Korišćenje čitača ekrana za podešavanje proreda i uvlačenja u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje proreda i uvlačenja u programu Word

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Word sa tastature i čitač ekrana da biste dali dokumentu poznati doterani izgled tako što ćete izvršiti pasusa izgledaju onako kako želite. Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Ćete naučiti kako da podesite razmak pre i posle svakog pasusa i veličinu njene uvlačenja i linije.

Napomene: 

U ovoj temi

Postavljanje proreda između pasusa

 1. Otvorite dokument i izaberite pasus za koji želite da postavite prored. Ako želite da postavite prored između pasusa za ceo dokument, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+A.

 2. Da biste podesili razmaka pre pasusa, pritisnite tastere Alt + P, SB. Čujete: „Pasusa, prored pre nego što”. Koristite nagore i nadole tastere sa strelicama dok ne čujete tačku vrednost koju želite ili otkucajte tačke vrednosti koje želite (na primer, 6 ili 18), a zatim pritisnite taster Enter. Manje vrednosti koje predstavljaju manje prostora.

 3. Da biste podesili razmak posle pasusa, pritisnite tastere Alt + P, SA. Čujete: „Pasus, razmak nakon”. Koristite nagore i nadole tastere sa strelicama dok ne čujete tačku vrednost koju želite ili otkucajte tačke vrednosti koje želite (na primer, 6 ili 18), a zatim pritisnite taster Enter.

Više opcija za prored

 • Da biste brzo podešavanje proreda za izabranog pasusa u programu Word, pritisnite tastere Alt + H, K. Čujete: „Linija i razmak između pasusa”. Koristite nagore i nadole tastere sa strelicama da biste izabrali sa liste često korišćene-prored veličina, a zatim pritisnite taster Enter da biste ga primenili.

 • Da biste postavili prored između pasusa kao podrazumevani prored, uradite sledeće:

  1. U dokumentu, izaberite neki tekst koji ima razmak između pasusa koji želite da primenite kao podrazumevani prored.

  2. Da biste otvorili dijalog " pasus ", pritisnite tastere Alt + H, PG.

  3. Da biste podesili prored između pasusa kao podrazumevani, pritisnite tastere Alt + D.

  4. U dijalogu Microsoft Word koristi nagore i nadole tastere sa strelicama da biste izabrali opciju za sve dokumente ili samo za ovaj dokument , pritisnite taster Tab dok ne čujete „U redu”, a zatim pritisnite taster Enter.

  5. Da biste zatvorili dijalog " pasus ", pritisnite taster Tab dok ne čujete „U redu”, a zatim pritisnite taster Enter.

Postavljanje uvlačenja pasusa

 1. Otvorite dokument, a zatim izaberite pasus koji želite da postavite uvlačenja za. Ako želite da podesite uvlačenje pasusa za ceo dokument, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + A.

 2. Da biste podesili veličinu levo uvlačenje, pritisnite tastere Alt + P, IL. Čujete: „Pasus, levo uvlačenje”. Koristite nagore i strelica ili otkucajte željenu vrednost (na primer, .25 ili .5) i zatim pritisnite taster Enter.

 3. Da biste podesili veličinu desno uvlačenje, pritisnite tastere Alt + P, IR. Čujete: „Pasus, desno uvlačenje”. Koristite nagore i strelica ili otkucajte željenu vrednost (na primer, .25 ili .5) i zatim pritisnite taster Enter.

Više opcija za podešavanje uvlačenja

 • Da biste brzo dodali uvlačenje prvog reda za samo jedan pasus, premestite fokus na početak prvog reda pasusa i pritisnite taster Tab. Uvlačenjem prvog reda se prvi red pasusa uvlači više od ostalih redova u pasusu.

 • Da biste podesili uvlačenje koje izaberete kao podrazumevano uvlačenje, uradite sledeće:

  1. U dokumentu, izaberite neki tekst koji ima uvlačenja pasusa koji želite da primenite kao podrazumevani uvlačenje.

  2. Da biste otvorili dijalog " pasus ", pritisnite tastere Alt + H, PG.

  3. Da biste podesili uvlačenja pasusa kao podrazumevani, pritisnite tastere Alt + D.

  4. U dijalogu Microsoft Word , koristite nagore i nadole tastere sa strelicama da biste izabrali opciju za sve dokumente ili samo za ovaj dokument , pritisnite taster Tab dok ne čujete „U redu”, a zatim pritisnite taster Enter.

  5. Da biste zatvorili dijalog " pasus ", pritisnite taster Tab dok ne čujete „U redu”, a zatim pritisnite taster Enter.

 • Za štampanje adresara stila, koristite funkciju preslikane uvlačenje, kojim uvlačenja pasusa u ogledalu na naporedne stranice. Levo uvlačenje postaje uvlačenje unutar i desno uvlačenje postaje uvlačenje spolja . Da biste omogućili preslikane uvlačenje:

  1. U dokumentu, izaberite neki tekst koji ima uvlačenja pasusa koji želite da u ogledalu na uzastopne stranice.

  2. Da biste otvorili dijalog " pasus ", pritisnite tastere Alt + H, PG.

  3. Da biste omogućili preslikane uvlačenja, pritisnite tastere Alt + M.

  4. Da biste zatvorili dijalog " pasus ", pritisnite taster Tab dok ne čujete „U redu”, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Koristite Word za Android sa TalkBack, čitaču ugrađene Android ekrana da biste promenili razmak između pasusa i redova.

Napomene: 

U ovoj temi

Postavljanje proreda između pasusa

 1. U dokumentu, izaberite pasus čiji prored želite da oblikujete.

 2. Idite na traci, prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „nije potvrđen, prebacite više opcija” i dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste izabrali karticu " Početak ", dvaput dodirnite ekran, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Početna karticu”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Oblikovanje meni pasusa”, a dvaput dodirnite ekran.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Dodavanje razmaka pre pasusa, prevucite udesno dok ne čujete „Dodavanje razmaka pre pasusa dugme” i dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali razmak posle pasusa, prevucite udesno dok ne čujete „Dodaj razmak posle pasusa dugme”, a dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste uklonili razmaka pre pasusa, prevucite udesno dok ne čujete „Uklanjanje razmaka pre pasusa dugme”, a dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste uklonili razmak posle pasusa, prevucite udesno dok ne čujete „Ukloni razmak posle pasusa dugme”, a dvaput dodirnite ekran.

Napomena: Možete samo da se prebacite razmak pre i posle pasusa uključili ili isključili tako opciju za dodavanje prostora dostupno je samo ako postoji bez razmaka pre ili posle pasusa već i opciju da uklonite prostor dostupna je samo ako trenutno postoji razmak pre ili posle pasusa.

Podešavanje proreda

 1. U dokumentu, izaberite pasus čiji prored želite da oblikujete.

 2. Idite na traci, prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „nije potvrđen, prebacite više opcija” i dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste izabrali karticu " Početak ", dvaput dodirnite ekran, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Početna karticu”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Oblikovanje meni pasusa”, a dvaput dodirnite ekran.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete „Linija razmak između kombinovanog okvira”, a dvaput dodirnite ekran.

 6. Zadrži brzo prevući odmah da prođete kroz dostupne linije razmak između vrednosti: 1.01,15, 1,5, 2.0, 2,5i 3.0. Kada čujete željenu vrednost, dvaput dodirnite ekran da biste podesili prored.

Postavljanje uvlačenja pasusa

Uvlačenje samo prvog reda pasusa

 1. U dokumentu, izaberite pasus čiji prored želite da oblikujete.

 2. Idite na traci, prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „nije potvrđen, prebacite više opcija” i dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste izabrali karticu " Početak ", dvaput dodirnite ekran, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Početna karticu”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Oblikovanje meni pasusa”, a dvaput dodirnite ekran.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete „specijalno uvlačenja meni”, a dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „prvu liniju, nije potvrđen, prekidač” i dvaput dodirnite ekran.

Uvlačenje svih redova osim prvog reda pasusa

 1. U dokumentu, izaberite pasus čiji prored želite da oblikujete.

 2. Idite na traci, prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „nije potvrđen, prebacite više opcija” i dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste izabrali karticu " Početak ", dvaput dodirnite ekran, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Početna karticu”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Oblikovanje meni pasusa”, a dvaput dodirnite ekran.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete „specijalno uvlačenja meni”, a dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Izvlačenja, nije potvrđen, prekidač” i dvaput dodirnite ekran.

Povećavanje ili smanjivanje uvlačenja celog pasusa

 1. U dokumentu, izaberite stavku koju želite da biste uvukli pasus.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste povećali uvlačenje, prevucite udesno sve dok ne čujete „Dugme "Povećaj”uvlačenje”, a dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste smanjili uvlačenje, prevucite udesno sve dok ne čujete „Dugme "Smanji”uvlačenje”, a dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Koristite Word Mobile Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste promenili razmak između pasusa i redova.

Napomene: 

U ovoj temi

Postavljanje proreda između pasusa

 1. Mesto umetanja bilo gde u pasusu čiji prored želite da postavite.

 2. Brzo prevucite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete: „Stavke”.

 3. Swip e nadesno dok ne čujete „Više opcija”, a dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete ime trenutne kartice, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Početak“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Na kartici Početak , prevucite udesno sve dok ne čujete „Oblikovanje pasusa” i dvaput dodirnite ekran.

 7. Uradite nešto od sledećeg:

  • Dodavanje razmaka pre pasusa, prevucite udesno dok ne čujete „Dodavanje razmaka pre pasusa”, a dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali razmak posle pasusa, prevucite udesno dok ne čujete „Dodaj razmak posle pasusa”, a dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste uklonili razmaka pre pasusa, prevucite udesno dok ne čujete „Uklanjanje razmaka pre pasusa”, a dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste uklonili razmak posle pasusa, prevucite udesno dok ne čujete „Ukloni razmak posle pasusa”, a dvaput dodirnite ekran.

Napomena: Možete samo da se prebacite razmak pre i posle pasusa uključili ili isključili tako opciju za dodavanje prostora dostupno je samo ako postoji bez razmaka pre ili posle pasusa već i opciju da uklonite prostor dostupna je samo ako trenutno postoji razmak pre ili posle pasusa.

Podešavanje proreda

 1. Mesto umetanja postavite bilo gde u pasusu čiji prored želite da postavite.

 2. Brzo prevucite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete: „Stavke”.

 3. Swip e nadesno dok ne čujete „Više opcija”, a dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete ime trenutne kartice, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Početak“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Na kartici Početak , prevucite udesno sve dok ne čujete „Oblikovanje pasusa” i dvaput dodirnite ekran.

 7. Prevucite nadesno dok ne čujete „Linija razmak između njih, dugme” i dvaput dodirnite ekran.

 8. Nastavite da brzo prevući odmah da prođete kroz dostupne linije razmak između vrednosti. Kada čujete željenu vrednost, dvaput dodirnite ekran da biste podesili prored.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje tasterskih prečica na spoljnoj tastaturi u programu Word Mobile za Windows 10

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Koristite Word Online pomoću čitača ekrana kako biste dokument poznati doterani izgled tako što ćete izvršiti pasusa izgledaju onako kako želite. Testirali smo ga Narator, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Ćete naučiti kako da podesite razmak pre i posle svakog pasusa i veličinu njene uvlačenja i linije.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite Word Online, preporučujemo da kao veb pregledač koristite Microsoft Edge. Zbog toga što se Word Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Word Online.

U ovoj temi

Postavljanje pasusa i proreda

 1. Otvorite dokument, a zatim izaberite pasus koji želite da biste podesili prored za tako što ćete premestiti mesta umetanja na početak pasusa i pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl + Shift + strelica nadole, strelica nadole. Ako želite da podesite razmak između pasusa za ceo dokument, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + A.

 2. Da biste podesili razmaka pre pasusa, pritisnite tastere Alt + sa Windows logotipom i pritisnite taster P, SB. Čujete: „Razmak pre”. Koristite nagore i nadole tastere sa strelicama dok ne čujete tačku vrednost koju želite ili otkucajte tačke vrednosti koje želite (na primer, 6 ili 18), a zatim pritisnite taster Enter. Manje vrednosti koje predstavljaju manje prostora.

 3. Da biste podesili razmak posle pasusa, pritisnite tastere Alt + sa Windows logotipom i pritisnite taster P, SA. Čujete: „Razmak posle”. Koristite nagore i nadole tastere sa strelicama dok ne čujete tačku vrednost koju želite ili otkucajte tačke vrednosti koje želite (na primer, 6 ili 18), a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Da biste podesili prored izabranih pasusa, pritisnite kombinaciju tastera Alt + Windows logotipom i pritisnite taster H, 02. Čujete: „Prored”. Pritisnite taster Enter, onda koristite nagore i nadole tastere sa strelicama da biste izabrali sa liste često korišćene-prored veličina, a zatim pritisnite taster Enter da biste ga primenili.

Postavljanje uvlačenja pasusa

 1. Otvorite dokument, a zatim izaberite pasus koji želite da postavite uvlačenja za tako što ćete premestiti mesta umetanja na početak pasusa i pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl + Shift + strelica nadole, strelica nadole. Ako želite da podesite uvlačenje pasusa za ceo dokument, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + A.

 2. Da biste podesili veličinu levo uvlačenje, pritisnite tastere Alt + taster sa Windows logotipom, P, IL. Čujete: „Levo uvlačenje”. Da biste podesili željenu vrednost, koristite nagore i strelica ili otkucajte željenu vrednost (na primer, .25 ili .5) i pritisnite taster Enter.

 3. Da biste podesili veličinu desno uvlačenje, pritisnite tastere Alt + taster sa Windows logotipom, P, IL. Čujete: „Desno uvlačenje”. Da biste podesili željenu vrednost, koristite nagore i strelica ili otkucajte željenu vrednost (na primer, .25 ili .5) i pritisnite taster Enter.

 4. Da biste dodali uvlačenje prvog reda pasusa, premeštanje na početak prvog reda pasusa, a zatim pritisnite taster Tab. Sa uvlačenja prvog reda, prvi red pasusa uvlači više od ostalih redova u pasusu.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Tasterske prečice u aplikaciji Word Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×