Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office ili na stranici Popravke ili zaobilazna rešenja za nedavne probleme u sistemu Office.

Koristite Word sa tastaturom i čitačem ekrana da biste promenili poravnavanje teksta u dokumentima. Testirali smo ga sa naratorom i ИELJUSTIMA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Naučićete kako da brzo centrirate tekst, poravnate ga na desnoj ili levoj margini ili ga opravdate da biste prilagodili razmak između reči u pasusu tako da su leva i Desna ivica jednaki. Takođe ćete naučiti kako da vertikalno poravnate stranicu.

Kako se poravnavanje u Word dokumentima može razlikovati u zavisnosti od čitača ekrana. Možda ćete morati da prilagodite postavke rečitosti čitača ekrana. Na primer, da biste čuli opis poravnavanja teksta u programu JAWS, pritisnite kombinaciju tastera Insert+F. U naratoru pritisnite taster narator + 0. Više informacija potražite u dokumentaciji čitača ekrana.

Ukrasna ikona treba uputstva za poravnavanje teksta u Word, ali ne pomoću čitača ekrana? Pogledajte članak Poravnavanje teksta levo ili desno, centriranje teksta ili obostrano poravnavanje teksta na stranici.

Napomene: 

U ovoj temi

Levo poravnavanje teksta

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu, dokumentu ili tabeli koju želite da poravnate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+L.

Desno poravnavanje teksta

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu, dokumentu ili tabeli koju želite da poravnate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+R.

Centriranje teksta

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu, dokumentu ili tabeli koju želite da poravnate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + E.

Obostrano poravnavanje teksta

Napomena: Pravedan tekst se teško čita za osobe koje imaju hendikep za čitanje, kao što je disleksija. Da biste dokument učinili što pristupačnijim, odaberite drugi stil poravnavanja.

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu, dokumentu ili tabeli koju želite da poravnate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+J.

Vertikalno poravnavanje stranice

Stranicu možete da poravnate vertikalno, na primer, da biste kreirali naslovnu stranicu. Vertikalno poravnavanje pozicionovani izabrani tekst u odnosu na gornje i donje margine.

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u tekstu koji želite da vertikalno poravnate.

 2. Da biste otvorili dijalog Podešavanje stranice , pritisnite kombinaciju tastera ALT + P, S, P, P.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete karticu trenutno izabranu, na primer, "izabrana je kartica" Margine ".

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete: "izabrana je kartica" Raspored ".

 5. Pritisnite kombinaciju tastera ALT + V. Fokus se premešta na listu opcija vertikalnog poravnavanja .

 6. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete željenu opciju i pritisnite taster ENTER.

 7. Da biste primenili Vertikalno poravnavanje na dokument, pritisnite taster ENTER.

Prilagođavanje poravnavanja pasusa

Da biste poravnali tekst na određenom mestu, možete brzo da uvučete pasuse sa leve ili desne margine stranice.

Uvlačenje sa leve margine

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu koji želite da uvučete.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim pritisnite I, L.

 3. U oblasti Uvlačenje, u polju Levo otkucajte broj u inčima ili koristite tastere sa strelicama da biste vršili izbor u pomacima od 1/10 inča.

  Napomena: Da biste naveli jedinice koje nisu inči, otkucajte broj praćen mernim jedinicama, na primer, 12 pt za 12 tačaka, 1 cm za 1 centimetar ili 15 px za 15 piksela.

 4. Pritisnite Enter da biste primenili promene.

Uvlačenje sa desne margine

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu koji želite da uvučete.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim pritisnite I, R.

 3. U oblasti Uvlačenje, u polju Desno otkucajte broj u inčima ili koristite tastere sa strelicama da biste vršili izbor u pomacima od 1/10 inča.

  Napomena: Da biste naveli jedinice koje nisu inči, otkucajte broj praćen mernim jedinicama, na primer, 12 pt za 12 tačaka, 1 cm za 1 centimetar ili 15 px za 15 piksela.

 4. Pritisnite Enter da biste primenili promene.

Poravnavanje teksta pomoću funkcije „Recite mi...“

Kada ne znate tastersku prečicu ili kad hoćete da znate koje su druge opcije, koristite polje Recite mi šta želite da uradite.

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu, dokumentu ili tabeli koju želite da poravnate.

 2. Da biste prešli na polje Recite mi šta želite da uradite, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Q.

 3. Otkucajte ključnu reč ili frazu povezanu sa zadatkom, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste odabrali nešto iz rezultata pretrage. Na primer, otkucajte poravnaj tekst za povezane radnje kao što je dugme Poravnaj desno. Neki rezultati mogu biti podmeniji sa više izbora.

 4. Pritisnite Enter da biste odabrali opciju.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje proreda i uvlačenja u programu Word

Tasterske prečice u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Šta je novo u usluzi Microsoft 365

Koristite Word za Android sa tastaturom i Pričicom, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste promenili poravnavanje teksta. Word za Android najčešće poravnava tekst horizontalno na levoj margini i ostavlja tečno margine. Možete da centrirate tekst, poravnate ga na desnoj ili levoj margini, odnosno obostrano ga poravnate da biste prilagodili razmak između reči u pasusu kako bi leva i desna ivica bile jednake.  Da biste vertikalno poravnali stranicu, na primer, da biste kreirali naslovnu stranicu, prebacite se na kompletnu verziju Word za računare.

Napomene: 

U ovoj temi

Poravnavanje teksta levo ili desno, centriranje teksta ili obostrano poravnavanje teksta

Poravnavanje određuje izgled i položaj ivica pasusa: tekst poravnat levo, desno, po sredini ili obostrano. Možete brzo da oblikujete pasuse u dokumentu da biste koristili poravnanje koje želite.

 1. Dok uređujete dokument, prevucite prst oko oblasti za pisanje dok se ne proиita linija pasusa u kojoj želite da promenite poravnavanje. Dvaput dodirnite ekran da biste premestili kursor tamo.

 2. Ako je potrebno da biste zatvorili tastaturu i idite na karticu Početak , brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "nije potvrđen izbor", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se kartica " Početak " i čujete: "meni TAB, izaberite stavku" početak ".

 3. Na kartici Početak uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste poravnali tekst nalevo, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Poravnaj nalevo", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste poravnali tekst nadesno, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Poravnaj nadesno", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste centrirali tekst, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Center, prekidač", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste opravdali tekst, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "obostrano Poravnaj po,", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Trenutno izabrano poravnanje se objavljuje kao "potvrđen <poravnavanje>, prekidač".

  Napomena: Pravedan tekst se teško čita za osobe koje imaju hendikep za čitanje, kao što je disleksija. Da biste dokument učinili što pristupačnijim, odaberite drugi stil poravnavanja.

 4. Da biste zatvorili traku i prešli na tastaturu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "potvrđen je izbor", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Prilagođavanje uvlačenja pasusa

Možete da dodate uvlačenje sa leve ili desne margine stranice.

 1. Dok uređujete dokument, prevucite prst oko oblasti za pisanje dok se ne proиita linija pasusa u kojoj želite da promenite uvlačenje. Dvaput dodirnite ekran da biste premestili kursor tamo.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali uvlačenje nalevo, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Smanji uvlačenje, dugme" i dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali uvlačenje nadesno, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Povećaj uvlačenje, dugme" i dvaput dodirnite ekran.

 3. Kada izaberete opciju, uvlačenje pasusa se dodaje u pasus.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje proreda i uvlačenja u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Šta je novo u usluzi Microsoft 365

Koristite Word Mobile sa naratorom, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste promenili poravnavanje teksta u dokumentima. Horizontalno Centriraj tekst ili ga Poravnajte na desnoj ili levoj margini ili obostrano Poravnaj tekst da bi se koriguli prored između reči u pasusu. Da biste vertikalno poravnali stranicu, na primer, da biste kreirali naslovnu stranicu, prebacite se na kompletnu verziju Word za računare.

Napomene: 

U ovoj temi

Promena poravnavanja teksta

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu, dokumentu ili tabeli koju želite da poravnate.

 2. Brzo prevlačite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete: "stavke".

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "još opcija, dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste poravnali tekst nalevo, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "isključeno, Poravnaj levo dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste poravnali tekst nadesno, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "isključeno, Poravnaj desno", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste centrirali tekst, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "isključeno, Centriraj", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Obostrano poravnavanje teksta

Napomena: Obostrano poravnat tekst može da bude veoma težak za čitanje ljudima koji imaju problema sa čitanjem, na primer, disleksiju. Da biste dokument učinili što pristupačnijim, odaberite drugi stil poravnavanja.

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu koji želite da poravnate.

 2. Brzo prevlačite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete: "stavke".

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "još opcija, dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "isključeno, Poravnaj, dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran da biste poravnali pasus.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje proreda i uvlačenja u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Koristite Word za veb sa tastaturom i čitačem ekrana da biste promenili horizontalno poravnavanje teksta u dokumentima. Testirali smo ga pomoću naratora, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Naučićete kako da brzo centrirate tekst, poravnate ga na desnoj ili levoj margini ili ga opravdate da biste prilagodili razmak između reči u pasusu tako da su leva i Desna ivica jednaki. Da biste vertikalno poravnali stranicu, na primer, da biste kreirali naslovnu stranicu, prebacite se na kompletnu verziju Word za računare.

Ukrasna ikona treba uputstva za poravnavanje teksta u Word, ali ne pomoću čitača ekrana? Pogledajte članak Poravnavanje teksta levo ili desno, centriranje teksta ili obostrano poravnavanje teksta na stranici.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office za veb. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite Word za veb, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Word za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe za veb pregledač – ne za Word za veb.

U ovoj temi

Promena poravnavanja teksta

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu, dokumentu ili tabeli koju želite da poravnate.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste poravnali tekst levo, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + L.

  • Da biste poravnali tekst nadesno, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + R.

  • Da biste centrirali tekst, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + E.

Obostrano poravnavanje teksta

Napomena: Obostrano poravnat tekst može da bude veoma težak za čitanje ljudima koji imaju problema sa čitanjem, na primer, disleksiju. Da biste dokument učinili što pristupačnijim, odaberite drugi stil poravnavanja.

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu koji želite da opravdate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + J da biste opravdali tekst tako da su leva i Desna ivica jednaki.

Prilagođavanje poravnavanja pasusa

Da biste poravnali tekst na određenom mestu, možete brzo da uvučete pasuse sa leve ili desne margine stranice.

Uvlačenje sa leve margine

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu koji želite da uvučete.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom, a zatim pritisnite taster P, I, L. Fokus se menja na levi okvir oblasti uvlačenja .

 3. Otkucajte broj u inčima i pritisnite taster ENTER ili koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste promenili uvlačenje u 1/10 Inc.

  Napomena: Da biste naveli uvlačenje u centimetrima, otkucajte broj pored "cm".

Uvlačenje sa desne margine

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu koji želite da uvučete.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom, a zatim pritisnite taster P, I, R. Fokus se menja u desnom polju oblasti uvlačenja .

 3. Otkucajte broj u inčima i pritisnite taster ENTER ili koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste promenili uvlačenje u 1/10 Inc.

  Napomena: Da biste naveli uvlačenje u centimetrima, otkucajte broj pored "cm".

Poravnavanje teksta pomoću funkcije „Recite mi...“

Kada ne znate tastersku prečicu ili želite da saznate više opcija, pokušajte da koristite stavku recite mi šta želite da uradite .

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu koji želite da poravnate.

 2. Da biste prešli na stavku reci mi šta želite da uradite , pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom, a zatim pritisnite taster Q.

 3. Otkucajte ključnu reč ili frazu koja se odnosi na zadatak, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste pregledali rezultate pretrage. Na primer, otkucajte "Poravnaj tekst" za srodne radnje kao što je dugme " Poravnaj desno ". Neki rezultati mogu biti podmeniji sa više izbora.

 4. Izaberite između rezultata pretrage pomoću tastera sa strelicama nagore i nadole i odaberite opciju tako što ćete pritisnuti taster ENTER.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje proreda i uvlačenja u programu Word

Tasterske prečice u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Šta je novo u usluzi Microsoft 365

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×