Korišćenje čitača ekrana za umetanje tabele na Excel radni list

Korišćenje čitača ekrana za umetanje tabele na Excel radni list

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Excel sa tastature i čitač ekrana da organizujete podatke u tabelu za brže analizu. Testirali smo ga Narator, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Ćete naučiti kako da kreirate i dodavanje redova i kolona za brisanje redova i kolona iz tabele.

Napomene: 

U ovoj temi

Kreiranje tabele

 1. Na radnom listu izaberite ćelije koje želite da uključite u tabelu. Ćelije mogu biti prazne ili mogu da sadrže podatke.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + T (ili kombinaciju tastera Ctrl + L). Otvara se dijalog Kreiranje tabele i čujete: „Kreiranje tabele”.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „moja tabela ima zaglavlja”.

  Napomena: Zaglavlja tabele su veoma važna za pristupačnost. Čitači ekrana koriste informacije iz zaglavlja za navigaciju, a smisleni naslovi kolona mogu da pomognu čitaocima da razumeju podatke.

  • Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako izabrani opseg ćelija sadrži podatke koje želite da prikažete kao zaglavlja tabele.

  • Ako želite da koristite podrazumevana imena koja nudi Excel (na primer Kolona 1, Kolona 2 itd.), nemojte potvrditi izbor u ovom polju za potvrdu.

  • Da biste promenili podrazumevana imena, izaberite tekst u zaglavlju kolone i otkucajte željeno ime.

 4. Da biste zatvorili dijalog Kreiranje tabele i vratili se na radni list, pritisnite taster Tab dok ne čujete „U redu”, a zatim pritisnite taster Enter.

Tasterske prečice za tabele

Ovo su korisni referenca za tasterske prečice koje se odnose na tabele u Excel.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pravljenje tabele sa podrazumevanim stilom

Ctrl+T ili Ctrl+L

Oblikovanje podataka u vidu tabele Umetanje reda iznad

Alt+H, T

Umetanje reda iznad

ALT + H, se, R

Umetanje kolone sa leve strane

ALT + H, se, C

Brisanje reda ili redova

ALT + H, D, R

Brisanje kolone ili kolona

ALT + H, D, C

Otvaranje kartice „Dizajn“

ALT + J + T

Kreiranje ili uklanjanje zaglavlja tabele

ALT + J + T, O

Otvaranje kontekstualnog menija

Shift+F10 ili Windows kontekstualni taster

Dodavanje reda ili kolone u tabelu

 1. Izaberite red ispod koje želite da umetnete jedan ili više praznih redova ili izaberite kolonu desno od kojih želite da umetnete jedan ili više kolona.

 2. Pritisnite tastere Alt + H + I. Meni " Umetanje " se otvara i čujete „Umetanje ćelije”.

  • Da biste umetnuli red iznad izabranog teksta, pritisnite taster A.

  • Da biste umetnuli kolonu sa leve strane izabrane kolone, pritisnite taster L.

Brisanje reda ili kolone iz tabele

 1. Izaberite jedan ili više redova ili kolona koje želite da izbrišete.

 2. Pritisnite tastere Alt + H + D. Meni " Izbriši " se otvara i čujete „Brisanje ćelija”.

  • Da biste izbrisali izabrane redove, pritisnite taster l

  • Da biste izbrisali izabrane kolone, pritisnite taster M.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za sortiranje ili filtriranje tabele u programu Excel

Tasterske prečice u programu Excel za Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Excel

Koristite Excel za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste umetnuli i izmenili tabelu u radnoj svesci. Učinite tabele pristupačnijim dodavanjem naslova ili isticanjem delove tabela različitim bojama. Možete da proširite tabele novim redovima i kolonama, odnosno možete da prikažete podatke kao grafikon.

Napomene: 

U ovoj temi

Navigacija do menija „Kartice“

Da biste pristupili opcijama za uređivanje radnog lista, morate da odete na meni „Kartice“.

 1. Da biste napustili izbor na radnom listu i prešli na prvu stavku na ekranu, prvo brzo prevucite nagore, a zatim nadole. Čućete naslov radne sveske.

  Savet: Ako se otvori priručni meni na vrhu radnog lista, da biste napustili meni, dodirnite bilo gde na ekranu pomoću dva prsta.

 2. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Više opcija”. Zatim dvaput dodirnite ekran sa jednim prstom. Čujete: „Karticu meniju početak izabranog”. Zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete:”„početak "izabrana”.

 3. Brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete karticu koju želite da izaberete, na primer: „Kartica ’Umetanje’“. Zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se kartica Umetanje.

  Napomena: Kartice Tabela, Slika, Oblik i Grafikon postaju dostupne samo kada se izabere objekat u radnom listu.

 4. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete opciju koju želite da izaberete, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Navigacija do tabele u radnom listu

 1. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Otvaranje tabele <detalji tabele i lokacija fokusa>“.

 2. Brzo prevucite nalevo ili nadesno jednim prstom dok ne čujete željenu lokaciju u tabeli. Zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se kartica „Tabela“.

  Savet: Takođe možete da odete na karticu „Tabela“ kao što je navedeno u članku Navigacija do menija „Kartice“.

Umetanje tabele

Dodajte tabelu da biste predstavili podatke na efikasan i sistematičan način. Možete da umetnete tabelu na prazan radni list i unesete podatke. Alternativno, možete brzo da kreirate tabelu pomoću podataka u postojećem klasteru ćelija.

 1. U Excel za Android radnom listu, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „List <ime lista>”. Zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete trenutni fokus na listu, opisan u kolonama i redovima.

 2. Da biste prešli na ćeliju gde želite da umetnete tabelu, prevucite jednim prstom preko ekrana. Čućete trenutnu lokaciju. Zatim dvaput dodirnite ekran.

  Savet: Da biste razvili izbor sa jedne ćelije na više ćelija i umetnuli veću tabelu, postavite dva prsta na ekran i razdvojite ih u smeru u kom želite da proširite izbor. Čućete izabranu oblast od prve ćelije u gornjem levom uglu do poslednje ćelije u donjem desnom uglu.

 3. Idite na karticu „Tabela“ kao što je navedeno u članku Navigacija do menija „Kartice“.

 4. Na kartici "Umetanje", prevucite nadesno dok ne čujete: „Tabela”. Zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „nije izabrana tabela ima zaglavlja, polje za potvrdu”. Ako tabela ima zaglavlja, prevucite ulevo dok ne čujete: „nije izabrana tabela ima zaglavlja, polje za potvrdu”. Zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Izabrana”.

 5. Da biste napustili polje za potvrdu, dodirnite bilo gde na ekranu pomoću dva prsta.

Dodavanje naslova alternativnog teksta u tabelu

Da biste tabele u programu Excel za Android učinili pristupačnim za sve čitaoce, možete da dodate kratki i opisni naslov u tabelu i napišete detaljniji tekst kako biste detaljno opisali tabelu.

 1. Pomerite se do tabele u radnom listu kao što je navedeno u članku Pronalaženje tabele na radnom listu. Fokus može da bude bilo gde u tabeli.

 2. Na kartici Tabela, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Meni ‘Alternativni tekst’“. Zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Alternativni tekst“.

 3. U meniju Alternativni tekst, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Polje „Uredi“ za naslov“. Zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Prikazuje tastaturu <jezik tastature>“. Otkucajte kratak naslov za tabelu.

 4. Da biste napisali opis za tabelu, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Polje „Uredi“ za opis“. Zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Prikazuje tastaturu <jezik tastature>“.

 5. Da biste se vratili na aktivni list, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „List <broj lista, detalji lista>, izabrano”. Da biste aktivirali list, dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje reda ili kolone u tabelu

Lako možete da proširite tabelu tako što ćete dodati redove iznad ili ispod, odnosno kolone levo ili desno od trenutnog izbora u tabeli.

 1. Pomerite se do tabele u radnom listu kao što je navedeno u članku Pronalaženje tabele na radnom listu.

 2. Na kartici Tabela, dodajte redove ili kolone:

  • Da biste umetnuli red iznad trenutnog izbora, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Umetni iznad”. Zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste umetnuli red ispod trenutnog izbora, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Umetni ispod”. Zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste umetnuli kolonu sa leve strane je trenutni izbor, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Umetni levo”. Zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste umetnuli kolonu sa desne strane je trenutni izbor, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Umetanje desno”. Zatim dvaput dodirnite ekran.

Brisanje reda ili kolone iz tabele

Iz tabele možete brzo da izbrišete sve nepotrebne redove ili kolone.

 1. Pomerite se do tabele u radnom listu kao što je navedeno u članku Pronalaženje tabele na radnom listu.

 2. Na kartici Tabela uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izbrisali redove, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Izbriši redove“. Zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste izbrisali kolone, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Izbriši kolone“. Zatim dvaput dodirnite ekran.

Isticanje podataka u tabeli

Da biste istakli podatke u tabeli, možete dodati boju u naizmenične redove ili kolone, odnosno istaći samo prvu ili poslednju kolonu. Takođe možete brzo da učinite tabele zanimljivijim tako što ćete dodati unapred definisane stilove.

 1. Pomerite se do tabele u radnom listu kao što je navedeno u članku Pronalaženje tabele na radnom listu.

 2. Na kartici Tabela, uradite nešto od sledećeg za naizmenične redove ili kolone:

  • Da biste dodali boju u naizmenične redove, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Prebacivač „Naglašeni redovi“, opozvan izbor”. Zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali boju u naizmenične kolone, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Prebacivač „Naglašene kolone“, opozvan izbor”. Zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste primenili unapred definisani stil naglašenih redova ili kolona, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Meni stilova tabela”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Stilovi tabele”. Na listi, brzo prevucite nalevo ili nadesno. Čujete opis stila. Da biste izabrali stil, dvaput dodirnite ekran.

 3. Na kartici Tabela, uradite nešto od sledećeg za prvi ili poslednji red:

  • Da biste dodali boju u prvu kolonu, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Prva kolona, opozvan izbor”. Zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali boju u poslednju kolonu, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Poslednja kolona, opozvan izbor”. Zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste primenili unapred definisani stil prve ili poslednje kolone u tabeli, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Meni stilovi tabele”. Zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Stilovi tabele”. Na listi, prevucite nalevo ili nadesno sve dok ne čujete „Srednje” ili „Tamna”. Na listi srednje stila, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Svetlo sivu, tabela stil srednje”. Ovaj i sledećih stilova možete primeniti na prvi red ili poslednje kolone. Na listi tamna stila, brzo prevucite nalevo ili nadesno sve dok ne čujete: „Tamno sivoj, tabela stil tamna”. Ovaj i sledećih stilova možete primeniti na prve ili poslednje kolone. Da biste izabrali stil, dvaput dodirnite ekran.

Prikazivanje podataka u grafikonu

Podatke možete da prikažete u tabeli u obliku grafikona.

 1. Pomerite se do tabele u radnom listu kao što je navedeno u članku Pronalaženje tabele na radnom listu.

 2. Da biste izabrali ćelije tabele koje želite da koristite za grafikon, postavite dva prsta na ekran i razdvojite ih dok ne čujete željeni izbor.

 3. Idite na karticu Umetanje kao što je navedeno u članku Navigacija do menija „Kartice“.

 4. Na traci Umetanje, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Meni „Grafikon“”. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Grafikon“.

 5. U meniju Grafikon, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete tip grafikona koji želite da izaberete, na primer: „Meni „Kružni“”. Dvaput dodirnite ekran. Čućete ime izabranog tipa grafikona, na primer: „Kružni“. Otvara se lista tipova grafikona.

 6. Na listi tipova grafikona, brzo prevucite nalevo ili nadesno da biste pregledali listu. Čućete imena stavki sa liste, na primer: „3D kružni, stavka sa liste”. Da biste izabrali tip grafikona, dodirnite dvaput ekran. Grafikon se generiše na radnom listu.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za sortiranje ili filtriranje tabele u programu Excel

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Excel

Koristite Excel Online sa tastature i čitač ekrana da organizujete podatke u tabelu za brže analizu. Testirali smo ga Narator, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Tabela vam omogućavaju da lako da filtrirate podatke i izračunate zbirove.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite Excel Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Excel Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Excel Online.

 1. U Excel Online, izaberite ćelije koje želite da uključite u tabelu.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + L da biste otvorili dijalog " Kreiranje tabele ".

 3. U dijalogu Kreiranje tabele , pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete: „Izbor neproverena, moja tabela ima zaglavlja”. Pritisnite taster RAZMAKNICA da biste potvrdite ili opozovite izbor u polju Moja tabela ima zaglavlja , u zavisnosti od toga da li gornji red će se koristiti kao zaglavlja tabele.

  Napomena: Zaglavlja tabela su potrebna da bi tabela bila pristupačna čitačima ekrana. Čitači ekrana koristite informacije iz zaglavlja da bi razumeli kako da pronađu ćelije u tabelama.

 4. Pritisnite taster Tab dok ne čujete „U redu”, a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Sada možete da unesete podatke. Da biste uneli ili zameniti podatke u ćeliji, premeštanje na ćeliju koju želite i otkucajte tekst, broj ili formulu.

  Savet: Da biste saznali više o dodavanju ili uređivanje podataka, pogledajte osnovne zadatke pomoću čitača ekrana u programu Excel.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za sortiranje ili filtriranje tabele u programu Excel

Korišćenje čitača ekrana za pronalaženje i zamenu podataka u programu Excel

Tasterske prečice u usluzi Excel Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Excel

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×