Korišćenje čitača ekrana za pridruživanje sastanku u Microsoft timovima

Korišćenje čitača ekrana za pridruživanje sastanku u Microsoft timovima

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite tastaturu i čitač ekrana da biste prihvatili ili odbili pozivnice za sastanak i da biste se pridružili sastancima u Microsoft Teams za Windows. Testirali smo ga sa ИELJUSTIMA i NVANDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Takođe ćete naučiti kako da se utiљate i opozivate zvuk i kako da započnete i prestanete da delite ekran tokom sastanka.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Za novije verzije programa JAWS režim virtuelnog PC kursora više nije postavljen kao podrazumevan za Microsoft Teams. Za uputstva o tome kako da uključite režim virtuelnog kursora računara, idite na Omogućite JAWS virtuelni kursor.

 • Da biste brzo pristupili listi tasterskih prečica iz Microsoft Teams, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + E, otkucajte znak za kosu ispod crte, a zatim Word tasteri, a zatim pritisnite taster ENTER.

U ovoj temi

Prihvatanje ili odbijanje poziva za sastanak

 1. U Microsoft Teams, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 4 da biste išli u prikaz " sastanci ".

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako nema tekućih sastanaka i sastanka koji želite da prihvatite ili odbijete, on je već otvoren u oknu sadržaj. Pređite na 3.

  • Ako ste trenutno na drugom sastanku ili sastanak koji želite da prihvatite ili odbijete dolazi kasnije u rasporedu, pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta dnevni prikaz dnevnog reda , a zatim pritisnite taster ENTER. (Ako čujete dugme dnevni prikaz umesto toga, ne morate da pritisnete ENTER da biste promenili prikaz.) Pritiskajte taster TAB jednom, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste se pomerali na listi predstojećih sastanaka. Kada čujete željeni sastanak, pritisnite taster ENTER. Sastanak se otvara u oknu sa sadržajem.

 3. Pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta prihvati ili odbaci i pritisnite taster ENTER .

  Sastanak je prihvaжen ili odbijen, a odgovor na e-poštu šalje se u organizator sastanka.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. U Microsoft Teams, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 4 da biste išli u prikaz " sastanci ".

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako nema tekućih sastanaka i sastanka koji želite da prihvatite ili odbijete, on je već otvoren u oknu sadržaj. Pređite na 3.

  • Ako ste trenutno na drugom sastanku ili sastanak koji želite da prihvatite ili odbijete dolazi kasnije u rasporedu, pritisnite B dok ne dođete do dugmeta dnevni prikaz dnevnog reda , a zatim pritisnite taster ENTER. (Ako čujete dugme dnevni prikaz umesto toga, ne morate da pritisnete ENTER da biste promenili prikaz.) Pritiskajte taster TAB jednom, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste se pomerali na listi predstojećih sastanaka. Kada čujete željeni sastanak, pritisnite taster ENTER. Sastanak se otvara u oknu sa sadržajem.

 3. Pritiskajte B dok ne dođete do dugmetaprihvati ili odbaci i pritisnite taster ENTER.

  Sastanak je prihvaжen ili odbijen, a odgovor na e-poštu šalje se u organizator sastanka.

Pridruživanje sastanku

 1. U Microsoft Teams, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 4 da biste išli u prikaz " sastanci ".

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta dnevni red ili dnevni prikaz . Ako čujete "Prikaz dnevnog reda", pritisnite taster ENTER. Ako čujete "Prikaz dana", već ste u pravom prikazu i ne morate da pritisnete taster ENTER.

 3. Pritiskajte taster TAB jednom, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste se pomerili nadole na listi sastanci. Kada čujete sastanak sa kojim želite da se pridružite, pritisnite razmaknicu da biste započeli povezivanje.

 4. Da biste se pridružili sastanku sa podrazumevanim postavkama, ponovo pritisnite razmaknicu.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. U Microsoft Teams, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 4 da biste išli u prikaz " sastanci ".

 2. Pritisnite B dok ne dođete do dugmeta dnevni red ili dnevni prikaz . Ako čujete "Prikaz dnevnog reda", pritisnite taster ENTER. Ako čujete "Prikaz dana", već ste u pravom prikazu i ne morate da pritisnete taster ENTER.

 3. Pritiskajte taster TAB jednom, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste se pomerili nadole na listi sastanci. Kada čujete sastanak sa kojim želite da se pridružite, pritisnite razmaknicu da biste započeli povezivanje.

 4. Da biste se pridružili sastanku sa podrazumevanim postavkama, ponovo pritisnite razmaknicu.

Privremeno isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka

Dok ste na sastanku u Microsoft Teams, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + M da biste privremeno isključili ili ponovo isključili mikrofon.

Deljenje ekrana

Možete da delite, na primer, radnu površinu, prozor programa ili PowerPoint prezentacije.

Napomena: Ono što možete da delite i kako funkcioniše deljenje zavisi od organizacije koja hostuje sastanak, tako da se sve funkcije i funkcionalnosti opisane u nastavku možda ne primenjuju u sastanku.

 1. Dok ste na sastanku u Microsoft Teams, pritisnite taster TAB da biste se kretali unapred između stavki na ekranu ili SHIFT + TAB da biste se premestili unazad.

 2. Kada dođete do dugmeta Otvori deljeni deljeni okvir, pritisnite taster ENTER. Sa NVANDA čujete: "lista za računare". Sa ИELJUSTIMA, čujete: "otvorena tabla za deljenje".

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste delili čitavu radnu površinu, pritisnite taster ENTER.

  • Da biste delili prozor programa, pritisnite jednom taster TAB. Čujete: "Deljenje prozora". Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete program koji želite da delite i pritisnite taster ENTER.

  • Da biste delili PowerPoint prezentaciju na kojoj ste nedavno radili, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "Deljenje PowerPoint prezentacije". Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete prezentaciju koju želite da delite, a zatim pritisnite taster ENTER.

  • Da biste pretražili više PowerPoint prezentacije, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Potraži PPT datoteke" i pritisnite taster ENTER. Pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste prešli na lokaciju i pritisnite taster ENTER da biste izabrali. Pronađite datoteku na izabranoj lokaciji i pritisnite taster ENTER.

  Čujete: "deljenje je počelo".

 4. Da biste zaustavili deljenje, uradite nešto od sledećeg:

  • Ako delite radnu površinu, pritisnite kombinaciju tastera ALT + TAB, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta Zaustavi deljenje i pritisnite taster ENTER.

  • Ako delite prezentaciju, pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta za Zaustavljanje predstavljanja i pritisnite taster ENTER.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. Dok ste na sastanku u Microsoft Teams, pritisnite B ili SHIFT + B dok ne dođete do dugmeta Otvori deljenje. Pritisnite taster ENTER. Čujete: "Lista radnih površina".

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste delili čitavu radnu površinu, pritisnite dvaput taster ENTER.

  • Da biste delili prozor programa, pritisnite jednom taster TAB. Čujete: "Deljenje prozora". Pritisnite taster ENTER. Zatim pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete program koji želite da delite i pritisnite taster ENTER.

  • Da biste delili PowerPoint prezentaciju na kojoj ste nedavno radili, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "Deljenje PowerPoint prezentacije". Pritisnite taster ENTER. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete prezentaciju koju želite da delite, a zatim pritisnite taster ENTER.

  • Da biste pretražili više PowerPoint prezentacije, pritisnite taster B dok ne čujete "Potraži PPT datoteke" i pritisnite taster ENTER. Pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste prešli na lokaciju i pritisnite taster ENTER da biste izabrali. Pronađite datoteku na izabranoj lokaciji i pritisnite taster ENTER.

  Čujete: "deljenje je počelo".

 3. Da biste zaustavili deljenje, uradite nešto od sledećeg:

  • Ako delite radnu površinu, pritisnite B ili SHIFT + B dok ne dođete do dugmeta Zaustavi deljenje i pritisnite taster ENTER.

  • Ako delite prezentaciju, pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta za Zaustavljanje predstavljanja i pritisnite taster ENTER.

Ostavljanje sastanka

 1. Dok ste na sastanku u Microsoft Teams, pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta za prekid vremena. Pritisnite taster ENTER.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. Dok ste na sastanku u Microsoft Teams, pritisnite B ili SHIFT + B dok ne dođete do dugmeta za prekid . Pritisnite taster ENTER.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za planiranje sastanka u Microsoft timovima

Korišćenje čitača ekrana za rad sa datotekama u Microsoft timovima

Tasterske prečice za Microsoft Teams

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Microsoft Teams uz pomoć čitača ekrana

Konfigurisanje uređaja za rad sa pristupačnošću u sistemu Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Koristite tastaturu i čitač ekrana da biste prihvatili ili odbili pozivnice za sastanak i da biste se pridružili sastancima u Microsoft Teams na vebu. Testirali smo ga pomoću naratora, vilica i NVE da, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Takođe ćete naučiti kako da utiљate zvuk i ne isključite zvuk tokom sastanka i kako da delite prezentaciju tokom sastanka.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Za novije verzije programa JAWS režim virtuelnog PC kursora više nije postavljen kao podrazumevan za Microsoft Teams. Za uputstva o tome kako da uključite režim virtuelnog kursora računara, idite na Omogućite JAWS virtuelni kursor.

 • Da biste brzo pristupili listi tasterskih prečica iz Microsoft Teams, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + E, otkucajte znak za kosu ispod crte, a zatim Word tasteri, a zatim pritisnite taster ENTER.

U ovoj temi

Prihvatanje ili odbijanje poziva za sastanak

 1. U Microsoft Teams, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + 4 da biste išli u prikaz sastanci .

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako nema tekućih sastanaka i sastanka koji želite da prihvatite ili odbijete, on je već otvoren u oknu sadržaj. Pređite na 3.

  • Ako ste trenutno na drugom sastanku ili sastanak koji želite da prihvatite ili odbijete dolazi kasnije u rasporedu, pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta dnevni prikaz dnevnog reda , a zatim pritisnite taster ENTER. (Ako čujete dugme dnevni prikaz umesto toga, ne morate da pritisnete ENTER da biste promenili prikaz.) Pritiskajte taster TAB jednom, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste se pomerali na listi predstojećih sastanaka. Kada čujete željeni sastanak, pritisnite taster ENTER. Sastanak se otvara u oknu sa sadržajem.

 3. Pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta prihvati ili odbaci i pritisnite taster ENTER .

  Sastanak je prihvaжen ili odbijen, a odgovor na e-poštu šalje se u organizator sastanka.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja, u JAWS se naziva režim virtuelnog kursora, a u Naratoru se zove režim skeniranja.

 1. U Microsoft Teams, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + 4 da biste išli u prikaz sastanci .

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako nema tekućih sastanaka i sastanka koji želite da prihvatite ili odbijete, on je već otvoren u oknu sadržaj. Pređite na 3.

  • Ako ste trenutno na drugom sastanku ili sastanak koji želite da prihvatite ili odbijete dolazi kasnije u rasporedu, pritisnite B dok ne dođete do dugmeta dnevni prikaz dnevnog reda , a zatim pritisnite taster ENTER. (Ako čujete dugme dnevni prikaz umesto toga, ne morate da pritisnete ENTER da biste promenili prikaz.) Pritiskajte taster TAB jednom, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste se pomerali na listi predstojećih sastanaka. Kada čujete željeni sastanak, pritisnite taster ENTER. Sastanak se otvara u oknu sa sadržajem.

 3. Pritiskajte B dok ne dođete do dugmetaprihvati ili odbaci i pritisnite taster ENTER.

  Sastanak je prihvaжen ili odbijen, a odgovor na e-poštu šalje se u organizator sastanka.

Pridruživanje sastanku

 1. U Microsoft Teams, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + 4 da biste išli u prikaz sastanci .

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta dnevni red ili dnevni prikaz . Ako čujete "Prikaz dnevnog reda", pritisnite taster ENTER. Ako čujete "Prikaz dana", već ste u pravom prikazu i ne morate da pritisnete taster ENTER.

 3. Pritiskajte taster TAB jednom, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste se pomerili nadole na listi sastanci. Kada čujete sastanak sa kojim želite da se pridružite, pritisnite razmaknicu da biste započeli povezivanje.

  Ako nabavite iskačući meni za dozvolu da koristi mikrofon, pritisnite jednom taster TAB da biste prešli na dugme Dozvoli i pritisnite razmaknicu.

 4. Da biste se pridružili sastanku sa podrazumevanim postavkama, ponovo pritisnite razmaknicu.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja, u JAWS se naziva režim virtuelnog kursora, a u Naratoru se zove režim skeniranja.

 1. U Microsoft Teams, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + 4 da biste išli u prikaz sastanci .

 2. Pritisnite B dok ne dođete do dugmeta dnevni red ili dnevni prikaz . Ako čujete "Prikaz dnevnog reda", pritisnite taster ENTER. Ako čujete "Prikaz dana", već ste u pravom prikazu i ne morate da pritisnete taster ENTER.

 3. Pritiskajte taster TAB jednom, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste se pomerili nadole na listi sastanci. Kada čujete sastanak sa kojim želite da se pridružite, pritisnite razmaknicu da biste započeli povezivanje.

  Ako nabavite iskačući meni da biste koristili mikrofon, pritisnite taster B da biste se premestili na dugme Dozvoli i pritisnite razmaknicu.

 4. Da biste se pridružili sastanku sa podrazumevanim postavkama, ponovo pritisnite razmaknicu.

Privremeno isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka

Dok ste na sastanku u Microsoft Teams, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + M da biste privremeno isključili ili ponovo isključili mikrofon.

Deljenje ekrana

Možete da delite PowerPoint prezentacije. Deljenje radne površine još uvek nije podržano u Microsoft Teams na vebu. Da biste delili radnu površinu ili prozor programa, koristite kompletnu verziju Microsoft Teams za računare.

Napomena: Ono što možete da delite i kako funkcioniše deljenje zavisi od organizacije koja hostuje sastanak, tako da se sve funkcije i funkcionalnosti opisane u nastavku možda ne primenjuju u sastanku.

 1. Dok ste na sastanku u Microsoft Teams, pritiskajte taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne dođete do dugmeta Otvori okvir za deljenje, a zatim pritisnite taster ENTER.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste delili PowerPoint prezentaciju na kojoj ste nedavno radili, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "Deljenje PowerPoint prezentacije". Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete prezentaciju koju želite da delite, a zatim pritisnite taster ENTER.

  • Da biste pretražili više PowerPoint prezentacije, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Potraži PPT datoteke" i pritisnite taster ENTER. Pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste prešli na lokaciju i pritisnite taster ENTER da biste izabrali. Pronađite datoteku na izabranoj lokaciji i pritisnite taster ENTER.

  Čujete: "deljenje je počelo".

 3. Da biste prestali da delite prezentaciju, pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta za Zaustavljanje predstavljanja i pritisnite taster ENTER.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja, u JAWS se naziva režim virtuelnog kursora, a u Naratoru se zove režim skeniranja.

 1. Dok ste na sastanku u Microsoft Teams, pritisnite B ili SHIFT + B dok ne dođete do dugmeta Otvori deljenje. Pritisnite taster ENTER.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste delili PowerPoint prezentaciju na kojoj ste nedavno radili, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "Deljenje PowerPoint prezentacije". Pritisnite taster ENTER. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete prezentaciju koju želite da delite, a zatim pritisnite taster ENTER.

  • Da biste pretražili više PowerPoint prezentacije, pritisnite taster B dok ne čujete "Potraži PPT datoteke" i pritisnite taster ENTER. Pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste prešli na lokaciju i pritisnite taster ENTER da biste izabrali. Pronađite datoteku na izabranoj lokaciji i pritisnite taster ENTER.

  Čujete: "deljenje je počelo".

 3. Da biste prestali da delite, pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta za Zaustavljanje predstavljanja i pritisnite taster ENTER.

Ostavljanje sastanka

 1. Dok ste na sastanku u Microsoft Teams, pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta za prekid vremena. Pritisnite taster ENTER. Čujete: "napustili ste sastanak".

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja, u JAWS se naziva režim virtuelnog kursora, a u Naratoru se zove režim skeniranja.

 1. Dok ste na sastanku u Microsoft Teams, pritisnite B ili SHIFT + B dok ne dođete do dugmeta za prekid . Pritisnite taster ENTER. Čujete: "napustili ste sastanak".

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za planiranje sastanka u Microsoft timovima

Korišćenje čitača ekrana za rad sa datotekama u Microsoft timovima

Tasterske prečice za Microsoft Teams

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Microsoft Teams uz pomoć čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×