Korišćenje čitača ekrana za podešavanje proreda i uvlačenja u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje proreda i uvlačenja u programu Word

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Word 2016 pomoću tastature i Naratora, ugrađenog čitača ekrana u operativnom sistemu Windows, da biste menjali prored i uvlačenja pasusa i doterali izgled dokumenata.

Napomene: 

U ovoj temi

Postavljanje proreda između pasusa

 1. Otvorite dokument i izaberite pasus za koji želite da postavite prored. Ako želite da postavite prored između pasusa za ceo dokument, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+A.

 2. Pritisnite tastere Alt + H, P, g Word 2016 postavlja fokus na kartici uvlačenja i razmaci u dijalogu pasus . Čućete kako ime dijaloga.

 3. Da biste postavili prored ispred pasusa, pritisnijte kombinaciju tastera Alt+B. U polju Pre pritiskajte tastere sa strelicama nagore ili nadole dok ne čujete željenu vrednost tačke ili otkucajte željenu vrednost tačke (na primer, 6 ili 18). (Manje vrednosti tačke predstavljaju manji prored.)

  Napomena: Narator može da najavi „Nepoznata šifra“ dok koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste pregledali vrednosti tačke.

 4. Da biste podesili razmak posle pasusa, pritisnite tastere Alt + F. U polju nakon koristite strelice nagore i nadole tastere sa strelicama dok ne čujete izbor tačke želite ili otkucajte tačku vrednost želite (na primer, 6 ili 18).

 5. Da biste zatvorili dijalog Pasus, pritiskajte taster Tab dok ne dođete do dugmeta U redu, a zatim pritisnite razmaknicu. Fokus se vraća na dokument.

Više opcija za prored

 • Da biste postavili prored između pasusa kao podrazumevani prored, uradite sledeće:

  1. Kada napravite izbor proreda na kartici Uvlačenje i razmaci i pritisnite kombinaciju tastera ALT + D.

  2. U dijalogu Microsoft Word koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste izabrali opciju Samo ovaj dokument ili Svi dokumenti, pritisnite taster Tab nekoliko puta da biste otišli na dugme U redu, a zatim pritisnite taster Enter.

 • Da biste brzo postavili prored za izabrane pasuse u programu Word, uradite sledeće:

  1. Na kartici Uvlačenja i razmaci , pritisnite tastere Alt+N.

  2. Na listi Prored koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste izabrali sa liste najčešće korišćenih veličina proreda.

Postavljanje uvlačenja pasusa

 1. Otvorite dokument i izaberite pasus za koji želite da postavite prored. Ako želite da postavite prored između pasusa za ceo dokument, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+A.

 2. Pritisnite tastere Alt+H, P+G. Word postavlja fokus na karticu Uvlačenja i razmaci dijaloga Pasus.

 3. Da biste podesili veličinu levog uvlačenja, pritisnite tastere Alt+L. U polju Levo koristite tastere sa strelicama nagore i nadole ili otkucajte vrednost (na primer ,25 ili ,5) da bi postavili željenu vrednost.

 4. Da biste podesili veličinu desno uvlačenje, pritisnite tastere Alt + R. U okviru desne za postavljanje vrednosti, koristite tastere strelica nagore i strelica nadole ili otkucajte vrednost (na primer,.25 ili.5).

 5. Da biste napustili dijalog Pasus, pritiskajte taster Tab dok ne dođete do dugmeta U redu, a zatim pritisnite razmaknicu.

Više opcija za podešavanje uvlačenja

 • Da biste podesili uvlačenje koje izaberete kao podrazumevano uvlačenje, uradite sledeće:

  1. Kada napravite izbor u dijalogu Pasus, pritisnite kombinaciju tastera Alt+D.

  2. U dijalogu Microsoft Word koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste izabrali opciju Samo ovaj dokument ili Svi dokumenti, pritisnite taster Tab nekoliko puta da biste otišli na dugme U redu, a zatim pritisnite taster Enter.

 • Knjige stil štampanja, koristite funkciju preslikane uvlačenje, kojim levo i desno uvlačenje prvog reda u ogledalu, sa jednog uvlačenja naveden kao unutar i druge uvlačenje naveden kao spolja. Nakon što ste izvršili izbor uvlačenja pasusa na kartici uvlačenja i razmaci , pritisnite tastere Alt + M da potvrdite izbor u polju za potvrdu Preslikane uvlačenja .

 • Da biste brzo dodali uvlačenje prvog reda za samo jedan pasus, premestite fokus na početak prvog reda pasusa i pritisnite taster Tab. Uvlačenjem prvog reda se prvi red pasusa uvlači više od ostalih redova u pasusu.

Tasterske prečice za podešavanje proreda između pasusa i uvlačenja

Sledeća tabela rezimira korisne tasterske prečice za korišćenje prilikom podešavanja razmaka i uvlačenja za pasuse.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvara se dijalog „Pasus“ kartice „Uvlačenja i razmaci“.

Alt+H, P+G

Podesi razmak pre

Alt+B

Podesi razmak posle

Alt+F

Podesi levo uvlačenje

Alt+L

Podesi desno uvlačenje

Alt+R

Postavi izabrani razmak ili uvlačenje kao podrazumevanu vrednost

Alt+D

Podešavanje proreda

Alt+N

Izaberite stavku „Preslikano uvlačenje“

Alt+M

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word za Android sa TalkBack, čitaču ugrađene Android ekrana da biste promenili razmak između pasusa i redova.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Mogućnosti dodira u programu Word za Android potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za Word za Android

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Postavljanje proreda između pasusa

 1. U dokumentu, izaberite pasus čiji prored želite da oblikujete.

 2. Idite na traci, prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „nije potvrđen, prebacite više opcija” i dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste izabrali karticu " Početak ", dvaput dodirnite ekran, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Početna karticu”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Oblikovanje meni pasusa”, a dvaput dodirnite ekran.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Dodavanje razmaka pre pasusa, prevucite udesno dok ne čujete „Dodavanje razmaka pre pasusa dugme” i dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali razmak posle pasusa, prevucite udesno dok ne čujete „Dodaj razmak posle pasusa dugme”, a dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste uklonili razmaka pre pasusa, prevucite udesno dok ne čujete „Uklanjanje razmaka pre pasusa dugme”, a dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste uklonili razmak posle pasusa, prevucite udesno dok ne čujete „Ukloni razmak posle pasusa dugme”, a dvaput dodirnite ekran.

Napomena: Možete samo da se prebacite razmak pre i posle pasusa uključili ili isključili tako opciju za dodavanje prostora dostupno je samo ako postoji bez razmaka pre ili posle pasusa već i opciju da uklonite prostor dostupna je samo ako trenutno postoji razmak pre ili posle pasusa.

Podešavanje proreda

 1. U dokumentu, izaberite pasus čiji prored želite da oblikujete.

 2. Idite na traci, prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „nije potvrđen, prebacite više opcija” i dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste izabrali karticu " Početak ", dvaput dodirnite ekran, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Početna karticu”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Oblikovanje meni pasusa”, a dvaput dodirnite ekran.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete „Linija razmak između kombinovanog okvira”, a dvaput dodirnite ekran.

 6. Zadrži brzo prevući odmah da prođete kroz dostupne linije razmak između vrednosti: 1.01,15, 1,5, 2.0, 2,5i 3.0. Kada čujete željenu vrednost, dvaput dodirnite ekran da biste podesili prored.

Postavljanje uvlačenja pasusa

Uvlačenje samo prvog reda pasusa

 1. U dokumentu, izaberite pasus čiji prored želite da oblikujete.

 2. Idite na traci, prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „nije potvrđen, prebacite više opcija” i dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste izabrali karticu " Početak ", dvaput dodirnite ekran, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Početna karticu”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Oblikovanje meni pasusa”, a dvaput dodirnite ekran.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete „specijalno uvlačenja meni”, a dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „prvu liniju, nije potvrđen, prekidač” i dvaput dodirnite ekran.

Uvlačenje svih redova osim prvog reda pasusa

 1. U dokumentu, izaberite pasus čiji prored želite da oblikujete.

 2. Idite na traci, prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „nije potvrđen, prebacite više opcija” i dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste izabrali karticu " Početak ", dvaput dodirnite ekran, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Početna karticu”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Oblikovanje meni pasusa”, a dvaput dodirnite ekran.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete „specijalno uvlačenja meni”, a dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Izvlačenja, nije potvrđen, prekidač” i dvaput dodirnite ekran.

Povećavanje ili smanjivanje uvlačenja celog pasusa

 1. U dokumentu, izaberite stavku koju želite da biste uvukli pasus.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste povećali uvlačenje, prevucite udesno sve dok ne čujete „Dugme "Povećaj”uvlačenje”, a dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste smanjili uvlačenje, prevucite udesno sve dok ne čujete „Dugme "Smanji”uvlačenje”, a dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word Mobile Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste promenili razmak između pasusa i redova.

Napomene: 

U ovoj temi

Postavljanje proreda između pasusa

 1. Mesto umetanja bilo gde u pasusu čiji prored želite da postavite.

 2. Brzo prevucite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete: „Stavke”.

 3. Swip e nadesno dok ne čujete „Komanda palete, dugme "još”opcija”, i dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Oblikovanje dugme pasusa”, a dvaput dodirnite ekran.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Dodavanje razmaka pre pasusa, prevucite udesno dok ne čujete „Dodavanje razmaka pre pasusa dugme” i dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali razmak posle pasusa, prevucite udesno dok ne čujete „Dodaj razmak posle pasusa dugme”, a dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste uklonili razmaka pre pasusa, prevucite udesno dok ne čujete „Uklanjanje razmaka pre pasusa dugme”, a dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste uklonili razmak posle pasusa, prevucite udesno dok ne čujete „Ukloni razmak posle pasusa dugme”, a dvaput dodirnite ekran.

Napomena: Možete samo da se prebacite razmak pre i posle pasusa uključili ili isključili tako opciju za dodavanje prostora dostupno je samo ako postoji bez razmaka pre ili posle pasusa već i opciju da uklonite prostor dostupna je samo ako trenutno postoji razmak pre ili posle pasusa.

Podešavanje proreda

 1. Mesto umetanja postavite bilo gde u pasusu čiji prored želite da postavite.

 2. Brzo prevucite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete: „Stavke”.

 3. Swip e nadesno dok ne čujete „Komanda palete, dugme "još”opcija”, i dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Oblikovanje dugme pasusa”, a dvaput dodirnite ekran.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme prored između linije”, a dvaput dodirnite ekran.

 6. Zadrži brzo prevući odmah da prođete kroz dostupne linije razmak između vrednosti: 1.01,15, 1,5, 2.0, 2,5i 3.0. Kada čujete željenu vrednost, dvaput dodirnite ekran da biste podesili prored.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje tasterskih prečica na spoljnoj tastaturi u programu Word Mobile za Windows 10

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word Online Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste promenili prored i uvlačenje pasusa i pružili dokumentima poznati doterani izgled.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u programu Word Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite Word Online, preporučujemo da kao veb pregledač koristite Microsoft Edge. Zbog toga što se Word Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Word Online.

U ovoj temi

Postavljanje pasusa i proreda

 1. Otvorite dokument, a zatim izaberite pasus koji želite da biste podesili prored za tako što ćete premestiti mesta umetanja na početak pasusa i pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl + Shift + strelica nadole, strelica nadole. Ako želite da podesite razmak između pasusa za ceo dokument, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + A.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt + Windows logotipom, a zatim pritisnite taster H, P, G. Word Online postavlja fokus na dijalogu pasus . Čujete ime dijaloga.

 3. Da biste podesili razmaka pre pasusa, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Razmak pre”. Koristite strelice nagore i strelicom nadole dok ne čujete tačku vrednost želite ili otkucajte tačku vrednost (na primer, 6 ili 18). (Manje vrednosti koje predstavljaju manje prostora).

  Napomena: Narator može glas „Nepoznato Šifra” kako koristite nagore ili nadole tastere sa strelicama da biste pregledali tačku vrednosti

 4. Da biste podesili razmak posle pasusa, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Razmak posle”. Koristite strelice nagore i strelicom nadole dok ne čujete izbor tačke želite ili otkucajte željenu tačku vrednost (na primer, 6 ili 18).

 5. Da biste podesili prored za izabrane pasuse, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Prored”. Koristite strelice nagore i nadole tastere sa strelicama da biste izabrali sa liste često korišćene-prored veličina.

 6. Da biste zatvorili dijalog pasusa , pritisnite taster Tab dok ne čujete „Dugme u redu”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA. U centru pažnje daje u dokument.

Postavljanje uvlačenja pasusa

 1. Otvorite dokument, a zatim izaberite pasus koji želite da postavite uvlačenja za tako što ćete premestiti mesta umetanja na početak pasusa i pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl + Shift + strelica nadole, strelica nadole. Ako želite da podesite uvlačenje pasusa za ceo dokument, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + A.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt + Windows logotipom, a zatim pritisnite taster H, P, G. Word Online postavlja fokus na dijalogu pasus . Čujete ime dijaloga.

 3. Da biste podesili veličinu levo uvlačenje, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Uvlačenje pre teksta”. Da biste podesili željenu vrednost, koristite strelice nagore i strelica ili otkucajte željenu vrednost (na primer, .25 ili .5).

 4. Da biste podesili veličinu desno uvlačenje, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Uvlačenje iza teksta”. Da biste podesili željenu vrednost, koristite strelice nagore i strelica ili otkucajte željenu vrednost (na primer, .25 ili .5).

 5. Da biste izašli iz dijaloga pasusa , pritisnite taster Tab dok ne čujete „Dugme u redu”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA.

 6. Da biste dodali uvlačenje prvog reda pasusa, premeštanje na početak prvog reda pasusa, a zatim pritisnite taster Tab. Sa uvlačenja prvog reda, prvi red pasusa uvlači više od ostalih redova u pasusu.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Tasterske prečice u aplikaciji Word Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×