Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Outlook

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Outlook sa pomoću tastature i čitača ekrana da biste automatski kontrolisali potencijalne pravopisne i gramatičke greške dok kucate i da biste se kretali kroz greške i popravili ih. Testirali smo ga sa naratorom i ИELJUSTIMA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike.

Napomene: 

U ovoj temi

Provera pravopisa i gramatike u e-poruci

 1. U e-poruci u kojoj želite da proverite da li postoje pravopisne ili gramatičke greške pritisnite taster F7. Da biste koristili komandu trake, pritisnite kombinaciju tastera Alt+V, S. Otvara se prozor Pravopis i gramatika.

  Napomena: Ako kontrolor pravopisa ne pronađe probleme, čujete: "Provera pravopisa i gramatike je dovršena." Pritisnite razmaknicu da biste se vratili na e-poruku.

  Kontrolor pravopisa se premešta na prvu pogrešno napisanu reč i predlaže ispravke ili prvu moguću gramatičku grešku i predlaže korigovanja. Ako postoji gramatička greška, čućete razlog zbog kog je taj deo označen kao netačan, na primer „Razmotrite korišćenje sažetijeg jezika“ ili „Uklonite dodatni razmak između reči“.

  Savet: Da biste proverili pravopis i gramatiku samo u rečenici ili pasusu e-poruke, izaberite tekst koji želite da proverite, a zatim pritisnite taster F7.

 2. Da biste se prebacili na prvu stavku na listi Predlozi, pritisnite taster Tab.

 3. Da biste saslušali predloge, na listi Predlozi pritiskajte tastere sa strelicama nagore ili nadole dok ne čujete željeni pravopis ili alternativnu frazu.

 4. Da biste reagovali na otkrivenu grešku, pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime željene opcije, na primer „Promeni“, a zatim pritisnite taster Enter.

  Informacije o tome koje tasterske prečice da koristite potražite u članku Tasterske prečice u prozoru „Pravopis i gramatika“.

 5. Kada ispravite ili zanemarite grešku, fokus se premešta na sledeću grešku. Ponavljajte proces za svaku grešku.

 6. Kada Outlook rediguju e-poruku, čujete: "Kontrola pravopisa i gramatike je dovršena". Da biste se vratili na e-poruku, pritisnite razmaknicu.

  Ako ste proverili samo izabrani deo teksta i želite da se vratite na e-poruku, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "bez dugmeta", a zatim pritisnite razmaknicu. Da biste pregledali ostatak poruke, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Da’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Tasterske prečice u prozoru „Pravopis i gramatika“

Sledeća tabela rezimira tasterske prečice u prozoru Pravopis i gramatika.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Jednom zanemarite otkrivenu reč, ali proveravajte je ponovo.

Alt+I

Zanemarite otkrivenu reč u celoj e-poruci.

Alt+G

Dodajte otkrivenu reč u rečnik programa.

Alt+A

Zamenite otkrivenu reč predloženom rečju sa liste Predlozi.

Alt+C

Promenite sve otkrivene instance reči predloženom.

Alt+L

Otvorite dijalog Opcije da biste izabrali na koji način program ispravlja pravopis i gramatiku za sve e-poruke.

Alt+O

Isključite Automatsko ispravljanje.

Alt+R

Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Proveri gramatiku.

Alt+K

Ponovna provera pravopisa i gramatike u e-poruci

Da biste ponovo pregledali reči i gramatiku koje ste prethodno odabrali da zanemarite, morate da uspostavite početne vrednosti kontrolora pravopisa i gramatike.

 1. U e-poruci koju želite da pregledate pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, T. Fokus se premešta na karticu Pošta u prozoru Opcije programa Outlook.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Pravopis i automatsko ispravljanje’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Čućete: „Prozor ’Opcije uređivača’, Provera“.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Ponovo proveri e-poruku’“, a zatim pritisnite razmaknicu.

 4. Otvara se dijalog za potvrdu i fokus je na dugmetu Da. Da biste uspostavili početne vrednosti kontrolora pravopisa i gramatike, pritisnite taster Enter.

 5. Da biste napustili prozor Opcije uređivača, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se vraća na prozor Opcije programa Outlook.

 6. Da biste napustili prozor Opcije programa Outlook, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se vraća na e-poruku.

 7. Da biste ponovo proverili pravopis i gramatiku, pratite uputstva iz članka Provera pravopisa i gramatike e-poruke.

Tasterske prečice za postavke pravopisa i automatskog ispravljanja

Koristite tasterske prečice iz dolenavedene tabele kako biste pristupali nekim postavkama kontrolora gramatike i pravopisa i promenili ih.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite kombinaciju tastera

Iz e-poruke otvorite karticu Pošta u prozoru Opcije programa Outlook.

Alt+F, T a zatim taster Tab

Na kartici Pošta premestite se na dugme Pravopis i automatsko ispravljanje.

Alt+S

Kliknite na dugme Pravopis i automatsko ispravljanje i otvorite karticu Provera u prozoru Opcije uređivača.

Razmaknica, a zatim taster Tab

Na kartici Provera:

Premestite se na polje za potvrdu Proveravaj pravopis tokom kucanja i potvrdite ili opozovite izbor u njemu.

Alt+P

Premestite se na polje za potvrdu Označi gramatičke greške prilikom kucanja i potvrdite ili opozovite izbor u njemu.

Alt+M dvaput, a zatim razmaknica

Premestite se na dugme Ponovo proveri e-poruku.

Alt+K

Premestite se na dugme Opcije automatskog ispravljanja i otvorite prozor Automatsko ispravljanje u e-pošti.

Alt+A

Uključivanje ili isključivanje automatske provere pravopisa i gramatike

Automatsku proveru pravopisa i gramatike možete da isključite, a zatim da proverite e-poruku kada bude gotova. Istovremena kompletna provera pravopisa i gramatike u e-poruci korisna je kada želite da brzo proverite tekst.

 1. U e-poruci pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, T. Fokus se premešta na karticu Pošta u prozoru Opcije programa Outlook.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Pravopis i automatsko ispravljanje’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Čućete: „Prozor ’Opcije uređivača’, Provera“.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+P da biste s premestili na polje za potvrdu Proveravaj pravopis tokom kucanja i da biste potvrdili ili opozvali izbor u njemu.

 4. Dvaput pritisnite kombinaciju tastera Alt+M. Čućete: „Polje za potvrdu ’Označi gramatičke greške prilikom kucanja’“. Pritisnite razmaknicu da biste izabrali ili opozvali tu opciju.

 5. Da biste napustili prozor Opcije uređivača, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se vraća na prozor Opcije programa Outlook.

 6. Da biste napustili prozor Opcije programa Outlook, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se vraća na e-poruku.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-pošti u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje po programu Outlook mail

Koristite Outlook na vebu sa tastaturom i čitačem ekrana da biste automatski proveravali potencijalne pravopisne greške dok kucate i da biste se kretali kroz greške i popravili ih. Testirali smo ga sa naratorom i ИELJUSTIMA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Ova tema pretpostavlja da je Okno za čitanje isključeno.

 • Kada koristite Outlook na vebu, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Outlook na vebu pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristićete tastere Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak i izlazak iz komandi. Pored toga, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe za veb pregledač – a ne za Outlook na vebu.

 • Trenutno ažuriramo Outlook.office.com (Outlook na vebu). Neki ljudi već koriste novi Outlook, a za druge klasična verzija će biti podrazumevano iskustvo dok ne dovršimo ažuriranje. Dodatne informacije potražite ovde: Pronalaženje pomoći za Outlook na vebu. Budući da se uputstva u ovoj temi odnose na novo iskustvo, preporučujemo da se prebacite sa klasičnog iskustva na novi Outlook. Da biste se prebacili na novi Outlook, pritiskajte Ctrl + F6 dok ne čujete „Komanda, isprobajte novi Outlook“, a zatim pritisnite Enter. Ako čujete „Traka sa alatkama sa komandama“ umesto „Komanda, isprobajte novi Outlook“, već koristite novi Outlook.

Provera pravopisa

 1. Dok pišete e-poruku za koju želite da proveravate pravopisne greške, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + taster sa strelicom nalevo ili nadesno da biste pročitali tekst jednu po jednu reč.

 2. Kada čitač ekrana najavi pogrešno otkucanu reč, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + F10. Otvara se kontekstualni meni sa predloženim ispravkama. Fokus je na predlogu i čujete predlog.

 3. Ako postoji više predloženih pravopisa, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete pravopis koji želite da koristite, a zatim pritisnite razmaknicu.

 4. Ako ne želite da promenite pravopis, pritisnite taster ESC.

 5. Da biste prešli na sledeću grešku pravopisa, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + taster sa strelicom nalevo ili nadesno dok ne čujete sledeću pogrešno otkucanu reč.

 6. Ponavljate proces redigovanja za svaku grešku dok ne pregledate celu e-poruku.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-pošti u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje po programu Outlook mail

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×