Korišćenje čitača ekrana za praćenje i pregled promena u dokumentu u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za praćenje i pregled promena u dokumentu u programu Word

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Word sa čitač tastature i ekrana da biste videli ko ima prave izmene u dokumentu, upravljanje praćene promene i izbrišite komentare u dokumentu Word . Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

U ovoj temi

Uključivanje praćenja promena

Kada uključite praćenje promena, Word označava i prikazuje sve promene koje je neko čini u dokument. Možete da uključite ovu funkciju koristite direktne tasterske prečice, ili na traci.

Da biste uključili praćenje promena, uradite nešto od sledećeg:

 1. Da biste koristili direktnu prečicu, na tastaturi pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+E.

 2. Da biste koristili traku, na tastaturi pritisnite kombinaciju tastera Alt+R, G. Čućete: „Nije potvrđen izbor stavke menija ’Praćenje promena’“. Zatim pritisnite taster G.

Prikaz promena (revizija) u dokumentu

Možete odabrati kako želite da prikažete praćene promene u dokumentu.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+R, TD. Čućete: „<ime trenutno izabrane naznake>“.

  U čitaču ekrana JAWS ćete čuti „Donja traka, polje grupe za praćenje, <ime trenutno izabrane naznake>”.

  Otvara se lista sa sledeće četiri opcije prikaza:

  • Jednostavna naznaka je podrazumevana opcija i ukazuje na to gde se promene nalaze tako što prikazuje crvenu liniju na margini dokumenta.

   Napomena: Komentari se pojavljuju kao oblačići sa komentarom na margini. Da biste razvili mehurić, pritisnite tastere Alt+R, K.

  • Bez naznake skriva naznake kako bi prikazala kako će izgledati obuhvaćene promene. Ova opcija ne briše promene.

   Napomena: Da biste ponovo videli naznake, odaberite stavke Jednostavna naznaka ili Sve naznake.

  • Sve naznake prikazuje sva uređivanja različitim bojama teksta i linijama. Ova opcija predstavlja preporučenu naznaku i čitači ekrana je najviše podržavaju.

  • Originalno prikazuje dokument u originalnom obliku.

 2. Na listi pritisnite tastere sa strelicama dok ne čujete ime opcije koju želite da odaberete. Zatim pritisnite Enter.

 3. Da biste odabrali tip naznake koju želite da vidite, pritisnite tastere Alt+R, TM. Čućete: „Komentari“. To je prva opcija na listi.

  U programu JAWS ćete čuti: „Meni, Komentari“. To je prva opcija na listi.

  Otvara se lista sa sledećim opcijama:

  • Komentari

  • Zapis perom

  • Umetanja i brisanja

  • Oblikovanje

  • Balončići

  • Određene osobe

 4. Na listi pritisnite tastere sa strelicama dok ne čujete ime opcije koju želite da odaberete. Zatim pritisnite Enter. Ponovite ovaj korak za sve tipove naznaka koje želite da izaberete.

Navigacija do praćenih promena ili komentara

Kada je Praćenje promena , Word označava se tela teksta u dokumentu. Liniju preko teksta i boja se koristi za brisanja i podvlačenja i boja se koristi za umetanja. Čitača ekrana objavljuje promene i tipove promena prilikom čitanja preko teksta. Čujete, na primer, „Umetanje promena”. U Jaws, čujete, na primer: „Revizija umetnuti”.

Ako je oblikovanje promenjeno, čitač ekrana objavljuje da je došlo do promene. Da biste čuli detalje promenjenog oblikovanja, morate da odete na marginu dokumenta.

Tačke umetanja komentara su markirane u telu teksta dokumenta u režimu Sve naznake. Narator najavljuje komentare prilikom čitanja tela teksta. Stvarni tekst komentara i detalji o njemu se prikazuju u okviru za komentare na margini dokumenta. JAWS čita tekst komentara i takođe najavljuje ko je postavio komentar prilikom čitanja tela teksta. Čućete: „Komentar, <tekst komentara>, autora <komentator>.”

 1. Uverite se da ste izabrali opciju „Sve naznake“ kao što je navedeno iznad u članku Prikaz promena (revizija) u dokumentu.

 2. Da biste otišli u dokumentu na margini da proverite praćenih promena detalja ili komentar sadržaja čitača ekrana pročitajte telo teksta dok ne čujete ga objaviti promena ili komentara u oblast za uređivanje. Pritisnite taster SR ključnih + A.

 3. Da biste se kretali kroz sve praćene promene ili komentare u dokumentu, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste se kretali kroz sve komentare, pritisnite tastere Alt+R, N. Ponovite ovu radnju dok ne prođete kroz sve komentare ili ne pronađete komentar koji tražite.

  • Da biste se kretali kroz sve praćene promene i komentare, pritisnite tastere Alt+R, H. Ponovite ovu radnju dok ne prođete kroz sve promene i komentare ili ne pronađete promenu ili komentar koje tražite.

 4. Da biste čuli sadržaj na margini, koristite komande za navigaciju stavke čitača ekrana.

Uklanjanje praćenih promena

Jedini način da trajno uklonite praćene promene iz dokumenta jeste da ih prihvatite ili odbijete.

Prihvatanje ili odbijanje jedne praćene promene

 1. Idite na praćenu promenu koju želite da uklonite.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prihvatili promenu, pritisnite tastere Alt+R, A2. Čućete: „Prihvatite i pređite na sledeću“. Zatim pritisnite Enter. Trenutna promena se prihvata i fokus se premešta na sledeću promenu u dokumentu.

  • Da biste odbili promenu, pritisnite tastere Alt+R, J. Čućete: „Odbijte i pređite na sledeću“. Zatim pritisnite Enter. Trenutna promena se odbija i fokus se premešta na sledeću promenu u dokumentu.

Prihvatanje ili odbijanje svih praćenih promena

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prihvatili sve praćene promene, pritisnite tastere Alt+R, A2, L.

  • Da biste odbili sve praćene promene, pritisnite tastere Alt+R, J, L.

Ostavljanje praćenja promena uključenim

Da biste sprečili nekoga da isključi praćenje promena, uključite opciju Zaključaj praćenje i dodajte lozinku. Kada su praćene promene zaključane, svako ko otvara dokument može da prikaže promene, ali ne može da isključi funkciju i ne može da prihvati ili odbije promene.

 1. Pritisnite Alt+R, G, L. Čućete: „Prozor „Zaključavanje praćenja. Unesite lozinku, opcionalno”. U čitaču ekrana JAWS ćete čuti „Napuštanje menija, Zaključavanje praćenja”.

 2. Odaberite i otkucajte lozinku, a zatim pritisnite taster Tab. Čućete: „Ponovo unesite da biste potvrdili”. Ponovo otkucajte lozinku, a zatim pritisnite taster Enter.

Isključivanje zaključavanja praćenja

 1. Pritisnite Alt+R, G, L. Čućete: Prozor „Otključavanje praćenja“, lozinka“.

  U programu JAWS ćete čuti: „Napuštanje menija, Otključavanje praćenja, uređivanje lozinke”.

 2. Otkucajte lozinku i pritisnite taster Enter.

Isključivanje praćenja promena

Kada isključite praćenje promena, Word prestaje sa naznačavanjem novih promena. Sve promene koje su već praćene ostaju naznačene u dokumentu dok ih ne uklonite. Tu funkciju možete da isključite pomoću direktne tasterske prečice ili trake.

Da biste isključili praćenje promena, na tastaturi pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+E.

Da biste koristili traku za isključivanje praćenja promena, na tastaturi pritisnite kombinaciju tastera Alt+R, G. Čućete: „Potvrđen izbor stavke menija ’Praćenje promena’“. Zatim pritisnite taster G.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Koristite TalkBack, čitač ugrađene Android ekrana, da biste se prebacili prati promene ili isključili u Word za Android dokumentu. Pronalaženje postojeći promene u dokumentu, a zatim ih prihvatite ili odbijete.

Napomene: 

U ovoj temi

Uključivanje i isključivanje praćenja promena

Kada uključite praćenje promena, sve promene izvršene u dokumentu Word se prate.

 1. Otvorite dokument u Word. Prevucite nadesno dok ne čujete „nije potvrđen izbor u više opcija, prebacite se”, a dvaput dodirnite ekran.

 2. Čujete trenutno izabrane kartice, kao što su: „izabrana kartica u meniju početak,”. Da biste promenili na kartici Redigovanje , dvaput dodirnite ekran i prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Rediguj, kartica”"”, i dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevucite nadesno TAB dok ne čujete „Prati promene, nije potvrđen, prebacivanje” (ako je praćenje promena je trenutno isključeno) ili „Praćenje promena, potvrđen, prebacivanje” (ako praćenje promena je trenutno uključena), a dvaput dodirnite ekran da biste uključili ili isključili.

 4. Da biste zatvorili karticu i vratili u dokument, prevucite ulevo TAB dok ne čujete „Izbor proverena, više opcija, prekidač” i dvaput dodirnite ekran.

Navigacija do praćenih promena

Koristite karticu " Pregled " da biste pronašli praćene promene u dokumentu Word .

 1. Prevucite udesno ili levo dok ne čujete „nije potvrđen izbor u više opcija, prebacite se”, a dvaput dodirnite ekran.

 2. Čujete trenutno izabrane kartice, kao što su: „izabrana kartica u meniju početak,”. Da biste promenili na kartici Redigovanje , dvaput dodirnite ekran i prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Rediguj, kartica”"”, i dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste došli do promene u dokumentu, brzo prevucite nadesno TAB dok ne čujete „pored promena, dugme” ili „prethodno promene, dugme”, a dvaput dodirnite ekran. Čujete promenjeni tekst.

 4. Fokus ostaje na dugme dalje da promenite ili prethodno . Da biste se kretali kroz promene, jednostavno dodirnite dvaput ekrana.

Prihvatanje ili odbacivanje promena

Možete da proverite i da prihvatite ili odbacite promene u dokumentu Word jedan po jedan ili da izaberete da biste prihvatili ili odbili sve odjednom.

 1. Pređi na izmene koje želite da prihvatite ili odbijete uputstvima u Pređi na praćene promene iznad.

 2. Brzo prevucite nalevo TAB dok ne čujete „Prihvati, meni” ili „Odbaci, u meniju” i dvaput dodirnite ekran.

 3. Otvara se menija prihvati ili Odbaci . Da biste čuli dostupne opcije, brzo prevucite nadesno. Kada čujete opciju koju želite da biste je izabrali, dodirnite dvaput ekrana.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za deljenje dokumenta u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Koristite narator, ugrađeni Windows čitač ekrana da biste videli ko je promenio vaš dokument i upravljali praćenim promenama u Word Mobile dokumentu.

Napomene: 

U ovoj temi

Navigacija do kartice „Redigovanje“

Praćenje promena i ostale funkcije opisane u ovoj temi možete da pronađete na kartici Redigovanje.

 1. U dokumentu, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu jednim prstom dok ne čujete: „Stavke“.

 2. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme „Više opcija“, skupljeno, dodirnite dvaput da biste razvili”. Dvaput dodirnite ekran. Razvija se meni Još opcija.

 3. Brzo prevucite nalevo jednim prstom dok ne čujete: „Dugme „Početak“, skupljeno. Dodirnite dvaput da biste razvili”. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Početak, <broj dostupnih kartica i mesto trenutne kartice na listi menija>, izabrano“. Glavni meni je sada razvijen.

 4. U meniju brzo prevlačite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Redigovanje, <broj dostupnih kartica i mesto trenutne kartice na listi menija>, dodirnite dvaput da biste izabrali“. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Prozor programa Word“. Opcije na kartici Redigovanje su sada dostupne.

Uključivanje praćenja promena

Kada uključite Praćenje promena, Word Mobile markira i prikazuje sve promene koje neko izvrši u dokumentu. Narator čita praćene promene zajedno sa telom teksta.

 1. Na kartici Redigovanje brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Isključeno, dugme „Praćenje promena“. Dodirnite dvaput da biste ga uključili”. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Dugme ’Praćenje promena’ je uključeno“. Praćenje promena je sada uključeno i možete početi da uređujete svoj dokument.

Prikaz promena (revizija) u dokumentu

U programu Word Mobile možete odabrati kako želite da prikažete praćene promene u dokumentu.

 1. Na kartici Redigovanje brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme ’Prikaži za redigovanje’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Dugme nazad”.

 2. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Jednostavna naznaka, jedna od četiri”. Lista opcija prikazivanja je dostupna uz sledeće opcije:

  • Jednostavna naznaka je podrazumevana opcija i ukazuje na to gde se promene nalaze tako što prikazuje crvenu liniju na margini dokumenta.

  • Bez naznake skriva naznake kako bi prikazala kako će izgledati obuhvaćene promene. Ova opcija ne briše promene.

   Napomena: Ponovo možete da vidite naznake tako što ćete odabrati opciju Jednostavna naznaka ili Sve naznake.

  • Sve naznake prikazuje sva uređivanja različitim bojama teksta i linijama.

  • Originalno prikazuje dokument u originalnom obliku.

 3. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete opciju prikaza koju želite da odaberete. Zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „<ime naznake>, izabrano“. Fokus se premešta na prozor za uređivanje dokumenta.

Uklanjanje praćenih promena

Jedini način da trajno uklonite praćene promene iz dokumenta jeste da ih prihvatite ili odbijete.

Prihvatanje ili odbijanje jedne praćene promene

 1. Na kartici Redigovanje brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Grupa promena”. U grupi Promene brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme ’Dalje’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta praćenu promenu u dokumentu. Čućete ime izabranog teksta. Dodirnite dvaput dok ne dođete do promene koju želite da izbrišete.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prihvatili promenu, na kartici Redigovanje brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Prihvati. Skupljeno, dugme „Razdeli“, dodirnite dvaput da biste aktivirali, dodirnite triput da biste razvili“. Dvaput dodirnite ekran. Trenutna promena se prihvata i fokus se premešta na sledeću promenu.

  • Da biste odbili promenu, na kartici Redigovanje brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Odbij. Skupljeno, dugme „Razdeli“, dodirnite dvaput da biste aktivirali, dodirnite triput da biste razvili“. Dvaput dodirnite ekran. Trenutna promena se odbija i fokus se premešta na sledeću promenu.

Prihvatanje ili odbijanje svih praćenih promena

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prihvatili sve praćene promene, na kartici Redigovanje brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Prihvati. Skupljeno, dugme „Razdeli“, dodirnite dvaput da biste aktivirali, dodirnite triput da biste razvili“. Triput dodirnete ekran. Čućete: „Dugme nazad”. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme ’Prihvati sve promene’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste odbili sve praćene promene, na kartici Redigovanje brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Odbij. Skupljeno, dugme „Razdeli“, dodirnite dvaput da biste aktivirali, dodirnite triput da biste razvili“. Triput dodirnete ekran. Čućete: „Dugme nazad”. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme ’Odbij sve promene’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran.

Isključivanje praćenja promena

Kada isključite praćenje promena, Word Mobile prestaje sa naznačavanjem novih promena. Sve promene koje su već praćene ostaju naznačene u dokumentu dok ih ne uklonite.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×