Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Word sa tastature i čitač ekrana da biste dodali ili promenili tekst u dokumentu. Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Ćete naučiti kako da promenite font, primenite stilove oblikovanja i koristite naslove da biste poboljšali vaš tok teksta.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje teksta u Word dokument

 1. Da biste otvorili postojeći dokument, u prikazu Raspored štampanja pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, O.

 2. Pritisnite taster Tab da biste se premestili na listu lokacija datoteka, kao što je OneDrive ili računar.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željene lokacije, a zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime željene datoteke. Ako se dokument nalazi u fascikli na izabranoj lokaciji, pritisnite taster Enter da biste otvorili fasciklu.

 4. Da biste otvorili dokument, pritisnite taster Enter. Čujete imena dokumenta. Fokus je na oblast za uređivanje u telu dokumenta.

 5. Pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete ime mesta na kom želite da dodate tekst i počnite da kucate.

 6. Kada završite, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+S da biste sačuvali promene.

Pronalaženje i zamena teksta

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + H. Čujete: „Pronalaženje i zamena”. Fokus je na polju za tekst Pronađi .

 2. Otkucajte reč ili frazu koju želite da zamenite.

 3. Pritisnite taster Tab. Čujete: „Zameni”.

 4. Otkucajte reč ili frazu sa kojim da biste zamenili originalni.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste pronašli i zamenili podudarni reči ili fraze jedan po jedan, pritisnite tastere Alt + F. Prvu instancu kako je izabran u telu dokumenta. Da biste zamenili ga, pritisnite taster Alt + R. ponovi sve instance želite da zamenite. Ako želite da preskočite zamene instancu, jednostavno pritisnite tastere Alt + F da biste premestili na sledeći.

  • Da biste zamenili sva podudaranja reči ili fraze u tekstu, pritisnite tastere Alt + A. Obaveštenja koji označava broj zamene čujete. Da biste zatvorili prozor upozorenja, pritisnite taster Enter.

Izbor teksta

Možete brzo da izaberete sav tekst u dokumentu ili samo određeni deo teksta.

 • Da biste izabrali sav tekst, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+A.

 • Da biste izabrali deo teksta, premeštanje na tekst koji želite da biste je izabrali, a zatim pritisnite i držite pritisnut taster Shift. Koristite tastere sa strelicama da biste premestili kursor dok je izabran tekst.

Korišćenje naslova

Naslovi su veoma važni za pristupačnost i upotrebljivost dokumenta. Da biste proverili da li naslovi ispravno funkcionišu za pristupačnost, važno je da ih napravite pomoću ugrađenih stilova naslova u programu Word. To omogućava čitaču ekrana i programu Word da razmenjuju prave informacije.

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da pretvorite u naslov.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste primenili stil Naslov 1, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+1.

  • Da biste primenili stil Naslov 2, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+2.

  • Da biste primenili stil Naslov 3, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+3.

  • Da biste primenili stil Normalan, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+N.

  Savet: Da biste potražili još stilova naslova, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, L. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime željenog stila, a zatim pritisnite taster Enter.

Primena oblikovanja podebljavanjem, kurzivom i podvlačenjem

Pomoću oblikovanja znakova možete da poboljšate čitljivost dokumenta.

 1. Izaberite tekst koji hoćete da oblikujete.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste primenili oblikovanje podebljavanjem, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+B.

  • Da biste primenili oblikovanje kurzivom, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+I.

  • Da biste primenili oblikovanje podvlačenjem, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+U.

Promena fonta i veličine fonta

Kako bi dokument bio pristupačan svim korisnicima, prebacite font na neki čitljiviji ili povećajte ili smanjite tekst.

Promena na drugačiji font

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da oblikujete.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, F, F. Čućete: „Font, <trenutni font>“.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željenog fonta, a zatim pritisnite taster Enter.

  Savet: Da biste prešli direktno na font koji ste već odlučili da koristite, počnite da kucate ime fonta. Na primer, otkucajte ti da biste pronašli Times New Roman.

Promena veličine fonta

 1. Izaberite tekst kojem želite da promenite veličinu.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste povećali tekst za 1 tačku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+[ (leva uglasta zagrada).

  • Da biste smanjili tekst za 1 tačku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+] (desna uglasta zagrada).

  • Da biste postepeno povećali tekst u skladu sa veličinama na dugmetu Povećaj veličinu fonta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+> (znak „veće od“).

  • Da umanjite tekst postepeno prema veličine dugmeta Smanji veličinu fonta , pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + < (manje od znaka).

  • Da biste izabrali određenu veličinu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, F, S. Čućete trenutnu veličinu fonta. Otkucajte željenu veličinu tačke, a zatim pritisnite taster Enter.

Promena nekoliko svojstava fonta odjednom

U dijalogu Font možete da pregledate svojstva fonta i da ih promenite nekoliko odjednom.

 1. Izaberite tekst koji hoćete da oblikujete.

 2. Da biste otvorili dijalog Font, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, F, N.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste otišli na sledeće opcije i promenili ih:

   • Za opciju Font pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željenog fonta.

   • Za opciju Stil fonta pritisnite kombinaciju tastera Alt+Y, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željenog stila fonta.

   • Za opciju Veličina fonta pritisnite kombinaciju tastera Alt+S, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željene veličine fonta.

   • Za opciju Boja fonta pritisnite kombinaciju tastera Alt+C. Pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete ime željene boje fonta, a zatim pritisnite taster Enter.

   • Za opciju Stil podvlačenja pritisnite kombinaciju tastera Alt+U. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željenog stila podvlačenja, a zatim pritisnite taster Enter.

   • Za opciju Boja podvlačenja pritisnite kombinaciju tastera Alt+I. Pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete ime željene boje podvlačenja, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste otišli na sledeće opcije i izabrali ih:

   • Za opciju Precrtani tekst pritisnite kombinaciju tastera Alt+K.

   • Za opciju Dvostruko precrtani tekst pritisnite kombinaciju tastera Alt+L.

   • Za opciju Eksponentni tekst pritisnite kombinaciju tastera Alt+P.

   • Za opciju Indeksni tekst pritisnite kombinaciju tastera Alt+B.

   • Za opciju Umanjena velika slova pritisnite kombinaciju tastera Alt+M.

   • Za opciju Velikim slovima pritisnite kombinaciju tastera Alt+A.

   • Za opciju Skriveno pritisnite kombinaciju tastera Alt+H.

   • Za opciju Postavi kao podrazumevano pritisnite kombinaciju tastera Alt+D, a zatim pritisnite taster Enter.

   • Za opciju Tekstualni efekti pritisnite kombinaciju tastera Alt+E, a zatim pritisnite taster Enter.

   • Za karticu Napredno pritisnite kombinaciju tastera Alt+V.

   • Za karticu Font pritisnite kombinaciju tastera Alt+N.

 4. Da biste primenili promene, pritisnite taster Tab dok ne čujete „U redu”, a zatim pritisnite taster Enter.

  Da biste izašli iz dijaloga Font bez primene promena, pritisnite taster Esc.

Korišćenje fontova teme

Fontovi teme menjaju fontove u celom dokumentu pomoću para fontova koji su dizajnirani tako da dobro funkcionišu zajedno. Prvi font se koristi za naslove, a drugi za telo teksta.

Savet: Da biste obezbedili da se fontovi teme primenjuju na naslove, morate da primenite Word stil naslova na tekst naslova. Da biste saznali kako to da uradite, pročitajte odeljak Korišćenje naslova.

 1. U dokumentu pritisnite kombinacije tastera Alt+G, T, F.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željenog fonta, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Da biste čuli opis fontova koje primenjuje temu, pritisnite narator + 0. U JAWS, pritisnite taster Insert + F.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje lista sa znakovima za nabrajanje ili numerisanih lista u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Koristite Word za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste dodavali ili menjali tekst u dokumentu. Možete da promenite fontove, primenite stilove oblikovanja i koristite naslove da biste poboljšali tok teksta.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje teksta u Word dokument

 1. Da biste otvorili postojeći dokument, u prikazu Raspored štampanja brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Datoteka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni ’Datoteka’, stavka ’Otvori’“.

 2. Da biste otvorili dijalog Otvaranje, dvaput dodirnite ekran, a zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete listu lokacija datoteka, kao što je OneDrive ili uređaj.

 3. Da biste otvorili lokaciju, dvaput dodirnite ekran. Idite na željeni dokument, a zatim dvaput dodirnite ekran. Dokument se otvara, a fokus je na telu dokumenta.

 4. Da biste otvorili tastaturu na ekranu, dvaput dodirnite ekran i počnite da kucate.

 5. Kada završite, zatvorite tastaturu i, ako je neophodno, sačuvajte dokument kao što je objašnjeno u odeljku Pravljenje novog dokumenta.

Pronalaženje i zamena teksta

 1. Brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Uređivanje Pronađi perioda, polje za uređivanje”, i zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Pronađi, tri perioda, uredite”. Na ekranu na tastaturi se prikazuje na dnu ekrana.

 2. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucajte reč ili frazu koju želite da zamenite.

 3. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Prosledi, dugme” i zatim dvaput dodirnite ekran. TalkBack objavljuje broj instanci koje se podudaraju i koji je jedan od onih je izabran u telu teksta.

 4. Brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Dugme još opcija”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Pronalaženje postavki menija otvara na dnu ekrana.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen, zamena, polja za potvrdu” i zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Uređivanje, zamena, tri perioda, uredite”. Na ekranu na tastaturi se prikazuje na dnu ekrana.

 6. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucali reč ili frazu sa kojim želite da zamenite originalni.

 7. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste zamenili podudarni instanci jedan po jedan, prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme "”zameni”, a zatim dvaput dodirnite ekran više puta dok ste prošli kroz sve u boji pretrage rezultata.

  • Da biste zamenili sva podudaranja rezultata pretrage u isto vreme, prevucite udesno sve dok ne čujete „Zamena dugme sve”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 8. Da biste zatvorili traci za traženje, brzo prevucite nalevo dok ne čujete „zatvori pronalaženje traka, dugme” i zatim dvaput dodirnite ekran.

Izbor teksta

Možete da izaberete određeni deo teksta ili ceo tekst u dokumentu.

Izbor dela teksta

 1. Da biste izabrali deo teksta, idite na tekst koji želite da izaberete dok je fokus na oblasti za uređivanje dokumenta.

 2. Dvaput dodirnite i držite ekran. Čućete ime izabrane stavke.

 3. Da biste proširili izbor, razdvojte dva prsta na ekranu. TalkBack najavljuje izbor dok pomerate prste.

Izbor celokupnog teksta

 1. Da biste izabrali sav tekst u dokumentu, brzo prevucite nagore, a zatim nadesno. Čućete: „Lokalni kontekstualni meni, TalkBack, prikazuju se stavke od prve do treće od ukupno tri“.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Kontrola kursora“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Izaberi sve“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Korišćenje naslova

Naslovi su veoma važni za pristupačnost i upotrebljivost dokumenta. Da biste proverili da li naslovi ispravno funkcionišu za pristupačnost, važno je da ih napravite pomoću ugrađenih stilova naslova u programu Word. To omogućava čitaču ekrana i programu Word da razmenjuju prave informacije.

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da pretvorite u naslov.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen izbor prekidača za razvijanje“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete ime trenutne kartice.

 3. Dvaput dodirnite ekran, zatim brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Kartica ’Početak’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Na kartici Početak brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Meni ’Stilovi’“. Dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Stilovi.

 5. U meniju Stilovi brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime željenog naslova, a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se vraća na karticu Početak, čućete: „Meni sa karticama, izabrana je kartica ’Početak’“.

Primena oblikovanja podebljavanjem, kurzivom i podvlačenjem

Korišćenje oblikovanja znakova može da poboljša čitljivost dokumenta.

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da oblikujete.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste primenili oblikovanje podebljavanjem, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen prekidač ’Podebljano’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste primenili oblikovanje kurzivom, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen prekidač ’Kurziv’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste primenili oblikovanje podvlačenjem, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen prekidač ’Podvučeno’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Promena fonta i veličine fonta

Kako bi dokument bio pristupačan svim korisnicima, prebacite font na neki čitljiviji ili povećajte ili smanjite tekst.

Promena na drugačiji font

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da oblikujete.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen izbor prekidača za razvijanje“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete ime trenutne kartice.

 3. Dvaput dodirnite ekran, zatim brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Kartica ’Početak’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Kombinovani okvir ’Font’, izabran je font ’<trenutni font>’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete ime željenog fonta, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Promena veličine fonta

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da oblikujete.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen izbor prekidača za razvijanje“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete ime trenutne kartice.

 3. Dvaput dodirnite ekran, zatim brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Kartica ’Početak’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Kombinovani okvir ’Veličina fonta’, izabrana je veličina ’<trenutna veličina>’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete željenu veličinu fonta, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Korišćenje fontova teme

Fontovi teme menjaju fontove u celom dokumentu pomoću para fontova koji su dizajnirani tako da dobro funkcionišu zajedno. Prvi font se koristi za naslove, a drugi za telo teksta.

Savet: Da biste obezbedili da se fontovi teme primenjuju na naslove, morate da primenite Word stil naslova na tekst naslova. Da biste saznali kako to da uradite, pročitajte odeljak Korišćenje naslova.

 1. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen izbor prekidača za razvijanje“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete ime trenutne kartice.

 2. Dvaput dodirnite ekran, zatim brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Kartica ’Početak’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Kombinovani okvir ’Font’, izabran je font ’<trenutni font>’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Fontovi teme“. Brzo prevlačite nadesno da biste čuli dostupne fontove teme. Da biste je izabrali, dvaput dodirnite ekran.

  Lista fontova teme završava se kada čujete: „Svi fontovi“.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za deljenje dokumenta u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Koristite Word Mobile Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste dodavali ili menjali tekst u dokumentu. Možete da promenite fontove, primenite stilove oblikovanja i koristite naslove da biste poboljšali tok teksta.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje teksta u Word dokument

 1. Da biste otvorili postojeći dokument, u prikazu Rasporeda za štampanje , brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „brz pristup komandama, datoteku”, i zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Backstage stranica”.

 2. Prevucite nadesno dok ne čujete „Otvori”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Potraži”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Izaberite aplikaciju”. Listu Sačuvaj lokacije se otvara, fokus na prvu stavku na listi.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime željene lokacije, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Potražite željeni dokument, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Prevucite nadesno dok ne čujete „Otvori dokument”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Dokument se otvara u prikazu Rasporeda za štampanje .

 7. Da biste otvorili tastaturu na ekranu, dvaput dodirnite ekran, a zatim počnite da kucate.

 8. Kada završite, zatvorite tastaturu i, ako je neophodno, sačuvajte dokument kao što je objašnjeno u odeljku Pravljenje novog dokumenta.

Pronalaženje i zamena teksta

 1. U prikazu Rasporeda za štampanje , brzo prevucite nalevo ili nadesno sve dok ne čujete „brz pristup komandama, Pronađi”, i zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Više opcija”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Iskačući”.

 3. Prevucite nadesno. Čujete: „Zameni za potvrdu”.

 4. Da biste omogućili zamenu pronađenih teksta, dodirnite dvaput ekrana. Fokus se vraća u polju za pretragu Pronađi. Na ekranu se pojavljuje na tastaturi.

 5. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucajte reč ili frazu koju želite da zamenite.

 6. Prevucite nadesno dok ne čujete „Zameni za tekst”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucali reč ili frazu sa kojim da biste zamenili originalni.

 8. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste zamenili podudarni reči ili fraze jedno po jedno, prevucite udesno. Čujete: „Zameni”. Dvaput dodirnite ekran više puta dok ste zamenili sve instance koje želite.

  • Da biste zamenili sva podudaranja reči ili fraze u isto vreme, prevucite udesno sve dok ne čujete „Zameni sve”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 9. Da biste zatvorili Pronađi bar, prevucite udesno dok ne čujete „Zatvori pronalaženje trake”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Izbor teksta

Možete da izaberete određeni deo teksta ili ceo tekst u dokumentu.

Izbor dela teksta

 1. Prevucite naviše ili naniže da biste izabrali postavku za navigaciju koji želite da koristite za izbor. Na primer, ako izaberete stavku „pasusa”, možete da pomerite i izaberite veće oblasti teksta.

 2. U dokumentu idite na deo teksta koji želite da izaberete, a zatim triput dodirnite ekran.

Izbor celokupnog teksta

 1. U dokumentu dvaput dodirnite ekran pomoću dva prsta. Otvara se kontekstualni meni.

 2. Prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Izaberi sve”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Korišćenje naslova

Naslovi su veoma važni za pristupačnost i upotrebljivost dokumenta. Da biste proverili da li naslovi ispravno funkcionišu za pristupačnost, važno je da ih napravite pomoću ugrađenih stilova naslova u programu Word. To omogućava čitaču ekrana i programu Word da razmenjuju prave informacije.

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da pretvorite u naslov.

 2. Prevucite nadesno dok ne čujete „Više opcija”, a dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete ime trenutne kartice, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Početak“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Na kartici "početak", prevucite nadesno dok ne čujete: „Stilovi”. Dodirnite dvaput ekrana. Meni " Stilovi " se otvara.

 6. U meniju Stilovi brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime željenog naslova, a zatim dvaput dodirnite ekran. Stil naslova se primenjuje na dokument, a fokus se vraća na meni dokumenta.

Primena oblikovanja podebljavanjem, kurzivom i podvlačenjem

Pomoću oblikovanja znakova možete da poboljšate čitljivost dokumenta.

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da oblikujete.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste primenili podebljano oblikovanje, prevucite nalevo ili nadesno sve dok ne čujete „Podebljano” i zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste primenili oblikovanje kurzivom, brzo prevucite nalevo ili nadesno sve dok ne čujete „Kurziv” i zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste primenili podvučeno oblikovanje, prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Podvučeno”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Promena fonta i veličine fonta

Kako bi dokument bio pristupačan svim korisnicima, prebacite font na neki čitljiviji ili povećajte ili smanjite tekst.

Promena na drugačiji font

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da oblikujete.

 2. Prevucite nadesno dok ne čujete „Više opcija”, a dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete ime trenutne kartice, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Početak“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete „Font”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete ime željenog fonta, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Promena veličine fonta

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da oblikujete.

 2. Prevucite nadesno dok ne čujete „Više opcija”, a dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete ime trenutne kartice, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Početak“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Veličina fonta”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete željenu veličinu fonta, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Korišćenje fontova teme

Fontovi teme menjaju fontove u celom dokumentu pomoću para fontova koji su dizajnirani tako da dobro funkcionišu zajedno. Prvi font se koristi za naslove, a drugi za telo teksta.

Savet: Da biste obezbedili da se fontovi teme primenjuju na naslove, morate da primenite Word stil naslova na tekst naslova. Da biste saznali kako to da uradite, pročitajte odeljak Korišćenje naslova.

 1. Prevucite nadesno dok ne čujete „Više opcija”, a dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete ime trenutne kartice, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Početak“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Font”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Fontovi teme“. Brzo prevlačite nadesno da biste čuli dostupne fontove teme. Da biste je izabrali, dvaput dodirnite ekran.

  Lista fontova teme završava se kada čujete: „Svi fontovi“.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje lista sa znakovima za nabrajanje ili numerisanih lista u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje, čitanje i brisanje komentara u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Koristite Word Online pomoću čitača ekrana i tastaturu da biste dodali ili promenili tekst u dokumentu. Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Ćete naučiti kako da promenite font, primenite stilove oblikovanja i koristite naslove da biste poboljšali vaš tok teksta.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Zbog toga što se Word Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za računare. Na primer, koristićete kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) primenjuju se na veb pregledač – ne na Word Online.

U ovoj temi

Dodavanje teksta u Word dokument

 1. Da biste otvorili postojeći dokument, u prikazu Raspored štampanja pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom, a zatim tastere F i O. Otvara se meni Otvaranje koji navodi nedavne dokumente.

 2. Da biste pregledali nedavne dokumente, pritisnite taster Tab. Kako se krećete, Narator najavljuje dokumente kao „<ime datoteke>, <lokacija>“. Da biste otvorili dokument, pritisnite taster Enter.

 3. Ako želite da otvorite dokument koji se ne nalazi među nedavnom dokumentima, u meniju Otvaranje pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Više u usluzi OneDrive“ i pritisnite taster Enter. OneDrive se otvara u novom prozoru i možete da pregledate dokumente. Da biste pregledali dokumente i fascikle, koristite tastere sa strelicama. Da biste otvorili fasciklu ili dokument, pritisnite taster Enter.

 4. Kada se dokument otvori, fokus je u oblasti za uređivanje u telu dokumenta.

 5. Pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete ime mesta na kom želite da dodate tekst i počnite da kucate. Promene se čuvaju automatski.

Pronalaženje i zamena teksta

 1. Čitanje ili u prikazu za uređivanje, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F. Čujete: „Pretraživanje dokumenta za”. Fokus je na polju za tekst za pretragu.

  U starijim verzijama JAWS, da biste pronašli i zamenili tekst u prikazu za uređivanje u JAWS, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + H.

 2. Pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete „Zameni”, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se vraća u polje tekst za pretragu.

 3. Otkucajte reč ili frazu koju želite da zamenite. Na listi rezultata pretrage se ažurira dok kucate.

 4. Pritisnite taster Tab dok ne čujete „Zamena”, a zatim otkucajte reč ili frazu sa kojim želite da zamenite originalne način izražavanja.

 5. Da biste pregledali listu rezultata pretrage, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Prethodni rezultat” ili „Sledeći rezultat”, a zatim pritisnite taster Enter. Čitač ekrana objavljuje u instancama dok se na listi.

 6. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste zamenili rezultata pretrage jedan po jedan, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Zameni”, a zatim pritisnite taster Enter. Pomerite se do sledeće i ponovite ovaj korak ako je potrebno.

  • Da biste zamenili sve instance, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Zameni sve”, a zatim pritisnite taster Enter.

Izbor teksta

Možete brzo da izaberete sav tekst u dokumentu ili samo određeni deo teksta.

 • Da biste izabrali sav tekst, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+A.

 • Da biste izabrali deo teksta, premeštanje na tekst koji želite da biste je izabrali, a zatim pritisnite i držite pritisnut taster Shift. Koristite tastere sa strelicama da biste premestili kursor dok je izabran tekst.

Korišćenje naslova

Naslovi su veoma važni za pristupačnost i upotrebljivost dokumenta. Da biste proverili da li naslovi ispravno funkcionišu za pristupačnost, važno je da ih napravite pomoću ugrađenih stilova naslova u programu Word. To omogućava čitaču ekrana i programu Word da razmenjuju prave informacije.

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da pretvorite u naslov.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste primenili stil Naslov 1, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+1.

  • Da biste primenili stil Naslov 2, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+2.

  • Da biste primenili stil Naslov 3, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+3.

  • Da biste primenili stil Normalan, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+N.

  Savet: Da biste potražili još stilova naslova, pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom, a zatim tastere H i L. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime željenog stila, a zatim pritisnite taster Enter da biste ga izabrali.

Primena oblikovanja podebljavanjem, kurzivom i podvlačenjem

Korišćenje oblikovanja znakova može da poboljša čitljivost dokumenta.

 1. Izaberite tekst koji hoćete da oblikujete.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste primenili oblikovanje podebljavanjem, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+B.

  • Da biste primenili oblikovanje kurzivom, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+I.

  • Da biste primenili oblikovanje podvlačenjem, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+U.

Promena fonta i veličine fonta

Kako bi dokument bio pristupačan svim korisnicima, prebacite font na neki čitljiviji ili povećajte ili smanjite tekst.

Promena na drugačiji font

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da oblikujete.

 2. Pritisnite tastere Alt + sa Windows logotipom, a zatim H, F i F. Čujete: „Ime fonta”.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željenog fonta, a zatim pritisnite taster Enter.

  Savet: Da biste prešli direktno na font koji ste već odlučili da koristite, počnite da kucate ime fonta. Na primer, otkucajte ti da biste pronašli Times New Roman.

Promena veličine fonta

 1. Izaberite tekst kojem želite da promenite veličinu.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste povećali tekst za 1 tačku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+] (desna uglasta zagrada).

  • Da biste smanjili tekst za 1 tačku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+[ (leva uglasta zagrada).

  • Da biste postepeno povećali tekst u skladu sa veličinama na dugmetu Povećaj veličinu fonta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+> (znak „veće od“).

  • Da umanjite tekst postepeno prema veličine dugmeta Smanji veličinu fonta , pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + < (manje od znaka).

  • Da biste izabrali određene veličine, pritisnite taster Alt + Windows logotip, a zatim H, F i s Čujete: „Veličina fonta”. Otkucajte veličinu koju želite, a zatim pritisnite taster Enter.

Promena nekoliko svojstava fonta

Svojstva fonta možete da pregledate i promenite pomoću opcija u grupi Font na kartici Početak.

 1. Izaberite tekst koji hoćete da oblikujete.

 2. Da biste otišli na karticu Početak, pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom, a zatim taster H.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste otišli na sledeće opcije i promenili ih:

   • Za opciju Font pritisnite taster F, a zatim taster F i pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željenog fonta, a zatim pritisnite taster Enter.

   • Za opciju Stil fonta pritisnite taster F, a zatim taster Y. Pritisnite taster Tab, a zatim pritiskajte tastere sa strelicama nagore ili nadole dok ne čujete ime željenog stila fonta i pritisnite taster Enter.

   • Za opciju Veličina fonta pritisnite taster F, a zatim taster S i pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete željenu veličinu fonta, a zatim pritisnite taster Enter.

   • Za opciju Boja fonta pritisnite taster F, a zatim taster C. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime željene boje fonta, a zatim pritisnite taster Enter.

   • Za opciju Boja za isticanje teksta pritisnite taster I. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime željene boje za isticanje, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste otišli na sledeće opcije i izabrali ih:

   • Za opciju Precrtani tekst pritisnite taster 4.

   • Za opciju Eksponentni tekst pritisnite taster 6.

   • Za opciju Indeksni tekst pritisnite taster 5.

Korišćenje fontova teme

Fontovi teme menjaju fontove u celom dokumentu pomoću para fontova koji su dizajnirani tako da dobro funkcionišu zajedno. Prvi font se koristi za naslove, a drugi za telo teksta.

Savet: Da biste obezbedili da se fontovi teme primenjuju na naslove, morate da primenite Word stil naslova na tekst naslova. Da biste saznali kako to da uradite, pročitajte odeljak Korišćenje naslova.

 1. U dokumentu, pritisnite taster Alt + Windows logotip, a zatim H, F i F. Čujete: „Ime fonta”.

 2. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete font koji želite, a zatim pritisnite taster Enter. Čitač ekrana objavljuje „< ime fonta >, naslove” naslova, i „< ime fonta, > telo” za telo teksta.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Tasterske prečice u aplikaciji Word Online

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×