Korišćenje aplikacije OneDrive u operativnom sistemu iOS

Korišćenje aplikacije OneDrive u operativnom sistemu iOS

Ovo su osnovni podaci o korišćenju aplikacije OneDrive za iPhone, iPad i iPod Touch. Preuzmite aplikaciju za iOS.

Da biste dodali lični nalog, na stranici za prijavljivanje unesite Microsoft nalog. Da biste dodali OneDrive for Business nalog, unesite adresu e-pošte koju koristite za preduzeće, školu ili drugu organizaciju.

Ako imate problema sa prijavljivanjem pomoću poslovnog ili školskog naloga, pokušajte da se prijavite na sajtu OneDrive.com ili se obratite IT sektoru.

 1. U aplikaciji OneDrive dodirnite ikonu Ja Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS na dnu ekrana, a zatim dodirnite stavku Postavke OneDrive postavke .

 2. U okviru Postavke dodirnite stavku Otpremanje sa kamere, a zatim uključite Otpremanje sa kamere da bi se fotografije i video zapisi automatski otpremali u OneDrive.

  Napomena: Da biste podesili uređaj da slike otprema čak i kada aplikacija OneDrive nije aktivna, dodirnite stavku Otpremaj u pozadini.

 3. Da biste osigurali automatsko otpremanje video zapisa, uključite opciju Uključivanje video zapisa.

  Napomene: 

  • Sve fotografije i video zapisi otpremaće se u originalnoj veličini kad ste povezani sa Wi-Fi mrežom. Ako želite da koristite mobilnu mrežu, dodirnite tri horizontalne trake u gornjem levom uglu, dodirnite stavku Postavke, dodirnite stavku Otpremanje sa kamere i uključite opciju Koristi mobilnu mrežu.

  • Kada se otpremanje fotografija i video zapisa završi, možete da ih izbrišete sa uređaja, što ne utiče na kopije u usluzi OneDrive.

  • OneDrive ne može da otprema fotografije optimizovane za iCloud. Da biste onemogućili optimizaciju, dodirnite stavke Postavke > iCloud > Fotografije i opozovite izbor stavke Optimizacija skladišta.

 1. U aplikaciji OneDrive dodirnite stavku Dodaj Ikona „Dodaj“ u aplikaciji OneDrive za iOS na vrhu ekrana.

 2. Zatim dodirnite opciju za pravljenje fascikle, snimanje fotografije ili video zapisa odnosno otpremanje postojeće stavke.

  Snimak ekrana menija „Dodavanje“ u aplikaciji OneDrive za iOS

  • Ako odaberete stavku Snimi fotografiju ili video zapis, otvara se aplikacija kamere uređaja. Možda ćete biti upitani da li želite da OneDrive pristupi kameri – dodirnite dugme Da da biste dozvolili da se slike sačuvaju u usluzi OneDrive.

  • Ako dodirnete stavku Otpremi, pojavljuju se veze do aplikacije „Fotografije“ na uređaju. Pronađite slike koje želite da otpremite, izaberite ih, a zatim na gornjoj traci dodirnite stavku Gotovo.

Fascikle možete da dodate u prikaz Datoteke ili u bilo koju drugu fasciklu u usluzi OneDrive.

 1. U prikazu ili fascikli gde želite da dodate novu fasciklu, dodirnite stavku Dodaj Ikona „Dodaj“ u aplikaciji OneDrive za iOS na vrhu ekrana, a zatim stavku Kreiraj fasciklu.

 2. Dodirnite stavku Ime fascikle i otkucajte željeno ime fascikle, a zatim dodirnite stavku Kreiraj.

 1. Izaberite datoteke koje želite da premestite, a zatim dodirnite stavku Premesti Premeštanje datoteka u usluzi OneDrive (možda ćete prvo morati da dodirnete stavku Više da biste videli ikonu Premesti).

  Savet: Fascikle, kao i pojedinačne datoteke, možete da premestite u drugu fasciklu.

 2. Pojavljuje se lista Datoteke. Dodirnite fasciklu u koju želite da premestite datoteke, a zatim stavku Premesti.

Savet: Da biste napravili novu fasciklu za ove premeštene datoteke, na dnu liste Datoteke dodirnite stavku Nova fascikla. Unesite ime nove fascikle, a zatim dodirnite stavku Napravi.

Možete da pretražujete tekst unutar datoteka, pa čak i fotografija. U vrhu bilo kog prikaza datoteke dodirnite polje Pretraga, a zatim otkucajte frazu za pretragu.

Saveti: 

 • Ako radite na OneDrive ličnom nalogu, pretraga obuhvata samo sadržaj otvorene fascikle. Na primer, ako je otvorena fascikla pod imenom „Poslovni dokumenti“, pretragom se obuhvataju samo datoteke u fascikli „Poslovni dokumenti“. Da biste pretražili sve OneDrive datoteke, koristite pretragu u prikazu Datoteke.

 • Ako radite na poslovnom ili školskom nalogu, pretraga uvek obuhvata kompletan OneDrive.

Ako u aplikaciji ne vidite datoteku koju tražite, pogledajte članak Pronalaženje izgubljenih datoteka ili datoteka koje nedostaju u usluzi OneDrive.

Datoteke izbrisane iz usluge OneDrive čuvaju se u OneDrive korpi za otpatke 30 dana za lične naloge. Datoteke možete da vratite u OneDrive pre isteka tog perioda ili da ih trajno izbrišete iz usluge OneDrive.

 1. Dodirnite ikonu Ja Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS na dnu ekrana, dodirnite nalog koji koristite, a zatim dodirnite stavku Korpa za otpatke.

 2. U prikazu Korpa za otpatke izaberite datoteke koje želite da vratite.

 3. Da biste datoteke vratili u OneDrive, dodirnite stavku Vrati Vraćanje datoteka u prethodno stanje u usluzi OneDrive .

Napomena: Ako je korpa za otpatke puna, najstarije stavke se automatski brišu posle tri dana. Ako ste prijavljeni pomoću poslovnog ili školskog naloga, stavke u korpi za otpatke automatski brišu posle 93 dana, osim ako je administrator promenio postavku. Pročitajte više informacija o vremenu zadržavanja izbrisanih stavki za poslovne ili školske naloge.

Datoteke izbrisane iz usluge OneDrive čuvaju se u OneDrive korpi za otpatke 30 dana za lične naloge. Datoteke možete da vratite u OneDrive pre isteka tog perioda ili da ih trajno izbrišete iz usluge OneDrive.

 1. Dodirnite ikonu Ja Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS na dnu ekrana, dodirnite nalog koji koristite, a zatim dodirnite stavku Korpa za otpatke.

 2. U prikazu Korpa za otpatke izaberite datoteke koje želite da izbrišete.

 3. Da biste trajno uklonili datoteke, dodirnite stavku Izbriši Brisanje datoteka u usluzi OneDrive .

Napomena: Ako je korpa za otpatke puna, najstarije stavke se automatski brišu posle tri dana. Ako ste prijavljeni pomoću poslovnog ili školskog naloga, stavke u korpi za otpatke automatski brišu posle 93 dana, osim ako je administrator promenio postavku. Pročitajte više informacija o vremenu zadržavanja izbrisanih stavki za poslovne ili školske naloge.

 1. Izaberite fotografiju, a zatim dodirnite stavke Deli > Deli fotografiju.

  Snimak ekrana dugmeta „Sačuvaj sliku“ u aplikaciji OneDrive za iOS

 2. Pronađite preuzetu fotografiju u fascikli „Snimci kamere“ na uređaju.

Označite datoteke ili fascikle kao „van mreže“ da biste mogli da ih čitate bilo kada, čak i kada niste povezani sa internetom. Uređivanja datoteka na mreži sinhronizuju se kada se iPad, iPhone ili iPod Touch sledeći put poveže sa vebom, tako da dobijate najnoviju verziju datoteke.

Napomene: 

 • Datoteke ili fascikle označene sa „van mreže“ samo su za čitanje – možete da ih uredite samo kada ste na mreži. Ako datoteku uredite van mreže, ona se čuva kao nova datoteka, a originalna OneDrive datoteka se ne menja.

 • Preuzimanje fascikli van mreže dostupno je za Premium OneDrive uz Office 365 pretplatu.

 1. U aplikaciji OneDrive izaberite datoteku ili fasciklu koje želite da budu dostupne za čitanje van mreže, a zatim dodirnite stavku Zadrži van mreže Zadržite van mreže. .

 2. Datoteke ili fascikle koje su označene za čitanje van mreže imaju ikonu Zadrži van mreže u prikazu liste. Dodirnite listu datoteka bilo kada da biste otvorili datoteku za čitanje.

Savet: Kada označite datoteku ili fasciklu van mreže, OneDrive je navodi i u prikazu Vanmrežne datoteke. Dodirnite ikonu Ja Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS na dnu ekrana i dodirnite stavku Vanmrežne datoteke da biste odmah pronašli sve vanmrežne datoteke i fascikle.

Da biste prestali da zadržavate datoteku ili fasciklu van mreže, izaberite vanmrežnu datoteku ili fasciklu i dodirnite stavku Samo na mreži Samo na mreži. .

Možete da delite datoteke, fotografije i fascikle u usluzi OneDrive na iOS uređaju, isto kao što ih delite i na PC ili Mac računaru. Da biste prestali da ih delite, idite na veb sajt OneDrive i prijavite se pomoću Microsoft naloga ili poslovnog ili školskog naloga.

Nalog usluge OneDrive for Business možete da dodate u aplikaciju OneDrive za iOS ako vaša organizacija koristi OneDrive u usluzi Office 365.

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive i dodirnite ikonu Ja Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS na dnu ekrana.

 2. Dodirnite stavku Dodaj nalog.

 3. Na ekranu za prijavljivanje unesite adresu e-pošte i lozinku koje koristite za preduzeće, školu ili drugu organizaciju.

  Ako vaša organizacija koristi SharePoint 2013 ili SharePoint Server 2016, proces prijavljivanja razlikuje se od procesa u usluzi Office 365. Na ekranu za prijavljivanje dodirnite stavku Imate li URL adresu SharePoint servera? Zatim unesite veb adresu svog SharePoint servera da biste nastavili sa procesom prijavljivanja. Veb adresa, koja se naziva i URL, može da izgleda ovako: http://portal.

Napomene: 

 • Da biste se prijavili u OneDrive for Business, organizacija treba da ima kvalifikovani SharePoint Online ili Office 365 poslovni plan pretplate. Druga mogućnost je da vaša organizacija ima sopstvenu primenu sistema SharePoint Server.

 • Ne možete da se prijavite koristeći višestruki poslovni ili školski nalog iz iste organizacije.

Ako imate problema sa prijavljivanjem pomoću poslovni ili školski nalog naloga, pokušajte da se prijavite na https://portal.office.com/onedrive ili se obratite IT sektoru organizacije.

Da biste se prebacivali između ličnog OneDrive naloga i OneDrive for Business naloga, odnosno između više OneDrive for Business naloga, otvorite aplikaciju, pritisnite i zadržite ikonu Ja Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS na dnu ekrana, a zatim dodirnite ime naloga koji želite da koristite.

Snimak ekrana prebacivanja između naloga u aplikaciji OneDrive za iOS

U aplikaciju OneDrive možete da dodate samo jedan lični nalog. Da biste otvorili drugi lični nalog, dodirnite ikonu Ja Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS na dnu ekrana, dodirnite nalog sa kog želite da se odjavite, a zatim dodirnite stavku Odjavi se sa ovog naloga. Zatim se ponovo prijavite pomoću naloga koji želite da koristite.

Da biste se odjavili sa ličnog OneDrive naloga ili OneDrive for Business naloga, otvorite aplikaciju, dodirnite ikonu Ja Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS na dnu ekrana, dodirnite nalog sa kog želite da se odjavite, a zatim dodirnite stavku Odjavi se sa ovog naloga.

Ako protresete uređaj, možete da ocenite aplikaciju OneDrive kada je prikažete na iPhone, iPad i iPod Touch uređajima, odnosno da pronađete pomoć.

Touch ID ili četvorocifreni kôd možete da postavite da biste sprečili druge korisnike uređaja da pristupe vašem OneDrive nalogu. Da biste to uradili, otvorite aplikaciju, dodirnite ikonu Ja Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS na dnu ekrana, dodirnite stavku Postavke OneDrive postavke , a zatim dodirnite preklopno dugme Touch ID i kôd da biste uključili ovu opciju i uneli kôd.

U aplikaciji OneDrive dodirnite ikonu Ja Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS na dnu ekrana, a zatim pogledajte red Prostor za skladištenje da biste videli ukupnu veličinu skladišta i dostupan prostor ili da biste kupili dodatno skladište.

Prvo, ažurirajte iOS na uređaju. Zatim se uverite da ste instalirali sve dostupne ispravke za aplikaciju. One će se preuzeti i instalirati automatski kada se povežete sa Wi‑Fi mrežom. Da biste videli dostupne ispravke koje nisu preuzete:

 1. Otvorite App Store, a zatim dodirnite stavku Ispravke.

 2. Ako su dostupne ispravke, dodirnite stavku Ažuriraj sve. Možda će vam biti traženo da unesete Apple ID lozinku.

Ako i dalje imate problema sa aplikacijom, pokušajte da je izbrišete, a zatim idite u App Store da biste je ponovo preuzeli.

Ako u aplikaciji ne vidite datoteku koju tražite, pogledajte članak Pronalaženje izgubljenih datoteka ili datoteka koje nedostaju u usluzi OneDrive.

Za dodatnu pomoć pročitajte kako da  rešite probleme sa aplikacijom OneDrive za iOS.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Na mreži

Pronađite pomoć na mreži
Pogledajte odeljak rešavanje problema sa OneDrive aplikacijom za mobilne uređaje, još stranica podrške za OneDrive ili pomoć za OneDrive for Business.

Ikona „Podrška putem e-pošte“

Obratite se podršci putem e-pošte
Ako vam je i dalje potrebna pomoć, protresite mobilni uređaj dok ste u aplikaciji OneDrive ili pošaljite e-poruku OneDrive timu za podršku

Za više pomoći obratite se IT odeljenju ili administratoru. Ako ste SharePoint Online administrator, možete i da otvorite tiket za podršku u Office 365 centru administracije.

Forumi Office 365 zajednice

Pitajte zajednicu
Potražite pomoć od stručnjaka na našem forumu OneDrive for Business zajednice.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×