Korišćenje čitača ekrana za rad sa fasciklama u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za rad sa fasciklama u programu Outlook

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Outlook sa tastaturom i čitačem ekrana da biste kreirali novu fasciklu i premestili stavke na nju. Testirali smo ga sa naratorom i ИELJUSTIMA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Možete i da preimenujete, premestite ili izbrišete fascikle.

Napomene: 

U ovoj temi

Prikaz okna sa fasciklama

Da biste počeli da radite sa fasciklama u Outlook, prvo morate da proverite da li je okno sa fasciklama prikazano.

Da biste prikazali okno sa fasciklama, u glavnom prikazu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera ALT + V, F, N.

Kreiranje nove fascikle

Možete da kreirate novu fasciklu da biste je organizovali, na primer, e-poruke prema temi ili pošiljaocu.

 1. U glavnom prikazu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera ALT + O, N. Čujete: "Kreirajte novu fasciklu, ime, uređivanje". Fokus se nalazi na polju za tekst imena .

 2. Otkucajte ime za fasciklu, a zatim pritisnite taster TAB. Čujete "fascikla sadrži", a zatim trenutno izabrana opcija.

 3. Da biste izabrali tip stavki koje Nova fascikla sadrži, pritisnite kombinaciju tastera ALT + taster sa strelicom nadole. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željeni tip, a zatim pritisnite taster ENTER. Ako pravite fasciklu za e-poruke, izaberite stavku Pošta i objavi stavke.

 4. Da biste izabrali lokaciju na kojoj ćete kreirati novu fasciklu, pritisnite taster TAB. Čujete: "Prijemno sanduče". Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željenu lokaciju.

  Na primer, ako želite da kreirate fasciklu na istom nivou kao prijemno poštansko sanduče, pritiskajte taster sa strelicom nagore dok ne čujete ime naloga e-pošte. Ako želite da smestite novu fasciklu u drugu fasciklu, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željenu fasciklu.

  Možete da promenite lokaciju fascikle kasnije. Uputstva potražite u okviru premeštanja fascikle.

 5. Kada budete zadovoljni izborom, pritisnite taster ENTER. Fascikla se dodaje u stablo fascikle po abecednom redosledu ili u drugoj fascikli u zavisnosti od izbora.

Premeštanje e-pošte u fasciklu

 1. Idite na e-poruku koju želite da premestite u fasciklu.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + V. Otvara se dijalog premeštanje stavki .

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željenu fasciklu, a zatim pritisnite taster ENTER.

Preimenovanje fascikle

 1. U glavnom prikazu Outlook, pritisnite taster F6 dok ne čujete trenutno izabranu fasciklu.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete fasciklu koju želite da preimenujete, a zatim pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + F10, R. Čujete "Uređivanje", a zatim je trenutno ime fascikle.

 3. Otkucajte novo ime za fasciklu, a zatim pritisnite taster ENTER.

Premeštanje fascikle

 1. U glavnom prikazu Outlook, pritisnite taster F6 dok ne čujete trenutno izabranu fasciklu.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete fasciklu koju želite da premestite, a zatim pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + F10, M. Otvoriće se dijalog Premeštanje fascikle . Fokus se nalazi na listi fascikli.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete lokaciju na koju želite da premestite fasciklu, a zatim pritisnite taster ENTER.

Brisanje fascikle

Kada izbrišete fasciklu, ona se prvi put premešta u fasciklu " Izbrisane stavke " u Outlook. Da biste trajno izbrisali fasciklu, možete da ispraznite fasciklu " Izbrisane stavke " ili da zasebno izbrišete samo jednu fasciklu iz fascikle " Izbrisane stavke ".

Kada izbrišete fasciklu, i sve u njoj brišete.

Premeštanje fascikle u fasciklu "Izbrisane stavke"

Kada premestite fasciklu u fasciklu Izbrisane stavke , i dalje možete da je preuzmete tako što ćete je premestiti u drugu fasciklu. Uputstva potražite u okviru premeštanja fascikle.

 1. U glavnom prikazu Outlook, pritisnite taster F6 dok ne čujete trenutno izabranu fasciklu.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete fasciklu koju želite da izbrišete, a zatim pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + F10, D. Čujete: "dugme" Microsoft Outlook, Yes ".

 3. Da biste premestili fasciklu i njen sadržaj u fasciklu " Izbrisane stavke ", pritisnite taster ENTER.

Brisanje sadržaja fascikle „Izbrisane stavke“

Kada ispraznite fasciklu " Izbrisane stavke ", sve stavke u njoj će biti trajno izbrisane.

 1. Da biste išli u fasciklu Izbrisane stavke , pritisnite taster F6 dok ne čujete trenutno izabranu fasciklu, a zatim pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete "Izbrisane stavke".

 2. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + F10, Y. Čujete: "dugme" Microsoft Outlook, Yes ".

 3. Da biste trajno izbrisali sve stavke u fascikli, pritisnite taster ENTER.

Brisanje jedne fascikle iz fascikle "Izbrisane stavke"

Ako ne želite da izbrišete sve stavke u fascikli " Izbrisane stavke ", možete zasebno da izbrišete jednu fasciklu.

 1. Da biste otiљli na fasciklu koju želite trajno da izbrišete, pritisnite taster F6 dok ne čujete trenutno izabranu fasciklu, a zatim pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željenu fasciklu.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + F10, D. Čujete: "dugme" Microsoft Outlook, Yes ".

 3. Da biste trajno izbrisali fasciklu, pritisnite taster ENTER.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Korišćenje čitača ekrana za uvećanje ili umanjenje u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje po programu Outlook mail

Koristite Outlook 2016 sa dodacima, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste kreirali novu fasciklu i premestili stavke na nju.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

U ovoj temi

Kreiranje nove fascikle

Možete da kreirate novu fasciklu da biste je organizovali, na primer, e-poruke prema temi ili pošiljaocu.

 1. Pređite na bilo koju e-poruku, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste je otvorili.

 2. U e-poruci brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "dugme ' još opcija '", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. U meniju opcije brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "premesti u fasciklu", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Premeštanje razgovora".

 4. Da biste kreirali novu fasciklu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Kreiraj novu fasciklu", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "novo ime fascikle, uređivanje".

 5. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali ime za fasciklu.

 6. Kada završite, prevucite jedan prst preko ekrana dok ne čujete "dugme gotovo", a zatim dvaput dodirnite ekran. Dugme gotovo se nalazi u donjem desnom uglu ekrana.

  Fascikla se kreira i bira u dijalogu Premeštanje razgovora .

Premeštanje e-pošte u fasciklu

 1. Idite na e-poruku koju želite da premestite u fasciklu, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste je otvorili.

 2. U e-poruci brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "dugme ' još opcija '", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. U meniju opcije brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "premesti u fasciklu", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Premeštanje razgovora".

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu fasciklu, a zatim dvaput dodirnite ekran. Izabrana je fascikla.

 5. Da biste premestili e-poštu u fasciklu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" u redu ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "premešten je razgovor".

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje po programu Outlook mail

Koristite Outlook na vebu sa pomoću tastature i čitača ekrana da biste kreirali novu fasciklu i premestili stavke na nju. Testirali smo ga pomoću naratora, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Možete i da preimenujete ili izbrišete fascikle.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Ova tema pretpostavlja da je Okno za čitanje isključeno.

 • Kada koristite Outlook na vebu, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Outlook na vebu pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristićete tastere Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak i izlazak iz komandi. Pored toga, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe za veb pregledač – a ne za Outlook na vebu.

 • Trenutno ažuriramo Outlook.office.com (Outlook na vebu). Neki ljudi već koriste novi Outlook, a za druge klasična verzija će biti podrazumevano iskustvo dok ne dovršimo ažuriranje. Dodatne informacije potražite ovde: Pronalaženje pomoći za Outlook na vebu. Budući da se uputstva u ovoj temi odnose na novo iskustvo, preporučujemo da se prebacite sa klasičnog iskustva na novi Outlook. Da biste se prebacili na novi Outlook, pritiskajte Ctrl + F6 dok ne čujete „Komanda, isprobajte novi Outlook“, a zatim pritisnite Enter. Ako čujete „Traka sa alatkama sa komandama“ umesto „Komanda, isprobajte novi Outlook“, već koristite novi Outlook.

U ovoj temi

Prikaz okna za navigaciju fascikle

Da biste počeli da radite sa fasciklama u Outlook na vebu, prvo morate da proverite da li je okno za navigaciju fascikle prikazano.

U glavnom prikazu Outlook na vebu, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "preklopnik levo okno", a zatim pritisnite taster ENTER da biste preklopili okno za navigaciju. Ako čujete "Prijemno poštansko sanduče" kada pritisnete taster ENTER, okno za navigaciju je uključeno.

Kreiranje nove fascikle

Možete da kreirate novu fasciklu da biste je organizovali, na primer, e-poruke prema temi ili pošiljaocu.

 1. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "okno za navigaciju", a zatim pritisnite taster TAB dok ne čujete trenutno izabranu fasciklu.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali novu fasciklu, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Nova fascikla" i pritisnite taster ENTER.

  • Da biste dodali potfasciklu u postojeću fasciklu, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete fasciklu u koju želite da dodate potfasciklu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera ALT + SHIFT + F10 da biste otvorili Kontekstualni meni. U meniju pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete "Kreiraj novu potfasciklu", a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. Otkucajte ime za novu fasciklu, a zatim pritisnite taster ENTER.

Premeštanje e-pošte u fasciklu

 1. Idite na e-poruku koju želite da premestite u fasciklu.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete "komandna traka sa alatkama", a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "premesti u", a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. U podmeniju pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete željenu fasciklu, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Savet: Ako se fascikla ne nalazi na listi, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "otvori sve fascikle", a zatim pritisnite taster ENTER. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete željenu fasciklu, a zatim pritisnite taster ENTER da biste je izabrali.

Preimenovanje fascikle

 1. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "okno za navigaciju", a zatim pritiskajte taster TAB dok ne čujete trenutno izabranu fasciklu, a zatim pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete fasciklu koju želite da preimenujete.

 2. Da biste otvorili Kontekstualni meni, pritisnite kombinaciju tastera ALT + SHIFT + F10.

 3. U meniju pritisnite taster sa strelicom nadole dok ne čujete "preimenovanje, stavka menija", a zatim pritisnite taster ENTER.

 4. Otkucajte novo ime za fasciklu, a zatim pritisnite taster ENTER.

Brisanje fascikle

Kada izbrišete fasciklu, ona se prvi put premešta u fasciklu " Izbrisane stavke " u Outlook. Da biste trajno izbrisali fasciklu, možete da ispraznite fasciklu " Izbrisane stavke " ili da zasebno izbrišete samo jednu fasciklu iz fascikle " Izbrisane stavke ".

Kada izbrišete fasciklu, i sve u njoj brišete.

Premeštanje fascikle u fasciklu "Izbrisane stavke"

 1. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "okno za navigaciju", a zatim pritiskajte taster TAB dok ne čujete trenutno izabranu fasciklu, a zatim pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete fasciklu koju želite da izbrišete.

 2. Da biste otvorili Kontekstualni meni, pritisnite kombinaciju tastera ALT + SHIFT + F10.

 3. U meniju pritisnite taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Izbriši, stavku menija", a zatim pritisnite taster ENTER. Čujete: "Izbriši dijalog fascikle".

 4. Da biste premestili fasciklu i njen sadržaj u fasciklu " Izbrisane stavke ", pritisnite taster ENTER.

Brisanje sadržaja fascikle „Izbrisane stavke“

Kada ispraznite fasciklu " Izbrisane stavke ", sve stavke u njoj će biti trajno izbrisane.

 1. Da biste išli u fasciklu Izbrisane stavke , pritiskajte taster TAB dok ne čujete "okno za navigaciju", a zatim pritisnite taster TAB dok ne čujete trenutno izabranu fasciklu, a zatim pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete: "Izbrisane stavke".

 2. Da biste otvorili Kontekstualni meni, pritisnite kombinaciju tastera ALT + SHIFT + F10.

 3. U meniju pritisnite taster sa strelicom nadole dok ne čujete "prazna fascikla", a zatim pritisnite taster ENTER. Čujete: "Izbriši <broj> stavki".

 4. Da biste trajno izbrisali sve stavke u fascikli, pritisnite taster ENTER.

Brisanje jedne fascikle iz fascikle "Izbrisane stavke"

Ako ne želite da izbrišete sve stavke u fascikli " Izbrisane stavke ", možete zasebno da izbrišete jednu fasciklu.

 1. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "okno za navigaciju", a zatim pritiskajte taster TAB dok ne čujete trenutno izabranu fasciklu, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete "Izbrisane stavke, skupljene".

 2. Da biste razvili fasciklu, pritisnite taster sa strelicom nadesno.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete fasciklu koju želite da izbrišete.

 4. Da biste otvorili Kontekstualni meni, pritisnite kombinaciju tastera ALT + SHIFT + F10.

 5. U meniju pritisnite taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Izbriši, stavku menija", a zatim pritisnite taster ENTER. Čujete: "Izbriši dijalog fascikle".

 6. Da biste trajno izbrisali fasciklu i njen sadržaj, pritisnite taster ENTER.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje po programu Outlook mail

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×