Korišćenje čitača ekrana za pravljenje zaglavlja ili podnožja u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje zaglavlja ili podnožja u programu Word

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Word sa tastature i čitač ekrana da biste kreirali zaglavlja ili podnožja koja sadrži standardne informacije na svim stranicama dokumenta, kao što su brojevi stranica, naslov dokumenta, ime preduzeća, autor i datum. Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

U ovoj temi

Pravljenje zaglavlja ili podnožja

Zaglavlju ili podnožju možete da dodate bilo koji tekst koji želite, na primer brojeve stranica, datum ili broj stranice. Možete da dodate i sliku, na primer logotip preduzeća.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali zaglavlja u dokumentu, pritisnite tastere Alt + N, h Čujete „Ugrađeno” praćen brojem dostupne zaglavlje tipova i „Prazno zaglavlje”.

  • Da biste kreirali podnožje, pritisnite tastere Alt + N, O. Čujete „Ugrađeno” praćen brojem dostupne podnožje tipova i „Prazna podnožje”.

  Fokus se menja u meniju na kojem se navode rasporedi zaglavlja ili podnožja.

 2. Koristite taster Tab ili strelica nadole da biste se pomerali kroz listu rasporeda. Pritisnite taster Enter da biste izabrali onu koju želite.

  Raspored koji ste odabrali otvara se u prostoru za zaglavlje i podnožje u dokumentu. Fokus se prebacuje na prvi tekst koji može da se uređuje u rasporedu koji ste izabrali. Nećete moći da uređujete telo dokumenta dok ne zatvorite traku sa alatkama za zaglavlje i podnožje.

 3. Pritisnite taster sa strelicom nadesno da biste premestili fokus na oblasti koja se može uređivati teksta. Čućete teksta čuvara mesta čita naglas, kao što su „Naslov” ili „Otkucajte ovde”.

 4. Otkucajte željeni tekst.

 5. Da biste prešli na sledeću oblast u kojoj je moguće uređivati tekst, ako postoji, pritisnite taster sa strelicom nadesno.

 6. Da biste izašli iz zaglavlja ili podnožja i vratili u telo dokumenta, pritisnite tastere Alt + J, H, C.

Uređivanje zaglavlja i podnožja

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste otvorili i uredili zaglavlje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, H, E.

  • Da biste otvorili i uredili podnožje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, O, E.

  Fokus se premešta na zaglavlje ili podnožje i otvara Podnožje alatke za zaglavlje i trake.

 2. Izvršite željene promene.

 3. Da biste izašli iz zaglavlja ili podnožja i vratili u telo dokumenta, pritisnite tastere Alt + J, H, C.

Dodavanje broja stranice u zaglavlje ili podnožje

 1. Da biste umetnuli broj stranice, pritisnite tastere Alt + N, N, U. Otvara se meni " Broj stranice ".

 2. Koristite taster strelica nadole da biste se kretali kroz listu mogućih stranice lokacije (vrh stranice), donje ivice stranice i tako dalje za broj stranice. Pritisnite taster Enter ili razmaknicu da biste izabrali željenu lokaciju.

  Svake stavke lokacija stranice se otvara sa dodatnim meni koji nudi opcije na toj lokaciji. Koristite taster strelica nadole da biste pretražili ove opcije i izaberite onaj koji želite.

 3. Da biste izašli iz zaglavlja ili podnožja i vratili u telo dokumenta, pritisnite tastere Alt + J, H, C.

Dodavanje datuma u zaglavlje ili podnožje

 1. Da biste umetnuli datum, pritisnite tastere Alt + N, D. Otvara se dijalog za datum i vreme .

 2. Koristite taster strelica nadole da biste pomerali kroz listu dostupnih datum i vreme formata za zaglavlja ili podnožja. Kada pronađete željeni format, pritisnite taster Tab da biste je izabrali i premeštanje druge opcije u dijalogu.

 3. U meniju "jezik", pritisnite taster strelica nadole da biste pregledali instaliranih jezika ako je potrebno. Pritisnite taster Tab da biste izabrali jezik i premeštanje na sledeću opciju.

 4. Čujete: „izbor neproverena, automatsko ažuriranje”. Ako želite da se automatski ažurirati datum i vreme, pritisnite taster RAZMAKNICA.

 5. Pritisnite taster Tab. Čujete: „Postavi kao podrazumevano”. Ako želite da koristite trenutni datum i vreme postavke kao podrazumevane, pritisnite taster RAZMAKNICA. U dijalogu potvrda, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Da”, a zatim pritisnite taster Enter.

 6. Pritisnite taster Tab dok ne dođete do na dugme u redu , a zatim pritisnite taster Enter.

 7. Da biste izašli iz zaglavlja ili podnožja i vratili u telo dokumenta, pritisnite tastere Alt + J, H, C.

Pristup za alatke za zaglavlje i podnožje stranice

Zaglavlje i podnožje alatke možete, na primer, dodajte zaglavlje ili podnožje sliku ili Prilagođavanje zaglavlja ili podnožja mesta u dokumentu.

 1. Da biste otvorili traku za zaglavlje i podnožje alatke , pritisnite tastere Alt + N, H, E.

 2. Da biste prešli na traci, pritisnite tastere Alt + J, h

 3. Pritisnite taster Tab da biste se kretali kroz komande za zaglavlje i podnožje alatke .

 4. Pritisnite taster Enter da biste izabrali komandu.

 5. Da biste izašli iz podnožja alatke za zaglavlje i traci i povratak na telo dokumenta, pritisnite taster Alt + J, H, C.

Uklanjanje zaglavlja ili podnožja

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uklonili zaglavlja, pritisnite taster Alt + N, H, R.

  • Da biste uklonili podnožje, pritisnite taster Alt + N, O, R.

  Zaglavlje ili podnožje će biti uklonjena. Fokus se vraća u telu dokumenta.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje, čitanje i brisanje komentara u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Koristite Word za Android sa TalkBack, čitaču ugrađene Android ekrana da biste kreirali zaglavlja ili podnožja koja sadrži standardne informacije kao što su brojevi stranica na svim stranicama u dokumentu.

Napomene: 

U ovoj temi

Pravljenje zaglavlja ili podnožja

 1. U dokumentu, u prikazu za Uređivanje , premeštanje odeljku dokumenta tamo gde želite da dodate zaglavlja ili podnožja.

 2. Ako je potrebno, da biste zatvorili tastaturu i idite na traci, prevucite nadesno dok ne čujete „nije potvrđen, prebacite više opcija” i zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se na karticu Početak i čujete: „Karticu meniju početak izabranog”.

 3. Da biste otišli na kartici Umetanje , dvaput dodirnite ekran, a zatim prevucite nadesno dok ne čujete: „Umetni tabulator”. Dodirnite dvaput ekrana.

 4. Na kartici " Umetanje ", prevucite udesno sve dok ne čujete „Zaglavlje i podnožje, dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Meni " Zaglavlje i podnožje " se otvara i fokus se premešta u zaglavlje odeljka.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali zaglavlja, otkucajte zaglavlje pomoću na tastaturi na ekranu.

   Napomena: Da biste otvorili tastaturu, prevucite udesno dok ne čujete „Izbor proverena, više opcija, prekidač” i zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste kreirali podnožje, brzo prevucite do čujete: „Podnožje stranice, odeljak < broj odeljka >”, i zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta u odeljak podnožje, a možete da otkucate podnožja pomoću na tastaturi na ekranu.

 6. Kada završite, zatvorite meni " Zaglavlje i podnožje " i vratili u telo dokumenta, prevucite prstom u oblasti pisanja dok ne čujete teksta dokumenta, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje brojeva stranica u zaglavlje ili podnožje

 1. U dokumentu, u prikazu za Uređivanje , premeštanje odeljku dokumenta tamo gde želite da dodate broj stranice u zaglavlje ili podnožje stranice.

 2. Ako je potrebno, da biste zatvorili tastaturu i idite na traci, prevucite nadesno dok ne čujete „nije potvrđen, prebacite više opcija” i zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se na karticu Početak i čujete: „Karticu meniju početak izabranog”.

 3. Da biste otišli na kartici Umetanje , dvaput dodirnite ekran, a zatim prevucite nadesno dok ne čujete: „Umetni tabulator”. Dodirnite dvaput ekrana.

 4. Na kartici Umetanje , brzo prevucite nadesno dok ne čujete „brojeve stranica dugme, dugme” i zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni " Broj stranice ".

 5. Da biste prilagodili brojeve stranica, prevucite nadesno dok ne čujete „broj formatu, kombinovani okvir, <current opciju > izabrana”, i zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni " format broja ". Prevucite udesno da biste se kretali kroz opcije. Dok se, TalkBack objavljuje opcije za vas. Kada na opciju koju želite, dvaput dodirnite ekran. Da biste se vratili na meni " Broj stranice ", prevucite ulevo dok ne čujete „Dugme "”nazad”, a dvaput dodirnite ekran.

 6. U meniju " Broj stranice ", da biste dodali broj stranice, prevucite udesno sve dok ne čujete željenu lokaciju broja stranice koji želite, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste ga izabrali. Broj stranice se dodaje odeljku zaglavlja ili podnožja i otvara se meni " Zaglavlje i podnožje ".

 7. Da biste zatvorili Zaglavlje i podnožje menija i vratili u telo dokumenta, prevucite prstom u oblasti pisanja dok ne čujete teksta dokumenta, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Napomena: Da biste izbrisali stranicu brojeva, u meniju " Broj stranice ", prevucite nadesno dok ne čujete „ukloni brojeve stranica, dugme” i zatim dvaput dodirnite ekran.

Uklanjanje zaglavlja ili podnožja

 1. U dokumentu, u prikazu za Uređivanje , premeštanje odeljku dokumenta tamo gde želite da uklonite zaglavlje ili podnožje stranice.

 2. Ako je potrebno, da biste zatvorili tastaturu i idite na traci, prevucite nadesno dok ne čujete „nije potvrđen, prebacite više opcija” i zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se na karticu Početak i čujete: „Karticu meniju početak izabranog”.

 3. Da biste otišli na kartici Umetanje , dvaput dodirnite ekran, a zatim prevucite nadesno dok ne čujete: „Umetni tabulator”. Dodirnite dvaput ekrana.

 4. Na kartici " Umetanje ", prevucite udesno sve dok ne čujete „Zaglavlje i podnožje, dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Meni " Zaglavlje i podnožje " se otvara i fokus se premešta u zaglavlje odeljka.

 5. Da biste premestili fokus sa menijem " Zaglavlje i podnožje stranice ", prevucite nadesno dok ne čujete „nije potvrđen izbor u više opcija, prebacite se”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. U meniju " Zaglavlje i podnožje stranice ", uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uklonili zaglavlja, prevucite udesno dok ne čujete „Zaglavlje meni”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Meni " Zaglavlje " se otvara. Zatim, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „ukloni zaglavlje, dugme” i dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste uklonili podnožje, prevucite udesno sve dok ne čujete „Podnožje meni”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni " Podnožje ". Zatim, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „ukloni podnožje, dugme” i dvaput dodirnite ekran.

  Zaglavlje ili podnožje će biti uklonjena i fokus se premešta meni " Zaglavlje i podnožje ".

 7. Da biste zatvorili Zaglavlje i podnožje menija i vratili u telo dokumenta, prevucite prstom u oblasti pisanja dok ne čujete teksta dokumenta, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Koristite Word Mobile Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste kreirali zaglavlja ili podnožja koja sadrži standardne informacije kao što su brojevi stranica na svim stranicama u dokumentu.

Napomene: 

U ovoj temi

Pravljenje zaglavlja ili podnožja

Tekst koji želite možete dodati u zaglavlje ili podnožje.

 1. U dokumentu, prevucite udesno sve dok ne čujete „Više opcija”, a dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Birač lista kartica”, praćeno imenom za trenutno izabranu karticu.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Umetanje”, a dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „dugme zaglavlje i podnožje”, a dvaput dodirnite ekran.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali zaglavlja, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Zaglavlje dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste kreirali podnožje, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Podnožje dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucali tekst zaglavlja ili podnožja.

 7. Da biste zatvorili zaglavlje ili podnožje i vratili u telo dokumenta, dodirnite stavku u gornjoj polovini ekrana.

Dodavanje brojeva stranica u zaglavlje ili podnožje

Možete da dodate brojeve stranica u različitim formatima.

 1. U dokumentu, prevucite udesno sve dok ne čujete „Dugme još opcija”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Birač tabulatora, dugme "”početak, skupljeni”, i zatim dvaput dodirnite ekran. Glavni meni sada je proširen.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Umetanje”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme broj stranice”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete željenu lokaciju broja stranice koji želite, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste ga izabrali.

 6. Da biste prilagodili brojeve stranica, na primer, tako što ćete izabrati format broja, brzo prevucite nadesno dok ne čujete: „Liste podnožje grupe”.

 7. Prevucite nadesno da biste se kretali kroz listu komandi, a zatim dodirnite dvaput da biste izabrali željenu komandu.

 8. Da biste se vratili u telo dokumenta, dodirnite stavku u gornjoj polovini ekrana.

Uklanjanje zaglavlja ili podnožja

Možete da uklonite tekst u zaglavlje ili podnožje.

 1. U dokumentu, prevucite udesno sve dok ne čujete „Dugme još opcija”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Birač tabulatora, dugme "”početak, skupljeni”, i zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Početak”. Glavni meni sada je proširen.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „zaglavlje i podnožje dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uklonili zaglavlja, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Zaglavlje dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Brzo prevucite do čujete: „Dugme "Ukloni zaglavlje"”.

  • Da biste uklonili podnožje, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Podnožje dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Brzo prevucite do čujete: „Dugme "Ukloni podnožje"”.

 5. Dodirnite dvaput ekrana. Sadržaj zaglavlja ili podnožja se uklanja i fokus se premešta u zaglavlju.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Koristite Word Online sa tastature i čitač ekrana da biste kreirali zaglavlja ili podnožja koja sadrži standardne informacije na svim stranicama dokumenta, kao što su brojevi stranica, naslov dokumenta, ime preduzeća, autor i datum. Testirali smo ga Narator, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite Word Online, preporučujemo da kao veb pregledač koristite Microsoft Edge. Zbog toga što se Word Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Word Online.

Dodavanje zaglavlja ili podnožja

 1. Pritisnite tastere Alt + Windows logotip taster N, h Zaglavlje i podnožje oblast se otvara za uređivanje.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali zaglavlja poravnat levo, počnite da kucate.

  • Da biste kreirali Centriranje zaglavlja, puta pritisnite taster Tab i otkucajte tekst.

  • Da biste kreirali zaglavlja poravnatog sa desne strane, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Kolona 3 3”, a zatim otkucajte tekst.

  • Da biste pristupili opcije zaglavlja, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete: „Opcije”. Da biste pregledali opcije su dostupne, pritisnite taster RAZMAKNICA i zatim koristite tastere sa strelicama. Da biste primenili neku od opcija, pritisnite taster Enter.

  • Da biste dodali podnožje, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete „Uređivanje podrazumevane podnožje”, a zatim otkucajte tekst podnožja.

 3. Da biste izašli iz oblasti zaglavlja i podnožja i vratili u telo dokumenta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete „Dugme "Zatvori zaglavlje i podnožje stranice"”, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Tasterske prečice u aplikaciji Word Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×