Korišćenje kontakata (osobe) u aplikaciji Outlook na vebu

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Napomena: Prijavite se u Outlook na vebu pomoću poslovnog ili školskog naloga.

U Outlook na vebu, koristite stranicu "osobe" za prikazivanje, kreiranje, uređivanje, pronalaženje i brisanje kontakata. Kontakte možete da koristite za svoje potrebe, a možete da automatski dodate ih kao primaoce kada sastavljate e-poruku.

U ovom članku

Odlazak na stranicu „Osobe“

Šta ćete videti na stranici „Osobe“

Kačenje omiljenog prikaza

Izaberite neku osobu da biste videli više informacija o njoj

Razumevanje fascikli sa kontaktima

Kreiranje kontakta iz početka

Kreiranje kontakta iz e-poruke

Kreiranje spiska kontakata

Uređivanje kontakta ili spiska kontakata

Rad sa fasciklama sa kontaktima

Prikazivanje kontakata i spiskova kontakata

Brisanje kontakta ili spiska kontakata

Traženje kontakta ili spiska kontakata

Povezivanje kontakata i raskidanje veze između njih

Odlazak na stranicu „Osobe“

 1. Prijavite se u Outlook na vebu. Pročitajte članak Prijavljivanje u Outlook na vebu da biste dobili pomoć.

 2. Na vrhu ekrana, izaberite pokretanje aplikacija Ikona pokretanja aplikacija u usluzi Office 365 > Outlook.

  Pokretanje aplikacija usluge Office 365 sa istaknutom aplikacijom Outlook

  Ne možete da pronađete aplikaciju koju tražite? Iz pokretanja aplikacija kliknite na Sve aplikacije da biste videli abecednu listu Office 365 aplikacija koje su dostupne. Odatle možete da pretražujete određenu aplikaciju.

 3. Izaberite stavku Osobe.

Šta ćete videti na stranici „Osobe“

Sledeći snimak ekrana prikazuje šta ćete videti na stranici Osobe.

Snimak ekrana stranice „Osobe“.

Evo opisa onoga što ćete videti:

 1. Polje Pretraga osoba, koje možete koristiti za traženje kontakta ili spiska kontakata

 2. Traku sa alatkama, koja obezbeđuje menije i komande za kreiranje i izmenu kontakata i spiskova kontakata, u zavisnosti od konteksta

 3. Odeljak Istaknute osobe koji prikazuje ljudi sa kojima ste često u kontaktu, sa kojima se sastajete, koje ste označili kao omiljene ili sa kojima želite i dalje da sarađujete

 4. Odeljak Moji kontakti, koji sadrži sve fascikle sa kontaktima

 5. Središnje okno, koje prikazuje kontakte i spiskove kontakata koji se nalaze u stavki koja je izabrana u levom oknu

 6. Kontakt karticu, koja prikazuje detalje o kontaktu ili spisku kontakata koji su izabrani u središnjem oknu

Kačenje omiljenog prikaza

Odaberite kako bi stranica „Osobe“ trebalo da izgleda tako što ćete zakačiti neki od ovih prikaza sa liste u okviru Istaknute osobe:

 • Osoba koje često kontaktirate: Pogledajte nedavne komunikacije i ispravke za osobe sa kojima najčešće komunicirate.

 • Osobe u vašem kalendaru danas: Pogledajte sa kim imate sastanak i na čemu ćete raditi danas.

 • Omiljene lokacije: Osobe koje ste odabrali kao Omiljene pojaviće se ovde, pružajući vam brz pristup najnovijim e-porukama.

 • Osobe sa koje želite da nastavite saradnju: Pronađite označene stavke i poruke u kojima ste @pomenuti, zajedno sa nepročitanim porukama od osoba koja najčešće kontaktirate.

 • Svi kontakti: Ovo je klasični prikaz „Osobe“ koji prikazuje sve kontakte na jednom mestu.

Da biste zakačili prikaz kao početnu tačku, izaberite stavku Zakači ovaj prikaz.

Snimak ekrana dugmeta „Zakači ovaj prikaz“.

Da biste promenili početnu tačku, odaberite stavku Otkači ovaj prikaz na gornjoj traci sa menijima prikaza koji ste zakačili ili odaberite stavku Zakači ovaj prikaz na gornjoj traci sa menijima jednog od drugih prikaza u okviru Istaknute osobe.

Napomena: U zavisnosti od vaše verzije programa Outlook, neće biti dostupni svi ovi prikazi.

Izaberite neku osobu da biste videli više informacija o njoj

Kada odaberete neki od vaših kontakata, otvara se okno sa desne strane. Ovde ćete videti dodatne informacije o kontaktu, kao što je adresa e-pošte, telefon i lokacija kancelarije. Takođe ćete videti sa kim su povezani u organizaciji i kojim grupama pripadaju.

U donjem delu okna videćete svoju interakciju sa kontaktom. Prikažite e-poruke koje ste razmenili, datoteke deljene sa vama i sve uobičajene sastanke ili događaje u prošlosti ili budućnosti.

Snimak ekrana kartice kontakta na stranici „Osobe“.

Razumevanje fascikli sa kontaktima

Kada kreirate kontakt ili spisak kontakata iz početka, oni se čuvaju u fascikli sa kontaktima koja je izabrana u levom oknu. Fascikle sa kontaktima možete da kreirate da biste određene kontakte ili spiskove kontakata čuvali zajedno i lakše ih pronašli.

Stavka Vaši kontakti, koja se nalazi u levom oknu stranice Osobe, sadrži sve fascikle sa kontaktima. Kada se stavka Vaši kontakti skupi, možete da je izaberete da biste je razvili i videli sve fascikle sa kontaktima.

Kada se stavka Vaši kontakti razvije, fascikla Kontakti pojavljuje se direktno ispod nje, kao što je prikazano na snimku ekrana. Fasciklu Kontakti automatski dobijate. Ona sadrži sve lokalne kontakte, osim ako ne kreirate druge fascikle i dodate kontakte u njih.

Više informacija potražite u odeljku Rad sa fasciklama sa kontaktima u nastavku ovog članka.

Snimak ekrana kursora postavljenog iznad dugmeta „Kontakti“ na stranici „Osobe“.

Kreiranje kontakta iz početka

 1. U okviru Vaši kontakti u levom oknu izaberite fasciklu u kojoj želite da kreirate kontakt. Ako se izabere stavka Vaši kontakti, a ne određena fascikla, novi kontakt se kreira u fascikli Kontakti.

  Napomena: Pre kreiranja novog kontakta uverite se da ste izabrali fasciklu u levom oknu u kojoj želite da ga kreirate. Kada kreirate kontakt, nije moguće premestiti ga u drugu fasciklu. Da biste kontakt uskladištili u drugu fasciklu nakon kreiranja, možete da ga izbrišete, a zatim ga ponovo kreirajte u drugoj fascikli.

 2. Na traci sa alatkama izaberite stavku Novo.

  Snimak ekrana kursora postavljenog iznad dugmeta „Novo“ na stranici „Osobe“.

 3. U obrascu Dodavanje kontakta koji se otvori popunite željene detalje.

  Možete izabrati Ikona „Dodaj informacije“. ikonu da biste videli opcije za taj tip informacija. Na primer, izaberite stavku Ikona „Dodaj informacije“. pored stavke Telefon da biste dodali brojeve telefona.

 4. Kada završite, kliknite na dugme Čuvanje Sačuvaj.

Kreiranje kontakta iz e-poruke

Da biste brzo dodali pošiljaoca ili primaoca koji je u e-poruci u fasciklu Kontakti, uradite sledeće:

 1. Izaberite ikonu Pokretanje aplikacija Dugme „Pokretanje aplikacija“. > Pošta.

 2. U e-poruci u oknu za čitanje izaberite ime pošiljaoca ili primaoca koje želite da dodate u kontakte.

 3. Na kontakt kartici koja se pojavi za tu osobu izaberite stavke Više radnji Više opcija > Dodaj u kontakte.

  Snimak ekrana kursora zadržanog iznad stavke „Dodaj u kontakte“ u meniju „Još radnji“.

 4. U obrascu Dodavanje kontakta koji se otvori dodajte više informacija o kontaktu po želji.

 5. Kliknite na dugme Čuvanje Sačuvaj da biste dodali karticu u fasciklu Kontakti.

  VAŽNO: Kada na ovaj način kreirate kontakt, nije moguće sačuvati kontakt u drugoj fascikli ili premestiti ga u drugu fasciklu.

Kreiranje spiska kontakata

Spisak kontakata je kolekcija kontakata. On se ponekad naziva i lista distribucije. Spisak kontakata možete da navedete kao primaoca kada sastavljate e-poruku. Kada pošaljete poruku, ona ide svim kontaktima na listi u isto vreme. Na primer, možete kreirati spisak kontakata pod imenom „Moj klub ljubitelja knjiga“ i u njega dodati sve članove vašeg kluba ljubitelja knjiga. Da biste poruku adresirali na sve iz kluba, morate samo da unesete „Moj klub ljubitelja knjiga“ u redu Za: za e-poruku.

Kreiranje spiska kontakata

 1. U okviru Vaši kontakti u levom oknu izaberite fasciklu u kojoj želite da kreirate spisak kontakata. Ako se izabere stavka Vaši kontakti, a ne određena fascikla, novi spisak kontakata se kreira u fascikli Kontakti.

  Napomena: Pre kreiranja novog spiska kontakata uverite se da ste izabrali fasciklu u levom oknu u kojoj želite da ga kreirate. Kada kreirate spisak kontakata, nije moguće premestiti ga u drugu fasciklu. Da biste spisak kontakata uskladištili u drugu fasciklu nakon kreiranja, možete da ga izbrišete, a zatim ga ponovo kreirajte u drugoj fascikli.

 2. Na traci sa alatkama izaberite strelicu nadole pored stavke Novo, a zatim izaberite stavku Novi spisak kontakata.

  Snimak ekrana kontekstualnog menija za dugme „Novi“ sa izabranom stavkom „Spisak kontakata“.

 3. U prazan obrazac koji se otvori unesite ime spiska kontakata, članove spiska kontakata i opcionalno dodajte beleške.

 4. Kada završite, kliknite na dugme Čuvanje Sačuvaj.

Uređivanje kontakta ili spiska kontakata

Kontakte ili spiskove kontakata koje kreirate ili uvozite u programu Outlook na vebu možete da uredite. Nije moguće urediti kontakte koje dobijete povezivanjem sa nalogom društvene mreže kao što je LinkedIn. Informacije o uvozu kontakata iz drugog naloga e-pošte ili programa e-pošte potražite u članku Uvoz kontakata u Outlook.

Napomena:  Da biste spisak kontakata uskladištili u drugu fasciklu nakon kreiranja, izbrišite da, a zatim ga ponovo kreirajte u drugoj fascikli.

 1. U središnjem oknu potvrdite izbor u polju pored kontakta ili spiska kontakata koji želite da uredite, a zatim izaberite stavku Uredi na traci sa alatkama.

  Snimak ekrana kursora postavljenog iznad dugmeta „Uredi“ na stranici „Osobe“.

 2. Izvršite željene promene.

 3. Kada završite, kliknite na dugme Čuvanje Sačuvaj.

Rad sa fasciklama sa kontaktima

 • Da biste kreirali fasciklu sa kontaktima, u levom oknu kliknite desnim tasterom miša na stavku Vaši kontakti ili je pritisnite i držite, a zatim izaberite stavku Nova fascikla.

 • Da biste preimenovali ili izbrisali neku fasciklu sa kontaktima koju ste kreirali, kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim izaberite stavku Preimenuj ili Izbriši.

 • Da biste premestili neku fasciklu sa kontaktima koju ste kreirali na lokaciju pod imenom Ostali kontakti tako da se fascikla i dalje vidi, ali ne smeta, kliknite desnim tasterom miša na fasciklu i izaberite stavku Premesti na lokaciju „Ostali kontakti“. Videćete da se fascikla prikazuje u okviru Ostali kontakti.

  Da biste fasciklu sa lokacije Ostali kontakti vratili nazad na glavnu listu fascikli u okviru Vaši kontakti, kliknite desnim tasterom miša na fasciklu, a zatim izaberite stavku Premesti na lokaciju „Vaši kontakti“.

Prikazivanje kontakata i spiskova kontakata

Na stranici Osobe, kada izaberete stavku u levom oknu, središnje okno prikazuje kontakte koji se nalaze u toj stavki, na sledeći način:

 • Kada izaberete istaknute osobe, središnje okno prikazuje osoba koje najčešće kontaktirate, osobe u vašem kalendaru danas, vaše omiljene osobe i osobe koje želite da nastavite da pratite. Ako zakačili prikaz, on se pojavljuje na vrhu srednjeg okna.

 • Kada izaberete stavku Vaši kontakti, središnje okno prikazuje sve kontakte i spiskove kontakata.

 • Kada izaberete određenu fasciklu sa kontaktima, središnje okno prikazuje samo kontakte i spiskove kontakata koji su u toj fascikli.

Korišćenje menija filtera za sužavanje i sortiranje prikaza kontakata

Kada izaberete Vaši kontakti ili odgovarajuću fasciklu kontakata, padajući meni u vrhu srednjeg okna omogućava vam da suzite i sortirate kontakte i spiskove kontakata koji se tamo prikazuju. Ime menija opisuje redosled sortiranja koji se trenutno koristi. Podrazumevano ime menija je Po imenu, zato što je to podrazumevani redosled sortiranja.

Kada izaberete meni da biste ga otvorili, videćete da sadrži sledeća tri odeljka:

 • Odeljak Redosled sortiranja gde možete da sortirate po Imenu ili Prezimenu.

 • Odeljak Redosled prikaza, gde možete da sortirate po Imenu ili Prezimenu da biste kontrolisali način prikazivanje svakog imena.

 • Odeljak Prikaz, gde možete da odaberete stavku Osobe ako želite da prikažete samo kontakte koji su osobe ili odaberite stavku Spiskovi da biste videli samo kontakte koji su na spiskovima kontakata ili Svi da biste prikazali i jedno i drugo.

Snimak ekrana padajućeg menija filtera na stranici „Osobe“.

Brisanje kontakta ili spiska kontakata

Možete da izbrišete kontakte ili spiskove kontakata koje ste kreirali ili uvezli u programu Outlook na vebu. Nije moguće izbrisati kontakte koje dobijete povezivanjem sa nalogom društvene mreže, kao što je to LinkedIn.

 1. Izaberite kontakt ili spisak kontakata.

 2. Izaberite stavku Izbriši.

  Snimak ekrana dugmeta „Izbriši“ na stranici „Osobe“.

Traženje kontakta ili spiska kontakata

U polje Pretraga osoba na vrhu levog okna unesite termin za pretragu.

Snimak ekrana dugmeta „Pretraži osobe“ na stranici „Osobe“.

 • Da biste potražili kontakt, unesite ime ili adresu e-pošte u polje Pretraga osoba, a zatim izaberite ikonu pretrage Traženje podrške ili pritisnite taster Enter.

 • Da biste pronašli spisak kontakata, unesite deo ili čitavo ime spiska kontakata u polje Pretraga osoba, a zatim izaberite ikonu pretrage Traženje podrške ili pritisnite Enter.

Povezivanje kontakata i raskidanje veze između njih

Kontakte možete povezati jedne sa drugim da biste označili da su povezani na neki način. Pored toga, Outlook na vebu automatski otkriva kontakte koji imaju ista ili veoma slična imena i povezuje ih tako da se pojavljuju kao jedan kontakt.

Povezivanje kontakata

 • Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svakog kontakta u srednjem oknu, a zatim na traci sa alatkama izaberite stavku Poveži.

  Snimak ekrana dugmeta „Veza“ na stranici „Osobe“.

Raskidanje veza kontakata

 1. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored povezanog kontakta u središnjem oknu.

 2. Na traci sa alatkama iz padajućeg menija izaberite stavku Veze.

  Snimak ekrana dugmeta „Veze“ na stranici „Osobe“.

 3. U padajućem meniju izaberite Ikona „Raskini vezu“. pored kontakta kojem želite da raskinete vezu sa ostalim kontaktima.

Automatsko povezivanje

Da biste videli koje kontakte je Outlook na vebu automatski povezao za određeni kontakt i da biste videli predloge za druge, slične kontakte za povezivanje sa tim kontaktom, sledite ove korake:

 1. Potvrdite izbor u polju za potvrdu sa leve strane imena kontakta. Ako je Outlook na vebu automatski povezao kontakte koji imaju ista ili slična imena, padajući meni Veze pojaviće se sa desne strane trake sa alatkama.

  Snimak ekrana dugmeta „Veze“ na stranici „Osobe“.

 2. Na traci sa alatkama iz padajućeg menija izaberite stavku Veze.

I dalje vam je potrebna pomoć?

Dobijanje pomoći za Outlook.com:

Community Forum button Dugme „Obratite se podršci“

Dobijanje pomoći za Outlook na vebu za preduzeća:

Dobijanje pomoći sa foruma Office 365 zajednice Administratori: Prijavite se i kreirajte zahtev za uslugu Administratori: Pozovite podršku

Ako koristite uslugu Office 365 kojom upravlja 21Vianet u Kini, pogledajte članak Obraćanje podršci za Office 365 za preduzeća – pomoć za administratore.

Takođe pogledajte

Uvoz kontakata u Outlook

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×