Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Word sa tastature i čitač ekrana da biste promenili poravnavanje teksta u dokumentima. Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Ćete naučiti kako da brzo centrirali tekst, poravnavanje ga na levom ili desnom marginom ili da podesite razmak između reči u pasusu, tako da su leve i desne ivice čak i poravnavanje. Takođe ćete naučiti kako da biste poravnali vertikalno na stranicu.

Kako poravnavanje je opisano u Word dokumenti mogu se razlikovati u zavisnosti od čitač ekrana. Možda ćete morati da biste podesili postavke verbosity od čitača ekrana. Na primer, da biste čuli opis vašeg teksta poravnavanja u JAWS, pritisnite taster Insert + F. U Narator, pritisnite narator ključnih + 0. Za više informacija pogledajte dokumentaciju čitača ekrana.

Napomene: 

U ovoj temi

Levo poravnavanje teksta

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu, dokument ili tabelu koju želite da poravnate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + L.

Desno poravnavanje teksta

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu, dokument ili tabelu koju želite da poravnate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + R.

Centriranje teksta

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu, dokument ili tabelu koju želite da poravnate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + e

Obostrano poravnavanje teksta

Napomena: Obostrano poravnatog teksta može biti teško čitati za osobe sa umanjenim sposobnostima čitanje, kao što je disleksija. Da biste dokument pristupačni u najvećoj moguće, odabrati različite poravnavanje stil.

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu, dokument ili tabelu koju želite da poravnate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+J.

Vertikalno poravnavanje stranice

Možete da poravnate na stranicu vertikalno, na primer, da biste kreirali naslovnu stranicu. Vertikalno poravnavanje pozicije izabranog teksta u odnosu na gornje i donje margine.

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u tekst koji želite da biste poravnali vertikalno.

 2. Da biste otvorili dijalog " Podešavanje stranice ", pritisnite tastere Alt + P, S, P.

 3. Pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete trenutno izabrane kartice, na primer, „Izabrana, kartica "”Margine”.

 4. Pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete: „Izabrana, kartica "”Raspored”.

 5. Pritisnite tastere Alt + V. Fokus se premešta na listu opcija Vertikalno poravnavanje .

 6. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete opciju, a zatim pritisnite taster Enter.

 7. Da biste primenili Vertikalno poravnavanje dokument, pritisnite taster Enter.

Prilagođavanje poravnavanja pasusa

Da biste poravnali tekst na određenom mestu, možete brzo da uvučete pasuse sa leve ili desne margine stranice.

Uvlačenje sa leve margine

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu koji želite da uvučete.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim pritisnite I, L.

 3. U oblasti Uvlačenje, u polju Levo otkucajte broj u inčima ili koristite tastere sa strelicama da biste vršili izbor u pomacima od 1/10 inča.

  Napomena: Da biste naveli jedinice koje nisu inči, otkucajte broj praćen mernim jedinicama, na primer, 12 pt za 12 tačaka, 1 cm za 1 centimetar ili 15 px za 15 piksela.

 4. Pritisnite Enter da biste primenili promene.

Uvlačenje sa desne margine

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu koji želite da uvučete.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim pritisnite I, R.

 3. U oblasti Uvlačenje, u polju Desno otkucajte broj u inčima ili koristite tastere sa strelicama da biste vršili izbor u pomacima od 1/10 inča.

  Napomena: Da biste naveli jedinice koje nisu inči, otkucajte broj praćen mernim jedinicama, na primer, 12 pt za 12 tačaka, 1 cm za 1 centimetar ili 15 px za 15 piksela.

 4. Pritisnite Enter da biste primenili promene.

Poravnavanje teksta pomoću funkcije „Recite mi...“

Kada ne znate tastersku prečicu ili kad hoćete da znate koje su druge opcije, koristite polje Recite mi šta želite da uradite.

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu, dokument ili tabelu koju želite da poravnate.

 2. Da biste prešli na polje Recite mi šta želite da uradite, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Q.

 3. Otkucajte ključnu reč ili frazu u vezi sa zadatka, a zatim pritisnite taster strelica nadole da biste odabrali iz rezultata pretrage. Na primer, otkucajte da biste poravnali tekst za srodne radnje kao što su dugmeta Poravnaj desno . Neki rezultati možda podmenije sa više izbora.

 4. Pritisnite taster Enter da biste odabrali opciju.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje proreda i uvlačenja u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Koristite Word za Android sa tastature i TalkBack čitaču ugrađene Android ekrana da biste promenili poravnavanje teksta. Word za Android obično poravnava tekst horizontalno na levoj margini i ostavlja desna margina nikako. Možete da centrirali tekst, poravnavanje ga na levom ili desnom marginom ili obostrano poravnavanje da podesite razmak između reči u pasusu, pa čak i leve i desne ivice.  Da biste poravnali stranicu vertikalno, na primer, da biste kreirali naslovnu stranicu, prebacite se punu verziju programa Word.

Napomene: 

U ovoj temi

Poravnavanje teksta levo ili desno, centriranje teksta ili obostrano poravnavanje teksta

Poravnavanje određuje izgled i položaj ivica pasusa: tekst poravnat levo, desno poravnavanje, centrirano ili obostrano. Možete brzo da oblikujete pasuse u dokumentu da biste koristili poravnavanje koje želite.

 1. Dok uređujete dokument, prevucite prstom oko oblasti za pisanje dok TalkBack čita red pasusa mesto na koje želite da promenite poravnavanje. Dvaput dodirnite ekran da biste premestili kursor tamo.

 2. Ako je potrebno, da biste zatvorili tastaturu i idite na kartici Početak , prevucite nadesno dok ne čujete „nije potvrđen, prebacite više opcija” i zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se na karticu Početak i čujete: „Karticu meniju početak izabranog”.

 3. Na kartici " Početak ", uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste poravnali tekst levo, prevucite nadesno dok ne čujete „Poravnaj levo, prebacivanje između”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste poravnali tekst desno, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Poravnaj desno, prebacivanje između”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste centrirali tekst, prevucite nadesno dok ne čujete „Centar, prekidač” i zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Obostrano poravnavanje teksta, prevucite nadesno dok ne čujete „Obostrano, prekidač” i zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Trenutno izabrane poravnavanje je je kao „Izbor proverena < poravnavanje > Prebacivanje”.

  Napomena: Obostrano poravnatog teksta može biti teško čitati za osobe sa umanjenim sposobnostima čitanje, kao što je disleksija. Da biste dokument pristupačni u najvećoj moguće, odaberite drugu poravnavanje stil.

 4. Da biste zatvorili trake i prebacite se na tastaturi, prevucite udesno sve dok ne čujete „Izbor proverena, više opcija, prekidač” i dvaput dodirnite ekran.

Prilagođavanje uvlačenja pasusa

Možete da dodate uvlačenje pasusa sa leve ili desne margine stranice.

 1. Dok uređujete dokument, prevucite prstom oko oblasti za pisanje dok TalkBack čita red pasusa gde želite da promenite uvlačenje. Dvaput dodirnite ekran da biste premestili kursor tamo.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali uvlačenja levo, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Smanji uvlačenje, dugme” i dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali uvlačenje desno, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Povećavanje uvlačenja, dugme” i dvaput dodirnite ekran.

 3. Kada izaberete opciju, uvlačenje se dodaje na pasus.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje proreda i uvlačenja u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Koristite Word Mobile Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste promenili poravnavanje teksta u dokumentima. Horizontalno centrirali tekst ili ga poravnali na levom ili desnom marginom ili poravnavanja teksta da biste podesili razmak između reči u pasusu, pa čak i leve i desne ivice. Da biste poravnali stranicu vertikalno, na primer, da biste kreirali naslovnu stranicu, prebacite se punu verziju programa Word.

Napomene: 

U ovoj temi

Promena poravnavanja teksta

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu, dokument ili tabelu koju želite da poravnate.

 2. Brzo prevucite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete: „Stavke”.

 3. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Više opcija, dugme” i zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste poravnali tekst levo, prevucite nadesno dok ne čujete „Isključena, Poravnaj levo dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste poravnali tekst desno, prevucite udesno sve dok ne čujete „Isključena, Poravnaj desno dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste centrirali tekst, prevucite udesno dok ne čujete „Isključena, centar za dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Obostrano poravnavanje teksta

Napomena: Obostrano poravnatog teksta može biti veoma teško čitati za osobe sa umanjenim sposobnostima čitanje kao što je disleksija. Da biste dokument pristupačni u najvećoj moguće, odabrati različite poravnavanje stil.

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu koji želite da poravnate.

 2. Brzo prevucite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete: „Stavke”.

 3. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Više opcija, dugme” i zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite udesno dok ne čujete „, poravnavanje, dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran za poravnavanje pasusa.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje proreda i uvlačenja u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Koristite Word Online sa tastature i čitač ekrana da biste promenili poravnavanje horizontalni tekst u dokumentima. Testirali smo ga Narator, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Ćete naučiti kako da brzo centrirali tekst, poravnavanje ga na levom ili desnom marginom ili obostrano poravnavanje da podesite razmak između reči u pasusu, pa čak i leve i desne ivice. Da biste poravnali stranicu vertikalno, na primer, da biste kreirali naslovnu stranicu, prebacite se punu verziju programa Word.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite Word Online, preporučujemo da kao veb pregledač koristite Microsoft Edge. Zbog toga što se Word Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Word Online.

U ovoj temi

Promena poravnavanja teksta

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu, dokument ili tabelu koju želite da poravnate.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste poravnali tekst levo, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + L.

  • Da biste poravnali tekst desno, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + R.

  • Da biste centrirali tekst, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + E.

Obostrano poravnavanje teksta

Napomena: Obostrano poravnat tekst može da bude veoma težak za čitanje ljudima koji imaju problema sa čitanjem, na primer, disleksiju. Da biste dokument učinili što pristupačnijim, odaberite drugi stil poravnavanja.

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu koji želite da obostrano poravnavanje.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + J da biste obostrano poravnavanje teksta tako da su leve i desne ivice čak.

Prilagođavanje poravnavanja pasusa

Da biste poravnali tekst na određenom mestu, možete brzo da uvučete pasuse sa leve ili desne margine stranice.

Uvlačenje sa leve margine

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu koji želite da uvučete.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt + Windows logotipom i pritisnite taster P, l Fokus se menja u polju levouvlačenje oblasti.

 3. Otkucajte broj u inčima i pritisnite taster Enter, ili koristite nagore i nadole tastere sa strelicama da biste promenili uvlačenje u pomacima od 1/10 inča.

  Napomena: Da biste naveli uvlačenje u centimetre, otkucajte broj, a zatim „cm”.

Uvlačenje sa desne margine

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu koji želite da uvučete.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt + Windows logotipom i pritisnite taster P, R. Fokus se menja u polju desnouvlačenje oblasti.

 3. Otkucajte broj u inčima i pritisnite taster Enter, ili koristite nagore i nadole tastere sa strelicama da biste promenili uvlačenje u pomacima od 1/10 inča.

  Napomena: Da biste naveli uvlačenje u centimetre, otkucajte broj, a zatim „cm”.

Poravnavanje teksta pomoću funkcije „Recite mi...“

Kada ne znam tastersku prečicu ili želite da saznate više opcija, pokušajte da koristite polje recite šta želite da uradite .

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu koji želite da poravnate.

 2. Da biste se premestili na polje recite šta želite da uradite , pritisnite kombinaciju tastera Alt + Windows logotipom i pritisnite taster Q.

 3. Otkucajte ključnu reč ili frazu u vezi sa zadatka, a zatim pritisnite taster strelica nadole da biste pregledali rezultate pretrage. Na primer, otkucajte „poravnavanje teksta” za srodne radnje kao što su dugmeta Poravnaj desno . Neki rezultati možda podmenije sa više izbora.

 4. Izaberite jednu od rezultata pretrage sa nagore i nadole tastere sa strelicama i odaberite opciju tako što ćete pritisnuti taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje proreda i uvlačenja u programu Word

Tasterske prečice u aplikaciji Word Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×