Korišćenje čitača ekrana za pravljenje zaglavlja ili podnožja u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje zaglavlja ili podnožja u programu Word

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Word 2016 uz tastaturu i Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste napravili zaglavlje ili podnožje koji sadrže standardne informacije o svim stranicama dokumenta, kao što su brojevi stranica, naslov dokumenta, naziv preduzeća i datum.

Napomene: 

U ovoj temi

Pravljenje zaglavlja ili podnožja

Zaglavlja i podnožja stranica su popularan u Word da imaju sopstvene trake sa alatkama.

 1. Da biste napravili zaglavlje u dokumentu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, a zatim pritisnite taster H da biste otvorili meni „Zaglavlje“ sa trake. Funkcija „Narator“ ne objavljuje ime menija.

  Da biste napravili podnožje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, a zatim pritisnite taster O da biste otvorili meni „Podnožje“ sa trake. Funkcija „Narator“ ne objavljuje ime menija.

  Fokus se prebacuje na meni koji navodi rasporede zaglavlja ili podnožja.

 2. Koristite taster Tab ili taster sa strelicom nadole da biste se pomerali kroz listu rasporeda. Pritisnite taster Enter da biste izabrali željeni.

  Raspored koji ste odabrali otvara se u prostoru za zaglavlje i podnožje u dokumentu. Fokus se prebacuje na prvi tekst koji može da se uređuje u rasporedu koji ste izabrali. Nećete moći da uređujete telo dokumenta dok ne zatvorite traku sa alatkama za zaglavlje i podnožje.

 3. Pritisnite taster sa strelicom nadesno da biste prebacili fokus na oblast u kojoj je moguće uređivati tekst. Čućete naglas pročitan tekst čuvara mesta, na primer „Naslov dokumenta“ ili „Kucajte ovde“.

 4. Otkucajte željeni tekst.

 5. Da biste prešli na sledeću oblast u kojoj je moguće uređivati tekst, ako postoji, pritisnite taster sa strelicom nadesno.

 6. Kad završite, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim pritisnite taster C da biste zatvorili zaglavlje i prešli na telo dokumenta.

Uređivanje zaglavlja i podnožja

Zaglavlju ili podnožju možete da dodate bilo koji tekst koji želite, na primer brojeve stranica, datum ili broj stranice. Možete da dodate i sliku, na primer logotip preduzeća.

 1. Da biste otvorili i uredili zaglavlje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, H, E.

  Da biste otvorili i uredili podnožje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, O, E.

  Time se fokus premešta na zaglavlje ili podnožje i otvara se traka sa alatkama za zaglavlje i podnožje.

 2. Izvršite željene promene.

 3. Kad završite, zatvorite zaglavlje ili podnožje tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt+J, a zatim pritisnite taster C. Fokus se prebacuje na telo dokumenta.

Dodavanje broja stranice u zaglavlje ili podnožje

Word 2016 nudi različite lokacije i formate za brojeve stranica kao stavke menija na traci sa alatkama za zaglavlje i podnožje.

 1. Da biste otvorili zaglavlje za uređivanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim pritisnite taster E.

  Da biste otvorili podnožje za uređivanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, a zatim pritisnite taster E.

  Time se otvara traka sa alatkama za zaglavlje i podnožje i fokus se premešta na zaglavlje ili podnožje.

 2. Da biste umetnuli broj stranice, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim N+U da biste otvorili meni Broj stranice.

 3. Koristite taster sa strelicom nadole da biste se kretali kroz listu mogućih lokacija na stranici (vrh stranice, dno stranice i tako dalje) za broj stranice. Pritisnite tastere Enter ili razmaknica da biste izabrali željenu lokaciju.

  Svaka stavka lokacije na stranici otvara dodatni meni koji nudi opcije na toj lokaciji. Koristite taster sa strelicom nadole da biste pregledali te opcije i izabrali onu koju želite

 4. Kad završite, pritisnite kombinaciju tastera ALt+J, a zatim pritisnite taster C da biste zatvorili traku sa alatkama za zaglavlje i podnožje i vratili fokus na telo dokumenta.

Dodavanje datuma u zaglavlje ili podnožje

 1. Da biste otvorili zaglavlje za uređivanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim pritisnite taster E.

  Da biste otvorili podnožje za uređivanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, a zatim pritisnite taster E.

  Time se otvara traka sa alatkama za zaglavlje i podnožje i fokus se premešta na zaglavlje ili podnožje.

 2. Da biste umetnuli datum, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim pritisnite taster D da biste otvorili dijalog Datum i vreme.

 3. Koristite taster sa strelicom nadole da biste se pomerali kroz listu mogućih formata datuma i vremena za zaglavlje ili podnožje. Kad pronađete željeni format, pritisnite taster Tab da biste ga izabrali i prešli na druge opcije u dijalogu.

 4. U padajućem okviru za jezik pritisnite taster sa strelicom nadole da biste pregledali instalirane jezike. Pritisnite taster Tab da biste izabrali jezik i prešli na sledeću opciju.

 5. Pritisnite taster Enter ako želite da postavite neke opcije datuma i vremena kao podrazumevane.

 6. Pritisnite taster Tab da biste prešli na dugme U redu, a zatim pritisnite taster Enter da biste prihvatili izbore.

 7. Da biste zatvorili zaglavlje ili podnožje i vratili se na telo dokumenta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim pritisnite taster C.

Izbor opcije sa trake sa alatkama „Zaglavlje i podnožje“

Traka sa alatkama za zaglavlje i podnožje sadrži mnoge opcije koje možete da koristite za prilagođavanje zaglavlja.

 1. Da biste otvorili traku sa alatkama za zaglavlje i podnožje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, a zatim pritisnite tastere H, E.

 2. Da biste prešli na traku, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J.

 3. Pritisnite taster Tab da biste se pomerali kroz komande na traci sa alatkama za zaglavlje i podnožje.

 4. Pritisnite taster Enter da biste izabrali komandu.

 5. Kad završite, zatvorite zaglavlje ili podnožje i zatvorite traku tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt+J, a zatim pritisnuti taster C.

Uklanjanje zaglavlja ili podnožja

 1. Da biste uklonili zaglavlje iz dokumenta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, H da biste otvorili meni Zaglavlje na kartici Umetanje.

  Da biste uklonili podnožje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, O da biste otvorili meni Podnožje na kartici Umetanje.

 2. Pritisnite taster R da biste uklonili zaglavlje ili podnožje, a zatim pritisnite taster ESC da biste se vratili na telo dokumenta.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje, čitanje i brisanje komentara u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word za Android sa TalkBack, čitaču ugrađene Android ekrana da biste kreirali zaglavlja ili podnožja koja sadrži standardne informacije kao što su brojevi stranica na svim stranicama u dokumentu.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Mogućnosti dodira u programu Word za Android potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za Word za Android

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Pravljenje zaglavlja ili podnožja

 1. U dokumentu, u prikazu za Uređivanje , premeštanje odeljku dokumenta tamo gde želite da dodate zaglavlja ili podnožja.

 2. Ako je potrebno, da biste zatvorili tastaturu i idite na traci, prevucite nadesno dok ne čujete „nije potvrđen, prebacite više opcija” i zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se na karticu Početak i čujete: „Karticu meniju početak izabranog”.

 3. Da biste otišli na kartici Umetanje , dvaput dodirnite ekran, a zatim prevucite nadesno dok ne čujete: „Umetni tabulator”. Dodirnite dvaput ekrana.

 4. Na kartici " Umetanje ", prevucite udesno sve dok ne čujete „Zaglavlje i podnožje, dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Meni " Zaglavlje i podnožje " se otvara i fokus se premešta u zaglavlje odeljka.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali zaglavlja, otkucajte zaglavlje pomoću na tastaturi na ekranu.

   Napomena: Da biste otvorili tastaturu, prevucite udesno dok ne čujete „Izbor proverena, više opcija, prekidač” i zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste kreirali podnožje, brzo prevucite do čujete: „Podnožje stranice, odeljak < broj odeljka >”, i zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta u odeljak podnožje, a možete da otkucate podnožja pomoću na tastaturi na ekranu.

 6. Kada završite, zatvorite meni " Zaglavlje i podnožje " i vratili u telo dokumenta, prevucite prstom u oblasti pisanja dok ne čujete teksta dokumenta, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje brojeva stranica u zaglavlje ili podnožje

 1. U dokumentu, u prikazu za Uređivanje , premeštanje odeljku dokumenta tamo gde želite da dodate broj stranice u zaglavlje ili podnožje stranice.

 2. Ako je potrebno, da biste zatvorili tastaturu i idite na traci, prevucite nadesno dok ne čujete „nije potvrđen, prebacite više opcija” i zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se na karticu Početak i čujete: „Karticu meniju početak izabranog”.

 3. Da biste otišli na kartici Umetanje , dvaput dodirnite ekran, a zatim prevucite nadesno dok ne čujete: „Umetni tabulator”. Dodirnite dvaput ekrana.

 4. Na kartici Umetanje , brzo prevucite nadesno dok ne čujete „brojeve stranica dugme, dugme” i zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni " Broj stranice ".

 5. Da biste prilagodili brojeve stranica, prevucite nadesno dok ne čujete „format broja, kombinovani okvir, < trenutne opcije > izabrana”, i zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni " format broja ". Prevucite udesno da biste se kretali kroz opcije. Dok se, TalkBack objavljuje opcije za vas. Kada na opciju koju želite, dvaput dodirnite ekran. Da biste se vratili na meni " Broj stranice ", prevucite ulevo dok ne čujete „Dugme "”nazad”, a dvaput dodirnite ekran.

 6. U meniju " Broj stranice ", da biste dodali broj stranice, prevucite udesno sve dok ne čujete željenu lokaciju broja stranice koji želite, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste ga izabrali. Broj stranice se dodaje odeljku zaglavlja ili podnožja i otvara se meni " Zaglavlje i podnožje ".

 7. Da biste zatvorili Zaglavlje i podnožje menija i vratili u telo dokumenta, prevucite prstom u oblasti pisanja dok ne čujete teksta dokumenta, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Napomena: Da biste izbrisali stranicu brojeva, u meniju " Broj stranice ", prevucite nadesno dok ne čujete „ukloni brojeve stranica, dugme” i zatim dvaput dodirnite ekran.

Uklanjanje zaglavlja ili podnožja

 1. U dokumentu, u prikazu za Uređivanje , premeštanje odeljku dokumenta tamo gde želite da uklonite zaglavlje ili podnožje stranice.

 2. Ako je potrebno, da biste zatvorili tastaturu i idite na traci, prevucite nadesno dok ne čujete „nije potvrđen, prebacite više opcija” i zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se na karticu Početak i čujete: „Karticu meniju početak izabranog”.

 3. Da biste otišli na kartici Umetanje , dvaput dodirnite ekran, a zatim prevucite nadesno dok ne čujete: „Umetni tabulator”. Dodirnite dvaput ekrana.

 4. Na kartici " Umetanje ", prevucite udesno sve dok ne čujete „Zaglavlje i podnožje, dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Meni " Zaglavlje i podnožje " se otvara i fokus se premešta u zaglavlje odeljka.

 5. Da biste premestili fokus sa menijem " Zaglavlje i podnožje stranice ", prevucite nadesno dok ne čujete „nije potvrđen izbor u više opcija, prebacite se”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. U meniju " Zaglavlje i podnožje stranice ", uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uklonili zaglavlja, prevucite udesno dok ne čujete „Zaglavlje meni”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Meni " Zaglavlje " se otvara. Zatim, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „ukloni zaglavlje, dugme” i dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste uklonili podnožje, prevucite udesno sve dok ne čujete „Podnožje meni”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni " Podnožje ". Zatim, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „ukloni podnožje, dugme” i dvaput dodirnite ekran.

  Zaglavlje ili podnožje će biti uklonjena i fokus se premešta meni " Zaglavlje i podnožje ".

 7. Da biste zatvorili Zaglavlje i podnožje menija i vratili u telo dokumenta, prevucite prstom u oblasti pisanja dok ne čujete teksta dokumenta, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word Mobile Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste kreirali zaglavlja ili podnožja koja sadrži standardne informacije kao što su brojevi stranica na svim stranicama u dokumentu.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Mogućnosti upravljanja dodirom u programu Word Mobile potražite u članku Komande na tastaturi i pokreti dodira Naratora.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Pravljenje zaglavlja ili podnožja

Tekst koji želite možete dodati u zaglavlje ili podnožje.

 1. U dokumentu, u prikazu Rasporeda za štampanje , uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali zaglavlja, prevucite udesno sve dok ne čujete „Zaglavlje < broj odeljka >”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste kreirali podnožje, prevucite udesno sve dok ne čujete „Podnožje < broj odeljka >”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucali tekst zaglavlja ili podnožja.

 3. Da biste zatvorili zaglavlje ili podnožje i vratili u telo dokumenta, dodirnite stavku u gornjoj polovini ekrana.

Dodavanje brojeva stranica u zaglavlje ili podnožje

Možete da dodate brojeve stranica u različitim formatima.

 1. U dokumentu, prevucite udesno sve dok ne čujete „Dugme još opcija”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite ulevo dok ne čujete „Početna dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Dom, jednu od < broj dostupnih stavki >”. Glavni meni sada je proširen.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Umetni < mesto trenutne stavke na listu menija i broj dostupnih stavki >”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme broj stranice”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete željenu lokaciju broja stranice koji želite, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste ga izabrali.

 6. Da biste prilagodili brojeve stranica, na primer, tako što ćete izabrati format broja, brzo prevucite nadesno dok ne čujete: „Liste podnožje grupe”.

 7. Prevucite nadesno da biste se kretali kroz listu komandi, a zatim dodirnite dvaput da biste izabrali željenu komandu.

 8. Da biste se vratili u telo dokumenta, dodirnite stavku u gornjoj polovini ekrana.

Uklanjanje zaglavlja ili podnožja

Možete da uklonite tekst u zaglavlje ili podnožje.

 1. U dokumentu, prevucite udesno sve dok ne čujete „Dugme još opcija”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Birač tabulatora, dugme "”početak, skupljeni”, i zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Dom, jednu od < broj dostupnih stavki >”. Glavni meni sada je proširen.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Zaglavlje i podnožje, < mesto trenutne stavke na listu menija i broj dostupnih stavki >”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Da biste uklonili zaglavlja, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Zaglavlje dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Da biste uklonili podnožje, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Podnožje dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme "”Ukloni Zaglavlje” ili „Ukloni podnožje dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Sadržaj zaglavlja ili podnožja se uklanja i fokus se premešta u zaglavlju.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word Online sa tastature i Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste kreirali zaglavlja ili podnožja koja sadrži standardne informacije na svim stranicama dokumenta, kao što su brojevi stranica, naslov dokumenta, ime preduzeća, autor i datum.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u programu Word Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite Word Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Word Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristićete Ctrl + F6 umesto F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Word Online.

Dodavanje zaglavlja ili podnožja

 1. Da biste premestili fokus na traku, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete ime kartice (obično je to kartica Početak).

 2. Pritiskanjem tastera Tab pomerite se do kartice Umetanje, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Pritiskanjem tastera Tab pomerite se do dugmeta Zaglavlje i podnožje, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se oblast za uređivanje zaglavlja i podnožja.

 4. Da biste napravili levo poravnato zaglavlje, počnite da kucate. Da biste otkucali centrirano zaglavlje, pritisnite taster Tab. Da biste otkucali desno poravnato zaglavlje, ponovo pritisnite taster Tab.

 5. Da biste izabrali opcije zaglavlja, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete „Dugme 'Opcije'“. Da biste pregledali opcije, pritisnite razmaknicu, a zatim koristite tastere sa strelicama. Da biste primenili opciju, pritisnite taster Enter.

 6. Da biste dodali podnožje, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete „podnožje“, a zatim počnite da kucate.

 7. Da biste se vratili na uređivanje dokumenta, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete „Dugme za zatvaranje zaglavlja i podnožja“, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Tasterske prečice u aplikaciji Word Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×