Korišćenje čitača ekrana za planiranje sastanka u Microsoft timovima

Korišćenje čitača ekrana za planiranje sastanka u Microsoft timovima

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite tastaturu i čitač ekrana da biste planirali i pozvali osobe na sastanak u Microsoft Teams. Testirali smo ga sa ИELJUSTIMA i NVANDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Naučićete kako da ažurirate i otkažete sastanak i držite trenutne sastanke bez slanja pozivnice.

Napomene: 

U ovoj temi

Planiranje sastanka

 1. U Microsoft Teams, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 4 da biste išli na prikaz " Kalendar ", pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne dođete do dugmeta "podeli novi sastanak " i pritisnite taster ENTER.

 2. Otvoriće se dijalog novi sastanak uz fokus u polju Dodaj naslov. Otkucajte naslov.

 3. Pritisnite taster TAB jednom da biste prešli na polje Dodavanje potrebnog učesnika. Ako pravite sastanak kanala i ne želite da pošaljete odvojene pozivnice, možete da preskočite ovaj stepenik. Ako pozivate ljude na privatni sastanak ili želite da se uverite da je neko dobio lični poziv na sastanku kanala, nastavite sa ovim korakom.

  Otkucajte ime osobe koju želite da pozovete. Pretraga se izvršava tokom kucanja i prvi rezultati se najavljuju kada prestanete da kucate. Da biste se kretali dalje na listi rezultata, koristite taster sa strelicom nadole. Da biste izabrali ishod, pritisnite taster ENTER. Fokus ostaje na polju, tako da možete to da ponavljate dok ne dodate sve što želite.

  Savet: Da biste pozvali osobu izvan organizacije, otkucajte njihovu e-adresu i pritisnite taster ENTER.

 4. Pritisnite taster TAB jednom da biste prešli na polje Početni datum. Današnji datum je izabran. Ako želite da zakažete sastanak za kasniji datum, pritisnite taster ENTER, koristite tastere sa strelicama da biste pronašli datum koji želite i pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

 5. Pritisnite taster TAB da biste premestili fokus na polje vreme početka. Pritisnite taster ENTER da biste otvorili meni, koristite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste pronašli vreme koje želite i pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

 6. Pritisnite taster TAB jednom da biste prešli na polje Krajnji datum. Datum koji ste izabrali kao početni datum je već izabran. Ako želite da zakažete sastanak za kasniji datum, pritisnite taster ENTER, koristite tastere sa strelicama da biste pronašli datum koji želite i pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

 7. Pritisnite taster TAB da biste premestili fokus na polje vreme završetka. Pritisnite taster ENTER da biste otvorili meni, koristite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste pronašli vreme koje želite i pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

 8. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "ne ponavlja se". Ako želite ponavljanje sastanka, pritisnite taster ENTER da biste otvorili meni, koristite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste pronašli ponavljajuću opciju i pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

 9. Jednom pritisnite taster Tab. Fokus je u polju Dodavanje kanala. Ako ovde izaberete kanal, kreiraćete sastanak kanala u kojem će svi iz tima moći da se pridruže. Ako ne izaberete kanal, kreirajte privatni sastanak gde samo pozvani učesnici mogu da se pridruže.

  Microsoft Teams automatski navodi sve timove kojima pripadate. Da biste pregledali timove i kanale, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne pronađete pravi tim i pritisnite taster sa strelicom nadesno da biste razvili listu kanala. Zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne pronađete pravi kanal i pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

 10. Pritisnite taster TAB jednom da biste prešli na polje Dodaj lokaciju. Otkucajte lokaciju ili pritisnite taster ENTER da biste otvorili listu dostupnih lokacija. Da biste se kretali po listi, pritisnite taster sa strelicom nadole. Da biste izabrali lokaciju, pritisnite taster ENTER. Otvara se lista soba. Pritisnite taster sa strelicom nadole da biste se kretali po listi i pritisnite taster ENTER da biste izabrali sobu.

  Savet: Ne morate da izaberete lokaciju. Ako to ne uradite, sastanak se čuva kao Microsoft Teams sastanku.

 11. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "otkucajte detalje za ovaj novi sastanak" i otkucajte poziv za sastanak.

 12. Kada budete spremni da pošaljete poziv, pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta Pošalji i pritisnite taster ENTER.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. U Microsoft Teams, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 4 da biste išli na prikaz " Kalendar ", pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne dođete do dugmeta "podeli novi sastanak " i pritisnite taster ENTER.

 2. Otvoriće se dijalog novi sastanak uz fokus u polju Dodaj naslov. Otkucajte naslov.

 3. Pritisnite taster TAB jednom da biste prešli na polje Dodavanje potrebnog učesnika. Ako pravite sastanak kanala i ne želite da pošaljete odvojene pozivnice, možete da preskočite ovaj stepenik. Ako pozivate ljude na privatni sastanak ili želite da se uverite da je neko dobio lični poziv na sastanku kanala, nastavite sa ovim korakom.

  Otkucajte ime osobe koju želite da pozovete. Pretraga se izvršava tokom kucanja i prvi rezultati se najavljuju kada prestanete da kucate. Da biste se kretali dalje na listi rezultata, koristite taster sa strelicom nadole. Da biste izabrali ishod, pritisnite taster ENTER. Fokus ostaje na polju, tako da možete to da ponavljate dok ne dodate sve što želite.

  Savet: Da biste pozvali osobu izvan organizacije, otkucajte njihovu e-adresu i pritisnite taster ENTER.

 4. Pritisnite taster TAB jednom da biste prešli na polje Početni datum. Današnji datum je izabran. Ako želite da zakažete sastanak za kasniji datum, pritisnite taster ENTER, koristite tastere sa strelicama da biste pronašli datum koji želite i pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

 5. Pritisnite taster TAB da biste premestili fokus na polje vreme početka. Pritisnite taster ENTER da biste otvorili meni, koristite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste pronašli vreme koje želite i pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

 6. Pritisnite taster TAB jednom da biste prešli na polje Krajnji datum. Datum koji ste izabrali kao početni datum je već izabran. Ako želite da zakažete sastanak za kasniji datum, pritisnite taster ENTER, koristite tastere sa strelicama da biste pronašli datum koji želite i pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

 7. Pritisnite taster TAB da biste premestili fokus na polje vreme završetka. Pritisnite taster ENTER da biste otvorili meni, koristite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste pronašli vreme koje želite i pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

 8. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "ne ponavlja se". Ako želite ponavljanje sastanka, pritisnite taster ENTER da biste otvorili meni, koristite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste pronašli ponavljajuću opciju i pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

 9. Jednom pritisnite taster Tab. Fokus je u polju Dodavanje kanala. Ako ovde izaberete kanal, kreiraćete sastanak kanala u kojem će svi iz tima moći da se pridruže. Ako ne izaberete kanal, kreirajte privatni sastanak gde samo pozvani učesnici mogu da se pridruže.

  Microsoft Teams automatski navodi sve timove kojima pripadate. Da biste pregledali timove i kanale, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne pronađete pravi tim i pritisnite taster sa strelicom nadesno da biste razvili listu kanala. Zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne pronađete pravi kanal i pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

 10. Pritisnite taster TAB jednom da biste prešli na polje Dodaj lokaciju. Otkucajte lokaciju ili pritisnite taster ENTER da biste otvorili listu dostupnih lokacija. Da biste se kretali po listi, pritisnite taster sa strelicom nadole. Da biste izabrali lokaciju, pritisnite taster ENTER. Otvara se lista soba. Pritisnite taster sa strelicom nadole da biste se kretali po listi i pritisnite taster ENTER da biste izabrali sobu.

  Savet: Ne morate da izaberete lokaciju. Ako to ne uradite, sastanak se čuva kao Microsoft Teams sastanku.

 11. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "otkucajte detalje za ovaj novi sastanak" i otkucajte poziv za sastanak.

 12. Kada budete spremni da pošaljete pozivnicu, sa NVE da, pritisnite taster SR + razmaknica, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + B dok ne dođete do dugmeta Pošalji i pritisnite taster ENTER. Sa RALJEM, pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta Pošalji i pritisnite taster ENTER.

Upoznajte se bez pozivnice

 1. U Microsoft Teams, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 4 da biste išli u prikaz sastanci , pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne dođete do dugmeta " susret ", a zatim pritisnite taster ENTER. Prikaz sastanka se otvara uz fokus u polju Ime sastanka.

 2. Da biste odabrali postavke video zapisa pre pokretanja sastanka, pritiskajte taster TAB dok ne dođete do preklopnog dugmeta "Omogućavanje video zapisa", a zatim pritisnite razmaknicu da biste uključili i isključili postavku.

 3. Da biste odabrali postavke zvuka, pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta "Omogućavanje preklopnika mikrofona" i pritisnite razmaknicu da biste uključili i isključili postavku.

 4. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne dođete do dugmeta pridruži se sastanku i pritisnite taster ENTER. Sastanak počinje sa fokusom u regionu kontrola poziva.

 5. Da biste dodali osobe sastanku, pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne dođete do dugmeta Prikaži učesnike i pritisnite taster ENTER. Fokus se premešta na polje Otkucajte ime ili Biraj broj .

 6. Otkucajte ime osobe koju želite da pozovete. Pretraga se izvršava tokom kucanja i prvi rezultati se najavljuju kada prestanete da kucate. Da biste se kretali dalje na listi rezultata, pritisnite taster sa strelicom nadole. Da biste izabrali ishod, pritisnite taster ENTER. Osoba se dodaje na sastanak. Fokus ostaje na polju, tako da možete to da ponavljate dok ne dodate sve što želite.

  Saveti: 

  • Da biste pozvali osobu izvan organizacije, otkucajte njihovu e-adresu i pritisnite taster ENTER.

  • Da biste dodali osobu izvan organizacije koja ne koristi Microsoft Teams, otkucajte njihov broj telefona i pritisnite taster ENTER.

 7. Da biste prestali da dodajete osobe, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB da biste došli do dugmeta zatvori desno okno i pritisnite taster ENTER.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. U Microsoft Teams, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 4 da biste išli u prikaz sastanci , pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne dođete do dugmeta " susret ", a zatim pritisnite taster ENTER. Prikaz sastanka se otvara uz fokus u polju Ime sastanka.

 2. Da biste odabrali video postavke pomoću funkcije NVE, pritisnite taster SR + razmaknica, pritisnite taster B dok ne dođete do preklopnog dugmeta "Omogućavanje video zapisa", a zatim pritisnite razmaknicu da biste uključili i isključili postavku. Ako imate AJKULU, pritiskajte taster TAB dok ne dođete do preklopnog dugmeta "Omogućavanje video zapisa", a zatim pritisnite razmaknicu da biste uključili i isključili postavku.

 3. Da biste odabrali audio postavke sa NVE da, pritisnite taster SR + razmaknica, pritisnite B dok ne dođete do dugmeta "Omogućavanje preklopnog mikrofona" i pritisnite razmaknicu da biste uključili i isključili postavku. Ako imate AJKULU, pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta "Omogućavanje preklopnika mikrofona" i pritisnite razmaknicu da biste uključili i isključili postavku.

 4. Da biste započeli sastanak sa NVE da, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + B dok ne dođete do dugmeta pridruži se sastanku i pritisnite taster ENTER. Sa ИELJUSTIMA, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne dođete do dugmeta pridruži se sastanku i pritisnite taster ENTER.

  Sastanak počinje sa fokusom u regionu kontrola poziva.

 5. Da biste dodali osobe sastanku, pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne dođete do dugmeta Prikaži učesnike i pritisnite taster ENTER. Fokus se premešta na polje Otkucajte ime ili Biraj broj .

 6. Otkucajte ime osobe koju želite da pozovete. Pretraga se izvršava tokom kucanja i prvi rezultati se najavljuju kada prestanete da kucate. Da biste se kretali dalje na listi rezultata, pritisnite taster sa strelicom nadole. Da biste izabrali ishod, pritisnite taster ENTER. Osoba se dodaje na sastanak. Fokus ostaje na polju, tako da možete to da ponavljate dok ne dodate sve što želite.

  Saveti: 

  • Da biste pozvali osobu izvan organizacije, otkucajte njihovu e-adresu i pritisnite taster ENTER.

  • Da biste dodali osobu izvan organizacije koja ne koristi Microsoft Teams, otkucajte njihov broj telefona i pritisnite taster ENTER.

 7. Da biste prestali da dodajete osobe, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB da biste došli do dugmeta zatvori desno okno i pritisnite taster ENTER.

Uređivanje ili otkazivanje sastanka

 1. U Microsoft Teams, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 4 da biste išli u prikaz " Kalendar ".

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne dođete do sastanka koji želite, a zatim pritisnite taster ENTER da biste ga otvorili.

 3. Uradite nešto od sledećeg:.

  • Da biste uredili sastanak, koristite taster TAB da biste se kretali između polja u dijalogu i uredili ih po potrebi. Više informacija potražite u rasporedu sastanka. Kada završite, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne dođete do dugmeta Pošalji ažuriranje i pritisnite taster ENTER. Sastanak se ažurira i vraćate se na prikaz " Kalendar ".

   Napomena: Možda nećete moći da uređujete sastanak koji je već pokrenut.

  • Da biste otkazali sastanak, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete "Izbriši", a zatim pritisnite taster ENTER. Otvara se dijalog za potvrdu. Da biste potvrdili otkazivanje sastanka, pritisnite taster ENTER. Sastanak je otkazan i vraćate se na prikaz " Kalendar ".

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. U Microsoft Teams, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 4 da biste išli u prikaz " sastanci ".

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne dođete do sastanka koji želite, a zatim pritisnite taster ENTER da biste ga otvorili.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uredili sastanak, koristite taster TAB da biste se kretali između polja u dijalogu i uredili ih po potrebi. Više informacija potražite u rasporedu sastanka. Kada završite sa znakom nvanda, pritisnite taster SR + razmaknica, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + B dok ne dođete do dugmeta Pošalji ažuriranje i pritisnite taster ENTER. Sa ИELJUSTIMA, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne dođete do dugmeta Pošalji ažuriranje i pritisnite taster ENTER. Sastanak se ažurira i vraćate se na prikaz " Kalendar ".

   Napomena: Možda nećete moći da uređujete sastanak koji je već pokrenut.

  • Da biste otkazali sastanak, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete "Izbriši", a zatim pritisnite taster ENTER. Otvara se dijalog za potvrdu. Da biste potvrdili otkazivanje sastanka, pritisnite taster ENTER. Sastanak je otkazan i vraćate se na prikaz " Kalendar ".

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pridruživanje sastanku u Microsoft timovima

Korišćenje čitača ekrana za pozivanje i odgovaranje na pozive u Microsoft timovima

Tasterske prečice za Microsoft Teams

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Microsoft Teams uz pomoć čitača ekrana

Konfigurisanje uređaja za rad sa pristupačnošću u sistemu Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Koristite Microsoft Teams u pregledaču pomoću tastature i čitača ekrana da biste planirali i pozvali osobe na sastanak. Testirali smo ga pomoću naratora, vilica i NVE da, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Naučićete kako da ažurirate i otkažete sastanak.

Napomene: 

U ovoj temi

Planiranje sastanka

Možete da kreirate sastanak na koji pozivate određene osobe kada koristite Microsoft Teams u pregledaču. Ako želite da kreirate sastanak za ceo Microsoft Teams kanal, koristite kompletnu verziju verzije radne površine.

Napomena: Kada se krećete na listu rezultata pretrage, na primer, kada tražite lokaciju za sastanak ili osobu za poziv, čitač ekrana možda neće automatski pročitati prvi rezultat. Da biste se uverili da čujete kada se lista otvori, pritisnite taster sa strelicom nadole, a zatim taster sa strelicom nadole da biste se vratili na prvi ishod.

 1. Sa Microsoft Teams otvorenim u pregledaču, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + 4 da biste išli u prikaz sastanci . Čujete: "Zakaži sastanak, dugme". Pritisnite taster ENTER.

  Ako čujete nešto drugo, pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta raspored sastanka i pritisnite taster ENTER.

 2. Otvoriće se dijalog novi sastanak uz fokus polja naslov . Otkucajte naslov.

 3. Pritisnite taster TAB jednom da biste prešli na polje lokacija . Otkucajte lokaciju ili pritisnite taster ENTER da biste otvorili listu dostupnih lokacija. Da biste se kretali po listi, pritisnite taster sa strelicom nadole. Da biste izabrali lokaciju, pritisnite taster ENTER. Otvara se lista soba. Pritisnite taster sa strelicom nadole da biste se kretali po listi i pritisnite taster ENTER da biste izabrali sobu.

  Savet: Ne morate da izaberete lokaciju. Ako to ne uradite, sastanak se čuva kao Microsoft Teams sastanku.

 4. Pritiskajte taster TAB jednom da biste prešli na polje Start . Današnji datum je izabran. Ako želite da zakažete sastanak za kasniji datum, pritisnite taster sa strelicom nadesno da biste se kretali. Da biste potvrdili selekciju, pritisnite taster ENTER.

 5. Fokus se premešta u polje vreme početka. Pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste prešli na listu. Da biste izabrali vreme, pritisnite taster ENTER.

 6. Pritisnite taster Tab dvaput. Fokus se premešta na polje kraj . Datum koji ste izabrali kao početni datum u prethodnom toku je već izabran. Da biste se promenili kasnije, pritisnite taster sa strelicom nadesno. Da biste potvrdili selekciju, pritisnite taster ENTER.

 7. Fokus se premešta na polje vreme završetka. Pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste prešli na listu. Da biste izabrali vreme, pritisnite taster ENTER.

 8. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "otkucajte detalje za ovaj novi sastanak" i otkucajte poziv za sastanak.

 9. Pritiskajte taster TAB dok ne dođete do polja za pozivanje . Otkucajte ime osobe koju želite da pozovete. Pretraga se odvija dok kucate. Da biste se kretali po listi rezultata, koristite tastere sa strelicama nadole i nagore. Da biste je izabrali, pritisnite taster Enter. Osoba se dodaje na sastanak kao učesnik.

  Savet: Da biste pozvali osobu izvan organizacije, otkucajte njihovu e-adresu i pritisnite taster ENTER.

  Da biste pozvali drugu osobu, otkucajte njihovo ime, koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali po listi rezultata i pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

 10. Kada budete spremni da pošaljete poziv, pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta raspored i pritisnite taster ENTER.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja, u JAWS se naziva režim virtuelnog kursora, a u Naratoru se zove režim skeniranja.

 1. Sa Microsoft Teams otvorenim u pregledaču, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + 4 da biste išli u prikaz sastanci . Čujete: "Zakaži sastanak, dugme". Pritisnite taster ENTER.

  Ako čujete nešto drugo, pritisnite taster B dok ne dođete do dugmeta raspored sastanka i pritisnite taster ENTER.

 2. Otvoriće se dijalog novi sastanak uz fokus polja naslov . Otkucajte naslov.

  Napomena: Ako koristite narator i Microsoft Edge, morate da pritisnete taster SR + RAZMAKNICA da biste isključili režim skeniranja.

 3. Pritisnite taster TAB jednom da biste prešli na polje lokacija . Otkucajte lokaciju ili pritisnite taster ENTER da biste otvorili listu dostupnih lokacija. Da biste se kretali po listi, pritisnite taster sa strelicom nadole. Da biste izabrali lokaciju, pritisnite taster ENTER. Otvara se lista soba. Pritisnite taster sa strelicom nadole da biste se kretali po listi i pritisnite taster ENTER da biste izabrali sobu.

  Savet: Ne morate da izaberete lokaciju. Ako to ne uradite, sastanak se čuva kao Microsoft Teams sastanku.

 4. Pritiskajte taster TAB jednom da biste prešli na polje Start . Današnji datum je izabran. Ako želite da zakažete sastanak za kasniji datum, pritisnite taster sa strelicom nadesno da biste se kretali. Da biste potvrdili selekciju, pritisnite taster ENTER.

 5. Fokus se premešta u polje vreme početka. Pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste prešli na listu. Da biste izabrali vreme, pritisnite taster ENTER.

 6. Pritisnite taster Tab dvaput. Fokus se premešta na polje kraj . Datum koji ste izabrali kao početni datum u prethodnom toku je već izabran. Da biste se promenili kasnije, pritisnite taster sa strelicom nadesno. Da biste potvrdili selekciju, pritisnite taster ENTER.

 7. Fokus se premešta na polje vreme završetka. Pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste prešli na listu. Da biste izabrali vreme, pritisnite taster ENTER.

 8. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "otkucajte detalje za ovaj novi sastanak" i otkucajte poziv za sastanak.

 9. Pritiskajte taster TAB dok ne dođete do polja za pozivanje . Otkucajte ime osobe koju želite da pozovete. Pretraga se odvija dok kucate. Da biste se kretali po listi rezultata, koristite tastere sa strelicama nadole i nagore. Da biste je izabrali, pritisnite taster Enter. Osoba se dodaje na sastanak kao učesnik.

  Savet: Da biste pozvali osobu izvan organizacije, otkucajte njihovu e-adresu i pritisnite taster ENTER.

  Da biste pozvali drugu osobu, otkucajte njihovo ime, koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali po listi rezultata i pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

 10. Kada budete spremni da pošaljete pozivnicu, sa NLA ili Narator, pritisnite taster SR + razmaknica, pritisnite B dok ne dođete do dugmeta raspored i pritisnite taster ENTER. Ako imate AJKULU, pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta raspored i pritisnite taster ENTER.

Uređivanje ili otkazivanje sastanka

 1. Sa Microsoft Teams otvorenim u pregledaču, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + 4 da biste išli u prikaz sastanci .

 2. Ako je sastanak koji želite da uredite ili otkažete trenutni ili sledeći koji se nalazi u rasporedu, on je već otvoren u oknu sadržaj.

  Ako je sastanak koji želite da uredite ili otkažete kasnije predstojeći, pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta dnevni prikaz , a zatim pritisnite taster ENTER. (Ako čujete dugme dnevni prikaz umesto toga, ne morate da pritisnete ENTER da biste promenili prikaz.) Pritiskajte taster TAB jednom, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste se pomerali na listi predstojećih sastanaka. Kada čujete željeni sastanak, pritisnite taster ENTER. Sastanak se otvara u oknu sa sadržajem.

 3. Pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta Otkaži sastanak ili Uredi . Kada ste na dugmetu koje želite, pritisnite taster ENTER.

  • Da biste uredili sastanak, koristite taster TAB da biste se kretali između polja u dijalogu, pritisnite taster strelica nadole ili nagore da biste se premestili na listu opcija i pritisnite taster ENTER da biste izabrali opciju. Kada završite, pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta Ažuriraj i pritisnite taster ENTER. Sastanak se ažurira i vraćate se na prikaz " sastanci ".

   Napomena: Možda nećete moći da uređujete sastanak koji je već pokrenut.

  • Kada izaberete stavku Otkaži, otvara se dijalog za potvrdu. Da biste potvrdili otkazivanje sastanka, pritisnite taster ENTER. Sastanak je otkazan i vraćate se u prikaz " sastanci ".

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja, u JAWS se naziva režim virtuelnog kursora, a u Naratoru se zove režim skeniranja.

 1. Sa Microsoft Teams otvorenim u pregledaču, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + 4 da biste išli u prikaz sastanci .

 2. Ako je sastanak koji želite da uredite ili otkažete trenutni ili sledeći koji se nalazi u rasporedu, on je već otvoren u oknu sadržaj.

  Ako je sastanak koji želite da uredite ili otkažete kasnije predstojeći, pritisnite taster B dok ne dođete do dugmeta dnevni red , a zatim pritisnite taster ENTER. (Ako čujete dugme dnevni prikaz umesto toga, ne morate da pritisnete ENTER da biste promenili prikaz.) Pritiskajte taster TAB jednom, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste se pomerali na listi predstojećih sastanaka. Kada čujete željeni sastanak, pritisnite taster ENTER. Sastanak se otvara u oknu sa sadržajem.

 3. Pritisnite B dok ne dođete do dugmeta Otkaži sastanak ili Uredi . Ako koristite NV i Chrome, treba da pritisnete taster SR + RAZMAKNICA pre nego što pritisnete taster B. Kada ste na dugmetu koje želite, pritisnite taster ENTER.

  • Da biste uredili sastanak, koristite taster TAB da biste se kretali između polja u dijalogu, pritisnite taster strelica nadole ili nagore da biste se premestili na listu opcija i pritisnite taster ENTER da biste izabrali opciju. Kada završite sa tim, sa NLA ili Narator, pritisnite taster SR + razmaknica, pritisnite B dok ne dođete do dugmeta Ažuriraj i pritisnite taster ENTER. Ako imate AJKULU, pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta Ažuriraj i pritisnite taster ENTER. Sastanak se ažurira i vraćate se na prikaz " sastanci ".

   Napomena: Možda nećete moći da uređujete sastanak koji je već pokrenut.

  • Kada izaberete stavku Otkaži, otvara se dijalog za potvrdu. Da biste potvrdili otkazivanje sastanka, pritisnite taster ENTER. Sastanak je otkazan i vraćate se u prikaz " sastanci ".

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pridruživanje sastanku u Microsoft timovima

Korišćenje čitača ekrana za pozivanje i odgovaranje na pozive u Microsoft timovima

Tasterske prečice za Microsoft Teams

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Microsoft Teams uz pomoć čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×