Korišćenje aplikacije OneDrive u operativnom sistemu iOS

Korišćenje aplikacije OneDrive u operativnom sistemu iOS

OneDrive aplikacija vam omogućava da otpremite slike i preuzmete sve datoteke koje imate na lokaciji OneDrive.com.

Napomena: OneDrive aplikacija ne sinhronizuje datoteke automatski, ali možete da otpremite ažurirane datoteke i uređujete slike.

Ovo su osnovni podaci o korišćenju aplikacije OneDrive za iPhone, iPad i iPod Touch. Preuzmite aplikaciju za iOS.

Da biste dodali lični nalog, na stranici za prijavljivanje unesite Microsoft nalog. Da biste dodali OneDrive for Business nalog, unesite adresu e-pošte koju koristite za preduzeće, školu ili drugu organizaciju.

Napomene: 

 • Ako imate problema sa prijavljivanjem pomoću poslovnog ili školskog naloga, pokušajte da se prijavite na sajtu OneDrive.com ili se obratite IT sektoru.

 • Da biste promenili ili resetovali OneDrive lozinku, prijavite se na svoj nalog na mreži na sajtu account.microsoft.com/security.

Možete da imate i lični nalog i nalog OneDrive for Business. Da biste dodali dodatni nalog:

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive i dodirnite ikonu „Ja“ Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS u gornjem levom delu ekrana.

 2. Dodirnite stavku Dodaj nalog.

 3. Na ekranu za prijavljivanje unesite adresu e-pošte i lozinku koje koristite za preduzeće, školu ili drugu organizaciju.

  Kada organizacija koristi SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 ili SharePoint Server 2019, proces prijavljivanja razlikuje se od Office 365. Na ekranu za prijavljivanje dodirnite stavku Imate li URL adresu SharePoint servera? Zatim unesite veb adresu svog SharePoint servera da biste nastavili sa procesom prijavljivanja. Veb adresa, koja se naziva i URL, može da izgleda ovako: http://portal.

Napomene: 

 • Da biste se prijavili u OneDrive for Business, organizacija treba da ima kvalifikovani SharePoint Online ili Office 365 poslovni plan pretplate ili vaša organizacija mora da ima vlastitu primenu sistema SharePoint Server.

 • Ne možete da se prijavite koristeći višestruke poslovne ili školske naloge iz iste organizacije.

Da biste se prebacivali između ličnog OneDrive naloga i OneDrive for Business naloga odnosno između više OneDrive for Business naloga, otvorite aplikaciju, dodirnite ikonu „Ja“ Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS u gornjem levom delu ekrana, a zatim dodirnite ime naloga koji želite da koristite.

Snimak ekrana prebacivanja između naloga u aplikaciji OneDrive za iOS

U aplikaciju OneDrive možete da dodate samo jedan lični nalog. Da biste otvorili drugi lični nalog, dodirnite ikonu „Ja“ Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS u gornjem levom delu ekrana, dodirnite nalog sa kog želite da se odjavite, a zatim dodirnite stavku Odjavi se sa ovog naloga. Zatim se ponovo prijavite pomoću naloga koji želite da koristite.

 1. U aplikaciji OneDrive dodirnite stavku Dodaj Ikona „Dodaj“ u aplikaciji OneDrive za iOS na vrhu ekrana.

 2. Zatim dodirnite opciju za snimanje fotografije ili video zapisa odnosno otpremanje postojeće stavke.

  Snimak ekrana menija „Dodavanje“ u aplikaciji OneDrive za iOS

  • Ako odaberete stavku Snimi fotografiju ili video zapis, otvara se aplikacija kamere uređaja. Možda ćete biti upitani da li želite da OneDrive pristupi kameri – dodirnite dugme Da da biste dozvolili da se slike sačuvaju u usluzi OneDrive.

  • Ako dodirnete stavku Otpremi, pojavljuju se veze do aplikacije „Fotografije“ na uređaju. Pronađite slike koje želite da otpremite, izaberite ih, a zatim na gornjoj traci dodirnite stavku Gotovo.

Apple preporučuje da klijenti ostave aplikaciju OneDrive koja radi u pozadini. Automatsko otpremanje ne može da radi ako je aplikacija zatvorila (dvaput dodirnite matičnu i prevucite nagore i dalje).

Napomene: 

 • Otpremanje sa kamere može se koristiti samo na jednom nalogu u datom trenutku.

 • Fotografije otpremljene kroz funkciju „Otpremanje sa kamere“ automatski će biti sortirani po godini i mesecu u ugnežđenim fasciklama u fascikli „Snimci kamere“. This can Ovo možete kontrolisati pomoću postavke „Organizacija“ na postavkama stranice „Otpremanje sa kamere“. Imajte na umu da premeštanje, preimenovanje ili brisanje ovih fascikli nije podržano ili se ne preporučuje u ovom trenutku.

Za lične OneDrive naloge:

 1. U aplikaciji OneDrive dodirnite ikonu „Ja“ Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS u gornjem levom delu ekrana, a zatim dodirnite stavku Postavke OneDrive postavke .

 2. U okviru Postavke izaberite stavku Otpremanje sa kamere, a zatim uključite Otpremanje sa kamere da bi se fotografije i video zapisi automatski otpremali u OneDrive.

 3. Da biste osigurali automatsko otpremanje video zapisa, uključite opciju Uključivanje video zapisa.

  Napomene: 

  • Sve fotografije i video zapisi će se otpremiti na prvobitne veličine kada ste na Wi-Fi mreži. Ako želite da koristite vašu mobilnu mrežu, dodirnitePostavke, dodirniteOtpremanje sa kamere i onda uključite opciju Koristi mobilnu mrežu.

  • Snimci kamere na uređaju se otpreme na OneDrive, a ne sinhronizovane. To znači da možete da obrišete otpremljene fotografije i video zapise sa vašeg uređaja, što ne utiče na kopije u usluzi OneDrive.

  • OneDrive ne može da otprema fotografije optimizovane za iCloud. Da biste onemogućili optimizaciju, dodirnite stavku postavke > iCloud > fotografije i opozovite izbor u polju za optimizovanje.

Za naloge OneDrive for Business:

 1. Proverite da li ste prijavljeni u aplikaciju sa nalogom na koji želite da otpremite fotografije.

 2. Izaberite ikonu „Ja“ Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS > Fotografije.

 3. U prikazu „Slike“, iz statusa otpremanja sa kamere u iskačućem prozoru, izaberite Uključi. (Ako već imate omogućeno otpremanje sa kamere na drugom nalogu, izaberite stavku Promeni umesto toga.)

 4. Potvrdite da želite da uključite optremanje sa kamere. (Ako ste izabrali Promeni u prethodnom koraku, potvrdite da želite da promenite nalog za otpremanje sa kamere).

 5. Ponovo potvrdite da ste izabrali ispravan nalog.

 1. U aplikaciji OneDrivedodirnite stavku Skeniraj Ikona za skeniranje u OneDrive aplikaciji za mobilne uređaje (možete takođe da dodirnete Dodaj Ikona „Dodaj“ u aplikaciji OneDrive za iOS na vrhu ekrana, zatim dodirnite Skeniraj). (Da biste izašli iz režima skeniranja bez skeniranja ičega, samo dodirnite ikonicu strelice na levo u gornjem levom uglu ekrana.)

 2. Izaberite odgovarajuću brzu postavku (uključeno, isključeno, automatsko ili upaljeno) tako što ćete dodirnuti Flash ikonu u gornjem desnom uglu.

 3. Izaberite Belu tablu, Dokument, Vizitkartu ili Fotografiju, a zatim dodirnite ikonu belog kruga za skeniranje stavke. (Na manjim ekranima ćete možda morati da prevučete nalevo da biste videli opciju fotografije.)

  Opcije prilikom skeniranja putem usluge OneDrive za Android

  Saveti: 

  • Pretplatnici sistema Office 365 imaju opciju za skeniranje više stranica, omogućavajući Vam da kombinujete više skeniranja u jednom PDF-a. Da biste koristili tu opciju, dodirnite stavku Dodaj, a zatim skenirajte sledeći dokument.

  • Maksimalan broj stranica/slika koje mogu da budu skenirane više stranica je 10.

 4. Kada skenirate stavku, možete da je izrezujete, rotirate, dodate tekst ili ga markirate. (Ako niste zadovoljni slikom, dodirnite ikonu strelice na levo u gornjem levom uglu da biste izbrisali skenirani objekat i pokušali ponovo.)

  Opcije za uređivanje skeniranja u OneDrive aplikaciji za mobilne uređaje za iOS

  Takođe možete da izmenite filter koji ste prethodno izabrali (Whiteboard, dokument, vizitkarta ili fotografiju) ili da promenite režim (prilagođavanja i sivih tonova) tako što ćete dodirnuti filtere na dnu.

  Opcije filtera za skeniranje slika u usluzi OneDrive za iOS

  Opcije režima za skeniranje slika u usluzi OneDrive za iOS

 5. Kada završite uređivanje stavke, dodirnite stavku Gotovo, unesite ime datoteke, a zatim dodirnite dugme Sačuvaj.

  Napomena: Datoteke se automatski čuvaju kao PDF datoteke.

Pogledajte video: Skenirajte, potpišite i delite dokumenta.

Napomena: Video prikazuje funkciju skeniranja na Android uređaju, ali funkcioniše slično za iOS uređaje.

Možete da pretražujete tekst unutar datoteka, pa čak i fotografija. U vrhu bilo kog prikaza datoteke dodirnite polje Pretraga, a zatim otkucajte frazu za pretragu.

Saveti: 

 • Ako radite na OneDrive ličnom nalogu, pretraga obuhvata samo sadržaj otvorene fascikle. Na primer, ako je otvorena fascikla pod imenom „Poslovni dokumenti“, pretragom se obuhvataju samo datoteke u fascikli „Poslovni dokumenti“. Da biste pretražili sve OneDrive datoteke, koristite pretragu u prikazu Datoteke.

 • Ako radite na poslovnom ili školskom nalogu, pretraga uvek obuhvata kompletan OneDrive.

Ako u aplikaciji ne vidite datoteku koju tražite, pogledajte članak Pronalaženje izgubljenih datoteka ili datoteka koje nedostaju u usluzi OneDrive.

Fascikle možete da dodate u prikaz Datoteke ili u bilo koju drugu fasciklu u usluzi OneDrive.

 1. U prikazu ili fascikli gde želite da dodate novu fasciklu, dodirnite stavku Dodaj Ikona „Dodaj“ u aplikaciji OneDrive za iOS na vrhu ekrana, a zatim stavku Kreiraj fasciklu.

 2. Dodirnite stavku Ime fascikle i otkucajte željeno ime fascikle, a zatim dodirnite stavku Kreiraj.

 1. Izaberite datoteke koje želite da premestite, a zatim dodirnite stavku Premesti Premeštanje datoteka u usluzi OneDrive (možda ćete prvo morati da dodirnete stavku Više da biste videli ikonu Premesti).

  Savet: Fascikle, kao i pojedinačne datoteke, možete da premestite u drugu fasciklu.

 2. Pojavljuje se lista Datoteke. Dodirnite fasciklu u koju želite da premestite datoteke, a zatim stavku Premesti.

Savet: Da biste napravili novu fasciklu za ove premeštene datoteke, na dnu liste Datoteke dodirnite stavku Nova fascikla. Unesite ime nove fascikle, a zatim dodirnite stavku Napravi.

Ako koristite OneDrive, možete da pristupite vašim SharePoint datotekama u aplikaciji za mobilne uređaje bez napuštanja OneDrive. SharePoint lokacija sa kojim ste nedavno komunicirali ili koje pratite a pojavljuju se na listi koja se nalazi ispod imena vaše organizacije. Takođe ćete moći da vidite Office 365 grupe na listi, jer će svaka grupa imati lokaciju sopstvenog tima.

Da biste saznali više, pogledajte članak Pronalaženje SharePoint datoteka u usluzi OneDrive.

 1. U aplikaciji OneDrive otvorite fasciklu koju želite da sortirate, a zatim dodirnite strelicu pored trenutnog redosleda sortiranja, na primer Sortiraj po imenu (A–Ž).

 2. Izaberite kako želite da se datoteke sortiraju. Možete da sortirate po imenu, datumu, veličini ili oznaci tipa datoteke.

Datoteke izbrisane iz usluge OneDrive čuvaju se u OneDrive korpi za otpatke 30 dana za lične naloge. Datoteke možete da vratite u OneDrive pre isteka tog perioda ili da ih trajno izbrišete iz usluge OneDrive.

 1. Dodirnite ikonu „Ja“ Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS u gornjem levom delu ekrana, izaberite nalog i dodirnite stavku Korpa za otpatke.

 2. U prikazu Korpa za otpatke izaberite datoteke koje želite da vratite.

 3. Da biste datoteke vratili u OneDrive, dodirnite stavku Vrati Vraćanje datoteka u prethodno stanje u usluzi OneDrive .

Napomena: Ako je korpa za otpatke puna, najstarije stavke se automatski brišu posle tri dana. Ako ste prijavljeni pomoću poslovnog ili školskog naloga, stavke u korpi za otpatke automatski brišu posle 93 dana, osim ako je administrator promenio postavku. Pročitajte više informacija o vremenu zadržavanja izbrisanih stavki za poslovne ili školske naloge.

Datoteke izbrisane iz usluge OneDrive čuvaju se u OneDrive korpi za otpatke 30 dana za lične naloge. Datoteke možete da vratite u OneDrive pre isteka tog perioda ili da ih trajno izbrišete iz usluge OneDrive.

 1. Dodirnite ikonu „Ja“ Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS u gornjem levom delu ekrana, dodirnite nalog koji koristite i dodirnite stavku Korpa za otpatke.

 2. U prikazu Korpa za otpatke izaberite datoteke koje želite da izbrišete.

 3. Da biste trajno uklonili datoteke, dodirnite stavku Izbriši Brisanje datoteka u usluzi OneDrive .

Napomena: Ako je korpa za otpatke puna, najstarije stavke se automatski brišu posle tri dana. Ako ste prijavljeni pomoću poslovnog ili školskog naloga, stavke u korpi za otpatke automatski brišu posle 93 dana, osim ako je administrator promenio postavku. Pročitajte više informacija o vremenu zadržavanja izbrisanih stavki za poslovne ili školske naloge.

 1. U aplikaciji OneDrive, otvorite fasciklu u kojoj se nalaze fotografije ili video zapisi koje želite da preuzmete. Uverite se da se sadržaj fascikle pojavljuje u prikazu liste, a ne kao sličice.

 2. Izaberite fotografiju ili video. (Možete da izaberete i više datoteka tako što ćete pritisnuti i držati jednu fotografiju ili video, a zatim dodirnuti krug pored imena dodatnih datoteka da biste ih označili.)

 3. Dodirnite stavke Deljenje OneDrive deljenje > Sačuvaj sliku.

  Snimak ekrana dugmeta „Sačuvaj sliku“ u aplikaciji OneDrive za iOS

 4. Pronađite preuzetu fotografiju ili video u fascikli „Snimci kamere“ na uređaju.

Možete da delite datoteke, fotografije i fascikle u usluzi OneDrive na iOS uređaju, isto kao što ih delite i na PC ili Mac računaru. Da biste prestali da ih delite, idite na veb sajt OneDrive i prijavite se pomoću Microsoft naloga ili poslovnog ili školskog naloga.

Kada neko sa vama podeli OneDrive datoteku ili fasciklu, obično dobijete poruku u e-pošti ili obaveštenje na iOS uređaju. Da biste pronašli datoteke deljene sa vama u aplikaciji OneDrive, dodirnite ikonu prikaza Deljeno Dugme „Deljeni prikaz“ u aplikaciji OneDrive za Android u dnu aplikacije.

Prikaz „Deljene datoteke“ u aplikaciji OneDrive za Android

Prikaz Deljeno sadrži datoteke koje su deljene sa vama, kao i datoteke koje ste vi delili sa drugima. Dok ste prijavljeni pomoću ličnog OneDrive naloga, dodirnite ime osobe koja deli da biste pronašli datoteke koju je ta osoba delila.

Napomena: Prikaz Deljeno izgleda drugačije kada ste prijavljeni pomoću poslovnog ili školskog naloga.

Označite datoteke ili fascikle kao „van mreže“ da biste mogli da ih čitate bilo kada, čak i kada niste povezani sa internetom. Uređivanja datoteka na mreži sinhronizuju se kada se iPad, iPhone ili iPod Touch sledeći put poveže sa vebom, tako da dobijate najnoviju verziju datoteke.

Napomene: 

 • Datoteke ili fascikle označene sa „Van mreže“ samo su za čitanje – možete da ih uredite samo kada ste na mreži. Da biste uredili Office datoteku dok ste van mreže, trebalo bi da otvorite datoteku dok ste na mreži u zahtevanoj Office aplikaciji. Možete da radite na datoteci van mreže pošto ste je otvorili.

 • Preuzimanje fascikli van mreže dostupno je za Premium OneDrive uz Office 365 pretplatu.

 1. U aplikaciji OneDrive izaberite datoteku ili fasciklu koje želite da budu dostupne za čitanje van mreže, a zatim dodirnite stavku Napravi dostupnim van mreže Zadržite van mreže. .

 2. Datoteke ili fascikle označene za čitanje van mreže imaju dostupnu ikonu "vanmrežne Ikona koja ukazuje na to da je dostupna u usluzi OneDrive " u prikazu liste. Dodirnite listu datoteka bilo kada da biste otvorili datoteku za čitanje.

Savet: Kad označite da su datoteka ili fascikla van mreže, OneDrive ih takođe navodi i u prikazu Vanmrežne datoteke. Dodirnite ikonu „Ja“ Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS u gornjem levom delu ekrana i dodirnite stavku Vanmrežne datoteke da biste odmah pronašli sve vanmrežne datoteke i fascikle.

Da biste prestali da zadržavate datoteku ili fasciklu van mreže, izaberite vanmrežnu datoteku ili fasciklu i dodirnite stavku Ukloni iz vanmrežnog režima Samo na mreži. .

U aplikaciji OneDrive dodirnite ikonu „Ja“ Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS u gornjem levom delu ekrana, a zatim pogledajte red Prostor za skladištenje da biste videli ukupnu veličinu skladišta i dostupan prostor ili da biste kupili dodatno skladište.

Možete da postavite četvorocifreni kôd da biste sprečili druge korisnike uređaja da pristupe vašem OneDrive nalogu. Da biste to uradili, otvorite aplikaciju, dodirnite ikonu „Ja“ Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS u gornjem levom delu ekrana, dodirnite stavke Postavke OneDrive postavke > Kôd, a zatim dodirnite preklopno dugme Kôd da biste ga uključili i uneli kôd.

Da biste se odjavili sa ličnog OneDrive naloga ili OneDrive for Business naloga, otvorite aplikaciju, dodirnite ikonu „Ja“ Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS u gornjem levom delu ekrana i izaberite nalog sa kog želite da se odjavite. Kada izaberete nalog, dodirnite stavku postavke OneDrive postavke > lično ili ime OneDrive for Business naloga > se odjavite.

Prvo, ažurirajte iOS na uređaju. Zatim se uverite da ste instalirali sve dostupne ispravke za aplikaciju. One će se preuzeti i instalirati automatski kad ste povezani sa Wi-Fi mrežom. Da biste videli dostupne ispravke koje nisu preuzete:

 1. Otvorite App Store, a zatim dodirnite stavku Ispravke.

 2. Ako su dostupne ispravke, dodirnite stavku Ažuriraj sve. Možda će vam biti traženo da unesete Apple ID lozinku.

Ako i dalje imate problema sa aplikacijom, pokušajte da je izbrišete, a zatim idite u App Store da biste je ponovo preuzeli.

Ako u aplikaciji ne vidite datoteku koju tražite, pogledajte članak Pronalaženje izgubljenih datoteka ili datoteka koje nedostaju u usluzi OneDrive.

Za dodatnu pomoć pročitajte kako da  rešite probleme sa aplikacijom OneDrive za iOS.

Ako protresete uređaj, možete da ocenite aplikaciju OneDrive kada je prikažete na iPhone, iPad i iPod Touch uređajima, odnosno da pronađete pomoć.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Na mreži

Pronalaženje pomoći na mreži
Pogledajte još stranica podrške za OneDrive i OneDrive for Business.
Za OneDrive aplikaciju za mobilne uređaje, pogledajte članak Rešavanje problema sa OneDrive aplikacijom za mobilne uređaje.

Ikona „Podrška putem e-pošte“

Obratite se podršci putem e-pošte
Ako vam je i dalje potrebna pomoć, protresite mobilni uređaj dok ste u aplikaciji OneDrive ili pošaljite e-poruku OneDrive timu za podršku. Da biste se obratili OneDrive for Business podršci sa PC ili Mac računara, kliknite na ikonu OneDrive na sistemskoj traci poslova ili traci sa menijima, zatim izaberite stavke Više > Pošalji povratne informacije > Nešto mi se ne dopada.

OneDrive for Business Administratori takođe mogu da pogledaju OneDrive for Business Tech zajednicu, Pomoć za OneDrive for Business administratore ili da se obrate podršci za Office 365 za preduzeća.

Forumi Office 365 zajednice

Imate povratne informacije?
OneDrive UserVoice je mesto za predloge funkcija koje želite da dodamo u OneDrive. Iako ne možemo da garantujemo određene funkcije ili termine, odgovorićemo na svaki predlog sa najmanje 500 glasova.

Idite na OneDrive UserVoice.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×