Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite PowerPoint pomoću tastature čitač ekrana za dodavanje, brisanje i rasporedite slajdove u prezentaciji. Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Takođe ćete naučiti kako da promenite veličinu i položaj slajdova.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje novog slajda

Lako možete da dodate novog slajda u prezentaciju, ili na osnovu rasporeda na slajdu ili na novi predložak raspored.

Dodavanje novog slajda na osnovu rasporeda trenutnog slajda

Naslovni slajd se u novoj prezentaciji dodaje automatski. Možete da dodate novi slajd na osnovu rasporeda prethodnog slajda.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + M. Čujete „Slajdu” praćeno broja slajdova i postavljanje novog slajda na listi, a „Izabrana”.

Dodavanje novog slajda na osnovu rasporeda predloška

 1. U normalnom prikazu, pritisnite tastere Alt + H, da. Naslov prvog slajda rasporeda čujete. Uz JAWS, čujete: „Ide traku sa menijima, Office tema” praćen brojem trenutnog slajda.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete raspored na slajdu koji želite, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete broj novi slajd. Uz JAWS, čujete: „Enter, bez izbora”.

  Fokus se premešta na okno za slajdove.

Brisanje slajda

 1. U oknu sa sličicama, pritisnite nagore ili strelica nadole dok ne čujete broj slajda koji želite da izbrišete.

 2. Pritisnite taster Delete. Čujete broj trenutni slajd i svoje mesto na listi, iza kojeg sledi „Izabrani”. Uz JAWS, čujete: „Unesite, ostavite meniji, bez izbora”.

Preraspoređivanje slajdova

Slajdove možete da prerasporedite isecanjem slajda sa stare lokacije i njegovim lepljenjem na novu lokaciju.

 1. U oknu sa sličicama, pritisnite nagore ili strelica nadole dok ne čujete broj slajda koji želite da premestite.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste premestili slajda nagore na listi slajdova, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + strelica nagore, strelica nadole. Novi broj slajda na listi čujete.

  • Da biste ga premestili nadole na listi slajdova, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + strelica nadole, strelica nadole. Novi broj slajda na listi čujete.

  • Da biste prešli na slajd na početak prezentacije, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + strelica nagore, strelica nadole.

  • Da biste premestili na slajd na kraj prezentacije, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + strelica nadole taster sa strelicom.

Organizovanje slajdova u odeljke

Da biste grupisali slajdova u smislene entitete, možete da ih organizujete u odeljke. Na primer, ako radite sa drugima na prezentaciji, svakom kolegi možete da dodelite odeljak za rad.

U odeljcima prikazuju i je u oknu sa sličicama prikaza " normalno ", kao i u prikazu "Sortiranje slajdova" . One nisu prikazane ili u prikazu projekcije slajdova .

 1. U oknu sa sličicama, pritisnite nagore ili strelica nadole dok ne čujete slajd na koji želite da bude na prvom slajdu u odeljku.

 2. Pritisnite tastere Alt + H, T1. Čujete: „Dodaj odeljak”.

 3. Da biste dodali stavku odeljak, pritisnite taster Enter. Čujete: „Preimenovanje odeljka”.

 4. Otkucajte novo ime za odeljak i pritisnite taster Enter.

 5. Premeštanje slajdove, u okviru odgovarajuće odeljke uputstvima u preraspoređivanje slajdova.

  Da biste čuli narator koji najavljuje imena odeljaka, u oknu sa sličicama pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole. JAWS ne najavljuje imena odeljaka.

Promena položaja svih slajdova u prezentaciji

Možete da promenite položaj celog slajda iz položenog u uspravni ili obrnuto.

 1. U normalnom prikazu, pritisnite tastere Alt + G, S, C. Otvara se prozor za Veličina slajda .

 2. U prozoru Veličina slajda , pritisnite taster Tab dok ne čujete „Slajdovi, izabrana”, praćeno trenutnog položaja slajdova, na primer, „Položeno”.

  Uz JAWS, čujete: „Položaj, slajdove, < trenutno izabrane opcije > radio dugmeta potvrđen”.

  Savet: Narator, da biste preslušali i kretanje kroz opcije u prozoru Veličina slajda , takođe možete da pritisnete na SR taster nagore ili strelica nadole.

 3. Da biste promenili položaj, pritisnite nagore ili strelica nadole. Čujete položaja izabrane.

 4. Kada završite sa izbora, pritisnite taster Enter. Čujete: „Microsoft PowerPoint prozora, dugme”. Otvara se prozor za potvrdu.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste povećali veličinu sadržaja, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Maximize”. Ako imate mnogo sadržaj na slajdu, sav tekst možda neće videti na slajdu kada koristite ovu opciju.

  • Da biste podesili razmeru vašeg sadržaja da biste ga uklopili na slajdu, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Uverite se uklapa”. Ova opcija može promeniti veličinu sadržaja u manju veličinu fonta tako da se uklopi sve na slajdu.

 6. Pritisnite taster Enter. Fokus se premešta u oknu sa sličicama.

Promena veličine slajdova

Da biste promenili veličinu slajda, možete da odaberete neku od dve podrazumevane opcije veličine, standardnu (4:3) i široki ekran (16:9), odnosno možete da prilagodite veličinu slajdova.

Promena veličine slajda iz širokog ekrana u standardni ili obrnuto

 1. U normalnom prikazu, pritisnite tastere Alt + G, S. Čujete prvu stavku u meniju Veličina slajda . Uz JAWS, čujete: „Lower trake, prilagođene grupe za”.

 2. U meniju Veličina slajda uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izabrali standardne veličine, pritisnite nagore ili strelica nadole dok ne čujete: „Standardna”.

  • Da biste izabrali željenu veličinu široki ekran, pritisnite nagore ili strelica nadole dok ne čujete: „Široki ekran”.

 3. Pritisnite taster Enter. Čujete: „Microsoft PowerPoint prozora, dugme”. Otvara se prozor za potvrdu.

 4. U prozoru programa Microsoft PowerPoint , uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste povećali veličinu sadržaja, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Maximize”. Ako imate mnogo sadržaj na slajdu, sav tekst možda neće videti na slajdu kada koristite ovu opciju.

  • Da biste podesili razmeru vašeg sadržaja da biste ga uklopili na slajdu, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Se uverili da se uklopi”. Ova opcija može promeniti veličinu sadržaja u manju veličinu fonta tako da se uklopi sve na slajdu.

 5. Pritisnite taster Enter. Fokus se premešta u oknu sa sličicama.

Prilagođavanje veličine slajdova

Možete da promenite veličinu slajdova da biste koristili prilagođene dimenzije za različite veličine ekrana ili papira.

 1. U normalnom prikazu, pritisnite tastere Alt + G, S, C. Otvara se prozor za Veličina slajda .

 2. U prozoru Veličina slajda da biste promenili veličinu slajdova, izaberite ciljni format prezentacije ili podesite visinu i širinu nalepnice i položaja prezentacije:

  • Da biste izabrali ciljnu oblik prezentacije, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Veličina slajdova prilagođena za”. Pritisnite taster strelica nadole da biste razvili padajućeg menija. Pritisnite nagore ili strelica nadole dok ne čujete opciju koju želite, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste podesili širinu i visinu:

   • Da biste promenili širinu slajdova, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Širina”. Pritisnite nagore ili strelica nadole dok ne čujete vrednost želite ili otkucajte vrednost.

   • Da biste promenili visinu slajdova, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Visina”. Pritisnite nagore ili strelica nadole dok ne čujete vrednost želite ili otkucajte vrednost.

  Savet: Narator, da biste preslušali i kretanje kroz opcije u prozoru Veličina slajda , takođe možete da pritisnete na SR taster nagore ili strelica nadole.

 3. Kada završite sa izbora, pritisnite taster Enter. Čujete: „Microsoft PowerPoint prozora, dugme”. Otvara se prozor za potvrdu.

 4. U Microsoft PowerPoint prozoru, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste povećali veličinu sadržaja, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Maximize”. Ako imate mnogo sadržaj na slajdu, sav tekst možda neće videti na slajdu kada koristite ovu opciju.

  • Da biste podesili razmeru vašeg sadržaja da biste ga uklopili na novi slajd, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Se uverili da se uklopi”. Ova opcija može promeniti veličinu sadržaja u manju veličinu fonta tako da se uklopi sve na slajdu.

 5. Pritisnite taster Enter. Fokus se premešta u oknu sa sličicama.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite PowerPoint za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste dodali, izbrisali i prerasporedili slajdove u prezentacijama.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje, preraspoređivanje i brisanje slajdova u programu PowerPoint

Možete lako da dodate nove slajdove u prezentaciju na osnovu rasporeda na trenutnom slajdu ili na osnovu rasporeda novog predloška, odnosno možete da izbrišete one koji vam više nisu potrebni. Slajdove možete da prerasporedite i tako što ćete iseći slajd sa trenutne lokacije i nalepiti ga na novo mesto.

Dodavanje novog slajda

 1. U oknu sa sličicama prezentacije, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete slajd koji se nalazi pre mesta na kojem želite da dodate slajd. Slajdovi se najavljuju dok se pomerate: „Slajd <broj slajda>”.

 2. Dvaput dodirnite ekran pomoću dva prsta. Slajd se bira i otvara se prikaz za uređivanje.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen prekidač ’Nazad’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta na okno sa sličicama.

 4. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Novi slajd’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Slajd se dodaje u niz slajdova.

 5. Da biste promenili raspored umetnutog slajda, u prikazu za uređivanje slajda brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Meni „Raspored“”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste u meniju Raspored pregledali opcije predloška, brzo prevucite nadesno. TalkBack najavljuje predloške kako se krećete. Za trenutno izabrani raspored, čućete ime rasporeda i „Izabrano”. Da biste izabrali predložak, dvaput dodirnite ekran.

Preraspoređivanje slajdova

 1. U oknu sa sličicama prezentacije, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete slajd koji želite da premestite. Slajdovi se najavljuju dok se pomerate.

 2. Dvaput dodirnite ekran. Pojaviće se kontekstualni meni i čućete: „Dugme ’Uredi’“.

 3. U kontekstualnom meniju brzo prevucite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Iseci’“. Zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete slajd posle kojeg želite da premestite isečeni slajd, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Dugme ’Uredi’“.

 5. Da biste nalepili slajd, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Nalepi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Slajd se premešta na novu lokaciju.

Brisanje slajda

 1. U oknu sa sličicama prezentacije, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete slajd koji želite da izbrišete. Slajdovi se najavljuju dok se pomerate.

 2. Dodirnite dvaput ekran da biste otvorili kontekstualni meni. Čućete: „Dugme ’Uredi’“.

 3. U kontekstualnom meniju brzo prevucite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Izbriši’“.

 4. Da biste izbrisali slajd, dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite PowerPoint Mobile uz Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste dodali, izbrisali i prerasporedili slajdove u prezentacijama.

Možete lako da dodate nove slajdove u prezentaciju na osnovu rasporeda na trenutnom slajdu ili na osnovu rasporeda novog predloška, odnosno možete da izbrišete one koji vam više nisu potrebni. Slajdove možete da prerasporedite i tako što ćete iseći slajd sa trenutne lokacije i nalepiti ga na novo mesto.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje novog slajda

 1. U oknu sa sličicama prezentacije, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu sa jednim prstom dok ne čujete: „Stavke”.

  Napomena: Da biste otišli na okno sa sličicama iz prikaza za uređivanje, brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Dugme ‘Nazad’“. Zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta na izabrani slajd u oknu sa sličicama.

 2. Prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete slajda pre mesto na koje želite da dodate slajd. Narator objavljuje slajdove dok se krećete.

 3. Da biste izabrali slajd, dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme "novi slajd"”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Slajd se dodaje u niz slajdova.

Promena rasporeda slajda

 1. Prilikom uređivanja slajda, prevucite udesno sve dok ne čujete „Slajd traka sa alatkama, dugme "”Raspored”, i zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Meni raspored”.

 2. Da biste pregledali opcije predloška, prevucite udesno. Narator objavljuje predložaka dok se krećete. Za trenutno izabrani raspored, čujete „Izabrani” i raspored.

 3. Da biste izabrali predložak, dvaput dodirnite ekran.

Preraspoređivanje slajdova

 1. U oknu sa sličicama, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu sa jednim prstom dok ne čujete: „Stavke”. A zatim prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete slajd koji želite da premestite. Narator objavljuje slajdove dok se krećete.

 2. Dvaput dodirnite ekran. Pojaviće se kontekstualni meni i čućete: „Prilagođeno“.

 3. U kontekstualnom meniju prevucite udesno sve dok ne čujete „Isecanje dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete slajd posle kojeg želite da premestite isečeni slajd, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste otvorili kontekstualni meni. Čućete: „Prilagođeno“.

 5. Da biste nalepili slajd, prevucite udesno sve dok ne čujete „Dugme "”Nalepi”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Slajd se prebaciti na novu lokaciju.

Brisanje slajda

 1. U oknu sa sličicama, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu sa jednim prstom dok ne čujete: „Stavke”. Zatim prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete slajd na koji želite da izbrišete. Narator objavljuje slajdove dok se krećete.

 2. Dodirnite dvaput ekran da biste otvorili kontekstualni meni. Čućete: „Prilagođeno“.

 3. U kontekstualnom meniju brzo prevucite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Izbriši’“.

 4. Da biste izbrisali slajd, dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za štampanje prezentacija u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite PowerPoint Online sa tastature i čitač ekrana za dodavanje, brisanje i rasporedi slajdova u prezentacijama. Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite PowerPoint Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se PowerPoint Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za PowerPoint Online.

U ovoj temi

Dodavanje novog slajda

Možete da dodate nove slajdove u prezentaciji, ili na osnovu rasporeda na slajdu ili na drugi raspored.

 1. U Prikazu za uređivanje, pritisnite tastere Alt + taster sa Windows logotipom, N, S, da. Otvara se meni " Novi slajd ".

 2. U meniju raspored na slajdu koji je zasnovan na trenutni slajd je potvrđen. Da biste otišli na drugi rasporedi, pritisnite tastere sa strelicama dok ne čujete raspored koji želite, a zatim pritisnite taster Enter. Novi slajd se dodaje u prezentaciju.

Preraspoređivanje slajdova

Slajdove možete da pomerite sadržaj da biste promenili njihov redosled u prezentaciji.

 1. U Prikazu za uređivanje, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete broj trenutni slajd. JAWS objavljuje: „Slajd tabla”.

 2. Pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete broj slajda koji želite da premestite.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste premestili slajd ka početku prezentacije, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+taster sa strelicom nagore. Slajd se premešta za jedan slajd nagore.

  • Da biste premestili slajd ka kraju prezentacije, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+taster sa strelicom nadole. Slajd se premešta za jedan slajd nadole.

  • Da biste postavili slajda kao na prvi slajd u prezentaciji, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + strelica nagore, strelica nadole.

  • Da biste postavili slajda kao poslednji slajd u prezentaciji, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + strelica sa strelicom.

Brisanje slajdova

 1. U Prikazu za uređivanje, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete broj trenutni slajd. JAWS objavljuje: „Slajd tabla”.

 2. Pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete broj slajda koji želite da uklonite.

 3. Pritisnite taster Delete.

  Savet: Da biste opozvali brisanje, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Z.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint

Tasterske prečice u programu PowerPoint Online

Osnovni zadaci za kreiranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×