Korišćenje čitača ekrana za rad sa listama u programu To-Do

Korišćenje čitača ekrana za rad sa listama u programu To-Do

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Koristite To-Do za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste pravili liste zaduženja za određeni projekat, vremensku osu ili rutinu. Možete i da promenite dizajn liste i da sortirate liste na željeni način. Kasnije možete da ih izbrišete kada vam više ne budu potrebne.

Napomene: 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Kreiranje liste

Napravite listu stavki zaduženja za zadatke koje želite da obavite, na primer za određeni dan ili projekat.

 1. Da biste otišli na prikaz bočne trake, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Bočna traka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste napravili novu listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Nova lista, od liste“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Pravi se nova lista bez naslova, a fokus se premešta na polje sa imenom liste.

 3. Otkucajte ime liste.

 4. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Fokus se premešta na polje sa imenom unosa prvog zadatka u prikazu liste. Da biste saznali više o dodavanju zadataka, pročitajte članak Korišćenje čitača ekrana za rad sa zadacima u programu To-Do.

Traženje zadataka

Koristite opciju pretrage u prikazu bočne trake da biste brzo pronašli zadatak na listama zaduženja.

 1. Da biste otišli na prikaz bočne trake, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Bočna traka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste potražili zadatak, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Unesite pretragu’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni „Pretraga“, a fokus se premešta na polje Pretraži.

 3. Otkucajte reč za pretragu. Dovoljan je početak reči.

 4. Da biste otišli na listu rezultata pretrage, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete rezultat. Rezultat počinje sa „Zaduženje“ praćeno imenom. Da biste se kretali na listi rezultata pretrage, brzo prevlačite nadesno ili nalevo.

 5. Da biste otvorili prikaz detalja za trenutno izabran rezultat, dvaput dodirnite ekran.

Preimenovanje liste

Listu možete da preimenujete kako bi bolje odgovarala vašim potrebama.

Napomena: Preimenovanje lista može da se primeni samo na liste koje ste vi napravili. Moj dan i Zaduženja jesu podrazumevane liste i nije ih moguće preimenovati.

 1. Da biste otišli na prikaz bočne trake, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Bočna traka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste otišli na listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime liste koju želite da preimenujete, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se prikaz liste.

 3. Da biste otvorili meni opcija liste, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni je razvijen“.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Preimenuj listu“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta na polje sa imenom liste.

 5. Izbrišite prethodno ime pomoću tastature, a zatim otkucajte novo ime.

 6. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

 7. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Teme liste

Promenite temu liste kako bi se uklopila sa željenim dizajnom.

Napomena: Promena teme nije dostupna za podrazumevanu listu Moj dan.

 1. Da biste otvorili meni opcija liste dok gledate listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni je razvijen“.

 2. Da biste pronašli opcije teme, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Promeni temu“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste izabrali temu, prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime željene teme, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili meni.

Prikazivanje ili skrivanje dovršenih zadataka

Na listama se podrazumevano prikazuju dovršeni i nedovršeni zadaci. Kako biste lakše organizovali liste, možete da sakrijete dovršene zadatke.

Napomena: Skrivanje dovršenih zadataka sa liste nije dostupno za podrazumevanu listu Moj dan.

 1. Da biste otvorili meni opcija liste dok gledate listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni je razvijen“.

 2. Da biste sakrili dovršene zadatke, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Sakrij dovršena zaduženja“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Zatvara se meni opcija liste i u prikazu liste zadataka prikazuju se samo nedovršeni zadaci.

 4. Da biste prikazali skrivene dovršene zadatke, u meniju opcija liste brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Prikaži dovršena zaduženja“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Sortiranje zadataka

Sortiranje liste može da pomogne da efikasnije organizujete i pronalazite stavke zaduženja.

Napomena: Sortiranje lista nije dostupno za podrazumevanu listu Moj dan.

 1. Da biste otvorili meni opcija liste dok gledate listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni je razvijen“.

 2. Da biste pronašli opcije sortiranja, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Sortiraj“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste izabrali opciju sortiranja, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime željene opcije, a zatim dvaput dodirnite ekran. Kada izaberete opciju sortiranja, zatvara se meni sortiranja, a fokus se vraća na prikaz liste.

 4. Da biste uklonili sortiranje sa liste, dok gledate listu, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Ukloni sortiranje’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Brisanje liste

Kada vam više ne bude bila potrebna lista koju ste napravili, možete brzo da je izbrišete.

Napomena: Brisanje lista može da se primeni samo na liste koje ste vi napravili. Podrazumevane liste Moj dan i Zaduženja nije moguće izbrisati.

 1. Da biste otvorili meni opcija liste dok gledate listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni je razvijen“.

 2. Da biste izbrisali listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Izbriši listu“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste potvrdili brisanje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Da’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Ako želite da otkažete brisanje, u iskačućem prozoru sa potvrdom, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Otkaži’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Kada izbrišete listu, fokus se vraća na listu Moj dan.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa zadacima u programu To-Do

Korišćenje čitača ekrana za rad sa predlozima u programu To-Do

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu To-Do pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite To-Do uz Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste pravili liste zaduženja za određeni projekat, vremensku osu ili rutinu. Možete i da promenite dizajn liste i da sortirate liste na željeni način. Kasnije možete da ih izbrišete kada vam više ne budu potrebne.

Napomene: 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Kreiranje liste

Napravite listu stavki zaduženja za zadatke koje želite da obavite, na primer za određeni dan ili projekat.

 1. Da biste otišli na prikaz bočne trake, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Navigacija’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste napravili novu listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Nova lista’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Pravi se nova lista bez naslova, a fokus se premešta na polje sa imenom liste.

 3. Otkucajte ime liste.

 4. Prevlačite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete: „Skupljeno je dugme ’Nazad’“. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili tastaturu.

Traženje zadataka

Koristite opciju pretrage u prikazu bočne trake da biste brzo pronašli zadatak na listama zaduženja.

 1. Da biste otišli na prikaz bočne trake, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Navigacija’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste potražili zadatak, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Dugme ’Pretražite zadatke’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni „Pretraga“, a fokus se premešta na polje Pretraži.

 3. Otkucajte reč za pretragu. Dovoljan je početak reči.

 4. Prevlačite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete: „Skupljeno je dugme ’Nazad’“. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili tastaturu.

 5. Da biste otišli na listu rezultata pretrage, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete rezultat. Rezultat počinje sa „Zaduženje“ praćeno imenom i položajem na listi kojoj pripada, na primer „1 od 2“. Da biste se kretali na listi rezultata pretrage, brzo prevlačite nadesno ili nalevo.

 6. Da biste otvorili prikaz detalja za trenutno izabran rezultat, dvaput dodirnite ekran.

Preimenovanje liste

Listu možete da preimenujete kako bi bolje odgovarala vašim potrebama.

Napomena: Preimenovanje lista može da se primeni samo na liste koje ste vi napravili. Moj dan i Zaduženja jesu podrazumevane liste i nije ih moguće preimenovati.

 1. Da biste otišli na prikaz bočne trake, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Dugme ’Navigacija’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste otišli na listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime liste koju želite da preimenujete, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se prikaz liste.

 3. Da biste otvorili meni opcija liste, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Uredi“ praćeno lokacijom datoteke liste. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Iskačući prozor, preimenovanje liste, stavka menija“.

 4. Da biste preimenovali listu, dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta na polje sa imenom liste. Izbrišite prethodno ime pomoću tastature, a zatim otkucajte novo ime.

 5. Prevlačite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete: „Skupljeno je dugme ’Nazad’“. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili tastaturu.

Teme liste

Promenite temu liste kako bi se uklopila sa željenim dizajnom.

Napomena: Promena teme nije dostupna za podrazumevanu listu Moj dan.

 1. Da biste otvorili meni opcija liste, dok gledate listu, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Uredi“ praćeno lokacijom datoteke liste. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Iskačući prozor, preimenovanje liste, stavka menija“.

 2. Da biste pronašli opcije stavke Tema, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Tema“.

 3. Da biste izabrali temu, nastavite brzo da prevlačite nadesno dok ne čujete ime željene teme, a zatim dvaput dodirnite ekran. Trenutno izabrana boja označena je sa „Izabrano“, a ostale sa „Nije izabrano“.

 4. Prevlačite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete: „Prilagođeno, skupljeno je dugme ’Nazad’“. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili meni.

Prikazivanje ili skrivanje dovršenih zadataka

Na listama se podrazumevano prikazuju dovršeni i nedovršeni zadaci. Kako biste lakše organizovali liste, možete da sakrijete dovršene zadatke.

Napomena: Skrivanje dovršenih zadataka sa liste nije dostupno za podrazumevanu listu Moj dan.

 1. Da biste otvorili meni opcija liste, dok gledate listu, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Uredi“ praćeno lokacijom datoteke liste. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Iskačući prozor, preimenovanje liste, stavka menija“.

 2. Da biste sakrili dovršene zadatke, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Stavka menija ’Sakrij dovršena zaduženja’, dvaput dodirnite da biste je aktivirali“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Zatvara se meni opcija liste i u prikazu liste zadataka prikazuju se samo nedovršeni zadaci.

 4. Da biste prikazali skrivene dovršene zadatke, u meniju opcija liste brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Stavka menija ’Prikaži dovršena zaduženja’, dvaput dodirnite da biste je aktivirali“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Sortiranje zadataka

Sortiranje liste može da pomogne da efikasnije organizujete i pronalazite stavke zaduženja.

Napomena: Sortiranje lista nije dostupno za podrazumevanu listu Moj dan.

 1. Da biste otvorili meni sortiranja, dok gledate listu, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Dugme ’Sortiraj’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste izabrali opciju sortiranja, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime željene opcije, a zatim dvaput dodirnite ekran. Kada izaberete opciju sortiranja, zatvara se meni sortiranja, a fokus se vraća na prikaz liste.

 3. Da biste uklonili sortiranje sa liste, dok gledate listu, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Dugme ’Ukloni sortiranje’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Brisanje liste

Kada vam više ne bude bila potrebna lista koju ste napravili, možete brzo da je izbrišete.

Napomena: Brisanje lista može da se primeni samo na liste koje ste vi napravili. Podrazumevane liste Moj dan i Zaduženja nije moguće izbrisati.

 1. Da biste otvorili meni opcija liste, dok gledate listu, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Uredi“ praćeno lokacijom datoteke liste. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Iskačući prozor, preimenovanje liste, stavka menija“.

 2. Da biste izbrisali listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Stavka menija ’Izbriši listu’, dvaput dodirnite da biste je aktivirali“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste potvrdili brisanje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Izbriši’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Ako želite da otkažete brisanje, u iskačućem prozoru sa potvrdom, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Otkaži’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa predlozima u programu To-Do

Korišćenje čitača ekrana za rad sa zadacima u programu To-Do

Saznajte kako da se krećete u programu To-Do pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite To-Do za veb uz Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste pravili liste stvari koje treba obaviti za određeni projekat, vremensku osu ili rutinu. Liste možete i da uređujete, menjate njihov dizajn i organizujete ih. Kasnije možete da ih izbrišete kada vam više ne budu potrebne.

Napomene: 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite To-Do za veb, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se To-Do za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za To-Do za veb.

U ovoj temi

Kreiranje liste

Napravite listu stavki zaduženja za zadatke koje želite da obavite, na primer za određeni dan ili projekat.

 1. Da biste napravili novu listu u programu To-Do, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Nova lista’“, a zatim pritisnite razmaknicu da biste izabrali tu opciju. Pravi se nova lista bez naslova, a fokus se premešta na polje sa imenom liste.

 2. Otkucajte ime liste, a zatim pritisnite taster Enter.

Traženje zadataka

Koristite opciju Pretraga na bočnoj traci da biste brzo pronašli zadatak na listama zaduženja.

 1. Da biste potražili zadatak, na To-Dobočnoj traci pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Pretraži’“, a zatim pritisnite razmaknicu da biste izabrali tu opciju. Fokus se premešta na polje Pretraži.

 2. Otkucajte željenu reč za pretragu. To-Do automatski prikazuje rezultate pretrage dok kucate.

 3. Da biste otišli na listu rezultata pretrage, pritiskajte taster Tab dok ne čujete rezultat. Da biste se kretali na listi rezultata pretrage, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab. Kako se krećete, Narator najavljuje stavku zaduženje kao „Zaduženje ’<ime stavke zaduženja>’“. Dovršeni zadaci najavljuju se kao „Dovršeno zaduženje ’<ime stavke zaduženja>’“.

 4. Da biste otišli na prikaz detalja zadatka, pritisnite razmaknicu dok ste na zadatku.

Preimenovanje liste

Koristite meni Opcije liste da biste preimenovali listu koju ste napravili.

Napomena: Preimenovanje lista može da se primeni samo na liste koje ste vi napravili. Podrazumevane liste Moj dan i Zaduženja nije moguće preimenovati.

 1. U programu To-Do idite na listu na bočnoj traci, pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime željene liste.

 2. Da biste izabrali listu kojoj želite da promenite ime, pritisnite razmaknicu. Otvara se prikaz Lista zadataka.

 3. Da biste otvorili meni Opcije liste, pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Čućete: „Dugme ’Opcije liste’“.

 4. Pritisnite razmaknicu. Otvara se meni Opcije liste.

 5. Da biste preimenovali listu, pritisnite taster Tab. Čućete: „Dugme ’Preimenuj listu’“.

 6. Pritisnite razmaknicu. Fokus se premešta na polje sa imenom liste.

 7. Otkucajte novo ime liste i pritisnite taster Enter. Ime liste je promenjeno.

Prikazivanje ili skrivanje dovršenih zadataka

Na listama se podrazumevano prikazuju dovršeni i nedovršeni zadaci. Kako biste lakše organizovali liste, možete da sakrijete dovršene zadatke.

Napomena: Skrivanje dovršenih zadataka sa liste nije dostupno za podrazumevanu listu Moj dan.

 1. U prikazu Lista zadatakaTo-Do liste na kojoj želite da sakrijete dovršene zadatke, pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Čućete: „Dugme ’Opcije liste’“.

 2. Pritisnite razmaknicu. Otvara se meni Opcije liste.

 3. Da biste sakrili dovršene zadatke, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sakrij dovršena zaduženja’“, a zatim pritisnite razmaknicu.

 4. Zatvara se meni Opcije liste i u prikazu Lista zadataka prikazuju se samo nedovršeni zadaci.

 5. Da biste prikazali skrivene dovršene zadatke, u meniju Opcije liste pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Prikaži dovršene stavke zaduženja’“, a zatim pritisnite razmaknicu da biste izabrali tu opciju.

Sortiranje zadataka

Sortiranje liste može da pomogne da efikasnije organizujete i pronalazite stavke zaduženja.

Napomena: Sortiranje lista nije dostupno za podrazumevanu listu Moj dan.

 1. U prikazu Lista zadataka liste koju želite da sortirate, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sortiraj zaduženja’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Otvara se meni Sortiranje.

 2. Da biste izabrali opciju sortiranja, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete ime željene opcije, a zatim pritisnite razmaknicu da biste je izabrali. Narator najavljuje opcije kako se krećete.

  Kada izaberete opciju sortiranja, zatvara se meni Sortiranje, a fokus se premešta na prikaz Lista zadataka.

 3. Da biste uklonili sortiranje sa liste, u prikazu Lista zadataka pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Zatvori opciju redosleda sortiranja’“, a zatim pritisnite razmaknicu da biste izabrali tu opciju.

Brisanje liste

Kada vam više ne bude bila potrebna lista koju ste napravili, možete brzo da je izbrišete.

Napomena: Brisanje lista može da se primeni samo na liste koje ste vi napravili. Podrazumevane liste Moj dan i Zaduženja nije moguće izbrisati.

 1. U prikazu Lista zadataka pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Čućete: „Dugme ’Opcije liste’“.

 2. Pritisnite razmaknicu. Otvara se meni Opcije liste.

 3. Da biste izbrisali listu, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Izbriši listu’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Otvara se dijalog za potvrdu. Da biste potvrdili brisanje, dvaput pritisnite taster Tab. Čućete: „Dugme ’Izbriši listu’“. Pritisnite razmaknicu da biste izabrali tu opciju.

  Ako ne želite da izbrišete listu, u prozoru sa potvrdom pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Otkaži’“, a zatim pritisnite razmaknicu.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa zadacima u programu To-Do

Korišćenje čitača ekrana za rad sa predlozima u programu To-Do

Saznajte kako da se krećete u programu To-Do pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×