Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite OneNote sa tastature i čitač ekrana da biste dodali različite vrste sadržaja beleške, kao što su Excel radnih svezaka i druge datoteke, tabele, slike i snimke. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

U ovoj temi

Umetanje datoteke

Umetanje datoteke (na primer, Microsoft Word dokumenta) na stranicu u programu OneNote postavlja kopiju te datoteke u beleške. Datoteka će se pojaviti kao ikona koju možete da izaberete i otvorite da biste uredili sadržaj datoteke.

 1. U programu OneNote postavite kursor na stranicu gde želite da umetnete datoteku.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+N da biste otvorili karticu Umetanje. Pritisnite taster F da biste otvorili opciju Prilog datoteke.

 3. Otvara se dijalog Izbor datoteke ili skupa datoteka za umetanje:

  • Fokus nalazi u polju ime datoteke . Otkucajte ime datoteke ili koristite taster Tab ili Shift + Tab da biste pronašli odeljke u okviru dijaloga. Koristite tastere sa strelicama da biste se premestili u okviru odeljka. Da biste otvorili fasciklu, pritisnite taster Enter.

  • Kada dođete do datoteke koju želite da priložite, pritisnite taster Enter.

 4. Otvara se dijalog za Umetanje datoteke . Koristite nagore i nadole tastere sa strelicama da biste se premestili u dijalogu. Opcije u dijalogu mogu se razlikovati u zavisnosti od tipa datoteke koje su prilaganju. Opcije čujete dok se krećete.

 5. Da biste umetnuli datoteku, pritisnite taster Enter.

Priložene datoteke se skladište kao deo povezane beležnice. Ako premestite beležnicu na drugu lokaciju, sve umetnute datoteke se premeštaju sa njom. 

Umetanje tabele

Tabele mogu da olakšaju pronalaženje i čitanje informacija. Dodavanje osnovne tabele u programu OneNote je brzo i lako.

 1. U programu OneNote postavite kursor bilo gde na stranici gde želite da umetnete tabelu.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+N da biste otvorili karticu Umetanje. Pritisnite taster T da biste otvorili opciju Tabele.

 3. Koristite tastere sa strelicama da biste izabrali željenu veličinu tabele. Čujete veličinu trenutno izabrane tabele dok se krećete. Kada čujete željene veličine, pritisnite taster Enter.

  Tabele se umeće i fokus je u prvu ćeliju u tabeli. Čujete: „sadržaja bloka za uređivanje”.

Umetanje oznaka

Oznake predstavljaju način za kategorizovanje i određivanje prioriteta beležaka u programu OneNote. Možete da označite bilo šta, od jednog reda teksta do celog pasusa.

 1. Postavite kursor na početak reda teksta koji želite da označite.

 2. Pritisnite Alt+H da biste otvorili karticu Početak. Pritisnite taster T da biste otvorili opciju Oznake.

 3. Koristite se nadole i nagore tastere sa strelicama da biste pronašli željene opcije. Opcije čujete dok se krećete.

 4. Pritisnite taster Enter da biste izabrali.

Savet: Možete da tražite označene beleške pomoću ključne reči i kategorije. Da biste pretražili, pritisnite taster Alt + H, a zatim G. Otvara se okno Rezime oznaka i fokus nalazi u polju grupe oznake tako što ćete . Pritisnite taster strelica nadole da biste otvorili listu opcija i pritisnite taster strelica nadole nekoliko puta da biste otišli na opcije. Pritisnite taster Enter da biste je izabrali. Da biste premestili listu oznaka, pritisnite taster Tab dok ne čujete narator čita označene tekst. Pritisnite taster Esc da biste se vratili na označenu belešku tekst u beležnici.

Umetanje lista

Umetanje sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste da biste organizovali tekst i olakšati čitanje.

Umetnite listu sa znakovima za nabrajanje

Koristite oblikovanje znaka za nabrajanje da biste kreirali listi na kojoj stavke ne moraju da budu u nekom određenom redosledu.

 1. Postavite kursor gde želite da započnete listu.

 2. Otkucajte * (zvezdicu) i pritisnite razmaknicu. OneNote automatski pokreće listu sa znakovima za nabrajanje.

 3. Otkucajte tekst za stavku sa liste. Pritisnite taster Enter da biste započeli novu stavku sa liste.

Umetanje numerisane liste

Koristite oblikovanje sa brojevima za kreiranje uređene liste koju treba redom pratiti.

 1. Postavite kursor gde želite da započnete listu.

 2. Otkucajte 1. (broj jedan i tačku) i pritisnite razmaknicu. OneNote automatski pokreće uređenu listu.

 3. Otkucajte tekst za stavku sa liste. Pritisnite taster Enter da biste započeli novu stavku sa liste.

Umetanje slike iz datoteke

 1. Postavite kursor na mesto na koje želite da dodate sliku.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+N da biste otvorili karticu Umetanje. Pritisnite taster P da biste otvorili opciju Slike. Otvara se dijalog Umetanje slike.

 3. U dijalogu Umetanje slike , koristite tastere sa strelicama i taster Tab da biste pronašli sliku koju želite da umetnete. Da biste otvorili fasciklu, pritisnite taster Enter.

 4. Pritisnite taster Enter da biste umetnuli sliku.

Ugradnja Excel radne sveske

Ova opcija kreira kopiju radne sveske i dodaje statičnu sliku radne sveske u beleške. Iznad slike je ikona koja je povezana sa potpuno funkcionalnom verzijom radne sveske u programu Excel.

 1. Postavite kursor na mesto na koje želite da ugradite Excel radnu svesku.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+N da biste otvorili karticu Umetanje. Pritisnite X da biste otvorili opciju Unakrsna tabela. Izabrana je opcija Postojeća Excel unakrsna tabela. Pritisnite taster Enter.

  Savet: Možete i da kreirate novu unakrsnu tabelu. Da biste kreirali i ugradili novu unakrsnu tabelu, pritisnite taster sa strelicom nadole, a zatim taster Enter.

 3. Otvara se dijalog " Izbor dokumenta za umetanje ". Fokus nalazi u polju ime datoteke . Da biste premestili između dijaloga odeljaka, koristite taster Tab ili Shift + Tab. Da biste premestili u okviru odeljka, koristite tastere sa strelicama. Pritisnite taster Enter da biste otvorili fascikle. Kada na datoteci, pritisnite taster Enter da biste ga izabrali.

 4. Otvara se dijalog za Umetanje datoteke . Pritisnite taster strelica strelica jedanput da biste se premestili na opciju za Umetanje unakrsne tabele . Pritisnite taster Enter da biste ugradili radnu svesku Excel . Čujete ime ugrađenu radnu svesku i je kursor postavljen na stranici ispod ugrađenu radnu svesku.

Ugradnja video zapisa na mreži

 1. Kopirajte adresu izvora video zapisa.

  Napomena: Nisu podržani svi sajtovi za video zapise. Trenutno podržane sajtove potražite u članku Umetanje video zapisa na mreži u OneNote 2016 za Windows.

 2. Postavite kursor na mesto u beležnici na koje želite da umetnete video.

 3. Pritisnite tastere Alt + N da biste otvorili karticu Umetanje pritisnite taster J da biste otvorili opciju Video zapis na mreži . Otvara se dijalog za Umetanje video zapis na mreži . Fokus je u polju Adresa Video i čujete sadržaja polja.

 4. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V da biste nalepili vezu ka video zapisu. Adresu možete i da otkucate.

 5. Pritisnite taster Tab dok ne dođete do na dugme u redu i zatim pritisnite taster Enter.

  Veza ka video zapisu i ugrađeni video plejer se dodaju na stranicu beležnice.

Umetanje zvučnih i video snimaka

U nekim slučajevima snimanje zvuka ili video zapisa može biti brže i lakše od kucanja beležaka. Ako odlučite da hvatate beleške tokom snimanja, one su povezane sa snimkom. Pre snimanja zvuka ili video zapisa, uverite se da vaš računar ima mikrofon i veb kameru i da su oni podešeni i funkcionišu. Takođe se uverite da su sve uključene strane svesne snimanja i da imate dozvolu da snimate.

 1. Postavite kursor na mesto u beležnici na koje želite da umetnete snimak.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+N da biste otvorili karticu Umetanje.

 3. Da biste snimili zvuk:

  • Pritisnite A. Snimanje počinje.

  • Da biste pauzirali snimanje, pritisnite tastere Alt+J, a zatim U.

  • Da biste zaustavili snimanje, pritisnite tastere Alt+J, a zatim S.

  Da biste snimili video:

  • Pritisnite V. Snimanje počinje.

  • Da biste zaustavili snimanje, pritisnite tastere Alt+F4.

 4. Da biste reprodukovali snimak, idite na snimak na stranici beležnice. Čitači ekrana najavljuju datoteke kada dođete do njih. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+P da biste započeli reprodukciju.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote za Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana da biste dodali različite vrste sadržaja u beleške, na primer, slike, video zapise ili liste.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Uverite se da ste uključili TalkBack pre nego što pokrenete OneNote za Android.

U ovoj temi

Umetanje oznaka zaduženja

Možete da kreirate listu stvari koje treba da uradite sa poljem za potvrdu koje može biti označeno u svakom redu.

 1. U programu OneNote postavite kursor na stranicu gde želite da kreirate stavku zaduženja.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Zaduženje’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Polje za potvrdu se umeće na početku reda.

Umetanje lista

Možete brzo da kreirate liste sa znakovima za nabrajanje i numerisane liste u programu OneNote za Android.

Kreiranje liste sa znakovima za nabrajanje

Kreirajte listu sa znakovima za nabrajanje ako navedene stavke ne moraju da budu u nekom određenom redosledu.

 1. U programu OneNote postavite kursor na stranicu gde želite da započnete listu.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ‘Znakovi za nabrajanje’”, a zatim dvaput dodirnite ekran. OneNote automatski započinje listu sa znakovima za nabrajanje.

 3. Otkucajte stavku sa liste. Izaberite enter na tastaturi na ekranu da biste započeli novu stavku sa liste. Da biste izabrali Enter, prevucite prstom na tastaturi dok ne čujete „Enter”, a zatim podignite (i dodirnite dvaput ako je potrebno).

  Savet: Tastaturu možete da pronađete tako što ćete istražiti stavke na ekranu. Da biste ih istražili, postavite prst na ekran i prevlačite ga okolo. TalkBack najavljuje stavke kada stanete na njih. Da biste izabrali stavku, podignite prst kada stignete na nju. U zavisnosti od postavki uređaja, možda ćete morati da dvaput dodirnete ekran da biste umetnuli znak.

  Savet: Da biste zaustavili kreiranje stavki sa liste, dvaput izaberite enter.

Kreiranje uređene liste

Koristite oblikovanje sa brojevima za kreiranje uređene liste koju treba redom pratiti.

 1. U programu OneNote postavite kursor na stranicu gde želite da započnete listu.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ‘Numerisanje’”, a zatim dvaput dodirnite ekran. OneNote automatski započinje numerisanu listu.

 3. Otkucajte stavku sa liste. Izaberite enter na tastaturi na ekranu da biste započeli novu stavku sa liste. Da biste izabrali Enter, prevucite prstom na tastaturi dok ne čujete „Enter”, a zatim podignite (i dodirnite dvaput ako je potrebno).

  Savet: Da biste zaustavili kreiranje stavki sa liste, dvaput izaberite enter.

Umetanje slike sa kamere

Fotografišite sa kamere uređaja dok pišete beleške i priložite fotografiju u beleške.

 1. U programu OneNote, otvorite belešku u koju želite da dodate fotografiju i postavite kursor na mesto na koje želite da je dodate.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Slika’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se meni Umetanje... i čućete „Umetanje“.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Snimi sliku“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Možda ćete čuti: „Dozvoliti programu OneNote da snima slike i video?” Ako dozvolite, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Dozvoli’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvoriće se Kamera i čućete: „Kamera u režimu fotografija”.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ‘Snimi’“. Postavite kameru u željenom pravcu i dvaput dodirnite ekran.

  Čujete zvuk koji označava da je fotografija snimljena, a fokus se premešta na ekran Pregled.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Sačuvaj sliku”. Dvaput dodirnite ekran da biste umetnuli fotografiju. Čućete: „Umetanje slike”.

 7. Fotografija se umeće i fokus se premešta na OneNote stranicu.

Umetanje slike iz datoteke

 1. U programu OneNote, otvorite belešku u koju želite da dodate fotografiju i postavite kursor na mesto na koje želite da je dodate.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Slika’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se meni Umetanje... i čućete „Umetanje“.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Slika iz galerije“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se novi ekran, gde možete da pregledate nedavne fotografije. Čućete: „Nedavno“.

 4. Da biste otišli na drugu lokaciju, na primer, Slike, Google disk, Fotografije ili OneDrive, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Prikaži korene’”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Otvaranje iz. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu lokaciju, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste je otvorili. Dok se krećete, TalkBack najavljuje lokacije za vas.

 5. Da biste pregledali datoteke ili fascikle u okviru lokacije, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime stavke koju želite da izaberete. Da biste izabrali stavku, dodirnite dvaput ekran.

 6. Kada izaberete sliku, otvoriće se ekran Pregled. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Sačuvaj sliku”. Dvaput dodirnite ekran da biste umetnuli sliku.

 7. Slika se umeće i fokus se premešta na OneNote stranicu. Čućete: „Umetanje slike”.

Umetanje video zapisa na mreži

Ako želite da uključite video zapis na mreži u beležnicu, možete jednostavno da nalepite vezu u belešku.

 1. Potražite video koji želite da umetnete i kopirajte vezu u ostavu.

 2. U programu OneNote, otvorite belešku u koju želite da umetnete video zapis.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Meni veze’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Veza i čućete: „Polje za uređivanje adrese“.

 4. Dodirnite i zadržite ekran, brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Lepljenje”, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste nalepili vezu u tekstualno polje.

 5. Da biste dodali tekst koji se prikazuje na stranici umesto adrese hiperveze, brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Polje za uređivanje ‘Tekst za prikaz’” i otkucajte tekst pomoću tastature na ekranu.

 6. Da biste umetnuli vezu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Gotovo’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Umetanje zvučnog snimka

Možete da snimite i umetnete zvuk u beležnicu. Na primer, možete da ostavite govornu poruku čitaocima.

 1. U programu OneNote, otvorite belešku u koju želite da umetnete snimak.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Zvuk’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. OneNote vas može pitati „Da li želite da dozvolite programu OneNote da snima zvuk?” Ako vas to pita, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Dozvoli’”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Snimanje počinje. Kada snimite sve što vam je potrebno, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Zaustavi’”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Snimak se umeće i fokus se premešta na OneNote stranicu. Čućete: „Audio beleška je kreirana”.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za čitanje stranica u programu OneNote

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote za Windows 10 sa tastature i čitač ekrana da biste dodali različite vrste sadržaja beleške, kao što su Excel radnih svezaka i druge datoteke, tabele, slike i veze. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

U ovoj temi

Umetanje tabele

Tabele mogu da olakšaju pronalaženje i čitanje informacija. Dodavanje osnovne tabele u programu OneNote je brzo i lako.

 1. U programu OneNote postavite kursor na stranicu gde želite da umetnete tabelu.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt + N da biste otvorili karticu Umetanje pritisnite taster strelica nadole jednom, a zatim pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Dugme tabela”.

 3. Pritisnite taster Enter da biste dodali tabelu.

  Umeće tabelu sa jednim redom i dve kolone. Fokus je u prvoj ćeliji. Čujete: „Tabela umetnuti”. JAWS objavljuje: „U tabeli sa dve kolone i jedan red”.

 4. Popunite tabelu. Da biste dodali još jednu kolonu u tabelu u drugoj koloni, pritisnite taster Tab.

  Da biste dodali drugi red, na kraju reda pritisnite taster Enter.

  Da biste napustili tabelu, pritisnite taster sa strelicom nadole.

Umetanje datoteke

Umetanje datoteke (na primer, Microsoft Excel radne sveske) na stranicu u programu OneNote postavlja kopiju te datoteke u beleške. Datoteka će se pojaviti kao ikona koju možete da izaberete i otvorite da biste uredili sadržaj datoteke.

 1. U programu OneNote postavite kursor na stranicu gde želite da umetnete datoteku.

 2. Pritisnite tastere Alt + N da biste otvorili karticu Umetanje pritisnite taster strelica nadole jednom, a zatim pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Dugme datoteka”. Pritisnite taster Enter da biste otvorili meni.

 3. U meniju je izabrana stavka Umetni kao prilog. Pritisnite taster Enter. Ako želite umesto toga da umetnete PDF otisak datoteke, pritisnite taster sa strelicom nadole, a zatim taster Enter.

 4. Otvara se dijalog " Otvaranje ". Pritisnite taster Tab ili Shift + Tab da biste premestili između dijaloga odeljaka i nagore i nadole tastere sa strelicama da biste se premestili u okviru odeljka u dijalogu.

 5. Da biste umetnuli datoteku, pritisnite taster Enter.

Priložene datoteke se skladište kao deo povezane beležnice. Ako premestite beležnicu na drugu lokaciju, sve umetnute datoteke se premeštaju sa njom. 

Umetanje lista

Umetanje sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste da biste organizovali tekst i olakšati čitanje.

Umetnite listu sa znakovima za nabrajanje

Kreirajte listu sa znakovima za nabrajanje ako navedene stavke ne moraju da budu u nekom određenom redosledu.

 1. U programu OneNote postavite kursor na stranicu gde želite da započnete listu.

 2. Otkucajte * (zvezdicu) i pritisnite razmaknicu. OneNote automatski pokreće listu sa znakovima za nabrajanje.

 3. Otkucajte stavku sa liste. Pritisnite taster Enter da biste započeli novu stavku sa liste.

  Savet: Da biste zaustavili kreiranje stavki sa liste, dvaput pritisnite taster Enter.

Umetanje numerisane liste

Koristite oblikovanje sa brojevima za kreiranje uređene liste koju treba redom pratiti.

 1. U programu OneNote postavite kursor na stranicu gde želite da započnete listu.

 2. Otkucajte 1. (broj jedan i tačku) i pritisnite razmaknicu. OneNote automatski pokreće numerisanu listu.

 3. Otkucajte stavku sa liste. Pritisnite taster Enter da biste započeli novu stavku sa liste.

  Savet: Da biste zaustavili kreiranje stavki sa liste, dvaput pritisnite taster Enter.

Umetanje slike sa kamere

Fotografišite sa kamere uređaja dok pišete beleške i priložite fotografiju u beleške.

 1. U programu OneNote, otvorite belešku u koju želite da dodate fotografiju.

 2. Pritisnite tastere Alt + N da biste otvorili karticu Umetanje pritisnite taster strelica nadole jednom, a zatim pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Dugme "slika"”.

 3. Pritisnite taster Enter da biste otvorili meni " slika ", a zatim pritisnite taster Tab dok ne čujemo „kamera”, a zatim pritisnite taster Enter. Kamera se otvara sa fokusom na objektiv.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Potrebno sliku dugmeta”.

 5. Da biste fotografisali, pritisnite razmaknicu.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čitač ekrana objavljuje: „Dugme "sve" Umetanje”. Pritisnite taster RAZMAKNICA da biste umetnuli sliku.

Umetanje slike iz datoteke

 1. U programu OneNote postavite kursor na stranicu gde želite da dodate sliku.

 2. Pritisnite tastere Alt + N da biste otvorili karticu Umetanje pritisnite taster strelica nadole jednom, a zatim pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Dugme "slika"”.

 3. Pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog " Otvaranje ". Fokus nalazi u polju ime datoteke . Otkucajte ime datoteke ili pritisnite taster Tab ili Shift + Tab da biste otišli u odeljcima u okviru dijaloga. Koristite tastere sa strelicama da biste se premestili u okviru odeljka.

 4. Pritisnite razmaknicu da biste izabrali datoteku. Pritisnite Alt+O da biste umetnuli sliku.

Umetanje veze

 1. U programu OneNote postavite kursor na stranicu gde želite da dodate vezu.

 2. Pritisnite tastere Alt + N da biste otvorili karticu Umetanje pritisnite taster strelica nadole jednom, a zatim pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Dugme vezu”.

 3. Pritisnite taster Enter. Otvara se prozor veze za unos detalja veze.

 4. Fokus je na polju Adresa. Otkucajte ili nalepite adresu.

 5. Ako želite da koristite neki drugi tekst za vezu, pritisnite Shift+Tab jednom da biste prešli na polje Tekst za prikaz. Otkucajte tekst veze i pritisnite taster Enter. Veza se umeće na stranicu.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote za Windows 10

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote Online sa tastature i čitač ekrana da biste dodali različite vrste sadržaja beleške, kao što su Excel radnih svezaka i druge datoteke, tabele, slike, video zapisi i snimke. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite OneNote Online, preporučujemo da koristite xxMicrosoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se OneNote Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za OneNote Online.

U ovoj temi

Umetanje tabele

Tabele mogu da olakšaju pronalaženje i čitanje informacija. Dodavanje osnovne tabele u programu OneNote je brzo i lako.

 1. U programu OneNote postavite kursor bilo gde na stranici gde želite da umetnete tabelu.

 2. Pritisnite tastere Alt + Windows logotip taster N, T da biste otvorili opciju " Tabela ".

 3. Koristite tastere sa strelicama da biste izabrali veličinu za tabelu. Čujete trenutno izabrane veličine dok se krećete. Kada čujete željene veličine, pritisnite taster Enter.

  Tabele se umeće i fokus na prvu ćeliju u tabeli. Čujete: „tabele, oblast za uređivanje za uređivanje”.

 4. Otkucajte sadržaj ćelije. Da biste se premestili u sledeću ćeliju, pritisnite taster sa strelicom nadesno ili taster Tab. Da biste započeli novi red, pritisnite taster Tab ili Enter na kraju reda.

Umetanje datoteke

Umetanje datoteke (na primer, Microsoft Word dokumenta) kao priloga u programu OneNote postavlja kopiju te datoteke u beleške. Datoteka će se pojaviti kao ikona koju možete da izaberete, preuzmete i otvorite da biste uredili sadržaj datoteke.

 1. U programu OneNote postavite kursor na stranicu gde želite da umetnete datoteku.

 2. Pritisnite tastere Alt + Windows logotip taster N, F da biste izabrali opciju Prilog datoteke .

 3. Otvara se dijalog " Otvaranje ". Fokus je na polje ime datoteke . Otkucajte ime datoteke ili koristite taster Tab ili Shift + Tab da biste pronašli odeljke u okviru dijaloga. Da biste premestili u okviru odeljka, koristite tastere sa strelicama. Da biste otvorili fasciklu, pritisnite taster Enter.

 4. Kada dođete do datoteke koju želite da priložite, pritisnite taster Enter.

Umetanje oznake

Oznake predstavljaju način za kategorizovanje i određivanje prioriteta beležaka u programu OneNote. Možete da označite bilo šta, od jednog reda teksta do celog pasusa.

 1. Postavite kursor na početak reda teksta koji želite da označite.

 2. Pritisnite tastere Alt + Windows Logotip ključnih + H, T da biste otvorili opciju oznake .

 3. Koristite se nadole i nagore tastere sa strelicama da biste pronašli željene opcije. Opcije čujete dok se krećete.

 4. Kada čujete oznake koje želite da koristite, pritisnite taster Enter. Oznaka se dodaje.

Umetanje lista

Umetanje sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste da biste organizovali tekst i olakšati čitanje.

Umetnite listu sa znakovima za nabrajanje

Koristite listu sa znakovima za nabrajanje za navođenje stavki koje ne moraju da budu u nekom određenom redosledu.

 1. U programu OneNote, postavite kursor gde želite da započnete listu.

 2. Otkucajte * (zvezdicu) i pritisnite razmaknicu. Lista sa znakovima za nabrajanje se automatski kreira.

 3. Otkucajte tekst za stavku sa liste. Pritisnite taster ENTER da biste dodali još jednu stavku sa liste.

  Savet: Da biste zaustavili kreiranje stavki sa liste, dvaput pritisnite taster Enter.

Umetanje numerisane liste

Koristite numerisanu listu za navođenje stavki koje treba redom pratiti.

 1. U programu OneNote, postavite kursor gde želite da započnete listu.

 2. Otkucajte 1. (broj jedan i tačka) i pritisnite razmaknicu. Numerisana lista se automatski kreira.

 3. Otkucajte tekst za stavku sa liste. Pritisnite taster ENTER da biste dodali još jednu stavku sa liste.

  Savet: Da biste zaustavili kreiranje stavki sa liste, dvaput pritisnite taster Enter.

Umetanje fotografije sa kamere

Fotografišite na uređaju i priložite fotografiju beleškama. Pre nego što počnete, uverite se da je kamera povezana sa računarom.

 1. Postavite kursor na mesto u beležnici na kojem želite da dodate fotografiju.

 2. Pritisnite tastere Alt + Windows logotip taster N, P da biste izabrali opciju za sliku .

 3. Otvara se dijalog " Otvaranje " i fokus je na polje ime datoteke . Ako je ovo prvi put da otvarate kamere iz OneNote, morate da biste potražili kamere aplikacije pritisnite tastere Shift + Tab dvaput da biste došli do odeljka sa leve strane. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete: „Kamera”. Pritisnite taster Enter da biste otvorili.

 4. Kamera je otvorena sa fokusom na objektiv. Da biste prešli na dugme slika, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Preuzmi fotografiju dugme”. Pritisnite taster Enter da biste preuzeli fotografiju.

 5. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugmeta otvori”. Pritisnite taster Enter da biste umetnuli sliku u poruku.

Umetanje slike iz datoteke

 1. U programu OneNote postavite kursor na mesto na koje želite da dodate sliku.

 2. Pritisnite tastere Alt + Windows logotip taster N, P da biste izabrali opciju za sliku .

 3. Otvara se dijalog " Otvaranje ". Fokus je na polje ime datoteke . Otkucajte ime datoteke ili koristite taster Tab ili Shift + Tab da biste pronašli odeljke u okviru dijaloga. Da biste premestili u okviru odeljka, koristite tastere sa strelicama.

 4. Pritisnite taster Enter da biste umetnuli sliku.

Ugradnja video zapisa na mreži

Lako možete da dodate ugrađeni video plejer u beležnicu.

Napomena: Nisu podržani svi sajtovi za video zapise. Trenutno podržane sajtove potražite u članku Umetanje video zapisa na mreži u OneNote 2016 za Windows.

 1. Kopirajte adresu izvora video zapisa.

 2. Postavite kursor na mesto u beležnici na koje želite da umetnete video plejer.

 3. Pritisnite Ctrl+V da biste nalepili adresu u beležnicu, a zatim pritisnite Enter.

  Veza ka video zapisu i ugrađeni video plejer se dodaju u beležnicu. Fokus je na video plejeru.

Umetanje zvučnog snimka

Pre snimanja zvuka, uverite se da su sve uključene strane svesne snimanja i da imate dozvolu da snimate.

 1. Postavite kursor na mesto u beležnici na koje želite da umetnete snimak.

 2. Pritisnite tastere Alt + Windows logotip taster N, A da biste otvorili opciju Snimi zvuk .

 3. Ako pregledač traži dozvolu za korišćenje mikrofon, treba da biste premestili fokus na pregledač da biste prihvatili. Pritisnite taster Shift + F6 da biste premestili fokus na pregledaču i pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete: „Dugme "da"”. Pritisnite taster Enter da biste je izabrali.

 4. Snimanje počinje. Ako ste premestili fokus na pregledač u prethodnom koraku, pritisnite Shift+F6 za premeštanje fokusa nazad na OneNote.

 5. Da biste zaustavili snimanje, pritisnite tastere Alt + Windows Logotip ključnih + J, A, s

  Savet: Da biste reprodukovali snimak, pomerite se do snimka na stranici "Beležnica". Čujete datoteke dok ne dođete do njega. Pritisnite tastere Alt + Windows lodo ključnih + J, A, P da biste započeli reprodukcije.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×