Korišćenje čitača ekrana za umetanje tabele u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje tabele u programu Word

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Word 2016 pomoću tastature i Naratora, ugrađenog čitača ekrana u operativnom sistemu Windows, da biste dodali tabelu u dokument tako što ćete navesti dimenzije ili odabrati između nekoliko unapred dizajniranih oblikovanja tabela.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice za Microsoft Word 2016 za Windows.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Umetanje tabele navođenjem dimenzija

Možete da navedete dimenzije tabele, kao što su broj kolona i redova, a njihove visinu i širinu. Word će umetnuti osnovni koordinatna mreža tip tabele za upotrebu.

Napomena: Da biste učinili pristupačnijim tabele i omogućavaju za čitače ekrana da biste identifikovali kolone tabele ispravno, dajte tabele Red zaglavlja.

 1. U dokumentu izaberite lokaciju na koju želite da umetnete novu tabelu.

 2. Da biste otvorili dijalog " Umetanje tabele ", pritisnite tastere Alt + N, T, a zatim.

 3. Da biste naveli broj kolona u tabeli, pritisnite kombinaciju tastera Alt+C, a zatim otkucajte broj kolona.

 4. Da biste naveli broj redova, pritisnite kombinaciju tastera Alt+R, a zatim otkucajte željeni broj redova.

 5. Ako ubuduće želite ponovo da koristite te dimenzije, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S da biste izabrali opciju Zapamti dimenzije za nove tabele.

 6. Da biste zatvorili dijalog " Umetanje tabele ", pritisnite taster Tab dok ne čujete „Dugme u redu”, a zatim pritisnite taster Enter. Word dodaje tabelu u dokument.

 7. Da biste podesili red zaglavlja, idite na tabelu u dokumentu i premeštanje na bilo koju ćeliju. Pritisnite tastere Alt + J, T da biste otvorili karticu Dizajn za Alatke za tabele. Čućete kako ime kartice.

 8. Pritisnite taster Tab dok ne čujete „Izbor neproverena, zaglavlje reda, polja za potvrdu” i pritisnite taster RAZMAKNICA da biste ga izabrali.

 9. Pritisnite taster Esc da biste se vratili u telo dokumenta.

 10. Prelazak na tabelu i otkucajte informacije u ćelijama. Čujete koja kolona i redova trenutno izabrana ćelija koje su ćelije zaglavlja. Pritisnite taster strelica nadole da biste se premestili u tabeli.

Umetanje tabele izborom ugrađenih oblika

Ako želite da omogućite Word oblikovanje za vas, izaberite jednu od njene devet ugrađene formate za tabele.

 1. U dokumentu izaberite lokaciju na koju želite da umetnete novu tabelu.

 2. Da biste odabrali ugrađenih formata tabela, pritisnite tastere Alt + N, T, a zatim T da biste otvorili meni " Brzi tabela ".

 3. Koristite na nadole ili nagore Taster sa strelicom da biste se kretali kroz liste formata tabele.

 4. Da biste izabrali željeni format tabele, pritisnite taster Enter. Word umeće izabranu tabelu u dokument i postavlja fokus na vrhu umetnuti tabele.

 5. Pritisnite taster Tab da biste se kretali kroz ćelije i otkucajte informacije.

Brisanje tabele

Ako vam tabela više nije potrebna, izbrišite je iz dokumenta.

 1. Otvorite dokument, a zatim idite na tabelu koju želite da izbrišete. Dok je fokus u tabeli, čućete potvrdu, na primer „U 1. tabeli“. Kada se fokus premesti izvan tabele, čućete da ste napustili tabelu.

 2. Da biste otišli na karticu Raspored alatki za tabelu , pritisnite tastere Alt + J, l

 3. Da biste izbrisali celu tabelu, pritisnite taster D, a zatim taster T. Tabela se briše, a fokus se vraća na dokument.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje grafikona u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word za iOS sa VoiceOver ugrađena iOS čitač ekrana, da dodate tabelu u dokument. Možete da proširite tabelu tako što ćete dodati novi redovi ili kolone i oblikovanje tabele pomoću ugrađenih stilova.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Mogućnosti dodira u programu Word za iOS potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za Word za iPhone

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite VoiceOver, ugrađeni iOS čitač ekrana. Da biste saznali više o korišćenju programu VoiceOver, posetite Apple pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite iPhone. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na iPad uređaju.

 • Preporučujemo da čitate i uređujete dokumente u Prikazu rasporeda za štampanje. VoiceOver možda neće raditi pouzdano u drugim režimima prikaza.

U ovoj temi

Umetanje tabele

Napomena: Da biste učinili pristupačnijim tabele i omogućavaju za čitače ekrana da biste identifikovali kolone tabele ispravno, podesite red zaglavlja.

 1. Premestite na mesto u dokumentu gde želite da umetnete novu tabelu, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Jedan prst slajda na vrhu ekrana dok ne čujete „Prikaži traku, dugme” i zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete trenutno izabrane kartice, na primer, „„početak "”.

 3. Dodirnite dvaput ekrana. Meni "kartice" otvara se.

 4. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Kartica ’Umetanje’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Tabela’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Podrazumevani tabela sa 3 reda i 3 kolone se umeće u dokument. Fokus je na novu tabelu.

 6. Da biste podesili red zaglavlja, prevucite jednim prstom duž dna polovinu ekrana dok ne čujete „Dugme Opcije stila”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Slajd jednim prstom duž dna polovinu ekrana dok ne čujete „Unselected, zaglavlje reda, dugme” i zatim dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

  Ako VoiceOver objavljuje opciju Zaglavlje reda je već izabran, možete nastaviti da biste uredili tabelu.

 7. Da biste zatvorili kartice meni, prevucite jednim prstom duž desne ivice ekrana dok ne čujete „Sakrili dugme na traci”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Na tastaturi na ekranu se otvara.

 8. Da biste premestili fokus na novu tabelu, prevucite jednim prstom preko ekrana dok se ne VoiceOver objavljuje ćeliju u tabeli.

 9. Kada je fokus unutar tabele, prevucite nalevo ili nadesno da biste otišli na tabelu. Da biste dodali tekst ili brojeve u ćeliji, dvaput dodirnite ekran, a zatim koristite na tastaturu na ekranu da biste otkucali sadržaja.

Dodavanje kolona ili redova tabele

Tabelu možete brzo da proširite tako što ćete dodati još redova ili kolona.

 1. U dokumentu, prevucite jednim prstom preko ekrana dok ne čujete „Unosi u tabeli” praćeno tabele i ćelije detalje.

 2. Da biste uneli u režimu za uređivanje, dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu opciju, na primer, „Dugme ‘Umetni desno’“ ili „Dugme ‘Umetni ispod’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Brisanje tabele

Ako vam tabela više nije potrebna, izbrišite je iz dokumenta.

 1. U dokumentu, prevucite jednim prstom preko ekrana dok ne čujete „Unosi u tabeli” praćeno tabele i ćelije detalje.

 2. Da biste uneli u režimu za uređivanje, dvaput dodirnite ekran.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Brisanje dugmeta”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Da biste izbrisali celu tabelu, slajda jedan prst duž dna polovinu ekrana dok ne čujete „Izbriši tabelu, dugme” i zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word za Android sa TalkBack, čitaču ugrađene Android ekrana da biste dodali tabelu u dokument. Možete da proširite tabelu tako što ćete dodati novi redovi ili kolone i oblikovanje tabele pomoću ugrađenih stilova. Dodavanjem alternativni tekst u tabelama, možete da sadržaj dostupan za proširite grupe korisnika lokacije.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Mogućnosti dodira u programu Word za Android potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za Word za Android

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Umetanje tabele

Napomena: Da biste učinili pristupačnijim tabele i omogućavaju za čitače ekrana da biste identifikovali kolone tabele ispravno, podesite red zaglavlja.

 1. Premeštanje na lokaciju u dokumentu gde želite da umetnete novu tabelu.

 2. Slajd jednim prstom u donjem desnom uglu ekrana dok ne čujete „nije potvrđen izbor u više opcija, prebacite se”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Meniju "kartica"”, praćeno trenutno izabrane kartice.

 3. Dodirnite dvaput ekrana. Meni "kartice" otvara se.

 4. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Kartica ’Umetanje’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Tabela’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Podrazumevani tabela sa 3 reda i 3 kolone se umeće u dokument. Fokus je na kartici tabele .

 6. Da biste podesili red zaglavlja, prevucite udesno sve dok ne čujete „Stil meni opcije”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Prevucite nadesno dok ne čujete „Zaglavlje reda, opozvan, prekidač” i zatim dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

  Ako TalkBack objavljuje da opciju Red zaglavlja već je potvrđen, možete nastaviti da biste uredili tabelu.

 7. Da biste premestili fokus na novu tabelu, prevucite jednim prstom preko ekrana dok se ne TalkBack objavljuje ćeliju u tabeli.

 8. Kada je fokus unutar tabele, prevucite nalevo ili nadesno da biste otišli na tabelu. Da biste dodali tekst ili brojeve u ćeliji, dvaput dodirnite ekran, a zatim koristite na tastaturu na ekranu da biste otkucali sadržaja.

Dodavanje kolona ili redova tabele

Tabelu možete brzo da proširite tako što ćete dodati još redova ili kolona.

 1. U dokumentu, jednim prstom slajd preko ekrana dok ne čujete „Unošenje tabele”, praćeno tabele i ćelije detalje.

 2. Prevucite jedan prst duž dna ekrana dok se ne čujete željenu opciju, na primer, „Umetanje, dugme” ili „Umetni ispod dugmeta”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje alternativnog teksta u tabelu

Da bi tabele bile pristupačne za širu publiku, dodajte alternativni tekst na njega.

 1. Prelazak na tabelu u koju želite da dodate alternativni tekst.

 2. Slajd jednim prstom u donjem desnom uglu ekrana dok ne čujete „nije potvrđen izbor u više opcija, prebacite se”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „izaberete karticu meni, tabele,”.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „alternativni tekst menija”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Polje "”Uredi za naslov”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Na ekranu na tastaturi se otvara na dnu ekrana.

 5. Otkucajte naslov opisni tekst.

 6. Prevucite nadesno dok ne čujete „Polje "”Uredi opis”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Na ekranu na tastaturi se otvara na dnu ekrana.

 7. Otkucajte opis tabele.

 8. Kada završite, prevucite nadole tada sleva da biste zatvorili na tastaturi na ekranu.

 9. Da biste se vratili u meniju karticu tabele, prevucite nadole onda levo.

Brisanje tabele

Ako vam tabela više nije potrebna, izbrišite je iz dokumenta.

 1. U dokumentu, jednim prstom slajd preko ekrana dok ne čujete „Unošenje tabele”, praćeno tabele i ćelije detalje.

 2. Da biste izbrisali celu tabelu, prevucite jednim prstom duž dna ekrana dok ne čujete „Brisanje meni”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Izbriši tabelu’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Konfigurisanje uređaja za rad sa pristupačnošću u sistemu Office 365

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word Mobile Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste dodali tabelu u dokument. Možete da proširite tabelu tako što ćete dodati novi redovi ili kolone i oblikovanje tabele pomoću ugrađenih stilova. Dodavanjem alternativni tekst u tabelama, možete da sadržaj dostupan za proširite grupe korisnika lokacije.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Mogućnosti dodira u programu Word za Windows Phone 10 potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za Word Mobile za Windows 10

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Dodajte tabelu

Napomena: Da biste učinili pristupačnijim tabele i omogućavaju za čitače ekrana da biste identifikovali kolone tabele ispravno, podesite red zaglavlja.

 1. Premestite na mesto gde želite da umetnete tabelu, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Table, button“ (Tabela, dugme), a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Kreira podrazumevanu tabela sa 3 reda i 3 kolone. Fokus je na novu tabelu.

 3. Da biste podesili red zaglavlja, prevucite udesno sve dok ne čujete „Dugme još opcija, skupljeni”, i zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Pokaži mi dugme”. Prevucite nadesno dok ne čujete „Stil dugmeta opcije skupljeni”, i zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „isključena, zaglavlje reda dugme”. Dvaput dodirnite ekran da biste dodali red zaglavlja.

  Ako narator objavljuje da opciju Zaglavlje reda je već na, možete nastaviti da biste uredili tabelu.

 4. Da biste zatvorili na traci, prevucite ulevo dok ne čujete „Dugme još opcija, razvijenu”, i zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete ime dokumenta, a zatim „Uređivanje”. Na ekranu se pojavi na dnu ekrana. Fokus je unutar tabele.

 5. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucali sadržaj u tabeli.

Dodavanje kolona ili redova tabele

 1. U dokumentu, prevucite nadesno ili nalevo sve dok ne čujete tabelu koju želite da dodate kolone ili redove za, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite jednim prstom po donjoj ivici ekrana dok ne čujete željenu opciju, na primer, „Dugme ‘Umetni desno’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje alternativnog teksta u tabelu

Da bi tabele bile pristupačne za širu publiku, dodajte alternativni tekst na njega.

 1. U dokumentu, prevucite nadesno ili nalevo sve dok ne čujete tabelu koju želite da dodate alternativni tekst, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme još opcija, skupljeni”, i zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Pokaži mi dugme”. Prevucite nadesno dok ne čujete „dugme alternativni tekst, skupljeni”, i zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Naslov, uređivanjem”. Na ekranu se pojavi na dnu ekrana.

 3. Dvaput dodirnite ekran, a zatim unesite opisni naslov alternativnog teksta.

 4. Prevucite nadesno. Čujete: „Opis, koji se može uređivati tekst”.

 5. Dvaput dodirnite ekran, a zatim otkucajte opis alternativnog teksta.

 6. Kada završite, slajda jednim prstom u gornjem desnom uglu ekrana dok ne čujete „Gotovo, dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Brisanje tabele

 1. U dokumentu slajda jedan prst preko ekrana dok se ne čujete tabelu koju želite da izbrišete, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Izbriši’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Izbriši tabelu”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa u dokumentu u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word Online sa tastature i Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste dodali tabelu u dokument. Možete da proširite tabelu tako što ćete dodati novi redovi ili kolone i oblikovanje tabele pomoću ugrađenih stilova. Dodavanjem alternativni tekst u tabelama, možete da sadržaj dostupan za proširite grupe korisnika lokacije.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u programu Word Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite Word Online, preporučujemo da kao veb pregledač koristite Microsoft Edge. Zbog toga što se Word Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Word Online.

U ovoj temi

Umetanje tabele

Napomena: Da biste učinili pristupačnijim tabele i omogućavaju za čitače ekrana da biste identifikovali kolone tabele ispravno, podesite red zaglavlja.

 1. Premeštanje na lokaciju u dokumentu gde želite da umetnete novu tabelu.

 2. Da biste otvorili meni tabele , pritisnite tastere Alt + Windows logotip taster N, t

 3. Da biste naveli i izaberite željeni broj kolona i redova u tabeli, pritisnite kombinaciju tastera Shift + strelica prečice. Čujete broja izabranih redova i kolona.

 4. Da biste umetnuli tabelu sa izabrane dimenzije, pritisnite taster Enter.

 5. Da biste podesili red zaglavlja, idite na bilo koju ćeliju u tabeli. Pritisnite tastere Alt + Windows Logotip ključnih + J, t Otvara se kartica " Dizajn " Alatke za tabele . Čujete ime karticu pritiskajte taster Tab dok ne čujete „tabele opcija stila, se, zaglavlje reda, dugme” i pritisnite taster RAZMAKNICA da biste ga izabrali.

  Ako narator objavljuje da opciju Zaglavlje reda je već na, možete nastaviti da uređujete tabelu.

 6. Fokus se premešta u novu tabelu. Pritisnite taster strelica nadole da biste se premestili u telu tabele.

 7. Otkucajte informacije u ćelijama. Čujete koja kolona i redova trenutno izabrana ćelija koje su ćelije zaglavlja.

Dodavanje kolona ili redova tabele

Tabelu možete brzo da proširite tako što ćete dodati još redova ili kolona.

 1. Premeštanje unutar tabele, a zatim koristite tastere sa strelicama da biste otišli na tabelu da biste pronašli na mesto gde želite da dodate novi red ili kolonu.

 2. Pritisnite tastere Alt + Windows Logotip ključnih + J, l Otvara se na kartici raspored u Alatke za tabele .

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali red iznad trenutnog reda, pritisnite taster A.

  • Da biste dodali red ispod trenutnog reda, pritisnite taster B, E.

  • Da biste dodali kolonu sa leve strane trenutne kolone, pritisnite taster l

  • Da biste dodali kolonu sa desne strane trenutne kolone, pritisnite taster R.

  Fokus se premešta u telo dokumenta, unutar tabele.

Oblikovanje tabele pomoću ugrađenih stilova

Ako želite da omogućite Word Online uradite oblikovanje za vas tabele, izaberite jednu od njene ugrađenih stilova za tabele.

 1. Premeštanje na bilo koju ćeliju unutar tabele koje želite da oblikujete.

 2. Pritisnite tastere Alt + sa Windows logotipom ključnih + J, T da biste otvorili Dizajn taster tab u Alatke za tabele. Ime kartice čujete.

 3. Da biste razvili meni Stilovi tabele , pritisnite taster Tab dok ne čujete „Još stilova, dugme, skupljeni”,, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA.

 4. Pritisnite taster Tab da biste potražili stilove. Narator objavljuje detalje o svakom stil.

 5. Da biste odabrali i Primena stila ugrađeni stil tabele, pritisnite taster Enter. Fokus se premešta u telo dokumenta, unutar tabele.

Dodavanje alternativnog teksta u tabelu

Da bi tabele bile pristupačne za širu publiku, dodajte alternativni tekst na njega.

 1. Premeštanje na bilo koju ćeliju na tabelu u koju želite da dodate alternativni tekst.

 2. Pritisnite tastere Alt + Windows Logotip ključnih + J, L, a zatim E. Otvara se dijalog za Alternativni tekst . Fokus je u polju tekst naslova .

 3. Otkucajte opisno naslov za tabelu.

 4. Pritisnite taster Tab. Fokus se premešta u polju za tekst Opis .

 5. Otkucajte opis tabele.

 6. Kada završite, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Dugme u redu”, a zatim pritisnite taster Enter.

Brisanje tabele

Ako vam tabela više nije potrebna, izbrišite je iz dokumenta.

 1. Premeštanje na bilo koju ćeliju na tabelu koju želite da izbrišete.

 2. Da biste izbrisali celu tabelu, pritisnite tastere Alt + Windows Logotip ključnih + J, L, a zatim D, t Tabele se briše a fokus daje u telo dokumenta.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Word

Tasterske prečice u aplikaciji Word Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×