Korišćenje čitača ekrana za sortiranje ili filtriranje tabele u programu Excel

Korišćenje čitača ekrana za sortiranje ili filtriranje tabele u programu Excel

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Excel sa tastature i čitač ekrana da sortirate i filtrirate tabele. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Sortiranje podataka pomaže vam da organizovanje i pronalaženje podatke koje želite brzo, radi brže analize. Filtriranje podataka pomaže da li se usredsrediti na određeni skup podataka, što je posebno korisna u velikim radnim listovima.

Napomene: 

U ovoj temi

Tasterske prečice za sortiranje i filtriranje

Ova tabela prikazuje tasterske prečice za sortiranje i filtriranje.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Isključivanje padajućeg menija Automatski filter u zaglavlju kolone

Ctrl+Shift+L

Otvaranje padajućeg menija Automatski filter u zaglavlju kolone

Alt+taster sa strelicom nadole

Sortiranje od najmanjeg do najvećeg ili od A do Z

ALT + A, S + A ili Alt + strelica nadole taster sa strelicom, S

Sortiranje od najvećeg do najmanjeg ili od Z do A

ALT + A, S + D ili Alt + strelica nadole taster sa strelicom, O

Otvaranje dijaloga „Sortiranje“

Alt+A, S+S ili Alt+H, S, U

Ponovna primena sortiranja posle promene datuma

Ctrl+Alt+L (ili Alt+A, Y+3)

Filtriranje po boji

ALT + strelica nadole, strelica, da

Filtriranje po broj ili tekst

ALT + strelica nadole, strelica nadole, F

Otvaranje dijaloga „Oblikovanje ćelija“

ALT + H, O, da

Korišćenje funkcije TRIM

Kombinacija tastera Alt + M, T, a onda se za SKRAĆIVANJE sa taster strelica nadole

Saznajte više o sortiranju u programu Excel

Podatke možete da sortirate po tekstu (od A do Z ili od Z do A), po brojevima (od najmanjeg do najvećeg ili od najvećeg do najmanjeg) i po datumima i vremenima (od najstarijeg do najnovijeg ili od najnovijeg do najstarijeg) u jednoj ili više kolona. Takođe možete da sortirate po prilagođenoj listi (na primer, velika, srednja ili mala) ili po formatu, uključujući boju ćelije, boju fonta ili skup ikona. Većina operacija sortiranja jesu sortiranja kolone, ali možete sortirati i po redovima.

Kada sortirate tabelu, Excel čuva kriterijume koje ste koristili sa radnom sveskom tako da možete ponovo da ga primenite svaki put kada otvorite radnu svesku. Ovo je posebno važno za sortiranja ili za sortiranja koja se dugo da biste kreirali. Međutim, ovo je dobra samo za podatke u tabeli, on ne odnosi se na opseg ćelija. Ako želite da sačuvate kriterijume sortiranja tako da povremeno može da ponovo primenili sortiranje kada otvorite radnu svesku, preporučuje se da koristite tabelu.

Napomena: Kada sortirate podatke, ne može da vrati originalne redosled. Ako još niste sačuvali datoteku nakon sortiranja, možete da koristite opoziv radnje (Ctrl + Z) da biste se vratili.

Sortiranje teksta u tabeli ili opsegu

Sortiranje teksta u tabeli

 1. Pronađite red zaglavlja u tabeli, koristite tastere sa strelicama. Kada se nalazite na red zaglavlja u naratoru, čujete „Zaglavlje stavke” posle lokacija ćelije.

 2. Pritisnite taster sa strelicom nadesno ili nalevo da biste se premestili na zaglavlje kolone za podatke koje želite da sortirate.

 3. Pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole da biste otvorili meni "filter", a zatim pritisnite taster Tab da biste se premestili u meniju. U naratoru, čujete: „Meni, Sortiraj od A do Z, stavku opozvan menija”.

 4. Opcije koje se pojavljuju zavise od toga koji tip podataka u koloni. Na primer, možete da sortirate numeričke podatke od najmanjeg do najvećeg ili od najvećeg do najmanjeg. Možete da sortirate alfanumerički podaci, od A do Z, od Z do A ili po boji.

  Koristite taster strelica nadole da biste pregledali opcije, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali opciju. U naratoru, čujete „Sorted”, a zatim je izabrana opcija.

Sortiranje teksta u opsegu

 1. Koristite tastere sa strelicama da biste otišli na kolonu alfanumeričkih podataka u opsegu ćelija ili kolonu tabele koja sadrži alfanumeričke podatke.

 2. Pritisnite tastere Alt + A. Na kartici Podaci se otvara i čujete: „gornju traku, okvir za grupisanje, "”Podaci”. U naratoru, čujete: „kartice na traci, izabrane podatke, pritiskajte taster tab stavke”. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sortirali po rastućem alfanumeričkom redosledu (sortiranje od A do Z), pritisnite taster S + A.

  • Da biste sortirali po opadajućem alfanumeričkom redosledu (sortiranje od Z do A), pritisnite S+D.

Sortiranje koje razlikuje mala i velika slova

 1. Koristite tastere sa strelicama da biste otišli na kolonu alfanumeričkih podataka u opsegu ćelija ili kolonu tabele koja sadrži alfanumeričke podatke.

 2. Pritisnite tastere Alt + H, S, U. Otvara se dijalog " Sortiranje " i u naratoru čujete: „Dugme sortiranje, u redu”. U JAWS, čujete: „dijalog "sortiranje", dugme u redu”.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Alt + O da biste otvorili dijalog Opcije sortiranja . U naratoru, čujete: „opcije za sortiranje. Opozvan, slova za potvrdu”. U JAWS, čujete: „dijalog opcije sortiranja, slova za potvrdu nije potvrđen”.

 4. Pritisnite taster RAZMAKNICA da biste potvrdili izbor u polju razlikovanje .

 5. Pritisnite taster Enter. Zatvara dijalog Opcije sortiranja , a u naratoru čujete: „Sortiraj, dugme "”Opcije”. U JAWS, čujete: „Sortiranje dijalog”.

 6. Da biste zatvorili dijalog " Sortiranje " i primenili promene, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Dugme u redu”, a zatim pritisnite taster Enter.

 7. Sortiranje teksta kao što je objašnjeno u Sortiranje teksta u opsegu.

Savet: Ako kolona sortirate sadrži mešavinu brojeve i tekst, možda ćete morati da ih sve oblikujete kao tekst. U suprotnom, Excel prvo sortira brojeve kao brojeve, a zatim sortirane tekst. Da biste oblikovali podatke, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + RAZMAKNICA da biste izabrali sve podatke u koloni, a zatim pritisnite tastere Alt + H, F, N. pritisnite taster strelica nalevo dok ne čujete „Izabrana, broj stavku kartice” puta pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete : „Tekst”. Pritisnite taster Tab jedanput da biste se premestili na dugme u redu , a zatim pritisnite taster Enter.

Saveti: 

 • Kada uvezete ili kopirate podatke sa druge lokacije, možete umetnute razmake na početku pre podataka. Na primer, ime „Dunja Vuković” može da se unese kao „(razmak) (razmak) Dunja Vuković“.

 • Ako koristite čitač ekrana, možda ne znate za razmake jer JAWS ne čita prazan prostor u ćelijama.

 • Da biste pronašli ih, Excel postavlja ćelije koje sadrže razmake u vrhu sortirani kolone.

Sortiranje brojeva

 1. Koristite tastere sa strelicama da biste otišli na kolonu numeričkih podataka u opsegu ćelija ili kolonu tabele koja sadrži numeričke podatke.

 2. Pritisnite tastere Alt + A. Na kartici Podaci se otvara, a u naratoru čujete: „kartice na traci, izabrane podatke, pritiskajte taster tab stavke”. U JAWS, čujete: „gornju traku, okvir za grupisanje, "”Podaci”. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sortirali od najmanjeg do najvećeg, pritisnite tastere S+A.

  • Da biste sortirali od najvećeg ka najmanjem, pritisnite tastere S+D.

Potvrdite da su brojevi uskladišteni kao brojevi

 1. Koristite tastere sa strelicama da biste otišli na kolonu numeričkih podataka u opsegu ćelija ili kolonu tabele koja sadrži numeričke podatke, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + RAZMAKNICA da biste izabrali sve podatke u koloni.

 2. Pritisnite tastere Alt + H, F + N. Otvara se dijalog " Oblikovanje ćelija " i u naratoru čujete: „Oblikovanje ćelija”. U JAWS, čujete: „Dijalog oblikovanje ćelija”.

 3. Da biste premestili na karticu " broj ", koristite taster strelica nalevo (ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Tab). U naratoru, čujete: „Stavku broja kartice”. U JAWS, čujete: „Karticu broj”.

 4. Pritisnite taster Tab. Sa liste kategorija se otvara i čujete trenutno izabrane kategorije, kao što su „Opšte” ili „Datum”.

 5. Pritisnite nagore ili strelica nadole dok ne čujete: „Broj”.

 6. Pritisnite taster Tab. U naratoru, čujete „Decimalnih mesta”, iza kojeg sledi broj decimalnih mesta koja se trenutno koristi. Ako želite da promenite ovu vrednost, otkucajte novi broj decimalnih mesta. Da biste potpuno uklonili decimale, otkucajte 0.

 7. Da biste zatvorili dijalog " Oblikovanje ćelija " i primenili promene, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Dugme u redu”, a zatim pritisnite taster Enter.

Sortiranje datuma i vremena

 1. Koristite tastere sa strelicama da biste otišli na kolonu datuma ili vremena u opsegu ćelija ili kolonu tabele koja sadrži datume ili vremena.

 2. Pritisnite tastere Alt + A. Na kartici Podaci se otvara, a u naratoru, čujete: „traka kartice izabranu karticu podaci”. U JAWS, čujete: „gornju traku, okvir za grupisanje, "”Podaci”. U uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sortirali od najstarijeg ka najnovijem, pritisnite S+A.

  • Da biste sortirali od najnovijeg ka najstarijem, pritisnite taster S + D.

  • Da biste ponovo primenili sortiranje nakon promene podataka, izaberite ćeliju u opsegu ili tabeli, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+ L.

Sortiranje po više kolona

Možda ćete želeti da sortirate po više kolona ili redova kada imate podatke koje želite da grupišete po istoj vrednosti u jednoj koloni ili redu, a zatim sortirate još jednu kolonu ili red unutar te grupe jednakih vrednosti. Na primer, ako imate kolonu „Odeljenje“ i kolonu „Zaposleni“, možete prvo da sortirate po odeljenju (da biste zajedno grupisali sve zaposlene u istom odeljenju), a zatim po imenu (da biste rasporedili imena u svakom odeljenju po abecednom odn. azbučnom redu). Možete da sortirate najviše po 64 kolone.

Napomena: Za najbolje rezultate, opseg ćelija koji sortirate treba da ima naslove kolona. Da biste sortirali po redovima, uverite se da u dijalogu Sortiranje opozvan je izbor u polju za potvrdu Moja tabela ima zaglavlja . Pritisnite tastere Alt + H, S, možete da otvorite dijalog " Sortiranje " i pritisnite kartici ključne dok ne čujete: „Izabrana Moji podaci imaju zaglavlja za potvrdu” ili „Izbor neproverena, moji podaci za potvrdu ima zaglavlja”. Ako je potrebno da biste opozvali izbor u polju za potvrdu, pritisnite taster RAZMAKNICA, pritisnite taster Tab dok ne čujete „, dugme”, a zatim pritisnite taster Enter da biste primenili promene.

 1. Koristite tastere sa strelicama da biste otišli na opseg ćelija sa dve ili više kolona podataka ili u tabelu sa dve ili više kolona.

 2. Pritisnite tastere Alt + A, S + S. Otvara se dijalog Sortiranje , a u naratoru čujete: „Dugme sortiranje, u redu”. U JAWS, čujete: „dijalog "sortiranje", dugme u redu”.

 3. Pritisnite taster Tab dok ne pronađete na kolone: sortirali po kombinovani okvir. U naratoru, čujete „Sortiraj po <column ime >, koji se može uređivati kombinovani okvir”. Koristite nagore i nadole tastere sa strelicama da biste izabrali prvu kolonu koju želite da sortirate.

 4. Pritisnite taster Tab dok ne pronađete Sortiranje na kombinovani okvir. U naratoru, čujete „Sortiranje na vrednosti u ćelijama, koji se može uređivati kombinovanog okvira”. Ako ne čujete „Vrednosti u ćelijama”, pritisnite nagore i nadole strelicu tastere da biste dok radite.

 5. Da biste izabrali način na koji želite da sortirate vrednosti ćelija, pritisnite taster Tab dok ne pronađete redosled kombinovani okvir. U naratoru, čujete „porudžbine, <Currently izabrana opcija >, koji se može uređivati kombinovani okvir”. Koristite nagore i nadole tastere sa strelicama da biste izabrali od A do Z, od Z do A, od najmanjeg do najvećegili od najvećeg do najmanjeg.

 6. Da biste dodali još jednu kolonu da biste sortirali po, koristite taster Tab da biste se premestili na dugme Dodaj nivo , pritisnite taster Enter, a zatim ponovite korake tri do pet.

  Napomena: Sortiraj po kombinovani okvir je pozvala Zatim za dodatne kolone.

 7. Da biste ponovo primenili sortiranje kolone nakon promene podataka, izaberite ćeliju u opsegu ili tabeli, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Alt + L.

  Napomena: Ctrl + Alt + L ponovo primenili sortiranje reda.

Saveti za rešavanje problema sa sortiranjem

Ako dobijete neočekivane rezultate kada sortirate podatke:

 • Proverite da li su se vrednosti koje je vratila formula promenile. Ako podaci koje ste sortirali sadrže jednu ili više formula, povratne vrednosti tih formula mogu da se promene kada ponovo izračunate radni list. U tom slučaju, obavezno ponovo primenite sortiranje da biste dobili ažurirane rezultate.

 • Otkrijte redove i kolone pre sortiranja. Skrivene kolone se ne premeštaju kada sortirate kolone, a skriveni redovi se ne premeštaju kada sortirate redove. Pre nego što sortirate podatke, dobra ideja bi bila da otkrijete skrivene kolone i redove.

 • Proverite postavke lokalnog standarda. Redosled sortiranja zavise od postavke lokalnog standarda. Uverite se da imate odgovarajuća standarda u Regionalnim postavkama ili regionalne i jezičke opcije na kontrolnoj tabli na računaru.

 • Uključivanje ili isključivanje reda naslova. Obično je najbolje da imate red naslova kada sortirate kolonu, kako biste lakše shvatili značenje podataka. Vrednost u naslovu podrazumevano nije uključena u operaciju sortiranja. Možda ćete povremeno morati da uključite ili isključite naslov kako bi vrednost u naslov bila uključena u operaciju sortiranja ili kako ne bi bila.

 • Da biste izuzeli prvi red sa podacima iz sortiranja zato što je to naslov kolone, pritisnite taster Alt + H, S, U. U dijalogu Prilagođeno sortiranje potvrdite izbor u polju za potvrdu Moji podaci imaju zaglavlja .

 • Da biste u sortiranje uključili prvi red podataka zato što nije naslov kolone, pritisnite taster Alt + H, S, U. U dijalogu Prilagođeno sortiranje opozovite izbor u polju za potvrdu Moji podaci imaju zaglavlja .

Filtriranje podataka u tabeli

Kada unesete podatke u tabeli, Excel automatski dodaje sa padajućeg menija automatskog filtera za svako zaglavlje kolone. Možete da otvorite ovaj meni da biste filtrirali brzo. Da biste uklonili padajućeg menija automatskog filtera na naslov kolone, izaberite zaglavlje, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + L.

 1. U zaglavlju kolone koju želite da filtrirate, pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole. Otvara se automatski filter padajućeg menija, a u naratoru čujete: „Meni”. U JAWS, čujete: „Kontekstualni meni”.

 2. Ako kolona ima brojeve, u meniju "automatski filter" koristite taster strelica nadole da biste prešli Filteri za brojeve i pritisnite taster Enter. Ako kolona ima stavke teksta, premestite se Filteri za tekst i pritisnite taster Enter. Otvara se u podmeniju i čujete „Jednako”.

 3. Da biste premestili na željenu opciju filtriranja, koristite tastere sa strelicama i pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Prilagođeni automatski filter , a u naratoru čujete: „Prilagođeni automatski filter”. U JAWS, čujete: „Prilagođeni automatski filter dijalog”.

 4. Otkucajte ili izaberite uslove filtriranja.

  Na primer, da biste prikazali brojeve veće od određene vrednosti, izaberite opciju Veće od ili jednako, a zatim unesite željeni broj u susedni kombinovani okvir.

  Da biste filtrirali sa dva uslova, unesite uslove filtriranja u oba skupa kombinovanih okvira i izaberite opciju I da bi oba uslova bila istinita ili opciju Ili da bi jedan od uslova bio istinit.

 5. Da biste zatvorili dijalog, pritisnite taster Tab dok ne pronađete na dugme u redu , a zatim pritisnite taster Enter.

Filtriranje podataka u opsegu

 1. Izaberite ćelije koje želite da filtrirate. Idite do ćelije koje želite da se u gornju levu ćeliju izbora, zatim držite pritisnut taster Shift i koristite sa desne strane i nadole tastere sa strelicama da biste razvili izabrani opseg ćelija.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + l Excel dodaje padajućeg menija za Automatsko filtriranje na prvu ćeliju svake kolone u opsegu.

 3. Izaberite ćeliju sa padajućeg menija automatskog filtera . Pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole. Otvara se automatski filter padajućeg menija, a u naratoru čujete: „Meni”. U JAWS, čujete: „Kontekstualni meni”.

 4. Koristite tastere sa strelicama i taster Tab da biste premestili opcije filtriranja koje želite. Koristite razmaknicu da obrišete ili potvrdite izbor filtera vrednosti polja za potvrdu.

 5. Kada napravite izbore, pritisnite taster Enter da biste primenili filter.

Da biste obrisali filter i uklanjanje filtera padajućim menijima, izaberite bilo koju ćeliju u opsegu, i pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + L.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za davanje naslova tabeli u programu Excel

Korišćenje čitača ekrana za kreiranje zaglavlja kolona u tabeli u programu Excel

Tasterske prečice u programu Excel za Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Excel

Koristite Excel za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste sortirali i filtrirali tabele. Sortiranje vam pomaže da organizujete i analizirate podataka. Filtriranje podataka je naročito korisno kada radni listovi sadrže velike količine podataka.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

U ovoj temi

Sortiranje podataka u aplikaciji Excel

Možete da sortirate tekstualne i numeričke podatke u Excel radnom listu da biste ih raspodelili određenim redosledom, na primer tekstualne poruke od A do Z ili od Z do A, brojeve od najmanjeg do najvećeg ili od najvećeg do najmanjeg i datume i vremena od starijih do novijih ili od novijih do starijih.

Napomena: Kada sortirate podatke, ne može da vrati originalne redosled.

 1. Dodirnite negde u Excel listu. TalkBack najavljuje izabranu ćeliju.

 2. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne dođete do kolone koju želite da sortirate. Dodirnite dvaput da biste aktivirali izbor.

 3. Da biste istražili dodirom, polako prevlačite jednim prstom oko gornjeg dela ekrana dok TalkBack najavljuje: „Dugme ’Još opcija’.“ Sada je fokus na dugmetu i možete da podignete prst.

 4. Dodirnite dvaput bilo gde na ekranu da biste aktivirali dugme. TalkBack najavljuje: „Meni sa karticama, izabrana je kartica ‘Početak’.“ U donjem delu ekrana prevlačite nagore sa dva prsta više puta, dok ne dođete do kraja liste. TalkBack zvukovi se reprodukuju kada prevlačite, a ne čuju se kada dođete do kraja liste.

 5. Istražite liste tako što ćete prevlačiti jednim prstom na donjem delu ekrana. TalkBack najavljuje stavke na listi dok prevlačite prstom.

 6. Kada TalkBack najavi „Meni ‘Sortiranje i filtriranje’“, podignite prst i dvaput dodirnite ekran.

 7. Istražite liste tako što ćete prevlačiti jednim prstom na donjem delu ekrana. Talkback najavljuje stavke na listi dok prevlačite prstom.

  • Izaberite stavku Sortiraj po rastućem redosledu za sortiranje alfanumeričke podatke iz od A do Z ili od najmanjeg do najvećeg ili da biste sortirali datume i vremena iz starije verzije na noviju verziju. TalkBack objavljuje: „Sortiranje rastući redosled, nije označeno prekidač”.

  • Izaberite stavku Sortiraj po opadajućem redosledu za sortiranje alfanumeričke podatke iz od Z do A ili od najvećeg ka najmanjem ili sortiranje datuma i vremena iz kasnije u starijoj verziji. Talkback objavljuje: „Sortiraj po opadajućem redosledu, nije označeno prekidač”.

  Kada pronađete opciju koju želite, podignite prst, a zatim dodirnite dvaput. Stavke se sortiraju u skladu sa tim.

 8. Da biste se vratili na radni list, prevucite nadesno dok ne čujete: „Izabrana prebacivanje između više opcija”. Sada je izabrano dugme Još opcija , dodirnite dvaput da biste ga aktivirali.

Sortiranje opsega ćelija

Ako postoje prazne ćelije u radnoj svesci, možete prvo da izaberete opseg i zatim da ga sortirate.

 1. U radnoj svesci polako prevlačite jednim prstom oko gornjeg dela ekrana dok TalkBack najavljuje: „Dugme ‘Još opcija’.“ Sada je fokus na dugmetu i možete da podignete prst.

 2. Dodirnite dvaput bilo gde na ekranu da biste aktivirali dugme. TalkBack najavljuje: „Meni sa karticama, izabrana je kartica ‘Početak’.“

 3. U donjem delu ekrana prevlačite nagore sa dva prsta više puta, dok ne dođete do kraja liste. TalkBack zvukovi se reprodukuju kada prevlačite, a ne čuju se kada dođete do kraja liste.

 4. Istražite liste tako što ćete prevlačiti jednim prstom na donjem delu ekrana. TalkBack najavljuje stavke na listi dok prevlačite prstom.

 5. Kada TalkBack najavi „Meni ‘Opseg’“, podignite prst i dvaput dodirnite ekran.

 6. Otvara se dijalog za izbor ćelije ili opsega , a fokus je u polju opseg. Otkucajte opseg koji želite da biste izabrali, kao što su „A1:C15”. Prevucite prstom na ekranu dok ne čujete TalkBack objaviti „Dugme u redu”. Podignite prst i dodirnuti. Sada je izabrana opsega.

 7. Prevlačite jednim prstom oko gornjeg dela ekrana dok TalkBack najavljuje: „Dugme ‘Još opcija’“. Podignite prst i dodirnite dvaput da biste aktivirali dugme.

 8. Istražite listu tako u donjem delu ekrana tako što ćete prevlačiti jednim prstom preko stavki. Kada TalkBack najavi „Meni ‘Sortiranje i filtriranje’“, podignite prst i dvaput dodirnite ekran.

 9. Istražite liste tako što ćete prevlačiti jednim prstom na donjem delu ekrana. Talkback najavljuje stavke na listi dok prevlačite prstom.

  • Izaberite stavku Sortiraj po rastućem redosledu za sortiranje alfanumeričke podatke iz od A do Z ili od najmanjeg do najvećeg ili da biste sortirali datume i vremena iz starije verzije na noviju verziju. TalkBack objavljuje: „Sortiranje rastući redosled, nije označeno prekidač”.

  • Izaberite stavku Sortiraj po opadajućem redosledu za sortiranje alfanumeričke podatke iz od Z do A ili od najvećeg ka najmanjem ili sortiranje datuma i vremena iz kasnije u starijoj verziji. Talkback objavljuje: „Sortiraj po opadajućem redosledu, nije označeno prekidač”.

  Kada pronađete opciju koju želite, podignite prst, a zatim dodirnite dvaput. Stavke se sortiraju u skladu sa tim.

Oblikovanje podataka

Ponekad ćete možda morati ponovo da oblikujete podatke da biste dobili odgovarajuće rezultate kada sortirate.

 1. Pomerite se na ćeliju ili kolonu koju želite da oblikujete. Dodirnite dvaput da biste aktivirali izbor.

 2. Da biste istražili dodirom, polako prevlačite jednim prstom oko gornjeg dela ekrana dok TalkBack najavljuje: „Dugme ’Još opcija’.“ Sada je fokus na dugmetu i možete da podignete prst.

 3. Dodirnite dvaput bilo gde na ekranu da biste aktivirali dugme. TalkBack objavljuje: „Karticu meniju početak izabranog”. U donjem delu ekrana, prevucite nagore sa dva prsta da se pomerite nadole na listi.

 4. Istražite liste tako što ćete prevlačiti jednim prstom na donjem delu ekrana. TalkBack najavljuje stavke na listi dok prevlačite prstom.

 5. Kada TalkBack najavi: „Meni ‘Format broja’“, podignite prst i dvaput dodirnite ekran.

 6. Istražite liste tako što ćete prevlačiti jednim prstom na donjem delu ekrana. Talkback najavljuje stavke na listi dok prevlačite prstom.

  Možete da odaberete neki od sledećih formata: Opšti, Broj, Valuta, Računovodstveni, Datum, Vreme, Procenat, Razlomak, Naučni, Tekst i Specijalni. Kada pronađete format koji želite da koristite, podignite prst i dodirnite dvaput da biste ga primenili.

Saveti za rešavanje problema sa sortiranjem

Ako dobijete neočekivane rezultate kada sortirate podatke, uradite sledeće:

 • Ako podaci koje ste sortirali sadrže jednu ili više formula, povratne vrednosti tih formula mogu da se promene kada ponovo izračunate radni list. U tom slučaju, obavezno ponovite sortiranje da biste dobili ažurirane rezultate.

 • Skrivene kolone se ne premeštaju kada sortirate kolone, a skriveni redovi se ne premeštaju kada sortirate redove. Pre nego što sortirate podatke, dobra ideja bi bila da otkrijete skrivene kolone i redove. Da biste opozvali sakrivanje u Excel radnoj svesci:

  1. Idite na red ili kolonu pored skrivene kolone ili reda. TalkBack objavljuje: „Adjacent skrivene ćelije”.

  2. Prevucite prst da biste prešli na zaglavlje kolone ili levo na broj reda i podignite prst. Dodirnite dvaput da biste izabrali celu kolonu ili red.

  3. Dodirnite dvaput ponovo da biste otvorili meni.

  4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ‘Otkrij’“. Dodirnite dvaput da biste otkrili. TalkBack najavljuje vašu trenutnu lokaciju u radnoj svesci i kolona ili red nisu više sakriveni.

 • Proverite postavku lokalnog standarda na telefonu. Sortiranje rezultata može se razlikovati u zavisnosti od postavke lokalnog standarda.

Filtriranje podataka u tabeli

Prilikom umetanja podataka u tabelu u aplikaciji Excel možete da koristite filtere da biste brzo pronašli vrednosti koje ispunjavaju vaše kriterijume.

 1. U aplikaciji Excel prevlačite prstom na ekranu dok ne dođete do tabele. TalkBack najavljuje izabranu ćeliju.

 2. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne dođete do zaglavlja kolone koju želite da filtrirate. Takođe možete prevlačiti prstom po ekranu da biste pronašli zaglavlje.

 3. Polako prevlačite jednim prstom u gornjem delu ekrana dok TalkBack najavljuje: „Dugme ’Još opcija’.“ Sada je fokus na dugmetu i možete da podignete prst.

 4. Dodirnite dvaput bilo gde na ekranu da biste aktivirali dugme. TalkBack najavljuje: „Meni sa karticama, izabrana je kartica ‘Početak’.“ U donjem delu ekrana prevlačite nagore sa dva prsta više puta, dok ne dođete do kraja liste. TalkBack zvukovi se reprodukuju kada prevlačite, a ne čuju se kada dođete do kraja liste.

 5. Istražite liste tako što ćete prevlačiti jednim prstom na donjem delu ekrana. TalkBack najavljuje stavke na listi dok prevlačite prstom.

 6. Kada TalkBack najavi „Meni ‘Sortiranje i filtriranje’“, podignite prst i dvaput dodirnite ekran.

 7. Istražite liste tako što ćete prevući jednim prstom u donjem delu ekrana. Talkback objavljuje stavke na listi dok prevlačite prsta. Kad stignete Prikaži dugmadi filtera, podignite prst i dodirnuti.

 8. Da biste se vratili na radni list, prevlačite prstom u gornjem delu ekrana dok ne čujete da TalkBack najavljuje zaglavlje tabele.

 9. Prevucite desni jednom da dođete do dugme "filter". TalkBack objavljuje na lokaciji, kao što su: „Kolonu nula, red nula zaglavlje, bez primenjen filter”. Brzo prevucite nalevo da biste otišli na sledeću stavku. TalkBack objavljuje: „Primenjen Filter”. Podignite prst i dodirnuti.

 10. Otvara se meni " Sortiranje i filtriranje ". Prevucite udesno do TalkBack objavljuje „Filter stavke dugme” i dvaput dodirnite ekran. Fokus nalazi u polju za pretragu. Dodirnite dvaput da biste aktivirali polje za pretragu i da biste otvorili tastature u donjem delu ekrana.

 11. Prevlačite prstom preko tastature na ekranu da biste otkucali kriterijume pomoću kojih želite da filtrirate.

 12. Kada završite, prevlačite prstom u gornjem delu ekrana dok ne čujete da TalkBack najavljuje ispravne kriterijume. Podignite prst i dodirnite dvaput da biste izabrali.

 13. Prevlačite prstom na ekranu dok TalkBack najavljuje dugme Gotovo (u gornjem desnom uglu). Podignite prst i dodirnite dvaput.

 14. Meni Filtriranje stavki se zatvara i vraćate se na tabelu sa primenjenim izabranim kriterijumima filtera.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje tabele na Excel radni list

Korišćenje spoljne tastature uz Excel za Android

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Excel

Koristite Excel za Windows Phone 10 sa spoljne tastature i Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste postavili i filtriranje podataka u opsegu ili tabeli. Filtriranje podataka pomaže da li se usredsrediti na određeni skup podataka, što je posebno korisna u velikim radnim listovima.

Napomene: 

U ovoj temi

Filtriranje podataka u opsegu

 1. Izaberite opseg podataka koje želite da filtrirate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + L da biste postavili strelicu padajućeg menija za filtriranje i sortiranje u prvi red svake kolone koje ste izabrali. Kada se pojavi na strelicu padajućeg menija, čujete pismo i red broj kolone aktivne ćelije i „Nema primenjen filter”.

 3. Proces filtriranja podataka se razlikuje u zavisnosti od statusa zaglavlja dokumenta:

  • Ako svake kolone koje ste izabrali sadrži tekst zaglavlja, pređite na prvi korak u odeljku filtriranje podataka u tabeli ispod da biste filtrirali podatke.

  • Ako kolone koje ste izabrali ne sadrže tekst zaglavlja, morate prvo postaviti podatke u tabelu da biste koristili meni Filtriranje i sortiranje za filtriranje podataka u svakoj koloni.

  Napomena: Ako izabrani podaci ne sadrže zaglavlja i ako ne postavite podatke u tabelu, prva ćelija svake kolone će se tretirati kao zaglavlje i filter neće obuhvatati podatke u tim ćelijama.

Postavljanje podataka u tabelu

 1. Izaberite podatke koje želite da filtrirate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + L da biste otvorili dijalog Kreiranje tabele . Čujete „Kreiranje tabele” i opseg ćelija koje ste izabrali. Proverite da li opseg izabranih ćelija ispravne.

 3. Proces postavljanja podataka u tabelu zavisi od statusa zaglavlja dokumenta:

  • Ako podaci nemaju zaglavlja, jednostavno pritisnite taster Enter posle otvaranja dijaloga Kreiranje tabele da biste postavili podatke.

  • Ako podaci imaju zaglavlja, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Izbor neproverena moja tabela ima zaglavlja za potvrdu”. Pritisnite taster RAZMAKNICA da potvrdite izbor u polju, a zatim pritisnite taster Enter da biste postavili podatke.

  Napomena: Ako je tabela nema zaglavlja, Excel za Windows Phone 10 ih kreira tako što ćete umetnuti čuvara mesta za tekst u prvom redu. Podrazumevani čuvar mesta za tekst su kolona 1, kolona 2, kolona 3. Promenite ime zaglavlja teksta pomoću tastere sa strelicama da biste se premestili na odgovarajuću ćeliju i kucate novo ime zaglavlja.

Filtriranje podataka u tabeli

 1. Izaberite ćeliju zaglavlja kolone koju želite da filtrirate. Čućete slovo kolone, broj reda, „izabrano, može da se uređuje”, sadržaj ćelije, „nije primenjen nijedan filter, stavka menija”.

 2. Pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole da biste otkrili filtriranje i sortiranje padajućeg menija. Takođe možete izabrati na strelicu u krajnjem desnom uglu zaglavlja ćelije da biste pristupili u meniju. Čujete „prilagođena kontrola” kad se otvara u meniju.

 3. P adresu taster strelica nadole u podmeniju dok ne čujete filter koji želite da primenite na podatke, pritisnite taster Enter. Prilagođeni Filter dijalog se prikazuje sa opcijama filtera. Pritisnite taster Tab da biste premestili između polja u dijalogu Prilagođeni Filter .

 4. Da biste filtrirali podatke, pritisnite taster strelica nadole u meniju filtriranje i sortiranje dok ne čujete „Filteri za tekst” ili „Filteri”. Ako podaci u aktivnu kolonu sadrži samo tekst ili kombinaciju teksta i brojeva, Filteri za tekst opcija je dostupna u meniju. Ako podaci u koloni sadrže samo brojeve, umesto toga ima jednu od opcija Filteri za brojeve u meniju. Takođe možete odabrati filtriranje po boji ili sortiranje po boji ako podatke koje želite da sortirate ili filtrirate ćelije sadrži boji fonta ili ako je ćelija funkcije različitih boja. Podmeni otvara kada napravite izbore.

  Napomena: Da biste sortirali podatke u koloni po abecednom rastućem redosledu, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Sortiranje A da Z”, a zatim pritisnite taster Enter. Sortiranje podataka po abecednom redu u opadajućem redosledu tako što ćete pritisnuti taster strelica nadole dok ne čujete „Sortiranje od Z da biste A”, a zatim pritisnite taster Enter. Imate opciju da biste sortirali po abecednom redu ako aktivni kolona sadrži samo tekst ili kombinaciju teksta i brojeva. Da biste sortirali numeričke kolone podataka po rastućem redosledu, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Najmanje da najveći”, a zatim pritisnite taster Enter. Sortirajte numeričke podatke u opadajućem redosledu tako što ćete pritisnuti taster strelica nadole dok ne čujete „Najveći da najmanje”, a zatim pritisnite taster Enter. Imate opciju da sortirate ako aktivni kolona sadrži samo brojeve.

Opcije filtriranja za tabele

Opcije filtera za tekst

 • Jednako – Filtrira kolonu da bi se prikazao tačan tekst koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter.

 • Da li nije jednak - filteri kolone da biste prikazali sve osim tekst koji ste uneli u dijalogu Prilagođeni Filter .

 • Počinje sa – Filtrira kolonu da bi se prikazali podaci koji počinju tačnim tekstom koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter. Tekst može da ima bilo koji završetak.

 • Završava se sa – Filtrira kolonu da bi se prikazali podaci koji se završavaju tačnim tekstom koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter. Tekst može da ima bilo koji početak.

 • Sadrži – Filtrira kolonu da bi se prikazali podaci koji obuhvataju tačan tekst koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter.

 • Ne sadrži – Filtrira kolonu da bi se prikazali podaci koji ne obuhvataju tačan tekst koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter.

 • Prilagođeni Filter– omogućava vam da odaberete filter koji želite da primenite na podatke iz padajućeg menija. Da biste koristili ovu opciju, prvo morate otkucajte tekst koji želite da filtrirate. Zatim, pritisnite taster Tab dok ne čujete „koja se može uređivati kombinovanog okvira”. Pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole da biste prikazali padajući meni. Koristite taster strelica nadole da biste izabrali željeni filter, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete „Filter primenjen” kada se dovrši radnje.

Opcije filtera za brojeve

 • Jednako – Filtrira kolonu da bi se prikazao tačan broj koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter.

 • Nije jednako – Filtrira kolonu da bi se prikazali svi brojevi osim tačnog broja koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter

 • Veće od – Filtrira kolonu da bi se prikazali svi brojevi sa većom vrednošću od broja koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter

 • Manje od – Filtrira kolonu da bi se prikazali svi brojevi sa manjom vrednošću od broja koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter

 • Između – Filtrira kolonu da bi se prikazali svi brojevi u okviru određenog numeričkog opsega. Unesite opseg u dva obezbeđena dijaloga Prilagođeni filter

 • Prvih 10 - filteri kolone da biste prikazali brojeve sa najviše ili najniže numeričke vrednosti ili procenata. Čujete ime aktivne ćelije i „Fokusirajte se na uređivanje 10” kada se otvori dijalog. Dijalog realnih brojeva dvostruke preciznosti brojeve prvih 10 (zove se stavke), ali možete da promenite broj bilo koja vrednost. Da biste filtrirali procenata umesto brojeva, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Stavke”, a zatim pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole. Pritisnite taster strelica nadole. Kada čujete „Procenat”, pritisnite taster Enter. Da biste filtrirali donje brojeve ili procente, Tab dok ne čujete „prvih koji se može uređivati kombinovanog okvira”. Pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole. Pritisnite taster strelica nadole da biste izabrali „Dno”, a zatim pritisnite taster Enter.

 • Iznad proseka – Filtrira kolonu da bi se prikazali brojevi koji su iznad prosečne vrednosti svih brojeva u koloni.

 • Ispod proseka – Filtrira kolonu da bi se prikazali brojevi koji su ispod prosečne vrednosti svih brojeva u koloni

 • Filtriranje po boji fonta - filteri aktivnu kolonu da biste prikazali boju fonta koje ste izabrali iz podmenija. Kada se otvori u meniju, odmah čujete RGB vrednost prvog boje fonta u koloni za. Pritisnite taster Enter da biste odabrali ovu boju ili pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete RGB vrednost boje koje želite.

 • Filtriranje po boji ćelije - filteri aktivnu kolonu da biste prikazali boju ćelije iz podmenija izaberete. Kada se otvori u meniju, odmah čujete RGB vrednost boje prvu ćeliju u koloni za. Pritisnite taster Enter da biste odabrali ovu boju ili pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete RGB vrednost boje koje želite.

 • Automatsko – Filtrira aktivnu kolonu da bi se prikazale ćelije koje sadrže podrazumevanu boju fonta programa Excel, crnu.

 • Bez popune – Filtrira aktivnu kolonu da bi se prikazale ćelije bez boje. Ove ćelije sadrže podrazumevanu belu pozadinu i crni font programa Excel.

Opcije sortiranja po boji

 • Sortiranje po boji ćelije – Sortira aktivnu kolonu po boji ćelije. Ova opcija u kolonu prvo postavlja ćelije koje sadrže boju koju izaberete iz podmenija.

 • Sortiranje po boji fonta – Sortira aktivnu ćeliju kolone po boji fonta. Ova opcija u kolonu prvo postavlja ćelije koje sadrže boju fonta koju izaberete.

 • Automatsko – U kolonu prvo postavlja ćelije sa podrazumevanom bojom fonta programa Excel, crnom.

 • Prilagođeno sortiranje – Koristite ovu opciju da biste sortirali podatke onako kako želite. Na primer, možete prvo da sortirate po abecednom redosledu, pa po numeričkoj vrednosti, pa po boji fonta, a zatim po boji ćelije

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za štampanje Excel radne sveske

Korišćenje tasterskih prečica na spoljnoj tastaturi u programu Excel Mobile za Windows 10

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Excel

Koristite Excel Online sa tastature i čitač ekrana da biste postavili i filtriranje podataka u tabeli. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Filtriranje podataka pomaže da li se usredsrediti na određeni skup podataka, što je posebno korisna u velikim radnim listovima.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite Excel Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Excel Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Excel Online.

U ovoj temi

Postavljanje podataka u tabelu

 1. Izaberite podatke koje želite da filtrirate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+L da biste otvorili dijalog Kreiranje tabele. Trebalo bi da čujete „Dijalog ‘Kreiranje tabele’, fokus na dugmetu ‘U redu’”.

 3. Ako tabela ne sadrži zaglavlja, jednostavno pritisnite taster Enter posle otvaranja dijaloga Kreiranje tabele.

 4. Ako tabela ima zaglavlja, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Izbor neproverena moja tabela ima zaglavlja za potvrdu”. Pritisnete razmaknicu da potvrdite izbor u polju, a zatim pritisnite taster Enter.

  Ako tabela sadrži nema zaglavlja, Excel Online ih kreira tako što ćete umetnuti čuvara mesta za tekst u prvom redu. Podrazumevani čuvar mesta za tekst su kolona 1, kolona 2, kolona 3. Promenite ime zaglavlja teksta tako što ćete kliknuti na njega i uneti ime koje želite.

Filtriranje podataka u tabeli

 1. Izaberite ćeliju zaglavlja kolone koju želite da filtrirate.

 2. Pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole da biste otvorili padajući meni filtriranje i sortiranje . Takođe možete izabrati strelicu desno od ćelije u zaglavlje da biste pristupili menija.

 3. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Filteri za tekst” ili „Broj filteri”, a zatim pritisnite taster Enter da biste pristupili podmenija. Ako kolona sadrži samo tekst ili kombinaciju teksta i brojeva čujete „Filteri za tekst”. Ako kolona sadrži samo brojeve čujete „Broj filteri”.

 4. Pritisnite taster strelica nadole u podmeniju dok ne čujete ime filter koji želite da primenite na podatke, a zatim pritisnite taster Enter. Prilagođeni Filter dijalog se prikazuje za svaku opciju filtriranja. Čujete „Dijaloga Prilagođeni filter fokus na uređivanje” kada se otvori dijalog, a čujete „Primenjen Filter” kada se dovrši radnje.

  Pritisnite taster Tab da biste se kretali između polja u dijalogu Prilagođeni filter, uključujući radio dugmad I/Ili.

 5. Opozovite izbor u polju je primenjen filter tako što ćete prvo izabrati ćeliju zaglavlja kolone koje želite da poništite. Ako izaberete ćeliju A1, na primer, pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole da ponudi padajućeg menija, a zatim pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Obriši filter iz kolona 1”. Pritisnite taster Enter. Čujete „nema filter primenjen” kada se dovrši radnje. Ako ste preimenovali tekst zaglavlja za ćeliju A1, čujete ime zaglavlja umesto „Kolona 1”.

Opcije filtriranja za tabele

Opcije filtera za brojeve

 • Jednako – Filtrira kolonu da bi se prikazao tačan broj koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter.

 • Nije jednako – Filtrira kolonu da bi se prikazali svi brojevi osim tačnog broja koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter

 • Veće od – Filtrira kolonu da bi se prikazali svi brojevi sa većom vrednošću od broja koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter

 • Manje od – Filtrira kolonu da bi se prikazali svi brojevi sa manjom vrednošću od broja koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter

 • Između – Filtrira kolonu da bi se prikazali svi brojevi u okviru određenog numeričkog opsega. Unesite opseg u dva obezbeđena dijaloga Prilagođeni filter

 • Prvih 10 - filteri kolone da biste prikazali brojeve sa najviše ili najniže numeričke vrednosti ili procenata. Čujete ime aktivne ćelije i „Fokusirajte se na uređivanje 10” kada se otvori dijalog. Dijalog realnih brojeva dvostruke preciznosti brojeve prvih 10 (zove se stavke), ali možete da promenite broj bilo koja vrednost. Da biste filtrirali procenata umesto brojeva, pritisnite taster Tab dok ne čujetestavke”, a zatim pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujeteprocenat”, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste filtrirali donje brojeve ili procente, pritisnite taster Tab dok ne čujete „prvih koji se može uređivati kombinovanog okvira”. Pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole. Pritisnite taster strelica nadole da biste izabrali „Dno”, a zatim pritisnite taster Enter.

 • Iznad proseka – Filtrira kolonu da bi se prikazali brojevi koji su iznad prosečne vrednosti svih brojeva u koloni.

 • Ispod proseka – Filtrira kolonu da bi se prikazali brojevi koji su ispod prosečne vrednosti svih brojeva u koloni.

 • Prilagođeni Filter - koristite ovu opciju da biste odabrali filter koji želite da primenite na numeričke podatke iz padajućeg menija. Da biste koristili ovu opciju, prvo morate otkucati broj koji želite da filtrirate u dijalogu. Zatim, pritisnite taster Tab dok ne čujete „koja se može uređivati kombinovanog okvira”. Pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole da biste prikazali padajući meni. Koristite taster strelica nadole da biste izabrali željeni filter, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete „Filter primenjen” kada se dovrši radnje.

Opcije filtera za tekst

 • Jednako – Filtrira kolonu da bi se prikazao tačan tekst koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter.

 • Nije jednako – Filtrira kolonu da bi se prikazalo sve osim teksta koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter.

 • Počinje sa – Filtrira kolonu da bi se prikazali podaci koji počinju tačnim tekstom koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter. Tekst može da ima bilo koji završetak.

 • Završava se sa – Filtrira kolonu da bi se prikazali podaci koji se završavaju tačnim tekstom koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter. Tekst može da ima bilo koji početak.

 • Sadrži – Filtrira kolonu da bi se prikazali podaci koji obuhvataju tačan tekst koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter.

 • Ne sadrži – Filtrira kolonu da bi se prikazali podaci koji ne obuhvataju tačan tekst koji otkucate u dijalogu Prilagođeni filter.

 • Prilagođeni Filter – omogućava vam da odaberete filter koji želite da primenite na podatke iz padajućeg menija. Da biste koristili ovu opciju, prvo morate otkucajte tekst koji želite da filtrirate. Zatim, pritisnite taster Tab dok ne čujete „koja se može uređivati kombinovanog okvira”. Pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole da biste prikazali padajući meni. Koristite taster strelica nadole da biste izabrali željeni filter, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete „Filter primenjen” kada se dovrši radnje.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pronalaženje i zamenu podataka u programu Excel

Tasterske prečice u usluzi Excel Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Excel

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×