Korišćenje čitača ekrana za pravljenje lista sa znakovima za nabrajanje ili numerisanih lista u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje lista sa znakovima za nabrajanje ili numerisanih lista u programu Word

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Word sa tastature i čitač ekrana da biste kreirali sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste. Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Ćete naučiti kako da pretvorite postojeće redove teksta u listu, promenite stil znakova za nabrajanje i kreirajte ugnežđene liste.

Čitači ekrana se razlikuju po mogućnosti opisivanja stila znaka za nabrajanje ili broja koji se koriste za listu. Možda ćete morati da prilagodite postavke rečitosti čitača ekrana. Na primer, JAWS može da identifikuje deset najčešćih tipova znakova za nabrajanje.

Napomene: 

U ovoj temi

Kucanje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste

Postoji nekoliko opcija koje vam omogućavaju da otkucate listu sa znakovima za nabrajanje ili numerisanu listu.

Kucanje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste

U ovom metodu, prvo kucate redove teksta, a zatim od njih pravite listu.

 1. Otkucajte redove teksta za listu.

 2. Izaberite stavke za listu.

 3. Da biste uključili stavke na listu, uradite nešto od sledećeg:

  • Za listu sa znakovima za nabrajanje, pritisnite tastere Alt + H, U.

  • Numerisanu listu, pritisnite tastere Alt + H, N.

  Čujete opis izabranog znaka za nabrajanje ili stil brojeva.

 4. Da biste prestali da kreirate listu, pritisnite taster strelica nadole da biste se premestili u sledeću oblast teksta.

Pravljenje liste izborom stila znaka za nabrajanje ili broja sa trake

U ovom metodu, prvo primenite stil znaka za nabrajanje ili broja, a zatim otkucajte stavke liste.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali listu sa znakovima za nabrajanje, pritisnite tastere Alt + H da biste otvorili biblioteku stilove znakova za nabrajanje.

  • Da biste kreirali numerisanu listu, pritisnite tastere Alt + H, N da biste otvorili biblioteku broj stilova.

 2. Pritisnite taster Tab da biste pregledali dostupne stilove, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali neki.

 3. Otkucajte prvu stavku na listi. Da biste nastavili listu, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste prestali da kreirate listu, pritisnite taster strelica nadole da biste se premestili u sledeću oblast teksta.

Napravite ugnežđenu listu unutar liste

Možete da kreirate liste u okviru liste, kao što su ugnežđene znakova za nabrajanje na listi sa znakovima za nabrajanje ili numerisanja na numerisanoj listi stil prikaza strukture.

 1. Sa postojeće liste odaberite stavku koja će prethoditi ugnežđenoj listi i pritisnite taster Enter da biste napravili novu stavku sa liste.

 2. Idite na mesto na listi gde želite da nova lista počinje.

  Kada se kursor nalazi na početku reda za novu stavku, pritisnite taster Tab. Word automatski povećava uvlačenja za tu stavku i čini ga deo ugnežđene liste ili liste u okviru sa ostatkom liste.

  Znak za nabrajanje ili numerisanja stil za novu stavku liste na osnovu stil njihovog nadređenog objekta. Možete da promenite ovih stilova za sve dostupne znak za nabrajanje ili stil brojeva. Da biste saznali kako, pogledajte Promena znakova za nabrajanje ili broj stila.

Promena stila znaka za nabrajanje ili broja

Ako želite da promenite stil postojećih znakova za nabrajanje ili brojeva, možete da izaberete bilo koji stil iz biblioteke znakova za nabrajanje ili brojeva.

 1. Izaberite celu listu.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izabrali dugme Znakovi za nabrajanje i otvorili biblioteku, pritisnite tastere Alt+H, U.

  • Da biste izabrali dugme Numerisanje i otvorili biblioteku, pritisnite tastere Alt+H, N.

 3. Pritisnite taster sa strelicom da biste prošli kroz dostupne opcije, koje se mogu razlikovati u zavisnosti od toga šta ste poslednje koristili. Pritisnite taster Enter da biste odabrali stil.

Promena poravnavanja liste

Da biste promenili poravnavanje liste u odnosu na marginu, koristite dugme Smanji uvlačenje i dugme Povećaj uvlačenje.

 1. Izaberite celu listu.

 2. Da biste smanjili uvlačenje ili premestili listu bliže margini, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim pritisnite tastere A, O.

 3. Da biste povećali uvlačenje ili premestili listu dalje od margine, pritisnite tastere Alt+H, A, I.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Koristite Word za Android sa TalkBack, čitač ugrađene Android ekrana, da biste kreirali sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste na telefonu. Word za Android omogućava vam da promenite postojeće redove teksta u listu, promenite stil znakova za nabrajanje i kreirajte ugnežđene liste. Svi ovi tipovi lista omogućavaju vam da nastavite na listi automatski, tako što ćete dodirnuti Enter na kraju reda.

Napomene: 

U ovoj temi

Kucanje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste

Postoji nekoliko opcija za dodavanje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste u dokument.

Kucanje liste sa znakovima za nabrajanje

 1. U prikazu za Uređivanje , otkucajte prvu stavku na listi korišćenja na tastaturi na ekranu.

  Napomena: Tastaturu možete da pronađete tako što ćete istražiti stavke na ekranu. Da biste ih istražili, postavite prst na ekran i prevlačite ga okolo. TalkBack najavljuje stavke kada stanete na njih. Da biste izabrali stavku, podignite prst kada stignete na nju. U zavisnosti od postavki uređaja, možda ćete morati da dvaput dodirnete ekran da biste umetnuli znak.

 2. Kada otkucate, da biste zatvorili tastaturu i idite na traci, prevucite prsta iznad tastature dok ne čujete „nije potvrđen izbor u više opcija, prebacite se”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Kartica " Početak " se otvara i čujete: „Karticu meniju početak izabranog”.

 3. Na kartici " Početak ", prevucite udesno sve dok ne čujete „Znakovi za nabrajanje meni”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Meni " Znakovi za nabrajanje " otvara se.

 4. U meniju " Znakovi za nabrajanje ", prevucite nadesno da prođete kroz dostupne znak za nabrajanje stilovi: pune krug, prazan krug, pune kvadrat, 4 mala dijamante, prazan strelicaili oznaku potvrde. Dok je brzo prevući čujete opise stila znakova za nabrajanje. Kada na stil koji želite, dodirnite dvaput da biste ga izabrali. Znak za nabrajanje se dodaje na izabrane stavke.

 5. Da biste zatvorili trake i prebacite se na tastaturi, prevucite udesno sve dok ne čujete „Izbor proverena, više opcija, prekidač” i dvaput dodirnite ekran.

 6. Da biste dodali novu stavku liste, izaberite stavku Unesite na ekranu na tastaturi i otkucajte novu stavku. Da biste izabrali Unesite, prevucite prstom na tastaturi dok ne čujete „Enter”, a zatim podignite je (i dodirnuti ako je potrebno).

 7. Da biste zaustavili kreiranje stavki sa liste, dvaput izaberite enter.

Kucanje numerisane liste

 1. U prikazu za Uređivanje , otkucajte prvu stavku na listi korišćenja na tastaturi na ekranu.

 2. Kada otkucate, da biste zatvorili tastaturu i idite na traci, prevucite prsta iznad tastature dok ne čujete „nije potvrđen izbor u više opcija, prebacite se”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Kartica " Početak " se otvara i čujete: „Karticu meniju početak izabranog”.

 3. Na kartici " Početak ", prevucite udesno sve dok ne čujete „Numerisanje meni”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni " numerisanje ".

 4. U meniju " numerisanje ", prevucite nadesno da prođete kroz dostupne stilove numerisanja: 1. 2. 3., (1) 2) (3), ja II. III., A. B. C., (a) b)(c), a. b. c.ili ja ii. iii. Dok je brzo prevući čujete numerisanja opisa stila. Kada na stil koji želite, dodirnite dvaput da biste ga izabrali. Word za Android se automatski pokreće numerisane liste.

 5. Da biste zatvorili trake i prebacite se na tastaturi, prevucite udesno sve dok ne čujete „Izbor proverena, više opcija, prekidač” i dvaput dodirnite ekran.

 6. Da biste dodali novu stavku liste, izaberite stavku Unesite na ekranu na tastaturi i otkucajte novu stavku. Da biste izabrali Unesite, prevucite prstom na tastaturi dok ne čujete „Enter”, a zatim podignite je (i dodirnuti ako je potrebno).

 7. Da biste zaustavili kreiranje stavki sa liste, dvaput izaberite enter.

Napravite ugnežđenu listu unutar liste

Možete da kreirate liste u okviru liste, kao što su ugnežđene znakova za nabrajanje na listi sa znakovima za nabrajanje ili numerisanja na numerisanoj listi stil prikaza strukture.

 1. Ako imate postojeće liste, prevucite prstom oko oblasti za pisanje dok ne čujete stavku liste koju želite da promenite u ugnežđene listu. Dvaput dodirnite ekran da biste premestili kursor tamo.

 2. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete „Povećavanje uvlačenja, dugme” i zatim dvaput dodirnite ekran. Word za Android automatski povećava uvlačenja za tu stavku i čini ga deo ugnežđene liste.

 3. Da biste dodali još jednu stavku ugnežđene liste, izaberite stavku Unesite na ekranu na tastaturi i otkucajte novu stavku.

Napomena: Znak za nabrajanje ili numerisanja stil za stavku ugnežđene liste na osnovu stila njegove nadređene stavke. Možete da promenite ovih stilova za sve dostupne znak za nabrajanje ili stil brojeva. Da biste saznali više, pogledajte Promena znakova za nabrajanje ili broj stila.

Promena stila znaka za nabrajanje ili broja

Ako želite da promenite stil postojećih znakova za nabrajanje ili brojeva, možete da izaberete bilo koji stil iz biblioteke znakova za nabrajanje ili numerisanja.

 1. Prevucite prstom oko oblasti za pisanje dok ne čujete stavke u kojoj želite da promenite njegove znakova za nabrajanje i numerisanja nivo liste. Dvaput dodirnite ekran da biste premestili kursor tamo. TalkBack objavljuje nivo stavke kao: „Na nivou < broj nivoa >, < stavke tekst >”.

 2. Ako je potrebno, da biste zatvorili tastaturu i idite na traci, prevucite prsta iznad tastature dok ne čujete „nije potvrđen izbor u više opcija, prebacite se”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Kartica " Početak " se otvara i čujete: „Karticu meniju početak izabranog”.

 3. Na kartici " Početak ", prevucite nadesno jednim prstom do TalkBack objavljuje da ste dostigli dugmeta Znakovi za nabrajanje ili numerisanje . Zatim dodirnite dvaput da biste otvorili biblioteku.

  Savet: Možete da kombinujete listu sa znakovima za nabrajanje sa numerisanim ugnežđenim numerisanim listama ili obrnuto.

 4. Prevucite udesno da biste pregledali stilove. TalkBack objavljuje stilove dok se krećete. Trenutno izabranim stilom je kao „izabrana”. Da biste izabrali stil, dvaput dodirnite ekran.

Promena poravnavanja liste

Da biste promenili poravnavanje liste u odnosu na marginu, koristite opcije Smanji uvlačenje i Povećaj uvlačenje.

 1. Prevucite prstom oko oblasti za pisanje dok ne čujete prve stavke u prvi nivo na listi. Dvaput dodirnite ekran da biste premestili kursor tamo. TalkBack objavljuje prve stavke u prvi nivo na listi kao: „1 od (...) na nivou 1, < stavke tekst >”.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali uvlačenje pasusa sa leve strane, prevucite udesno sve dok ne čujete „Dugme "Smanji”uvlačenje”, a dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali uvlačenje pasusa sa desne strane, prevucite udesno sve dok ne čujete „Dugme "Povećaj”uvlačenje”, a dvaput dodirnite ekran.

 3. Kada izaberete opciju, uvlačenje se dodaje na listu.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Koristite Word Mobile Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste kreirali sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste na telefonu. Word Mobile omogućava vam da promenite postojeće redove teksta u listu, promenite stil znakova za nabrajanje i kreirajte ugnežđene liste. Svi ovi tipovi lista omogućavaju vam da nastavite na listi automatski, tako što ćete dodirnuti Enter na kraju reda.

Napomene: 

U ovoj temi

Kucanje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste

Postoji nekoliko opcija za dodavanje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste u dokument.

Kucanje liste sa znakovima za nabrajanje

 1. Otkucajte prvi red teksta za listu.

 2. Uverite se da ste u oblasti za pisanje. Prevucite jedan prst na ekranu dok ne čujete: „Koji se može uređivati tekst”. Brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu sa jednim prstom dok ne čujete: „Redovi”. Prevucite nalevo ili nadesno da biste potražili reda teksta koji želite da promenite u listu sa znakovima za nabrajanje. Dodirnite triput ekrana da biste izabrali liniju.

 3. Brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu sa jednim prstom dok ne čujete: „Stavke”.

 4. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme znakovi za nabrajanje”. Dodirnite dvaput ekrana.

 5. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme još opcija, skupljeni”. Dodirnite dvaput ekrana. Meni " Više opcija " širi. Čujete: „Home, dugme”.

 6. U meniju, prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme znakovi za nabrajanje”. Dodirnite dvaput ekrana.

 7. Prevucite udesno da prođete kroz dostupne znak za nabrajanje stilove. Opis stila znakova za nabrajanje dok brzo prevući čujete. Dodirnite dvaput da biste izabrali stil.

 8. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucajte tekst za stavku liste.

 9. Da biste dodali novi znak za nabrajanje, brzo prevucite do čujete: „dugme još opcija. Proširena”. Dodirnite dvaput da biste skupili Više opcija. Dodirnite stavku na tastaturi i prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Enter”. Dodirnite dvaput na ekranu.

 10. Da biste prestali da kreirate listu, dodirnite dvaput Enter na tastaturi na ekranu dvaput.

Kucanje numerisane liste

 1. Otkucajte prvi red teksta za listu.

 2. Uverite se da ste u oblasti za pisanje. Prevucite jedan prvi prst ekrana dok se ne čujete: „Koji se može uređivati tekst”. Brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu sa jednim prstom dok ne čujete: „Redovi”. Prevucite nalevo ili nadesno da biste potražili reda teksta koji želite da promenite u listu sa znakovima za nabrajanje. Dodirnite triput ekrana da biste izabrali liniju.

 3. Brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu sa jednim prstom dok ne čujete: „Stavke”.

 4. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme "numerisanje"”. Dodirnite dvaput ekrana.

 5. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme još opcija, skupljeni”. Dodirnite dvaput ekrana. Meni " Više opcija " širi. Čujete: „Home, dugme”.

 6. U meniju, prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme "numerisanje"”. Dodirnite dvaput ekrana.

 7. Prevucite udesno da prođete kroz dostupne numerisanja stilove. Opis stila numerisanja dok brzo prevući čujete. Dodirnite dvaput da biste izabrali stil.

 8. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucajte tekst za stavku liste.

 9. Da biste dodali novi znak za nabrajanje, brzo prevucite do čujete: „dugme još opcija. Proširena”. Dodirnite dvaput da biste skupili Više opcija. Dodirnite stavku na tastaturi i prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Enter”. Dodirnite dvaput na ekranu.

 10. Da biste prestali da kreirate listu, dodirnite dvaput Enter na tastaturi na ekranu dvaput.

Napravite ugnežđenu listu unutar liste

Možete da kreirate liste u okviru liste, kao što su ugnežđene znakova za nabrajanje na listi sa znakovima za nabrajanje ili numerisanja na numerisanoj listi stil prikaza strukture.

 1. Ako imate postojeće liste, u dokumentu, uverite se da ste u oblasti za pisanje. Prevucite jedan prst na ekranu dok ne čujete: „Koji se može uređivati tekst”. Brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu sa jednim prstom dok ne čujete: „Redovi”. Prevucite nalevo ili nadesno da biste potražili stavku liste koju želite da promenite u ugnežđene listu. Dodirnite triput ekrana da biste izabrali stavku.

 2. Brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu sa jednim prstom dok ne čujete: „Stavke”.

 3. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Povećavanje uvlačenja dugme”. Dodirnite dvaput ekrana.

  Stavka je sada deo ugnežđene liste.

 4. Da biste se vratili na viši nivo liste, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu jednim prstom dok ne čujete: „Stavke“. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme „Smanji uvlačenje“. Dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran.

Promena stila znaka za nabrajanje ili broja

Ako želite da promenite stil postojećih znakova za nabrajanje ili brojeva, možete da izaberete bilo koji stil iz biblioteke znakova za nabrajanje ili numerisanja.

 1. U dokumentu, uverite se da ste u oblasti za pisanje. Prevucite jedan prst na ekranu dok ne čujete: „Koji se može uređivati tekst”. Brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu sa jednim prstom dok ne čujete: „Redovi”. Prevucite nadesno ili nalevo da biste potražili stavke liste na nivou liste gde želite da možete da promenite njegove znakova za nabrajanje i numerisanja. Dodirnite triput ekrana da biste izabrali stavku.

 2. Brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu sa jednim prstom dok ne čujete: „Stavke”.

 3. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme još opcija, skupljeni”. Dodirnite dvaput ekrana. Meni " Više opcija " širi. Čujete: „Home, dugme”.

 4. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok narator ne najavi da ste došli na dugme Znakovi za nabrajanje ili Numerisanje. Zatim dodirnite dvaput da biste otvorili biblioteku i brzo prevucite nadesno da biste izabrali novi stil.

  Možete da kombinujete listu sa znakovima za nabrajanje sa numerisanim ugnežđenim numerisanim listama ili obrnuto.

Promena poravnavanja liste

Da biste promenili poravnavanje liste u odnosu na marginu, koristite opcije Smanji uvlačenje i Povećaj uvlačenje.

 1. U dokumentu, uverite se da ste u oblasti za pisanje. Prevucite jedan prst na ekranu dok ne čujete: „Koji se može uređivati tekst”. Brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu sa jednim prstom dok ne čujete: „Redovi”. Prevucite nadesno ili nalevo da biste potražili stavku liste koju želite da promenite poravnavanje. Dodirnite triput ekrana da biste izabrali stavku.

 2. Brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu sa jednim prstom dok ne čujete: „Stavke”.

 3. Prevucite nadesno sa jednim prstom dok narator objavljuje da ste dostigli dugme " Povećaj uvlačenje ili Smanji uvlačenje ". Zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za deljenje dokumenta u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Koristite Word Online sa tastature i ekrana čitač da biste kreirali sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste u dokumentu. Testirali smo ga Narator, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Ćete naučiti kako da promenite postojeće redove teksta u listu, promenite stil znakova za nabrajanje i kreirajte ugnežđene liste. Svi ovi tipovi lista omogućavaju vam da nastavite na listi automatski, tako što ćete pritisnuti taster Enter na kraju reda.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite Word Online, preporučujemo da kao veb pregledač koristite Microsoft Edge. Zbog toga što se Word Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Word Online.

U ovoj temi

Kucanje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste

Postoji nekoliko opcija koje vam omogućavaju da otkucate listu sa znakovima za nabrajanje ili numerisanu listu.

Pravljenje liste sa znakovima za nabrajanje dok kucate

 1. Na početku novog reda, otkucajte * (zvezdica), a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA. Popunjeni round znak za nabrajanje se automatski kreira.

 2. Otkucajte tekst koji želite za prvu stavku.

 3. Da biste napravili novu stavku liste, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste prestali da kreirate listu, dvaput pritisnite taster Enter.

Pravljenje numerisane liste dok kucate

 1. Na početku novog reda, otkucajte 1. (broj 1 praćeno perioda), a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA. Numerisani znak za nabrajanje se automatski kreira.

 2. Otkucajte tekst koji želite za prvu stavku.

 3. Da biste napravili novu stavku liste, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste prestali da kreirate listu, dvaput pritisnite taster Enter.

Pravljenje liste izborom stila znaka za nabrajanje ili broja sa trake

 1. Postavite kursor na početku nove liste koristite tastere sa strelicama.

 2. Da biste otišli na kartici Početak , pritisnite tastere Alt + Windows Logotip ključnih + H.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali listu sa znakovima za nabrajanje i izaberite stil, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „znakovi za nabrajanje, dugme skupljeni”. Da biste razvili Biblioteka znakova za nabrajanje, pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole. Pritisnite taster Tab da biste pregledali stilove. Stilovi se najavljuju dok se krećete.

  • Da biste kreirali numerisanu listu i izaberite stil, pritisnite karticu dok ne čujete: „Numerisanje, dugme skupiti”. Da biste razvili Numerisanje biblioteke, pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole. Pritisnite taster Tab da biste pregledali stilove. Stilovi se najavljuju dok se krećete.

  Da biste izabrali stil, pritisnite taster Enter.

  Na listi se kreira sa izabranim stilom i se pomera fokus na oblasti dokumenta.

Napravite ugnežđenu listu unutar liste

Možete da kreirate liste u okviru liste, kao što su ugnežđene znakova za nabrajanje na listi sa znakovima za nabrajanje ili numerisanja na numerisanoj listi stil prikaza strukture.

 1. U postojeću listu, koristite tastere sa strelicama da biste otišli do kraja stavke posle kojeg želite da započnete ugnežđene liste i pritisnite taster Enter.

 2. Sa kursorom na početku reda za nove stavke, da biste otišli na kartici Početak , pritisnite taster Alt + Windows Logotip ključnih + H.

 3. Na kartici " Početak ", pritisnite taster Tab dok ne čujete „Povećavanje uvlačenja, dugme” i pritisnite taster Enter. Word automatski povećava uvlačenja za tu stavku i čini ga deo ugnežđene liste ili liste u okviru sa ostatkom liste.

  Napomena: Znak za nabrajanje ili numerisanja stil za novu stavku liste na osnovu stil njihovog nadređenog objekta. Možete da promenite ovih stilova za sve dostupne znak za nabrajanje ili numerisanja. Da biste saznali kako, pogledajte Promena znakova za nabrajanje ili broj stila.

Promena stila znaka za nabrajanje ili broja

Ako želite da promenite stil postojećih znakova za nabrajanje ili brojeva, možete da izaberete bilo koji stil iz biblioteke znakova za nabrajanje ili numerisanja.

 1. Izaberite listu ili ugnežđenu listu.

  Savet: Da biste izabrali deo teksta, držite taster Shift i pomerajte kursor pomoću tastera sa strelicama.

 2. Da biste otišli na kartici Početak , pritisnite tastere Alt + Windows Logotip ključnih + H.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali listu sa znakovima za nabrajanje i izaberite stil, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „znakovi za nabrajanje, dugme skupljeni”. Da biste razvili Biblioteka znakova za nabrajanje, pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole. Pritisnite taster Tab da biste pregledali stilove. Stilovi se najavljuju premestite, a trenutno izabranim stilom je kao „izabrana”.

  • Da biste izabrali novi stil numerisanje , pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Numerisanje, dugme skupiti”. Da biste razvili Numerisanje biblioteke, pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole. Pritisnite taster Tab da biste pregledali stilove. Stilovi se najavljuju premestite, a trenutno izabranim stilom je kao „izabrana”.

  Da biste izabrali stil, pritisnite taster Enter.

  Stil liste se menja i fokus se premešta na dokument.

Promena poravnavanja liste

Da biste promenili poravnavanje liste u odnosu na marginu, koristite dugme Smanji uvlačenje i dugme Povećaj uvlačenje na traci.

 1. Izaberite listu ili ugnežđenu listu.

 2. Da biste otišli na kartici Početak , pritisnite tastere Alt + Windows Logotip ključnih + H.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Smanjivanje uvlačenja, ili premeštanje liste bliže marginu, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Smanji uvlačenje, dugme”.

  • Povećavanje uvlačenja, ili udaljimo od liste dalje marginu, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Povećavanje uvlačenja, dugme”.

  Da biste izabrali neku opciju, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste premestili fokus na dokument, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za deljenje dokumenta u programu Word

Tasterske prečice u aplikaciji Word Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×