Korišćenje čitača ekrana za pravljenje prezentacije od predloška u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje prezentacije od predloška u programu PowerPoint

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite PowerPoint uz tastaturu i Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste napravili prezentaciju od unapred dizajniranog predloška. Pomoću predložaka možete da napravite prezentacije sa osmišljenim rasporedom elemenata i boja, fontova, efekata, stila i rasporeda pa se možete usredsrediti na sadržaj, umesto na dizajn. Možete čak i da koristite pristupačne predloške da bi vaše prezentacije lako postale upotrebljive za širu publiku.

Napomene: 

PowerPoint 2016 nudi mnoštvo predložaka za korišćenje. Možete da pretražujete predloške ili da koristite one koji su već dostupni u meniju „Predlošci“.

 1. Otvorite PowerPoint 2016. PowerPoint se otvara u prikazu koji prikazuje nedavne prezentacije, polje za pretragu, predloške i teme.

  Napomena: Ako već menjate prezentaciju u normalnom prikazu i želite da kreirate novu od predloška, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, a zatim taster da biste otišli u meni Novo.

 2. Da biste potražili predložak, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S. Otkucajte reči za pretragu, na primer pristupačno, a zatim pritisnite taster Enter. Ako ne želite da tražite predloške, možete da pređete na sledeći korak.

 3. Pritisnite tastere sa strelicama da biste pregledali dostupne predloške i teme. Čitač ekrana najavljuje stavke kako se krećete.

 4. Pritisnite taster Enter da biste izabrali predložak ili temu. Otvara se dijalog sa detaljima.

 5. Da biste preuzeli i počeli da koristite izabrani predložak, ponovo pritisnite taster Enter.

  Otvara se prezentacija, a fokus je na prvom slajdu. Da biste prešli na okvir za tekst sa naslovom, pritisnite taster Tab.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite PowerPoint uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste napravili prezentaciju od unapred dizajniranog predloška. Pomoću predložaka možete da napravite prezentacije sa osmišljenim rasporedom elemenata i boja, fontova, efekata, stila i rasporeda pa se možete usredsrediti na sadržaj, umesto na dizajn.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Mogućnosti dodira u programu PowerPoint za Android potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za PowerPoint za Android

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

 1. Otvorite PowerPoint za Android.

  Savet: Da biste se premestili iz prikaza „Sličica“ u meni Datoteka, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ‘Datoteka’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čućete: „Meni ‘Datoteka’, ‘Otvori’“.

  Savet: Da biste se premestili iz prikaza „Uređivanje“ u meni Datoteka, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „‘Nije potvrđeno’, prekidač ‘Nazad’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Datoteka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni ’Datoteka’, stavka ’Otvori’“.

 2. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Novo’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Prazna prezentacija“.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeni predložak, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  Prezentacija se otvara u prikazu „Sličica“, a fokus je na novom slajdu.

 4. Da biste započeli uređivanje novog slajda, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Izabrano, slajd jedan“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čućete: „Dugme ’Uredi’“. Dvaput dodirnite ekran. Slajd se otvara u prikazu „Uređivanje“.

Napomena: Ako želite da koristite pristupačan predložak uz PowerPoint za Android, morate da sačuvate lažnu prezentaciju pomoću pristupačnog predloška u skladištu u oblaku, kao što je OneDrive, pomoću verzije programa PowerPoint 2016 za računare. Tada možete da otvorite sačuvanu pristupačnu prezentaciju u programu PowerPoint za Android radi uređivanja.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite PowerPoint uz Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste napravili prezentaciju od unapred dizajniranog predloška. Pomoću predložaka možete da napravite prezentacije sa osmišljenim rasporedom elemenata i boja, fontova, efekata, stila i rasporeda pa se možete usredsrediti na sadržaj, umesto na dizajn.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Mogućnosti dodira u programu PowerPoint Mobile potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za PowerPoint Mobile za Windows 10.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 1. Otvorite PowerPoint Mobile. Došli ste u prikaz Nedavno u kom se prikazuju najnovije prezentacije.

  Napomena: Da biste se premestili iz prikaza „Sličica“ u meni Datoteka, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Datoteka’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čućete: „Stranica ‘Backstage’“.

  Napomena: Da biste se premestili iz prikaza „Uređivanje“ u meni Datoteka, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Komande za brzi pristup, Isključeno, dugme ‘Nazad’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Datoteka’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čućete: „Stranica ‘Backstage’“.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Novo’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Nova prazna prezentacija“.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeni predložak, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  Prezentacija se otvara u prikazu „Sličica“, a fokus je na novom slajdu.

 4. Da biste započeli uređivanje novog slajda, dodirnite dvaput ekran. Čućete: „Kontekstualni meni“. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Uredi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Slajd se otvara u prikazu „Uređivanje“.

Savet: Ako želite da koristite pristupačan predložak uz PowerPoint Mobile, morate da sačuvate lažnu prezentaciju pomoću pristupačnog predloška u skladištu u oblaku, kao što je OneDrive, pomoću verzije programa PowerPoint 2016 za računare. Tada možete da otvorite sačuvanu pristupačnu prezentaciju u programu PowerPoint Mobile radi uređivanja.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite PowerPoint uz tastaturu i Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste napravili prezentaciju od unapred dizajniranog predloška. Pomoću predložaka možete da napravite prezentacije sa osmišljenim rasporedom elemenata i boja, fontova, efekata, stila i rasporeda pa se možete usredsrediti na sadržaj, umesto na dizajn.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi PowerPoint Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite PowerPoint Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se PowerPoint Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za PowerPoint Online.

 1. Otvorite PowerPoint 2016. Dolazite na stranicu koja prikazuje nedavne prezentacije, predloške i teme. Fokus je na predlošku „Prazna prezentacija“.

  Savet: Ako već uređujete prezentaciju u normalnom prikazu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Windows logotip+F, a zatim taster N da biste otvorili meni Novo.

 2. Pritisnite taster Tab da biste pregledali predloške i teme. Čitač ekrana najavljuje stavke kako se krećete.

 3. Pritisnite taster Enter da biste izabrali i otvorili predložak. Prezentacija se otvara u normalnom prikazu.

 4. Da biste prešli u okvir za tekst naslova, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete „Tabla sa slajdovima“, a zatim pritisnite taster Tab i čućete „Centriraj čuvar mesta za naslov“. Da biste uredili čuvar mesta, pritisnite taster Enter i otkucajte tekst.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za prikaz prezentacija u programu PowerPoint

Tasterske prečice u programu PowerPoint Online

Osnovni zadaci za kreiranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×