Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Word

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Word sa tastaturom i čitačem ekrana da biste umetnuli sliku ili sliku. Testirali smo ga pomoću naratora, vilica i NVE da, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Možete i da dodate alternativni tekst da bi slika bila pristupačnija.

Napomene: 

U ovoj temi

Umetanje slike sa računara

 1. U dokumentu izaberite lokaciju na koju želite da umetnete sliku.

 2. Otvorite dijalog Umetanje slike tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt+N, P.

 3. Potražite lokaciju slike na računaru, izaberite sliku i pritisnite taster Enter. Originalna slika je ugrađena u dokument.

  Važno: Da bi je čitač ekrana ispravno pročitao, slika mora da bude umetnuta u tekst.

 4. Word Umeće sliku u redu po podrazumevanoj vrednosti. Međutim, druge verzije kao što su Word Mobile ili Word za Mac ne mogu.

  Da biste se uverili da je slika umetnuta u tekst dokumenta, izaberite sliku i pritisnite kombinaciju tastera Alt+JP da biste otvorili traku Oblikovanje slike.

 5. Pritisnite PO, a zatim taster Enter. Time se otvara dugme Položaj, a zatim se bira opcija Umetnuto u tekst.

  Saveti: 

  • Ako je datoteka slike velika, pa je dokument preveliki, možete da smanjite veličinu dokumenta tako što ćete uneti vezu do slike umesto da je ugradite.

  • U dijalogu Umetanje slike , na kartici Umetanje kliknite na dugme Umetni taster sa strelicom nadole da biste pristupili padajućem meniju, a zatim izaberite stavku Poveži sa datotekom.

Umetanje slike iz izvora na mreži

Sliku možete da umetnete sa veb lokacije.

 1. U dokumentu izaberite lokaciju na koju želite da umetnete sliku.

 2. Da biste otvorili slike umetanje slika i tražili slike na mreži, pritisnite kombinaciju tastera ALT + N, F da biste otvorili dijalog Bing pretraživanje slika.

 3. U dijalogu pretraživanje Bing koji je već izabran, otkucajte reč ili frazu koja opisuje sliku koju tražite, a zatim pritisnite taster ENTER.

 4. Pritisnite kombinaciju tastera ALT + strelica nadesno ili ALT + strelica nalevo da biste se kretali kroz rezultate pretrage. (U naratoru samo pritisnite tastere sa strelicama.) Word opisuje svaku sliku kada je izabrana

 5. Da biste umetnuli izabranu sliku, pritisnite kombinaciju tastera ALT + ENTER. (U naratoru, samo pritisnite taster ENTER.) Word preuzima i Umeće sliku u dokument.

  Savet: Za više izvora slika na mreži, u dijalogu Umetanje slika prijavite se da biste pretražili svoje lične naloge kao što su OneDrive, Facebook ili Flickr.

Dodavanje alternativnog teksta slici

Kad umetnete sliku u dokument, možete da dodate alternativni tekst da bi dokument bio što pristupačniji.

 1. U dokumentu izaberite sliku kojoj želite da dodate alternativni tekst.

 2. Da biste otvorili karticu Oblikovanje u okviru Alatke za slike, pritisnite kombinaciju tastera Alt+JP, a zatim pritiskajte taster Tab dok ne stignete do dugmeta Oblikuj objekat. Pritisnite taster Enter da biste otvorili okno Oblikovanje slike. Čućete prvu opciju: „Senka“. Funkcija „Narator“ ne izgovara ime okna.

  Napomena: Ako ne čujete reč „Senka“, navigacija putem tastature možda je postavila fokus na neko drugo mesto. Pritiskajte taster F6 dok ne čujete „Senka“.

 3. U oknu Oblikovanje slike (pošto čujete reč „Senka“) pritisnite kombinaciju tastera Shift+Tab da biste prešli na meni sa opcijama za alatke. Čućete glasno pročitano ime neke od ovih opcija:

  • Efekti

  • Raspored i svojstva

  • Slika

  • Popuna i linija

 4. Da biste prešli na dugme raspored i svojstva , Pritiskajte strelicu nadesno dok ne čujete ime dugmeta. Zatim pritisnite taster TAB da biste prešli na okvir za tekst, prvu opciju u meniju.

 5. Da biste prešli na opciju alternativni tekst , ponovo pritisnite taster TAB, a zatim pritisnite strelicu nadole da biste prešli na polje naslov .

 6. Otkucajte naslov alternativnog teksta za sliku. Alternativni tekst treba da opisuje radnju ili namenu slike, a ne njen izgled.

 7. Ponovo pritisnite strelicu nadole da biste prešli na polje Opis i otkucajte opis.

 8. Kada završite sa kucanjem naslova i opisa, pritisnite taster ESC da biste se vratili u telo dokumenta.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje hiperveze u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Tasterske prečice u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Koristite Word za Android sa dodacima, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste umetnuli sliku ili sliku.

Napomene: 

U ovoj temi

Umetanje slike ili slike sa telefona

 1. Dok uređujete dokument, idite na lokaciju na kojoj želite da umetnete sliku.

 2. Ako je potrebno da biste zatvorili tastaturu i prešli na traku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "nije potvrđen izbor, više opcija, prekidač", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se kartica " Početak " i čujete: "meni TAB, izaberite stavku" početak ".

 3. Da biste otvorili karticu Umetanje , dvaput dodirnite ekran, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "kartica" Umetanje ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "meni" slike ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni " slike ".

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" Fotografije ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvoriće se prozor " Otvori sa", sa fokusom na trenutno izabranu lokaciju skladišta za slike.

 6. Uradite sledeće:

  • Da biste se kretali kroz slike na trenutno izabranoj lokaciji skladišta, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete sliku koju želite. Govorna leđa čita ime i datum svake slike dok se pomerate.

  • Da biste otišli na drugu lokaciju skladišta, na primer, preuzimanja ili slike, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "dugme" Prikaži rute ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime željene lokacije, a zatim dvaput dodirnite ekran. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete sliku koju želite.

  Pričanjem saopštava slike po njihovim oblicima, veličinama i datumima.

 7. Kada na fotografiji želite da umetnete izabranu sliku, dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Word, obrađena slika".

 8. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj sliku’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Slika se umeće, fokus se vraća na dokument sa izabranom slikom i otvara se kartica slika .

Umetanje slike sa kamere

 1. Dok uređujete dokument, idite na lokaciju na kojoj želite da umetnete sliku.

 2. Ako je potrebno da biste zatvorili tastaturu i prešli na traku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "nije potvrđen izbor, više opcija, prekidač", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se kartica " Početak " i čujete: "meni TAB, izaberite stavku" početak ".

 3. Da biste otvorili karticu Umetanje , dvaput dodirnite ekran, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "kartica" Umetanje ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "meni" slike ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni " slike ".

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" Kamera ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se aplikacija " kamera ".

  Napomena: Možete dobiti iskačući dijalog koji kaže: "Omogući Word da fotografiљe i snima video zapis." Ako to uradite, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" Omogući ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Da biste slikali sliku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Preklopac", usmerite kameru nadesno, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Fokus se premešta na dugme Gotovo. Da biste koristili fotografiju u dokumentu, dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Word, obrađena slika".

 8. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj sliku’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 9. Slika se umeće, fokus se vraća na dokument sa izabranom slikom i otvara se kartica slika .

Dodavanje alternativnog teksta slici

Kad umetnete sliku u dokument, možete da dodate alternativni tekst da bi dokument bio što pristupačniji.

 1. Kada umetnete sliku, da biste otvorili meni alternativni tekst na kartici slika , brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "meni" alternativni tekst ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "polje za potvrdu" za naslov ", a zatim otkucajte naslov alternativnog teksta za sliku pomoću tastature na ekranu. Alternativni tekst treba da opisuje radnju ili namenu slike, a ne njen izgled.

  Napomena: Tastaturu možete da pronađete tako što ćete istražiti stavke na ekranu. Da biste ih istražili, postavite prst na ekran i prevlačite ga okolo. TalkBack najavljuje stavke kada stanete na njih. Da biste izabrali stavku, podignite prst kada stignete na nju. U zavisnosti od postavki uređaja, možda ćete morati da dvaput dodirnete ekran da biste umetnuli znak.

 3. Da biste dodali opis slici, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme za uređivanje, za opis", dvaput dodirnite ekran, a zatim otkucajte opis pomoću tastature na ekranu.

 4. Kada otkucate naslov i opis, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "dugme" nazad ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Meni alternativni tekst se zatvara i fokus se vraća na dokument.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje proreda i uvlačenja u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Koristite Word Mobile sa naratorom, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste umetnuli sliku ili sliku.

Napomene: 

U ovoj temi

Umetanje slike ili slike sa telefona

 1. U dokumentu idite na lokaciju na kojoj želite da umetnete sliku.

 2. Brzo prevlačite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete: "stavke".

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“ i dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nalevo jednim prstom dok ne čujete: "birač tabulatora, početak dugmeta, skupljeno". Dvaput dodirnite ekran. Čujete: "iskačući meni, kućnoj, <broju dostupnih kartica i mestu trenutne kartice na listi menija>, izabrano". Glavni meni je sada razvijen.

 5. U meniju brzo prevlačite nadesno sa jednim prstom dok ne čujete: "Umetanje, <broja dostupnih kartica i mesta trenutne kartice na listi menija>". Dvaput dodirnite ekran. Čujete: "dugme ' Umetni ', skupljeno". Opcije kartice " Umetanje " su sada dostupne.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" slike ", skupljeno, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "dugme" Fotografije ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se prozor " fotografije ".

 8. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime datoteke koju želite da umetnete, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 9. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: "dugme" Umetni traku sa aplikacijom ". Dvaput dodirnite ekran da biste umetnuli sliku u dokument.

Napomena: Da bi je čitač ekrana ispravno pročitao, slika mora da bude umetnuta u tekst. Word Mobile podrazumevano ne umeće umetnu sliku sa tekstom. Da biste se uverili da je slika u skladu sa tekstom dokumenta, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" Prelamanje teksta ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Opcije preloma teksta su sada dostupne. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "isključeno, umetnuti sa tekstom", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Umetanje slike sa kamere

Možete da umetnete sliku sa kamere uređaja.

 1. U dokumentu idite na lokaciju na kojoj želite da umetnete sliku.

 2. Brzo prevlačite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete: "stavke".

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“ i dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: "birač tabulatora, početak dugme, skupljeno". Dvaput dodirnite ekran. Čujete: "iskačući meni, kućnoj, <broju dostupnih kartica i mestu trenutne kartice na listi menija>, izabrano". Glavni meni je sada razvijen.

 5. U meniju brzo prevlačite nadesno sa jednim prstom dok ne čujete: "Umetanje, <broja dostupnih kartica i mesta trenutne kartice na listi menija>". Dvaput dodirnite ekran. Čujete: "dugme ' Umetni ', skupljeno". Opcije kartice " Umetanje " su sada dostupne.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" slike ", skupljeno, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" Kamera ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se prozor kamere .

 8. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" slikaj "," uperi kameru u željeni smer ", a zatim dvaput dodirnite ekran da biste ga slikali.

 9. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme ' prihvati '", a zatim dvaput dodirnite ekran da biste umetnuli Uhvaćenu sliku u dokument.

Napomena: Da bi je čitač ekrana ispravno pročitao, slika mora da bude umetnuta u tekst. Word Mobile podrazumevano ne umeće umetnu sliku sa tekstom. Da biste se uverili da je slika u skladu sa tekstom dokumenta, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" Prelamanje teksta ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Opcije preloma teksta su sada dostupne. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "isključeno, umetnuti sa tekstom", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje hiperveze u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Koristite Word za veb sa tastaturom i čitačem ekrana da biste umetnuli sliku ili sliku. Testirali smo ga pomoću naratora, vilica i NVE da, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Naučićete kako da dodate slike sa računara ili uređaja ili iz izvora na mreži kao što je Bing.com.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office za veb. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite Word za veb, preporučujemo da koristite Internet Explorer kao veb pregledač. Pošto se Word za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe za veb pregledač – ne za Word za veb.

U ovoj temi

Umetanje slike sa računara

Pratite ove korake da biste umetnuli sliku koja se nalazi na računaru u dokument.

 1. Postavite mesto umetanja tamo gde želite da se pojavi slika u dokumentu.

 2. Da biste premestili fokus na traku, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete ime kartice.

 3. Da biste se premestili na karticu Umetanje, pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Da biste se premestili na dugme Slika, pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter. U polju ime datoteke otvara se dijalog Izbor datoteke za otpremanje .

  Napomena: Kada umećete sliku, Word za veb obično na računaru traži najčešće korišćene formate slika (.bmp, .gif, .jpg, .svg, .tiff, .dds, .wdp, .emf, .ico, .png i .wmf). Ali možete da pretražite sve formate datoteka. Da biste to uradili, u dijalogu Izbor datoteke za otpremanje , pritisnite taster TAB da biste prešli na polje datoteke sa slikama , a zatim izaberite stavku sve datoteke (*. *).

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Otkucajte ime slike koju želite da koristite, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Potražite sliku u drugoj fascikli tako što ćete pritiskati kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete ime fascikle, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste pregledali fascikle, koristite taster Tab i tastere sa strelicama. Da biste otišli za jedan nivo nagore, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Backspace. Da biste otišli na prvu sliku u fascikli, pritisnite taster Tab. Kada čujete ime željene slike, pritisnite taster Enter.

Umetanje slike sa veba

Ako nemate savršenu sliku na računaru, možete da pretražite veb.

Napomena: Kada koristite fotografije, slike ili clip art kolekcije, odgovorni ste za poštovanje autorskih prava. Za slike može da pomogne filter za licence u usluzi Bing.

 1. Postavite tačku umetanja tamo gde želite da umetnete sliku u dokument.

 2. Da biste premestili fokus na traku, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete ime kartice.

 3. Da biste se premestili na karticu Umetanje, pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Da biste se premestili na dugme Slike na mreži, pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Umetanje slika . Čujete „Pretraži Bing“, a fokus se nalazi na polju Bing pretraga slika.

 5. Otkucajte reč ili frazu koja opisuje željenu sliku, a zatim pritisnite taster Enter. Opisuju se rezultati pretrage.

 6. Da biste umetnuli željenu sliku, pritisnite taster Enter. (Odnosno, da biste izabrali sliku, pritisnite razmaknicu, zatim pritisnite taster Tab da biste se premestili na dugme Umetni, a zatim pritisnite taster Enter.)

Dodavanje alternativnog teksta slici

 1. Izaberite sliku u koju želite da dodate alternativni tekst.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete ime kartice trake, pritiskajte taster TAB dok ne dođete do kartice Oblikovanje , a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. Da biste prešli na dugme Alternativni tekst, pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter. Dijalog alternativni tekst se otvara uz fokus u polju naslov . (U čitaču Narator ćete čuti „Slika je izabrana”.)

 4. Koristite taster Tab da biste došli do polja Opis i otkucajte željeni tekst.

 5. Koristite taster Tab da biste došli do dugmeta U redu, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Tasterske prečice u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×