Korišćenje čitača ekrana za umetanje hiperveze u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje hiperveze u programu Word

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Word 2016 uz tastaturu i Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste kreirali hiperveze u dokumentu. Word pruža i mnogo različitih opcija za povezivanje: možete se povezati sa datotekom, veb stranicom ili praznom e-porukom. Možete i da uspostavite vezu sa jedne lokacije na drugu u trenutnom dokumentu.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice za Microsoft Word 2016 za Windows.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Pravljenje automatske hiperveze

Word može da automatski kreira hipervezu dok kucate. U dokumentu otkucajte veb adresu (URL), na primer www.contoso.com ili adresu e-pošte, na primer neko@primer.com, a zatim pritisnite razmaknicu ili taster Enter. Word menja tekst u hipervezu.

Savet: Ako ne želite da veb adresa ili adresa e-pošte koju ste otkucali bude hiperveza, odmah nakon što pritisnete razmaknicu ili Enter, opozovite poslednju radnju tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl + Z. Ako pritisnete kombinaciju tastera Ctrl + Z po drugi put, Word potpuno briše tekst.

Veza do datoteke, veb stranice ili prazne e-poruke

Možete da kreirate hiperveze do datoteke, veb stranice ili e-poruke.

Veza ka datoteci

 1. Postavite kursor na mesto u dokumentu na koje želite da postavite vezu.

 2. Da biste umetnuli vezu, pritisnite tastere Alt + N, a zatim taster I. Čućete „Nedavne stavke”, a zatim ime poslednjeg otvorenog dokumenta.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako ste nedavno otvorili datoteku na koju želite da upućuje veza, koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste pronašli datoteku na listi Nedavne stavke, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste potražili datoteku na računaru, pritisnite taster I da biste otvorili dijalog Umetanje hiperveze. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Trenutna fascikla, stablo“, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok pronađete željenu datoteku, a zatim pritisnite taster Enter.

   Savet: Ako datoteka nije u podrazumevanoj fascikli Dokumenti, pritisnite kombinaciju tastera Alt + L da biste otvorili padajući meni Potraži u, koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste pronašli željenu fasciklu, pritisnite taster Enter, a zatim potražite datoteku na isti način.

  Dijalog Umetanje hiperveze se zatvara, a kursor se postavlja iza umetnute veze.

Veza ka veb stranici

 1. Postavite kursor na mesto u dokumentu na koje želite da postavite vezu.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, a zatim taster I da bi se otvorio dijalog Umetanje hiperveze. Fokus je na polju Adresa.

 3. Otkucajte veb adresu odredišnog sajta, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Alt+T da biste prešli u polje Tekst za prikaz.

 4. Otkucajte tekst veze koja se prikazuje u dokumentu.

  Savet: Tekst veze treba da opisuje odredište veze. Na primer, naslov odredišne veb stranice je dobar tekst veze. Kada ljudi prate vezu do te stranice, čitači ekrana čitaju prvo naslov stranice. Ovo potvrđuje odredište i čini vezu pristupačnijom.

 5. Pritisnite taster ENTER. Dijalog Umetanje hiperveze se zatvara, a kursor se postavlja iza umetnute veze.

Veza do nove e-poruke

Ponekad ćete želeti da omogućite osobama da šalju e-poštu tokom čitanja dokumenta. Na primer, možda želite da se osobe obrate vašoj kancelariji za dodatne informacije ili možda prikupljate povratne informacije o novoj ideji koju ste predložili. Word omogućava da dodate vezu koja otvara novu e-poruku sa već popunjenom adresom i temom.

 1. Postavite kursor na mesto u dokumentu na koje želite da postavite vezu.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, a zatim taster I da bi se otvorio dijalog Umetanje hiperveze.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+M da biste otvorili dijalog e-poruke. Čućete: „Adresa e-pošte, uređivanje teksta“.

 4. Otkucajte adresu e-pošte, a zatim pritisnite taster Tab da biste prešli u polje Tema.

 5. Otkucajte temu e-poruke, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Alt+T da biste prešli u polje Tekst za prikaz.

 6. Otkucajte tekst veze koja se prikazuje u dokumentu.

  Savet: Ako ne napišete tekst veze, on se prikazuje kao dugačka mailto: veza koja sadrži informacije o adresi i temi. Vaš tekst veze može da bude kratak i informativan.

 7. Pritisnite taster ENTER. Dijalog Umetanje hiperveze se zatvara, a kursor se postavlja iza umetnute veze.

Uklanjanje hiperveze

Ponekad se predomislite. Evo kako da uklonite hipervezu iz dokumenta:

 1. Otvorite dokument, a zatim izaberite tekst hiperveze.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, zatim taster I, pa još jednom taster I da biste otvorili dijalog Umetanje hiperveze.

 3. Da biste uklonili izabranu hipervezu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+R. Zatvara se dijalog Umetanje hiperveze i hiperveza se uklanja iz izabranog teksta. Tekst ostaje nepromenjen.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za deljenje dokumenta u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word 2016 za Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste kreirali hiperveze do veb adrese ili adrese e-pošte u dokumentu.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

 • Mogućnosti upravljanja dodirom u programu Word za Android potražite u članku Korišćenje TalkBack pokreta.

 1. U dokumentu idite na mesto na kojem želite da umetnete hipervezu.

 2. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali veb adresu (URL) kao što je www.contoso.com ili adresu e-pošte kao što je someone@example.com, a zatim otkucajte razmak. Word za Android menja tekst u hipervezu.

Savet: Da biste uklonili hipervezu, izbrišite tekst veze.

Napomena: Ako želite da kreirate vezu do datoteke, morate da koristite verziju programa Word za računare.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za deljenje dokumenta u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word Mobile uz Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste kreirali hiperveze do veb adrese ili adrese e-pošte u dokumentu.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Mogućnosti upravljanja dodirom u programu Word Mobile potražite u članku Komande na tastaturi i pokreti dodira Naratora.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

 1. U dokumentu idite na mesto na kojem želite da umetnete hipervezu.

 2. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali veb adresu (URL) kao što je www.contoso.com ili adresu e-pošte kao što je someone@example.com, a zatim otkucajte razmak. Word Mobile menja tekst u hipervezu.

Savet: Da biste uklonili hipervezu, izbrišite tekst veze.

Napomena: Ako želite da kreirate vezu do datoteke, morate da koristite verziju programa Word za računare.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za deljenje dokumenta u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word Online uz tastaturu i Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste kreirali hiperveze do veb adrese ili adrese e-pošte u dokumentu.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u programu Word Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Zbog toga što se Word Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za računare. Na primer, koristićete kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) primenjuju se na veb pregledač – ne na Word Online.

U ovoj temi

Kreiranje brze hiperveze

Word Online može da automatski kreira hipervezu dok kucate. U dokumentu otkucajte veb adresu (URL), na primer www.contoso.com ili adresu e-pošte, na primer neko@primer.com, a zatim pritisnite razmaknicu ili taster Enter. Word menja tekst u hipervezu.

Savet: Ako ne želite da veb adresa ili adresa e-pošte koju ste otkucali bude hiperveza, odmah nakon što pritisnete razmaknicu ili Enter, opozovite poslednju radnju tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl + Z. Ako pritisnete kombinaciju tastera Ctrl + Z po drugi put, Word potpuno briše tekst.

Veza ka veb stranici

Umesto da koristite veb adresu (URL) kao tekst veze, sami napišite tekst veze.

Savet: Tekst veze treba da opisuje odredište veze. Na primer, naslov odredišne veb stranice je dobar tekst veze. Kada ljudi prate vezu do te stranice, čitači ekrana čitaju prvo naslov stranice. Ovo potvrđuje odredište i čini vezu pristupačnijom. Više informacija o pisanju pristupačnih dokumenata potražite u članku Pravljenje pristupačnih Word dokumenata.

 1. Postavite kursor na mesto u dokumentu na koje želite da postavite vezu.

 2. Pritisnite Ctrl+F6 dok ne čujete „Izabrano, stavka kartice ‘Početak’“, a zatim pritisnite Alt+taster sa Windows logotipom+N, pa taster I da biste otvorili dijalog Veza. Čućete: „Dijalog, Veza, fokus na stavci ‘Adresa’, uređivanje."

 3. Otkucajte veb adresu odredišnog sajta.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Teksta za prikaz, uređivanje” i otkucajte tekst veze koji želite da koristite.

 5. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Umetni’“, a zatim pritisnite taster Enter.

  Zatvara se dijalog Veza, a Word umeće hipervezu u dokument.

Napomena: Ako želite da kreirate vezu do datoteke, morate da koristite verziju programa Word za računare.

Uklanjanje hiperveze

Ponekad se predomislite. Evo kako da uklonite hipervezu:

 1. Idite na tekst hiperveze u dokumentu.

 2. Pritisnite Ctrl+F6 dok ne čujete „Izabrano, stavka kartice ‘Početak’“, a zatim pritisnite Alt+taster sa Windows logotipom+N, pa taster I da biste otvorili dijalog Veza. Čućete: „Dijalog, Veza, fokus na stavci ‘Adresa’“.

 3. Pritisnite taster Backspace. Čućete: „Izbor je izbrisan“.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ‘U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter.

  Zatvara se dijalog Veza i hiperveza se uklanja iz izabranog teksta. Sam tekst ostaje nepromenjen.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za deljenje dokumenta u programu Word

Tasterske prečice u aplikaciji Word Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×