Korišćenje čitača ekrana za podešavanje proreda i uvlačenja u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje proreda i uvlačenja u programu Word

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office ili na stranici Popravke ili zaobilazna rešenja za nedavne probleme u sistemu Office.

Koristite Word sa tastaturom i čitačem ekrana da biste na dokument imali uglaрene pojave tako što ćete napraviti pasuse onako kako želite. Testirali smo ga sa naratorom i ИELJUSTIMA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Naučićete kako da konfigurišete veličinu razmaka pre i posle svakog pasusa i veličinu njegovih uvlačenja i linija.

Ukrasna ikona treba uputstva o tome kako da konfigurišete prored ili uvlačenje u Word dokumentu, ali ne koristite čitač ekrana? Pogledajte članak Promena proreda u programu Word, Korekcija uvlačenja i razmakaili Kreiranje izvučenog pasusa.

Napomene: 

U ovoj temi

Postavljanje proreda između pasusa

 1. Otvorite dokument i izaberite pasus za koji želite da postavite prored. Ako želite da postavite prored između pasusa za ceo dokument, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+A.

 2. Da biste odredili razmak ispred pasusa, pritisnite kombinaciju tastera ALT + P, SB. Čujete: "pasus, razmak pre". Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole dok ne čujete željenu vrednost mesta ili otkucajte željenu vrednost (na primer, 6 ili 18), a zatim pritisnite taster ENTER. Umanjen stav vrednosti predstavljaju manje prostora.

 3. Da biste konfigurisali razmak posle pasusa, pritisnite kombinaciju tastera ALT + P, SA. Čujete: "pasus, razmak posle". Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole dok ne čujete željenu vrednost mesta ili otkucajte željenu vrednost (na primer, 6 ili 18), a zatim pritisnite taster ENTER.

Više opcija za prored

 • Da biste brzo konfigurisali prored za izabrani pasus u programu Word, pritisnite kombinaciju tastera ALT + H, K. Čujete: "razmak između redova i pasusa". Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste izabrali sa liste najčešće korišćenih veličina razmaka i pritisnite taster ENTER da biste ga primenili.

 • Da biste postavili prored između pasusa kao podrazumevani prored, uradite sledeće:

  1. U dokumentu izaberite neki tekst koji sadrži razmak između pasusa koji želite da koristite kao podrazumevani razmak.

  2. Da biste otvorili dijalog pasus , pritisnite kombinaciju tastera ALT + H, PG.

  3. Da biste odredili razmak između pasusa kao podrazumevani, pritisnite kombinaciju tastera Alt + D.

  4. U dijalogu Microsoft Word koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste izabrali samo ovaj dokument ili opciju sve dokumente , pritiskajte taster TAB dok ne čujete "u redu", a zatim pritisnite taster ENTER.

  5. Da biste zatvorili dijalog pasus , pritiskajte taster TAB dok ne čujete "u redu", a zatim pritisnite taster ENTER.

Postavljanje uvlačenja pasusa

 1. Otvorite dokument i izaberite pasus za koji želite da postavite prored. Ako želite da postavljate uvlačenje pasusa za ceo dokument, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + A.

 2. Da biste odredili veličinu levog uvlačenja, pritisnite kombinaciju tastera ALT + P, IL. Čujete: "pasus, uvlačenje nalevo". Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole ili otkucajte vrednost (na primer, 25 ili 1,5), a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. Da biste odredili veličinu desnog uvlačenja, pritisnite kombinaciju tastera ALT + P, IC. Čujete: "pasus, uvlačenje nadesno". Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole ili otkucajte vrednost (na primer, 25 ili 1,5), a zatim pritisnite taster ENTER.

Više opcija za podešavanje uvlačenja

 • Da biste brzo dodali uvlačenje prvog reda za samo jedan pasus, premestite fokus na početak prvog reda pasusa i pritisnite taster Tab. Uvlačenjem prvog reda se prvi red pasusa uvlači više od ostalih redova u pasusu.

 • Da biste podesili uvlačenje koje izaberete kao podrazumevano uvlačenje, uradite sledeće:

  1. U dokumentu izaberite neki tekst sa uvlačenjem pasusa koji želite da koristite kao podrazumevano uvlačenje.

  2. Da biste otvorili dijalog pasus , pritisnite kombinaciju tastera ALT + H, PG.

  3. Da biste odredili uvlačenje pasusa kao podrazumevani, pritisnite kombinaciju tastera Alt + D.

  4. U dijalogu Microsoft Word koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste izabrali samo ovaj dokument ili opciju sve dokumente , pritiskajte taster TAB dok ne čujete "u redu", a zatim pritisnite taster ENTER.

  5. Da biste zatvorili dijalog pasus , pritiskajte taster TAB dok ne čujete "u redu", a zatim pritisnite taster ENTER.

 • Za štampanje u stilu knjige koristite funkciju uvlačenja ogledala, u kojoj se uvlačenja pasusa preslikavavaju međusobno na prikazanim stranicama. Levo uvlačenje će postati unutrašnjost uvlačenja, a desni uvlačenje će postati Spoljni uvlačenje. Da biste omogućili uvlačenje ogledala:

  1. U dokumentu izaberite neki tekst sa uvlačenjem pasusa koji želite da preslikavite na stranim stranicama.

  2. Da biste otvorili dijalog pasus , pritisnite kombinaciju tastera ALT + H, PG.

  3. Da biste omogućili uvlačenja ogledala, pritisnite kombinaciju tastera Alt + M.

  4. Da biste zatvorili dijalog pasus , pritiskajte taster TAB dok ne čujete "u redu", a zatim pritisnite taster ENTER.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Tasterske prečice u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Šta je novo u usluzi Microsoft 365

Koristite Word za Android sa dodacima, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste promenili razmak između pasusa i linija.

Napomene: 

U ovoj temi

Postavljanje proreda između pasusa

 1. U dokumentu izaberite pasus čiji prored želite da oblikujete.

 2. Da biste otišli na traku, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "nije potvrđen izbor", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste izabrali karticu Početak , dvaput dodirnite ekran, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "kartica" početak ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "meni" oblikovanje pasusa ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali razmak pre pasusa, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Dodaj razmak pre dugmeta" pasus ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali razmak posle pasusa, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Dodaj razmak posle dugmeta", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste uklonili razmak pre pasusa, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Ukloni razmak pre dugmeta" pasus ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste uklonili razmak posle pasusa, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Ukloni razmak posle dugmeta", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Napomena: Možete da menjate samo razmak pre i posle pasusa na pasusu, tako da je opcija za dodavanje razmaka dostupna samo ako nema razmaka pre ili posle pasusa, a opcija za uklanjanje prostora je dostupna samo ako postoji prostor pre ili posle pasusa.

Podešavanje proreda

 1. U dokumentu izaberite pasus čiji prored želite da oblikujete.

 2. Da biste otišli na traku, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "nije potvrđen izbor", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste izabrali karticu Početak , dvaput dodirnite ekran, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "kartica" početak ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "meni" oblikovanje pasusa ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "kombinovani okvir razmaci", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Nastavite da brzo prevlačite nadesno da biste pregledali dostupne vrednosti reda: 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5i 3,0. Kada čujete željenu vrednost, dvaput dodirnite ekran da biste konfigurisali prored.

Postavljanje uvlačenja pasusa

Uvlačenje samo prvog reda pasusa

 1. U dokumentu izaberite pasus čiji prored želite da oblikujete.

 2. Da biste otišli na traku, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "nije potvrđen izbor", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste izabrali karticu Početak , dvaput dodirnite ekran, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "kartica" početak ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "meni" oblikovanje pasusa ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "meni specijalnog uvlačenja", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "prvi red, nije potvrđen izbor", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Uvlačenje svih redova osim prvog reda pasusa

 1. U dokumentu izaberite pasus čiji prored želite da oblikujete.

 2. Da biste otišli na traku, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "nije potvrđen izbor", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste izabrali karticu Početak , dvaput dodirnite ekran, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "kartica" početak ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "meni" oblikovanje pasusa ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "meni specijalnog uvlačenja", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "veљanje, ne provera, prebacivanje", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Povećavanje ili smanjivanje uvlačenja celog pasusa

 1. U dokumentu izaberite pasus koji želite da uvučete.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste povećali uvlačenje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" Povećaj uvlačenje ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste smanjili uvlačenje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme ' Smanji uvlačenje '", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Tasterske prečice u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Šta je novo u usluzi Microsoft 365

Koristite Word Mobile sa naratorom, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste promenili razmak između pasusa i linija.

Napomene: 

U ovoj temi

Postavljanje proreda između pasusa

 1. Postavite tačku umetanja bilo gde u pasusu čiji prored želite da postavite.

 2. Brzo prevlačite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete: "stavke".

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "više opcija", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete ime trenutne kartice, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Početak“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Na kartici Početak brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "oblikovanje pasusa", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali razmak pre pasusa, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Dodaj razmak pre pasusa", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali prostor posle pasusa, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Dodaj razmak posle pasusa", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste uklonili razmak pre pasusa, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Ukloni razmak pre pasusa", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste uklonili razmak posle pasusa, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Ukloni prostor posle pasusa", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Napomena: Možete da menjate samo razmak pre i posle pasusa na pasusu, tako da je opcija za dodavanje razmaka dostupna samo ako nema razmaka pre ili posle pasusa, a opcija za uklanjanje prostora je dostupna samo ako postoji prostor pre ili posle pasusa.

Podešavanje proreda

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu čiji prored želite da postavite.

 2. Brzo prevlačite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete: "stavke".

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "više opcija", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete ime trenutne kartice, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Početak“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Na kartici Početak brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "oblikovanje pasusa", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "prored, dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 8. Nastavite da brzo prevlačite nadesno da biste proљli kroz dostupne vrednosti reda. Kada čujete željenu vrednost, dvaput dodirnite ekran da biste konfigurisali prored.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Tasterske prečice u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Koristite Word za veb sa čitačem ekrana da bi se dokument doterao tako što ćete napraviti da pasusi izgledaju onako kako želite. Testirali smo ga pomoću naratora, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Naučićete kako da konfigurišete veličinu razmaka pre i posle svakog pasusa i veličinu njegovih uvlačenja i linija.

Ukrasna ikona treba uputstva o tome kako da konfigurišete prored ili uvlačenje u Word dokumentu, ali ne koristite čitač ekrana? Pogledajte članak Promena proreda u programu Word, Korekcija uvlačenja i razmakaili Kreiranje izvučenog pasusa.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office za veb. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite Word za veb, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Word za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe za veb pregledač – ne za Word za veb.

U ovoj temi

Postavljanje proreda i pasusa

 1. Otvorite dokument, a zatim izaberite pasus za koji želite da postavite prored tako što ćete pomeriti tačku umetanja na početak pasusa i pritisnuti kombinaciju tastera SHIFT + Ctrl + taster sa strelicom nadole. Ako želite da postavite prored između pasusa za ceo dokument, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+A.

 2. Da biste odredili razmak ispred pasusa, pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom, a zatim pritisnite P, SB. Čujete: "razmak pre". Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole dok ne čujete željenu vrednost mesta ili otkucajte željenu vrednost (na primer, 6 ili 18), a zatim pritisnite taster ENTER. Umanjen stav vrednosti predstavljaju manje prostora.

 3. Da biste konfigurisali razmak posle pasusa, pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom, a zatim pritisnite taster P, SA. Čujete: "razmak posle". Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole dok ne čujete željenu vrednost mesta ili otkucajte željenu vrednost (na primer, 6 ili 18), a zatim pritisnite taster ENTER.

 4. Da biste konfigurisali prored za izabrani pasus, pritisnite ALT + taster sa logotipom Windows, a zatim pritisnite H, 02. Čujete: "prored". Pritisnite taster ENTER, a zatim koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste izabrali sa liste najčešće korišćenih veličina razmaka i pritisnite taster ENTER da biste ga primenili.

Postavljanje uvlačenja pasusa

 1. Otvorite dokument, a zatim izaberite pasus za koji želite da postavite uvlačenja tako što ćete pomeriti tačku umetanja na početak pasusa i pritisnuti kombinaciju tastera SHIFT + Ctrl + taster sa strelicom nadole. Ako želite da postavljate uvlačenje pasusa za ceo dokument, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + A.

 2. Da biste odredili veličinu levog uvlačenja, pritisnite ALT + taster sa logotipom Windows, P, IL. Čujete: "uvlačenje nalevo". Da biste podesili željenu vrednost, koristite tastere sa strelicama nagore i nadole ili otkucajte vrednost (na primer, 25 ili 1,5), a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. Da biste odredili veličinu desnog uvlačenja, pritisnite ALT + taster sa logotipom Windows, P, IL. Čujete: "nadesno za uvlačenje". Da biste podesili željenu vrednost, koristite tastere sa strelicama nagore i nadole ili otkucajte vrednost (na primer, 25 ili 1,5), a zatim pritisnite taster ENTER.

 4. Da biste dodali uvlačenje prvog reda u pasus, premestite fokus na početak prvog reda pasusa, a zatim pritisnite taster TAB. Uvlačenjem prvog reda se prvi red pasusa uvlači više od ostalih redova u pasusu.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Tasterske prečice u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Šta je novo u usluzi Microsoft 365

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×