Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite OneNote 2016 uz tastaturu i Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana da biste dodali različite vrste sadržaja u beleške, kao što su Excel radne sveske i druge datoteke, tabele, slike i snimke.

Napomene: 

U ovoj temi

Umetanje datoteke

Umetanje datoteke (na primer, Microsoft Word dokumenta) na stranicu u programu OneNote postavlja kopiju te datoteke u beleške. Datoteka će se pojaviti kao ikona koju možete da izaberete i otvorite da biste uredili sadržaj datoteke.

 1. U programu OneNote postavite kursor na stranicu gde želite da umetnete datoteku.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+N da biste otvorili karticu Umetanje. Pritisnite taster F da biste otvorili opciju Prilog datoteke.

 3. Otvara se dijalog Izbor datoteke ili skupa datoteka za umetanje:

  • Fokus je u polju Ime datoteke. Možete da otkucate ime datoteke ili da koristite taster Tab i kombinaciju tastera Shift+Tab za kretanje kroz odeljke u dijalogu. Koristite tastere sa strelicama za kretanje po odeljku. Da biste otvorili fasciklu, pritisnite taster Enter.

  • Kada dođete do datoteke koju želite da priložite, pritisnite taster Enter.

 4. Otvara se dijalog Umetanje datoteke. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali u dijalogu. Opcije u dijalogu se mogu razlikovati prema tipu datoteke koji prilažete. Narator najavljuje opcije kako se krećete.

 5. Da biste umetnuli datoteku, pritisnite taster Enter.

Priložene datoteke se skladište kao deo povezane beležnice. Ako premestite beležnicu na drugu lokaciju, sve umetnute datoteke se premeštaju sa njom. 

Umetanje tabele

Tabele mogu da olakšaju pronalaženje i čitanje informacija. Dodavanje osnovne tabele u programu OneNote je brzo i lako.

 1. U programu OneNote postavite kursor bilo gde na stranici gde želite da umetnete tabelu.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+N da biste otvorili karticu Umetanje. Pritisnite taster T da biste otvorili opciju Tabele.

 3. Koristite tastere sa strelicama da biste izabrali veličinu tabele. Narator najavljuje trenutno izabranu veličinu tabele dok se pomerate. Kada čujete željenu veličinu, pritisnite taster Enter.

  Tabela se umeće i fokus je na prvoj ćeliji tabele. Narator najavljuje: „Blokiranje sadržaja, uređivanje”.

Umetanje oznaka

Oznake predstavljaju način za kategorizovanje i određivanje prioriteta beležaka u programu OneNote 2016. Možete da označite bilo šta, od jednog reda teksta do celog pasusa.

 1. Postavite kursor na početak reda teksta koji želite da označite.

 2. Pritisnite Alt+H da biste otvorili karticu Početak. Pritisnite taster T da biste otvorili opciju Oznake.

 3. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali kroz opcije. Narator najavljuje opcije kako se krećete.

 4. Pritisnite taster Enter da biste izabrali.

Savet: Označene beleške možete da pretražite po ključnoj reči i kategoriji. Da biste pretraživali, pritisnite tastere Alt+H, a zatim G. Otvoriće se okno Rezime oznaka i fokus će biti na polju Grupiši oznake po. Pritisnite taster sa strelicom nadole da biste otvorili listu opcija i pritisnite taster sa strelicom nadole više puta da biste se kretali kroz opcije. Pritisnite taster Enter da biste izabrali. Da biste prešli na listu oznaka, pritiskajte taster Tab više puta dok ne čujete narator koji čita označeni tekst. Pritisnite taster Esc da biste se vratili na tekst označene belešku u beležnici.

Umetanje lista

Koristite oblikovanje znaka za nabrajanje da biste kreirali listi na kojoj stavke ne moraju da budu u nekom određenom redosledu.

 1. Postavite kursor gde želite da započnete listu.

 2. Otkucajte * (zvezdicu) i pritisnite razmaknicu. OneNote automatski pokreće listu sa znakovima za nabrajanje.

 3. Otkucajte tekst za stavku sa liste. Pritisnite taster Enter da biste započeli novu stavku sa liste.

Koristite oblikovanje sa brojevima za kreiranje uređene liste koju treba redom pratiti.

 1. Postavite kursor gde želite da započnete listu.

 2. Otkucajte 1. (broj jedan i tačku) i pritisnite razmaknicu. OneNote automatski pokreće uređenu listu.

 3. Otkucajte tekst za stavku sa liste. Pritisnite taster Enter da biste započeli novu stavku sa liste.

Umetanje slike iz datoteke

 1. Postavite kursor na mesto na koje želite da dodate sliku.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+N da biste otvorili karticu Umetanje. Pritisnite taster P da biste otvorili opciju Slike. Otvara se dijalog Umetanje slike.

 3. U dijalogu Umetanje slike, koristite tastere sa strelicama i taster Tab da biste otišli na sliku koju želite da umetnete. Da biste otvorili fasciklu, pritisnite taster Enter.

 4. Pritisnite taster Enter da biste umetnuli sliku.

Ugradnja Excel radne sveske

Ova opcija kreira kopiju radne sveske i dodaje statičnu sliku radne sveske u beleške. Iznad slike je ikona koja je povezana sa potpuno funkcionalnom verzijom radne sveske u programu Excel.

 1. Postavite kursor na mesto na koje želite da ugradite Excel radnu svesku.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+N da biste otvorili karticu Umetanje. Pritisnite X da biste otvorili opciju Unakrsna tabela. Izabrana je opcija Postojeća Excel unakrsna tabela. Pritisnite taster Enter.

  Savet: Možete i da kreirate novu unakrsnu tabelu. Da biste kreirali i ugradili novu unakrsnu tabelu, pritisnite taster sa strelicom nadole, a zatim taster Enter.

 3. Otvara se dijalog Izbor dokumenta za umetanje. Fokus je na polju Ime datoteke. Da biste se kretali između odeljaka dijaloga, koristite tastere Tab i Shift+Tab. Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali po odeljku. Pritisnite taster Enter da biste otvorili fascikle. Kada dođete do datoteke, pritisnite taster Enter da biste je izabrali.

 4. Otvara se dijalog Umetanje datoteke. Pritisnite taster sa strelicom nadole jednom da biste prešli na opciju Umetni unakrsnu tabelu. Pritisnite taster Enter da biste ugradili Excel radnu svesku. Narator najavljuje ime ugrađene radne sveske, a kursor se postavlja na stranicu ispod ugrađene radne sveske.

Ugradnja video zapisa na mreži

 1. Kopirajte adresu izvora video zapisa.

  Napomena: Nisu podržani svi sajtovi za video zapise. Trenutno podržane sajtove potražite u članku Umetanje video zapisa na mreži u OneNote 2016 za Windows.

 2. Postavite kursor na mesto u beležnici na koje želite da umetnete video.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+N da biste otvorili karticu Umetanje. Pritisnite taster J da biste otvorili opciju Video zapis na mreži. Otvara se dijalog Umetanje video zapisa na mreži. Fokus se nalazi na polju Adresa video zapisa i narator najavljuje sadržaj polja (https://).

 4. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V da biste nalepili vezu ka video zapisu. Adresu možete i da otkucate.

 5. Pritisnite taster Tab dvaput da biste prešli na dugme U redu, a zatim pritisnite taster Enter.

  Veza ka video zapisu i ugrađeni video plejer se dodaju na stranicu beležnice.

Umetanje zvučnih i video snimaka

U nekim slučajevima snimanje zvuka ili video zapisa može biti brže i lakše od kucanja beležaka. Ako odlučite da hvatate beleške tokom snimanja, one su povezane sa snimkom. Pre snimanja zvuka ili video zapisa, uverite se da vaš računar ima mikrofon i veb kameru i da su oni podešeni i funkcionišu. Takođe se uverite da su sve uključene strane svesne snimanja i da imate dozvolu da snimate.

 1. Postavite kursor na mesto u beležnici na koje želite da umetnete snimak.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+N da biste otvorili karticu Umetanje.

 3. Da biste snimili zvuk:

  • Pritisnite A. Snimanje počinje.

  • Da biste pauzirali snimanje, pritisnite tastere Alt+J, a zatim U.

  • Da biste zaustavili snimanje, pritisnite tastere Alt+J, a zatim S.

  Da biste snimili video:

  • Pritisnite V. Snimanje počinje.

  • Da biste zaustavili snimanje, pritisnite tastere Alt+F4.

 4. Da biste reprodukovali snimak, idite na snimak na stranici beležnice. Čitači ekrana najavljuju datoteke kada dođete do njih. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+P da biste započeli reprodukciju.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote za Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana da biste dodali različite vrste sadržaja u beleške, na primer, slike, video zapise ili liste.

Napomene: 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

 • Uverite se da ste uključili TalkBack pre nego što pokrenete OneNote za Android.

U ovoj temi

Umetanje oznaka zaduženja

Možete da kreirate listu stvari koje treba da uradite sa poljem za potvrdu koje može biti označeno u svakom redu.

 1. U programu OneNote postavite kursor na stranicu gde želite da kreirate stavku zaduženja.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Zaduženje’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Polje za potvrdu se umeće na početku reda.

Umetanje lista

Možete brzo da kreirate liste sa znakovima za nabrajanje i numerisane liste u programu OneNote za Android.

Kreiranje liste sa znakovima za nabrajanje

Kreirajte listu sa znakovima za nabrajanje ako navedene stavke ne moraju da budu u nekom određenom redosledu.

 1. U programu OneNote postavite kursor na stranicu gde želite da započnete listu.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ‘Znakovi za nabrajanje’”, a zatim dvaput dodirnite ekran. OneNote automatski započinje listu sa znakovima za nabrajanje.

 3. Otkucajte stavku sa liste. Izaberite enter na tastaturi na ekranu da biste započeli novu stavku sa liste. Da biste izabrali Enter, prevucite prstom na tastaturi dok ne čujete „Enter”, a zatim podignite (i dodirnite dvaput ako je potrebno).

  Savet: Tastaturu možete da pronađete tako što ćete istražiti stavke na ekranu. Da biste ih istražili, postavite prst na ekran i prevlačite ga okolo. TalkBack najavljuje stavke kada stanete na njih. Da biste izabrali stavku, podignite prst kada stignete na nju. U zavisnosti od postavki uređaja, možda ćete morati da dvaput dodirnete ekran da biste umetnuli znak.

  Savet: Da biste zaustavili kreiranje stavki sa liste, dvaput izaberite enter.

Kreiranje uređene liste

Koristite oblikovanje sa brojevima za kreiranje uređene liste koju treba redom pratiti.

 1. U programu OneNote postavite kursor na stranicu gde želite da započnete listu.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ‘Numerisanje’”, a zatim dvaput dodirnite ekran. OneNote automatski započinje numerisanu listu.

 3. Otkucajte stavku sa liste. Izaberite enter na tastaturi na ekranu da biste započeli novu stavku sa liste. Da biste izabrali Enter, prevucite prstom na tastaturi dok ne čujete „Enter”, a zatim podignite (i dodirnite dvaput ako je potrebno).

  Savet: Da biste zaustavili kreiranje stavki sa liste, dvaput izaberite enter.

Umetanje slike sa kamere

Fotografišite sa kamere uređaja dok pišete beleške i priložite fotografiju u beleške.

 1. U programu OneNote, otvorite belešku u koju želite da dodate fotografiju i postavite kursor na mesto na koje želite da je dodate.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Slika’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se meni Umetanje... i čućete „Umetanje“.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Snimi sliku“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Možda ćete čuti: „Dozvoliti programu OneNote da snima slike i video?” Ako dozvolite, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Dozvoli’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvoriće se Kamera i čućete: „Kamera u režimu fotografija”.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ‘Snimi’“. Postavite kameru u željenom pravcu i dvaput dodirnite ekran.

  Čujete zvuk koji označava da je fotografija snimljena, a fokus se premešta na ekran Pregled.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Sačuvaj sliku”. Dvaput dodirnite ekran da biste umetnuli fotografiju. Čućete: „Umetanje slike”.

 7. Fotografija se umeće i fokus se premešta na OneNote stranicu.

Umetanje slike iz datoteke

 1. U programu OneNote, otvorite belešku u koju želite da dodate fotografiju i postavite kursor na mesto na koje želite da je dodate.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Slika’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se meni Umetanje... i čućete „Umetanje“.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Slika iz galerije“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se novi ekran, gde možete da pregledate nedavne fotografije. Čućete: „Nedavno“.

 4. Da biste otišli na drugu lokaciju, na primer, Slike, Google disk, Fotografije ili OneDrive, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Prikaži korene’”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Otvaranje iz. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu lokaciju, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste je otvorili. Dok se krećete, TalkBack najavljuje lokacije za vas.

 5. Da biste pregledali datoteke ili fascikle u okviru lokacije, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime stavke koju želite da izaberete. Da biste izabrali stavku, dodirnite dvaput ekran.

 6. Kada izaberete sliku, otvoriće se ekran Pregled. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Sačuvaj sliku”. Dvaput dodirnite ekran da biste umetnuli sliku.

 7. Slika se umeće i fokus se premešta na OneNote stranicu. Čućete: „Umetanje slike”.

Umetanje video zapisa na mreži

Ako želite da uključite video zapis na mreži u beležnicu, možete jednostavno da nalepite vezu u belešku.

 1. Potražite video koji želite da umetnete i kopirajte vezu u ostavu.

 2. U programu OneNote, otvorite belešku u koju želite da umetnete video zapis.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Meni veze’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Veza i čućete: „Polje za uređivanje adrese“.

 4. Dodirnite i zadržite ekran, brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Lepljenje”, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste nalepili vezu u tekstualno polje.

 5. Da biste dodali tekst koji se prikazuje na stranici umesto adrese hiperveze, brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Polje za uređivanje ‘Tekst za prikaz’” i otkucajte tekst pomoću tastature na ekranu.

 6. Da biste umetnuli vezu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Gotovo’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Umetanje zvučnog snimka

Možete da snimite i umetnete zvuk u beležnicu. Na primer, možete da ostavite govornu poruku čitaocima.

 1. U programu OneNote, otvorite belešku u koju želite da umetnete snimak.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Zvuk’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. OneNote vas može pitati „Da li želite da dozvolite programu OneNote da snima zvuk?” Ako vas to pita, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Dozvoli’”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Snimanje počinje. Kada snimite sve što vam je potrebno, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Zaustavi’”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Snimak se umeće i fokus se premešta na OneNote stranicu. Čućete: „Audio beleška je kreirana”.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za čitanje stranica u programu OneNote

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote za Windows 10 uz tastaturu i Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana da biste dodali različite vrste sadržaja u beleške, kao što su Excel radne sveske i druge datoteke, tabele, slike i veze.

Napomene: 

U ovoj temi

Umetanje tabele

Tabele mogu da olakšaju pronalaženje i čitanje informacija. Dodavanje osnovne tabele u programu OneNote je brzo i lako.

 1. U programu OneNote postavite kursor na stranicu gde želite da umetnete tabelu.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+N da biste otvorili karticu Umetanje. Pritisnite taster sa strelicom nadole jednom da biste prešli na meni Tabela. Čitač ekrana objavljuje: „Dugme „Tabela“”.

 3. Pritisnite taster Enter da biste dodali tabelu.

  Umeće se tabela sa jednim redom i dve kolone. Fokus je na prvoj ćeliji. Narator najavljuje: „Tabela je umetnuta“. JAWS objavljuje: „Otvaranje tabele sa dve kolone i jednim redom”.

 4. Popunite tabelu. Da biste dodali drugu kolonu u tabelu, u drugoj koloni pritisnite taster Tab.

  Da biste dodali drugi red, na kraju reda pritisnite taster Enter.

  Da biste napustili tabelu, pritisnite taster sa strelicom nadole.

Umetanje datoteke

Umetanje datoteke (na primer, Microsoft Excel radne sveske) na stranicu u programu OneNote postavlja kopiju te datoteke u beleške. Datoteka će se pojaviti kao ikona koju možete da izaberete i otvorite da biste uredili sadržaj datoteke.

 1. U programu OneNote postavite kursor na stranicu gde želite da umetnete datoteku.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+N da biste otvorili karticu Umetanje. Pritisnite taster sa strelicom nadole jednom, a zatim taster sa strelicom nadesno da biste izabrali meni Datoteka. Pritisnite taster Enter da biste otvorili meni.

 3. U meniju je izabrana stavka Umetni kao prilog. Pritisnite taster Enter. Ako želite umesto toga da umetnete PDF otisak datoteke, pritisnite taster sa strelicom nadole, a zatim taster Enter.

 4. Otvara se dijalog Otvaranje. Koristite tastere Shift+Tab i Tab za pomeranje između odeljaka dijaloga i tastere sa strelicama nagore i nadole za kretanje u okviru odeljka u dijalogu.

 5. Da biste umetnuli datoteku, pritisnite taster Enter.

Priložene datoteke se skladište kao deo povezane beležnice. Ako premestite beležnicu na drugu lokaciju, sve umetnute datoteke se premeštaju sa njom. 

Umetanje lista

Kreirajte listu sa znakovima za nabrajanje ako navedene stavke ne moraju da budu u nekom određenom redosledu.

 1. U programu OneNote postavite kursor na stranicu gde želite da započnete listu.

 2. Otkucajte * (zvezdicu) i pritisnite razmaknicu. OneNote automatski pokreće listu sa znakovima za nabrajanje.

 3. Otkucajte stavku sa liste. Pritisnite taster Enter da biste započeli novu stavku sa liste.

  Savet: Da biste zaustavili kreiranje stavki sa liste, dvaput pritisnite taster Enter.

Koristite oblikovanje sa brojevima za kreiranje uređene liste koju treba redom pratiti.

 1. U programu OneNote postavite kursor na stranicu gde želite da započnete listu.

 2. Otkucajte 1. (broj jedan i tačku) i pritisnite razmaknicu. OneNote automatski pokreće numerisanu listu.

 3. Otkucajte stavku sa liste. Pritisnite taster Enter da biste započeli novu stavku sa liste.

  Savet: Da biste zaustavili kreiranje stavki sa liste, dvaput pritisnite taster Enter.

Umetanje slike sa kamere

Fotografišite sa kamere uređaja dok pišete beleške i priložite fotografiju u beleške.

 1. U programu OneNote, otvorite belešku u koju želite da dodate fotografiju.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+N da biste otvorili karticu Umetanje. Pritisnite taster sa strelicom nadole jednom, a zatim taster sa strelicom nadesno dvaput. Čitač ekrana objavljuje: „Dugme kamere”.

 3. Pritisnite razmaknicu. Kamera se otvara sa fokusom na objektiv.

 4. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete čitač ekrana koji najavljuje: „Dugme ‘Snimi sliku’“.

 5. Da biste fotografisali, pritisnite razmaknicu.

 6. Pritiskajte taster TAB dok čitač ekrana ne najavi: „Dugme ‘Umetni sve’“. Pritisnite razmaknicu da biste umetnuli fotografiju.

Umetanje slike iz datoteke

 1. U programu OneNote postavite kursor na stranicu gde želite da dodate sliku.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+N da biste otvorili karticu Umetanje. Pritisnite taster sa strelicom nadole jednom, a zatim taster sa strelicom nadesno tri puta. Čitač ekrana objavljuje: „Dugme ‘Slika’“.

 3. Pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Otvaranje. Fokus je na polju Ime datoteke. Možete da otkucate ime datoteke ili da koristite taster Tab i kombinaciju tastera Shift+Tab za kretanje kroz odeljke u dijalogu. Koristite tastere sa strelicama za kretanje po odeljku.

 4. Pritisnite razmaknicu da biste izabrali datoteku. Pritisnite Alt+O da biste umetnuli sliku.

Umetanje veze

 1. U programu OneNote postavite kursor na stranicu gde želite da dodate vezu.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+N da biste otvorili karticu Umetanje. Pritisnite taster sa strelicom nadole jednom, a zatim taster sa strelicom nadesno četiri puta. Čitač ekrana objavljuje: „Dugme ’Veza’“.

 3. Pritisnite taster Enter. Otvara se prozor veze za unos detalja veze.

 4. Fokus je na polju Adresa. Otkucajte ili nalepite adresu.

 5. Ako želite da koristite neki drugi tekst za vezu, pritisnite Shift+Tab jednom da biste prešli na polje Tekst za prikaz. Otkucajte tekst veze i pritisnite taster Enter. Veza se umeće na stranicu.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote za Windows 10

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote Online uz tastaturu i Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste dodali različite vrste sadržaja u beleške, kao što su datoteke, tabele, slike, video zapisi i snimci.

Napomene: 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi OneNote Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite OneNote Online, preporučujemo da koristite xxMicrosoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se OneNote Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za OneNote Online.

U ovoj temi

Umetanje tabele

Tabele mogu da olakšaju pronalaženje i čitanje informacija. Dodavanje osnovne tabele u programu OneNote je brzo i lako.

 1. U programu OneNote postavite kursor bilo gde na stranici gde želite da umetnete tabelu.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6, a zatim taster N da biste otvorili karticu Umetanje. Pritisnite taster T da biste otvorili opciju Tabela.

 3. Koristite tastere sa strelicama da biste izabrali veličinu za tabelu. Narator najavljuje trenutno izabranu veličinu dok se pomerate. Kada čujete željenu veličinu, pritisnite taster Enter.

  Tabela se umeće i fokus je na prvoj ćeliji tabele. Narator najavljuje: „Tabela, oblast za uređivanje, uređivanje”.

 4. Otkucajte sadržaj ćelije. Da biste prešli na sledeću ćeliju, pritisnite taster sa strelicom nadesno ili Tab. Da biste započeli novi red, pritisnite taster Tab ili Enter na kraju reda.

Umetanje datoteke

Umetanje datoteke (na primer, Microsoft Word dokumenta) kao priloga u programu OneNote postavlja kopiju te datoteke u beleške. Datoteka će se pojaviti kao ikona koju možete da izaberete, preuzmete i otvorite da biste uredili sadržaj datoteke.

 1. U programu OneNote postavite kursor na stranicu gde želite da umetnete datoteku.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6, a zatim taster N da biste otvorili karticu Umetanje. Pritisnite taster F da biste otvorili opciju Prilog datoteke.

 3. Otvara se dijalog Otvaranje. Fokus je na polju Ime datoteke. Možete da otkucate ime datoteke ili da koristite taster Tab i kombinaciju tastera Shift+Tab za kretanje kroz odeljke u dijalogu. Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali po odeljku. Da biste otvorili fasciklu, pritisnite taster Enter.

 4. Kada dođete do datoteke koju želite da priložite, pritisnite taster Enter.

Umetanje oznake

Oznake predstavljaju način za kategorizovanje i određivanje prioriteta beležaka u programu OneNote. Možete da označite bilo šta, od jednog reda teksta do celog pasusa.

 1. Postavite kursor na početak reda teksta koji želite da označite.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6, a zatim taster H da biste otvorili karticu Početak. Pritisnite taster T da biste otvorili opciju Oznaka.

 3. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali kroz opcije. Narator najavljuje opcije kako se krećete.

 4. Kada budete na oznaci koju želite da koristite, pritisnite taster Enter. Oznaka se dodaje.

Umetanje lista

Koristite listu sa znakovima za nabrajanje za navođenje stavki koje ne moraju da budu u nekom određenom redosledu.

 1. U programu OneNote, postavite kursor gde želite da započnete listu.

 2. Otkucajte * (zvezdicu) i pritisnite razmaknicu. Lista sa znakovima za nabrajanje se automatski kreira.

 3. Otkucajte tekst za stavku sa liste. Pritisnite taster ENTER da biste dodali još jednu stavku sa liste.

  Savet: Da biste zaustavili kreiranje stavki sa liste, dvaput pritisnite taster Enter.

Koristite numerisanu listu za navođenje stavki koje treba redom pratiti.

 1. U programu OneNote, postavite kursor gde želite da započnete listu.

 2. Otkucajte 1. (broj jedan i tačka) i pritisnite razmaknicu. Numerisana lista se automatski kreira.

 3. Otkucajte tekst za stavku sa liste. Pritisnite taster ENTER da biste dodali još jednu stavku sa liste.

  Savet: Da biste zaustavili kreiranje stavki sa liste, dvaput pritisnite taster Enter.

Umetanje fotografije sa kamere

Fotografišite na uređaju i priložite fotografiju beleškama. Pre nego što počnete, uverite se da je kamera povezana sa računarom.

 1. Postavite kursor na mesto u beležnici na kojem želite da dodate fotografiju.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6, a zatim taster N da biste otvorili karticu Umetanje. Pritisnite taster P da biste otvorili opciju Slika.

 3. Otvara se dijalog Otvaranje i fokus je na polju Ime datoteke. Ako je ovo prvi put da otvarate kameru iz programa OneNote, morate da potražite aplikaciju kamere. Pritisnite tastere Shift+Tab dvaput da biste otišli na odeljak sa leve strane. Zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok narator ne objavi: „Kamera“. Pritisnite taster Enter da biste otvorili.

 4. Kamera se otvara sa fokusom na objektiv. Da biste prešli na dugme „Fotografija“, pritisnite taster Tab. Narator najavljuje: „Dugme ‘Fotografiši’“. Pritisnite taster Enter da biste fotografisali.

 5. Pritiskajte taster Tab više puta dok narator ne objavi: „Dugme ‘Otvori’“. Pritisnite taster Enter da biste umetnuli fotografiju u belešku.

Umetanje slike iz datoteke

 1. U programu OneNote postavite kursor na mesto na koje želite da dodate sliku.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6, a zatim taster N da biste otvorili karticu Umetanje. Pritisnite taster P da biste otvorili opciju Slika.

 3. Otvara se dijalog Otvaranje. Fokus je na polju Ime datoteke. Možete da otkucate ime datoteke ili da koristite taster Tab i kombinaciju tastera Shift+Tab za kretanje kroz odeljke u dijalogu. Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali po odeljku.

 4. Pritisnite taster Enter da biste umetnuli sliku.

Ugradnja video zapisa na mreži

Lako možete da dodate ugrađeni video plejer u beležnicu.

Napomena: Nisu podržani svi sajtovi za video zapise. Trenutno podržane sajtove potražite u članku Umetanje video zapisa na mreži u OneNote 2016 za Windows.

 1. Kopirajte adresu izvora video zapisa.

 2. Postavite kursor na mesto u beležnici na koje želite da umetnete video plejer.

 3. Pritisnite Ctrl+V da biste nalepili adresu u beležnicu, a zatim pritisnite Enter.

  Veza ka video zapisu i ugrađeni video plejer se dodaju u beležnicu. Fokus je na video plejeru.

Umetanje zvučnog snimka

Pre snimanja zvuka, uverite se da su sve uključene strane svesne snimanja i da imate dozvolu da snimate.

 1. Postavite kursor na mesto u beležnici na koje želite da umetnete snimak.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6, a zatim taster N da biste otvorili karticu Umetanje. Pritisnite taster A da biste otvorili opciju Snimi zvuk.

 3. Ako pregledač traži dozvolu za korišćenje mikrofona, morate da premestite fokus na pregledač da biste prihvatili. Izaberite Shift+F6 da biste premestili fokus na pregledač i pritiskajte tastere Shift+Tab dok ne čujete narator koji najavljuje: „Dugme ‘Da’“. Pritisnite taster Enter da biste izabrali.

 4. Snimanje počinje. Ako ste premestili fokus na pregledač u prethodnom koraku, pritisnite Shift+F6 za premeštanje fokusa nazad na OneNote.

 5. Da biste zaustavili snimanje, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok narator ne najavi: „Izabrano, stavka kartice ‘Zvuk’“. Zatim pritisnite JA, S.

  Savet: Da biste reprodukovali snimak, pomerite se do snimka na stranici beležnice. Narator najavljuje datoteku kada dođete do nje. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6, a zatim JA i P da biste započeli reprodukciju.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×