Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite PowerPoint sa tastature i čitač ekrana da biste prezentaciju privlačnim tako što ćete dodati slike, tabele ili grafiku projekcije slajdova. Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Takođe ćete naučiti kako da uredite dodatni sadržaj, na primer, izrezivanje slika, premeštanje tabele, dodavanje i uklanjanje redova i kolona tabele.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje slika sa uređaja, mreže ili interneta

Kada koristite slike, clip art ili druge datoteke sa interneta, važno je da poštujete autorska prava. Opcija Filtriraj slike po tipu licence može da vam pomogne da odaberete koje ćete datoteke koristiti.

Dodavanje slike sa uređaja ili mreže

 1. Pronađite oblast sadržaja slajda gde želite da umetnete sliku.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt + N, P. Čujete: „Umetni sliku dijalog. Ime datoteke”.

  Savet: Dijalog Umetanje slike je specijalan slučaj standardnog prozora Istraživača datoteka, otvoren u fascikli Slike. Nije loše da vam lokacija slike datoteke bude pri ruci da biste lakše mogli da je pronađete.

 3. Unesite ime i putanju datoteke u polje Ime datoteke ili izaberite datoteku koju želite da umetnete. Zatim pritisnite taster Enter.

 4. Slika se umeće i izabrana je.

  Napomena: Kada je slika izabrana, dostupna je kontekstualno osetljiva kartica Oblikovanje. Možete da koristite opcije sa ove kartice da biste promenili veličinu slike ili dodavali boje, stilove i još mnogo toga. Da biste prešli na karticu Oblikovanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J. Čućete „Kartica ’Oblikovanje’“. Da biste se kretali kroz opcije na kartici Oblikovanje, pritisnite taster Tab.

Dodavanje slike sa interneta

 1. U prezentaciji idite na oblast sadržaja slajda gde želite da umetnete sliku.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt + N, a zatim F i 1. Čujete: „Umetanje slika prozora”.

 3. Otvara se dijalog za Pretraživanje usluge Bing Images , sa fokusom na polje za pretragu. Otkucajte termin za pretragu i pritisnite taster Enter.

 4. Da biste pregledali rezultate pretrage, pritisnite tastere SR i taster sa strelicom nadesno ili nalevo.

 5. Da biste izabrali sliku, fokus na njega i pritisnite tastere Shift + Enter. Čujete: „Izabrana”.

  Napomena: Možete da izaberete više od jedne slike.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Umetni’“, pa pritisnite taster Enter.

  Slika se umeće i izabrana je.

Izrezivanje slike

Promenite slike iz prezentacije tako da imaju željeni oblik ili odnos širina/visina.

Izrezivanje u određeni oblik

 1. U oblasti slajda, izaberite sliku koju želite da izrežete. Da biste izabrali sliku, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Slika”. U JAWS, čujete: „Slika”.

 2. Da biste otišli na meni Izreži u oblik , pritisnite taster Alt + J, P, a zatim V i s Čujete: „Pravougaonika”.

 3. Da biste pregledali opcije oblika, koristite tastere sa strelicama. Opisi oblika se čuju dok se pomerate.

 4. Da biste izabrali oblik za izrezivanje, pritisnite taster Enter. Slika se izrezuje u izabrani oblik.

Izrezivanje u odnos širina/visina

 1. U oblasti slajda, izaberite sliku koju želite da izrežete.

 2. Da biste otvorili meni odnos širina/visina , pritisnite tastere Alt + J, P, a zatim V i A. Čujete: „jedan zarez jednog”.

 3. Da biste pregledali opcije odnosa širina/visina, koristite tastere sa strelicom nagore ili nadole. Odnos širina/visina se čuje dok se pomerate.

 4. Da biste izabrali neki odnos širina/visina, pritisnite taster Enter. Slika se izrezuje u izabrani odnos širina/visina.

Dodavanje i oblikovanje tabele na slajdu

 1. Idite do oblasti slajda gde želite da umetnete tabelu.

 2. Da biste se meni tabele , pritisnite tastere Alt + N, t Čujete: „1 x 1 tabela”.

 3. Da biste umetnuli tabelu u prezentaciju, pritisnite I.

 4. Otvara se dijalog Umetanje tabele, u kojem je fokus na polju Broj kolona. Podrazumevani broj kolona je 5. Ako želite da izbrišete podrazumevani broj, pritisnite Delete i unesite novi broj kolona. Zatim pritisnite taster Tab. Fokus se premešta na polje Broj redova. Podrazumevani broj je 2. Da biste ga promenili, unesite broj redova i pritisnite taster Enter.

 5. Tabela se umeće na izabrani slajd, a kursor se nalazi u gornjem levom uglu ćelije. Narator to identifikuje kao „ćelija u nultoj koloni i nultom redu“.

 6. Da biste dodali tekst u ćelije tabele, postavite kursor u ćeliju, a zatim unesite tekst. Da biste pregledali ćelije, koristite tastere sa strelicama. Narator govori lokaciju ćelije dok se pomerate.

 7. Da biste prestali sa uređivanjem tabele, pritisnite taster Esc.

Dodavanje ili brisanje redova i kolona tabele

Dodavanje reda

 1. U oblasti slajda, izaberite tabelu. Da biste izabrali tabelu, u oblasti slajda, pritisnite taster Tab dok ne objavljuje narator: „Tabela”. U JAWS, čujete „Čuvara mesta za objekat” i teksta u ćelijama. Da biste započeli uređivanje tabele, pritisnite taster Enter.

 2. Koristite tastere sa strelicama da biste postavili kursor u ćeliju iznad ili ispod mesta na kojem želite da se pojavi novi red.

 3. Da biste prešli na karticu Raspored, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim L. Čućete: „Kartica ’Raspored’“.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali red iznad izabrane ćelije, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Umetni iznad’“.

  • Da biste dodali red ispod izabrane ćelije, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Umetni ispod’“.

  Da biste izabrali neku opciju, pritisnite taster Enter.

 5. Red se umeće, a fokus je na ćeliji sa krajnje leve strane novog reda.

Dodavanje kolone

 1. U oblasti slajda, izaberite tabelu.

 2. Premestite kursor na ćeliju desno ili levo od mesta na kojem želite da se pojavi nova kolona.

 3. Da biste prešli na karticu Raspored, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim L. Čućete: „Kartica ’Raspored’“.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali kolonu levo od izabrane ćelije, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Umetni levo’“.

  • Da biste dodali kolonu desno od izabrane ćelije, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Umetni desno’“.

  Da biste izabrali neku opciju, pritisnite taster Enter.

 5. Kolona se umeće, a fokus je na gornjoj ćeliji nove kolone.

Brisanje reda ili kolone

 1. U tabeli premestite kursor na ćeliju u koloni ili redu koji želite da izbrišete.

 2. Da biste izbrisali menija, pritisnite taster Alt + J, a zatim L i D. Čujete: „Redove i kolone, Izbriši kolone”.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izbrisali kolonu, pritisnite dugme C.

  • Da biste izbrisali red, pritisnite taster R.

 4. Kolona ili red se brišu, a fokus se premešta na drugu ćeliju u tabeli.

Savet: Da biste brzo izbrisali celu tabelu, izaberite tabelu, a zatim pritisnite taster Delete.

Dodavanje ivice tabeli

 1. Izaberite tabelu u koju želite da dodate ivicu. Da biste izabrali tabelu, u oblasti slajdova, pritisnite taster Tab dok ne objavljuje narator: „Tabela”. U JAWS, čujete „Čuvara mesta za objekat” i teksta u ćelijama.

 2. Da biste izabrali stil ivice, pritisnite tastere Alt + J, a zatim T i l Čujete „Bez ivice” ili stil ivice. Koristite nagore ili nadole tastere sa strelicama da biste pregledali stilove. Stilovi se najavljuju dok se krećete. Da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

 3. Da biste izabrali gde želite da dodate ivicu, pritisnite taster Alt + J, a zatim T i B. Čujete „Bez ivice” ili opciju za ivicu. Koristite nagore ili nadole tastere sa strelicama da biste pregledali opcije. Opcije se najavljuju dok se krećete. Da biste izabrali opciju, pritisnite taster Enter.

 4. Ivica se dodaje u tabelu, a fokus se pomera na ćeliju u gornjem levom uglu tabele.

Menjanje izgleda tabele

Možete da koristite komande na kartici Dizajn da biste promenili izgled tabele. Na primer, možete da primenite neki stil tabele ili da promenite boju pozadine.

Primena stila tabele

 1. Izaberite tabelu u koju želite da primenite jednu od dostupnih stilove oblikovanja. Da biste izabrali tabelu, u oblasti slajdova, pritisnite taster Tab dok ne objavljuje narator: „Tabela”. U JAWS čujete „Čuvara mesta za objekat” i teksta u ćelijama.

 2. Da biste otišli na meni Stilovi tabele , pritisnite tastere Alt + J, a zatim T i A. Čujete trenutni stil tabele.

 3. Da biste pregledali stilove tabela, koristite tastere sa strelicama. Stilovi se najavljuju dok se pomerate. Da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

  Savet: Da biste uklonili neki stil iz tabele, u meniju Stilovi tabele pritisnite C.

 4. Stil tabele se menja, a fokus se pomera na ćeliju u gornjem levom uglu tabele.

Dodavanje i promena pozadine

 1. Izaberite tabelu u kojoj želite da promenite boju pozadine.

 2. Da biste otišli na meni senčenja , pritisnite tastere Alt + J, a zatim T i h Čujete trenutnom bojom pozadine.

 3. Da biste pregledali boje pozadine, koristite tastere sa strelicama. Boje se najavljuju dok se pomerate. Da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

  Savet: Da biste uklonili boju pozadine, pritisnite N da biste izabrali Bez popune.

 4. Boja pozadine tabele se menja, a fokus se pomera na ćeliju u gornjem levom uglu tabele.

Premeštanje ili menjanje veličine tabele

Premeštanje tabele

 1. Izaberite tabelu koju želite da premestite. Da biste izabrali tabelu, u oblasti slajda, pritisnite taster Tab dok ne objavljuje narator: „Tabela”. U JAWS, čujete „Čuvara mesta za objekat” i teksta u ćelijama.

 2. Da biste premestili tabelu unutar slajda, koristite tastere sa strelicama.

 3. Da biste prestali sa premeštanjem tabele, pritisnite taster Esc.

Promena veličine tabele

Unos određene veličine tabele

 1. Izaberite tabelu koju želite da promenite veličinu.

 2. Da biste prešli na karticu Raspored, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim L. Čućete: „Kartica ’Raspored’“.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili visinu tabele, pritisnite taster T, h Zatim otkucajte željenu visinu u inčima i pritisnite taster Enter.

  • Da biste promenili širinu tabele, pritisnite taster T, W. Zatim otkucajte željenu širinu u inčima i pritisnite taster Enter.

Veličina tabele se menja, a fokus se pomera na ćeliju u gornjem levom uglu tabele.

Promena veličine kolone ili reda

 1. Izaberite tabelu u kojoj želite da promenite veličinu kolone ili reda. Da biste počeli da uređujete tabelu, pritisnite taster Esc.

 2. Koristite tastere sa strelicama da biste postavili kursor u ćeliju koja sadrži kolonu ili red čiju veličinu želite da promenite.

 3. Da biste prešli na karticu Raspored, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim L. Čućete: „Kartica ’Raspored’“.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili visinu reda, pritisnite H. Zatim unesite visinu u inčima i pritisnite taster Enter.

  • Da biste promenili širinu kolone, pritisnite W. Zatim unesite širinu u inčima i pritisnite taster Enter.

 5. Veličina kolone ili reda se menja, a fokus se premešta na prethodno izabranu ćeliju.

 Umetanje oblika ili SmartArt grafike

 1. Pronađite oblast sadržaja slajda gde želite da umetnete SmartArt grafiku.

 2. Da biste otvorili dijalog " SmartArt ", pritisnite tastere Alt + N, M. Čujete: „Izbor SmartArt grafike..”

 3. Da biste pregledali SmartArt kategorije, koristite tastere sa strelicom nagore ili nadole. Kategorije se najavljuju dok se pomerate. Kad dođete do kategorije koju želite, pritisnite taster Tab.

 4. Da biste potražili SmartArt unutar izabrane kategorije, koristite tastere sa strelicama. SmartArt opisna imena koja se najavljuju dok se krećete.

 5. Da biste izabrali u SmartArt grafiku, pritisnite taster Enter. SmartArt grafiku se kreira i umetnuti u izabrani slajd, sa fokusom na prvi okvir za tekst koji se može uređivati.

  Savet: Možete da koristite komande na karticama Oblikovanje i Dizajn da biste promenili izgled SmartArt grafike. Da biste prešli na karticu Oblikovanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim O. Da biste prešli na karticu Dizajn, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim S.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Čuvanje prezentacije pomoću čitača ekrana u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Korišćenje tasterskih prečica za predstavljanje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija PowerPoint

Koristite PowerPoint za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, kako biste prezentacije učinili zanimljivijim dodavanjem slika, oblika i tabela. Možete i da uređujete dodati sadržaj, na primer da dodajete okvire na slike, kao i da dodajete ili uklanjate redove i kolone tabela.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje slika

Možete da koristite sliku koju ste snimili kamerom uređaja ili da preuzmete sliku sa veba.

Dodavanje slike sa uređaja

Ako ste sačuvali slike na uređaju, možete da ih koristite u prezentaciji. Takođe možete da potražite slike na mreži i sačuvate ih na uređaju. Slike sa veba se podrazumevano čuvaju u fascikli Preuzimanja.

Kada koristite slike, clip art ili druge datoteke sa interneta, važno je da poštujete autorska prava. Opcija Filtriraj slike po tipu licence u usluzi Bing može da vam pomogne da odaberete koje ćete datoteke koristiti.

 1. Na mestu na kom želite da umetnete sliku na slajdu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Fotografije’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste se kretali kroz slike na trenutno izabranoj lokaciji skladišta, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete sliku koju želite. TalkBack čita ime i datum svake slike.

  • Da biste otišli na drugu lokaciju skladišta, na primer, Preuzimanja ili Nedavno, brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Dugme ‘Prikaži usmeravanja’”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime željene lokacije, a zatim dvaput dodirnite ekran. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete sliku koju želite.

 3. Da biste umetnuli izabranu sliku, dvaput dodirnite ekran. Čućete: „PowerPoint, Obrađena slika”.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj sliku’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Fokus se vraća na prezentaciju, a slika je izabrana.

Dodavanje slike sa kamere

 1. Na mestu na kom želite da umetnete sliku na slajdu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Kamera’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se aplikacija Camera (Kamera).

  Ako ne čujete „Dozvoli programu PowerPoint da hvata slike i snima video”, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Dozvoli’”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste snimili sliku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme okidača“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Fokus se premešta na dugme Gotovo. Da biste koristili sliku u prezentaciji, dvaput dodirnite ekran. Čućete: „PowerPoint, Obrađena slika”.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj sliku’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Fokus se vraća na prezentaciju, a slika je izabrana.

Promena stilova slika

Na slike možete da dodajete okvire ili ivice različitih stilova.

 1. Na slajdu pronađite sliku čiji stil želite da promenite i dvaput dodirnite ekran da biste izabrali sliku.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Meni ’Stilovi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste se kretali kroz opcije stila, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeni stil, na primer, „Jednostavan okvir, crno, stavka liste”.

 4. Da biste primenili stil na sliku, dvaput dodirnite ekran.

 5. Da biste zatvorili meni Stilovi, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo.

Dodavanje tabele

Možete da dodate tabele da biste prikazali informacije u kompaktnom i organizovanom obliku.

 1. Na mestu na kom želite da umetnete tabelu na slajdu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Tabela’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Pravi se podrazumevana tabela sa 3 reda i 3 kolone.

Brisanje tabele

 1. Na slajdu brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Otvaranje tabele”, praćeno detaljima tabele i ćelija, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Meni ’Izbriši’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Izbriši tabelu’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje redova ili kolona

 1. Na slajdu brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Otvaranje tabele”, praćeno detaljima tabele i ćelija, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu opciju, na primer, „Dugme ‘Umetni desno’“ ili „Dugme ‘Umetni ispod’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Brisanje redova ili kolona

 1. Na slajdu brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Otvaranje tabele”, praćeno detaljima tabele i ćelija, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Meni ’Izbriši’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Uradite sledeće:

  • Da biste izbrisali red, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Izbriši redove’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste izbrisali kolonu, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Izbriši kolone’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Promena veličine tabele

Kada dodate tekst i kolone u tabelu, možete da joj automatski promenite veličinu da biste je najbolje prilagodili trenutnom broju kolona.

 1. Na slajdu brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Otvaranje tabele”, praćeno detaljima tabele i ćelija, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Nije izabrano, Još opcija, prekidač“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni sa karticama, izabrano ‘Tabela’“.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „AutoFit, button“ (Automatsko uklapanje, dugme), a zatim dvaput dodirnite ekran.

Umetanje oblika

PowerPoint za Android nudi biblioteku spremnih oblika koje možete da koristite za predstavljanje podataka, na primer, u dijagramu toka.

 1. Na mestu na kom želite da umetnete oblik na slajdu, brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Nije potvrđen izbor, Više opcija, prekidač”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete „Meni ’Kartica’”, a zatim i trenutno izabranu karticu.

 2. Dvaput dodirnite ekran, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Insert, tab“ (Umetanje, kartica), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Meni ‘Oblici’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Oblici.

  Oblici su organizovani u sledeće grupe:

  • Nedavni oblici

  • Lines (Linije)

  • Rectangles (Pravougaonici)

  • Basic Shapes (Osnovni oblici)

  • Block Arrows (Podebljane strelice)

  • Equation Shapes (Oblici jednačina)

  • Dijagram toka

  • Stars and Banners (Zvezde i reklamni natpisi)

  • Callouts (Oblačići)

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete oblik koji želite da koristite, na primer „Stavka liste ‘Pravougaonik’“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste taj oblik umetnuli. Fokus se prebacuje na karticu Oblik, a oblik je izabran na slajdu.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija PowerPoint

Koristite PowerPoint Mobile uz Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, kako biste prezentacije učinili zanimljivijim dodavanjem slika, oblika i tabela. Možete i da uređujete dodati sadržaj, na primer da dodajete okvire na slike, kao i da dodajete ili uklanjate redove i kolone tabela.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje slika

Možete da koristite sliku koju ste snimili kamerom uređaja ili da preuzmete sliku sa veba.

Dodavanje slike sa uređaja

Ako ste sačuvali slike na uređaju, možete da ih koristite u prezentaciji. Takođe možete da potražite slike na mreži i sačuvate ih na uređaju. Slike sa veba se podrazumevano čuvaju u fascikli Fotografije.

Kada koristite slike, clip art ili druge datoteke sa interneta, važno je da poštujete autorska prava. Opcija Filtriraj slike po tipu licence u usluzi Bing može da vam pomogne da odaberete koje ćete datoteke koristiti.

 1. Na mestu na kom želite da umetnete sliku na slajdu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Fotografije’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete sliku koju želite. Narator čita ime i datum svake slike.

 3. Da biste izabrali sliku, dvaput dodirnite ekran.

 4. Da biste umetnuli izabranu sliku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Umetni’ na traci sa aplikacijama“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Fokus se vraća na prezentaciju, a slika je izabrana.

Dodavanje slike sa kamere

 1. Na mestu na kom želite da umetnete sliku na slajdu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Kamera’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se aplikacija Camera (Kamera).

 2. Da biste snimili sliku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ‘Snimi fotografiju’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Dugme za prihvatanje. Slika snimljena”.

 3. Da biste koristili sliku u prezentaciji, dvaput dodirnite ekran.

  Fokus se vraća na prezentaciju, a slika je izabrana.

Promena stilova slika

Na slike možete da dodajete okvire ili ivice različitih stilova.

 1. Na slajdu pronađite sliku čiji stil želite da promenite i dvaput dodirnite ekran da biste izabrali sliku.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Stilovi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste se kretali kroz opcije stila, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeni stil, na primer, „Jednostavan okvir, crno”.

 4. Da biste primenili stil na sliku, dvaput dodirnite ekran.

 5. Da biste zatvorili meni Stilovi, brzo prevucite nagore, a zatim nalevo. Čućete: „Iskačući prozor, meni ‘Odbaci’, dugme”. Dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje tabele

Možete da dodate tabele da biste prikazali informacije u kompaktnom i organizovanom obliku.

 1. Na mestu na kom želite da umetnete tabelu na slajdu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Tabela’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Pravi se podrazumevana tabela sa 3 reda i 3 kolone.

Brisanje tabele

 1. Na slajdu, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete tabelu koju želite da izbrišete, a zatim dvaput dodirnite ekran pomoću dva prsta. Otvara se kontekstualni meni.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Izbriši’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje ili brisanje redova i kolona

Možete da dodate redove i kolone pomoću jedne ćelije ili cele tabele kao početne tačke za nove redove ili kolone.

Dodavanje redova i kolona oko cele tabele

 1. Na slajdu, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete tabelu koju želite da izmenite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite jednim prstom po donjoj ivici ekrana dok ne čujete željenu opciju, na primer, „Dugme ‘Umetni desno’“ ili „Dugme ‘Umetni ispod’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje redova i kolona oko ćelije

 1. Na slajdu, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete tabelu koju želite da izmenite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete odgovarajuću ćeliju, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Prevucite jednim prstom po donjoj ivici ekrana dok ne čujete željenu opciju, na primer, „Dugme ‘Umetni desno’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Brisanje redova i kolona

 1. Na slajdu, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete tabelu koju želite da izmenite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete odgovarajuću ćeliju, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Prevucite jednim prstom po donjoj ivici ekrana dok ne čujete željenu opciju, na primer, „Skupljeno dugme ‘Izbriši’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni ‘Brisanje’”.

 4. Uradite sledeće:

  • Da biste izbrisali red, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Izbriši redove’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste izbrisali kolonu, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Izbriši kolone’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Promena veličine tabele

Kada dodate tekst i kolone u tabelu, možete da joj automatski promenite veličinu da biste je najbolje prilagodili trenutnom broju kolona.

 1. Na slajdu, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete tabelu kojoj želite da promenite veličinu, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Više opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvoriće se kartica Tabela.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „AutoFit, button“ (Automatsko uklapanje, dugme), a zatim dvaput dodirnite ekran.

Umetanje oblika

PowerPoint Mobile nudi biblioteku spremnih oblika koje možete da koristite za predstavljanje podataka, na primer, u dijagramu toka.

 1. Na mestu na kom želite da umetnete oblik na slajdu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno dugme ’Oblici’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Shapes (Oblici).

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete oblik koji želite da koristite, na primer „Pravougaonik“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste taj oblik umetnuli. Fokus se vraća na prezentaciju, a oblik je izabran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija PowerPoint

Koristite PowerPoint Online sa tastature i čitač ekrana da biste umetnuli slike i tabele u prezentaciji. Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite PowerPoint Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se PowerPoint Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za PowerPoint Online.

U ovoj temi

Dodavanje slike sa uređaja

 1. Idite na oblasti sadržaja slajda gde želite da umetnete sliku.

 2. Pritisnite tastere Alt + taster sa Windows logotipom, N, P. Čujete: „Ime otvoren, datoteke”. Fokus je na polju za tekst ime datoteke u dijalogu " Otvaranje ".

 3. Idite na željenu sliku, a zatim pritisnite razmaknicu da biste je izabrali.

 4. Da biste umetnuli izabranu sliku u prezentaciju, pritisnite Alt+O.

Dodavanje slika sa interneta

 1. Na slajd na kojem želite da dodate sliku, pritisnite kombinaciju tastera Alt + Windows logotip taster N, zatim F, F. Otvara se dijalog za Pretraživanje usluge Bing Images , sa fokusom na polje za pretragu.

 2. Otkucajte reči za pretragu i pritisnite taster Enter.

 3. Pritisnite SR ključnih + levi ili desni taster sa strelicom dok ne čujete sliku koju želite da umetnete, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali sliku. Čujete: „Izabrana”.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Umetanje dugmeta”, a zatim pritisnite SR taster Enter.

Dodavanje tabele na slajd

 1. U prezentaciji idite na oblast sadržaja slajda gde želite da umetnete tabelu.

 2. Pritisnite tastere Alt + taster sa Windows logotipom, N, t Čujete: „1 x 1, tabela”.

 3. Da biste izabrali željeni broj redova i kolona u tabeli, pritisnite tastere sa strelicama dok ne čujete kombinaciju želite, a zatim pritisnite taster Enter. Tabele se umeće u slajd.

Umetanje redova ili kolona u tabelu

 1. Idite na ćeliju tabele iznad, ispod ili pored gde želite da novi red ili kolonu da se pojavi.

 2. Da biste otišli na karticu Alatke za tabele – Raspored, pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom, J, L. Čućete: „Alatke za tabele, izabrana stavka kartice ‘Raspored’“.

 3. Uradite sledeće:

  • Da biste dodali red iznad ćelije, pritisnite V.

  • Da biste dodali red ispod ćelije, pritisnite E.

  • Da biste dodali kolonu levo od ćelije, pritisnite L.

  • Da biste dodali kolonu desno od ćelije, pritisnite I.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za prikaz prezentacija u programu PowerPoint

Tasterske prečice u programu PowerPoint Online

Osnovni zadaci za kreiranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija PowerPoint

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×