Korišćenje čitača ekrana za rad sa datotekama u Microsoft timovima

Korišćenje čitača ekrana za rad sa datotekama u Microsoft timovima

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Microsoft Teams sa tastaturom i čitačem ekrana da biste otvorili datoteke koje deli vaš tim i otpremili datoteke za članove tima. Testirali smo ga sa ИELJUSTIMA i NVANDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike.

Napomene: 

U ovoj temi

Otvaranje datoteke

 1. U kanalu, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "objave", a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno da biste prešli na datoteke. Pritisnite taster ENTER da biste otvorili karticu datoteke .

 2. Fokus se premešta na prvu datoteku ili fasciklu na listi. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste pronašli datoteku koju želite da otvorite, a zatim pritisnite taster ENTER. Datoteka se otvara u prikazivaču datoteka.

 3. Da biste otvorili datoteku u Office 365 aplikaciji, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "Opcije opcija uređivanja" i pritisnite taster ENTER. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete aplikaciju koju želite da koristite i pritisnite taster ENTER.

  Sada možete da se krećete unutar datoteke, čujete kako čitač ekrana čita sadržaj i uređuju se ako želite. Više informacija o korišćenju Office 365 aplikacije sa čitačem ekrana potražite u članku Korišćenje čitača ekrana i tasterskih prečica sa Office aplikacijama.

 4. Kada završite sa datotekom, pritisnite kombinaciju tastera ALT + TAB da biste se prebacili na Microsoft Teams.

 5. Pritiskajte taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete "Zatvori fazu dokumenta" i pritisnite taster ENTER. Fokus se vraća na listu datoteka.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. U kanalu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete "spisak timova i kanala", a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "datoteke".

 2. Pritisnite taster ENTER da biste otvorili karticu datoteke .

 3. Fokus se premešta na prvu datoteku ili fasciklu na listi. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste pronašli datoteku koju želite da otvorite. Sa NVE da, pritisnite taster ENTER. Sa ИELJUSTIMA Pritisnite dvaput taster ENTER. Datoteka se otvara u prikazivaču datoteka.

 4. Da biste otvorili datoteku u Office 365 aplikaciji, sa NVE da, pritisnite D ili SHIFT + D dok ne čujete: "datoteka je otvorena u režimu celog ekrana". Pritisnite taster R ili SHIFT + R dok ne čujete ime datoteke. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "više opcija uređivanja" i pritisnite taster ENTER. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete aplikaciju koju želite da koristite i pritisnite taster ENTER.

  Sada možete da se krećete unutar datoteke, čujete kako čitač ekrana čita sadržaj i uređuju se ako želite. Više informacija o korišćenju Office 365 aplikacije sa čitačem ekrana potražite u članku Korišćenje čitača ekrana i tasterskih prečica sa Office aplikacijama.

 5. Kada završite sa datotekom, pritisnite kombinaciju tastera ALT + TAB da biste se prebacili na Microsoft Teams.

 6. Da biste zatvorili datoteku, sa NVE da, pritisnite D ili SHIFT + D dok ne čujete "datoteka je otvorena u režimu celog ekrana". Pritisnite taster R ili SHIFT + R dok ne čujete ime datoteke. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Zatvori fazu dokumenta" i pritisnite taster ENTER. Fokus se vraća na listu datoteka.

Savet: Da biste brzo pronašli datoteku, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + E da biste prešli na polje Pretraga , otkucajte /File, pritisnite taster ENTER, a zatim otkucajte ime datoteke. Da biste pregledali rezultate pretrage, koristite taster sa strelicom nadole. Kada čujete datoteku koju želite da otvorite, pritisnite taster ENTER da biste je otvorili u prikazivaču datoteka.

Otpremanje datoteke

 1. U kanalu, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "objave", a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno da biste prešli na datoteke. Pritisnite taster ENTER da biste otvorili karticu datoteke .

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "novo".

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "otpremanje", a zatim pritisnite taster ENTER. Otvoriće se dijalog Windows Open datoteke.

 4. Pređite na datoteku koju želite da otpremite sa računara. Da biste se kretali između oblasti u dijalogu, pritisnite taster TAB. Da biste se premestili unutar oblasti, koristite tastere sa strelicama. Da biste izabrali, pritisnite taster ENTER ili razmaknicu.

 5. Kada pronađete i izaberete datoteku, pritisnite kombinaciju tastera ALT + O da biste je otpremili. Fokus se vraća na listu datoteka.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. U kanalu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete "spisak timova i kanala", a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "datoteke".

 2. Pritisnite taster ENTER da biste otvorili karticu datoteke .

 3. Pritiskajte kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete "Lista", a zatim pritisnite taster sa strelicom nalevo ili nadesno dok ne čujete "otpremanje".

 4. Da biste otvorili prozor Windows Open , pritisnite taster ENTER.

 5. Pređite na datoteku koju želite da otpremite sa računara. Da biste se kretali između oblasti u dijalogu, pritisnite taster TAB. Da biste se kretali unutar oblasti, koristite tastere sa strelicama. Da biste izabrali, pritisnite taster ENTER ili razmaknicu.

 6. Kada pronađete i izaberete datoteku, pritisnite kombinaciju tastera ALT + O da biste je otpremili. Fokus se vraća na listu datoteka.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za kreiranje i izmenu timova u usluzi Microsoft Teams

Korišćenje čitača ekrana za ćaskanje u usluzi Microsoft Teams

Tasterske prečice za Microsoft Teams

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Microsoft Teams uz pomoć čitača ekrana

Konfigurisanje uređaja za rad sa pristupačnošću u sistemu Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Koristite Microsoft Teams za Android sa dodacima, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste prikazali datoteke deljene unutar tima. Možete da otvarate i uređujete datoteke.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

Otvaranje i uređivanje datoteke

 1. Kada aktivirate kanal na kartici timovi , brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "kartica" datoteke ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Ako postoje datoteke u kanalu, fokus je na prvoj stavki na listi. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete datoteku koju želite da otvorite, a zatim dvaput dodirnite ekran. Datoteka se otvara u prikazivaču datoteka ili u povezanoj Office 365 aplikaciji. Više informacija o korišćenju Office 365 aplikacije sa čitačem ekrana potražite u članku Korišćenje čitača ekrana i tasterskih prečica sa Office aplikacijama.

  Kada završite sa prikazom datoteke, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "dugme" nazad ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Datoteku možete da uredite direktno ako se otvori u aplikaciji specifičnu za datoteku. Ako se datoteka otvori u prikazivaču datoteka, prvo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "dugme ' Otvori '", a zatim dvaput dodirnite ekran. Uređivanja se automatski čuvaju kada Uredite datoteku.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za ćaskanje u usluzi Microsoft Teams

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Microsoft Teams uz pomoć čitača ekrana

Konfigurisanje uređaja za rad sa pristupačnošću u sistemu Office 365

Saznajte kako da se krećete kroz Microsoft timove pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Microsoft Teams na vebu sa tastaturom i čitačem ekrana da biste otvorili datoteke koje deli vaš tim i otpremili datoteke za članove tima. Testirali smo ga pomoću naratora, vilica i NVE da, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike.

Napomene: 

U ovoj temi

Otvaranje datoteke

 1. U kanalu u prikazu timovi , pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "objave", a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno da biste prešli na datoteke. Pritisnite taster ENTER da biste otvorili karticu datoteke .

 2. Fokus se premešta na prvu stavku na listi. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste pronašli datoteku koju želite da otvorite, a zatim pritisnite taster ENTER. Datoteka se otvara u prikazivaču datoteka.

 3. Da biste otvorili datoteku na novom kartici pregledača u povezanoj Office 365 aplikaciji, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Opcije opcije uređivanja" i pritisnite taster ENTER. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime povezane aplikacije na mreži i pritisnite taster ENTER.

  Sada možete da se krećete unutar datoteke, čujete kako čitač ekrana čita sadržaj i uređuju se ako želite. Više informacija o korišćenju Office 365 aplikacije sa čitačem ekrana potražite u članku Korišćenje čitača ekrana i tasterskih prečica sa Office aplikacijama.

 4. Kada završite sa datotekom, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + TAB da biste se vratili na prikazivač datoteka u Microsoft Teams.

 5. Pritiskajte taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete "Zatvori fazu dokumenta" i pritisnite taster ENTER. Fokus se vraća na listu datoteka.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja, u JAWS se naziva režim virtuelnog kursora, a u Naratoru se zove režim skeniranja.

 1. U kanalu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete "spisak timova i kanala", a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "datoteke". Uz Naratore, pritisnite taster D ili SHIFT + D dok ne čujete ime razgovora, a zatim pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + I dok ne čujete: "datoteke".

 2. Pritisnite taster ENTER da biste otvorili karticu datoteke .

 3. Fokus se premešta na prvu datoteku ili fasciklu na listi. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste pronašli datoteku koju želite da otvorite. Sa naratorom pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + ENTER. Sa NV, pritisnite taster ENTER i sa ИELJUSTIMA, dvaput pritisnite taster ENTER. Datoteka se otvara u prikazivaču datoteka.

 4. Da biste otvorili datoteku na novom kartici pregledača u povezanoj Office 365 aplikaciji, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete "Opcije za više uređivanja", a zatim pritisnite taster ENTER. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime povezane aplikacije na mreži i pritisnite taster ENTER.

  Sada možete da se krećete unutar datoteke, čujete kako čitač ekrana čita sadržaj i uređuju se ako želite. Više informacija o korišćenju Office 365 aplikacije sa čitačem ekrana potražite u članku Korišćenje čitača ekrana i tasterskih prečica sa Office aplikacijama.

  Napomena: Ako se datoteka ne otvori na novoj kartici, pritisnite taster SR + RAZMAKNICA da biste promenili režim čitača ekrana.

 5. Kada završite sa datotekom, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + TAB da biste se prebacili na Microsoft Teams.

 6. Da biste zatvorili datoteku, pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete "Zatvori fazu dokumenta" i pritisnite taster ENTER. Fokus se vraća na listu datoteka.

Savet: Da biste brzo pronašli datoteku, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + E da biste prešli na polje Pretraga na vrhu ekrana. Otkucajte /Files, pritisnite taster ENTER i počnite da kucate ime datoteke. Lista rezultata pretrage ažurira se dok kucate. Pritiskajte taster sa strelicom nadole da biste pregledali listu dok ne čujete željeni ishod, a zatim pritisnite taster ENTER. Izabrana datoteka se otvara u prikazivaču datoteka.

Otpremanje datoteke

 1. U kanalu, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "objave", a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno da biste prešli na datoteke. Pritisnite taster ENTER da biste otvorili karticu datoteke .

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "novo".

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "otpremanje", a zatim pritisnite taster ENTER. Otvoriće se dijalog Windows Open .

 4. Pređite na datoteku koju želite da otpremite sa računara. Pritisnite taster TAB da biste se kretali između oblasti u dijalogu. Da biste se premestili unutar oblasti, pritisnite tastere sa strelicama. Pritisnite taster ENTER ili razmaknicu da biste izabrali.

 5. Kada pronađete i izaberete datoteku, pritisnite kombinaciju tastera ALT + O da biste je otpremili. Fokus se vraća na listu datoteka.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja, u JAWS se naziva režim virtuelnog kursora, a u Naratoru se zove režim skeniranja.

 1. U kanalu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete "spisak timova i kanala", a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "datoteke". Uz Naratore, pritisnite taster D ili SHIFT + D dok ne čujete ime razgovora, a zatim pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + I dok ne čujete: "datoteke".

 2. Pritisnite taster ENTER da biste otvorili karticu datoteke .

 3. Pritiskajte kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete "Lista", a zatim pritisnite taster sa strelicom nalevo ili nadesno dok ne čujete "otpremanje".

 4. Da biste otvorili prozor Windows Open , pritisnite taster ENTER. Sa naratorom pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + ENTER.

 5. Pređite na datoteku koju želite da otpremite sa računara. Da biste se kretali između oblasti u dijalogu, pritisnite taster TAB. Da biste se premestili unutar oblasti, koristite tastere sa strelicama. Da biste izabrali, pritisnite taster ENTER ili razmaknicu.

 6. Kada pronađete i izaberete datoteku, pritisnite kombinaciju tastera ALT + O da biste je otpremili. Fokus se vraća na listu datoteka.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za kreiranje i izmenu timova u usluzi Microsoft Teams

Korišćenje čitača ekrana za ćaskanje u usluzi Microsoft Teams

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Microsoft Teams uz pomoć čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×