Korišćenje čitača ekrana za rad sa listama u programu To-Do

Korišćenje čitača ekrana za rad sa listama u programu To-Do

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite To-Do za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste pravili liste zaduženja za određeni projekat, vremensku osu ili rutinu. Možete i da promenite dizajn liste i da sortirate liste na željeni način. Kasnije možete da ih izbrišete kada vam više ne budu potrebne.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Kreiranje liste

Napravite listu stavki zaduženja za zadatke koje želite da obavite, na primer za određeni dan ili projekat.

 1. Da biste otišli na prikaz bočne trake, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Bočna traka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste napravili novu listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Nova lista, od liste“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Pravi se nova lista bez naslova, a fokus se premešta na polje sa imenom liste.

 3. Otkucajte ime liste.

 4. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Fokus se premešta na polje sa imenom unosa prvog zadatka u prikazu liste. Da biste saznali više o dodavanju zadataka, pročitajte članak Korišćenje čitača ekrana za rad sa zadacima u programu To-Do.

Traženje zadataka

Koristite opciju pretrage u prikazu bočne trake da biste brzo pronašli zadatak na listama zaduženja.

 1. Da biste otišli na prikaz bočne trake, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Bočna traka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste potražili zadatak, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Unesite pretragu’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni „Pretraga“, a fokus se premešta na polje Pretraži.

 3. Otkucajte reč za pretragu. Dovoljan je početak reči.

 4. Da biste otišli na listu rezultata pretrage, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete rezultat. Rezultat počinje sa „Zaduženje“ praćeno imenom. Da biste se kretali na listi rezultata pretrage, brzo prevlačite nadesno ili nalevo.

 5. Da biste otvorili prikaz detalja za trenutno izabran rezultat, dvaput dodirnite ekran.

Preimenovanje liste

Listu možete da preimenujete kako bi bolje odgovarala vašim potrebama.

Napomena: Preimenovanje lista može da se primeni samo na liste koje ste vi napravili. Moj dan i Zaduženja jesu podrazumevane liste i nije ih moguće preimenovati.

 1. Da biste otišli na prikaz bočne trake, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Bočna traka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste otišli na listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime liste koju želite da preimenujete, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se prikaz liste.

 3. Da biste otvorili meni opcija liste, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni je razvijen“.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Preimenuj listu“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta na polje sa imenom liste.

 5. Izbrišite prethodno ime pomoću tastature, a zatim otkucajte novo ime.

 6. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

 7. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Teme liste

Promenite temu liste kako bi se uklopila sa željenim dizajnom.

Napomena: Promena teme nije dostupna za podrazumevanu listu Moj dan.

 1. Da biste otvorili meni opcija liste dok gledate listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni je razvijen“.

 2. Da biste pronašli opcije teme, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Promeni temu“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste izabrali temu, prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime željene teme, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili meni.

Prikazivanje ili skrivanje dovršenih zadataka

Na listama se podrazumevano prikazuju dovršeni i nedovršeni zadaci. Kako biste lakše organizovali liste, možete da sakrijete dovršene zadatke.

Napomena: Skrivanje dovršenih zadataka sa liste nije dostupno za podrazumevanu listu Moj dan.

 1. Da biste otvorili meni opcija liste dok gledate listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni je razvijen“.

 2. Da biste sakrili dovršene zadatke, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Sakrij dovršena zaduženja“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Zatvara se meni opcija liste i u prikazu liste zadataka prikazuju se samo nedovršeni zadaci.

 4. Da biste prikazali skrivene dovršene zadatke, u meniju opcija liste brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Prikaži dovršena zaduženja“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Sortiranje zadataka

Sortiranje liste može da pomogne da efikasnije organizujete i pronalazite stavke zaduženja.

Napomena: Sortiranje lista nije dostupno za podrazumevanu listu Moj dan.

 1. Da biste otvorili meni opcija liste dok gledate listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni je razvijen“.

 2. Da biste pronašli opcije sortiranja, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Sortiraj“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste izabrali opciju sortiranja, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime željene opcije, a zatim dvaput dodirnite ekran. Kada izaberete opciju sortiranja, zatvara se meni sortiranja, a fokus se vraća na prikaz liste.

 4. Da biste uklonili sortiranje sa liste, dok gledate listu, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Ukloni sortiranje’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Brisanje liste

Kada vam više ne bude bila potrebna lista koju ste napravili, možete brzo da je izbrišete.

Napomena: Brisanje lista može da se primeni samo na liste koje ste vi napravili. Podrazumevane liste Moj dan i Zaduženja nije moguće izbrisati.

 1. Da biste otvorili meni opcija liste dok gledate listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni je razvijen“.

 2. Da biste izbrisali listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Izbriši listu“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste potvrdili brisanje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Da’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Ako želite da otkažete brisanje, u iskačućem prozoru sa potvrdom, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Otkaži’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Kada izbrišete listu, fokus se vraća na listu Moj dan.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa zadacima u programu To-Do

Korišćenje čitača ekrana za rad sa predlozima u programu To-Do

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu To-Do pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite To-Do uz Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste pravili liste zaduženja za određeni projekat, vremensku osu ili rutinu. Možete i da promenite dizajn liste i da sortirate liste na željeni način. Kasnije možete da ih izbrišete kada vam više ne budu potrebne.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Kreiranje liste

Kreirajte listu zadataka koju želite da biste dovršili, na primer, određenog dana ili projekat.

 1. Da biste otišli na bočnoj traci prikaz, brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme za navigaciju”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste kreirali novu listu, prevucite udesno sve dok ne čujete „Novo dugme "Lista"”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Kreira novu listu bez naslova i fokus se premešta u polje ime liste.

 3. Otkucajte ime liste.

 4. Prevlačite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete: „Skupljeno je dugme ’Nazad’“. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili tastaturu.

Traženje zadataka

Koristite opciju pretrage u prikazu bočne trake da biste brzo pronašli zadatak na listama zaduženja.

 1. Da biste otišli na bočnoj traci prikaz, brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme za navigaciju”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste pronašli zadatak, brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Pretraga na dugme zadaci”, i zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni za pretragu i fokus se premešta u polje za pretragu .

 3. Otkucajte reč za pretragu. Dovoljan je početak reči.

 4. Prevlačite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete: „Skupljeno je dugme ’Nazad’“. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili tastaturu.

 5. Da biste prešli na listi rezultata pretrage, prevucite ulevo dok ne čujete rezultata. Rezultat počinje sa „Zadatak”, iza kojeg sledi svoje ime i poziciju na listi pripada, na primer, „1 2”. Da biste se premestili u liste rezultata pretrage, prevucite nadesno ili nalevo.

 6. Da biste otvorili prikaz detalja za trenutno izabran rezultat, dvaput dodirnite ekran.

Preimenovanje liste

Listu možete da preimenujete kako bi bolje odgovarala vašim potrebama.

Napomena: Preimenovanje lista može da se primeni samo na liste koje ste vi napravili. Moj dan i Zaduženja jesu podrazumevane liste i nije ih moguće preimenovati.

 1. Da biste otišli na bočnoj traci prikaz, brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Dugme za navigaciju”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste otišli na listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime liste koju želite da preimenujete, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se prikaz liste.

 3. Da biste otvorili meni opcija liste, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Uredi“ praćeno lokacijom datoteke liste. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Iskačući prozor, preimenovanje liste, stavka menija“.

 4. Da biste preimenovali listu, dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta na polje sa imenom liste. Izbrišite prethodno ime pomoću tastature, a zatim otkucajte novo ime.

 5. Prevlačite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete: „Skupljeno je dugme ’Nazad’“. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili tastaturu.

Teme liste

Promenite temu liste kako bi se uklopila sa željenim dizajnom.

Napomena: Promena teme nije dostupna za podrazumevanu listu Moj dan.

 1. Da biste otvorili meni opcija liste, dok gledate listu, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Uredi“ praćeno lokacijom datoteke liste. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Iskačući prozor, preimenovanje liste, stavka menija“.

 2. Da biste pronašli opcije stavke Tema, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Tema“.

 3. Da biste izabrali temu, nastavite brzo da prevlačite nadesno dok ne čujete ime željene teme, a zatim dvaput dodirnite ekran. Trenutno izabrana boja označena je sa „Izabrano“, a ostale sa „Nije izabrano“.

 4. Prevucite prstom oko na donjoj ivici ekrana dok se ne čujete: „, dugme skupiti”. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili menija.

Prikazivanje ili skrivanje dovršenih zadataka

Na listama se podrazumevano prikazuju dovršeni i nedovršeni zadaci. Kako biste lakše organizovali liste, možete da sakrijete dovršene zadatke.

Napomena: Skrivanje dovršenih zadataka sa liste nije dostupno za podrazumevanu listu Moj dan.

 1. Da biste otvorili meni opcija liste, dok gledate listu, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Uredi“ praćeno lokacijom datoteke liste. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Iskačući prozor, preimenovanje liste, stavka menija“.

 2. Da biste sakrili dovršene zadatke, brzo prevucite do čujete: „Sakrij dovršeni zadaci, stavka menija” i zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Zatvara se meni opcija liste i u prikazu liste zadataka prikazuju se samo nedovršeni zadaci.

 4. Da biste prikazali skrivene dovršene zadatke, u meniju opcije lista, prevucite nadesno dok ne čujete: „Prikaži dovršeni zadaci, stavka menija” i zatim dvaput dodirnite ekran.

Sortiranje zadataka

Sortiranje liste može da pomogne da efikasnije organizujete i pronalazite stavke zaduženja.

Napomena: Sortiranje lista nije dostupno za podrazumevanu listu Moj dan.

 1. Da biste otvorili meni opcija liste, dok gledate listu, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Uredi“ praćeno lokacijom datoteke liste. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Iskačući prozor, preimenovanje liste, stavka menija“.

 2. Brzo prevucite do čujete: „Sortiranje”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste izabrali opciju sortiranja, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime željene opcije, a zatim dvaput dodirnite ekran. Kada izaberete opciju sortiranja, zatvara se meni sortiranja, a fokus se vraća na prikaz liste.

 4. Da biste uklonili sortiranje sa liste, dok prikazujete na listi, brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Uklonite dugme sortiranja”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Brisanje liste

Kada vam više ne bude bila potrebna lista koju ste napravili, možete brzo da je izbrišete.

Napomena: Brisanje lista može da se primeni samo na liste koje ste vi napravili. Podrazumevane liste Moj dan i Zaduženja nije moguće izbrisati.

 1. Da biste otvorili meni opcija liste, dok gledate listu, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Uredi“ praćeno lokacijom datoteke liste. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Iskačući prozor, preimenovanje liste, stavka menija“.

 2. Da biste izbrisali listu, prevucite udesno dok ne čujete „Brisanje liste, stavka menija”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste potvrdili brisanje, prevucite ulevo dok ne čujete „Brisanje dugmeta”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Ako želite da otkažete brisanje, u iskačućem prozoru sa potvrdom, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Otkaži’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa predlozima u programu To-Do

Korišćenje čitača ekrana za rad sa zadacima u programu To-Do

Saznajte kako da se krećete u programu To-Do pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite To-Do za veb sa tastature i čitač ekrana da biste kreirali listu obaveza stvari za određeni projekat, vremenske ose ili rutine. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Takođe ćete naučiti kako da uredite, promenite dizajn i organizovanje liste. Možete da izbrišete liste kada više ne morate da ih.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite To-Do za veb, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se To-Do za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za To-Do za veb.

U ovoj temi

Kreiranje liste

Kreiranje liste će vas upitati želite da biste dovršili, na primer, određenog dana ili projekat.

 1. U To-Do, da biste kreirali novu listu, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Novo dugme "Lista"”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA da biste izabrali. Kreira novu listu bez naslova i fokus se premešta u polje ime liste.

 2. Otkucajte ime liste, a zatim pritisnite taster Enter.

Traženje zadataka

Koristite opciju Pretraga na bočnoj traci da biste brzo pronašli zadatak na listama zaduženja.

 1. U bočnu traku, da biste pronašli zadatak, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Pretraži dugme”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA da biste izabrali. Fokus se premešta u polje za pretragu .

 2. Otkucajte željenu reč za pretragu. To-Do automatski prikazuje rezultate pretrage dok kucate.

 3. Da biste prešli na listi rezultata pretrage, pritisnite taster Tab dok ne čujete prvi rezultat. Da biste premestili u listi rezultata pretrage, pritisnite taster Tab ili Shift + Tab. Dok se, čitača ekrana objavljuje zadatak kao „Zadatak”, a zatim na ime zadatka. Dovršene zadatke se najavljuju kao „Dovršeno zadatak”, a zatim na ime zadatka.

 4. Da biste otišli na prikaz detalja zadatka, pritisnite razmaknicu dok ste na zadatku.

Preimenovanje liste

Koristite meni Opcije liste da biste preimenovali listu koju ste napravili.

Napomena: Preimenovanje lista može da se primeni samo na liste koje ste vi napravili. Podrazumevane liste Moj dan i Zaduženja nije moguće preimenovati.

 1. U To-Do, da biste otišli na listi u bočnu traku, pritisnite taster Tab dok ne čujete listu koju želite.

 2. Da biste izabrali listu kojoj želite da promenite ime, pritisnite razmaknicu. Otvara se prikaz Lista zadataka.

 3. Da biste otvorili meni Opcije lista , pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete: „Liste dugme "Opcije"”.

 4. Pritisnite razmaknicu. Otvara se meni Opcije liste.

 5. Da biste preimenovali na listi, pritisnite taster Tab. Čujete: „Preimenuj dugme lista”.

 6. Pritisnite razmaknicu. Fokus se premešta na polje sa imenom liste.

 7. Otkucajte novo ime liste i pritisnite taster Enter. Ime liste je promenjeno.

Prikazivanje ili skrivanje dovršenih zadataka

Na listama se podrazumevano prikazuju dovršeni i nedovršeni zadaci. Kako biste lakše organizovali liste, možete da sakrijete dovršene zadatke.

Napomena: Skrivanje dovršenih zadataka sa liste nije dostupno za podrazumevanu listu Moj dan.

 1. U prikazu Liste zadatakaTo-Do liste u kojoj želite da sakrijete dovršene zadatke, pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete: „Liste dugme "Opcije"”.

 2. Pritisnite razmaknicu. Otvara se meni Opcije liste.

 3. Da biste sakrili dovršene zadatke, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Sakrij dovršeni zadaci”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA.

 4. Zatvara se meni Opcije liste i u prikazu Lista zadataka prikazuju se samo nedovršeni zadaci.

 5. Da biste prikazali skrivene dovršene zadatke, u meniju Opcije lista , pritisnite taster Tab dok ne čujete „Prikaži dovršeni zadaci”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA da biste je izabrali.

Sortiranje zadataka

Sortiranje liste mogu pomoći organizovanje i pronalaženje zadataka efikasnije.

Napomena: Sortiranje lista nije dostupno za podrazumevanu listu Moj dan.

 1. U prikazu Liste zadataka na listi koje želite da sortirate, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Sortiranje zadataka dugme”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA. Otvara se meni " Sortiraj ".

 2. Da biste izabrali opciju sortiranja, pritiskajte taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete opciju, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA da biste je izabrali. Čitača ekrana objavljuje opcija dok se krećete.

  Kada izaberete opciju sortiranja, zatvara se meni Sortiranje, a fokus se premešta na prikaz Lista zadataka.

 3. Da biste uklonili sortiranje sa liste, u prikazu Liste zadataka , pritisnite taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete „zatvori sortiranje redosleda dugmeta”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA da biste izabrali.

Brisanje liste

Kada vam više ne bude bila potrebna lista koju ste napravili, možete brzo da je izbrišete.

Napomena: Brisanje lista može da se primeni samo na liste koje ste vi napravili. Podrazumevane liste Moj dan i Zaduženja nije moguće izbrisati.

 1. U prikazu Liste zadataka , pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete: „Liste dugme "Opcije"”.

 2. Pritisnite razmaknicu. Otvara se meni Opcije liste.

 3. Da biste izbrisali listu, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Brisanje liste dugmeta”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA da biste je izabrali.

 4. Otvara se dijalog za potvrdu. Da biste potvrdili brisanje, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Brisanje liste dugmeta”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA da biste ga izabrali.

  Ako ne želite da izbrišete sa liste u prozoru za potvrdu, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Dugme "”Otkaži”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA da biste ga izabrali.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa zadacima u programu To-Do

Korišćenje čitača ekrana za rad sa predlozima u programu To-Do

Saznajte kako da se krećete u programu To-Do pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×