Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Outlook

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite tastaturu i Narator, ugrađeni čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste promenili poravnavanje teksta poruke u programu Outlook 2016. Brzo centrirajte tekst, poravnajte ga desno ili levo odnosno obostrano tako da se poravna sa obe margine.

U zavisnosti od čitača ekrana koji koristite, možda ćete morati da prilagodite postavke rečitosti da biste čuli kako čitač ekrana opisuje na koji način je poravnat tekst.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice za Outlook.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Poravnavanje teksta

Poravnavanje određuje izgled i položaj ivica pasusa: tekst poravnat levo, desno, po sredini ili obostrano.

 1. Prilikom sastavljanja e-poruke postavite fokus bilo gde u pasusu koji želite da poravnate.

 2. Odaberite opciju poravnavanja:

  • Da biste poravnali tekst levo, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim pritisnite tastere A, L.

  • Da biste poravnali tekst desno, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim pritisnite tastere A, R.

  • Da biste centrirali tekst, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim pritisnite tastere A, C.

  • Da biste obostrano poravnali tekst, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim pritisnite tastere A, J.

  Napomena: Osobama koje imaju problema sa čitanjem, na primer disleksiju, obostrano poravnat tekst može da bude veoma težak za čitanje, zato razmotrite ostale opcije poravnavanja.

Prilagođavanje poravnavanja pasusa

Možete da dodate uvlačenje u pasusima od leve ili desne margine stranice.

 1. Dok sastavljate poruku, izaberite pasuse koje želite da uvučete.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali uvlačenje sa leve strane, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim pritisnite tastere A, O.

  • Da biste dodali uvlačenje sa desne strane, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim pritisnite tastere A, I.

Savet: U Outlook 2016 takođe možete da koristite opcije za oblikovanje da biste, na primer, promenite veličinu razmaka između redova teksta ili između pasusa. Da biste saznali više o redova i razmak između pasusa, pogledajte članak koristite čitač ekrana da biste promenili uvlačenje i razmak između opcija u programu Outlook.

Poravnavanje teksta pomoću funkcije „Recite mi...“

Kada ne znate tastersku prečicu ili kad hoćete da saznate koje su druge opcije, koristite polje Recite mi šta želite da uradite.

 1. Postavite fokus bilo gde u pasusu koji želite da poravnate.

 2. Da biste prešli na polje Recite mi šta želite da uradite, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Q.

 3. Otkucajte ključnu reč ili frazu povezanu sa zadatkom, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste odabrali nešto iz rezultata pretrage. Na primer, otkucajte poravnaj tekst za povezane radnje kao što je dugme Poravnaj desno.

 4. Pritisnite taster Enter da biste odabrali opciju.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za promenu opcija uvlačenja i razmaka u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-pošti u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

Koristite Outlook Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste izmenili poravnavanje teksta i pasusa. Možete da centrirali tekst, poravnavanje ga nadesno ili nalevo ili obostrano poravnavanje da podesite razmak između reči u pasusu, pa čak i leve i desne ivice.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Poravnavanje teksta

Poravnavanje određuje izgled i položaj ivica pasusa: tekst poravnat levo, desno, po sredini ili obostrano.

 1. Dok sastavljate e-poruku, izaberite pasuse koje želite da poravnate.

  Savet: Da biste izabrali pasus, u telu poruke, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu sa jednim prstom dok ne čujete „Pasusa”, prevucite nalevo ili nadesno da biste potražili pasusa koji želite da izaberite, a zatim dodirnite triput ekrana. Nakon što izaberete pasus, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu sa jednim prstom dok ne čujete: „Stavke”.

 2. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „dugme "više opcija", dugme skupiti, dodirnite dvaput da biste razvili”. Dodirnite dvaput ekrana. Meni " Više opcija " širi. Čujete: „Odbaci dugme,”.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Format”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni " Oblikovanje ".

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste poravnali tekst levo, prevucite udesno sve dok ne čujete „Poravnaj levo dugme” i dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste poravnali tekst desno, brzo prevucite nadesno sve dok ne čujete „Poravnaj desno dugme” i dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste centrirali tekst, prevucite udesno dok ne čujete „Centralno dugme”, a dvaput dodirnite ekran.

  • Da poravnate tekst, prevucite udesno dok ne čujete „Poravnavanje dugme”, a dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: U meniju " Oblikovanje " Ako čujete „Na” praćeno opciju poravnavanja tu već izabrana opcija.

  Napomena: Obostrano poravnat tekst može da bude veoma težak za čitanje ljudima koji imaju problema sa čitanjem, na primer disleksiju.

Prilagođavanje poravnavanja pasusa

Možete dodati uvlačenje u pasusa sa leve ili desne strane margina stranice.

 1. Dok sastavljate poruku, izaberite pasuse koje želite da uvučete.

 2. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „dugme "više opcija", dugme skupiti, dodirnite dvaput da biste razvili”. Dodirnite dvaput ekrana. Meni " Više opcija " širi. Čujete: „Odbaci dugme,”.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Format”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni " Oblikovanje ".

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali uvlačenje pasusa sa leve strane, prevucite udesno sve dok ne čujete „Dugme "Smanji”uvlačenje”, a dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali uvlačenje pasusa sa desne strane, prevucite udesno sve dok ne čujete „Dugme "Povećaj”uvlačenje”, a dvaput dodirnite ekran.

Savet: U Outlook takođe možete da koristite opcije za oblikovanje da biste, na primer, promenite veličinu razmaka između redova teksta ili između pasusa. Da biste saznali više o redova i razmak između pasusa, pogledajte članak koristite čitač ekrana da biste promenili uvlačenje i razmak između opcija u programu Outlook.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za promenu opcija uvlačenja i razmaka u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

Koristite Outlook Web App Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste izmenili poravnavanje teksta i pasusa. Možete centrirali tekst ili ga nadesno ili nalevo poravnavanje kada pišete novu poruku sa poštom.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi Outlook na vebu.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Ova tema pretpostavlja da je Okno za čitanje isključeno.

 • Kada koristite Outlook Web App, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Outlook Web App pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Outlook Web App.

U ovoj temi

Poravnavanje teksta

Poravnavanje određuje izgled i položaj ivica pasusa: poravnat levo, desno poravnavanje ili centriranje teksta.

 1. Dok sastavljate e-poruku, izaberite pasuse koje želite da poravnate.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Format, < izabrane opcije >”.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste poravnali tekst levo, pritisnite taster strelica nadesno ili nalevo dok ne čujete „Poravnaj levo dugme” i pritisnite taster RAZMAKNICA.

  • Da biste poravnali tekst desno, pritisnite taster strelica nadesno ili nalevo dok ne čujete „Poravnaj desno dugme” i pritisnite taster RAZMAKNICA.

  • Da biste centrirali tekst, pritisnite taster sa strelicom nadesno ili nalevo dok ne čujete „Centralno dugme” i pritisnite taster RAZMAKNICA.

 4. Nakon što izaberete opciju poravnavanja, fokus se premešta na telo poruke e-pošte.

Prilagođavanje poravnavanja pasusa

Možete dodati uvlačenje u pasusa sa leve ili desne strane margina stranice.

 1. Dok sastavljate poruku, izaberite pasuse koje želite da uvučete.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Format, < izabrane opcije >”.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali uvlačenje pasusa sa leve strane, pritisnite taster sa strelicom nadesno ili nalevo dok ne čujete”„Decease uvlačenje "” i pritisnite taster RAZMAKNICA.

  • Da biste dodali uvlačenje pasusa sa desne strane, pritisnite taster sa strelicom nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme "Povećaj”uvlačenje” i pritisnite taster RAZMAKNICA.

 4. Fokus se premešta na telo poruke e-pošte.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-poruci u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste u programu Outlook

Tasterske prečice u programu Outlook na vebu

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×