Korišćenje čitača ekrana za pravljenje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste u programu Outlook

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Outlook sa tastature i ekrana čitač da biste brzo kreirali sa znakovima za nabrajanje i numerisanih lista u različite stilove.

Napomene: 

U ovoj temi

Kreiranje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste

 1. Dok pišete Outlook poruku, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste otvorili meni stila znaka za nabrajanje, pritisnite taster U.

  • Da biste otvorili meni stila broja, pritisnite taster N.

 2. Koristite tastere sa strelicama nadesno i nalevo da biste pronašli stil znaka za nabrajanje ili broja koji želite da koristite, na primer „Pun krug“, a zatim pritisnite taster Enter. Pravi se prva stavka na listi i fokus se premešta na nju.

 3. Otkucajte tekst za stavku liste.

 4. Da biste dodali još jednu stavku sa liste, pritisnite taster Enter.

 5. Da biste završili listu, dvaput pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na prazan red ispod liste. U Naratoru čućete: „Novi red“. U čitaču ekrana JAWS čućete samo „Unesite“.

Pravljenje ugnežđene liste

Možete da kreirate liste u okviru liste, kao što su ugnežđene znakova za nabrajanje na listi sa znakovima za nabrajanje ili numerisanja na numerisanoj listi stil prikaza strukture.

 1. Sa postojeće liste idite na stavku koja treba da prethodi ugnežđenoj listi i pritisnite taster Enter da biste napravili novu stavku sa liste posle nje.

 2. Dok je kursor na početku reda za novu stavku, pritisnite taster Tab. Outlook automatski povećava uvlačenje za tu stavku i čini je delom ugnežđene liste.

 3. Otkucajte tekst prve stavke sa ugnežđene liste.

 4. Da biste dodali još jednu stavku sa ugnežđene liste, pritisnite taster Enter.

Stil znaka za nabrajanje ili numerisanja za stavku sa ugnežđene liste zasnovan je na stilu nadređene liste. Te stilove možete da zamenite bilo kojim dostupnim stilom znaka za ponavljanje ili numerisanja.

Promena uvlačenja liste

 1. Izaberite celu listu.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste povećali uvlačenje, ili udaljimo od liste dalje margina, pritisnite tastere Alt + H, A, da.

  • Da biste Smanji uvlačenje ili premestite listu bliže margina, pritisnite kombinaciju tastera Alt + H, A, O.

Promena stila znaka za nabrajanje ili broja

Ako želite da promenite stil postojećih znakova za nabrajanje ili brojeva, možete da izaberete bilo koji stil iz biblioteke znakova za nabrajanje ili numerisanja.

 1. Izaberite celu listu.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste otvorili meni stil znakova za nabrajanje, pritisnite tastere Alt + H, U.

  • Da biste otvorili meni stil numerisanja, pritisnite tastere Alt + H, N.

 3. Koristite tastere sa strelicama nadesno i nalevo da biste pronašli stil znaka za nabrajanje ili numerisanja kojim želite da zamenite postojeći, na primer „Prazan krug“, a zatim pritisnite taster Enter. Stil svih stavki prvog nivoa sa liste menja se kako bi se podudario.

Napomena: Ako lista sadrži ugnežđene liste, to ne utiče na njihov stil. Morate da postavite kursor unutar ugnežđene liste kako biste posebno promenili njen stil.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-pošti u programu Outlook

Tasterske prečice za kretanje kroz poštu u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

Koristite Outlook 2016 sa tastature i Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste brzo kreirali sa znakovima za nabrajanje i numerisanim listama.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Pravljenje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste

 1. Dok pišete novu poruku Outlook , na početku novog reda, prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „dugme "više opcija", dugme skupiti, dodirnite dvaput da biste razvili”. Dodirnite dvaput ekrana. Meni " Više opcija " širi. Čujete: „Odbaci dugme,”.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste počeli sa znakovima za nabrajanje, prevucite udesno dok ne čujete „, znakove za nabrajanje, dugme” i dvaput dodirnite ekran. Kreira se stavke liste popunjeni krug znak za nabrajanje.

  • Da biste započeli numerisanu listu, prevucite udesno sve dok ne čujete „isključivanje numerisanja, dugme” i dvaput dodirnite ekran. Kreira se stavke numerisane liste.

  Fokus se premešta na telo poruke e-pošte.

 3. Tip pomoću tekst liste stavki na tastaturi na ekranu. Da biste otišli na tastaturi, prevucite udesno sve dok ne čujete element na tastaturi.

  Napomena: Ako se na ekranu tastaturu nije dostupna, prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Više opcija, dugme razvijenu”, i dvaput dodirnite ekran da biste skupili menija Još opcija .

 4. Da biste dodali još jednu stavku liste, pritisnite taster Enter na na tastaturi na ekranu.

 5. Da biste završili listu, dvaput pritisnite taster Enter na tastaturi na ekranu. Fokus se premešta na prazan red ispod liste.

Pravljenje ugnežđene liste

Možete da kreirate liste u okviru liste, kao što su ugnežđene znakova za nabrajanje na listi sa znakovima za nabrajanje ili numerisanja na numerisanoj listi stil prikaza strukture.

 1. U postojeću listu, otkucajte stavke koje treba da pre ugnežđene liste i pritisnite taster Enter na na tastaturu na ekranu da biste kreirali novu stavku liste iza nje. Da biste otišli na tastaturi, prevucite udesno sve dok ne čujete element na tastaturi.

 2. Kada se kursor nalazi na početku reda za novu stavku, prevucite nadesno ili nalevo jednim prstom dok ne čujete: „dugme "više opcija", dugme skupiti, dodirnite dvaput da biste razvili”. Dodirnite dvaput ekrana. Meni " Više opcija " širi. Čujete: „Odbaci dugme,”.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Format”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni " Oblikovanje ".

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Povećavanje uvlačenja dugme”, a dvaput dodirnite ekran. Outlook automatski povećava uvlačenja za tu stavku i čini ga deo ugnežđene liste.

 5. Otkucajte tekst prve stavke sa ugnežđene liste.

 6. Da biste dodali još jednu stavku ugnežđene liste, pritisnite taster Enter na na tastaturi na ekranu, a zatim otkucajte svoj tekst.

Napomena: Znak za nabrajanje ili numerisanja stil za stavku ugnežđene liste na osnovu stila njegove nadređene stavke. Možete da promenite ovih stilova za sve dostupne znak za nabrajanje ili stil brojeva. Da biste saznali više, pogledajte Promena znakova za nabrajanje ili broj stila.

Promena uvlačenja liste

 1. Izaberite čitavu listu. Da biste izabrali tekst, pomerite se do teksta koji želite da izaberete, a zatim dodirnite triput ekrana.

  Napomena: Ako, na primer, želite da biste izabrali pasus, u telu poruke, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu sa jednim prstom dok ne čujete „Pasusa”, brzo prevucite nalevo ili nadesno da biste pregledali na pasus koji želite da biste je izabrali, a zatim dodirnite triput ekrana. Nakon što izaberete pasus, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu sa jednim prstom dok ne čujete: „Stavke”.

 2. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „dugme "više opcija", dugme skupiti, dodirnite dvaput da biste razvili”. Dodirnite dvaput ekrana. Meni " Više opcija " širi. Čujete: „Odbaci dugme,”.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Format”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni " Oblikovanje ".

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali uvlačenje nadesno ili udaljimo od liste dalje marginu, prevucite udesno sve dok ne čujete „Dugme "Povećaj”uvlačenje”, a dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali uvlačenje pasusa sa leve ili premestite listu bliže do margine, prevucite udesno sve dok ne čujete „Dugme "Smanji”uvlačenje”, a dvaput dodirnite ekran.

 5. Uvlačenje se dodaje na listu i fokus se premešta na telo poruke.

Promena stila znaka za nabrajanje ili broja

Ako želite da promenite stil postojećih znakova za nabrajanje ili brojeva, možete da izaberete bilo koji stil iz biblioteke znakova za nabrajanje ili brojeva.

 1. Izaberite stavku na listi ili u ugnežđene listu koju želite da promenite stil. Da biste izabrali tekst, pomerite se do teksta koji želite da izaberete, a zatim dodirnite triput ekrana.

 2. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „dugme "više opcija", dugme skupiti, dodirnite dvaput da biste razvili”. Dodirnite dvaput ekrana. Meni " Više opcija " širi. Čujete: „Odbaci dugme,”.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Format”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni " Oblikovanje ".

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili stil znakova za nabrajanje, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Znakovi za nabrajanje, dugme” i zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se u podmeniju znakova za nabrajanje .

  • Da biste promenili stil numerisanja, prevucite udesno dok ne čujete „Numerisanje, dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se podmeni " numerisanje ".

 5. Prevucite nadesno ili nalevo da biste pregledali stilove. Narator objavljuje stilove dok se krećete. Trenutno izabranim stilom je kao „izabrana”. Da biste izabrali stil, dvaput dodirnite ekran.

Nakon što izaberete novi stil podmenija zatvara i fokus se premešta na telo poruke e-pošte.

Napomena: Ako lista sadrži ugnežđene liste, to ne utiče na njihov stil. Morate da postavite kursor unutar ugnežđene liste kako biste posebno promenili njen stil.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-pošti u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

Koristite Outlook Web App sa tastature i Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste brzo kreirali sa znakovima za nabrajanje i numerisanih lista kada pišete novu poruku sa poštom.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi Outlook na vebu.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Ova tema pretpostavlja da je Okno za čitanje isključeno.

 • Kada koristite Outlook Web App, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Outlook Web App pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Outlook Web App.

U ovoj temi

Pravljenje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste

 1. Prilikom pisanja Outlook poruke, na početku novog reda, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Format, <selected option>, dugme”.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste započeli listu sa znakovima za nabrajanje, pritisnite taster sa strelicom nadesno ili nalevo dok ne čujete „Znakovi za nabrajanje” i pritisnite taster RAZMAKNICA. Popunjeni krug znak za nabrajanje stavke liste se kreira i fokus se premešta na telo poruke e-pošte.

  • Da biste započeli numerisanu listu, otkucajte 1. (broj 1 praćen tačkom), a zatim pritisnite razmaknicu. Automatski se pravi stavka sa numerisane liste.

 3. Otkucajte tekst za stavku liste.

 4. Da biste dodali još jednu stavku sa liste, pritisnite taster Enter, a zatim otkucajte njen tekst.

 5. Da biste završili listu, dvaput pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na prazan red ispod liste.

Pravljenje ugnežđene liste

Možete da kreirate liste u okviru liste, kao što su ugnežđene znakova za nabrajanje na listi sa znakovima za nabrajanje ili numerisanja na numerisanoj listi stil prikaza strukture.

 1. Sa postojeće liste idite na stavku koja treba da prethodi ugnežđenoj listi i pritisnite taster Enter da biste napravili novu stavku sa liste posle nje.

 2. Dok je kursor na početku reda za novu stavku, pritisnite taster Tab. Outlook automatski povećava uvlačenje za tu stavku i čini je delom ugnežđene liste.

 3. Otkucajte tekst prve stavke sa ugnežđene liste.

 4. Da biste dodali još jednu stavku sa ugnežđene liste, pritisnite taster Enter, a zatim otkucajte njen tekst.

Promena uvlačenja liste

 1. Izaberite celu listu.

  Savet: Da biste izabrali deo teksta, držite pritisnut taster Shift i pritiskajte tastere sa strelicama da biste premestili kursor.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste povećali uvlačenje, ili udaljimo od liste dalje margina, pritisnite taster Tab.

  • Smanjivanje uvlačenja, ili premeštanje liste bliže marginu, pritisnite taster Shift + Tab.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-poruci u programu Outlook

Tasterske prečice u programu Outlook na vebu

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×