzeće ili organizacija poslovnog kontakta.

 • Lične informacije kao što su datum rođenja.

 • Stavke istorije komunikacije, kao što su e-poruke i zakazane obaveze.

 • Sve detalje koji ste snimili u prilagođenim poljima koja ste dodali u obrazac.

  Savet: Poslovni kontakt obrasce možete prilagoditi dodavanjem polja koje su specifične za svoje preduzeće ili premeštanjem odeljaka da biste naglasili informacije koje su vam najbitnije. Na primer, cveжar može da kreira polje pod imenom „Omiljeni cvet” i specijalista grejanje možete da kreirate polje pod imenom „Peć Model”. Više informacija o prilagođavanju obrazaca potražite u članku Kreiranje i Prilagođavanje tipova zapisa i listi.

Vrh stranice

Ručno Dodavanje novog zapisa poslovnog kontakta

Potrebno nekoliko minuta da biste otvorili prazan obrazac poslovnog kontakta i unesite nekoliko ključnih podatka. Čuvanje obrasca kreira novi zapis poslovnog kontakta. Kasnije, razvoj u vezi sa osobom koja možete da ponovo otvorite zapis i da dodate više detalja.

art

Primetićete mnogo sličnosti između obrascu poslovnog kontakta i Outlook kontakt obrasca.

Otvorite obrazac poslovnog kontakta

 1. U oknu za navigaciju, u okviru Programa Business Contact Manager, kliknite na dugme Menadžer za kontakte.

 2. Na traci, u grupi novo kliknite na Novi poslovni kontakt.

Vrh stranice

Popunite obrazac poslovnog kontakta

Kao i sve druge oblike, obrascu poslovnog kontakta sadrži Opšte, Detaljii Istorija stranice.

Možete da prilagodite obrazac tako što ćete premestiti odeljke i polja, preimenovanjem polja i dodavanje stavki na listama. Informacije o prilagođavanju obrazaca ili kreiranju drugih obrazaca za skladištenje poslovnih informacija potražite u članku Kreiranje i Prilagođavanje tipova zapisa i listi.

Stranica „Opšte“

Poslovni kontakt odeljak

 1. Unesite ime i prezime i radno mesto poslovnog kontakta. Izaberite ime datoteke kao što možete da u Outlook kontakt.

  Puno ime je samo polja potrebno. Dodavanje informacija sa drugim poljima je opcionalna.

 1. Dodeljivanje poslovnog kontakta     Da biste dodelili drugom zaposlenom, u polju dodeljen za poslovni kontakt kliknite na ime zaposlenog.

  Napomena: Imena na listi Dodeljeno predstavljaju zaposlene sa kojima delite Business Contact Manager bazu podataka. Više informacija o deljenju potražite u članku Deljenje Business Contact Manager podataka sa drugim korisnicima.

  Odeljak „Informacije o preduzeću“

  Možete da koristite polja preduzeće ili nalog polje za skladištenje ime preduzeća poslovnog kontakta. Koristite polje preduzeća ako ne koristite zapisima naloga.

  Odeljak "povezani nalog"

  art

 1. Vezu poslovnog kontakta sa kontaktom     Izaberite nalog za povezivanje poslovnog kontakta sa kontakt.

 2. U dijalogu Izaberite nalog za povezivanje sa ovim poslovnim kontaktom izaberite stavku nalog, a zatim kliknite na dugme Poveži sa.
  Je vrednost povezivanja poslovnih kontakata u nalog u istoriju komunikacije poslovnog kontakta je takođe na listi Istorija komunikacije zapisa naloga. Ako više od jednog poslovnog kontakta je povezana sa isti nalog, Istorija komunikacije svaki povezani poslovni kontakt takođe se nalazi u istoriju komunikacije naloga. Ovo vam omogućava da vidite sve u istoriju komunikacije i svim poslovnim kontaktima povezane sa ljudima u organizaciji na jednom mestu. Više informacija o izboru zapis za povezivanje potražite u članku vezu zapisa u Menadžeru za poslovne kontakte.

  Internet, brojeve telefona, adrese i vizitkarta odeljaka

 3. Unesite e-pošte i adrese Veb stranica, brojeve telefona, poslovnih i kućnih adresa. Unesite informacije da biste dovršili vizitkartu, kao i u obrascu Outlook kontakt.
  Strelicu pored imena polja (kao što su e-pošte) ukazuje na koje možete uneti više stavki u polju.

  Savet: Ako unesete više adresa za poslovni kontakt, potvrdite izbor u polju za potvrdu ovo je poštanska adresa da biste ustanovili koja se adresa koristi tokom objedinjavanja pošte.

  Odeljak „Informacije o izvoru“

  art

 4. U odeljku Informacije o izvoru unesite informacije u sledeća polja:

  • Izvor     Kliknite na metod ili radnju bi ovim poslovnim kontaktom saznao više o vašem poslovanju. Na primer, sa oglasa ili reč od usta.

  • Započeo     Kliknite na ovo dugme da biste izabrali marketinšku aktivnost ili drugi zapis poslovnog (kao što su drugi poslovni kontakt) koja vam je donela ovaj poslovni kontakt za svoje preduzeće.

   Savet: Unošenje imena marketinškim aktivnostima omogućava Menadžer za poslovne kontakte za Outlook za praćenje tip i broj zapisa koje je nastala aktivnosti. Povezana je sa poslovnim kontaktom zapis marketinške aktivnosti. Više informacija o marketinške aktivnosti potražite u članku reklamiranje proizvoda i usluga u Menadžeru za poslovne kontakte.

   Odeljak „Komentari“

 5. U odeljku Komentari kucate beleške, lepite komentare iz drugih datoteka ili prilaganje datoteke, stavke programa Outlook ili vizitkarte.

  art

  Savet: Ako više od jednog kolege radi sa poslovnim kontaktom, možda će biti korisno da Imajte na umu kada ste uneli komentar. Kliknite na dugme Dodaj vremensku oznaku da biste snimili datum i vreme za svaku stavku.

 6. Kada završite unošenje informacija, kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Vrh stranice

Stranica sa detaljima

 1. Na traci, u grupi Prikaži izaberite stavku Detalji da biste prikazali stranicu sa detaljima .

 2. Unesite dodatne informacije o poslu osobe i podataka, kao što su datum rođenja, status plaćanja, da li zapis je aktivna i izaberite željeni metod komunikacije.

Stranica „Istorija“

 1. Na traci, u grupi Prikazivanje izaberite stavku Istorija da biste prikazali stranicu „Istorija“.

 2. Dodajte ili prikazujte stavke istorije komunikacije kao što su e-poruke, poslovne beleške ili zakazane obaveze.

  Kako da dodam stavku istorije komunikacije?

  1. U okviru stavke Istorija komunikacije izaberite stavku Novo, a zatim izaberite tip stavke koju želite da dodate.

  2. Otkucajte informacije u obrascu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

   Za više informacija o stavkama istorije komunikacije potražite u članku Praćenje komunikacija sa klijentima u Menadžeru za poslovne kontakte.

 3. Ako želite da potražite određenu stavku, možete da pretražujete ili filtrirate listu stavki istorije komunikacije.

  1. Kako da pretražujem listu stavki istorije komunikacije?

   • U polju Pretraga otkucajte informacije koje tražite, a zatim kliknite na dugme Pretraži Ikona pretrage .

    Napomena: Pretražuju se polja Tema i Povezano. Da biste naveli sve stavke određenog tipa, kao što su e-poruke, koristite filter.

  2. Kako da filtriram listu stavki istorije komunikacije?

   • Na traci izaberite karticu Prikaz.

   • U grupi Filtriranje uradite nešto od sledećeg:

Vrh stranice

Uvoz poslovnih kontakata iz drugog programa

Možete da uvezi poslovnog kontakta i druge tipove zapisa iz programa kao što su ACT! i Microsoft Excel.

Informacije o tome kako da uvezete podatke iz drugih programa ili Outlook fasciklu sa kontaktima potražite u članku Uvoz podataka u Business Contact Manager.

Vrh stranice

Premeštanje ili kopiranje Outlook kontakte u Menadžeru za poslovne kontakte

 1. U oknu za navigaciju kliknite na dugme Kontakti.

 2. Na spisku kontakata kliknite na kontakt koji želite da premestite u Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.
  Kako da izaberem više zapisa?

  Da biste izabrali susedne zapise, pritisnite taster SHIFT i izaberite prvi i poslednji zapis grupe koju želite da dodate. Da biste izabrali nesusedne zapise, pritisnite taster CTRL i izaberite pojedinačne zapise. Da biste izabrali sve zapise, kliknite na jedan i pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A.

  Da biste kopirali čitav sadržaj Outlook fasciklu sa kontaktima u Business Contact Manager, uvoz Outlook fasciklu sa kontaktima u poslovnih kontakata. Informacije o tome kako da uvezete potražite u članku Uvoz podataka u Menadžeru za poslovne kontakte.

 3. Na traci, u grupi preduzeća , uradite nešto od sledećeg.

  • Premestite kontakt   

   1. Kliknite na dugme Kreiraj zapis.

   2. Postavite da biste se premestili na Business Contact Manager, a zatim kliknite na Poslovni kontakt ili tip zapisa koji želite.

  • Kopirali kontakt   

   1. Kliknite na dugme Kreiraj zapis.

   2. Pokazivač na stavku Kopiraj u Business Contact Manager, a zatim kliknite na Poslovni kontakt ili tip zapisa koji želite.

Ako želite da pristup poslovnim kontaktima na mobilni telefon, kao i Outlook kontakata, možete da koristite funkciju sinhronizaciji poslovnih kontakata da biste uključili poslovnih kontakata u Outlook fasciklu sa kontaktima. Informacije o sinhronizaciji poslovnih kontakata potražite u članku daljinski pristup poslovnim kontaktima: korišćenje sinhronizacije u Menadžeru za poslovne kontakte.

Važno: Da završite sa dupliranim zapisima u fascikli "Kontakti" Ako je omogućena funkcija sinhronizaciji poslovnih kontakata. Funkciju sinhronizaciji poslovnih kontakata automatski sadrži zapise poslovnih kontakata u Outlook fasciklu sa kontaktima. Kada kontakti su premestili ili kopirali u fasciklu za poslovne kontakte, one će biti prikazane u fascikli "Kontakti" kao poslovni kontakti i.

Vrh stranice

Kreiranje zapisa poslovnog kontakta iz e-poruke

Možete da kreirate zapisa poslovnog kontakta iz e-poruke iz novi klijent.

 1. U oknu za navigaciju izaberite stavku prijemnog poštanskog sandučeta.

 2. Kliknite dvaput na e-poruke da biste ga otvorili.

 3. Na traci, u grupi Preduzeće izaberite stavku Napravi zapis.

 4. Kliknite na dugme Poslovnog kontaktaili tip zapisa poslovnog kontakta koji želite da kreirate pomoću e-adresu u liniji sa poruke.

Poslovni kontakti iz druge e-adrese u poruku možete da kreirate tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na ime, pokazivač na stavku Kreiraj u Menadžeru za poslovne kontakte, a zatim izabrati Poslovnog kontakta.

Vrh stranice

Konvertujte zapis potencijalnog klijenta u zapisa poslovnog kontakta ili potencijalnog klijenta da konvertujete u poslovnog kontakta

Obično, informacije o potencijalnog klijenta je uskladištena u zapis potencijalnog klijenta. Kada je ta osoba postane stvarni klijent, možete da konvertujete zapis potencijalnog klijenta u zapisa poslovnog kontakta.

Možete i da konvertujete sa poslovnim kontaktom u potencijalnog klijenta ili drugi tip zapisa koji je zasnovan na tip zapisa poslovnog kontakta.

Možete da kreirate nove tipove zapisa kao što su zaposleni ili dobavljača tako što ćete početi sa obrascu poslovnog kontakta. Više informacija o tome kako da kreirate nove tipove zapisa potražite u članku Kreiranje i Prilagođavanje tipova zapisa i listi.

 1. U oknu za navigaciju, u okviru stavke Business Contact Manager izaberite stavku Upravljanje kontaktima.

 2. U radnom prostoru izaberite karticu potencijalnih klijenata .

 3. Kliknite dvaput na zapis koji želite da konvertujete.

 4. Na traci, u grupi Uređivanje kliknite na dugme Konvertuj u, a zatim izaberite stavku Poslovni kontakt.

 5. Uredite novi zapis po potrebi.

 6. Kada završite, kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Vrh stranice

Uređivanje zapisa poslovnog kontakta

Dok radite sa poslovnim kontaktima, Saznajte više o njima, mogućnosti, uključujući kako volite da nije moguće kontaktirati, njihove pomoćnika imena, nove brojeve telefona i tako dalje. Čuvanje kopije sa ovom protoka informacija je dnevnih zadataka koje možete da pojednostavite tako što ćete stalno ažuriranje i čuvanje u zapisima o poslovnom kontaktu. Možete da otvorite zapis poslovnog kontakta da biste dodali ili uredili informacije ili da biste videli stavke istorije komunikacije kao što su e-poruke koje su povezane sa poslovnim kontaktom.

 1. U oknu za navigaciju, u okviru stavke Business Contact Manager izaberite stavku Upravljanje kontaktima.

 2. U radnom prostoru izaberite karticu Poslovni kontakti , a zatim:

  • Pomerite se do poslovni kontakt koji želite da otvorite, a zatim kliknite dvaput na nju.

   —ili—

  • Koristite polje za pretragu da biste otkucali informacije o poslovnom kontaktu koji tražite, a zatim kliknite dvaput na zapis.

 3. Dodajte ili uredite informacije po potrebi.

  Savet: Ako imate adresu e-pošte za nalog, možete da biste se uverili da e-poruke i sa naloga će automatski biti uključena Istorija komunikacije zapisa. U grupi Uređivanje kliknite na dugme Praćenje e-pošte i zatim izaberite stavku Upravljanje povezivanjem i praćenje. Potvrdite izbor u polju za potvrdu za e-adresu naloga, a zatim kliknite na dugme u redu. Više informacija o automatsko povezivanje e-poruka sa zapisima potražite u članku Povezivanje i praćenje e-poruka u Menadžeru za poslovne kontakte.

 4. Kada završite, kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Savet: Sa funkciju koja se zove masovnog uređivanja, možete da uređujete sadržaj polja iz više zapisa poslovnog kontakta. Ovo je korisno, na primer, ako želite da unesite Veb adresu za nekoliko poslovnih kontakata koji rade u istoj kompaniji. Više informacija o tome kako da istovremeno Uređivanje više zapisa potražite u članku Uređivanje više zapisa istovremeno Menadžera za poslovne kontakte.

Vrh stranice

Filtriranje liste poslovnih kontakata

Ne morate da se pomerate kroz sve poslovnih kontakata da biste pronašli ono što želite. Umesto toga, možete da filtrirate bilo kojoj listi poslovnih kontakata tako da možete da vidite samo zapise koje vas zanimaju.

 1. U oknu za navigaciju, u okviru stavke Business Contact Manager izaberite stavku Upravljanje kontaktima.

 2. U radnom prostoru, kliknite desnim tasterom miša na karticu Poslovni kontakti , a zatim kliknite na dugme Izmeni.

 3. U dijalogu Izmeni karticu , kliknite na dugme Filtriraj.

 4. U dijalogu Filter za poslovne kontakte , možete da koristite jednu ili obe sledeće:

  • Jednostavni Filter     Potvrdite ili opozovite izbor unapred definisane kategorije.

  • Napredni Filter     Kreiranje više filtera za sužavanje obima selekcije.

Ovaj filtrirane liste se može koristiti za kreiranje prilagođenih kartica, poziv liste ili liste slanja. Takođe možete koristiti kao osnovu za izveštaj ili gadžeta.

Više informacija o filtriranju potražite u članku Filtriranje zapisa u Menadžeru za poslovne kontakte. Više informacija o izveštajima potražite u članku Korišćenje izveštaja i grafikona u Menadžeru za poslovne kontakte. Za više informacija o gadžetima, pogledajte članak Korišćenje gadžeta u Menadžeru za poslovne kontakte.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×