Korišćenje izveštaja izvedene tabele da bi podaci spoljne tabele postali dostupni u tehnologiji Excel Services

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ako želite da radite sa podacima tabele zasnovanim na povezivanju sa spoljnim podacima u sistemu Excel Services, ne možete da koristite opseg spoljnih podataka (koji se naziva i tabela upita). Morate da kreirate izveštaj izvedene tabele koji višedimenzionalne, hijerarhijske podatke raspoređuje u tabeli ili u dve dimenzije. Evo načina na koji to možete da uradite.

Poređenje višedimenzionalnih i dvodimenzionalnih podataka

1. Konvertovanje višedimenzionalnog izveštaja izvedene tabele…

2. …u dvodimenzionalni izveštaj izvedene tabele…

3. …tako da možete da vidite podatke raspoređene u tabeli u tehnologiji Excel Services.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti.

Saznajte kako Excel Services podržava povezivanje sa spoljnim izvorima podataka

Saznajte više o razlikama između izveštajima izvedene tabele koji su povezani sa spoljnim podacima i opsege spoljnih podataka

Učinite dvodimenzionalnih, tabelarni izveštaj izvedene tabele

Kreirajte izveštaj izvedene tabele i povežite ga sa spoljnom izvoru podataka

Dodavanje, raspoređivanje i raspoređivanje polja u oblast oznake reda

Promenite opcije izvedene tabele i postavke polja

Rasporedite izveštaj izvedene tabele kao dvodimenzionalnih tabelu

Prilagođavanje dizajna za izveštaj izvedene tabele

Objavljivanje radne sveske u sistemu Excel Services

Saznajte na koji način Excel Services podržava veze sa spoljnim izvorima podataka

Izveštaji izvedene tabele namenjeni su za prikupljanje velikog broja numeričkih podataka u zbirove i za rad sa višedimenzionalnim podacima koji su hijerarhijski organizovani. S druge strane, opsezi spoljnih podataka su dvodimenzionalne tabele sa strukturom zasnovanom na redovima i kolonama koje prikazuju neagregirane zapise izvornih podataka.

Kada koristite čarobnjak za povezivanje podataka ili Microsoft Query za povezivanje sa spoljnim podacima, obično kreirate opsega spoljnih podataka. Jedini izuzetak od ovo je kada napravite izveštaj izvedene tabele koji je povezan sa spoljnim podacima. Izveštaj izvedene tabele neće kreirati opsega spoljnih podataka. Ova razlika na način na koji su kreirani veze važno je da razumete prilikom objavljivanja radne sveske u sistemu Excel Services, zato što Excel Services samo podržava spoljni podaci za povezivanje na osnovu izveštaja izvedene tabele i ne podržava opsege spoljnih podataka.

Vrh stranice

Saznajte razlike između izveštaja izvedene tabele koji su povezani sa spoljnim podacima i opsezima spoljnih podataka

Kada radite sa izveštajem izvedene tabele koji je povezan sa spoljne podatke, postoje razlike između ponašanje izveštaja izvedene tabele i opsega spoljnih podataka da bi trebalo da budete svesni, uključujući sledeće:

U izveštajima izvedene tabele podaci se raspoređuju u grupe i podgrupe sleva nadesno

Grupisani podaci uglavnom su zasnovani na sortiranju podataka po nekim kolonama. Na primer, ako želite da grupišete sve zaposlene po odeljenjima, možete da izvršite primarno sortiranje podataka po odeljenjima i sekundarno sortiranje po zaposlenima. Takođe možete da ugnezdite grupe kao što su „Linija proizvoda“, „Kategorija“ i „Proizvod“ ili „Geografski položaj“, „Zemlja/oblast“, „Država/pokrajina“ i „Grad“. Po podrazumevanoj vrednosti, izveštaji izvedene tabele automatski se sortiraju u grupe i podgrupe sleva nadesno da bi se lakše videli srodni podaci, da bi se prikazale informacije iz naslova i rezimea i da bi se proširivale ili skupljale odgovarajuće stavke.

Podaci grupisani po Red proizvodai subgrouped u svaki Red proizvoda po kategoriji

Linija proizvoda

Kategorija

Proizvod

Motori

Avion

Krilni motori

Repni motori

Pojačivač

Automobil

269 HP

454 HP

Izduvne cevi

Putnički

Ekstremna vrelina

Standardni

SUV

Mali

Podatke možete automatski da rasporedite tako što ćete u oblast „Oznake redova“ sa leve strane staviti kolonu sa jedinstvenim vrednostima.

Iste podatke Linija proizvoda ujednače tako što ćete dodati ID Num kolone

ID-br.

Linija proizvoda

Kategorija

Proizvod

WM-345

Motori

Avion

Krilni motori

TM-231

Motori

Avion

Repni motori

BSTR-567

Motori

Avion

Pojačivač

6C-734

Motori

Automobil

269 HP

8C-121

Motori

Automobil

454 HP

MF-202

Izduvne cevi

Putnički

Ekstremna vrelina

MF-321

Izduvne cevi

Putnički

Standardni

MF-211

Izduvne cevi

SUV

Mali

Ako ne želite da prikažete kolonu, nakon dodavanja kolone u izveštaj izvedene tabele možete da je sakrijete. (Izaberite kolonu, a zatim na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na strelicu prored dugmeta Oblikuj, postavite pokazivač na stavku Sakrij i otkrij, a zatim izaberite stavku Sakrij kolone.)

Važno: Ako otkrije više dupliranih redova podataka iz izvora podataka, izveštaj izvedene tabele prikazaće samo jedan red. Ako želite da u izveštaju izvedene tabele budu prikazani svi redovi, čak i duplirani, morate dodati kolonu koja sadrži jedinstvene vrednosti u tabelu, upit ili prikaz koji uvozite iz izvora podataka. Ako izvor podataka nema jedinstvenu kolonu, možete da je dodate. Na primer, možete da dodate kolonu koja ima tip podataka „Automatsko numerisanje“ u Microsoft Office Access tabelu, da dodate kolonu koja ima tip podataka „Identitet“ u Microsoft SQL Server tabelu ili da dodate izračunatu kolonu koja prikazuje jedinstveni broj za svaki zapis u upit ili prikaz baze podataka.

Uređivanje podataka ćelija i dodavanje izračunatih kolona

Pre nego što objavite radnu svesku na tehnologiji Excel Services, možete da uredite podatke u opsegu spoljnih podataka, ali su podaci izvedene tabele uvek samo za čitanje.

Ako kliknete dvaput na ćeliju u opsegu spoljnih podataka, ulazite u režim uređivanja i možete da promenite vrednost, čak i da unesete formulu. Međutim, imajte na umu da ne menjate originalnu vrednost u izvoru podataka, a kada sledeći put osvežite podatke, nova vrednost može biti zamenjena, u zavisnosti od postavke svojstva opsega spoljnih podataka Ako se broj redova promeni nakon osvežavanja podataka.

Ako u izveštaju izvedene tabele kliknete dvaput na ćeliju „Oznaka reda“, ćelija će proširiti ili skupiti stavke u toj oznaci reda. Kada izveštaj izvedene tabele rasporedite u dvodimenzionalnu tabelu, to će dovesti do nestanka ili ponovnog pojavljivanja svih vrednosti reda u grupi sa leve strane ćelije.

Izračunate kolone možete da dodate na bilo koje mesto u Microsoft Office Excel tabeli koja je zasnovana na opsegu spoljnih podataka ili možete da umetnete kolone i unesete formule u opseg spoljnih podataka. Izračunate kolone ne možete da umetnete u izveštaj izvedene tabele (iako možete da umetnete izračunata polja). Međutim, možete da dodate kolonu za unos podataka ili formule sa leve strane izveštaja izvedene tabele, a u okviru unete formule možete da koristite reference ćelija u okviru izveštaja izvedene tabele.

Kreiranje grafikona

Ako želite da kreirate grafikon na osnovu podataka u izveštaju izvedene tabele, možete da kreirate izveštaj izvedenog grafikona koji se ponaša standardnih grafikona, ali postoje neke razlike, uključujući sledeće:

Interakcija     U slučaju standardnih grafikona kreirate jedan grafikon za svaki prikaz podataka koji želite da vidite, ali prikazi nisu interaktivni. U slučaju izveštaja izvedenog grafikona možete da kreirate jedan grafikon i da interaktivno prikazujete podatke na različite načine promenom rasporeda u izveštaju ili detalja koji se prikazuju. U tehnologiji Excel Services standardni grafikon i izveštaj izvedenog grafikona mogu da se ažuriraju na osnovu interakcije korisnika sa radnom sveskom, ali oba grafikona se prikazuju kao statične slike.

Tipovi grafikona     Podrazumevani tip grafikona za standardni grafikon jeste grupisani stubičasti grafikon koji upoređuje vrednosti u kategorijama. Podrazumevani tip grafikona za izveštaj izvedenog grafikona jeste naslagani stubičasti grafikon koji upoređuje udeo svih vrednosti u zbiru u kategorijama. Izveštaj izvedenog grafikona možete da promenite u bilo koji tip grafikona osim xy grafikona, berzanskog grafikona ili grafikona sa mehurićima.

Elementi grafikona     Izveštaji izvedenog grafikona sadrže iste elemente kao i standardnih grafikona, ali takođe sadrže polja i stavke koje možete dodati, rotiran, ili uklonjeni za različite prikaze podataka. Kategorije, grupe i podaci u standardni grafikoni su polja kategorije, polja grupe i polja za vrednost u izveštaju izvedenog grafikona. Izveštaji izvedenog grafikona mogu da sadrže i filtere izveštaja. Svako od ovih polja sadrži stavke koje su u standardni grafikoni prikazuju se kao oznake kategorije ili grupe imena u legendi.

Oblikovanje     Većina oblikovanja, uključujući elemente, raspored i stil je sačuvan kada ste osvežiti izveštaja izvedenog grafikona. Međutim, linije trenda, oznake podataka, trake sa greškamai druge promene na grupu podataka se ne čuvaju. Standardni grafikoni ne gube ova jednom dodeljena oblikovanja.

Premeštanje ili promena veličine stavki     U izveštaju izvedenog grafikona ne možete da premestite radna površina grafikona, legendu, naziv grafikona ili naziv osa niti da im promenite veličinu, iako možete da izaberete jedan od nekoliko prethodno postavljenih položaja za legendu, a možete da promenite i veličinu fonta naziva. U standardnom grafikonu možete da premestite sve ove elemente i da im promenite veličinu.

Nakon što kreirate izveštaj izvedenog grafikona, ako želite, možete da je konvertujete u standardni grafikon. Više informacija potražite u članku Kreiranje izvedene tabele za anaylze podataka radnog listaili Kreiranje izvedenog grafikona.

Poređenje svojstava opsega spoljnih podataka i opcija izvedene tabele

Opsezi spoljnih podataka i izveštaji izvedene tabele imaju svojstva koja možete da koristite da biste kontrolisali oblikovanje i raspored podataka i da biste osvežili ponašanje podataka.

Opsezi spoljnih podataka i izveštaji izvedene tabele omogućavaju vam da prilagodite širinu kolona, očuvate sortiranje kolona, filtriranje, oblikovanje ćelija i raspored podataka ako se spoljni podaci osveže.

U opsegu spoljnih podataka imate opciju da uključujući brojeve redova kao prvu kolonu sa podacima. U izveštaju izvedene tabele ne postoji slične opcija. Pogledajte odeljak Izveštaji izvedene tabele i podgrupama podataka po redosledu zdesna nalevo, za diskusije o dodavanju jedinstvene kolone u izvoru podataka.

Kada osvežite opseg spoljnih podataka, možete da kontrolišete ono što se dešava sa postojećim podacima ako se broj redova u opsegu podataka promeni tako što ćete postaviti neku od sledećih opcija:

 • Umetni ćelije za nove podatke i izbriši neiskorišćene ćelije (podrazumevana opcija)

 • Umetni čitave redove za nove podatke i izbriši neiskorišćene ćelije

 • Upiši nove podatke u postojeće ćelije i izbriši neiskorišćene ćelije

Kada osvežite izveštaj izvedene tabele, ona unosi nove podatke. Međutim, možda ćete biti upitani i zatraženo da odlučite da li želite da zamenite postojeće ćelije ispod trenutnog izveštaja.

Filtriranje podataka

Filtriranje podataka u opsegu spoljnih podataka i izveštaju izvedene tabele veoma je slično, ali postoje neke razlike, uključujući i sledeće:

 • Opsezi spoljnih podataka koriste komande Filter teksta, Filter brojeva i Filter datuma, dok izveštaji izvedene tabele koriste komande Filter oznaka, Filter vrednosti i Filter datuma.

 • Meni filtera opsega spoljnih podataka uvek uklanja stavke koje više nisu važeće, i meni filtera nikada ne uključuje nove stavke koji je primenjen filter nakon operacije osvežavanja, ali izveštaj izvedene tabele ima opcije da biste kontrolisali ovo ponašanje. Više informacija potražite u odeljku Opcije promeni izvedene tabele i postavke polja.

 • Izveštaj izvedene tabele ima funkciju filtriranja izveštaja (koja nije dostupna u opsegu spoljnih podataka) koja korisnicima omogućava da rade sa podskupom podataka u izveštaju izvedene tabele.

Sortiranje podataka

U opsegu spoljnih podataka možete da izvršite sortiranje u više kolona koristeći najviše 64 kolone, možete da odaberete bilo koju kolonu za primarno sortiranje i možete da odaberete bilo koje druge kolone za sekundarno sortiranje. Međutim, procesi sortiranja podataka u izveštaju izvedene tabele i sortiranja opsega spoljnih podataka se razlikuju. Za razliku od opsega spoljnih podataka, u izveštaju izvedene tabele možete da izvršite primarno sortiranje samo u krajnjoj levoj koloni. Sve druge kolone izvršavaju sekundarno sortiranje na osnovu kolone sa leve strane. Ukratko, primarno i sekundarno sortiranje možete da vršite samo sleva nadesno.

Pored toga, kada kolonu sa jedinstvenim vrednostima postavite kao prvu kolonu sa leve strane, možete da sortirate samo po toj koloni zato što zapravo kreirate primarnu grupu za svaki red. U zavisnosti od potreba korisnika, možda ćete želeti da ponovo sortirate podatke u programu Excel i da nakon objavljivanja radne sveske na tehnologiji Excel Services isključite sortiranje tako što ćete u Microsoft Office Excel Web Access oknu sa alatkama Web elementa opozvati izbor u polju za potvrdu Sortiranje.

Korišćenje hiperveza

Za razliku od opsega spoljnih podataka, aktivne hiperveze nisu podržane u ćelijama izvedene tabele. Hiperveza se tretira kao tekst, ali ne možete da sledite hipervezu ka Web stranici ili dokumentu u programu Excel ili tehnologiji Excel Services.

Vrh stranice

Kreiranje dvodimenzionalnog tabelarnog izveštaja izvedene tabele

Postoje brojni koraci koji su neophodni za raspoređivanje višedimenzionalnih podataka u dvodimenzionalni tabelarni izveštaj izvedene tabele. Da biste dobili najbolje rezultate, redom izvršite sledeće procedure.

Vrh stranice

Kreiranje izveštaja izvedene tabele i njegovo povezivanje sa spoljnim izvorom podataka

 1. Izaberite praznu ćeliju.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Tabele kliknite na dugme Izvedena tabela, a zatim izaberite stavku Izvedena tabela.

  Slika glavne trake programa Excel

  Biće prikazan dijalog Kreiranje izvedene tabele.

 3. Izaberite stavku Koristi spoljni izvor podataka.

 4. Kliknite na dugme Odaberi vezu.

  Na Prikazuje se u dijalogu Postojeće veze .

 5. Na listi Prikaži na vrhu dijaloga izaberite kategoriju veza za koju želite da odaberete vezu ili izaberite stavku Sve postojeće veze (koja predstavlja podrazumevanu vrednost).

 6. Izaberite vezu sa liste Izbor veze, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 7. Unesite lokaciju. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Da biste postavili izveštaj izvedene tabele u novi radni list, počevši od ćelije A1, izaberite stavku Novi radni list.

  • Da biste postavili izveštaj izvedene tabele u postojeći radni list, izaberite stavku Postojeći radni list, a zatim otkucajte prvu ćeliju u opsegu ćelija gde želite da postavite izveštaj izvedene tabele.

   Alternativno, kliknite na dugme Skupi dijalog Slika dugmeta da biste privremeno sakrili dijalog, izaberete početak ćelije na radnom listu i zatim kliknite na dugme Razvij dijalog Slika dugmeta .

 8. Kliknite na dugme U redu.

Na lokaciju koju ste uneli dodaje se prazan izveštaj izvedene tabele sa prikazanom listom polja izvedene tabele.

Vrh stranice

Dodavanje, postavljanje i raspoređivanje polja u oblasti „Oznake redova“

Koristite listu polja izvedene tabele da biste dodavali, postavljali i raspoređivali polja i da biste se uverili da su sva polja dodata u oblast „Oznake redova“.

 1. Izaberite izveštaj izvedene tabele.

 2. Izvršite neke od sledećih radnji:

  • Da biste dodali polja u izveštaj, izvršite neke od sledećih radnji:

   • U odeljku polja na listi polja potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored imena svakog polja. Svako polje se postavlja u podrazumevanu oblast odeljka rasporeda, ali možete da prerasporedite polja.

    Po podrazumevanoj vrednosti, polja koja nisu numerička dodaju se u oblast „Oznake redova“, numerička polja dodaju se u oblast „Vrednosti“, a polja vremena/datuma dodaju se u oblast „Oznake kolona“.

   • Da biste premestili polje u oblast „Oznake redova“, kliknite desnim tasterom miša na ime polja, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Dodaj oznakama redova.

    Savet: Takođe možete da kliknete i zadržite pokazivač na imenu polja, a zatim da prevučete polje iz odeljka polja u oblast u odeljku rasporeda.

  • Da biste prerasporedili polja, kliknite na ime polja u nekoj oblasti, a zatim izaberite jednu od sledećih komandi:

Pomeranje nagore   

Premešta polje za jednu poziciju iznad u oblasti.

Premeštanje nadole   

Premešta polje nadole za jedan položaj u oblasti.

Premeštanje na početak   

Premešta polje na početak oblasti.

Premeštanje na kraj   

Premešta polje na kraj oblasti.

Premesti u oznake redova   

Premešta polje u oznake redova

 • Da biste uklonili na polje, kliknite na polje ime u jednom od oblasti rasporeda, a zatim kliknite na dugme Ukloni poljeili opozovite izbor u polju za potvrdu pored imena svakog polja koje želite da uklonite, u odeljku polja.

  Savet: Takođe možete da kliknete i zadržite pokazivač na imenu polja u odeljku rasporeda, a zatim da prevučete ime polja izvan liste polja izvedene tabele.

  Napomena: Opozivanjem izbora u polju za potvrdu u odeljku polja uklanjaju se sve instance polja iz izveštaja.

Vrh stranice

Promena opcija i postavki polja izvedene tabele

Da biste se uverili da se izveštaj izvedene tabele ponaša slično kao spoljni opseg, uradite sledeće:

Promenite opcije izvedene tabele   

 1. Izaberite izveštaj izvedene tabele.

 2. Na kartici Opcije, u grupi Izvedena tabela kliknite na dugme Opcije.

  Biće prikazan dijalog Opcije izvedene tabele.

 3. Da biste nakon operacije osvežavanja automatski prilagodili širinu kolona, izaberite karticu Raspored i oblikovanje, a zatim u odeljku Prikaz potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski uklopi širine kolona pri ažuriranju.

 4. Da biste zadržali oblikovanje svaki put kada se podaci osveže, izaberite karticu Raspored i oblikovanje, a zatim u odeljku Prikaz potvrdite izbor u polju za potvrdu Očuvaj oblikovanje ćelija pri ažuriranju.

 5. Da biste se uverili da meni „Filtriranje“ uklanja stavke koje više nisu važeće, nakon operacije osvežavanja izaberite karticu Podaci i u polju Broj stavki koje treba zadržati po polju izaberite stavku Nijedna.

Promenite postavke polja   

 1. Izaberite izveštaj izvedene tabele.

 2. Da biste u izveštaj izvedene tabele uključili nove stavke sa primenjenim filterom, za svako polje kliknite desnim tasterom miša na ćeliju, u priručnom meniju izaberite stavku Postavke polja, izaberite karticu Podzbirovi i filteri, a zatim u odeljku Filteri potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi nove stavke u ručni filter.

Vrh stranice

Raspored izveštaja izvedene tabele kao dvodimenzionalne tabele

Da biste izveštaj izvedene tabele rasporedili kao dvodimenzionalnu tabelu, uradite sledeće:

 1. Izaberite izveštaj izvedene tabele.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Raspored kliknite na dugme Podzbirovi, a zatim izaberite stavku Ne prikazuj podzbirove.

 3. Na kartici Dizajn, u grupi Raspored kliknite na dugme Ukupni zbirovi, a zatim izaberite stavku Isključeno za redove i kolone.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Raspored kliknite na dugme Raspored u izveštaju, a zatim izaberite stavku Prikaži u obliku tabele.

 5. Na kartici Opcije, u grupi Prikaži/sakrij kliknite na dugme Naslovi polja.

Vrh stranice

Prilagođavanje dizajna izveštaja izvedene tabele

Ugrađeni stilovi izvedene tabele i opcije stila su dizajnirani za višedimenzionalnim podacima, ne dvodimenzionalnih tabelu. Kada ste Poravnajte izveštaj u dvodimenzionalnih tabelu, ovih stilova Ne prikazuj ivice ćelija, a Naglašeni redovi i polja za potvrdu Naglašene kolone u grupi Opcije stila izvedene tabele na kartici Dizajn ne utiču na oblikovanje ćelija. Međutim, možete da prilagodite stil izvedene tabele tako da svaka ćelija ima ivice ćelije i izveštaj izvedene tabele se koristi uslovno oblikovanje za prikazivanje naglašenih redova ili kolona.

Prilagođavanje stila izvedene tabele   

 1. Izaberite izveštaj izvedene tabele.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Stilovi izvedene tabele izaberite željeni stil, a zatim uradite sledeće:

  1. Kliknite desnim tasterom miša na vidljivi stil, pomerajte se kroz galeriju ili na dnu trake za pomeranje kliknite na dugme Više da biste videli sve dostupne stilove.

  2. Kliknite na dugme Dupliraj.

   Biće prikazan dijalog Izmena brzog stila izvedene tabele.

  3. Opcionalno, unesite novo ime u polje Ime.

  4. U polju Element tabele izaberite stavku Čitava tabela, a zatim kliknite na dugme Oblikuj.

   Biće prikazan dijalog Oblikovanje ćelija.

  5. Izaberite karticu Ivica, a zatim kreirajte ivicu ćelije.

  6. Opcionalno, možete da izaberete kartice Popunjavanje i Font i da izvršite druge promene.

  7. Kliknite na dugme U redu dvaput.

  8. Na dnu trake za pomeranje kliknite na dugme Više, a zatim u okviru kategorije Prilagođeno izaberite stil izvedene tabele koji ste upravo kreirali.

Prikazali Naglašeni redovi ili naglašene kolone pomoću uslovnog oblikovanja   

 1. Izaberite sve kolone u izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljanje pravilima.

  Slika glavne trake programa Excel

  Biće prikazan dijalog Upravljač pravilima uslovnog oblikovanja.

 3. Da biste dodali uslovno oblikovanje, izaberite stavku Novo pravilo.

  Biće prikazan dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

 4. U okviru Izbor tipa pravila izaberite stavku Koristi formulu za određivanje ćelija koje treba oblikovati.

  1. U okviru Uređivanje opisa pravila unesite formulu u polje Oblikuj vrednosti kada je ova formula tačna.

  2. Izvršite jednu od sledećih radnji:

   • Da biste naglasili redove, unesite sledeću formulu:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A))

 • Da biste naglasili kolone, unesite sledeću formulu:

=AND(MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 • Da biste naglasili redove i kolone, unesite sledeću formulu:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A),MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 1. Kliknite na dugme Oblikuj da biste prikazali dijalog Oblikovanje ćelija.

 2. Izaberite oblikovanje broja, fonta, ivice ili popune koje želite da primenite kada vrednost ćelije ispuni zadati uslov, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Moguće je odabrati više različitih oblikovanja. Oblikovanja koja odaberete biće prikazana u oknu Pregled.

Vrh stranice

Objavljivanje radne sveske u tehnologiji Excel Services

 1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , kliknite na strelicu pored dugmeta Objavii zatim izaberite stavku Excel Services u okviru distribuirajte dokument drugim osobama.

 2. U okvir Ime datoteke unesite putanju do servera i prihvatite predloženo ime za radnu svesku ili po potrebi otkucajte novo ime.

  Na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista   

  • Na traci adresa izaberite mrežnu lokaciju koja je dostupna određenim korisnicima, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj

   Na računaru koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows XP   

  • U polju Sačuvaj u izaberite mrežnu lokaciju koja je dostupna određenim korisnicima, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

   Na primer, otkucajteime datoteke za http://servera/lokacije/

   Napomena: Excel može da objavi radnu svesku na serveru samo u Microsoft Office Excel 2007 formatu datoteke zasnovanom na XML-u (.xlsx) ili u Office Excel 2007 binarnom formatu datoteke (.xlsb).

 3. Kliknite na dugme U redu.

 4. Da biste proverili da li se vidljive oblasti radne sveske ispravno prikazuju u pregledaču, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori ovu radnu svesku u pregledaču nakon čuvanja.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Više informacija potražite u članku objavljivanje radne sveske u sistemu Excel Services.

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×