Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Word

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Word 2016 uz tastaturu i JAWS ili Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste umetnuli sliku. Možete i da dodate alternativni tekst da bi slika bila pristupačnija.

Napomene: 

U ovoj temi

Umetanje slike sa računara

 1. U dokumentu izaberite lokaciju na koju želite da umetnete sliku.

 2. Otvorite dijalog Umetanje slike tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt+N, P.

 3. Potražite lokaciju slike na računaru, izaberite sliku i pritisnite taster Enter. Originalna slika je ugrađena u dokument.

  Važno: Da bi je čitač ekrana ispravno pročitao, slika mora da bude umetnuta u tekst.

 4. Word 2016 podrazumevano umeće sliku u tekst. Međutim, to nije slučaj u drugim verzijama, na primer u verziji za mobilne uređaje ili Word 2016 za Mac.

  Da biste se uverili da je slika umetnuta u tekst dokumenta, izaberite sliku i pritisnite kombinaciju tastera Alt+JP da biste otvorili traku Oblikovanje slike.

 5. Pritisnite PO, a zatim taster Enter. Time se otvara dugme Položaj, a zatim se bira opcija Umetnuto u tekst.

  Saveti: 

  • Ako je datoteka slike velika, pa je dokument preveliki, možete da smanjite veličinu dokumenta tako što ćete uneti vezu do slike umesto da je ugradite.

  • U dijalogu Umetanje slike, pritiskajte taster tab da biste otišli na dugme Umetni, pritisnite taster sa strelicom nadole da biste pristupili padajućem meniju i izaberite stavku Poveži sa datotekom.

Umetanje slike iz izvora na mreži

Sliku možete da umetnete sa veb lokacije.

 1. U dokumentu izaberite lokaciju na koju želite da umetnete sliku.

 2. Da biste otvorili dijalog Umetanje slika i tražili slike na mreži, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, F da biste otvorili polje Bing pretrage slika

 3. U polju za pretragu u usluzi Bing koje je već izabrano, otkucajte reč ili frazu koja opisuje sliku koju tražite i pritisnite taster Enter.

 4. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+strelica nadesno ili Alt+strelica nalevo da biste se kretali kroz rezultate pretrage. (U funkciji „Narator“ samo pritiskajte tastere sa strelicama.) Word 2016 opisuje svaku sliku kad je izaberete

 5. Da biste umetnuli izabranu sliku, pritisnite tastere Alt + Enter. (U naratoru, samo pritisnite taster Enter.) Word 2016 preuzimanja i Umeće sliku u dokument.

  Savet: Za više izvora slika na mreži, u dijalogu Umetanje slika prijavite se da biste pretražili svoje lične naloge kao što su OneDrive, Facebook ili Flickr.

Dodavanje alternativnog teksta slici

Kad umetnete sliku u dokument, možete da dodate alternativni tekst da bi dokument bio što pristupačniji.

 1. U dokumentu izaberite sliku kojoj želite da dodate alternativni tekst.

 2. Da biste otvorili karticu Oblikovanje u okviru Alatke za slike, pritisnite kombinaciju tastera Alt+JP, a zatim pritiskajte taster Tab dok ne stignete do dugmeta Oblikuj objekat. Pritisnite taster Enter da biste otvorili okno Oblikovanje slike. Čućete prvu opciju: „Senka“. Funkcija „Narator“ ne izgovara ime okna.

  Napomena: Ako ne čujete reč „Senka“, navigacija putem tastature možda je postavila fokus na neko drugo mesto. Pritiskajte taster F6 dok ne čujete „Senka“.

 3. U oknu Oblikovanje slike (pošto čujete reč „Senka“) pritisnite kombinaciju tastera Shift+Tab da biste prešli na meni sa opcijama za alatke. Čućete glasno pročitano ime neke od ovih opcija:

  • Efekti

  • Raspored i svojstva

  • Slika

  • Popuna i linija

 4. Da biste prešli na dugme raspored i svojstva , pritisnite taster strelica nadesno dok ne čujete ime dugmeta. Pritisnite taster Tab da biste premestili u Okvir za tekst, prvu opciju u meniju.

 5. Da biste prešli na opciju Alternativni tekst, ponovo pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste prešli na polje Naslov.

 6. Otkucajte naslov alternativnog teksta za sliku. Alternativni tekst treba da opisuje radnju ili namenu slike, a ne njen izgled.

 7. Ponovo pritisnite strelicu nadole da biste prešli na polje Opis i otkucajte opis.

 8. Kad završite sa kucanjem naslova i opisa, pritisnite taster ESC da biste se vratili na telo dokumenta.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje hiperveze u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word za Android sa TalkBack, čitaču ugrađene Android ekrana da biste umetnuli sliku ili slike.

Napomene: 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Mogućnosti dodira u programu Word za Android potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za Word za Android

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Umetnite sliku ili slike sa mobilnog telefona

 1. Dok uređujete dokument, idite na lokaciju na kojoj želite da umetnete sliku.

 2. Ako je potrebno, da biste zatvorili tastaturu i idite na traci, prevucite nadesno dok ne čujete „nije potvrđen, prebacite više opcija” i zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se na karticu Početak i čujete: „Karticu meniju početak izabranog”.

 3. Da biste otvorili karticu " Umetanje ", dvaput dodirnite ekran, prevucite udesno dok ne čujete „Kartica "”Umetanje”, a dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Slika menija”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Meni " slika " se otvara.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete „fotografije dugmeta” i zatim dvaput dodirnite ekran. Otvaranjemenija otvara sa fokusom na lokaciji za skladištenje trenutno izabrane slike.

 6. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste se kretali kroz slike u lokaciji za skladištenje trenutno izabrane slike, prevucite udesno sve dok ne čujete sliku koju želite. TalkBack glasi ime i datum svake slike dok se krećete.

  • Da biste prešli na drugu lokaciju za skladištenje, na primer, Preuzimanje ili slike, prevucite ulevo dok ne čujete „Će prikazati usmerava dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Prevucite nadesno dok ne čujete lokaciju na koju želite, a zatim dvaput dodirnite ekran. Brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete sliku koju želite.

  TalkBack objavljuje slike njihova imena datoteka, veličine i datuma.

 7. Kada na fotografiju koju želite da umetnete na izabranu sliku, dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Word obrađene slike”.

 8. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj sliku’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Na slici je umetnut, daje je fokus u dokument sa slikom izabrana i otvara se kartica " slike ".

Umetanje slike sa kamere

 1. Dok uređujete dokument, idite na lokaciju na kojoj želite da umetnete sliku.

 2. Ako je potrebno, da biste zatvorili tastaturu i idite na traci, prevucite nadesno dok ne čujete „nije potvrđen, prebacite više opcija” i zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se na karticu Početak i čujete: „Karticu meniju početak izabranog”.

 3. Da biste otvorili karticu " Umetanje ", dvaput dodirnite ekran, prevucite udesno dok ne čujete „Kartica "”Umetanje”, a dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Slika menija”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Meni " slika " se otvara.

 5. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme za kameru”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se aplikaciju kamere .

  Napomena: Možda će se koja iskačućeg dijalog glasi: „Dozvolite programu Word da biste preuzeli slike, a zapis video zapisa”. Ako uradite, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dozvoli dugme”, a dvaput dodirnite ekran.

 6. Da biste preuzeli slike, prevucite udesno dok ne čujete „Preklopne”, postavite kameru u ispravnom položaju, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Fokus se premešta na dugme Završi . Da biste koristili sliku u dokumentu, dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Word obrađene slike”.

 8. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj sliku’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 9. Na slici je umetnut, daje je fokus u dokument sa slikom izabrana i otvara se kartica " slike ".

Dodavanje alternativnog teksta slici

Kad umetnete sliku u dokument, možete da dodate alternativni tekst da bi dokument bio što pristupačniji.

 1. Nakon što ste umetnuli sliku, da biste otvorili meni Alternativni tekst sa kartice " slike " prevucite udesno sve dok ne čujete „Alternativni tekst menija”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Polje "”Uredi za naslov” i otkucajte naslov alternativni tekst za sliku pomoću na tastaturi na ekranu. Alternativni tekst bi trebalo da opisuju radnju ili namenu slike, ne njen izgled.

  Napomena: Tastaturu možete da pronađete tako što ćete istražiti stavke na ekranu. Da biste ih istražili, postavite prst na ekran i prevlačite ga okolo. TalkBack najavljuje stavke kada stanete na njih. Da biste izabrali stavku, podignite prst kada stignete na nju. U zavisnosti od postavki uređaja, možda ćete morati da dvaput dodirnete ekran da biste umetnuli znak.

 3. Da biste dodali opis slike, prevucite nadesno dok ne čujete „Polje za uređivanje, opis”, dvaput dodirnite ekran, a zatim otkucajte opis pomoću na tastaturi na ekranu.

 4. Kada otkucate naslov i opis, prevucite ulevo dok ne čujete „Dugme "”nazad”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Zatvaranje menija Alternativni tekst i fokus se premešta nazad na dokument.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje proreda i uvlačenja u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word Mobile Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste umetnuli sliku ili slike.

Napomene: 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Mogućnosti upravljanja dodirom u programu Word Mobile potražite u članku Komande na tastaturi i pokreti dodira Naratora.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Umetnite sliku ili slike sa mobilnog telefona

 1. U dokumentu, idite na lokaciju gde želite da umetnete sliku.

 2. Brzo prevucite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete: „Stavke”.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“ i dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite ulevo jednim prstom dok ne čujete: „Birač tabulatora, dugme "početak", skupiti”. Dodirnite dvaput ekrana. Čujete: „Iskačući prozor, početak, < broj dostupne kartice i na mestu na trenutnu karticu na listi menija > izabrana”. Glavni meni sada je proširen.

 5. U meniju, prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Umetanje, < broj dostupne kartice > i na mestu na trenutnu karticu na listi menija”. Dodirnite dvaput ekrana. Čujete: „Dugme "Umetni", skupljeni”. Umetnite karticu Opcije sada su dostupni.

 6. Prevucite nadesno dok ne čujete „slike dugme, skupljeni”, i zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „fotografije dugmeta” i zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se prozor za fotografije .

 8. Prevucite nadesno dok ne čujete ime datoteke koju želite da umetnete i dvaput dodirnite ekran.

 9. Brzo prevucite do čujete: „Dugme "Umetni app traka"”. Dvaput dodirnite ekran da biste umetnuli sliku u dokument.

Napomena: Da biste ispravno čita čitač ekrana, slika mora da bude u liniji sa tekstom. Word Mobile podrazumevano ne umetnete slikom zajedno sa tekstom. Uverite se da je Uravnato sa tekstom na dokument, prevucite udesno dok ne čujete „Prelamanje teksta dugme, skupljeni”, sliku i zatim dvaput dodirnite ekran. Sada su dostupne opcije za Prelamanje teksta . Prevucite nadesno dok ne čujete „Isključeno u liniji sa tekstom dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Umetanje slike sa kamere

Možete da umetnete slike sa kamere na uređaju.

 1. U dokumentu, idite na lokaciju gde želite da umetnete sliku.

 2. Brzo prevucite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete: „Stavke”.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“ i dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevucite nalevo dok ne čujete: „Birač tabulatora, dugme "početak", skupiti”. Dodirnite dvaput ekrana. Čujete: „Iskačući prozor, početak, < broj dostupne kartice i na mestu na trenutnu karticu na listi menija > izabrana”. Glavni meni sada je proširen.

 5. U meniju, prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Umetanje, < broj dostupne kartice > i na mestu na trenutnu karticu na listi menija”. Dodirnite dvaput ekrana. Čujete: „Dugme "Umetni", skupljeni”. Umetnite karticu Opcije sada su dostupni.

 6. Prevucite nadesno dok ne čujete „slike dugme, skupljeni”, i zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme za kameru”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se prozor za kamere .

 8. Prevucite udesno dok ne čujete „Preuzmi fotografiju dugme”, postavite kameru u željenom pravcu, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste napravili sliku.

 9. Prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme za prihvatanje”, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste umetnuli Uhvaćenu sliku u dokument.

Napomena: Da biste ispravno čita čitač ekrana, slika mora da bude u liniji sa tekstom. Podrazumevano Word Mobile ne umetnete sliku liniji sa tekstom. Uverite se da je Uravnato sa tekstom na dokument, prevucite udesno dok ne čujete „Prelamanje teksta dugme, skupljeni”, sliku i zatim dvaput dodirnite ekran. Sada su dostupne opcije za Prelamanje teksta . Prevucite nadesno dok ne čujete „Isključeno u liniji sa tekstom dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje hiperveze u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word Online sa tastature i Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste dodali slike, grafike i fotografije u dokument. Možete da dodate slike sa računara ili uređaja ili sa izvora na mreži kao što je lokacija Bing.com.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u programu Word Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Kada koristite Word Online, preporučujemo da koristite Internet Explorer kao veb pregledač. Pošto se Word Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristićete Ctrl+F6 umesto F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Word Online.

U ovoj temi

Umetanje slike sa računara

Pratite ove korake da biste umetnuli sliku koja se nalazi na računaru u dokument.

 1. Postavite mesto umetanja tamo gde želite da se pojavi slika u dokumentu.

 2. Da biste premestili fokus na traku, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete ime kartice.

 3. Da biste se premestili na karticu Umetanje, pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Da biste se premestili na dugme Slika, pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Izbor datoteke za otpremanje sa fokusom na polju Ime datoteke.

  Napomena: Kada umećete sliku, Word Online obično na računaru traži najčešće korišćene formate slika (.bmp, .gif, .jpg, .svg, .tiff, .dds, .wdp, .emf, .ico, .png i .wmf). Ali možete da pretražite sve formate datoteka. Da biste to uradili, u dijalogu Izbor datoteke za otpremanje pritisnite taster Tab da biste se premestili napolje Datoteke slika, a zatim izaberite stavku Sve datoteke (*.*).

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Otkucajte ime slike koju želite da koristite, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Potražite sliku u drugoj fascikli tako što ćete pritiskati kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete ime fascikle, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste pregledali fascikle, koristite taster Tab i tastere sa strelicama. Da biste otišli za jedan nivo nagore, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Backspace. Da biste otišli na prvu sliku u fascikli, pritisnite taster Tab. Kada čujete ime željene slike, pritisnite taster Enter.

Umetanje slike sa veba

Ako nemate savršenu sliku na računaru, možete da pretražite veb.

Napomena: Kada koristite fotografije, slike ili clip art kolekcije, odgovorni ste za poštovanje autorskih prava. Za slike može da pomogne filter za licence u usluzi Bing.

 1. Postavite tačku umetanja tamo gde želite da umetnete sliku u dokument.

 2. Da biste premestili fokus na traku, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete ime kartice.

 3. Da biste se premestili na karticu Umetanje, pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Da biste se premestili na dugme Slike na mreži, pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Umetanje slika. Čujete „Pretraži Bing“, a fokus se nalazi na polju Bing pretraga slika.

 5. Otkucajte reč ili frazu koja opisuje željenu sliku, a zatim pritisnite taster Enter. Opisuju se rezultati pretrage.

 6. Da biste umetnuli željenu sliku, pritisnite taster Enter. (Odnosno, da biste izabrali sliku, pritisnite razmaknicu, zatim pritisnite taster Tab da biste se premestili na dugme Umetni, a zatim pritisnite taster Enter.)

Dodavanje alternativnog teksta slici

 1. Izaberite sliku u koju želite da dodate alternativni tekst.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete ime kartica na glavnoj traci, pritisnite taster Tab dok ne dođete do na kartici Oblikovanje , a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Da biste prešli na dugme Alternativni tekst, pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Alternativni tekst sa fokusom na polju Naslov. (U čitaču Narator ćete čuti „Slika je izabrana”.)

 4. Koristite taster Tab da biste došli do polja Opis i otkucajte željeni tekst.

 5. Koristite taster Tab da biste došli do dugmeta U redu, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Tasterske prečice u aplikaciji Word Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×