Korišćenje čitača ekrana za promenu opcija uvlačenja i razmaka u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za promenu opcija uvlačenja i razmaka u programu Outlook

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Outlook uz tastaturu i Narator, ugrađeni čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste postavili veličinu proreda pre i posle svakog pasusa i veličinu uvlačenja pasusa. Uvlačenje možete da napravite i samo za prvi red pasusa ili da napravite prvi red bez uvlačenja, pri čemu prvi red pasusa nije uvučen, ali sledeći redovi jesu. Isto tako, možete da promenite prored pasusa.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice za Outlook.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Postavljanje proreda između pasusa

 1. Dok sastavljate poruku, izaberite pasus za koji želite da postavite prored. Ako želite da postavite prored između pasusa za celu poruku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+A.

 2. Da biste otišli na karticu Oblikovanje teksta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+O. Zatim pritisnite taster P, a zatim taster G. Otvara se dijalog Pasus sa fokusom na kartici Uvlačenja i razmaci. Čućete: „Prozor ’Pasus’. Poravnavanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Dijalog ’Pasus’. Stranica ’Uvlačenja i razmaci’“.

 3. Da biste postavili prored iznad pasusa, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Pre“. Zatim pritiskajte tastere sa strelicama nagore ili nadole dok ne čujete željenu vrednost tačke ili otkucajte željenu vrednost tačke (na primer, 6 ili 18). (Manje vrednosti tačke predstavljaju manji prored.)

 4. Da biste postavili prored posle pasusa, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Posle“. Zatim pritiskajte tastere sa strelicama nagore ili nadole dok ne čujete željeni izbor tačke ili otkucajte željenu vrednost tačke (na primer, 6 ili 18).

 5. Da biste zatvorili dijalog Pasus, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Fokus se vraća na prozor poruke.

Podešavanje proreda

 1. Da biste promenili prored pasusa, izaberite pasus koji želite da oblikujete.

 2. Pritisnite tastere Alt+O da biste otišli na karticu Oblikovanje teksta. Zatim pritisnite taster P, a zatim taster G. Otvara se dijalog Pasus sa fokusom na kartici Uvlačenja i razmaci.

 3. Da biste izabrali opciju proreda, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Prored“ praćeno opcijom proreda.

 4. Pritisnite razmaknicu da biste otvorili listu opcija. Zatim koristite tastere sa strelicom nagore ili strelicom nadole dok ne čujete opciju proreda koju želite. Da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

  Ako izaberete prilagodljivu opciju, kao što je Višestruko, pritisnite taster Tab da biste postavili veličinu proreda. Čućete „Na“ i trenutnu veličinu proreda. Zatim otkucajte vrednost.

 5. Da biste zatvorili dijalog Pasus, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Fokus se vraća na prozor poruke.

Postavljanje uvlačenja pasusa

Uvlačenje samo prvog reda pasusa

 1. Prilikom sastavljanja poruke izaberite pasuse čije prve redove želite da uvučete.

 2. Da biste otvorili karticu Oblikovanje teksta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+O. Zatim pritisnite taster P, a zatim taster G. Otvara se dijalog Pasus sa fokusom na kartici Uvlačenja i razmaci. Čućete: „Prozor ’Pasus’. Poravnavanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Dijalog ’Pasus’. Stranica ’Uvlačenja i razmaci’“.

 3. Da biste uvukli prvi red pasusa, koristite opcije u grupi Uvlačenje. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Specijalno, <opcija uvlačenja>, kombinovani okvir koji može da se uređuje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: "Specijalni kombinovani okvir kolone, <opcija uvlačenja>“. Da biste uvukli prvi red, pritisnite razmaknicu, a zatim koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole dok ne čujete: „Prvi red“. Da biste je izabrali, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste postavili veličinu uvlačenja prvog reda, pritisnite taster Tab. Čućete „Za“ i trenutnu veličinu uvlačenja. Zatim otkucajte vrednost u inčima, na primer 0,5.

 5. Da biste zatvorili dijalog Pasus, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Fokus se vraća na prozor poruke.

Napomena: Svi sledeći pasusi koje otkucate biće uvučeni.

Uvlačenje svih redova osim prvog reda pasusa

 1. Prilikom sastavljanja poruke izaberite pasuse čije sve redove osim prvog reda želite da uvučete (prvi red bez uvlačenja).

 2. Da biste otvorili karticu Oblikovanje teksta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+O. Zatim pritisnite taster P, a zatim taster G. Otvara se dijalog Pasus sa fokusom na kartici Uvlačenja i razmaci. Čućete: „Prozor ’Pasus’. Poravnavanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Dijalog ’Pasus’. Stranica ’Uvlačenja i razmaci’“.

 3. Da biste uvukli sve osim prvog reda pasusa, koristite opcije u grupi Uvlačenje. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Specijalno, <opcija uvlačenja>, kombinovani okvir koji može da se uređuje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: "Specijalni kombinovani okvir kolone, <opcija uvlačenja>“.

  Da biste napravili prvi red bez uvlačenja, pritisnite razmaknicu, a zatim koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole dok ne čujete: „Izvlačenje“. Da biste to izabrali, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste postavili veličinu uvlačenja, pritisnite taster Tab. Čućete „Za“ i trenutnu veličinu uvlačenja. Zatim otkucajte vrednost u inčima, na primer 0,5.

 5. Da biste zatvorili dijalog Pasus, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Fokus se vraća na prozor poruke.

Povećavanje ili smanjivanje uvlačenja celog pasusa

 1. Prilikom sastavljanja poruke izaberite pasuse za koje želite da povećate ili smanjite levo ili desno uvlačenje.

 2. Da biste otvorili karticu Oblikovanje teksta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+O. Zatim pritisnite taster P, a zatim taster G. Otvara se dijalog Pasus sa fokusom na kartici Uvlačenja i razmaci. Čućete: „Prozor ’Pasus’. Poravnavanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Dijalog ’Pasus’. Stranica ’Uvlačenja i razmaci’“.

 3. Koristite opcije u grupi Uvlačenje da biste uradili nešto od sledećeg:

  • Da biste izmenili uvlačenje od leve margine, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Levo“.

  • Da biste izmenili uvlačenje od desne margine, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Desno“.

  Da biste postavili veličinu uvlačenja, otkucajte broj u inčima. Veličina uvlačenja se najavljuje.

 4. Da biste zatvorili dijalog Pasus, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Fokus se vraća na prozor poruke.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

Koristite Outlook Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste dodali razmak pre i posle svakog pasusa i kreiranje uvlačenja. Možete da kreirate uvlačenje samo u prvi red pasusa ili da kreirate Izvučeni red u kojem nije uvučen prvi red pasusa, ali su sledeći redovi. Pored toga, možete da promenite prored pasusa.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Dodajte razmak između pasusa

 1. Kada sastavljate e-poruku, izaberite mesto na koje želite da dodate razmak između pasusa.

  Savet: Da biste izabrali pasus, u telu poruke, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu sa jednim prstom dok ne čujete „Pasusa”, prevucite nalevo ili nadesno da biste potražili pasusa koji želite da izaberite, a zatim dodirnite triput ekrana. Nakon što izaberete pasus, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu sa jednim prstom dok ne čujete: „Stavke”.

 2. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „dugme "više opcija", dugme skupiti, dodirnite dvaput da biste razvili”. Dodirnite dvaput ekrana. Meni " Više opcija " širi. Čujete: „Odbaci dugme,”.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Format”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni " Oblikovanje ".

 4. Da biste otvorili podmeni linija i razmak između pasusa , prevucite udesno dok ne čujete „Redova i pasusa, prored, dugme skupljeni”, i dvaput dodirnite ekran.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali razmaka pre pasusa, prevucite nadesno dok ne čujete „Dodavanje razmaka pre pasusa, dugme” i dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali razmak posle pasusa, prevucite udesno dok ne čujete „Dodaj razmak posle pasusa”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Kada izaberete opciju, prostoru se dodaje pre ili posle pasusa i fokus se premešta na telo poruke e-pošte.

Podešavanje proreda

 1. Izaberite gde želite da promenite prored pasusa.

 2. Otvorite podmenija linija i razmak između pasusa . Zatim prevucite udesno sve dok ne čujete „prored, dugme, dodirnite dvaput da biste aktivirali” i dvaput dodirnite ekran. Otvara se Prored podmenija.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete na željenu opciju proreda linije. Da biste izabrali, dodirnite dvaput ekrana.

Kreiranje uvlačenja pasusa

Kreiranje uvlačenja specijalno pasusa

 1. Kada pišete novu poruku, izaberite pasuse u kojima želite da kreirate uvlačenje.

 2. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „dugme "više opcija", dugme skupiti, dodirnite dvaput da biste razvili”. Dodirnite dvaput ekrana. Meni " Više opcija " širi. Čujete: „Odbaci dugme,”.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Format”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni " Oblikovanje ".

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Specijalno uvlačenje”, a dvaput dodirnite ekran. Otvara se podmeni Specijalno uvlačenje .

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uvukli sve osim prvog reda pasusa, prevucite udesno dok ne čujete „Izvlačenja”, a dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste uvukli prvi red pasusa, prevucite udesno sve dok ne čujete „Prvog reda” i dvaput dodirnite ekran.

 6. Kada izaberete opciju, kreira se uvlačenje i fokus se premešta na telo poruke e-pošte.

Napomena: Svi sledeći pasusi koje otkucate biće uvučeni.

Povećavanje ili smanjivanje uvlačenja celog pasusa

 1. Dok sastavljate poruku, izaberite pasuse koje želite da uvučete.

 2. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „dugme "više opcija", dugme skupiti, dodirnite dvaput da biste razvili”. Dodirnite dvaput ekrana. Meni " Više opcija " širi. Čujete: „Odbaci dugme,”.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Format”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni " Oblikovanje ".

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali uvlačenje pasusa sa leve strane, prevucite udesno sve dok ne čujete „Dugme "Smanji”uvlačenje”, a dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali uvlačenje pasusa sa desne strane, prevucite udesno sve dok ne čujete „Dugme "Povećaj”uvlačenje”, a dvaput dodirnite ekran.

 5. Kada izaberete opciju, kreira se uvlačenje i fokus se premešta na telo poruke e-pošte.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×