Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Word automatski proverava potencijalne pravopisne i gramatičke greške tokom kucanja. Koristite tastaturu i čitač ekrana da biste otišli do grešaka i njihovo rešavanje. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

U ovoj temi

Provera pravopisa i gramatike dokumenta

 1. Otvorite dokument u kojem želite da proverite da li postoje pravopisne ili gramatičke greške, a zatim pritisnite taster F7. Možete da koristite i komandu na traci: Pritisnite kombinaciju tastera Alt+R da biste otvorili karticu Redigovanje, a zatim pritisnite taster S za stavku Pravopis i gramatika.

  Savet: Da biste proverili pravopis i gramatiku samo u rečenici ili pasusu dokumenta, izaberite tekst koji želite da proverite, a zatim pritisnite taster F7.

 2. Kada čujete „Okno za korekturu“ i prvu pogrešno napisanu reč i predložene ispravke ili prvu moguću gramatičku grešku i predložene korekture, pritiskajte taster Tab da biste se kretali kroz predloge, definiciju reči ili gramatičko objašnjenje. Slušanje toga pomaže da odlučite kako da reagujete na moguću grešku.

  • Ako postoji više predloženih ispravki, pritiskajte tastere sa strelicama nagore ili nadole dok ne čujete ispravku koju želite da koristite.

  • Ako postoji pravopisnu grešku, Word mogu da sadrže definicije reči. Da biste čuli definiciju, pritisnite taster Tab dok ne čujete „tekst u govor dugme” i zatim pritisnite taster RAZMAKNICA.

  • Ako postoji gramatičku grešku, Word mogu da sadrže objašnjenja gramatičkih pravila. Ako je tako, čujete „Razlog je Virtuelnizovani tekst”, a zatim objašnjenje. Da biste zatvorili prozor razlog tekst je Virtuelnizovani i vratili se u oknu Provera , pritisnite taster Esc.

  • Ako postoji gramatičku grešku, Word može da ponudi alternativne reči ili fraze. Da biste čuli ih, pritisnite taster Tab dok ne čujete „tekst u govor dugme” i zatim pritisnite taster RAZMAKNICA.

 3. Da odgovorite na grešku Word identifikuje, pritisnite taster Tab dok ne čujete komandu, na primer, „Zanemari” i pritisnite taster Enter ili tastersku prečicu čujete. Više informacija o tasterskim prečicama da koristite potražite u članku tasterske prečice za okno za proveru u ovoj temi.

 4. Nakon što ste ispravili, zanemarite ili preskočite grešku, Word vrši se premeštanje na sledeću grešku. Ponovite proces pregleda za svaku grešku.

 5. Kada se Word završi pregleda dokumenta, čujete „dijalog Microsoft Word, dugme u redu”. Da biste se vratili u dokument, pritisnite taster RAZMAKNICA. Ako proverili samo izabranog teksta, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Da dugme” u dijalogu, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA.

Tasterske prečice za okno za korekturu

Sledeća tabela rezimira tasterske prečice za okno za korekturu.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Jednom zanemarite otkrivenu reč, ali proveravajte je ponovo.

I

Zanemarite otkrivenu reč u celom dokumentu.

G

Dodajte otkrivenu reč u rečnik programa.

A

Opozovite promenu. Ponovite za prethodne ispravke.

Ctrl+Z

Otvorite dijalog Opcije da biste izabrali na koji način program ispravlja pravopis i gramatiku za sve dokumente.

Pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, T, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole da biste se premestili na okno za korekturu

Ponovna provera reči i gramatike koje ste ranije odlučili da zanemarite

 1. U dokumentu Word želite da proverite, pritisnite tastere Alt + F da biste otvorili meni " datoteka ", a zatim pritisnite T za Opcije programa Word. Word postavlja fokus na listi kategorije u dijalogu Opcije programa Word .

 2. Da biste otvorili karticu Provera u dijalogu „Opcije programa Word“, pritisnite taster P, a zatim pritisnite taster Tab. Otvara se dijalog Provera sa fokusom na dugmetu Opcije automatskog ispravljanja.

 3. Da biste otvorili dijalog Microsoft Word, pritisnite kombinaciju tastera Alt+K. Kada se zatraži da to potvrdite, pritisnite taster Enter za Da. Ako ne želite da ponovo proveravate dokument, pritisnite taster sa strelicom nadesno da biste se premestili na opciju Ne i pritisnite taster Enter.

Tasterske prečice povezane sa proverom gramatike i pravopisa

Sledeća tabela daje rezime tasterskih prečica koje vam mogu pomoći da proveri gramatiku i pravopis u Word dokumentima.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvorite dijalog Opcije programa Word.

Alt+F, T

Otvorite karticu Provera u dijalogu Opcije programa Word.

Pritisnite taster P, a zatim pritisnite taster Tab

Otvorite dijalog Automatsko ispravljanje na kartici Provera.

Alt+A

Otvorite dijalog Izuzeci pri automatskom ispravljanju u dijalogu Automatsko ispravljanje.

Alt+E

Ponovo proverite pravopis i gramatiku na kartici Provera

Alt+K

Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Proveravaj pravopis tokom kucanja na kartici Provera.

Alt+P

Premestite se na polje za potvrdu Istovremeno proveri gramatiku i pravopis na kartici Provera.

Alt+H, Alt+H

Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij pravopisne greške samo u ovom dokumentu na kartici Provera.

Alt+S

Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij gramatičke greške samo u ovom dokumentu na kartici Provera.

Alt+D

Uključivanje ili isključivanje automatske provere pravopisa i gramatike

Automatsku proveru pravopisa i gramatike možete da isključite, a zatim da proverite dokument kada bude gotov. Istovremena kompletna provera pravopisa i gramatike u dokumentu korisna je kada želite da brzo proverite tekst.

 1. U otvorenoj Word dokument, pritisnite tastere Alt + F, t Word postavlja fokus na listi kategorije u dijalogu Opcije programa Word .

 2. Da biste otvorili karticu Provera, pritisnite taster P, a zatim pritisnite taster Tab. Otvara se dijalog Provera sa fokusom na dugmetu Opcije automatskog ispravljanja.

 3. Da biste potvrdili ili opozvali izbor u polju za potvrdu Proveravaj pravopis tokom kucanja, pritisnite kombinaciju tastera Alt+P.

 4. Da biste se premestili na polje za potvrdu Označi gramatičke greške prilikom kucanja, pritisnite kombinaciju tastera Alt+M, a zatim ponovo pritisnite kombinaciju tastera Alt+M. Da biste opozvali ili potvrdili izbor u polju za potvrdu, pritisnite razmaknicu.

 5. Da biste zatvorili dijalog Opcije programa Word i vratili se na dokument, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Možete navesti kako želite Word za automatsko ispravljanje tokom kucanja. U dijalogu Opcije programa Word , na kartici Provera , pritisnite tastere Alt + A. U dijalogu " Automatsko ispravljanje " možete izabrati opcije kao što su zamenu teksta dok kucate, ispravljanja slučajne slovima i ispravljanja citat oznake.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za praćenje i pregled promena u dokumentu u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Word za Android automatski proverava da li postoje potencijalne pravopisne greške dok kucate i možete da koristite TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste se kretali kroz greške i ispravljali ih.

Napomene: 

U ovoj temi

Provera pravopisa dokumenta

Proverite da li u dokumentu postoje pravopisne greške, a zatim odlučite da li se slažete sa proverom pravopisa.

 1. Otvorite dokument u kom želite da proverite da li postoje pravopisne greške.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen izbor prekidača za razvijanje“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Traka se otvara, a fokus je na imenu trenutne kartice.

 3. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Izabrana je kartica ’<ime trenutne kartice>’“.

 4. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Kartica ’Redigovanje’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Pravopis’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Provera pravopisa je sada aktivirana. TalkBack najavljuje prvu pravopisnu grešku koju pronađe, na primer: „Izabrana je reč ’<Pogrešno napisana reč>’“.

 6. Da biste proverili da li postoje dostupni predlozi ispravki za pogrešno napisanu reč, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete predloge. Da biste izabrali neki, dvaput dodirnite ekran.

 7. Da biste zanemarili predloge za tu grešku i otišli na sledeću pravopisnu grešku, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sledeća greška’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Da biste zanemarili sve predloge i završili proveru pravopisa, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Zanemari sve’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Provera pravopisa je dovršena. Spremni ste“.

Skrivanje i otkrivanje oznaka provere

Možete da sakrijete oznake provere kako TalkBack ne bi najavljivao pravopisne greške dok radite na dokumentu. Kada završite, možete da otkrijete oznake i proverite pravopis pomoću čitača ekrana TalkBack.

 1. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen izbor prekidača za razvijanje“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni sa karticama, a fokus je na imenu trenutne kartice.

 2. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Izabrana je kartica ’<ime trenutne kartice>’“.

 3. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Kartica ’Redigovanje’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Meni ’Provera pravopisa i jezik’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Da biste sakrili oznake provere, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen izbor u polju ’Sakrij sve oznake provere’“ i dvaput dodirnite ekran.

  Savet: Da biste sakrili oznake provere za određeni deo teksta, prvo izaberite tekst u dokumentu, a zatim idite na meni Provera pravopisa i jezik kao što je navedeno iznad. U meniju brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Nije potvrđen izbor u polju za potvrdu ’Sakrij oznake provere u izabranom tekstu’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Da biste otkrili oznake, idite na meni Provera pravopisa i jezik kao što je navedeno iznad. U meniju brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Potvrđen je izbor u polju ’Sakrij sve oznake provere’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za deljenje dokumenta u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Word Mobile automatski proverava da li postoje potencijalne pravopisne greške dok kucate i možete da koristite Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste se kretali kroz greške i ispravljali ih.

Napomene: 

U ovoj temi

Provera pravopisa dokumenta

Proverite da li u dokumentu postoje pravopisne greške, a zatim odlučite da li se slažete sa proverom pravopisa.

 1. Otvorite dokument u kom želite da proverite da li postoje pravopisne greške.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Više opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Traka se otvara, a fokus je na imenu trenutne kartice.

 3. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni, izabrana je kartica ’<ime trenutne kartice>’“.

 4. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Redigovanje“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Pravopis“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Provera pravopisa je sada aktivirana. Narator najavljuje prvu pravopisnu grešku koju pronađe i reč se bira u dokumentu.

 6. Da biste proverili da li postoje dostupni predlozi ispravki za pogrešno napisanu reč, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete predloge. Da biste izabrali neki, dvaput dodirnite ekran.

 7. Da biste zanemarili predloge, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Zanemari sve’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Skrivanje i otkrivanje oznaka provere

Možete da sakrijete oznake provere kako Narator ne bi najavljivao pravopisne greške dok radite na dokumentu. Kada završite, možete da otkrijete oznake i proverite pravopis pomoću Naratora.

 1. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Više opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Traka se otvara, a fokus je na imenu trenutne kartice.

 2. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni, izabrana je kartica ’<ime trenutne kartice>’“.

 3. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Redigovanje“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Provera pravopisa i jezik’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Da biste sakrili oznake provere, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen izbor u polju ’Sakrij sve oznake provere’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Savet: Da biste sakrili oznake provere za određeni deo teksta, prvo izaberite tekst u dokumentu, a zatim idite na meni Provera pravopisa i jezik kao što je navedeno iznad. U meniju brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Nije potvrđen izbor u polju za potvrdu ’Sakrij oznake provere u izabranom tekstu’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Da biste otkrili oznake, idite na meni Provera pravopisa i jezik kao što je navedeno iznad. U meniju brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Potvrđen je izbor u polju ’Sakrij sve oznake provere’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za deljenje dokumenta u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Koristite Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste proveravali pravopis u Word Online dokumentu. Word Online automatski proverava da li postoje potencijalne pravopisne greške tokom kucanja. Pravopisne greške označene su crvenom talasastom linijom.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Zbog toga što se Word Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe za veb pregledač – ne za Word Online.

U ovoj temi

Provera pravopisa dokumenta

 1. U dokumentu u kom želite da proverite da li postoje pravopisne greške, idite na komandu Pravopis na traci, pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom, a zatim tastere R i S. Čućete: „Stavka menija ’Pravopis’“.

 2. Da biste proverili pravopis, pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na prvu pogrešno napisanu reč u dokumentu i otvara se kontekstualni meni. Ako postoji predložena ispravka, čućete predlog.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako postoji više predloženih ispravki, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ispravku koju želite da koristite. Da biste promenili reč, pritisnite razmaknicu dok ste na predlogu.

  • Ako želite da zanemarite pravopisnu grešku koju je Word identifikovao, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Zanemari sve“, a zatim pritisnite razmaknicu.

 4. Kada ispravite ili zanemarite grešku, pritisnite razmaknicu da biste prešli na sledeću grešku. Ponavljajte proces redigovanja za svaku grešku.

 5. Kada pregledate sve greške, čućete „Fokus je na dugmetu ’U redu“ u dijalogu“. Da biste se vratili na dokument, pritisnite razmaknicu.

Napomena: Word Online ne proverava gramatiku, ali ako imate aplikaciju za stone računare, brzo možete da otvorite dokument u njoj i da proverite gramatiku. Da biste otvorili dokument u aplikaciji za stone računare u usluzi Word Online, pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom, a zatim taster O. Da biste saznali više o tome kako da proverite gramatiku u aplikaciji za stone računare, pročitajte članak Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa u dokumentu u programu Word.

Skrivanje i otkrivanje oznaka provere

Možete da sakrijete oznake provere kako Narator ne bi najavljivao pravopisne greške dok radite na dokumentu. Čim završite, možete da otkrijete oznake i proverite pravopis pomoću Naratora.

 1. Postavite kursor na reč koja ima oznake provere.

 2. Da biste otvorili kontekstualni meni, pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „Stavka menija ’Podešavanje jezika za proveru’“. Da biste je izabrali, pritisnite razmaknicu. Otvara se dijalog Jezik.

 3. Da biste sakrili oznake provere, u dijalogu Jezik pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Nije potvrđen izbor u polju za potvrdu ’Ne proveravaj pravopis’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Čućete: „Potvrđeno.“

 4. Da biste otkrili oznake provere za pravopisnu grešku, u dijalogu Jezik pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Potvrđen je izbor u polju za potvrdu ’Ne proveravaj pravopis’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Čućete: „Nije potvrđeno“.

 5. Da biste zatvorili dijalog i premestili fokus na dokument, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite razmaknicu.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za deljenje dokumenta u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Tasterske prečice u aplikaciji Word Online

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×