Korišćenje čitača ekrana za prikaz prezentacija u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za prikaz prezentacija u programu PowerPoint

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite PowerPoint sa tastature i čitač ekrana za vođenje prezentacije publici pomoću prikaza na Prikaz za izlagača ili projekciju slajdova . Da biste na najbolji način iskoristili prezentacije, preporučujemo da koristite Prikaz za izlagača. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

U prikazu projekcije slajdova, prikaz za izlagača se pokreće automatski ako ste povezani sa drugim ekranom. U prikazu za izlagača možete da radite sa beleškama tokom prezentacije, dok publika vidi samo slajdove.

Napomene: 

U ovoj temi

Pokretanje projekcije slajdova

 1. Otvorite prezentaciju u PowerPoint.

 2. Da biste pokrenuli projekciju slajdova, pritisnite taster F5.

  Ako ste povezani sa drugim ekranom, prikaz za izlagača se automatski pokreće. Ako radite na jednom monitoru, da biste otvorili prikaz za izlagača, u projekciji slajdova pritisnite Shift+F10, R.

 3. Da biste se kretali po slajdovima:

  • Da biste prešli na sledeći slajd, pritisnite taster Page down.

  • Da biste otišli na prethodni slajd, pritisnite taster Page up ključ.

  • Da biste otišli do određenog slajda, otkucajte broj slajda i pritisnite taster Enter.

  • Da biste otvorili kontekstualni meni, pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Pomerite se do opcija u meniju pomoću strelice nadole. Čitač ekrana najavljuje stavke kako se krećete.

 4. Da biste napustili projekciju slajdova, pritisnite taster Esc.

Izlaganje prezentacije pomoću prikaza za izlagača

Kada se nalazite u Prikazu za izlagača, možete da koristite tasterske prečice koje vam mogu pomoći PowerPoint prezentacije:

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pročitajte sledeći red stavke Beleške.

Alt+A

Pročitajte prethodni red stavke Beleške.

ALT+Z

Pročitajte proteklo vreme (tajmer se pokreće čim pokrenete prikaz za izlagača).

Alt+W

Pročitajte sledeći korak (na primer, sledeći slajd, sledeća animacija ili kraj projekcije).

Alt+Q

Da biste zatvorili Prikaz za izlagača, pritisnite taster Esc.

Prikazivanje crnog ekrana

Da biste pauzirali prezentaciju i prikazali prazan crni ekran, pritisnite taster B. Da biste se vratili na prezentaciju i ponovo prikazali slajdove, pritisnite taster Esc.

Savet: Da biste umesto toga prikazali prazan beli ekran, pritisnite taster W. Da biste se vratili, ponovo pritisnite taster W.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za čitanje ili dodavanje beležaka govornika i komentara u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za štampanje prezentacija u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za predstavljanje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija PowerPoint

Koristite PowerPoint za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana da biste se kretali kroz slajdove prezentacije. Saznajte kako da počnete, da se krećete i završite projekciju slajdova, kao i kako da koristite crni slajd da biste sakrili prezentaciju.

Napomene: 

U ovoj temi

Pokretanje projekcije slajdova

 1. Otvorite prezentaciju u PowerPoint.

 2. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme ’Predstavi’”. Dvaput dodirnite ekran da biste pokrenuli projekciju slajdova. Čućete: „Izabrano, slajd 1”.

Napredak kroz slajdove

 1. Dok predstavljate projekciju slajdova, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prešli na sledeći slajd, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Sledeći slajd’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste se vratili na prethodni slajd, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Prethodni slajd’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. TalkBack čita broj slajda kada dođete do slajda. Da biste pročitali naslov slajda, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Okvir za tekst za naslov <naslov>“. Da biste pročitali ostatak sadržaja slajdova, brzo prevucite nadesno jednim prstom. Fokus se premešta na sledeći element i TalkBack čita sadržaj. TalkBack najavljuje tekstualni element kao: „Čuvar mesta za sadržaj <tekst>“.

  Savet: Kada ne budete čuli najavu sledećeg broja slajda, dostigli ste kraj projekcije slajdova i nema više sadržaja za čitanje.

 3. Da biste napustili projekciju slajdova, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Završi projekciju’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Skrivanje prezentacije

Pauzirajte prezentaciju i prikažite prazan crni ekran.

 1. Prilikom predstavljanja projekcije slajdova, brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Nije potvrđeno, prazan ekran, prekidač”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Uključeno“.

 2. Da biste ponovo prikazali slajdove, dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Isključeno“.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za čuvanje prezentacije u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija PowerPoint

Koristite PowerPoint Mobile uz Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana da biste se kretali kroz slajdove prezentacije. Saznajte kako da počnete, da se krećete i završite projekciju slajdova, kao i kako da koristite crni slajd da biste sakrili prezentaciju.

Napomene: 

U ovoj temi

Pokretanje projekcije slajdova

 1. Otvorite prezentaciju u PowerPoint.

 2. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme ’Predstavi’”. Dvaput dodirnite ekran da biste pokrenuli projekciju slajdova.

  Savet: Neku stavku možete da pronađete i tako što ćete istražiti ekran. Da biste istražili, postavite prst na ekran i prevlačite ga okolo. Narator najavljuje stavke kada stanete na njih.

Napredak kroz slajdove

 1. Dok predstavljate projekciju slajdova, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prešli na sledeći slajd, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sledeći slajd’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste se vratili na prethodni slajd, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Prethodni slajd’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Savet: Kada stignete do poslednjeg slajda, čućete: „Kraj projekcije slajdova“. Dvaput dodirnite ekran da biste napustili prikaz prezentacije.

 2. Narator čita broj i naslov slajda. Da biste premestili fokus na naslov slajda, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Okvir za tekst za naslov“. Da biste pročitali ostatak sadržaja slajdova, brzo prevucite nadesno jednim prstom. Fokus se premešta na sledeći element. Narator najavljuje tekstualni element kao: „Čuvar mesta za sadržaj“.

  Savet: Kada čujete „Beleške“ posle brzog prevlačenja nadesno, znaćete da slajd više nema sadržaja.

 3. Da biste napustili projekciju slajdova u bilo kom trenutku tokom prezentacije, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Završi projekciju’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Skrivanje prezentacije

Pauzirajte prezentaciju i prikažite prazan crni ekran.

 1. Prilikom predstavljanja projekcije slajdova, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Isključeno, prazan ekran, dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Uključeno, prazan ekran, dugme“.

 2. Da biste ponovo prikazali slajdove, dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Isključeno, prazan ekran, dugme“.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za čuvanje prezentacije u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija PowerPoint

Koristite PowerPoint Online sa tastature i ekrana za vođenje prezentacije da biste publici. Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Ćete naučiti kako da pokrenete navigacija, kao i završavanje projekcije slajdova.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite PowerPoint Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se PowerPoint Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za PowerPoint Online.

Pokretanje projekcije slajdova

 1. Da biste prešli na karticu Prikaz, pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom, W. Čućete: „Izabrano, stavka kartice ’Prikaz’“.

 2. Uradite sledeće:

  • Da biste projekciju slajdova pokrenuli od prvog slajda u prezentaciji, pritisnite taster B.

  • Da biste projekciju slajdova pokrenuli od trenutnog slajda, pritisnite taster C.

 3. Pokreće se projekcija slajdova. Da biste prešli na sledeći slajd, pritisnite taster N. Da biste se vratili na prethodni slajd, pritisnite taster P.

 4. Pritisnite taster Esc da biste završili projekciju slajdova.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Tasterske prečice u programu PowerPoint Online

Osnovni zadaci za kreiranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija PowerPoint

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×