Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Outlook

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Outlook automatski proverava da li postoje potencijalne pravopisne i gramatičke greške dok kucate i možete da koristite tastaturu i Narator, ugrađeni čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste se kretali kroz greške i ispravljali ih.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice za Outlook.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Provera pravopisa i gramatike u e-poruci

 1. U e-poruci u kojoj želite da proverite da li postoje pravopisne ili gramatičke greške pritisnite taster F7. Da biste koristili komandu trake, pritisnite kombinaciju tastera Alt+V, S. Otvara se prozor Pravopis i gramatika.

  Kontrolor pravopisa se premešta na prvu pogrešno napisanu reč i predlaže ispravke ili prvu moguću gramatičku grešku i predlaže korigovanja. Ako postoji gramatička greška, čućete razlog zbog kog je taj deo označen kao netačan, na primer „Razmotrite korišćenje sažetijeg jezika“ ili „Uklonite dodatni razmak između reči“.

  Savet: Da biste proverili pravopis i gramatiku samo u rečenici ili pasusu e-poruke, izaberite tekst koji želite da proverite, a zatim pritisnite taster F7.

 2. Da biste se prebacili na prvu stavku na listi Predlozi, pritisnite taster Tab.

 3. Da biste saslušali predloge, na listi Predlozi pritiskajte tastere sa strelicama nagore ili nadole dok ne čujete željeni pravopis ili alternativnu frazu.

 4. Da biste reagovali na otkrivenu grešku, pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime željene opcije, na primer „Promeni“, a zatim pritisnite taster Enter.

  Informacije o tome koje tasterske prečice da koristite potražite u članku Tasterske prečice u prozoru „Pravopis i gramatika“.

 5. Kada ispravite ili zanemarite grešku, fokus se premešta na sledeću grešku. Ponavljajte proces za svaku grešku.

 6. Kada Outlook završi sa redigovanjem e-poruke, čućete: „Dijalog ’Microsoft Outlook’, dugme ’U redu’“. Da biste se vratili na e-poruku, pritisnite razmaknicu.

  Ako ste pregledali samo izabrani deo teksta i želite da se vratite na e-poruku, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Ne’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Da biste pregledali ostatak poruke, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Da’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Tasterske prečice u prozoru „Pravopis i gramatika“

Sledeća tabela rezimira tasterske prečice u prozoru Pravopis i gramatika.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite kombinaciju tastera

Jednom zanemarite otkrivenu reč, ali proveravajte je ponovo.

Alt+I

Zanemarite otkrivenu reč u celoj e-poruci.

Alt+G

Dodajte otkrivenu reč u rečnik programa.

Alt+A

Zamenite otkrivenu reč predloženom rečju sa liste Predlozi.

Alt+C

Promenite sve otkrivene instance reči predloženom.

Alt+L

Otvorite dijalog Opcije da biste izabrali na koji način program ispravlja pravopis i gramatiku za sve e-poruke.

Alt+O

Isključite Automatsko ispravljanje.

Alt+R

Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Proveri gramatiku.

Alt+K

Ponovna provera pravopisa i gramatike u e-poruci

Da biste ponovo pregledali reči i gramatiku koje ste prethodno odabrali da zanemarite, morate da uspostavite početne vrednosti kontrolora pravopisa i gramatike.

 1. U e-poruci koju želite da pregledate pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, T. Fokus se premešta na karticu Pošta u prozoru Opcije programa Outlook.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Pravopis i automatsko ispravljanje’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Čućete: „Prozor ’Opcije uređivača’, Provera“.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Ponovo proveri e-poruku’“, a zatim pritisnite razmaknicu.

 4. Otvara se dijalog za potvrdu i fokus je na dugmetu Da. Da biste uspostavili početne vrednosti kontrolora pravopisa i gramatike, pritisnite taster Enter.

 5. Da biste napustili prozor Opcije uređivača, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se vraća na prozor Opcije programa Outlook.

 6. Da biste napustili prozor Opcije programa Outlook, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se vraća na e-poruku.

 7. Da biste ponovo proverili pravopis i gramatiku, pratite uputstva iz članka Provera pravopisa i gramatike e-poruke.

Tasterske prečice za postavke pravopisa i automatskog ispravljanja

Koristite tasterske prečice iz dolenavedene tabele kako biste pristupali nekim postavkama kontrolora gramatike i pravopisa i promenili ih.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite kombinaciju tastera

Iz e-poruke otvorite karticu Pošta u prozoru Opcije programa Outlook.

Alt+F, T a zatim taster Tab

Na kartici Pošta premestite se na dugme Pravopis i automatsko ispravljanje.

Alt+S

Kliknite na dugme Pravopis i automatsko ispravljanje i otvorite karticu Provera u prozoru Opcije uređivača.

Razmaknica, a zatim taster Tab

Na kartici Provera:

Premestite se na polje za potvrdu Proveravaj pravopis tokom kucanja i potvrdite ili opozovite izbor u njemu.

Alt+P

Premestite se na polje za potvrdu Označi gramatičke greške prilikom kucanja i potvrdite ili opozovite izbor u njemu.

Alt+M dvaput, a zatim razmaknica

Premestite se na polje za potvrdu Istovremeno proveri gramatiku i pravopis i potvrdite ili opozovite izbor u njemu.

Alt+H dvaput, a zatim razmaknica

Premestite se na dugme Ponovo proveri e-poruku.

Alt+K

Premestite se na dugme Opcije automatskog ispravljanja i otvorite prozor Automatsko ispravljanje u e-pošti.

Alt+A

Uključivanje ili isključivanje automatske provere pravopisa i gramatike

Automatsku proveru pravopisa i gramatike možete da isključite, a zatim da proverite e-poruku kada bude gotova. Istovremena kompletna provera pravopisa i gramatike u e-poruci korisna je kada želite da brzo proverite tekst.

 1. U e-poruci pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, T. Fokus se premešta na karticu Pošta u prozoru Opcije programa Outlook.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Pravopis i automatsko ispravljanje’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Čućete: „Prozor ’Opcije uređivača’, Provera“.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+P da biste s premestili na polje za potvrdu Proveravaj pravopis tokom kucanja i da biste potvrdili ili opozvali izbor u njemu.

 4. Dvaput pritisnite kombinaciju tastera Alt+M. Čućete: „Polje za potvrdu ’Označi gramatičke greške prilikom kucanja’“. Pritisnite razmaknicu da biste izabrali ili opozvali tu opciju.

 5. Dvaput pritisnite kombinaciju tastera Alt+H. Čućete: „Polje za potvrdu ’Istovremeno proveri gramatiku i pravopis’“. Pritisnite razmaknicu da biste izabrali ili opozvali tu opciju.

 6. Da biste napustili prozor Opcije uređivača, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se vraća na prozor Opcije programa Outlook.

 7. Da biste napustili prozor Opcije programa Outlook, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se vraća na e-poruku.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-pošti u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

Outlook pošta automatski proverava da li postoje potencijalne pravopisne greške dok kucate i možete da koristite Narator, ugrađeni čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste se kretali kroz greške i ispravljali ih.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Provera pravopisa u e-poruci

Proverite da li u e-poruci postoje pravopisne greške, a zatim odlučite da li se slažete sa proverom pravopisa.

 1. U e-poruci u kojoj želite da proverite da li postoje pravopisne greške brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Još opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Razvija se traka za uređivanje.

 2. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Opcije’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Opcije.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Pravopis’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Iskačući prozor, lista „Provera“, <prva predložena ispravka>“. Provera pravopisa je sada aktivirana. Fokus se nalazi na predloženoj ispravci u kontekstualnom meniju.

 4. Da biste pregledali listu predloga ispravki, brzo prevucite nadesno. Da biste izabrali predlog, dvaput dodirnite ekran.

 5. Da biste zanemarili predloge, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Zanemari sve“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Skrivanje i otkrivanje oznaka provere

Možete da sakrijete oznake provere kako Narator ne bi najavljivao pravopisne greške dok radite na e-poruci. Kada završite, možete da otkrijete oznake i proverite pravopis pomoću Naratora.

 1. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Još opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Razvija se traka za uređivanje.

 2. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Opcije’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Opcije.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Provera pravopisa i jezik’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Da biste sakrili oznake provere, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen izbor u polju ’Sakrij sve oznake provere’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Savet: Da biste sakrili oznake provere za određeni deo teksta, prvo izaberite tekst u e-poruci, a zatim idite na meni Provera pravopisa i jezik kao što je navedeno iznad. U meniju brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Opozvan je izbor u polju ’Sakrij oznake za proveru u izabranom tekstu’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Da biste otkrili oznake, idite na meni Provera pravopisa i jezik kao što je navedeno iznad. U meniju brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Potvrđen je izbor u polju ’Sakrij sve oznake provere’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-pošti u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za umetanje hiperveze u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

Outlook Web App automatski proverava da li postoje potencijalne pravopisne greške dok kucate i možete da koristite tastaturu i Narator, ugrađeni čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste se kretali kroz greške i ispravljali ih.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi Outlook na vebu.

 • Kada koristite Outlook Web App, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Outlook Web App pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Outlook Web App.

Provera pravopisa

 1. U e-poruci u kojoj želite da proverite da li postoje pravopisne greške pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+taster sa strelicom nalevo ili nadesno da biste čitali tekst.

 2. Kada Narator najavi pogrešno napisanu reč, pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Otvara se kontekstualni meni sa predloženim ispravkama. Fokus je na predlogu i čujete predlog.

 3. Ako postoji više predloženih ispravki, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ispravku koju želite da koristite.

 4. Da biste promenili reč, pritisnite razmaknicu dok ste na predlogu.

  Da biste zanemarili pravopisnu grešku, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Zanemari“, a zatim pritisnite razmaknicu.

 5. Kada ispravite ili zanemarite grešku, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+taster sa strelicom nalevo ili nadesno dok ne čujete sledeću pogrešno napisanu reč.

 6. Ponavljate proces redigovanja za svaku grešku dok ne pregledate celu e-poruku.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-poruci u programu Outlook

Tasterske prečice u programu Outlook na vebu

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×